Išplėstinė kategorija (Access parinktys)

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Redagavimas

 • Judėti po įveskite   

  • Neperkelti    Paspaudus klavišą ENTER, palieka žymeklį dabartiniame lauke.

  • Paskesnis laukas    Paspaudus klavišą ENTER, žymeklis perkeliamas į paskesnį lauką. Pagal numatytuosius parametrus paskesnis laukas yra dabartinio lauko dešinėje arba kairėje, atsižvelgiant į jūsų nustatytą teksto kryptį.

  • Paskesnis įrašas    Paspaudus klavišą ENTER, perkelia žymeklį į dabartinį paskesnio įrašo lauką. Paskesnis įrašas yra tiesiogiai po dabartiniu esantis įrašas.

 • Veikimas įvesite lauke   

  Šios sekcijos parinktys keičia ENTER, TAB ir rodyklių klavišų veikimo būdą, kai šiuos klavišus naudojate norėdami formose ir duomenų lapuose perkelti žymeklį iš lauko į lauką.

  • Pažymėti visą lauką    Perkėlus žymeklį ant lauko, pažymimas visas laukas.

  • Eiti į lauko pradžią    Nukreipus žymeklį į lauką, jis perkeliamas į jo pradžią.

  • Eiti į lauko pabaigą    Nukreipus žymeklį į lauką, jis perkeliamas į jo pabaigą.

 • Rodyklių klavišų veikimo būdas   

  • Paskesnis laukas    Paspaudus rodyklės DEŠINĖN arba KAIRĖN klavišus, žymeklis perkeliamas į paskesnį lauką. Norėdami kelti žymeklį tarp pažymėto lauko simbolių, paspauskite klavišą F2.

  • Paskesnis simbolis    Paspaudus rodyklės DEŠINĖN arba KAIRĖN klavišus, žymeklis perkeliamas ant paskesnio ar ankstesnio lauke esančio simbolio.

  • Žymeklis sustoja pirmame/paskutiniame lauke    Neleidžia paspaudus rodyklės KAIRĖN ir DEŠINĖN klavišus perkelti žymeklį iš pirmo ar paskutinio lauko į ankstesnį ar paskesnį įrašą.

 • Numatytasis radimas/keitimas

  Šios sekcijos parinktys valdo programos Microsoft Office Access 2007 radimo ir radimo/keitimo operacijų veikimo būdą ir taiko jį visoje programoje Office Access 2007.

  • Sparčioji ieška    Ieško dabartiniame lauke ir su ieškos eilute lygina visą lauką.

  • Bendroji ieška    Ieško visuose laukuose ir lygina su bet kuria lauko dalimi.

  • Ieška lauko pradžioje    Ieško dabartiniame lauke ir lygina su pirmaisiais lauko simboliais.

 • Patvirtinimas

  • Įrašų keitimai    Kaskart atlikus įrašo keitimą, rodo patvirtinimo pranešimą.

  • Dokumentų naikinimai    Kaskart panaikinus duomenų bazės objektą, rodo patvirtinimo pranešimą.

  • Veiksmų užklausos    Kaskart pridedant, naujinant, naikinant ar kuriant programos Access duomenų bazės lentelės veiksmų užklausą, rodo patvirtinimo pranešimą.

 • Numatytoji kryptis

  • Iš kairės į dešinę    Nustato, kad nauji objektai būtų rodomi iš kairės į dešinę, kaip įprasta anglų ir europinių kalbų vartotojams. Pavyzdžiui, šis parametras rodo pirmąjį lentelės lauką pradedant kairiausiu stulpeliu ir įtraukia naujus stulpelius į dešinę nuo jo, taip pat kairiajame apatiniame rodinio Duomenų lapas kampe sukuria įrašo numerio lauką ir naršymo mygtukus.

  • Iš dešinės į kairę    Nustato, kad nauji objektai būtų rodomi iš dešinės į kairę, kaip įprasta Vidurio Rytų kalbų vartotojams. Pavyzdžiui, šis parametras rodo pirmąjį lentelės lauką pradedant dešiniausiu stulpeliu ir įtraukia naujus stulpelius į kairę nuo jo. Taip pat dešiniajame apatiniame lentelės rodinio Duomenų lapas kampe sukuria įrašo numerio lauką ir naršymo mygtukus.

