HTML rengyklės naudojimas

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Serverio Microsoft Office SharePoint Server 2007 HTML rengyklė yra visiškai funkcionali raiškiojo teksto rengyklė. Tekstui ar turinio elementams, naudodami HTML rengyklės įrankių juostos meniu, galite taikyti formatavimo stilius. Naudodami įrankių juostą, galite įterpti elementus, tokius kaip lentelės ir sąrašai, galite ieškoti turinio ir netgi patikrinti savo turinio rašybą. Visos šios priemonės taip pat prieinamos naudojant klaviatūrą.

Ką norėtumėte daryti?

Įterpti ir redaguoti tekstą

Pažymėkite tekstą ar HTML elementų ir formatavimo arba pasirinktinį stilių taikymas

Įterpti ir redaguoti lentelės ir kitus HTML elementus

Naudokite HTML šaltinio redagavimo režimu

Teksto įterpimas ir redagavimas

HTML rengyklė gali būti įdėtoji arba rodoma naujame lange kaip tinklalapio dialogo langas. Kaip ir naudodamiesi bet kuria kita teksto rengykle, tekstą galite įvesti tiesiai į HTML rengyklės langą, Tekstas atsiranda HTML rengyklėje taip pat publikuotame puslapyje. Jei naudojate įdėtąją HTML rengyklę, kai kurios priemonės gali būti neprieinamos.

Kopijavimas ir įklijavimas

Teksto kopijavimas ir įklijavimas veikia taip pat kaip ir kitose raiškiojo teksto rengyklėse, išskyrus tai, kad HTML rengyklėje rasite įklijavimo parinktis.

Įklijavus tekstą iš mainų srities ir jį suformatavus, atsiranda meniu Įklijavimo parinktys. Meniu Įklijavimo parinktys rasite šias parinktis:

 • Šalinti įdėtuosius stilius      Ši parinktis iš įklijuoto teksto pašalina bet kokius įdėtuosius stilius. Formatavimas, kuris nėra įdėtojo stiliaus dalis, lieka.

 • Išsaugoti tik tekstą      Ši parinktis iš įklijuoto teksto pašalina bet kokius įdėtuosius stilius ir bet kokį formatavimą.

 • Išlaikyti įdėtuosius stilius      Ši parinktis įklijuotame tekste palieka visus įdėtuosius stilius ir formatavimą.

Turinyje esančio teksto ieška

Turinį, spustelėdami mygtuką rasti Mygtuko paveikslėlis galite ieškoti teksto. Spustelėjus mygtuką rastiieškos laukas rodomas, ir Rasti kitą mygtuką. Lauke rasti įveskite tekstą, kurį norite ieškoti ir spustelėkite Rasti kitą. Jei lauke rasti įvestas tekstas aptinkamas redaguojamo turinio, pirmą egzempliorių, kad tekstas bus paryškinti turinį. Spustelėkite Rasti kitą kartą, jei norite ieškoti kito egzemplioriaus.

Pastaba: Perkėlus žymeklį iš lauko Rasti, komanda Rasti pradeda turinio iešką, neatsižvelgdama į tai, kur yra žymeklis jums spustelėjus mygtuką Rasti kitą, ir baigusi turinio ieškos nekartoja. Norėdami įsitikinti, kad įvykdyta viso jūsų turinio ieška, spustelėję Rasti kitą, palikite žymeklį lauke Rasti.

Pastaba: Jei HTML rengyklė yra įdėtoji, ieškos funkcijos yra negalimos.

Rašybos klaidų tekste tikrinimas

Rašybos tikrinimas Mygtuko paveikslėlis įrankių juostos mygtuką galite patikrinti savo teksto rašybos klaidų. Spustelėjus mygtuką Rašybos tikrinimas , naujas langas ir rodo galimas rašybos klaidas, kartu su pasiūlymais juos ištaisyti.

Spartieji klaviatūros klavišai Norėdami patikrinti rašybą, paspauskite F7.

Pastaba: Jei HTML rengyklė yra įdėtoji, rašybos tikrinimo funkcijos yra negalimos.

Puslapio viršus

Teksto ar HTML elementų žymėjimas ir formatavimo bei pasirinktinių stilių taikymas.

Norėdami pakeisti puslapio turinyje esančio teksto išvaizdą, galite naudoti formatavimą ir stilius.

