Išraiškos sintaksės vadovas

Naudodami „Microsoft Access“ susidursite su situacijomis, kai jums reikės reikšmių, kurių nėra tiesiogiai duomenyse. Pavyzdžiui, gali tekti skaičiuoti užsakymo pardavimo mokestį arba bendrą užsakymo sumą. Šias reikšmes galite skaičiuoti naudodami išraiškas.

Norėdami naudoti išraiškas, pirmiausia turite užrašyti jas naudodami tinkamą sintaksę. Sintaksė yra rinkinys taisyklių, pagal kurias išraiškoje tinkamai suderinami žodžiai ir simboliai.

Pagalvokite apie tai taip: kai norite, kad „Access“ ką nors padarytų, turite kalbėti jai suprantama kalba. Pavyzdžiui, norite nurodyti „Access“: „Peržiūrėk gimimo datos lauką klientų lentelėje ir pasakyk man kliento gimimo metus.“ Šią išraišką galite rašyti DatePart("yyyy",[Klientai]![Gimimo_data]). Šią išraišką sudaro funkcija DatePart ir dvi argumento reikšmės – "yyyy" ir [Klientai]![Gimimo_data].

Išnagrinėkime šią išraišką išsamiau.

Išraiškos pavyzdys

1. DatePart yra funkcija, kuri patikrina datą ir pateikia konkrečią dalį.

Patarimas : Nuo „Access 2010“ reiškinio daryklėje veikia „IntelliSense“, todėl matote, kokie argumentai turi būti išraiškoje.

2. Intervalo argumentas nurodo „Access“, kurią duomenų dalį reikia grąžinti – šiuo atveju "yyyy" nurodo „Access“ grąžinti iš duomenų tik metų dalį.

3. Datos argumentas nurodo „Access“, kur ieškoti datos reikšmės – šiuo atveju [Klientai]![Gimimo_data] nurodo „Access“ ieškoti datos lentelės Klientai lauke Gimimo_data.

Kaip matote, programos „Access“ išraiškose naudojama kalba, kurią iš pradžių suprasti šiek tiek sudėtinga. Gerai supratus išraiškos sintaksę ir šiek tiek pasipraktikavus, viskas tampa paprasčiau.

Yra kelios pagrindinės koncepcijos, kurias reikėtų suprasti prieš pradedant rašyti išraiškas. Šiame straipsnyje pateikiamos koncepcijos, kurias reikia suprasti, norint tinkamai naudoti sintaksę, ir aptariama išraiškose naudojama sintaksė.

Šis straipsnis neapima struktūrinių užklausų kalbos (SQL) sintaksės ir nėra „Visual Basic for Applications“ (VBA) sintaksės vadovas.

Šiame straipsnyje

Įvadas

Objektai, rinkiniai ir ypatybės

Identifikatoriai

Funkcijos, operatoriai ir konstantos

Įvadas

Kai kuriate išraišką, derinate identifikatorius naudodami funkcijas, operatorius ir konstantas. Bet kurioje tinkamoje išraiškoje turi būti bent viena funkcija arba bent vienas identifikatorius, taip pat gali būti konstantų ar operatorių. Išraišką taip pat galite naudoti kaip kitos išraiškos dalį – paprastai kaip funkcijos argumentą.

 • Identifikatoriai išraiškose    Bendra identifikatorių forma išraiškoje yra [rinkinio pavadinimą]![objekto pavadinimas].[ypatybės pavadinimą].

  Pastaba : Jums tereikia nurodyti pakankamai identifikatorių dalių, kad jis būtų unikalus išraiškos kontekste. Neretai identifikatoriaus forma yra [objekto pavadinimas].

 • Funkcijos išraiškose    Bendra išraiškos, kurioje naudojama funkcija, forma yra funkcija(argumentas, argumentas), kai vienas iš argumentų paprastai yra identifikatorius arba išraiška.

