Grafinio failo formatai ir filtrai

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Kada galite Įterpti paveikslėlį iš leidinio failo, galite pasirinkti iš daugelio populiarių grafikos failų formatais, įskaitant rastrus, nuskaitytų paveikslėlių ir nuotraukų. Kai kurie šių formatų grafinių elementų, turite naudoti atskiro grafinio filtro įterpus paveikslėlį. Jei negalite įterpti tam tikrą grafinį failo formatą, galite įdiegtiarba bandymai ir diegimas iš naujo grafinį filtrą.

Failų formatai, kuriems nereikalingas grafinis filtras

Tiesiogiai įterpiant toliau išvardytus grafinių failų formatus į leidinį, nereikia naudoti atskiro grafinio filtro:

Apsikeitimo grafika formatas (.gif, .gfa)

Apsikeitimo grafika formato (GIF) filtras (Gifimp32.flt) palaiko failo formato GIF87a (įskaitant progresinę) ir GIF89a (įskaitant progresinę ir skaidrią) versijas.

GIF filtras importuoja tik pirmąjį iš kelių vaizdų sudarytą GIF failo vaizdą.

Pastaba : 

 • Jums nereikalingas GIF filtras nei importuojant ar eksportuojant GIF failus, nei įrašant GIF vaizdų turintį leidinį kaip tinklalapį (*.htm ar *.html formatu).

 • Taip pat jo nereikia norint į leidinius įterpti animuotus GIF vaizdus. Įrašant leidinį, kuriame yra animuotas GIF vaizdas, animacija išsaugoma. Negalima atlikti tam tikrų animuoto GIF vaizdo redagavimo operacijų, pvz.,  jo apkarpyti ar keisti užpildą, kraštinę arba šešėlį . Šiuos keitimus galite atlikti naudodami animuotų GIF vaizdų redagavimo programą, tada iš naujo įterpti failą.

JPEG apsikeitimo failais formatas (.jpeg, .jpg, .jfif, .jpe)

Jungtinės fotografijos ekspertų grupės (JPEG) grafinis filtras (Jpegim32.flt) palaiko JPEG apsikeitimo failais formato (JFIF) 6.0 versiją. Filtras palaiko žydros, purpurinės, geltonos, juodos spalvos (CMYK) JPEG failus.

Filtras nepalaiko JPEG pažymėto apsikeitimo formato (JTIF) failų.

Pastaba : Jei JPEG failą norite įterpti į leidinį iš Clip Organizer, privalote turėti įdiegtą JPEG filtrą.

Microsoft Windows rastras (.bmp, .rle, .dib, .bmz)

Windows rastrų grafinis filtras (Bmpimp32.flt) palaiko Windows ir OS/2 rastrus, segmentų ilgio kodavimo (RLE) ir nuo įrenginio nepriklausomus (DIB) rastrus.

Universalusis tinklų grafikos formatas (.png)

Universaliųjų tinklų grafinis filtras (Png32.flt) palaiko universalųjį tinklų grafikos formatą.

Pažymėto vaizdo failo formatas (.tiff)

Pažymėto vaizdo failo formato (.tif, .tiff) grafinis filtras (Tiffim32.flt) palaiko visus vaizdų tipus ir glaudinimą, kuris atitinka TIFF specifikacijos pataisos 5.0 ir 6.0 versijas, 1 dalis: pradinis taškas TIFF. Šie tipai apima monochrominius, pustonių, paletės spalvų ir RGB visų spalvų vaizdus. Filtras apdoroja vieną 8 bitų alfą kanalą, išsaugomą su RGB visų spalvų vaizdu. TIFF filtras taip pat palaiko TIFF plėtinius, skirtus CMYK vaizdams.

Importuojamas tik pirmasis iš kelių vaizdų sudaryto TIFF failo vaizdas (antrinis failas).

