Greitasis pasirengimas darbui: DAX pagrindai per 30 minučių

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Ši greitojo pasirengimo darbui instrukcija skirta vartotojams, kurie anksčiau nenaudojo programos „Excel“ papildinio „Power Pivot“ arba naudodami „SQL Server Data Tools“ nekūrė lentelinio modelio projektų. Ji skirta greitai ir paprastai supažindinti su „Data Analysis Expressions“ (DAX) naudojimu įvairioms pradinio duomenų modeliavimo ir analitinėms problemoms spręsti. Šioje temoje pateikiama koncepcinė informacija, įvairios užduotys, kurias galite atlikti, ir keli testai išmoktoms žinioms patikrinti. Perskaitę šią temą sužinosite daug pagrindinės ir svarbiausios informacijos apie DAX.

Kas yra DAX?

DAX yra funkcijų, operatorių ir konstantų, kurias galima naudoti formulėje ar reiškinyje vienai arba kelioms reikšmėms apskaičiuoti ir pateikti, rinkinys. Paprasčiau sakant, DAX padeda kurti naują informaciją iš jau esančių modelyje duomenų.

Kodėl kalba DAX tokia svarbi?

Sukurti darbaknygę ir importuoti duomenis į ją yra paprasta. Taip pat nenaudodami jokių DAX formulių galite sukurti lenteles „PivotTable“ ar diagramas „PivotChart“, kurios rodo svarbiausią informaciją. Tačiau ką daryti, jei reikia analizuoti itin svarbius pardavimo duomenis keliose produktų kategorijose ir skirtinguose datų diapazonuose? Arba jei reikia sujungti svarbius atsargų duomenis iš kelių lentelių skirtinguose duomenų šaltiniuose? DAX formulės suteikia šias ir daugelį kitų svarbių galimybių. Išmokus efektyviai kurti DAX formules, lengva iš duomenų gauti kuo daugiau naudos. Gavę svarbios informacijos, galite pradėti spręsti tikras verslo problemas, kurios turi įtakos galutiniam rezultatui. Tai yra verslo žinios ir DAX padės jas gauti.

Būtinosios sąlygos

Turbūt žinote, kaip kurti formules programoje „Microsoft Excel“. Šios žinios naudingos norint pradėti dirbti su DAX. Tačiau net jei neturite jokios „Excel“ formulių naudojimo patirties, čia aprašytos sąvokos padės pradėti kurti DAX formules ir nedelsiant spręsti tikras verslo informacijos problemas.

Mes sutelkti konkrečiai apie kas yra DAX formulės naudoti skaičiuojant. Jau turi būti susipažinę su pagrindines sąvokas apskaičiuojamuosius stulpelius ir matus (dar vadinamas Apskaičiuotieji laukai), kuriame aprašyti Power Pivot pagalbos. Taip pat turi būti susipažinę su Power Pivot programoje "Excel" kūrimo aplinką ir įrankiai.

Darbaknygės pavyzdys

Geriausias būdas išmokti DAX yra sukurti kelias paprastas formules, naudoti jas su tikrais duomenimis ir patiems pamatyti rezultatus. Čia pateiktuose pavyzdžiuose ir užduotyse naudojama darbaknygė Contoso Sample DAX Formulas.xlsx. Darbaknygę galite atsisiųsti adresu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x409. Kai darbaknygę atsisiųsite į kompiuterį, ją atidarykite, tada atidarykite „Power Pivot“ langą.

Pradėkime!

DAX nagrinėsime atsižvelgdami į tris labai svarbias sąvokas: sintaksę, funkcijas ir kontekstą. Žinoma, DAX yra kitų svarbių sąvokų, tačiau supratę šias tris turėsite geriausią pagrindą darbo su DAX įgūdžiams ugdyti.

Sintaksė

Prieš kurdami formules, susipažinkime su DAX formulės sintakse. Sintaksė apima įvairius formulę sudarančius elementus, paprasčiau tariant, formulės rašybą. Pavyzdžiui, pažvelkime į paprastą DAX formulę, kuri naudojama naujiems visų eilučių duomenims (reikšmėms) kurti apskaičiuojamajame stulpelyje „Margin“, lentelėje „FactSales“: (formulės tekstas spalvomis išskirtas tik norint pademonstruoti)

Apskaičiuojamojo stulpelio formulė

Šios formulės sintaksėje yra toliau nurodyti elementai.

 1. Lygybės ženklo operatorius (=) nurodo formulės pradžią; apskaičiavus šią formulę, pateikiamas rezultatas arba reikšmė. Visos reikšmę apskaičiuojančios formulės pradedamos lygybės ženklu.