 • Bendroji lygiuotė

  • Sąsajos režimas    Rodomi naudojamą vartotojo sąsajos kalbą atitinkantys simboliai. Pavyzdžiui, jei vartotojo sąsajos kalbos tipas yra iš kairės į dešinę (pvz., anglų k.), simboliai bus lygiuojami kairėje.

  • Teksto režimas    Rodomą tekstą lygiuoja atsižvelgiant į pirmojo šiai kalbai būdingo simbolio kryptį. Pavyzdžiui, jei pirmasis ryškus simbolis (ne skaitinis ar specialusis simbolis) yra anglų kalba, tekstas bus lygiuojamas kairėje.

 • Žymeklio judėjimas

  • Loginis    Nustato, kad žymeklis galėtų judėti dviejų krypčių tekste atsižvelgiant į kalbos, su kuria susidurta, kryptį. Pavyzdžiui, naudojant rodyklių klavišus, kai tame pačiame sakinyje norite pereiti nuo arabiško prie angliško teksto, įterpimo vieta arabiškame tekste perkeliama iš dešinės į kairę, tada pradedama nuo kairiausio anglų kalbos žodžio simbolio ir jos judėjimas tęsiamas iš kairės į dešinę.

  • Matomas    Nustato, kad žymeklis galėtų judėti dviejų krypčių tekste pereidamas prie paskesnio matomo gretimo simbolio. Pavyzdžiui, naudojant rodyklių klavišus, kai tame pačiame sakinyje norite persikelti iš dešinės į kairę nuo arabiško prie angliško teksto, įterpimo vieta arabiškame tekste perkeliama iš dešinės į kairę, tada tęsiama nuo dešiniausio anglų kalbos žodžio simbolio ir toliau perkėlinėjama iš dešinės į kairę.

  • Duomenų lapo IME valdiklisĮvesdami duomenis į lentelės duomenų lapą, Rytų Azijos IME režimą nustatykite ties „Be valdiklio“.

  • Naudoti Hijri kalendoriųNustato esamas datos nuorodas pagal islamo mėnulio kalendorių. Jei nepažymėta, tada duomenų bazėje bus naudojamas Grigaliaus kalendorius. Programa Access rekomenduoja pasirinkti kalendoriaus tipą pirmojo duomenų bazės kūrimo metu, po to šio parametro niekada nekeisti.

Rodymas

 • Rodyti šį naujausių dokumentų kiekį    Nustato arba keičia vėliausiai naudotų failų, kurie rodomi Naujausi Open Database srityje Darbo pradžia su "Microsoft Office Access" puslapio, ir Naujausių dokumentų sąrašas, kuris pasirodo, kai spustelite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis skaičius.

 • Būsenos juosta    Programos Access lango apačioje rodo būsenos juostą.

 • Rodyti animacijas    Įjungia animuotas priemones, pvz., animuotą naujų stulpelių įterpimą į duomenų lapus.

 • Rodyti intelektualiąsias žymes duomenų lapuose    Jūsų duomenų lapuose rodo intelektualiąsias žymes.

 • Formose ir ataskaitose rodyti intelektualiąsias žymes    Formose ir ataskaitose rodo intelektualiąsias žymes.

 • Rodyti makrokomandos dizaino   

  • Pavadinimų stulpelis    Makrokomandų kūrimo programoje rodo stulpelį Makrokomandos pavadinimas. Šį stulpelį galite rodyti arba slėpti skirtuko Dizainas grupėje Rodymas/slėpimas spustelėdami Makrokomandų pavadinimai. Atkreipkite dėmesį, kad atidarius makrokomandų pavadinimų turinčią makrokomandą (rodinyje Dizainas), kai ši parinktis yra išjungta, paslėptas stulpelis bus matomas. Šis parametras taikomas visoms duomenų bazėms, tačiau komandą Makrokomandų pavadinimai galite naudoti, jei norite išjungti šį parametrą dabartinėje makrokomandoje.

