Formos duomenų pateikimo įžanga

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame straipsnyje

Peržvalga

Formos duomenų pateikimas programos Access arba SQL serverio duomenų bazėje

Formos duomenų pateikimas tinklo tarnyboje

Formos duomenų pateikimas į serveryje, kuriame veikia Microsoft Windows SharePoint Services

Formos duomenų kaip el. laiško pateikimas

Formos duomenų pateikimas žiniatinklio serverio programoje

Formos duomenų pateikimas naudojant duomenų ryšio failą

Formos duomenų pateikimas naudojant kodą

Apžvalga

Kai naudojate programos Microsoft Office InfoPath formas rinkdami duomenis, kurie yra stambesnio verslo proceso dalis, tie duomenys paprastai nelieka vartotojų užpildytose formose. Formos duomenys perkeliami iš formos į kitą verslo proceso etapą, paprastai į išorinį duomenų šaltinį, pvz., duomenų bazę, tinklo tarnybą arba žiniatinklio serverio programą. Pavyzdžiui, darbuotojas gali naudoti programą InfoPath, kad užpildytų išlaidų ataskaitos formą ir pateiktų ją į tinklo tarnybą, kur forma gali būti apdorojama.

Programos InfoPath formos pateikimas išoriniame duomenų šaltinyje

Kitaip nei įrašant formą, kai vartotojai pasirenka formos saugojimo vietą, kol ją pildo, pateikiant formą, formos duomenys siunčiami į konkrečią vietą, nustatytą kuriant su forma susietą formos šabloną. Kai kuriate formos šabloną ir įgalinate formos pateikimą, galite pasirinkti turėti duomenis, kuriuos vartotojai įveda jūsų formoje, pateiktoje šiose vietose:

 • Microsoft Office Access arba Microsoft SQL serverio duomenų bazėje

 • Tinklo tarnyboje

 • Serveryje, kuriame veikia Microsoft Windows SharePoint Services

 • El. laiške

 • Žiniatinklio serveryje esanti programa

 • Pasirinktinė programa, kuri laiko programą InfoPath

Nurodžius, kur jūsų formų duomenys turi būti pateikiami, gali padidėti jūsų verslo procesų tikslumas ir efektyvumas, nes tai jums leidžia šiuos procesus geriau kontroliuoti. Prieš vartotojams pateikiant formos duomenis, programa InfoPath patikrina, ar formų duomenys yra leistini, ir, jei aptinka neleistinų duomenų, leidžia vartotojams juos pataisyti. Ši priemonė gali padėti užtikrinti, kad į išorinių duomenų šaltinį būtų siunčiami tik leistini duomenys.

Be formos šablono kūrimo, kad vartotojams būtų leidžiama pateikti jų duomenis vienoje vietoje, savo formos šabloną galite kurti taip, kad vartotojai galėtų pateikti savo formos duomenis iš karto keliose vietose. Pavyzdžiui, galite taip kurti išlaidų ataskaitos formos šabloną, kad kai vartotojai pateikia užbaigtas savo formas, formų duomenys būtų siunčiami į duomenų bazę, o kiekvienos užbaigtos formos kopija būtų el. laišku siunčiama jų vadovui.

Kiekvieną kartą kuriant formos šabloną, kurį galima pateikti išoriniame duomenų šaltinyje, programa InfoPath pagal numatytuosius parametrus įjungia meniu Failas komandą Pateikti ir įrankių juostos Standartinė mygtuką Pateikti. Atsižvelgdami į savo poreikius, galite keisti komandos Pateikti pavadinimą. Be to, galite įterpti mygtuką, kurį vartotojai gali spustelėti, kad pateiktų savo formos duomenis baigę pildyti formą, tiesiai į formos šabloną.

Taip pat galite nustatyti savo formos šabloną, kad pateikus formą, įvyktų vienas iš šių atvejų:

 • Uždaroma esama forma.

 • Uždaroma esama forma ir atidaroma nauja tuščia forma.

 • Esama forma lieka atidaryta.

Be to, galite rašyti pranešimą, kuris rodomas vartotojams pateikus savo formas ir kuris nurodo, ar formos pateikimas buvo sėkmingas.

