Ieškos aprėpčių apibrėžimas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Atkreipti dėmesį į tam tikras vietas arba turinio ieškos, galutiniams vartotojams sritį sąraše šalia ieškos lauko pasirinkite aprėptis. Jie galite pasirinkti ieškoti visų galimų vietų Visose svetainėse , arba pasirinkite kitą sritį apriboti jų ieškos tam tikras vietas arba turinio pažymėtos tam tikros ypatybės reikšmės. Pvz., užklausos Šią svetainę sritį (jei yra) dėmesys ieškos esamos svetainės ir jos antrinių svetainių.

Numatytoji aprėptis, pvz., Visų svetainių ir asmenų , kurie apibrėžti bendrai naudojamų tarnybų teikėjo lygiu. Be to, administratorius su bendrai naudojamų tarnybų administravimo teises, galite nurodyti Pasirinktinių aprėpčių. Bet kurį sritį apibrėžti bendro naudojimo paslaugų teikėjas bendrai naudoja visuose svetainių rinkiniuose. Svetainių rinkinio administratorius, galite kopijuoti bendro naudojimo sritis, modifikuoti, kopijuoti arba naudoti telefoną kaip-yra, ir įtraukti Pasirinktinių aprėpčių naudoti svetainių rinkinyje. Aprėptis gali būti kitų aprėptis pagal poreikį. Svetainių rinkinio administratorius sukuria sritį Rodyti grupes, ir sutvarko aprėptis, taip, kad svetainių savininkai gali juos keisti atvejų aprėpties sąrašas ieškos laukų savo puslapius.

Pastaba: Pagal numatytuosius nustatymus yra paslėpti puslapyje Išplėstinės ieškos aprėptis parinkiklis. Tačiau administratorius, turintys teisę redaguoti išplėstinės ieškos puslapiu galite modifikuoti išplėstinės ieškos žiniatinklio dalyje Rodyti savo sąrašo aprėptis ir priskirti rodymo grupę, įtraukite į jį aprėptis.

Ką norite daryti?

Planavimas aprėptis

Rodyti puslapio rodinys aprėptis

Nustatyti arba redaguoti sritis

Pridėti arba redaguoti sritį taisykles

Sritis ar aprėpties taisyklės naikinimas

Konfigūruoti sritį Rodyti grupes

Priskirti grupei rodymo aprėpties sąrašas

Aprėpčių planavimas

Administratorius apibrėžia aprėptis, kad vartotojai galėtų sukoncentruoti savo paieškas tam tikrose vietose arba turinyje. Norėdami pagal poreikį apriboti ieškas, apibrėždami aprėptį galite derinti vietos taisykles ir ypatybių taisykles. Pvz., aprėptis gali nukreipti užklausą į tam tikras svetaines arba dokumentus, kurie pažymėti tam tikromis ypatybių reikšmėmis.

Pastaba: Galite padaryti ypatybės reikšmės prieinamą į ieškos naudodami funkciją norėdami pateikti valdomų ypatybių, tam tikros turinio ypatybės susieti. Valdomos ypatybės, kurias galite naudoti aprėpčių sąrašas Užklausos ypatybių sekcijoje sritį kurti puslapį arba puslapio redaguoti sritį. Daugiau informacijos rasite skyriuje vėliau įtraukti arba redaguoti sritį taisykles.

Puslapio viršus

Aprėpčių peržiūros puslapio rodymas

Norėdami įeiti į aprėpčių peržiūros puslapį ir įtraukti arba modifikuoti aprėptis arba aprėpčių rodymo grupes, turite turėti svetainių rinkinio administratoriaus teises.

 1. Prisijunkite prie svetainių rinkinio administratoriaus teises aukščiausio lygio svetainės pagrindiniame puslapyje.

 2. Spustelėkite meniu Svetainės veiksmai pasirinkite Svetainės parametraiir spustelėkite Modifikuoti visus svetainės parametrus.

 3. Puslapio svetainės parametrai dalyje Svetainių rinkinio administravimas spustelėkite ieškos aprėptys. Rodyti aprėptis puslapį.

 4. Apibrėžti naują, spustelėkite Naują sritįir tada atlikite veiksmus, pateiktus paskesniame skyriuje, apibrėžti sritis.

  Norėdami redaguoti taisykles į esamą sritį, spustelėkite saitą įtraukti taisyklių aprėpties, tada vykdykite vėliau skyriuje įtraukti arba redaguoti sritį taisykles.

