Išorinių sistemų ryšių paslaugų taikomųjų programų tvarkymas

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

"SharePoint Online", galite kurti išorinių sistemų ryšių paslaugos (BCS) ryšius su duomenų šaltiniais, pvz., SQL Azure duomenų bazės arba "Windows" ryšio platformos (WCF) žiniatinklio tarnybos, kuris yra ne "SharePoint" svetainę. Sukūrę šiuos ryšius, galite valdyti arba redaguoti BCS informacija apie "SharePoint" administravimo centro svetainę. Galite prisijungti prie "SharePoint" administravimo centro svetainę, arba prisijunkite prie "Office 365" administravimo centrą ir tada perkelti į "SharePoint" administravimo centrą.

SharePoint Online naudoja kartu su apsaugotos saugyklos paslaugos BCS pasiekti ir atkurti duomenis, pvz., BDC modeliai iš išorinių duomenų sistemos. Norėdami sužinoti daugiau apie BCS, ieškokite SharePoint Online planavimo vadovas, skirtas "Office 365".

Šiame straipsnyje:

BCS teisių tvarkymas

Objekto teisės

Metaduomenų saugyklos teisės

Išorinių duomenų ryšių (BDC) modelių importavimas arba eksportavimas

BDC modelio importavimas

BDC modelio eksportavimas

Veiksmų įtraukimas į išorinio turinio tipus

Išorinių duomenų ir išorinių duomenų parametrų rodinys

Išorinio turinio tipų rodinys

Išorinių sistemų rodinys

Ypatybių parametrų peržiūra

Ypatybių parametrų konfigūravimas

BDC modelio rodinys

BCS teisių tvarkymas

Pastaba: Informacijos apie tai, kaip nustatyti, kad BCS ieškokite MSDN SharePoint Online kūrėjų centras.

Baigus sąranką, vartotojo teisės valdo prieigą prie ryšio teikiamų duomenų. Yra du BCS teisių tipai:

 • Objekto teisės

 • Metaduomenų saugyklos teisės

Išorinių sistemų ryšių parametrų juostelės „Redaguoti“ ekrano nuotrauka, kurioje rodomas BDC modelio mygtukas „Importuoti“ ir teisių parametrai.

Objekto teisės

Objekto teisės taikomos tik konkrečiam išorinės sistemos, BDC modelio arba išorinio turinio tipui (ECT). Kiekvienas ECT – saugotinas objektas. Pvz., jei jūsų ECT vadinasi „WCFBookSales“, objekto teisės taikomos tik objektui „WCFBookSales“, o ne kokiam nors kitam galimai apibrėžtam ECT.

Norėdami nustatyti objekto teises, vadovaukitės šiais veiksmais.

 1. Prisijunkite prie „Office 365“ su savo „SharePoint Online“ administratoriaus paskyra.

 2. Eikite į „SharePoint“ administravimo centrą.

 3. Pasirinkite bcs.

 4. Skyriuje Verslo duomenų katalogas pasirinkite Tvarkyti BDC modelius ir išorinio turinio tipus.

 5. Pažymėkite prie norimo tvarkyti ECT arba išorinės sistemos pavadinimo esantį žymės langelį.

 6. Juostelėje pasirinkite Nustatyti objekto teises.
  Programos „SharePoint Online“ išorinių sistemų ryšių paslaugų dialogo lango „Nustatyti objekto teises“ ekrano nuotrauka.

 7. Teksto lauke įveskite vartotojo abonementą ar grupę vardą ir pasirinkite įtraukti. Taip pat galite pasirinkti ieškoti pavadinimą, kurį norite Peržiūrėti .

 8. Pasirinkite abonemento arba grupės, kurios prieigą prie ECT arba išorinės sistemos norite nustatyti, pavadinimą. Vienu metu galima nustatyti tik vieno abonemento teises. Jei naudojate kelis abonementus arba grupes, kiekvieno abonemento prieigos lygius reikia nustatyti atskirai, pasirenkant juos po vieną.
  Toliau pateikiamoje lentelėje aprašomos teisės ir su jomis susiję prieigos lygiai.