Stiliai yra iš anksto apibrėžti formatavimo parinkčių, kurias galite taikyti, lyg jos būtų viena formatavimo parinktis, rinkiniai. Pavyzdžiui, galite turėti iš anksto apibrėžtą straipsnio antraštės stilių, kuris nurodo paryškintąjį 14 punktų, Arial šeimai priklausantį kaštoninės spalvos šriftą. Pasirinkimui taikant straipsnio antraštės stilių, taikoma kiekviena individuali stiliaus formatavimo parinktis.

Yra du turinio pasirinkimo būdai: galite turinį pasirinkti rankiniu būdu arba pasirinkti HTML elementus ir juose esantį turinį.

Puslapio viršus

Ką norite daryti?

Naudokite pelę arba klaviatūros Norėdami pažymėti tekstą

Naudokite meniu pasirinkti pasirinkti HTML elementai

Taikyti stilių naudodami meniu stiliai

Formatavimo taikymas naudojant įrankių juostos mygtukai

Teksto žymėjimas naudojant pelę arba klaviatūrą

Teksto bloką galite pažymėti naudodami pelę arba klaviatūrą

Norėdami pažymėti teksto bloką naudodami pelę, atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Nuvilkite pelės žymiklį, norėdami pažymėti norimą tekstą.

 • Norėdami pasirinkti žodį, tekstą spustelėkite du kartus, o norėdami pasirinkti pastraipą, sąrašo elementą arba lentelės langelį – tris kartus.

Norėdami pažymėti teksto bloką naudodami klaviatūrą, laikykite nuspaudę mygtuką SHIFT ir paspauskite kairiosios arba dešiniosios rodyklės klavišą, kad pakeistumėte savo pasirinkimą vienu simboliu. Arba laikykite nuspaudę mygtuką SHIFT ir paspauskite kairiosios arba dešiniosios rodyklės klavišą, kad pakeistumėte savo pasirinkimą viena eilute. Taip pat galite laikyti nuspaudę mygtukus CTRL ir SHIFT ir spausdami kairiosios arba dešiniosios rodyklės klavišą pasirinkti po vieną žodį.

Į skyriaus pradžią

Naudokite meniu pasirinkti pasirinkti HTML elementai

Jei norite pažymėti visą HTML elemente esantį tekstą, naudokite įrankių juostoje esantį meniu Žymėti.

Meniu Žymėti yra reaguojantis į kontekstą, todėl jo parinktys priklauso nuo elemento, į kurį perkeltas žymeklis. Pavyzdžiui, jei spustelėsite meniu Žymėti, kai žymeklis perkeltas į sąrašo elementą, meniu Žymėti bus rodomos šios parinktys:

 • Žymėti formatuotą tekstą (tik dabartiniame elemente esantį tekstą).

 • Žymėti formatavimo bloką (tekstą ir DIV elementą, kuriame jis yra).

 • Žymėti sąrašo elementą (sąrašo elementą su jame esančiu tekstu ir formatavimo bloku).

 • Žymėti sąrašą (visus esamo sąrašo elementus, įskaitant jų tekstą ir formatavimo blokus).

 • Pasirinkti visą turinį (visą turinį, esantį dabartiniame HTML rengyklės lange).

 • Atidarę puslapio turinį HTML rengyklėje, perkelkite žymeklį į tekstą norimame pasirinkti HTML elemente ir įrankių juostoje spustelėkite Žymėti.

 • Spustelėkite geriausiai norimą žymėti sritį atitinkantį meniu Žymėti elementą. Pavyzdžiui, jei žymeklis yra sąrašo su ženkleliais elemente ir norite pasirinkti visą sąrašą, spustelėkite Sąrašas su ženkleliais.

Naudokite meniu Pasirinkti norėdami įsitikinti, kad formatuojate ar taikote stilius konkretiems HTML elementams, ne tik tekstui, kurį matote paryškintą rengyklės lange. Tai padeda išlaikyti pastovius stilius ir formatavimą.

Į skyriaus pradžią

Taikyti stilių naudodami meniu stiliai

Jei tekstą pažymite naudodami pelę ir klaviatūrą arba pasirenkate elementus, naudodami meniu Pasirinkti, galite naudoti meniu Stiliai, norėdami taikyti nustatytus svetainės stilius. Keli tokie stiliai yra įdiegiami kaip serverio Office SharePoint Server 2007 dalis, o jūsų svetainės administratorius arba puslapio maketo dizaineris gali nustatyti pasirinktinius stilius, kuriuos galite pasiekti naudodami meniu Stiliai.

Meniu Stiliai yra reaguojantis į kontekstą. Meniu rodomi stiliai priklauso nuo pasirinkimo, kuriam taikote stilių.