  Norėdami nustatyti pasirinktinį rodymo grupę, o aprėptis joje, spustelėkite Naują Rodyti grupęir atlikite nurodytus veiksmus, kad vėliau skyriuje Konfigūruoti sritį Rodyti grupės.

Puslapio viršus

Aprėpties apibrėžimas arba redagavimas

Aprėptis leidžia į dėmesio paieškos tam tikras vietas arba medžiaga. Administratorius su svetainių rinkinio administratorius teisės kopijuoti bendro naudojimo sritis ir modifikuoti, kopijuoti, ir taip pat gali įtraukti Pasirinktinių aprėpčių naudoti svetainių rinkinyje.

Pridėdami pasirinktinį sritis į svetainių rinkinį, gali būti naudinga pradėti kopijuoti esamą sritį, pvz., visose svetainėse, o tada įtraukite taisykles, nurodytas vietas, turinio tipus arba ypatybių reikšmes. Sujungus ir koreguoti kelios taisyklės, galite kurti aprėptis už svetainių rinkinyje, pateikti susiję ieškos konkretaus darbo grupių poreikius.

 1. Atlikite ankstesniame skyriuje rodymo aprėptis peržiūrėti puslapį.

 2. Spustelėkite Naują sritį Rodyti puslapį kurti aprėptį.

  Arba spustelėkite esamą sritį, kad būtų rodomas puslapio aprėpties ypatybės ir taisyklės pavadinimą. Spustelėkite sritį parametrų keitimas , kad būtų rodomas puslapio redaguoti sritį.

 3. Lauke Pavadinimas įveskite žodį, vardą, akronimą arba trumpą frazę, kuri bus rodoma sąraše Aprėptys.

 4. Lauke Aprašas paaiškinkite sritį paskirtį. Tai pasirinktinį aprašą, nuorodai ir svetainių savininkai, ir nerodomas galutiniams vartotojams.

 5. Sekcijoje Rodyti grupės , pasirinkite, kur norite Rodyti šią sritį, pvz., Ieškos išplečiamajame sąraše.

 6. Paskirties rezultatų puslapio dalies pasirinkite, ar Rodyti rezultatus ieškos šios aprėpties numatytojo ieškos rezultatų puslapio arba kitą tinklalapį. Norite naudoti skirtingas paieškos rezultatų puslapį, pasirinkite nurodyti kitą puslapį ieškos šią sritįir įveskite kitą esamą rezultatų puslapio žiniatinklio adresą į lauką paskirties rezultatų puslapį (pvz., http://site/subsite/folder/ NameOfCustomResultsPage.aspx).

 7. Spustelėkite gerai , kad būtų įrašyti į sritį ir grįžtumėte į puslapį Peržiūrėti aprėptis .

  Norėdami įtraukti aprėpties taisykles, spustelėkite įtraukti taisyklės šalia pavadinimo aprėptį ir vykdykite toliau pateiktame skyriuje įtraukti arba redaguoti sritį taisykles.

Puslapio viršus

Aprėpties taisyklių įtraukimas ar redagavimas

Aprėpties taisyklės apibrėžia, koks turinys yra susieta su aprėptis pagal konkrečius vietas, ypatybes arba šaltinių turinio, į sritį įtraukti arba neįtraukti į sritį.

 1. Atlikite ankstesniame skyriuje rodymo aprėptis peržiūrėti puslapį.

 2. Naujinimo būseną stulpelį,spustelėkite saitą įtraukti taisykles , šalia sritis. Pasirodys puslapis įtraukti aprėpties taisyklę.

  Arba spustelėkite sritį, kad būtų rodomas puslapio aprėpties ypatybės ir taisyklės pavadinimą. Dalyje taisyklės spustelėkite esamą taisyklę norėdami Rodyti sritį taisyklių redagavimo puslapio.

 3. Puslapio sekcijoje Aprėpties taisyklės tipą pasirinkite taisyklės tipą. Pasirinkimas yra Žiniatinklio adresą, Užklausos ypatybęarba Visą turinį.

  • Norėdami įtraukti arba neįtraukti vietą, pažymėkite Žiniatinklio adresas ir viename iš laukelių įveskite vietą. (Norėdami taikyti taisykles kelioms vietoms, kiekvienai vietai apibrėžkite atskirą taisyklę.)