  • Sąlygų stulpelis    Makrokomandų kūrimo programoje rodo komandą Sąlygos. Šį stulpelį galite rodyti arba slėpti skirtuko Dizainas grupėje Rodymas/slėpimas spustelėdami Sąlygos. Atkreipkite dėmesį, kad atidarius vieną ar daugiau sąlygų turinčią makrokomandą (rodinyje Dizainas), kai ši parinktis yra išjungta, paslėptas stulpelis bus matomas. Šis parametras taikomas visoms duomenų bazėms, tačiau komandą Sąlygos galite naudoti, jei norite išjungti šį parametrą dabartinėje makrokomandoje.

Spausdinimas

 • Kairioji paraštė    Keičia numatytąjį kairiojoje paraštėje duomenų lapus, modulių, ir naujas formas ir ataskaitas. Galite naudoti reikšmes, pradedant nuo nulio iki plotį arba aukštį spausdintame puslapyje. Norėdami pakeisti esamą formose ir ataskaitose paraštes, spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis , nukreipkite žymiklį į Spausdinti, spustelėkite Spausdintiir spustelėkite sąrankos dialogo lange spausdinimas .

 • Dešinioji paraštė    Keičia numatytąjį dešinioji duomenų lapus, modulių, ir naujas formas ir ataskaitas. Galite naudoti reikšmes, pradedant nuo nulio iki plotį arba aukštį spausdintame puslapyje. Norėdami pakeisti esamą formose ir ataskaitose paraštes, spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis ir naudokite komandą Puslapio parametrai .

 • Viršutinė paraštė    Keičia numatytąjį viršutinės paraštės duomenų lapus, modulių, ir naujas formas ir ataskaitas. Galite naudoti reikšmes, pradedant nuo nulio iki plotį arba aukštį spausdintame puslapyje. Norėdami pakeisti esamą formose ir ataskaitose paraštes, spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis ir naudokite komandą Puslapio parametrai .

 • Apatinė paraštė    Keičia numatytąjį apatinė paraštė duomenų lapus, modulių, ir naujas formas ir ataskaitas. Galite naudoti reikšmes, pradedant nuo nulio iki plotį arba aukštį spausdintame puslapyje. Norėdami pakeisti esamą formose ir ataskaitose paraštes, spustelėkite "Microsoft Office" mygtukas Mygtuko paveikslėlis ir naudokite komandą Puslapio parametrai .

Bendras

 • Rodyti priedo vartotojo sąsajos klaidas    Jei esate kūrėjas ir savo vartotojo sąsajos tinkinimo kode norite rodyti klaidas, pažymėkite šį žymės langelį. Jei klaidų rodyti nenorite, šį žymės langelį išvalykite.

 • Pateikti atsiliepimus su garsu    Atkuria prieinamus garsus, susijusius su sistemos Microsoft Office Professional 2007 programų įvykiais, pvz., failų atidarymu, įrašymu ir spausdinimu, taip pat klaidos pranešimų rodymu. Skirtingiems įvykiams priskirtus garsus galima keisti Windows valdymo skyde esančiame dialogo lange Garsų ypatybės. Jei vienoje sistemos Office programoje pažymėsite arba išvalysite žymės langelį Pateikti atsiliepimus su garsu, ši parinktis taip pat bus įjungiama arba išjungiama visose kitose sistemos Office programose. Norėdami keisti su įvykiu susietą garsą, atidarykite Windows valdymo skyde esantį aplanką Garsai. Kad galėtumėte leisti daugumą garsų, jūsų kompiuteryje turi būti įdėta garso plokštė.

 • Naudoti keturių skaitmenų metų formatavimą   

  • Ši duomenų bazė    Nustato keturių skaitmenų (mmmm) formatą kaip numatytąjį šiuo metu atidarytos duomenų bazės metų formatą.

   Pastaba : Šis parametras pakeičia šiuo metu atidarytos duomenų bazės All duomenų bazių parametrą.