Į skyriaus pradžią

Formatavimo taikymas, naudojant įrankių juostos mygtukus

Įrankių juostos mygtukus galite naudoti, taikydami formatavimą pažymėtai sričiai. Šias komandos galima pasiekti, naudojant pelę arba klaviatūros sparčiuosius klavišus.

Pasirinkimui taikant formatą, jis yra įtraukiamas į kitus pažymėtai sričiai pritaikytus formatus, nebent šie du formatai yra nesuderinami. Jei bet kokie du formatai yra nesuderinami, pavyzdžiui, jie nurodo dvi skirtingas šrifto spalvas, pasirinkimui taikomas antrasis formatas.

Į skyriaus pradžią

Puslapio viršus

Lentelių ir kitų HTML elementų įterpimas ir redagavimas

Norėdami įterpti lenteles, sąrašus, hipersaitus, vaizdus ir pakartotinai naudojamą turinį, galite naudoti įrankių juostos mygtukus.

Pakartotinai naudojamą turinį sudaro teksto blokai ir HTML elementai, kurie gali būti įterpti į puslapio turinį. Naudodami HTML rengyklę, negalite keisti pakartotinai naudojamo turinio struktūros ar turinio. HTML rengyklę galite naudoti, norėdami pakartotinai naudojamam turiniui taikyti stilius ir formatavimą.

Puslapio viršus

Ką norite daryti?

Įterpti ir redaguoti lentelę

Įtraukti į sąrašą

Hipersaito įterpimas

Įterpti paveikslėlį

Pakartotinai naudojamo turinio įterpimas

Lentelės įterpimas ir redagavimas

Spustelėkite mygtuką Įterpti lentelę Mygtuko paveikslėlis įrankių juosta, galite įterpti lentelę. Spustelėjus mygtuką Įterpti lentelę, atidaromas naujas langas ten, kur galite pasirinkti toliau nurodytos lentelės ypatybės:

 • Dydžio ypatybės:

  • Eilutės      Naudokite šią ypatybę norėdami pasirinkti eilučių skaičių.

  • Stulpeliai      Naudokite šią ypatybę norėdami pasirinkti stulpelių skaičių.

  • Nurodyti dimensijas      Pažymėkite šį žymės langelį norėdami keisti lentelės plotį ir aukštį laukuose Plotis ir Aukštis. Išvalykite šį žymės langelį, jei norite, kad lentelės dimensijas sutvarkytų serveris.

  • Plotis ir Aukštis     Jei pažymėjote žymės langelį Nurodyti dimensijas, galite pasirinkti ypatybes Plotis ir Aukštis norėdami kontroliuoti lentelės dimensijas. Įrašykite skaičių laukuose Plotis arba Aukštis ir spustelėkite rodyklę, kad pažymėtumėte pikselį arba procentą. Pavyzdžiui, norėdami nurodyti, kad lentelė turėtų būti tokio pločio kaip pusė puslapio, lauke Plotis įrašykite 50 ir sąraše spustelėkite procentas.

 • Formato ypatybės:

  • Iš anksto nustatyto lentelės formato naudojimas      Pažymėkite šį žymės langelį norėdami pasirinkti lentelės formatą iš išplečiamojo sąrašo. Office SharePoint Server 2007 pateikia keletą iš anksto apibrėžtų lentelės formatų, o jūsų svetainės administratorius gali sukurti pasirinktinus lentelės formatus ir įtraukti juos į sąrašą.

   Kai lentelės formatą pasirenkate iš sąrašo, to formato peržiūra rodoma lauke Peržiūra.

   Išvalykite žymės langelį Naudoti iš anksto nustatytą lentelės formatą norėdami išjungti sekcijos Formatas parinktis. Lentelei netaikomas joks formatas.

  • Specialiųjų formatų taikymas      Kiekvieną iš anksto nustatytą lentelės formatą gali sudaryti formatavimas, taikomas antraštės eilutei, paskutinei eilutei, pirmam ir paskutiniam stulpeliui. Naudokite šias keturias eilutės ir stulpelio parinktis norėdami nurodyti, ar tam tikras tos eilutės arba stulpelio formatavimas yra taikomas. Pavyzdžiui, norėdami nurodyti, kad antraštės eilutė nesuformatuota kaip nurodyta iš anksto nustatytame lentelės formate, išvalykite žymės langelį Antraštės eilutė.

   Pastaba: Šios parinktys prieinamos tik jei pažymėtas žymės langelis Naudoti iš anksto nustatytą lentelės formatą.