Teisė

Pastabos

Redaguoti

Leidžia vartotojui ar grupei kirti Išorines sistemas ir BDC modelius, importuoti ir eksportuoti BDC modelius. Šį parametrą turėtų būti leidžiama naudoti tik itin privilegijuotiems vartotojams.

Vykdyti

Leidžia vartotojui ar grupei vykdyti operacijas su ECT (kurti, skaityti, naujinti, naikinti, teikti užklausas).

Galima pasirinkti klientų režime

Leidžia vartotojui ar grupei kurti bet kurio ECT išorinius sąrašus ir peržiūrėti ECT išorinio elemento parinkiklyje.

Teisių nustatymas

Leidžia vartotojui, grupei arba paraiškai nustatyti Metaduomenų saugyklos teises.

Kad būtų galima tvarkyti teises, kiekvieno BCS ryšio metu šią teisę privalo turėti bent vienas vartotojas arba grupė. Turėdamas šią teisę vartotojas gali suteikti metaduomenų saugyklos teises Redaguoti. Šį parametrą turėtų būti leidžiama naudoti tik itin privilegijuotiems vartotojams.

Puslapio viršus

Metaduomenų saugyklos teisės

Metaduomenų saugyklos teisės visuotinai taikomos visai BCS saugyklai. T. y. jos taikomos visiems BDC modeliams, išorinėms sistemoms, ECT, metodams ir toje išorinių duomenų sistemoje apibrėžtiems metodų egzemplioriams. Galite nustatyti metaduomenų saugyklos teises, kad apibrėžtumėte, kas gali redaguoti elementus ir nustatyti saugyklos teises.

Metaduomenų saugyklos teisės taikomos daugeliui objektų, pvz., BDC modeliams, ECT ir išorinėms sistemoms. Turint metaduomenų saugyklos teises galima keisti objekto teises, todėl jas tvarkant reikia būti atidžiam. Metaduomenų saugyklos teises taikant apgalvotai, prieigą suteikti galima greitai ir visiškai.

SPO BCS dialogo lango „Nustatyti metaduomenų saugyklos teises“ grafinis elementas.

Norėdami nustatyti metaduomenų saugyklos teises, vadovaukitės šiais veiksmais.

 1. Prisijunkite prie „Office 365“ su savo „SharePoint Online“ administratoriaus paskyra.

 2. Eikite į „SharePoint“ administravimo centrą.

 3. Pasirinkite bcs.

 4. Skyriuje Verslo duomenų katalogas pasirinkite Tvarkyti BDC modelius ir išorinio turinio tipus.

 5. Juostelėje pasirinkite Nustatyti metaduomenų saugyklos teises.

 6. Teksto lauke įveskite vartotojo abonementą ar grupę, ir pasirinkite įtraukti. Taip pat galite pasirinkti Peržiūrėti paskyrą, kurią norite ieškoti.

 7. Abonementas arba grupė bus rodoma antrajame teksto laukelyje. Jei naudojate kelis abonementus arba grupes, pasirinkite juos po vieną, kad nustatytumėte prieigos lygį.

  Teisė

  Pastabos

  Redaguoti

  Leidžia vartotojui ar grupei kirti Išorines sistemas ir BDC modelius, importuoti ir eksportuoti BDC modelius. Šį parametrą turėtų būti leidžiama naudoti tik itin privilegijuotiems vartotojams.

  Vykdyti

  Leidžia vartotojui ar grupei vykdyti operacijas su ECT (kurti, skaityti, naujinti, naikinti, teikti užklausas).

  Galima pasirinkti klientų režime

  Leidžia vartotojui ar grupei kurti bet kurio ECT išorinius sąrašus ir peržiūrėti ECT išorinio elemento parinkiklyje.

  Nustatyti teises

  Leidžia vartotojui, grupei arba paraiškai nustatyti Metaduomenų saugyklos teises.