 2. Nurodytame stulpelyje [SalesAmount] yra reikšmės, iš kurių norime atimti. Formulėje stulpelio nuoroda visada rašoma laužtiniuose skliaustuose []. Kitaip nei „Excel“ formulėse, kuriose nurodomas langelis, DAX formulėje visada nurodomas stulpelis.

 3. Atimtis (-) yra matematinis operatorius.

 4. Nurodytame stulpelyje [TotalCost] yra reikšmės, kurias norime atimti iš reikšmių stulpelyje [SalesAmount].

Bandant suprasti, kaip reikia skaityti DAX formulę, dažnai padeda visų elementų skaidymas į kalbą, kuria mąstote ir kalbate kasdien. Pavyzdžiui, šią formulę galima skaityti taip:

, Kad FactSales lentelės kiekvienos eilutės paraščių apskaičiuojamajame stulpelyje apskaičiuoti (=) reikšmę reikšmių atimant (-) į [ TotalCost ] stulpelių reikšmes į [ pardavimo ] stulpelio.

Apžvelkime kito tipo pradžios formulė, kuri naudojama priemonė:

Apskaičiuojamojo stulpelio formulė

Šioje formulėje yra tokie sintaksės elementai:

 1. Sum of Sales Amount priemonės pavadinimas. Formulės, skirtos priemonės gali būti priemonė vardą, po to dvitaškį, skaičiavimo formulę.

 2. Lygybės ženklo operatorius (=) nurodo skaičiavimo formulės pradžią. Ją apskaičiavus, pateikiamas rezultatas.

 3. Funkcija SUM sudeda visus stulpelio [SalesAmount] skaičius. Daugiau apie funkcijas sužinosite vėliau.

 4. Skliaustuose () rašomas vienas arba keli argumentai. Būtina nurodyti bent vieną kiekvienos funkcijos argumentą. Argumentas funkcijai perduoda reikšmę.

 5. Nurodyta lentelė „FactSales“.

 6. Nurodytas stulpelis [SalesAmount], esantis lentelėje „FactSales“. Pagal šį argumentą funkcija SUM žino, kuriam stulpeliui agreguoti SUM.

Šią formulę galima skaityti taip:

, Kad priemonė pavadinimu Sum of Sales Amount, apskaičiuoti (=) reikšmių sumą į [ pardavimo ] stulpelyje, FactSales lentelės.

Kai į reikšmes numesti zonos "PivotTable" laukų sąraše, ši priemonė apskaičiuoja ir pateikia reikšmes pagal kiekvieną langelį "PivotTable", pvz., mobiliuosius telefonus JAV.

Atkreipkite dėmesį, kad ši formulė keliais dalykais skiriasi nuo formulės, naudotos apskaičiuojamajame stulpelyje „Margin“. Vienas iš tų dalykų yra pristatyta funkcija SUM. Funkcijos yra iš anksto parašytos formulės, kurios leidžia lengviau atlikti sudėtingus skaičiavimus ir manipuliacijas su skaičiais, datomis, laiku, tekstu ir kitais duomenimis. Daugiau apie funkcijas sužinosite vėliau.

Skirtingai nei paraštės apskaičiuojamojo stulpelio anksčiau, pamatysite stulpelio [SalesAmount] buvo prieš lentelės FactSales, priklauso stulpelį. Tai žinoma kaip visiškai apibrėžtas stulpelio pavadinimas, kad jis yra stulpelio pavadinimas, prieš kurį lentelės pavadinimą. Nuorodos į tą pačią lentelę stulpelių nereikia lentelės pavadinimą galima įtraukti į formulę. Tai galite padaryti ilgą formules, kurios kreipiasi daug stulpelių yra trumpesnis ir lengviau skaityti. Tačiau, tai visada mato formulėse, net kai toje pačioje lentelėje Įterpti lentelės pavadinimą.

Pastaba : Jei lentelės pavadinime yra tarpų, rezervuotųjų raktažodžių ar draudžiamų simbolių, lentelės pavadinimą reikia išskirti viengubomis kabutėmis. Lentelės pavadinimą taip pat reikia išskirti kabutėmis, jei jame yra ANSI raidinių ir skaitinių simbolių rinkiniui nepriklausančių simbolių, neatsižvelgiant į tai, ar jūsų lokalė palaiko tuos simbolius.