Puslapio viršus

Formos duomenų pateikimas programos Access arba SQL serverio duomenų bazėje

Programos InfoPath formos dažnai pateikiamos duomenų bazėse, kad kliento įrašais būtų naujinama viena lentelė arba dėl sudėtingesnių scenarijų, pvz., kelių lentelių, susietų tarpusavyje išlaidų ataskaitos formos šablone, modifikavimo. Galite kurti savo formos šabloną naudodami programą InfoPath, kad jį būtų galima pateikti tiesiai programos Access arba SQL serverio duomenų bazėje ir nereikalaujama naudoti scenarijaus arba pasirinktinio kodo. Taip pat galite formos duomenis pateikti į kitų tipų duomenų bazes, naudodami pasirinktinį kodą arba pateikdami formą į tinklo tarnybą, sujungtą su ta duomenų baze.

Norėdami formą pateikti programos Access arba SQL serverio duomenų bazėje, turite sukurti formos šabloną, pagrįstą ta duomenų baze. Tai užtikrina, kad formos šablono duomenų šaltinis sutaps su duomenų bazės struktūra. Jei įtrauksite duomenų bazės ryšį į esamą formos šabloną, vartotojai negalės pateikti užbaigtų formų į duomenų bazę, nes formų duomenų šaltinis nesutaps su duomenų bazės struktūra. Jei formos šablonas nesutampa su duomenų bazės struktūra, programa InfoPath negali naujinti ištaisytų duomenų bazės laukų, kai duomenys pateikiami.

Kai kuriate programos InfoPath formos šabloną, pagrįstą duomenų baze, atkreipkite dėmesį į šias problemas:

 • Kai jungiate formos šabloną su daugiau nei viena duomenų bazės lentele, lentelės turi būti sujungtos pagal rakto laukus.

 • Ilgų duomenų tipai, pvz., paveikslėliai, vaizdai, OLE objektai, failų priedai ir Access Memo arba SQL duomenų tipai, neturėtų būti įtraukiami į duomenų ryšį. Programa InfoPath nepalaiko duomenų ryšių su šiais ilgų duomenų tipais. Jei norite šalinti konkrečius duomenų bazės laukus, nustatydami duomenų ryšį naudokite duomenų ryšio vedlį.

Ar taikomi šie atvejai, galite nustatyti skaitydami informaciją paskutinio duomenų ryšio vedlio puslapio lauke Suvestinė. Suvestinė nurodo, ar formos pateikimas yra įgalintas, ir, jei jis nėra įgalintas, lauke Suvestinė paaiškinama, kodėl.

Nustatę duomenų ryšį tarp formos šablono ir duomenų bazės, galite tinkinti bet kokią kitą norimą pateikimo parinktį. Pavyzdžiui, galite keisti tekstą, rodomą formos šablono mygtuke Pateikti. Taip pat galite keisti pranešimus, rodomus vartotojams, kurie informuoja, ar formos šablonas buvo sėkmingai pateiktas, ir galite nurodyti, ar palikti formą atidarytą po pateikimo.

Puslapio viršus

Formos duomenų pateikimas tinklo tarnyboje

Jei naudojate tinklo tarnybą, kad nustatytumėte verslo proceso darbo eigą, arba kaip vidurinę pakopą savo duomenų bazės viršuje, programa InfoPath palengvina formos šablonų, dirbančių su tinklo tarnyba, kūrimą. Programa InfoPath turi duomenų ryšio vedlį, kuris paaiškina jums formų šablonų jungimo su tinklo tarnyba procesą.

Yra du dažniausiai pasitaikantys formų šablonų, pateikiančių formas tinklo tarnyboje, kūrimo būdai:

 • Esamo formos šablono jungimas su tinklo tarnyba

 • Naujo formos šablono, pagrįsto tinklo tarnyba, kūrimas

Naudodama abu šiuos metodus, programa InfoPath sukuria duomenų šaltinį, pagrįstą tinklo tarnybos schema. Tai įgalina pagal formos šabloną parengtas formas pateikti duomenis tinklo tarnyboje.

