Horizontalios pasikartojančios lentelės įterpimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Kai norite, kad vartotojai galėtų į lentelę įtraukti papildomų stulpelių, savo Microsoft Office programos InfoPath formos šablone galite naudoti horizontalią pasikartojančią lentelę.

Šiame straipsnyje

Kada naudoti horizontalioje pasikartojančioje lentelėje

Vartotojo patirtis

Suderinamumo pastabos

Horizontalios pasikartojančios lentelės įterpimas

Maketo patarimai

Kada naudoti horizontalią pasikartojančią lentelę

Naudokite horizontalią pasikartojančią lentelę, kai norite, kad duomenys būtų įvedami arba rodomi struktūriniu lentelės formatu, ir kai norite, kad vartotojai galėtų įtraukti papildomų duomenų stulpelių. Pavyzdžiui, galite naudoti horizontalią pasikartojančią lentelę kiekvieno ketvirčio pardavimo duomenims rinkti. Jei jūsų formos šablonas susietas su duomenų baze, taip pat galite naudoti horizontalią pasikartojančią lentelę, kad galėtumėte rodyti duomenų bazės įrašus arba su jais dirbti.

Horizontalią pasikartojančią lentelę sudaro pasikartojanti sekcija, esanti išdėstymo lentelė. Pasikartojančioje sekcijoje įgalintas parametras Kartoti horizontaliai, kuris modeliuoja stulpelį į lentelę.

Šiame pavyzdyje vaizduojama, kaip vartotojai gali į lentelę įtraukti papildomų stulpelių, jei nori gauti įvairių ketvirčių pardavimo duomenų.

Pardavimo duomenys, įvesti į horizontalią pasikartojančią formos lentelę

Horizontalią pasikartojančią lentelę sudaro dvi dalys:

 • Antraštės stulpelis    Numatyta, kad įterpus pasikartojančią horizontalią lentelę į naują, tuščią formos šabloną, rodomas antraštės stulpelis. Šis stulpelis paprastai naudojamas etiketėms, rodomoms kairėje lentelės pusėje, įvesti. Jei jums nereikia šių etikečių, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite stulpelyje, nukreipkite žymiklį į laikinojo meniu parinktį Naikinti ir spustelėkite Stulpeliai.

 • Duomenų stulpelis    Duomenų stulpelis yra stulpelis, kuris formoje gali būti kartojamas tiek kartų, kiek reikia. Įterpdamas horizontalią pasikartojančią lentelę, formos dizaineris dizaino režimas paprastai mato tik vieną stulpelį. Tačiau asmuo, pildantis formą, į ją gali įtraukti kelis stulpelius paspausdamas CTRL+ENTER, spustelėdamas laikinojo meniu komandas arba spustelėdamas formos instrukcijų tekstą Įterpti elementą, kurį galima tinkinti.

Susiję valdikliai

Programoje InfoPath yra kitų valdiklių, kurie panašūs į horizontalias pasikartojančias lenteles, bet yra skirti kitam tikslui. Norėdami nuspręsti, kurie iš šių valdiklių geriausiai veikia jūsų formos šablone, žiūrėkite šį sąrašą:

Pasikartojanti lentelė    Jei norite, kad vartotojai galėtų į lentelę įtraukti kelias eilutes, o ne kelis stulpelius, naudokite ne horizontalią pasikartojančią lentelę, o pasikartojančią lentelę.

Pasikartojanti sekcija    Norėdami kurti sekciją, kurią vartotojai galėtų įterpti į formą kelis kartus (pavyzdžiui, duomenų bazės įrašą), naudokite pasikartojančią sekciją arba kitą pasikartojantį valdiklį. Kai vartotojai į formą įterpia pasikartojančią sekciją, atskiros sekcijos į formą įterpiamos vertikaliai arba viena po kita. Šis veikimas skiriasi nuo horizontalios pasikartojančios lentelės pasikartojančios sekcijos veikimo, kai atskiros sekcijos į formą įterpiamos horizontaliai arba viena šalia kitos.

Puslapio viršus

Vartotojo patirtis

Vartotojams nukreipus žymiklį į horizontalios pasikartojančios lentelės stulpelį, rodomas laikinasis meniu. Vartotojui spustelėjus mygtuką rodomas stulpelio įterpimo arba šalinimo komandų laikinasis meniu.

Horizontalios pasikartojančios lentelės laikinasis meniu

Vartotojai taip pat gali įterpti naują stulpelį spustelėję tekstą Įterpti elementą, formoje rodomą po horizontalia pasikartojančia lentele. Kurdami savo formos šabloną, šį tekstą galite tinkinti arba šalinti. Visi stulpeliai, viršijantys maketo lentelės, kurioje yra pasikartojančios sekcijos valdiklis, plotį, bus keliami į kitą eilutę.