  Pastaba : Kai kurioms funkcijoms nereikia argumentų.

  Prieš pradėdami naudoti konkrečią funkciją, atitinkamame žinyno straipsnyje peržiūrėkite konkrečią informaciją apie funkcijos sintaksę.

 • Operatoriai išraiškose    Bendra išraiškos, kurioje naudojamas operatorius, forma yra identifikatorius operatorius identifikatorius. Yra šios formos išimčių, kurios išsamiai nurodytos sekcijoje Operatoriai pateiktose lentelėse.

 • Konstantos išraiškose    Bendra išraiškos, kurioje naudojamas konstanta, forma yra identifikatorius palyginimo_operatorius konstanta.

Puslapio viršus

Objektai, rinkiniai ir ypatybės

Visos lentelės, užklausos, formos, ataskaitos ir laukai „Access“ duomenų bazėje atskirai vadinami objektais. Kiekvienas objektas turi pavadinimą. Kai kurie objektai jau pavadinti, pvz., duomenų bazėje iš „Microsoft Office Access“ šablono Kontaktai sukurta lentelė „Kontaktai“. Kai kuriate naują objektą, galite suteikti jam pavadinimą.

Visų konkretaus objektų tipo narių rinkinys vadinamas rinkiniu. Pvz., visų duomenų bazės lentelių rinkinys yra rinkinys. Kai kurie duomenų bazės rinkinio objektai taip pat gali būti rinkiniai, kuriuose yra kitų objektų. Pvz., lentelės objektas yra rinkinys, kuriame yra laukų objektų.

Objektai turi ypatybes, kurios aprašo ir leidžia keisti objekto charakteristikas. Pavyzdžiui, užklausos objektas turi ypatybę Numatytasis rodinys, kuri aprašo ir leidžia jums nurodyti, kaip užklausa bus rodoma ją vykdant.

Šioje diagramoje parodytas rinkinių, objektų ir ypatybių ryšys:

Rinkinių santykiai su objektais ir ypatybėmis

1. Rinkinys

2. Objektas

3. Ypatybė

Puslapio viršus

Identifikatoriai

Kai išraiškoje naudojate objektą, rinkinį arba ypatybę, tą elementą nurodote naudodami identifikatorių. Identifikatorius apima pavadinimą elemento, kurį identifikuojate, ir pavadinimą elemento, kuriam jis priklauso. Pavyzdžiui, lauko identifikatorius apima lauko pavadinimą ir lentelės, kuriai priklauso laukas, pavadinimą. Tokio identifikatoriaus pavyzdys yra ankstesniame išraiškos pavyzdyje: [Klientai]![Gimimo_data].

Kai kuriais atvejais pats elemento pavadinimas veikia kaip identifikatorius. Taip yra, kai elemento pavadinimas yra unikalus jūsų kuriamos išraiškos kontekste. Likusi identifikatoriaus dalis numanoma pagal kontekstą. Pavyzdžiui, jei kuriate užklausą, kurioje naudojama tik viena lentelė, laukų pavadinimai veiks kaip identifikatoriai, nes laukų pavadinimai lentelėje turi būti unikalūs. Kadangi naudojate tik vieną lentelę, lentelės pavadinimas identifikatoriuose, kuriuos naudojate užklausoje laukui nurodyti yra numanomas.

Kitais atvejais, kad nuoroda veiktų, privalote aiškiai nurodyti identifikatoriaus dalis. Tai taikoma, kai identifikatorius reiškinio kontekste nėra unikalus. Jei yra neaiškumų, privalote tiksliai nurodyti pakankamai identifikatoriaus dalių, kad jis būtų unikalus kontekste. Pavyzdžiui, kuriate užklausą, kurioje naudojama lentelė Produktai ir lentelė Užsakymai, o abiejose lentelėse yra laukas Produkto_ID. Tokiu atveju identifikatoriuje, kurį naudojate užklausoje kuriam nors laukui Produko_ID nurodyti, kartu su lauko pavadinimu privalo būti lentelės pavadinimas, pvz., [Produktai]![Produkto_ID].