Techninė informacija

Kai vartotojai pateikia formą tinklo tarnyboje, forma siunčiama kaip SOAP voke išplėstinės dokumentų aprašų kalba (XML) duomenis. SOAP vokas veikia kaip įvesties parametras nurodytą žiniatinklio tarnybos operacijos. Galite palyginti pateikti formą naudojant HTTP, kuri gaunama XML dokumento HTTP POST užklausoje.

Prieš sujungdami programos InfoPath formos šabloną su tinklo tarnyba, atsižvelkite į tai:

 • Programa InfoPath negali jungtis su tinklo tarnyba, naudojančia nuotolinis procedūros iškvietimas (RPC) užkoduotą stilių. Palaikomas tik raidinis dokumento kodavimas.

 • Kai konfigūruojate formos šabloną taip, kad jo formos galėtų pateikti duomenis tinklo tarnyboje, galite nurodyti, kad būtų pateikiami tik tam tikrų laukų arba grupių duomenys, arba galite pateikti visus formos duomenis.

Nustatę duomenų ryšį su tinklo tarnyba, galite įtraukti mygtuką Pateikti į formos šabloną ir tinkinti kitas norimas pateikimo parinktis.

Puslapio viršus

Formos duomenų pateikimas į serveryje, kuriame veikia Microsoft Windows SharePoint Services

Galite kurti formos šabloną, kuris pateikia duomenis serveryje, kuriame veikia Microsoft Windows SharePoint Services. Tai atlikdami, galite saugoti ir tvarkyti visas savo vartotojų formas dokumentų bibliotekoje. Be to, jūsų vartotojai pagal formos šabloną parengtas formas gali pildyti tiesiai iš dokumentų bibliotekos. Jie taip pat gali eksportuoti formos duomenis į programą Microsoft Office Excel arba sulieti kelių formų duomenis į vieną formą. Taip pat, kai įgalinate formos pateikimą tiesiai į dokumentų biblioteką, galite iš anksto apibrėžti formų failų vardus naudodami statinę reikšmę, formų duomenimis pagrįstas reikšmes arba naudodami formulė.

Baigę formos šablono konfigūravimą, kad būtų leidžiamas formos pateikimas SharePoint dokumentų bibliotekoje, galite įtraukti mygtuką Pateikti į formą ir tinkinti kitas pateikimo parinktis, pvz., mygtuko Pateikti tekstą, vartotojams rodomus pranešimus, informuojančius, ar forma buvo sėkmingai pateikta, ir ar pateikus palikti formą atidarytą.

Puslapio viršus

Formos duomenų kaip el. laiško pateikimas

El. pašto programos naudojimas yra vienas iš paprasčiausių ir dažniausių verslo proceso darbo eigos nustatymo būdų. Galite sukurti programos InfoPath formos šabloną, kuris leidžia vartotojams spustelėti mygtuką Pateikti įrankių juostoje Standartinė arba meniu Failas, kad jų užbaigtos formos būtų siunčiamos kaip priedas arba kaip el. laiško pagrindinė dalis. Kai kuriate savo formos šabloną, el. pašto adresas, temos eilutė ir priedo failo vardas gali būti iš anksto apibrėžiami kaip statinės reikšmės, formos įrašais pagrįstos reikšmės arba naudojant formulę. Pavyzdžiui, galite taip sukurti savo formos šabloną, kad užbaigtos formos būtų automatiškai siunčiamos iš anksto apibrėžtą temos eilutę turinčiu el. laišku į el. pašto adresą, pagrįstą formos įrašu. Be to, atsižvelgdami į formoje įvedamus vartotojų duomenis, galite apibrėžti formos dinaminius failų vardus.

Kad vartotojai galėtų pateikti savo formas kaip el. laiškus, jų kompiuteriuose turi būti įdiegta programa Microsoft Office Outlook 2003 arba programa Microsoft Office Outlook 2007. Žiniatinklio naršyklėje formas pildantiems vartotojams nereikia programos Outlook, kad pateiktų savo formas kaip el. laiškus.