Itin svarbu, kad formulių sintaksė būtų tinkama. Jei sintaksė netinkama, daugeliu atveju pateikiama sintaksės klaida. Kitais atvejais sintaksė gali būti tinkama, tačiau gali būti pateikiamos reikšmės, kurių nesitikėjote. Papildinyje „Power Pivot“ (ir priemonėje „SQL Server Data Tools“) yra „IntelliSense“ – tinkamos sintaksės formulėms kurti naudojama funkcija, padedanti pasirinkti tinkamus elementus.

Sukurkime paprastą formulę. Ši užduotis padės geriau suprasti formulių sintaksę ir tai, kaip jums gali padėti formulės juostoje esanti funkcija IntelliSense.

Užduotis. Paprastos apskaičiuojamojo stulpelio formulės kūrimas

 1. Jei esate ne "," Excel "," lango Power Pivot į Power Pivot juostelėje spustelėkite Power Pivot lange.

 2. " Power Pivot " lange spustelėkite lentelę FactSales (skirtukas).

 3. Slinkite lentelę iki paskutinio dešiniojo stulpelio, tada stulpelio antraštėje spustelėkite Įtraukti stulpelį.

 4. Spustelėkite formulės juostą modelio dizaino įrankio lango viršuje.

  „PowerPivot“ formulės juosta

  Dabar žymeklis rodomas formulės juostoje. Formulės juosta yra ta vieta, kurioje galite įrašyti apskaičiuojamojo stulpelio ar lauko formulę.

  Trumpai žvilgtelėkime į tris mygtukus, esančius kairėje formulės juostos pusėje.

  Formulės juosta

  Kai žymeklis formulės juostoje yra aktyvus, šie trys mygtukai taip pat tampa aktyvūs. Kairysis mygtukas X yra paprasčiausias atšaukimo mygtukas. Pabandykite jį spustelėti. Žymeklio nebėra formulės juostoje, taip pat neberodomi atšaukimo ir varnelės mygtukai. Dar kartą pabandykite spustelėti formulės juostą. Vėl rodomi atšaukimo ir varnelės mygtukai. Tai reiškia, kad galite pradėti vesti formulę.

  Varnelės mygtukas yra formulės tikrinimo mygtukas. Kol neįvedėte formulės, jis nieko neatlieka. Prie jo sugrįšime šiek tiek vėliau.

  Spauskite Fx mygtuką. Pamatysite, kad rodomas naujas dialogo langas; dialogo lango įterpti funkciją. Dialogo lango įterpti funkciją yra lengviausias būdas pradėti rašyti DAX formulę. Ketiname įtraukti funkciją į formulę, kai sukursime priemonė šiek tiek vėliau, tačiau dabar, jums nereikia įtraukti apskaičiuojamojo stulpelio formulė. Eiti į priekį ir uždarykite dialogo langą įterpti funkciją.

 5. Formulės juostoje įveskite lygybės ženklą = ir tada įveskite atidarymo laužtinį skliaustą [. Matysite mažą langelį, kuriame parodyti visi lentelės „FactSales“ stulpeliai. Taip veikia funkcija IntelliSense.

  Kadangi apskaičiuojamieji stulpeliai visada kuriami aktyvioje lentelėje, kurioje esate, prieš stulpelio pavadinimą lentelės pavadinimo rašyti nebūtina. Tęskite slinkdami sąrašu žemyn ir dukart spustelėkite [SalesQuantity]. Taip pat galite slinkti iki pageidaujamo stulpelio pavadinimo ir paspausti klavišą TAB.

  Žymeklį dabar yra aktyvus [SalesQuantity]dešinėje.

 6. Įveskite tarpą ir atimties operatorių - (minuso ženklą), tada įveskite dar vieną tarpą.

 7. Dabar, įveskite kitą skliausto [. Šį kartą, pasirinkite [ReturnQuantity] stulpelį ir paspauskite klavišą Enter.

  Jei gausite klaidos pranešimą, atidžiai peržiūrėkite sintaksę. Jei reikia, palyginkite su anksčiau aprašyta formule apskaičiuojamajame stulpelyje „Margin“.

  Kai paspausite klavišą ENTER, kad užbaigtumėte formulę, būsenos juostoje, „“ lango apačioje, bus rodomas žodis SkaičiuojamaPower Pivot. Jis greitai pranyks, nors ką tik suskaičiavote daugiau nei trijų milijonų eilučių naujas reikšmes.

 8. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite stulpelio antraštę ir pervardykite stulpelį į „NetSales“.