   Įvedus kelią (pvz., http://site/subsite/folder) lauke aplanko taisyklė bus taikomas tik elementų, esančių nurodyti aplanką ir jo poaplankius.

   Jei pagrindinio kompiuterio vardą įvesite lauke Pagrindinio kompiuterio vardas, taisyklė bus taikoma visiems tame pagrindiniame kompiuteryje esantiems elementams.

   Įvedus domeno vardą lauke domeną arba padomenį , jos bus taikomi visiems elementams, esančių to domeno.

  • Norėdami įtraukti arba neįtraukti turinio rasti ieškodami reikšmę priskirta valdomą ypatybę, pasirinkite Ypatybės užklausą. Pasirinkite ypatybę, ir įveskite reikšmę. (Kelios ypatybės arba reikšmės taikyti taisykles, apibrėžti atskirą taisyklę kiekvienos ypatybės parametras).

   Pastaba: Valdomų ypatybių neatliekama galima naudoti aprėptis administratorius su bendrai naudojamų tarnybų administravimo teises.

  • Norėdami sukurti aprėptį, kuri apimtų viską, ką aptinka turinio šaltinis vadinamas vietinėmis „Office SharePoint Server“ svetainėmis, dalyje Aprėpties taisyklės tipas pasirinkite Turinio šaltinis ir dalyje Turinio šaltinis pažymėkite Vietinės „Office SharePoint Server“ svetainės.

  • Norėdami pritaikyti taisyklę visam į ieškos indeksą įtrauktų visų svetainių turiniui, pažymėkite Visas turinys.

 4. Norėdami apibrėžti aprėptį, pažymėkite parinktį Veikimas, kad galėtumėte pasirinkti, kaip ši taisyklė jungsis su kitomis taisyklėmis. Norėdami naudoti taisyklę OR pažymėkite parinktį Įtraukti, taisyklę AND NOT – parinktį Neįtraukti, o taisyklę AND – Reikalauti.

 5. Spustelėkite gerai , jei norite taikyti taisyklę.

  Pastaba: Ieškos aprėptis ir jų taisyklių sukompiliuotas grafiku, koreguojamas automatiškai pagal dažnumą ankstesnius naujinimus. Administratorius galite nustatyti aprėptį naujinimus rankiniu. Naujas sritis nebus rodomas Ieškos laukas aprėpties sąrašas tol, kol po to, kai jis yra pirmą kartą.

Puslapio viršus

Aprėpties arba aprėpties taisyklių naikinimas

Norėdami panaikinti aprėptis arba aprėptis taisyklių, atlikite ankstesniame skyriuje rodymo aprėptis peržiūrėti puslapį. Tada atlikite šiuos veiksmus:

Aprėpties naikinimas

 1. Perkelti žymiklį virš vardo sritį puslapyje Rodyti aprėptis ir išplėsti meniu, kuris pasirodo, pasirinkite Naikinti.

 2. Kai būsite paraginti patvirtinti, spustelėkite gerai.

Aprėpties taisyklių naikinimas

 1. Aprėpčių peržiūros puslapyje perkelkite žymiklį ant aprėpties pavadinimo, išplėskite pasirodžiusį meniu ir pažymėkite Ypatybių ir taisyklių redagavimas. Bus rodomas aprėpčių ypatybių ir taisyklių puslapis.

 2. Naikinti atskirą aprėpties taisyklę:

  1. Aprėpčių ypatybių ir taisyklių puslapyje spustelėkite taisyklės pavadinimą.

  2. Aprėpties taisyklių redagavimo puslapio apačioje spustelėkite Naikinti.

 3. Norėdami naikinti visas aprėpties taisykles:

  1. Dalyje taisyklės aprėpties ypatybės ir taisyklių puslapyje spustelėkite Naikinti visas taisykles.

Puslapio viršus

Aprėpčių rodymo grupių konfigūravimas

Rodyti grupės naudojamos priskirti aprėptis ieškoti langelius. Konkrečių svetainių rinkinio, administratorius su svetainių rinkinio administratoriaus teises galite sukurti naują sritį rodymo grupę ir išdėstyti aprėptis joje arba aprėptis įtraukimas į esamą Rodyti grupės. Svetainės savininkas gali įtraukite grupėje aprėptis sąrašą bet kurį ieškos lauke svetainėje, leidžia vartotojams atlikti daugiau suaktyvintą ieškos.