Sukonfigūravę formos šabloną taip, kad būtų leidžiamas formos pateikimas el. laišku, galite įtraukti mygtuką Pateikti į įrankių juostą Standartinė, o meniu Failas komandą Pateikti į formos šabloną ir tinkinti bet kokią kitą pateikimo parinktį, pvz., mygtuke Pateikti rodomą tekstą, vartotojui rodomus pranešimus, informuojančius, ar forma buvo sėkmingai pateikta, ir ar pateikę norite palikti formą atidarytą.

Puslapio viršus

Formos duomenų pateikimas žiniatinklio serverio programoje

Jeigu turite žiniatinklio serverio, kuris gali apdoroti XML duomenis į esamą aktyvūs serverio puslapiai (ASP) puslapį arba kitą kodą, galite sukurti savo formos šabloną, kad vartotojai gali pateikti užpildytas formas, kad žiniatinklio serverį, naudodami metodą HTTP POST. Kai konfigūruojate formos šablono, kad leistumėte vartotojams pateikti formas šiuo būdu, InfoPath sukuria pranešimą, kuriame yra formos duomenys, ir siunčia šį pranešimą į žiniatinklio serverį. Kai kuriate formos šabloną, kurį norite pateikti duomenis į žiniatinklio serverį, galite įtraukti mygtuką pateikti į formos šabloną, nurodyti mygtuke pateikti rodomą tekstą, tinkinti pranešimų, kad būtų rodomi nurodyti, jei forma buvo sėkmingai pateikta, ir nurodyti, ar laikyti formą atidaryti po pateikimo vartotojams.

Puslapio viršus

Formos duomenų pateikimas naudojant duomenų ryšio failą

Naudodami programą Microsoft Office InfoPath 2007 turite galimybę sukurti XML failą, vadinamą duomenų ryšio failu, kuriame yra visi būtini duomenų ryšio parametrai. Šį failą galite saugoti duomenų ryšių bibliotekoje, esančioje programos Microsoft Office SharePoint Server 2007 svetainėje, ir tada kurti kelis formų šablonus, naudojančius tą patį XML failą, konfigūruodami duomenų ryšį. Duomenų ryšio failo naudojimas reiškia, kad jei duomenų ryšys yra keičiamas, pvz., keičiama išorinio duomenų šaltinio vieta, galite vieną kartą naujinti duomenų ryšio failą, o ne naujinti kiekvieno atskiro formų šablono duomenų ryšį. Visi duomenų ryšio failą naudojantys formų šablonai bus automatiškai naujinami naudojant naujus parametrus.

Duomenų ryšio faile gali būti parametrų, nustatančių, kaip vartotojai gali pateikti savo formų duomenis. Galite sukurti formos šabloną taip, kad jis naudotų šio duomenų ryšio failo parametrus. Sukonfigūravę formos šabloną taip, kad būtų leidžiamas formos pateikimas, galite įtraukti komandą Pateikti į meniu Failas ir mygtuką Pateikti į įrankių juostą Standartinė, esančią pagal formos šabloną parengtoje formoje. Tada tinkinkite kitas pateikimo parinktis, pvz., mygtuke Pateikti rodomą tekstą, vartotojams rodomus pranešimus, informuojančius, ar forma pateikta sėkmingai, ir ar norite palikti formą atidarytą po pateikimo.

Puslapio viršus

Formos duomenų pateikimas naudojant kodą

Norėdami formos šablone sukurti papildomų formos duomenų pateikimo funkcijų, galite rašyti valdomą kodą naudodami programas Microsoft Visual Basic .NET, Microsoft Visual C# .NET arba scenarijų. Pavyzdžiui, į savo formos šabloną galite įtraukti funkciją, įgalinančią formos pateikimą iškart daugiau nei vienoje vietoje arba išoriniame duomenų šaltinyje, kurio paprastai nepalaiko programa InfoPath.

Patarimas : Jei negalite sukonfigūruoti formos šablono taip, kad būtų leidžiama vartotojams pateikti formas išoriniame duomenų šaltinyje, naudodami programos InfoPath duomenų ryšio parinktis. Galite naudoti šią priemonę, kad parašytumėte savo duomenų ryšio diegimą į išorinį duomenų šaltinį.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×