Identifikatorius operatoriai    Yra trys operatoriai, kuriuos galite naudoti kaip identifikatorių.

 • Šauktuko operatorius (!)

 • Taško operatorius (!)

 • Laužtinių skliaustų operatorius ([ ])

Šiuos operatorius naudojate apskliausdami kiekvieną identifikatoriaus dalį laužtiniais skliaustais ir tada sujungdami juos šauktuko arba taško operatoriumi. Pavyzdžiui, lauko Pavardė identifikatorių lentelėje Darbuotojai galima išreikšti kaip [Darbuotojai]![Pavardė]. Šauktuko operatorius nurodo „Access“, kad po jo seka objektas, kuris priklauso prieš šauktuko operatorių nurodytam rinkiniui. Šiuo atveju [Pavardė] yra lauko objektas, kuris priklauso rinkiniui [Darbuotojai], kuris pats yra lentelės objektas.

Pastaba : Kitaip tariant, ne visuomet reikės laužtiniais skliaustais suskliausti identifikatorių arba dalinį identifikatorių. Jeigu identifikatoriuje nėra tarpų ar kitų specialiųjų simbolių, „Access“ automatiškai prideda skliaustus, kai skaito išraišką. Tačiau, geroji praktika yra įvesti skliaustus patiems – tai leidžia išvengti klaidų ir veikia, kaip vaizdinė užuomina, kad konkreti išraiškos dalis yra identifikatorius.

Puslapio viršus

Funkcijos, operatoriai ir konstantos

Norint sukurti išraišką, reikia daugiau identifikatorių – privalote atlikti tam tikrą veiksmą. Funkcijas, operatorius ir konstantas naudojate veiksmams išraiškoje atlikti.

Funkcijos

Funkcijos yra procedūra, kurią galite naudoti išraiškoje. Kai kurioms funkcijoms, pvz., Date, nereikia įvesties, kad veiktų. Tačiau dauguma funkcijų reikalinga įvestis, vadinama argumentais. Šio straipsnio pradžioje pateiktame pavyzdyje funkcijoje DatePart naudojami du argumentai: intervalo argumentas (reikšmė "yyyy") ir datos argumentas (reikšmė [Klientai]![Gimimo_data]). Funkcijai DatePart reikalingi bent šie du argumentai (intervalo ir datos), tačiau galima naudoti ir ne daugiau nei keturis argumentus.

Pastaba : Kai funkcijoje yra daugiau nei vienas argumentas, šie argumentai atskiriami kableliais.

Šiame sąraše pateikiamos kai kurios, dažnai išraiškose naudojamos funkcijos. Spustelėkite kiekvienos funkcijos saitą, jei norite gauti daugiau informacijos apie su šia funkcija naudojamą sintaksę.

 • Date Funkcija Date naudojama esamai sistemos datai įterpti į išraišką. Dažniausiai naudojama kartu su funkcija Format ir taip pat naudojama kartu su laukų, kuriuose yra datos / laiko duomenys, identifikatoriais.

 • DatePart Funkcija DatePart naudojama datos daliai nustatyti arba išgauti – paprastai datai, kuri gaunama iš lauko identifikatorius, tačiau kartais datos reikšmei, kurią grąžina kita funkcija, pvz., Date.

 • DateDiff Funkcija DateDiff naudojama skirtumui tarp dviejų datų nustatyti – paprastai tarp datos, kuri gaunama iš lauko identifikatorius, ir datos, kuri gaunama naudojant funkciją Date.

 • Format Funkcija Format naudojama taikyti formatą identifikatoriui ir kitos funkcijos rezultatams.

 • IIf Funkcija IIf naudojama įvertinti, ar išraiška yra teisinga, ar klaidinga. Jeigu išraiška įvertinama kaip teisinga, grąžinama viena nurodyta reikšmė, jeigu išraiška įvertinama kaip klaidinga, grąžinama kita nurodyta reikšmė.