Štai ir viskas! Sukūrėte paprastą, tačiau itin veiksmingą DAX formulę. „NetSales“ formulė lentelės „FactSales“ kiekvienos eilutės reikšmę apskaičiuoja iš stulpelio [SalesQuantity] reikšmės atimdama stulpelio [ReturnQuantity] reikšmę. Atkreipkite dėmesį, kad pasakėme „kiekvienos eilutės“. Tai užuomina apie dar vieną itin svarbią DAX sąvoką – eilutės kontekstą. Daugiau apie eilutės kontekstą sužinosite vėliau.

Patarimas : 

Kažkas tikrai svarbu suprasti, kai į DAX formulę įvesdami operatorius yra argumentus naudojate duomenų tipą. Pavyzdžiui, jei buvo įveskite šią formulę = 1 & 2, grąžinama reikšmė būtų "12" teksto reikšmė. Taip yra todėl konjunkcijos (&) operatoriumi yra teksto sujungimo. DAX interpretuojamas skaityti šią formulę: rezultato skaičiavimas, išklausę reikšmę 1 kaip tekstą ir įtraukite reikšmė yra 2 kaip tekstą. Dabar, jei jums buvo įveskite = 1 + 2, DAX skaito šią formulę kaip: rezultato skaičiavimas naudojant skaitinė reikšmė 1 ir 2 skaitinės reikšmės įtraukimas. Rezultatas yra žinoma "3", skaitinę reikšmę. DAX apskaičiuoja gautą reikšmės atsižvelgiant į formulę, ne pagal duomenų tipo stulpelių argumente naudojamas operatorius. DAX duomenų tipai yra labai svarbus, bet netaikoma šiame greito pasirengimo darbui. Norėdami sužinoti daugiau apie duomenų tipus ir operatorių DAX formulėse, rasite DAX nuoroda (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=239769 & clcid = 0x409) knygos Online.

Išbandykime kitą. Šiuo metu sukursite priemonė: įveskite formulę ir iš "IntelliSense" naudojimas. Nereikia nerimauti per daug, jei visiškai nesuprantate formulę. Svarbiausia čia yra ir Sužinokite, kaip sukurti formulę, kartu naudojant kelių elementų teisingos sintaksės.

Užduotis: Matas formulės kūrimas

 1. Lentelėje FactSales spustelėkite bet kurį tuščią langelį, esantį skaičiavimo srityje. Tai yra tuščių langelių sritis, esanti po lentele „Power Pivot“ lange.

„PowerPivot“ skaičiavimo sritis

 1. Formulės juostoje įveskite pavadinimą Previous Quarter Sales:.

 2. Įveskite lygybės ženklą =, kad pradėtumėte skaičiavimo formulę.

 3. Įveskite kelias pirmąsias raides CAL ir dukart spustelėkite funkciją, kurią norite naudoti. Šioje formulėje norite naudoti funkciją CALCULATE.

 4. Įveskite atidarymo skliaustą (, kad galėtumėte pradėti vesti funkcijai CALCULATE perduodamus argumentus.

  Atkreipkite dėmesį, kad įvedus atidarymo skliaustą IntelliSense parodo argumentus, kuriuos reikia nurodyti funkcijai CALCULATE. Apie argumentus sužinosite šiek tiek vėliau.

 5. Įveskite kelias pirmąsias lentelės FactSales raides, ir tada išskleidžiamajame sąraše dukart spustelėkite FactSales[pardavimo].

 6. Įveskite kablelį (,), kad nurodytumėte pirmąjį filtrą, tada įveskite PRE ir dukart spustelėkite funkciją PREVIOUSQUARTER.

  Pasirinkus funkciją PREVIOUSQUARTER, rodomas dar vienas atidarymo skliaustas, kuris reiškia, kad reikia nurodyti dar vieną argumentą, šį kartą funkcijai PREVIOUSQUARTER.

 7. Įveskite norimą kelias pirmąsias raides Dim ir dukart spustelėkite DimDate[DateKey].

 8. Įvesdami du uždarymo skliaustus )) uždarykite abu funkcijoms PREVIOUSQUARTER ir CALCULATE perduodamus argumentus.

  Formulė turi atrodyti taip:

  Previous Quarter Sales:=CALCULATE(FactSales[Sales], PREVIOUSQUARTER(DimDate[DateKey]))

 9. Formulės juostoje spustelėkite formulės tikrinimo mygtuką, kad patikrintumėte formulę. Jei gausite klaidos pranešimą, patikrinkite visus sintaksės elementus.

Tai padarė! Ką tik sukurtą naudojant DAX, ir nėra lengvai vienas, kad priemonė. Ką daryti ši formulė yra pardavimo sumos apskaičiuoti praėjusį ketvirtį, atsižvelgiant į tai, taikomi "PivotTable" arba PivotChart filtrai.