  Kad būtų galima tvarkyti teises, kiekvieno BCS ryšio metu šią teisę privalo turėti bent vienas vartotojas arba grupė.

  Turėdamas šią teisę vartotojas gali suteikti Metaduomenų saugyklos Redagavimo teises. Šį parametrą turėtų būti leidžiama naudoti tik itin privilegijuotiems vartotojams.

 8. Norėdami platinti visi elementai metaduomenų saugyklos teises, pasirinkite paskirstytos visiems BDC modeliai, išorinės sistemos ir išorinio turinio tipus BDC metaduomenų saugyklos teises. Jei pažymėsite šią parinktį, bus pakeisti visus esamus teisės (įskaitant objekto teises), kuriuos gali nustatyti kitur pasirinktą BCS taikomosios programos.

Puslapio viršus

Išorinių sistemų duomenų ryšių (BDC) modelių importavimas arba eksportavimas

BDC modelio rodinyje vartotojui leidžiama importuoti ir eksportuoti esamą verslo duomenų ryšio struktūrą. Tai labai naudinga prireikus iš naujo sukurti ryšį naujoje aplinkoje. BDC modelį galima importuoti, norint sukurti ECT ryšį su išorine sistema.

Galite importuoti arba eksportuoti du modelio failų tipus:

Modelis    Eksportuojami pasirinktos sistemos XML metaduomenys.

Išteklius    Eksportuojami pasirinktos sistemos lokalizuoti pavadinimai, ypatybės ir teisės.

Pastaba: BDC modelį galite kurti naudodami XML kodą. Tokiu atveju, svarbu žinoti, kad programoje „SharePoint Online“ negalima naudoti autentifikavimo režimų RevertToSelf ir PassThrough. Nors gali būti, kad galėsite importuoti XML kalba parašytą BDC modelį, ryšio naudoti negalėsite.

Puslapio viršus

BDC modelio importavimas

Importuodami BDC modelį, importuojate ir jo nustatytas teises. Prieš importuojant BDC modelį rekomenduojame suvokti, kaip importuotos teisės veikia su esamomis teisėmis.

BDC modelio importuotos teisės įtraukiamos į BDC paslaugos esamų teisių saugyklą. Jei prieigos valdymo sąraše jau yra objekto įrašas, esama reikšmė perrašoma naudojant importuoto failo teisių informaciją.

Norėdami importuoti BDC modelį, vadovaukitės šiais veiksmais:

 1. Prisijunkite prie „Office 365“ su savo „SharePoint Online“ administratoriaus paskyra.

 2. Eikite į „SharePoint“ administravimo centrą.

 3. Pasirinkite bcs.

 4. Išorinių sistemų ryšių paslaugų skyriuje pasirinkite Tvarkyti BDC modelius ir išorinio turinio tipus.

 5. Juostelėje pasirinkite importuoti.

 6. Skyriuje BDC modelis įveskite BDC modelio failo vardą. Modelio pavadinimas turi būti be jokių specialiųjų simbolių, pvz., ~ "# % & *: < >? \ { | } arba simbolio 0x7f. Taip pat galite Naršyti , kad rastumėte *.bdcm failą BDC modelis.

  BDC modelio rodinio ekrano nuotrauka

 7. Skyriuje Failo tipas kaip norimą importuoti failo tipą pasirinkite Modelis arba Išteklius.

 8. Skyriuje Išplėstiniai parametrai pasirinkite vieną ar daugiau norimų importuoti išteklių:

 9. Lokalizuoti pavadinimai, kad importuotumėte ECT lokalizuotus pavadinimus tam tikroje lokalėje. Importuoti lokalizuoti pavadinimai išorinių sistemų duomenų ryšių paslaugoje suliejami su esamais lokalizuotais pavadinimais.

 10. Ypatybės, kad importuotumėte ECT ypatybes. Importuotos ypatybės išorinių sistemų duomenų ryšių paslaugoje suliejami su esamais ypatybių aprašais.