Taip pat galite redaguoti lentelę norėdami keisti jos dydį, formatavimą ir kitas ypatybes. Geriausia lentelę redaguoti naudojant Langelio meniu. Norėdami atidaryti Langelio meniu, spustelėkite rodyklę, esančią redaguojamo lentelės langelio dešiniajame krašte.

Langelio meniu yra tokios komandos:

 • Įterpti eilutę aukščiau      Ši komanda įterpia eilutę tiesiai virš redaguojamo langelio.

 • Įterpti eilutę žemiau      Ši komanda įterpia eilutę tiesiai po redaguojamu langeliu.

 • Įterpti stulpelį kairėje      Ši komanda įterpia stulpelį tiesiai redaguojamo langelio kairėje.

 • Įterpti stulpelį dešinėje      Ši komanda įterpia stulpelį tiesiai redaguojamo langelio dešinėje.

 • Naikinti eilutę      Ši komanda naikina eilutę, kurioje yra redaguojamas langelis.

 • Naikinti stulpelį      Ši komanda naikina stulpelį, kuriame yra redaguojamas langelis.

 • Sulieti langelius      Ši komanda sulieja redaguojamą langelį su jo dešinėje esančiu langeliu, arba, jei skaitymo kryptis yra iš dešinės į kairę, su langeliu, esančiu kairėje.

 • Skaidyti langelį      Ši komanda suskaido redaguojamą langelį ir perkelia žymeklį į kairįjį perskirtąjį langelį.

 • Aukštis ir plotis      Ši komanda atidaro dialogo langą, leidžiantį keisti eilutės aukštį ir stulpelio plotį eilutėje ir stulpelyje, kuriuose yra redaguojamas langelis.

 • Redaguoti lentelę      Ši komanda atidaro dialogo langą, leidžiantį keisti bet kurias lentelės, kurioje yra redaguojamas langelis, ypatybes.

Taip pat galite atlikti visus Langelio meniu esančius veiksmus naudodami įrankių juostos mygtukus.

Į skyriaus pradžią

Sąrašo įterpimas

Sąrašą galite įtraukti spustelėdami mygtuką Sunumeruotas sąrašas Mygtuko paveikslėlis arba Sąrašą su ženkleliais Ženklelių mygtuko vaizdas įrankių juostos mygtuką.

Spartieji klaviatūros klavišai Norėdami įterpti Numeruotą sąrašą, paspauskite CTRL + SHIFT + E. Norėdami įterpti sąrašą su ženkleliais, paspauskite CTRL + SHIFT + L.

Į skyriaus pradžią

Įterpti hipersaitą

Spustelėkite mygtuką Įterpti hipersaitą Mygtuko paveikslėlis įrankių juosta, galite įterpti hipersaitą.

Spartieji klaviatūros klavišai Norėdami įterpti hipersaitą, paspauskite CTRL + K.

Įterpus hipersaitą, atidaromas tinklalapio dialogo langas Redaguoti hipersaito ypatybes.

 • Lauke Pasirinktas URL galite įvesti URL arba spustelėti mygtuką Naršyti, norėdami rasti jūsų svetainėje esantį elementą arba dokumentą.

 • Pažymėkite žymės langelį Atidaryti saitą naujame lange, norėdami atidaryti hipersaitą naujame lange. Jei šis žymės langelis išvalytas, hipersaitas bus atidarytas tame pačiame lange.

 • Pažymėkite žymės langelį Rodyti saitą su piktograma, norėdami prieš hipersaito tekstą rodyti piktogramą. Tai atliekama saito pradžioje pridedant vaizdo žymę (<IMG>). Numatyta, kad rodoma piktograma atspindi dokumento, kurį nurodo hipersaitas, tipą, tačiau vėliau galite pakeisti rodomą vaizdą redaguodami vaizdo žymės (<IMG src=>) šaltinio atributą. Išvalius žymės langelį Rodyti saitą su piktograma, hipersaitas yra rodomas kaip hipersaito tekstas.

 • Lauke Patarimas apie įrankį galite įvesti tekstą, kuris bus rodomas pelės rodyklę perkėlus ant hipersaito. Šis tekstas įrašomas kaip hipersaito prieraišo žymės (<A title=>) antraštės atributas.

 • Lauke Pavadinimas esančioje sekcijoje Žymelė galite įvesti hipersaito pavadinimą. Šis pavadinimas įrašomas kaip hipersaito prieraišo žymės (<A id=>) ID atributas. Naudokite tai, norėdami puslapyje, kuris gali būti susietas su kitais puslapiais arba bet kuria vieta tame pačiame puslapyje, kurti žymelę.

Esamą hipersaitą galite redaguoti naudodami tuos pačius įrankių juostos mygtukus arba pasirinkę norimą redaguoti saitą ir paspaudę CTRL+K.