Supažindinome su keliais svarbiais DAX formulių aspektais. Pirmiausia šioje formulėje panaudotos dvi funkcijos. Atkreipkite dėmesį, kad funkcija PREVIOUSQUARTER įdėta kaip argumentas, perduodamas funkcijai CALCULATE. DAX formulėse galima naudoti iki 64 įdėtųjų funkcijų. Mažai tikėtina, kad formulėje kada nors bus tiek daug įdėtųjų funkcijų. Iš tikrųjų tokią formulę būtų labai sudėtinga sukurti ir derinti, tikriausiai ji veiktų ne itin sparčiai.

Šioje formulėje taip pat panaudojote filtrus. Filtrai susiaurina skaičiavimo sritį. Šiuo atveju vieną filtrą pasirinkote kaip argumentą, kuris iš esmės yra kita funkcija. Daugiau apie filtrus sužinosite vėliau.

Galiausiai panaudojote funkciją CALCULATE. Tai viena iš veiksmingiausių funkcijų kalboje DAX. Kai kursite duomenų modelius ir sudėtingesnes formules, šią funkciją tikriausiai naudosite daugybę kartų. Greito pasirengimo darbui instrukcijoje funkcija CALCULATE neaprašyta, tačiau gilindami žinias apie DAX į ją atkreipkite ypatingą dėmesį.

Pastaba : Paprastai, kad DAX formulėse galėtumėte naudoti laiko informacijos funkcijas, turite nurodyti unikalų datų stulpelį naudodami dialogo langą Pažymėti kaip datų lentelę. Darbaknygėje Contoso DAX Formula Samples.xlsx kaip unikalus datų stulpelis pasirinktas stulpelis „DateKey“ lentelėje „DimDate“.

Papildomas kreditas

Jums gali būti užduoti klausimą: kas yra paprasčiausias galite sukurti DAX formulę? Na, atsakymas į, yra "formulės, jums nereikia". Ir tai, ką galite padaryti naudodami priemonę standartinės sudėtinės funkcijos. Filtravimas ir apskaičiuoti apibendrintų duomenų reikia beveik bet kurią duomenų modelis. Pvz., SUM funkcija Sum of Sales Amount priemonę, jūs matėte anksčiau naudojamas susumuoti visus skaičius stulpelyje, ypač. DAX apima kelias funkcijas, kurios bendras reikšmės taip pat. Galite automatiškai sukurti formules naudodami standartinį agregavimo naudodami funkciją Automatinė sudėtis.

Papildomos kredito užduotis: Matas formulės kūrimas naudojant funkciją Automatinė sudėtis

 1. Lentelėje FactSales slinkite iki stulpelio ReturnQuantity, tada spustelėkite stulpelio antraštę, kad pažymėtumėte visą stulpelį.

 2. Juostelės grupėje skaičiavimai , skirtuke Pagrindinis spustelėkite mygtuką Automatinė sudėtis.

„PowerPivot“ funkcija AutoSum

 1. Spustelėkite rodyklę šalia Automatinė suma, ir tada spustelėkite Average (pranešimo standartinės sudėtinės funkcijos, kurią galite naudoti, taip pat).
  Iš karto, naują priemonę buvo sukurtas vidutinis ReturnQuantity pavadinimu: po formulę = AVERAGE([ReturnQuantity]).

Argi tai nėra paprasta? Žinoma, ne visos formulės, kurias kursite, tokios paprastos. Tačiau, naudodami funkciją AutoSum, galite greitai ir paprastai kurti formules, atliekančias standartinius agregavimo skaičiavimus.

Dabar turėtumėte gana gerai suprasti DAX formulėse naudojamą sintaksę. Taip pat supažindinome su keliomis tikrai šauniomis funkcijomis, pvz., IntelliSense ir AutoSum, kurios padeda greitai ir paprastai kurti tikslias formules. Žinoma, apie sintaksę dar yra daug ko sužinoti. Geriausia vieta sužinoti daugiau yra DAX žinynas arba SQL internetinių dokumentų versijos.

Trumpasis sintaksės testas

 1. Ką daro šis mygtukas formulės juostoje?
  Funkcijos mygtukas

 2. Kuo stulpelio pavadinimas visada išskiriamas DAX formulėje?

 3. Kaip rašote po formulės:
  , į DimProduct lentelę, kiekvieną eilutę į UnitMargin apskaičiuojamąjį stulpelį, apskaičiuoti reikšmę reikšmių atimant į vieneto savikaina stulpelių reikšmes į Vieneto_kaina stulpelio?

Atsakymai pateikti šios temos pabaigoje.