Išplėstinis Windows metafailas (.emf)

Išplėstinio metafailo grafinis filtras (Emfimp32.flt) išplėstinių metafailų formatą (.emf) konvertuoja į Windows metafailų formatą (.wmf).

Windows metafailas (.wmf)

Windows metafailo grafinis filtras (Wmfimp32.flt) palaiko Windows metafailo formatą.

Failų formatai, kuriems reikia grafinio filtro

Jei norite tiesiogiai įterpti toliau išvardytus grafinių failų formatus, jums reikia įdiegti grafinį filtrą.

Kompiuterinės grafikos metafailas (.cgm)

Kompiuterinės grafikos metafailo grafinis filtras (Cgmimp32.flt) palaiko CGM 1 1992 m. versiją. Filtras apdoroja visus tris kodavimus, interpretuoja ir palaiko visus elementus ir tiksliai apdoroja visus leistinus .cgm grafinius failus.

Kompiuterinės grafikos metafailo grafinis filtras palaiko daugelį ATA (Tarptautinės oro transporto asociacijos) ir CALS (Nuolatinės gavybos ir gyvavimo ciklo palaikymo) pramonių profilių. Po šio filtro patikrinimo, atlikto vadovaujant NIST (Nacionaliniam standartų ir technologijų institutui), filtras buvo sertifikuotas kaip suderinamas su ATA ir CALS.

Šį filtrą įdiegus sąrankos metu, įdiegiami šie failai: Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg ir Cgmimp32.hlp.

Šis filtras turi tokį apribojimą: CGM 1992 2, 3 ir 4 versijos yra nepalaikomos.

CorelDRAW (.cdr)

CorelDRAW grafinis filtras (Cdrimp32.flt) palaiko .cdr, .cdt, .cmx ir .pat failus naudojant CorelDRAW 3.0– 9.0. versijas.

Šis filtras turi toliau išvardytus apribojimus:

 • Objekto ir PostScript tekstūros užpildai pakeičiami vientisos pilkos spalvos užpildais.

 • Perėjimo užpildai dalijami į vienos spalvos juostas.

 • Nepalaikomi šie

  • CorelDRAW parametrai: puslapio dydis ir padėtis, vienetai, tinklelis ir nurodymai

  • Lęšiai ir efektų suteikimo įrankis

  • Puslapiai, maketai ir grupės

  • OLE objektai

  • Pasukti rastrai

  • Vektoriaus užpildai

  • Kelių sričių pastraipos tekstas

Sutelktasis Postscript (.eps)

Sutelktųjų Postscript (EPS) grafinis filtras (Epsimp32.flt) palaiko Adobe Systems sutelktojo PostScript specifikacijos 3.0 ir ankstesnes versijas. Filtras palaiko .eps vaizdus iš Pažymėto vaizdo failo formato (.tif, .tiff) ir Windows metafailų (.wmf) įdėtųjų peržiūrų.

Jei EPS grafiniame faile yra įdėtoji TIFF ar Windows metafailo peržiūra, vaizdo pristatymas pateikiamas ekrane. Peržiūros kokybė priklauso nuo TIFF ar Windows metafailo formatą turinčio vaizdo, kuris buvo įdėtas į EPS failą jį kuriant, skiriamosios gebos. Paprastai kuriant EPS failą galima nustatyti mažą, vidutinę ar didelę skiriamąją gebą. Kuo didesnės skiriamoji peržiūros vaizdo geba, tuo didesnis EPS failas. Peržiūros pirmiausia yra skirtos vaizdams įdėti į puslapį, todėl dažnai parenkama maža skiriamoji geba. Didelės skiriamosios gebos peržiūra nėra būtina, nes ji pašalinama, kai EPS failas spausdinamas PostScript spausdintuvu.

Jei įdėtoji TIFF ar Windows metafailo peržiūra nėra įtraukta į jūsų importuotą EPS grafinį failą, leidinyje vietoj grafinio elemento peržiūros pateikiamas pranešimas. Nepaisant to, PostScript spausdintuvas išspausdina grafinį elementą. Jei EPS grafinį failą spausdinsite ne PostScript spausdintuvu, peržiūros vaizdas, spausdinamas toks, koks pateiktas ekrane.