 • InStr Funkcija InStr naudojama simbolio arba eilutės kitoje eilutėje padėčiai ieškoti. Eilutė, kurioje ieškoma, paprastai gaunama iš lauko identifikatorius.

 • Left, Mid ir Right Šios funkcijos naudojamos simboliams iš eilutės išgauti, pradedant nuo kairiausio simbolio (Left), konkrečios vietos viduryje (Mid) arba pradedant nuo dešiniausio simbolio (Right). Jie dažnai naudojami kartu su funkcija InStr. Eilutė, iš kurios šios funkcijos išgauna simbolius, paprastai gaunama iš lauko identifikatoriaus.

Pagal kategorijas suskirstytų funkcijų sąrašą žr. straipsnyje Funkcijų (surikiuotos pagal kategoriją).

Operatoriai

Operatorius yra žodis arba simbolis, kuris nurodo konkretų aritmetinį arba loginį ryšį tarp kitų išraiškos elementų. Operatoriai gali būti:

 • Aritmetiniai, pvz., pliuso ženklas (+).

 • Lyginimo operatoriai, pvz., lygybės ženklas (=).

 • Loginiai operatoriai, pvz., Not.

Dažniausiai operatoriai naudojami dviejų identifikatorių ryšiui nurodyti. Toliau esančiose lentelėse aprašyti operatoriai, kuriuos galite naudoti „Access“ išraiškose.

Aritmetiniai operatoriai    

Aritmetiniai operatoriai naudojami norint apskaičiuoti dviejų ar daugiau skaičių reikšmę arba keisti skaičiaus ženklą iš teigiamo į neigiamą.

Operatorius

Tikslas

Pavyzdys

+

Sudėti du skaičius.

[Tarpinė_suma] + [Pardavimo_mokestis]

-

Rasti skirtumą tarp dviejų skaičių arba nurodyti skaičiaus neigiamą reikšmę.

[Kaina]-[Nuolaida]

*

Sudauginti du skaičius.

[Kiekis]*[Kaina]

/

Dalinti pirmąjį skaičių iš antrojo.

[Suma]/[Elementų_skaičius]

\

Apvalinti abu skaičius iki sveikųjų skaičių, dalinti pirmąjį skaičių iš antrojo skaičiaus ir tada trumpinti rezultatą iki sveikojo skaičiaus.

[Registruota]\[Kambariai]

Mod

Dalinti pirmąjį skaičių iš antrojo ir grąžinti tik likutį.

[Registruota] Mod [Kambariai]

^

Kelti skaičių rodiklio nurodomu laipsniu.

Skaičius ^ Rodiklis

Lyginimo operatoriai    

Lyginimo operatoriai naudojami norint lyginti reikšmes ir grąžinti rezultatą, kuris yra teisingas, klaidingas arba Null (neapibrėžta reikšmė).

Operatorius

Tikslas

<

Nustatyti, ar pirmoji reikšmė yra mažesnė nei antroji reikšmė.

<=

Nustatyti, ar pirmoji reikšmė yra mažesnė nei antroji reikšmė arba jai lygi.

>

Nustatyti, ar pirmoji reikšmė yra didesnė už antrąją reikšmę.

>=

Nustatyti, ar pirmoji reikšmė yra didesnė nei antroji reikšmė arba jai lygi.

=

Nustatyti, ar pirmoji reikšmė yra lygi antrajai reikšmei.

<>

Nustatyti, ar pirmoji reikšmė nėra lygi antrajai reikšmei.

Visais atvejais, jei pirmoji arba antroji reikšmė yra neapibrėžta reikšmė, rezultatas taip pat neapibrėžta reikšmė. Kadangi neapibrėžta reikšmė pateikia nežinomą reikšmę, bet kokio lyginimo rezultatas yra taip pat nežinomas.