 11. Teisės, kad importuotumėte ECT teises saugotinus objektus modelyje.

 12. (Pasirinktina) Norėdami įrašyti išteklių parametrus faile, kad galėtumėte juos naudoti vėliau, įveskite išteklių failo pavadinimą teksto laukelyje Naudoti pasirinktinius aplinkos parametrus.

 13. Pasirinkite Importuoti.

Puslapio viršus

BDC modelio eksportavimas

Galite eksportuoti BDC modelį ir nuskaityti jo turinį, kad nustatytumėte ryšių skirtumus. Tai gali būti naudinga šalinant klaidas. Norėdami patikrinti arba pakartotinai naudoti eksportuotą BDC modelio failą, galite jį importuoti į kitą aplinką.

Norėdami eksportuoti BDC modelį arba išteklių failą, vadovaukitės šiais veiksmais:

 1. Prisijunkite prie „Office 365“ su savo „SharePoint Online“ administratoriaus paskyra.

 2. Eikite į „SharePoint“ administravimo centrą.

 3. Pasirinkite bcs.

 4. Pasirinkite Tvarkyti BDC modelius ir išorinio turinio tipus.

 5. Pasirinkti išplečiamąjį sąrašą ir grupėje rodinys pasirinkite BDC modelis .

 6. Pasirinkite vardą, kurį norite eksportuoti ir tada juostelėje pasirinkite eksportuoti BDC modelį.

 7. Išorinių sistemų duomenų ryšių modelių puslapyje pasirinkite norimą eksportuoti modelio arba ištekliaus failą.

 8. Eksportavimo puslapio skyriuje Failo tipas pasirinkite modelis arba išteklius , Norėdami nurodyti, kuriuos norite eksportuoti failo tipą.

 9. Skyriuje Išplėstiniai parametrai pasirinkite vieną arba kelias toliau pateiktas parinktis, kad toliau tikslintumėte duomenų eksportavimą.

  • Pasirinkite lokalizuoti pavadinimai , kad eksportuotumėte ect į konkrečią sritį.

  • Pasirinkite Ypatybės , kad eksportuotumėte ect ypatybes.

  • Pažymėkite teises , kad eksportuotumėte ect teises.

  • Pasirinkite eksportuoti diegimui būdingą tarpinį serverį, naudojamą jungiantis prie išorinės sistemos tarpiniai serveriai .

 10. Jei įrašėte išteklių parametrų failą, kad galėtumėte jį naudoti vėliau, lauke Naudoti pasirinktinius aplinkos parametrus įveskite norimo eksportuoti failo pavadinimą.

 11. Pasirinkite eksportuoti pradėti dialogo langas, leidžianti *.bdcm failo įrašymas į savo vietinį diską. Galite atidaryti *.bdcm failą naudodami teksto rengyklę.

  Puslapio viršus

Veiksmų įtraukimas į išorinio turinio tipus

Įtraukdami veiksmus į ECT, administratoriai universalųjį ištekliaus adresą susieja su ECT. Taip automatiškai paleidžiama nustatyta programa arba atidaromas nustatytas žiniatinklio puslapis.

Veiksmai gali nustatyti parametrus, pagrįstus vienu arba keliais ECT laukais. Pavyzdžiui, galite sukurti puslapio Ieška URL nurodantį ECT veiksmą. Šio veiksmo parametras gali būti išorinių duomenų šaltinio elementas. Tai leistų nustatyti šio elemento iešką automatizuojančio ECT pasirinktinį veiksmą.

Pastaba:  Įtraukus naują veiksmą į ECT, šis veiksmas neįtraukiamas į to ECT esamus išorinius sąrašus. Šis veiksmas yra galimas tik naujuose ECT išoriniuose sąrašuose.

Norėdami į ECT įtraukti veiksmą, vadovaukitės šiais veiksmais.