Funkcijos

Funkcijos yra iš anksto apibrėžtos formulės, kurios tam tikra tvarka arba pagal tam tikrą struktūrą atlieka skaičiavimus, naudodamos konkrečias reikšmes, vadinamas argumentais. Argumentais gali būti kitos funkcijos, kita formulė, stulpelių nuorodos, skaičiai, tekstas, loginės reikšmės, pvz., TRUE ar FALSE, arba konstantos.

DAX sudaro šių kategorijų funkcijos: datos ir laiko, informacijos, loginės, matematinės, statistinės, teksto ir laiko informacijos funkcijos. Jei esate susipažinę su „Excel“ formulių funkcijomis, daugelis DAX funkcijų atrodys panašios, tačiau DAX funkcijos unikalios toliau nurodytais atžvilgiais.

 • DAX funkcija visada nurodo visą stulpelį arba lentelę. Jei norite naudoti tik tam tikras lentelės arba stulpelio reikšmes, į formulę galite įtraukti filtrų.

 • Jei skaičiavimus reikia tinkinti kiekvienoje eilutėje, DAX yra funkcijų, kurios dabartinės eilutės arba susijusią reikšmę leidžia naudoti kaip argumentą norint atlikti skaičiavimus, kurie skiriasi atsižvelgiant į kontekstą. Daugiau apie kontekstą sužinosite vėliau.

 • DAX yra daug funkcijų, kurios pateikia lentelę, o ne reikšmę. Lentelė nerodoma, tačiau naudojama kaip kitų funkcijų įvestis. Pavyzdžiui, galite gauti lentelę ir suskaičiuoti joje esančias skirtingas reikšmes arba suskaičiuoti atfiltruotų lentelių ar stulpelių dinamines sumas.

 • DAX yra įvairių laiko informacijos funkcijų. Šios funkcijos leidžia apibrėžti arba pasirinkti datų diapazonus ir pagal juos atlikti dinaminius skaičiavimus. Pavyzdžiui, galite palyginti lygiagrečių laikotarpių sumas.

Kartais sunku žinoti, kurių formulių gali prireikti formulėje. „Power Pivot“ ir priemonės „SQL Server Data Tools“ lentelės modelio dizaino įrankyje yra funkcija Įterpti funkciją – dialogo langas, kuris padeda pasirinkti funkciją pagal kategoriją ir pateikia trumpą kiekvienos funkcijos aprašą.

Įterpti funkciją

Sukurkime naują formulę, kurioje naudosime funkciją, pasirinktą naudojant funkciją Įterpti funkciją:

Užduotis. Funkcijos į formulę įtraukimas naudojant Įterpti funkciją

 1. Slinkite lentele „FactSales“ iki paskutinio dešiniojo stulpelio, tada stulpelio antraštėje spustelėkite Įtraukti stulpelį.

 2. Formulės juostoje įveskite lygybės ženklą =.

 3. Spustelėkite mygtuką Įterpti funkciją. Funkcija Įterpti Atidaromas dialogo langas Įterpti funkciją.

 4. Dialogo lange Įterpti funkciją spustelėkite sąrašo lauką Pasirinkti kategoriją. Pagal numatytuosius nustatymus pažymėta parinktis Visos, todėl žemiau rodomos visos funkcijos, esančios kategorijoje Visos. Rodoma daugybė funkcijų, todėl jas reikia atfiltruoti, kad būtų paprasčiau rasti ieškomo tipo funkciją.

 5. Šioje formulėje norima pateikti duomenis, kurie jau yra kitoje lentelėje. Tam naudosime funkciją, esančią kategorijoje Filtras. Spustelėkite kategoriją Filtras, tada srityje Pasirinkti funkciją slinkite sąrašu žemyn ir dukart spustelėkite funkciją RELATED. Spustelėkite Gerai, kad uždarytumėte dialogo langą Įterpti funkciją.

 6. Naudokite IntelliSense, kuri padės rasti ir pasirinkti stulpelį DimChannel[ChannelName].

 7. Uždarykite formulę ir paspauskite klavišą ENTER.

 8. Kai paspausite klavišą ENTER, kad užbaigtumėte formulę, būsenos juostoje, „“ lango apačioje, bus rodomas žodis SkaičiuojamaPower Pivot. Pamatysite, kad lentelėje „FactSales“ sukūrėte naują stulpelį su kanalų informacija, paimta iš lentelės „DimChannel“.

