Juostelės komandų vartotojo sąsajos naršymas

Šiame straipsnyje vartotojams pristatoma juostelės funkcija ir pateikiami nurodymai, kaip rasti žinomus įrankius ir komandas šioje atnaujintoje vartotojo sąsajoje (UI). Juostelė \endash tai komandų vartotojo sąsaja, iškelianti daugelį valdiklių į puslapį, kur jie gali būti naudingiausi. Panašiai kaip ir vartotojo sąsaja tokiuose produktuose kaip „Microsoft Word 2010“, juostelė pateikiama kaip įrankių juosta kiekvieno puslapio viršuje, joje rodomi daugelis dažniausiai naudojamų įrankių, valdiklių ir komandų.

„SharePoint“ juostelės sąsajos apžvalga

Valdiklių, rodomų juostelėje, skaičius ir tipai kinta atsižvelgiant į aplinkybes ir iš dalies priklauso nuo to, kokį puslapį peržiūrite, nuo valdymo lygio, kurį administratorius suteikė vartotojams, ir nuo jūsų turimo teisių lygio svetainėje.

Šiame straipsnyje

Juostelės naudojimas

Naujos pažįstamų įrankių ir komandų vietos

Jei juostelė nerodoma

Jei nėra kai kurių juostelės mygtukų

Juostelės naudojimas

Nors juostelė yra naujas būdas išdėstyti ir pateikti valdiklius programoje „SharePoint“, patys valdikliai nuo esančiųjų ankstesnėse versijose iš esmės skiriasi nežymiai. Visos funkcijos, prie kurių galbūt jau pripratote, tebėra čia, tik jos pateiktos kitokiu būdu.

Juostelės viršuje pateikiama seka skirtukų, susijusių su skirtingomis funkcijomis, kurias galima vykdyti duotame puslapyje. Pavyzdžiui, atidarius numatytąjį sąrašo arba bibliotekos puslapį, jis atidaromas su pasirinktu skirtuku Naršyti. Su skirtuku Naršyti nesusieti jokie juostelės įrankiai. Atsižvelgiant į jūsų turimą teisių lygį ir puslapio, kuriame naršote, tipą, gali būti rodomi ir kiti skirtukai, pvz., Redaguoti, Bendrinti ir sekti, Publikavimas ir Sąrašo įrankiai arba Bibliotekos įrankiai. Norėdami naudoti juostelės valdiklius, spustelėkite skirtuką, atitinkantį užduotį, kurią norite vykdyti. Juostelėje pasirodys su tuo skirtuku susiję valdikliai. Suraskite norimą naudoti valdiklį arba funkciją ir spustelėkite jį. Kiekviename skirtuke juostelės komandos ir valdikliai suskirstyti į grupes. Kiekvienoje grupėje rasite funkcijas, susijusias su tam tikra užduotimi. Pavyzdžiui, grupėje Tvarkyti rodinius laikomi visi įrankiai, kurių reikia norint kurti, keisti ir tvarkyti įvairius rodinius.

Grupės Tvarkyti rodinius vaizdas iš arti

Meniu Svetainės veiksmai ir užduočių srityse, pvz., duomenų lapo rodinio užduočių srityje, pateikiamos papildomos funkcijos, kurių gali nebūti juostelėje. Meniu Svetainės veiksmai galite pasiekti juostelėje spustelėję Svetainės veiksmai. Norėdami naudoti užduočių sritį, juostelėje spustelėkite Rodyti užduočių sritį. Užduočių sritis gali būti pasiekiama ne visuose puslapiuose.

Puslapio viršus

Naujos pažįstamų įrankių ir komandų vietos

Norėdami programoje „SharePoint“ rasti meniu ir įrankių juostos komandų vietą, atidarykite „SharePoint Server“ juostelės nuorodų darbaknygę. Jei norite naudoti darbaknygę, peržvelkite komandas, žinomas iš ankstesnių „SharePoint“ versijų. Gretimame stulpelyje pateikiama naujos komandos vieta ir pavadinimas.

Puslapio viršus

Jei juostelė nerodoma

Tam tikrais atvejais juostelė gali būti nerodoma. Toliau pateiktos kelios priežastys, dėl kurių galite nematyti juostelės:

  • Jei jūsų organizacija atnaujino ankstesnę „SharePoint“ versiją, serverio administratorius gali išjungti juostelės vartotojo sąsają. Taip galėjo būti padaryta siekiant palengvinti trikčių šalinimą iš itin tinkintų puslapių prieš taikant žymiai pasikeitusią vartotojo sąsają. (Aš dar tikrinu galimas tokios padėties pasekmes, pvz., tai, ar ji trunka ilgą laiką, ar tai tik trumpalaikė trikčių šalinimo būsena).

  • Kai kuriose svetainėse juostelė gali būti slepiama pagal numatytuosius nustatymus, pateikiant vartotojui galimybę juostelę rodyti arba slėpti. Pavyzdžiui, numatyta, kad juostelė nerodoma įmonės ieškos svetainės pagrindiniame puslapyje.

Puslapio viršus

Jei nėra kai kurių juostelės mygtukų

Nors juostelė ir leidžia greitai rasti reikiamas komandas užduotims atlikti, kartais kai kurios juostelės komandos negalimos.

Juostelės skirtukai, grupės ir komandos yra kontekstinės, todėl juostelės komandų pasiekiamumas priklauso nuo to, kur esate ir ką veikiate. Pavyzdžiui, komanda Naršyti aukštyn galima tik tada, kai naršote sąrašo arba bibliotekos aplanką.

Kai kurios kitos galimos juostelės komandų išjungimo priežastys:

  • Neturite reikiamų teisių dirbti su konkrečiomis funkcijomis. Pavyzdžiui, jei jums paskirtas numatytasis dizaino teisių lygis, vadinasi, negalite redaguoti sąrašo elementų arba dokumentų, todėl visos juostelės komandos, susijusios su sąrašo elementų arba dokumentų redagavimu, yra negalimos.

  • Jūsų sistemos administratorius neįjungė tam tikros svetainės arba svetainių rinkinio priemonės.

  • Reikia pažymėti elementą arba objektą. Pavyzdžiui, jei dirbate su dokumentų biblioteka, norėdami įjungti juostelės komandas, skirtas dirbti su dokumentu, pirma turite bibliotekoje pažymėti dokumentą.

  • Galbūt nesukonfigūruotas puslapio arba sąrašo parametras.

  • Galbūt neturite įdiegę tinkamos kliento programos. Pavyzdžiui, komandai Prijungti prie „Outlook“ reikia įdiegtos programos „Microsoft Outlook“.

  • Komandai gali reikėti naudoti „Active X“ valdiklį, kuris naudojant tam tikras naršykles gali būti nepasiekiamas.

Puslapio viršus

Bendrinti Facebook Facebook Twitter Twitter El. paštas El. paštas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×