 1. Prisijunkite prie „Office 365“ su savo „SharePoint Online“ administratoriaus paskyra.

 2. Eikite į „SharePoint“ administravimo centrą.

 3. Pasirinkite bcs.

 4. Pasirinkite Tvarkyti BDC modelius ir išorinio turinio tipus.

 5. Nurodykite ect, į kurį norite įtraukti veiksmą, ir spustelėkite pasirodžiusią rodyklę. Meniu pasirinkite Įtraukti veiksmą , atidarykite puslapį Įtraukti veiksmą .

 6. Lauke pavadinimas suteikite veiksmui prasmingą pavadinimą.

 7. Lauke URL įveskite URL, kuris bus atidarytas atlikus veiksmą.

  Pastaba: Po valdymo, galite rasti URL pavyzdyje. Toliau pavyzdyje parodyta, kaip įtraukti vieną (ar kelias) parametro rezervuotą vietą – pvz., {0} arba {1} (http://www.adventure-works.com/sample.aspx?p0= {0} & p1 = {1} ).

 8. Jei norite, kad žiniatinklio dalys svetainėje galėtų naudoti šį naują veiksmą, pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

Komanda

Veiksmas

Taip

Veiksmas paleidžiamas naujame naršyklės lange (išsaugomas puslapio kontekstas).

Ne

Veiksmas paleidžiamas tame pačiame naršyklės lange.

 1. Lauke URL parametrai nurodykite visus URL reikiamus parametrus. Atminkite, kad šie parametrai vartotojo sąsajoje sunumeruoti pradedant nuo 0.

 2. Nuspręskite, ar norite naudoti Piktogramą. Šiame lauke galima naudoti ir standartines piktogramas.

 3. Jei norite, kad būtų naudojamas numatytasis veiksmas, pažymėkite žymės langelį Numatytasis veiksmas.

  Svarbu:  Parametruose gali būti asmeniškai identifikuojančios informacijos, pvz., vardų ir socialinio draudimo numerių. Kurdami veiksmą būkite atidūs ir netyčia nepanaudokite laukų, kuriuose rodoma asmeniškai identifikuojanti informacija.

Puslapio viršus

Išorinių duomenų ir išorinių duomenų parametrų rodinys

Galite naudoti juostelės skyrių Rodinys, kad pasirinktumėte skirtingus BCS ryšių rodinius. Trijuose rodiniuose informacija apie BCS ryšį rodoma skirtingai ir leidžia pasiekti skirtingus veiksmus. Svarbu yra susipažinti su šiais rodiniais, nes kai kurios užduotis yra galimos tik tam tikruose rodiniuose.

Kaip parodyta toliau pateikiamoje iliustracijoje, trys rodinių parinktys yra šios: BDC modeliai, išorinės sistemos ir išorinio turinio tipai.

BCS duomenų katalogo rodinių pasirinkimo ekrano nuotrauka.

Prireikus daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti šiuos rodinius norint paprasčiau tvarkyti BCS, žr. tolesnius skyrius.

Puslapio viršus

Išorinio turinio tipų rodinys

Pagal numatytuosius parametrus, BCS ryšys naudoja rodinį Išorinio turinio tipai. Šiame rodinyje rodoma tarnybos programos informacija ir pateikiama ši informacija:

 • ECT pavadinimas

 • ECT rodomas pavadinimas

 • ECT tipo vardų sritis

 • Vardų srities versija

 • Išorinės sistemos pavadinimas

Juostelės, rodomos įprastame BCS išorinio turinio tipo rodinyje, ekrano nuotrauka.

Vykdant daugelį BCS procesų šio rodinio pakanka. Bet jei yra daug ECT, šio rodinio naršymas gali būti sudėtingas.

Puslapio viršus

Išorinių sistemų rodinys

Rodinyje Išorinės sistemos rodomas BCS ryšys pagal pirminę sistemą. Šis rodinys gali būti naudingas, jei sukūrę BCS norite sužinoti BCS ryšio informaciją. Šiame rodinyje galite matyti įvardytos išorinės sistemos ypatybių parametrus. Be to, galite konfigūruoti kai kuriuos ypatybių parametrus.