 9. Pervardykite stulpelį į Channel.

  Formulė turi atrodyti taip: =RELATED(DimChannel[ChannelName])

Supažindinome su dar viena labai svarbia DAX funkcija RELATED. Funkcija RELATED pateikia reikšmes iš kitos lentelės. Funkciją RELATED galima naudoti, jei tarp lentelės, kurioje šiuo metu esate, ir lentelės, kurioje yra norimos gauti reikšmės, yra ryšys. Savaime aišku, kad funkcija RELATED suteikia neaprėpiamų galimybių. Šiuo atveju kiekvienam pardavimui priklausantį pardavimo kanalą galite įterpti į lentelę „FactSales“. Lentelės „PivotTable“ laukų sąraše galite paslėpti lentelę „DimChannel“, kad būtų paprasčiau naršyti ir matyti tik svarbiausią informaciją, kurios jums tikrai reikia. Kaip ir anksčiau aprašyta funkcija CALCULATE, funkcija RELATED taip pat labai svarbi ir ją tikriausiai naudosite daugybę kartų.

Kaip matote, DAX kalboje funkcijos gali padėti sukurti itin veiksmingas formules. Iš tikrųjų, susipažinome tik su funkcijų pagrindais. Patobulinę DAX įgūdžius, kursite formules, kuriose naudosite daug skirtingų funkcijų. Viena iš geriausių vietų gauti išsamios informacijos apie visas DAX funkcijas yra „Data Analysis Expressions“ (DAX) žinynas.

Trumpasis funkcijų testas

 1. Kas visada nurodoma funkcijoje?

 2. Ar formulėje gali būti kelios funkcijos?

 3. Kurią funkcijų kategoriją naudotumėte dviem teksto eilutėms sujungti į vieną eilutę?

Atsakymai pateikti šios temos pabaigoje.

Kontekstas

Kontekstas yra viena iš svarbiausių DAX sąvokų, kurias reikia suprasti. DAX yra du konteksto tipai: eilutės kontekstas ir filtro kontekstas. Pirmiausia apžvelgsime eilutės kontekstą.

Eilutės kontekstas

Eilutės kontekstą paprasčiausia įsivaizduoti kaip dabartinę eilutę. Pavyzdžiui, ar atsimenate apskaičiuojamąjį stulpelį „Margin“, kurį matėte mokydamiesi apie sintaksę? Formulė =[SalesAmount] - [TotalCost] apskaičiuoja lentelės stulpelio „Margin“ kiekvienos eilutės reikšmę. Kiekvienos eilutės reikšmės apskaičiuojamos pagal tos pačios eilutės kitų dviejų stulpelių [SalesAmount] ir [TotalCost] reikšmes. DAX gali apskaičiuoti kiekvienos stulpelio „Margin“ eilutės reikšmes, nes žino kontekstą: kiekvienoje eilutėje ji ima reikšmę iš stulpelio [TotalCost] ir ją atima iš stulpelio [SalesAmount] reikšmės.

Parodytame pažymėtajame langelyje dabartinės eilutės reikšmė 49,54 USD apskaičiuota stulpelio [TotalCost] reikšmę 51,54 USD atimant iš stulpelio [SalesAmount] reikšmės 101,08 USD.

Eilutės kontekstas naudojant „PowerPivot“

Eilutės kontekstas netaikoma tik apskaičiuojamuosiuose stulpeliuose. Eilutės kontekstas taip pat taikoma, kai formulėje yra funkcija, kuri taiko filtrus, norėdami nustatyti vieną eilutę į lentelę. Funkcija iš esmės bus taikomi eilutės kontekste, kiekvienos eilutės lentelę, kurioje yra filtravimas. Šio tipo eilutės kontekstas dažniausiai taikomas priemones.

Filtro kontekstas

Filtro kontekstą suvokti šiek tiek sunkiau nei eilutės kontekstą. Filtro kontekstą lengviausia įsivaizduoti taip: vienas ar keli filtrai, taikomi skaičiuojant, kurie lemia rezultatą ar reikšmę.

Filtro kontekstas naudojamas ne vietoj eilutės konteksto, o taikomas papildomai su eilutės kontekstu. Pavyzdžiui, norėdami dar labiau susiaurinti į skaičiavimą įtraukiamų reikšmių imtį, galite taikyti filtro kontekstą, kuris ne tik nurodo eilutės kontekstą, tačiau taip pat nurodo tik tam tikrą reikšmę (filtrą) tame eilutės kontekste.

Filtro kontekstą paprasta pamatyti lentelėse „PivotTable“. Pavyzdžiui, kai „TotalCost“ įtraukiate į sritį Reikšmės, o „Year“ ir „Region“ įtraukiate į eilutę ar stulpelius, apibrėžiate filtro kontekstą, kuris išrenka duomenų poaibį pagal nurodytus metus ir regioną.