EPS grafiniai elementai skirti spausdinti PostScript spausdintuvu.

Macintosh PICT (.pct, .pict)

Macintosh PICT grafinis filtras (Pictim32.flt) naudojamas norint importuoti Macintosh PICT grafinius elementus. Jei norite, kad Windows Microsoft Office sistema atpažintų failus kaip PICT grafinius elementus, kopijuodami Macintosh PICT failus į kompiuterį su Microsoft Windows sistema, pervardykite juos naudodami .pct plėtinį. Pavyzdžiui, jei Macintosh sistemoje turite grafinį failą, pavadintą Meška, prieš įterpdami failą į Windows, turite jį pervardyti į Meška.pct.

Suglaudintas Macintosh PICT (.pcz)

Macintosh PICT grafinis filtras (Pictim32.flt) pirmiausia išskleidžia Macintosh PCZ failus, tada juos importuoja.

WordPerfect grafika (.wpg)

WordPerfect grafikos importavimo filtras (Wpgimp32.flt) palaiko WordPerfect grafikos 1.0, 1.0e ir 2.0 versijas, atitinkančias WordPerfect 6.x ir ankstesnes versijas. .wpg formato vaizdų, sukurtų naudojant DrawPerfect, paveikslėlio rėmelio dydis yra toks, koks yra ekrano dydis.

Šis filtras turi toliau išvardytus apribojimus:

 • Sutelktojo PostScript (EPS) formato vaizduose, įdėtuose į WordPerfect grafikos failus, PostScript informacija prarandama.

 • WordPerfect grafikos failai su dideliais įdėtaisiais rastrais gali būti neteisingai rodomi kompiuteriuose, kuriuose naudojamos Mach serijos vaizdo tvarkyklės iš ATI. Jei manote, kad susidūrėte su šia problema, paleiskite Microsoft Windows sąranką ir pakeiskite vaizdo tvarkyklę į 8514/a tvarkykles, gautas kartu su Windows sistema.

Grafinio filtro diegimas

Jei savo kompiuteryje diegdami Microsoft TE000130395 neįdiegėte filtro, grafinį filtrą galite pridėti.

Jei programą Publisher įdiegėte naudodami tinklo failo serverį ar bendrai naudojamą aplanką, turite įdiegti arba pašalinti komponentus iš tos vietos. Jei Publisher įdiegėte naudodami CD-ROM įrenginį, o savo CD-ROM įrenginį pavadinote nauja raide ją įdiegę, pašalinkite Publisher iš CD-ROM įrenginio. Jei Publisher paleidžiate naudodami CD-ROM įrenginį, turite pašalinti programą ir iš naujo įdiegti naudodami CD-ROM įrenginį.

 1. Išjunkite visas programas.

 2. Windows valdymo skyde du kartus spustelėkite Pridėti arba šalinti programas.

 3. Atlikite vieną iš išvardytų veiksmų:

  • Jei Office programą įdiegėte kaip Microsoft Office dalį, spustelėkite Microsoft Office, esantį lauke Šiuo metu įdiegtos programos, tada spustelėkite mygtuką Keisti.

  • Jei Office programą įdiegėte atskirai, lauke Šiuo metu įdiegtos programos spustelėkite programos pavadinimą, tada – mygtuką Keisti.

 4. Dialogo lange Priežiūros režimo parinktys pasirinkite Pridėti arba pašalinti priemones, tada spustelėkite Pirmyn.

 5. Dialogo lange Pasirinktinė sąranka pažymėkite žymės langelį Pasirinkti papildomą programų tinkinimą, tada spustelėkite Pirmyn.