Aprėpčių rodymo grupių kūrimas ir redagavimas

Norėdami leisti keisti aprėptys, esantys šalia ieškos lauko sąraše aprėptis svetainės savininkas, svetainių rinkinio administratorius galite modifikuoti esamą rodymo grupes arba kurti naujas grupes Rodyti ir tvarkyti aprėptis per juos.

 1. Atlikite ankstesniame skyriuje rodymo aprėptis peržiūrėti puslapį.

 2. Norėdami rodyti aprėpčių rodymo grupės kūrimo puslapį spustelėkite Nauja rodymo grupė.

  Arba spustelėkite esamą rodymo grupę puslapiui redaguoti sritį Rodyti grupės pavadinimą.

 3. Pažymėtame puslapyje įveskite Pavadinimas, kuris svetainių savininkams padės identifikuoti rodymo grupę.

 4. Įveskite aprašą , aiškinamos pateikta ši rodymo grupė aprėptis ir ten, kur šios parinktys gali būti naudinga. Tai pasirinktinį aprašą, nuorodai ir svetainių savininkai, ir nerodomas galutiniams vartotojams.

 5. Skyriuje Aprėptys pažymėkite kiekvienos aprėpties, kurią norite įtraukti į rodymo grupę, žymės langelį.

 6. Naudokite sąrašus Padėtis nuo viršaus ir nustatykite aprėpčių tvarką rodymo grupėje.

 7. Sąraše Numatytasis sritį pasirinkite sritį arba aprėptis, bus rodomi sąraše, ir, bus ieškoma pagal numatytuosius nustatymus, jei vartotojas negali pasirinkti skirtingas sritis.

 8. Norėdami baigti kurti naują rodymo grupę spustelėkite Gerai.

Aprėpties įtraukimas į rodymo grupes

Aprėptis į esamas rodymo grupes gali būti įtraukta aprėpčių redagavimo puslapyje.

 1. Atlikite ankstesniame skyriuje rodymo aprėptis peržiūrėti puslapį.

 2. Spustelėkite sritį, kad būtų rodomas puslapio aprėpties ypatybės ir taisyklės pavadinimą.

 3. Aprėpties ypatybių ir taisyklių puslapio skyriuje Aprėpties parametrai spustelėkite Keisti aprėpties parametrus.

 4. Puslapyje redaguoti sritį sekcijoje Rodyti grupę pasirinkite rodymo grupes, kurias įtraukti šią sritį ir išvalykite visus, kad nebus.

 5. Norėdami įrašyti savo keitimus spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Rodymo grupės priskyrimas aprėpčių sąrašui

Įtraukti grupės rodymo sritį į ieškos lauką, kad sritį pasiekiamos svetainės vartotojams, sąrašas.

 1. Prisijunkite prie svetainės pagrindiniame puslapyje.

  Pastaba: Svetainės rinkinio administratoriaus teises turintis administratorius gali modifikuoti bet kurią svetainių rinkinio svetainę. Svetainės savininkas gali modifikuoti visus vienos svetainės puslapius.

 2. Rodyti puslapį, kuriame yra aprėpties sąrašas, kurį norite modifikuoti. Išplėskite savo meniu Svetainės veiksmai ir pasirinkite Redaguoti puslapį.

 3. Perkelkite žymeklį į puslapio dalį, išplėskite meniu Redagavimas ir pasirinkite Modifikuoti bendrinamą puslapio dalį.

 4. Įrankių srityje Ieškos laukas spustelėkite pliuso ženklą (+) ir išplėskite skyrių Įvairios funkcijos.

 5. Slinkite į Sritį Rodyti grupės lauko, įveskite pavadinimą, rodymo grupę, kuri bus pateikti aprėptis sąrašui sritį, o tada spustelėkite taikyti.

 6. Spustelėkite Gerai ir uždarykite įrankių sritį.

 7. Jei jūsų vaidmuo leidžia jums atlikti naują sritį Rodyti grupę galima iš karto, spustelėkite publikuoti. Norėdami peržiūrėti pirmą kartą pakeistos puslapio dalį, spustelėkite Įrašyti ir atrakinti juodraštį.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×