Kodėl yra filtro kontekstas DAX svarbu? Nes kol filtro kontekstas labiausiai lengvai gali būti taikomi įtraukdami stulpelių ir eilučių Žymos ir duomenų filtrai, "PivotTable", filtro kontekstas taip pat galima taikyti DAX formulėje apibrėžiant funkcijas, pvz., filtro susijusios, filtras, skaičiuoti ryšių ir kitas priemones ir stulpelius. Pavyzdžiui, Pažvelkime į šią formulę, pavadintą storesales kurio priemonė:

Formulė

Ši formulė neabejotinai sudėtingesnė nei kitos matytos formulės. Tačiau, kad geriau suprastumėte šią formulę, ją galima suskaidyti, kaip tai atlikome su kitomis formulėmis.

Šioje formulėje yra tokie sintaksės elementai:

 1. Matų pavadinimas storesales, kurio dvitaškį:.

 2. Lygybės ženklo operatorius (=) nurodo formulės pradžią.

 3. Funkcija CALCULATE įvertina reiškinį kaip argumentą kontekste, kurį apibrėžia nurodyti filtrai.

 4. Skliaustuose () rašomas vienas arba keli argumentai.

 5. [Sales] matas toje pačioje lentelėje kaip išraiška. Pardavimo priemonė turi formulę: = SUM(FactSales[SalesAmount]).

 6. Kiekvienas filtras skiriamas kableliu (,).

 7. Kaip filtras nurodytas stulpelis ir konkreti reikšmė DimChannel[ChannelName] =”Store”.

Ši formulė užtikrina tik pardavimo vertės pardavimo priemone, kaip filtras, skaičiuojamos tik eilutės stulpelį DimChannel [ChannelName] su reikšme "Store", kaip filtrą.

Kaip galite įsivaizduoti, toks būdas apibrėžti filtro kontekstą formulėje suteikia neaprėpiamų ir veiksmingų galimybių. Galimybė nurodyti konkrečią reikšmę susijusioje lentelėje yra tik vienas iš pavyzdžių. Nesirūpinkite, jei konteksto iš karto nesupratote. Kai kursite savo formules, geriau suprasite kontekstą ir jo svarbą kalboje DAX.

Trumpasis konteksto testas

 1. Kokie yra du konteksto tipai?

 2. Kas yra filtro kontekstas?

 3. Kas yra eilutės kontekstas?

Atsakymai pateikti šios temos pabaigoje.

Santrauka

Dabar, kai turite bazinį supratimą svarbiausių sąvokų Dax, galite pradėti kurti apskaičiuotus stulpelius ir matavimus DAX formulės savo pastabas. DAX iš tikrųjų gali būti šiek tiek sudėtinga, kad sužinotumėte, tačiau jums yra daug išteklių. Kai skaityti per šioje temoje kelis kartus, ir eksperimentuoti su keletu savo formules, galite sužinoti daugiau apie kitas DAX sąvokas ir formules, kurios gali padėti jūsų verslui problemoms spręsti. Yra daug DAX išteklių jūs Power Pivot pagalbos, SQL serverio knygos internete, techniniai dokumentai ir interneto dienoraščių "Microsoft" ir "priekyje BI profesionalams. DAX išteklių centras Wiki (http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/dax-resource-center.aspx) yra puikus būdas pradėti. Duomenų analizės išraiškų (DAX) nuoroda taip pat yra puikus informacijos šaltinis. Įsitikinkite, kad ją įrašyti savo parankinius.

Techniniame dokumente „DAX in the BI Tabular Model“, kurį galima atsisiųsti adresu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x427, išsamiau aprašomos čia pristatytos sąvokos bei kitos sudėtingesnės sąvokos ir formulės. Šiame techniniame dokumente taip pat naudojama ta pati darbaknygė Contoso DAX Sample Formulas.xlsx, kurią jau turite.

Trumpųjų testų atsakymai

Sintaksė:

 1. Atidaro funkciją Įterpti funkciją.

 2. Laužtiniai skliaustai [].

 3. =[UnitPrice] - [UnitCost]

Funkcijos:

 1. Lentelė ir stulpelis.

 2. Taip. Formulėje galima naudoti iki 64 įdėtųjų funkcijų.

 3. Teksto funkcijos.

Kontekstas:

 1. Eilutės kontekstas ir filtro kontekstas.

 2. Vienas ar keli filtrai skaičiuojant, kurie lemia vieną reikšmę.

 3. Dabartinė eilutė.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×