Hipersaito naikinimas

Norėdami panaikinti hipersaitą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Naudodami meniu Pasirinkti, pasirinkite norimą naikinti saitą.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Spauskite DELETE arba BACKSPACE

  • Spustelėkite Šalinti hipersaitą Mygtuko paveikslėlis įrankių juostos mygtuką.

Į skyriaus pradžią

Vaizdo įterpimas

Galite įterpti paveikslėlį, spustelėkite mygtuką Įterpti vaizdą Mygtuko paveikslėlis įrankių juostą.

Spartieji klaviatūros klavišai Norėdami įterpti paveikslėlį, paspauskite CTRL + SHIFT + G.

Spustelėjus mygtuką Įterpti vaizdą arba paspaudus CTRL+SHIFT+G, atidaromas tinklalapio dialogo langas Redaguoti vaizdo ypatybes.

 • Spustelėkite mygtuką Naršyti, norėdami naršyti po galimus vaizdus. Spustelėjus Naršyti, atidaromas dialogo langas Pasirinkti vaizdą ir rodomi vaizdai, saugomi svetainės, kurioje yra jūsų redaguojamo puslapio turinys, publikuojamų vaizdų bibliotekoje. Spustelėkite vaizdą, tada, norėdami įterpti vaizdą, spustelėkite Gerai.

 • Lauke Alternatyvus tekstas galite įvesti vaizdo alternatyvų tekstą. Ekrano skaitytuvai skaito alternatyvų tekstą, o ne rodo jo vaizdą. Alternatyvus tekstas yra rodomas naršyklėje, jei lankytojo žiniatinklio naršyklė sugeneruoti vaizdo negali.

 • Norėdami nurodyti lygiuotę, kraštinės storį ir vaizdo tarpų nustatymą, pasirinkite sekcijoje Maketas esančias parinktis.

 • Norėdami nurodyti vaizdo dydį, pasirinkite sekcijoje Dydis esančias parinktis. Galite nurodyti, kad būtų rodomas numatytojo dydžio vaizdas arba galite pasirinkti vaizdo dydį pikseliais. Nurodžius vaizdo dydį, galima pasirinkti ir vaizdo aukštį, ir plotį arba pasirinkti išlaikyti vaizdo proporcijas (išlaikyti aukščio ir pločio proporcijas).

 • Baigę vaizdo parametrų redagavimą, spustelėkite Gerai.

Dabartinį vaizdą galite redaguoti naudodami tą patį įrankių juostos mygtuką arba, pasirinkę norimą redaguoti saitą, paspauskite CTRL+SHIFT+G.

Į skyriaus pradžią

Pakartotinai naudojamo turinio įterpimas

Mygtuko paveikslėlis įrankių juostos mygtuką Įterpti pakartotinai naudojamą turinį, galite įterpti pakartotinai naudojamą turinį.

Įterpę pakartotinai naudojamą turinį, galite keisti jo padėtį puslapyje bei jo dydį ir taikyti stilius bei formatavimo parinktis.

Norėdami keisti pakartotinai naudojamo turinio padėtį arba dydį, spustelėkite turinį ir, naudodami rėmelį, pakeiskite jo padėtį arba dydį.

Norėdami taikyti stilius ar formatavimo parinktis, spustelėkite pakartotinai naudojamą turinį, spustelėkite meniu Pasirinkti ir tada spustelėkite Sąrašas su ženkleliais. Tada, naudodami meniu Stiliai, galite taikyti stilius, o naudodami įrankių juostos mygtukus arba sparčiuosius klavišus – formatavimo parinktis.

Daugiau informacijos apie pakartotinai naudojamą turinį, ieškokite straipsnyje Naudoti pakartotinai naudojamą turinį.

Į skyriaus pradžią

Puslapio viršus

HTML šaltinių redagavimo režimo naudojimas

Galite bet kada perjungti teksto redagavimo režimą į HTML šaltinio redagavimo režimą, spustelėdami įrankių juostos mygtuką Redaguoti HTML šaltinį. HTML šaltinio redagavimo režimas yra naudingas keičiant jūsų turinio HTML elementų atributus.

Jei dirbate HTML šaltinių redagavimo režimu, HTML rengyklės langas rodo jūsų turinį kaip HTML, o dauguma įrankių juostos mygtukų yra išjungti. HTML šaltinį galite redaguoti naudodami standartines HTML žymes ir sintaksę. HTML rengyklė palaiko HTML versijos 4.01 pereinamąjį standartą.

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×