 6. Dialogo lange Papildomas tinkinimas spustelėkite pliuso ženklus (+), esančius šalia Bendrai naudojamos Office priemonės, Keitikliai ir filtrai ir Grafiniai filtrai.

 7. Spustelėkite rodyklę, esančią šalia norimo įdiegti filtro, tada spustelėkite Vykdyti mano kompiuteryje.

 8. Dialogo lange Papildomas tinkinimas spustelėkite Naujinti.

Pastaba : Programa Publisher nepalaiko Open Prepress Interface (OPI) formato nei importuojant, nei eksportuojant susietus paveikslėlius.

Paveikslėlio įterpimas į leidinį

 1. Atidarykite arba sukurkite leidinį, kurį norite įterpti į paveikslėlį.

 2. Objektų įrankių juostoje spustelėkite Paveikslėlio rėmelis Button Image ir tada spustelėkite Paveikslėlis iš failo.

 3. Pelės žymiklį vilkite įstrižai, kol gausite norimo dydžio paveikslėlio rėmelį.

 4. Dialogo lange Paveikslėlio įterpimas raskite aplanką, kuriame yra norimas įterpti paveikslėlis, ir spustelėkite paveikslėlio failą.

 5. Atlikite vieną iš išvardytų veiksmų:

  • Norėdami įdėti paveikslėlį, spustelėkite Įterpti.

  • Norėdami paveikslėlį susieti su paveikslėlio failu savo kompiuterio standžiajame diske, spustelėkite rodyklę, esančią šalia Įterpti, tada – Susieti su failu.

Grafinių elementų įterpimo trikčių šalinimas

Jei kyla problemų įterpiant grafinį vieną iš failų formatai, reikalingas filtras, grafinis filtras gali būti įdiegta į reikiamą aplanką arba filtras gali būti sugadinta. Grafinių elementų filtrai yra įrašomi kaip failai aplanke C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt. Taip pat įdiegta grafika filtrai yra kai imties grafikos vaizdų išbandyti filtrus.

Grafinio filtro tikrinimas

Norėdami patikrinti grafinį, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Sukurkite tuščią leidinį, kurio nereikia įrašyti.

 2. Objektų įrankių juostoje spustelėkite Paveikslėlio rėmelis Button Image ir tada spustelėkite Paveikslėlis iš failo.

 3. Pelės žymiklį vilkite įstrižai, kol gausite norimo dydžio paveikslėlio rėmelį.

 4. Dialogo lange Paveikslėlio įterpimas raskite aplanką C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt.

 5. Du kartus spustelėkite grafinį filtro tikrinimui skirtą vaizdą, pvz., Ms.tif.

Jei tikrinimui skirtas vaizdas įterpimas tinkamai, problemą gali sukelti grafinis vaizdas, kurį bandote įterpti.

Jei tikrinimui skirtas vaizdas neįterpiamas, problemą gali sukelti grafinis filtras dėl netinkamo vaizdo formato.

Grafinio filtro diegimas iš naujo

Jei norite iš naujo įdiegti grafinį filtrą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Suraskite aplanką C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt ir pervardykite tam tikrą grafinio filtro failą. Pavyzdžiui, CorelDRAW grafinio filtro failą (Cdrimp32.flt) pervardykite į Cdrimp32.old.

 2. Meniu Žinynas spustelėkite Aptikimas ir taisymas.

  Norėdami atkurti programos nuorodas, esančias Windows meniu Pradėti, įsitikinkite, kad pažymėjote žymės langelį Taisymo metu atkurti mano nuorodas.

 3. Spustelėkite Pradėti.

Pastaba : 

 • Atliekant šią procedūrą aptinkami ir pataisomi dingę failai ir su visomis įdiegtomis Microsoft Office programomis susiję registro parametrai. Procedūra netaiso asmeninių failų, pvz., leidinių ar dokumentų.

 • Jei atlikus komandą Aptikimas ir taisymas, problema neišsprendžiama, gali prireikti iš naujo įdiegti programą Publisher.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×