Juostelės AQ ekrano nuotrauka, kai įjungtas SPO BCS Išorinis rodinys.

Ypatybių parametrų peržiūra

Išorinės sistemos pavadinimas rodomas šiame puslapyje, kaip galima pasirinkti saitą (laivybai URL). Galite pasirinkti URL ir atidarykite langą, kuriame rodoma pradinių ypatybių parametrų, parduotuvės. Be to, jei esate prisijungę prie SQL Azure, bus parodytas duomenų bazės serverio pavadinimą ir duomenų bazės, šiame rodinyje.

Atsižvelgiant į BCS ryšio tipą, ypatybių parametruose gali būti bet kuri šių elementų kombinacija:

 • Prieigos teikėjas (pvz., WCF tarnyba)

 • Autentifikavimo režimas (pvz., vartotojo tapatybė)

 • Duomenų bazės serveris

 • Pamėgdžiojimo lygis (pvz., joks, anoniminis, identifikavimo, pamėgdžiojimo, pavedimo)

 • Pirminis duomenų bazės pavadinimas

 • Integruota sauga (pvz., SSPI)

 • Apsaugotos saugyklos diegimas

 • Apsaugotos saugyklos paskirties taikomosios programos ID (kaip apsaugotoje saugykloje įvestas ID)

 • Paslaugos „EndPoint“ adresas (pvz., į SomeWCFService.svc nurodantis URL)

 • Ryšių jungimas (aktyvus / neaktyvus)

 • Antrinis apsaugotos saugyklos tikslinės taikomosios programos ID

 • Apsaugotos saugyklos diegimas

Ypatybių parametrų konfigūravimas

Jei nukreipiate į išorinės sistemos pavadinimą, galite atidaryti kontekstinį meniu, kuriame yra komanda Parametrai. Tai yra naudinga „SharePoint Online“ ryšiams, naudojantiems „Windows“ ryšio platformos (WCF) žiniatinklio tarnybas. Pasirinkę meniu parinktį Parametrai, galite konfigūruoti bet kurį iš šių parametrų:

 • Metaduomenų keitimosi URL

 • Metaduomenų keitimosi aptikimo režimas

 • Žiniatinklio paslaugų aprašo kalbos (WDSL) autentifikavimo režimas

 • WSDL apsaugotos saugyklos tikslinės taikomosios programos ID

 • Apsaugotos saugyklos diegimas.

Puslapio viršus

BDC modelio rodinys

Rodinyje BDC modelis teikiamos juostelės komandos, leidžiančios importuoti arba eksportuoti BDC modelius. Be to, naudojant BDC modelio rodinį, perkelti didelį ECT rinkinį iš vienos vietos į kitą yra paprasčiau. BDC modelio rodinyje rodomi kiekvieno skirtingo ryšio hipersaitai, o ne visi kiekvieno ryšio ECT, todėl sąrašą tvarkyti bus paprasčiau.

BDC modelių rodinio juostelės SPO BCS grafinis elementas.

Jei norite matyti visus ect BDC modelio, tiesiog pasirinkite modelio pavadinimą. Tada pasirinkus ECT pavadinimą, galite atidaryti lentelę, kurioje pateikti laukai, kurie nurodomi ECT. Yra panašus į toliau pateiktoje lentelėje.

Pavadinimas

Tipas

Rodymas pagal numatytuosius parametrus

Užsakymo ID

Sistemos eilutė

Ne

Darbuotojo ID

Sistemos eilutė

Ne

Frachtas

Sistema.nulinė '1[[Sistema.dešimtainė, ...

Ne

Šiame ekrane gali tiksliai atsispindėti per ECT prijungto duomenų šaltinio išdėstymas, leidžiantis geriau suprasti pagrindinių duomenų struktūrą.

Be to, puslapio apačioje rodomi visi šio ECT susiejimai, veiksmai arba filtrai.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×