Loginiai operatoriai    

Loginiai operatoriai naudojami norint sujungti dvi reikšmes ir grąžinti rezultatą, kuris yra teisingas (True), klaidingas (False) arba neapibrėžta reikšmė (Null). Loginiai operatoriais dar vadinami Bulio logikos operatoriais.

Operatorius

Naudojimas

Aprašas

And

Išraiška1 And Išraiška2

Grąžina True (teisinga), kai Išraiška1 ir Išraiška2 teisingos.

Or

Išraiška1 Or Išraiška2

Grąžina True (teisinga), kai Išraiška1 arba Išraiška2 yra teisingos.

Eqv

Išraiška1 Eqv Išraiška2

Grąžine True (teisinga), kai ir Išraiška1, ir Išraiška2 teisingos arba ir Išraiška1, ir Išraiška2 klaidingos.

Not

Not Išraiška

Grąžina True (teisinga), kai Išraiška nėra teisinga.

Xor

Išraiška1 Xor Išraiška2

True (teisinga), kai teisinga arba Išraiška1, arba Išraiška2, tačiau ne abi.

Sujungimo operatoriai    

Sujungimo operatoriai naudojami norint sujungti dvi teksto reikšmes į vieną eilutę.

Operatorius

Naudojimas

Aprašas

&

eilutė1 & eilutė2

Sujungia dvi eilutes ir suformuoja vieną eilutę.

+

eilutė1 + eilutė2

Sujungia dvi eilutes ir suformuoja vieną eilutę bei platina neapibrėžtas reikšmes.

Specialieji operatoriai    

Specialieji operatoriai naudojami, kaip aprašyta tolesnėje lentelėje.

Operatorius

Aprašas

Išsamesnė informacija

Is Null arba Is Not Null

Nustato, ar reikšmė yra neapibrėžta (Null) ar ne (Not Null).

Like "šablonas"

Suderina eilučių reikšmes naudodamas pakaitos operatorius ? ir *.

Operatorius „Like“

Between reikšmė1 And reikšmė2

Nustato, ar skaitinė arba datos reikšmė patenka į diapazoną.

Between...And operatorius

In(eilutė1,eilutė2...)

Nustato, ar eilutės reikšmė yra eilučių reikšmių rinkinyje.

Operatorius In

Konstantos

Konstanta yra žinoma reikšmė, kuri nekinta ir kurią galite naudoti išraiškoje. Yra keturios dažniausiai programoje „Access“ naudojamos konstantos:

 • True    Nurodo, kas yra logiškai teisinga.

 • False    Nurodo, kas yra logiškai klaidinga.

 • Null    Nurodo, kad trūksta žinomos reikšmės.

 • "" (tuščia eilutė)    Nurodo reikšmę, kuri yra žinoma kaip tuščia.

Konstantas galima naudoti kaip funkcijos argumentus ir galima naudoti išraiškoje, kaip kriterijaus dalį. Pvz., galite naudoti tuščios eilutės konstantą ("") kaip stulpelio kriterijaus dalį užklausoje, kad įvertintumėte lauko reikšmės tame stulpelyje, įvedę kaip kriterijus: <> "". Šiame pavyzdyje <> yra operatorius, "" – konstanta. Naudojami kartu, nurodo, kad identifikatorius, kuriame jie taikomi, turėtų būti lyginamas su tuščia eilute. Išraiška, kurios rezultatas yra TRUE (teisinga), kai identifikatoriaus reikšmė yra bet kokia, išskyrus tuščią eilutę.

Pastaba : Null konstantą naudokite atsargiai. Daugeliu atvejų, naudojant Null kartu su lyginimo operatoriumi, bus gaunama klaida. Jei norite palyginti reikšmę su Null išraiškoje, naudokite operatorius Is Null arba Is Not Null.

Daugiau informacijos apie išraiškų naudojimą žr. straipsnyje Išraiškos kūrimas.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×