Puslapio viršus

Suderinamumas

Kai naudodami programą InfoPath kuriate formos šabloną, galite pasirinkti kurti su naršykle suderinamas formos šablonas. Kai kuriate su naršykle suderinamą formos šabloną, Valdiklių užduočių srityje negalite naudoti horizontalios pasikartojančios lentelės valdiklių, nes jie negali būti rodomi žiniatinklio naršyklėje.

Puslapio viršus

Horizontalios pasikartojančios lentelės įterpimas

Horizontalios pasikartojančios lentelės įterpimo procedūra šiek tiek skiriasi atsižvelgiant į tai, ar kuriamas naujas tuščias formos šablonas, ar formos šablonas kuriamas pagal duomenų bazę ar kitą išorinį duomenų šaltinį.

Šioje iliustracijoje vaizduojama, kaip naudojant dizaino režimą atrodo horizontali pasikartojanti lentelė, kai į ją nukreipiamas žymiklis.

Horizontalioje pasikartojančioje lentelėje pažymėta pasikartojanti sekcija

Valdiklius gali susieti arba nesusieti. Kai valdiklis yra susietas, jis yra prijungtas prie lauko arba grupės, esančios duomenų šaltinyje, todėl į valdiklį įvesti duomenys įrašomi turimame formos (.xml) faile. Kai valdiklis yra nesusietas, jis nėra prijungtas prie lauko arba grupės ir į valdiklį įvesti duomenys neįrašomi. Kai pasirenkate arba perkelkite žymeklį ties valdikliu, valdiklio viršutiniame dešiniajame kampe rodomas tekstas ir susiejimo piktograma. Tekste nurodoma grupė arba laukas, su kuriuo susietas valdiklis duomenų šaltinyje. Piktograma nurodo, ar valdiklis tinkamai susietas su grupe arba lauku. Jei susiejimas yra teisingas, rodoma žalia piktograma. Jei susiejimas netinkamas, matysite mėlyną arba raudoną piktogramą.

Formos šablono duomenų šaltinio sudaro laukus ir grupes, rodomas hierarchinis rodinyje užduočių srityje Duomenų šaltinis . Horizontalios pasikartojančios lentelės paprastai yra susieti su pasikartojančiais formos šablono duomenų šaltinį, grupių, nors jie taip pat gali būti susietos su pasikartojančiais laukais.

Šiame pavyzdyje vaizduojama formos šablono lentelė susieta su užduočių srities Duomenų šaltinis pasikartojančia grupe ketvirtis. Lentelėje esantys teksto laukelių valdikliai (Golfas, Tenisas ir Burlenčių sportas) susieti su laukais, kurie yra pasikartojančios grupės ketvirtis dalis.

Ryšys tarp formos šablone esančios horizontalios pasikartojančios lentelės ir duomenų šaltinyje esančios pasikartojančios grupės

Horizontalios pasikartojančios lentelės įterpimas į naują tuščią formos šabloną

Jei kuriate naują, tuščią formos šabloną, pagal numatytuosius nustatymus pažymimas žymės langelis Automatiškai kurti duomenų šaltinį, esantį užduočių srityje Valdikliai. Ši parinktis leidžia „InfoPath“ automatiškai sukurti laukus ir grupes duomenų šaltinyje, kai valdikliai įtraukiami į formos šabloną. Šie laukai ir grupės turi aplanką ir failų piktogramas duomenų šaltinio užduočių srityje.

 1. Formos šablone perkelkite žymiklį ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Horizontali pasikartojanti lentelė.

 4. Lauke Eilučių skaičius įveskite eilučių skaičių, kuris turės būti lentelėje pagal numatytuosius parametrus.

 5. Kiekvienoje duomenų stulpelyje esančioje lentelėje sukuriama horizontali pasikartojanti lentelė su teksto laukeliu. Norėdami konvertuoti teksto laukelį į kitą valdiklio tipą, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą konvertuoti teksto laukelį, laikinajame meniu nukreipkite žymiklį į Keisti į ir spustelėkite norimą valdiklį.

Horizontalios pasikartojančios lentelės įterpimas į formos šabloną, sukurtą pagal esamą duomenų šaltinį

Jei jums dizaino formos šablono esamą išplėstinės dokumentų aprašų kalba (XML) failą, duomenų bazė arba žiniatinklio tarnyba, "InfoPath" sudaro laukai ir grupės, iš to esamo duomenų šaltinio užduočių srityje Duomenų šaltinis . Tokiu atveju horizontalioje pasikartojančioje lentelėje galima įterpti velkant pasikartojančią grupę iš Duomenų šaltinio užduočių srities į formos šabloną arba įterpiant horizontalioje pasikartojančioje lentelėje iš valdiklių užduočių srities vietoj to, kaip aprašyta šioje procedūroje:

 1. Formos šablone perkelkite žymiklį ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Horizontali pasikartojanti lentelė.