  • Visos duomenų bazės    Nustato keturių skaitmenų (mmmm) formatą kaip numatytąjį visų duomenų bazių metų formatą.

 • Žiniatinklio parinktys    Rodo dialogo langą Žiniatinklio parinktys. Naudokite dialogo langą, jei norite nustatyti duomenų bazių objektų žiniatinklio parinktis. Galite nustatyti hipersaitų ir po jų esančių lentelių, užklausų, formų ir ataskaitų hipersaitų išvaizdą.

Išplėstinės

 • Paleidžiant Access atidaryti vėliausią naudotą duomenų bazę    Kai pažymėta ši parinktis, vietoj to, kad programa Access rodytų puslapį Darbo su Microsoft Office Access pradžia, programa atidarys paskutinę naudotą duomenų bazę.

 • Numatytasis atidarymo režimas

  • Bendrai naudojama    Atidaro esamą duomenų bazę bendram naudojimui. Tai yra numatytasis parametras.

  • Išskirtinė    Atidaro esamą duomenų bazę naudoti išskirtinai vienam vartotojui.

 • Numatytasis įrašo užrakinimas

  • Užrakinimų nėra    Palieka įrašus prieinamus redaguoti.

  • Visi įrašai    Užrakina visus atidarytos formos ar duomenų lapo įrašus, taip pat visose lentelėse esančius įrašus. Įrašai bus užrakinti tol, kol objektai bus atidaryti.

  • Redaguotas įrašas    Užrakina tik jūsų redaguojamą įrašą.

 • Atidaryti duomenų bazes naudojant įrašų lygio užrakinimą    Nustato, kad įrašų lygio užrakinimas būtų numatytasis šiuo metu atidarytos duomenų bazės parametras. Jei šį žymės langelį išvalysite, numatytuoju atidarytos duomenų bazės parametru taps puslapio lygio užrakinimas. Jūsų pasirinkimas taikomas duomenims, esantiems formose, duomenų lapuose ir kode, naudojančiame įrašo rinkinio objektą įrašams kartoti. Ši parinktis netaikoma veiksmų užklausoms ar kodui, kuris atlieka grupines operacijas naudodamas SQL sakinius.

 • OLE/DDE skirtasis laikas (sek.)    Valdo laiko intervalą, po kurio programa Access kartos nepavykusį OLE arba DDE bandymą. Leistinos reikšmės: 0–300. Numatytoji reikšmė: 30.

 • Atnaujinti intervalą (sek.)    Sekundžių skaičius, po kurio programa Access automatiškai naujins rodiniuose Duomenų lapas arba Forma esančius įrašus. Leistinos reikšmės: 0–32 766. Numatytoji reikšmė: 60. Reikšmė „0“ nėra naujinama.

 • Mėginimų atnaujinti skaičius    Skaičius, kiek kartų programa Access bando įrašyti pakeistą įrašą, kurį užrakino kitas vartotojas. Leistinos reikšmės: 0–10. Numatytoji reikšmė: 2.

 • ODBC atnaujinimo intervalas (sek.)    Laiko intervalas, po kurio programa Access automatiškai atnaujins ODBC ryšiu surinktą informaciją. Šis parametras veiks tik tada, kai duomenų bazė yra bendrai naudojama tinkle. Leidžiamos reikšmės: 0–32 766. Numatytoji reikšmė: 1500. Nulinė reikšmė naujinama nebus.

 • Mėginimų atnaujinti intervalas (msek.)    Milisekundžių skaičius, po kurio programa Access bandys įrašyti pakeistą įrašą, kurį užrakino kitas vartotojas. Leidžiamos reikšmės: 0–1000. Numatytoji reikšmė: 250.

 • DDE operacijos

  • Nepaisyti DDE užklausų    Programa Access nepaisys DDE užklausų iš kitų programų.

  • Įgalinti DDE atnaujinimą    Įgalina programą Access naujinti DDE saitus lauke Atnaujinti intervalą (sek.) nurodytu laiko intervalu.

 • Komandų eilutės argumentai    Įveskite argumentus, kurie bus vykdomi paleidžiant programą Access arba atidarant programos Access duomenų bazę.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×