 4. Pasikartojančios lentelės rišimas vediklio pirmajame puslapyje, spustelėkite duomenų šaltinio, kurį norite naudoti duomenų šaltinį sąraše ir spustelėkite Pasikartojanti grupė Piktogramos paveikslėlis , kurį norite susieti lentelės eilutes.

  Patarimas : Norėdami kurti naują pasikartojančią grupę, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite grupę, kurią norite įtraukti į pasikartojančią grupę, laikinajame meniu spustelėkite Pridėti ir dialogo lange Lauko arba grupės pridėjimas nurodykite pasikartojančios grupės ypatybes.

 5. Spustelėkite Pirmyn.

 6. Antrajame pasikartojančios lentelės susiejimo vedlio puslapyje esančiame sąraše Duomenų susiejimas dukart spustelėkite laukus, kuriuos prie lentelės norite pridėti kaip stulpelius.

  Patarimas : Norėdami sąraše Duomenų susiejimas kurti naują lauką, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite grupę, su kuria susieta horizontali pasikartojanti lentelė, laikinajame meniu spustelėkite Pridėti ir dialogo lange Lauko arba grupės pridėjimas nurodykite lauko ypatybes.

 7. Norėdami keisti stulpelių išdėstymo tvarką, sąraše Eilutės lentelėje pasirinkite stulpelį ir spustelėkite Perkelti prieš arba Perkelti po.

Puslapio viršus

Maketo patarimai

Šie patarimai padės jums patobulinti horizontalios pasikartojančios lentelės ir joje esančių valdiklių išvaizdą, dydį ir kitus aspektus:

 • Atsiminkite, kad horizontalią pasikartojančią lentelę sudaro maketo lentelėje esanti pasikartojanti sekcija. Dešinioji maketo lentelės kraštinė apibrėžia vietą, ties kuria, vartotojams įterpiant papildomus stulpelius, lentelėje esantys stulpeliai perkeliami į kitą eilutę. Norėdami valdyti stulpelių perkėlimą, galite vilkti dešiniąją maketo lentelės langelio, kuriame yra pasikartojančios sekcijos valdiklis, kraštinę į dešinę arba į kairę.

 • Horizontali pasikartojanti lentelė gali būti naudinga norint spausdinti. Valdiklyje esantys stulpeliai perkeliami į kitą formos šablono eilutę, todėl spausdinama visa lentelėje esanti informacija. Tačiau jei jūsų formos šablonas skirtas peržiūrėti tik ekrane, galite įterpti horizontalią pasikartojančią lentelę į savo formos šablono slinkties sritis. Jei vartotojai įves daug duomenų į horizontalią pasikartojančią lentelę, jie galės peržiūrėti juos slinkdami, o formoje nebus rodomi visi duomenys.

 • Norėdami tuo pat metu keisti kelių teksto laukelių dydį, pažymėkite teksto laukelius, kurių dydį norite keisti, paspauskite ALT+ENTER, spustelėkite skirtuką Dydis ir atlikite reikiamus keitimus.

 • Norėdami savo formos šablone teksto laukelius pritaikyti teksto, kurį, jūsų manymu, vartotojai į juos įrašys, ilgiui, keiskite jų dydį.

 • Norėdami tuo pat metu keisti kelių teksto laukelių kraštinę arba spalvą, pažymėkite norimus keisti teksto laukelius, meniu Formatavimas spustelėkite Kraštinės ir spalvinimas, tada spustelėkite skirtuką Kraštinės ir atlikite reikiamus keitimus.

 • Norėdami tinkinti teksto laukelyje rodomą tekstą, naudokite įrankių juostos Formatavimas laukus Šriftas ir Šrifto dydis. Norėdami tuo pat metu keisti visų jūsų formos šablone esančių teksto laukelių šriftą ir šrifto dydį, pažymėkite teksto laukelį, kurio formatavimas yra toks, kokio jūs norite, tada meniu Formatavimas spustelėkite Šriftą taikyti visiems teksto laukelių valdikliams.

 • Norėdami pamatyti, kaip atrodys jūsų teksto laukeliai įvedus į juos tekstą, meniu Rodymas spustelėkite Duomenų pavyzdžiai. Taip galėsite įsivaizduoti, kaip atrodys forma, sukurta pagal jūsų formos šabloną, kai ją užpildys vartotojas.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×