Formos duomenų pateikimas keliose vietose

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Formos šabloną galite kurti taip, kad vartotojai, spustelėdami mygtuką Pateikti, galėtų pateikti savo formos duomenis keliose vietose.

Šiame straipsnyje

Apžvalga

1 veiksmas: Įtraukite pateikti duomenų ryšiai

2 veiksmas: Konfigūruokite formos šabloną, kad leidžiamas pateikimas

Apžvalga

Norėdami leisti vartotojams pateikti savo formos duomenis keliose vietose, prie savo formos šablono, kurį naudojant pateikiami duomenys kiekvienoje vietoje, kurioje norite, kad vartotojai pateiktų savo formą, turite pridėti antrinį duomenų ryšį. Pridėję visus duomenų pateikimo ryšius, galite konfigūruoti formos šabloną naudodami taisyklė, jei norite leisti vartotojams pateikti savo formos duomenis keliose vietose. Tai padarius, vartotojams pildant formą programa Microsoft Office InfoPath prie įrankių juostos Standartinė pridės mygtuką Pateikti, o prie meniu Failas – komandą Pateikti. Programa InfoPath pateikia formos duomenis antriniams duomenų ryšiams tokia tvarka, kokia jie yra išdėstyti taisyklėje. Negalite konfigūruoti jokios taisyklės, kuri leistų vienu metu naudoti visų duomenų pateikimo ryšius.

Sukonfigūravę formos šabloną taip, kad vartotojai galėtų pateikti savo formos duomenis, taip pat galėsite tinkinti pateikimo parinktis šiais būdais:

 • Pakeiskite tekstą, rodomą įrankių juostos Standartinė mygtuke Pateikti, ir meniu Failas komandoje Pateikti.

 • Pakeiskite įrankių juostos Standartinė mygtuko Pateikti ir meniu Failas komandos Pateikti spartųjį klaviatūros klavišą.

 • Sukurkite pasirinktinius pranešimus, kurie bus rodomi vartotojams, kai jie pateiks savo formas.

 • Nurodykite, ar formą palikti atidarytą, ją uždaryti, ar, pateikus formą, atidaryti kitą tuščią formą.

Puslapio viršus

1 veiksmas: duomenų pateikimo ryšių pridėjimas

Norėdami sukonfigūruoti formos šabloną taip, kad vartotojai savo užpildytas formas galėtų pateikti keliose vietose, prie formos šablono pridėkite reikiamų duomenų pateikimo ryšių. Duomenų ryšių galite pridėti prie šių vietų:

 • Tinklo tarnybos

 • Dokumentų bibliotekos, esančios serveryje, kuriame vykdomos Microsoft Windows SharePoint Services

 • El. laiške

  Pastaba : Kad vartotojai galėtų pateikti savo formos duomenis el. laišku, jų kompiuteriuose turi būti įdiegta programa Microsoft Office Outlook.

Pagal šias procedūras aiškinama, kaip prie šių vietų pridėti duomenų pateikimo ryšių.

Duomenų ryšio, pateikiančio duomenis tinklo tarnybai, pridėjimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Duomenų ryšiai.

 2. Dialogo lange Duomenų ryšiai spustelėkite įtraukti.

 3. Duomenų ryšio vedlyje spustelėkite Kurti naują ryšį su, spustelėkite Pateikti duomenis, tada – Pirmyn.

 4. Paskesniame vedlio puslapyje spustelėkite Tinklo tarnyboje, tada spustelėkite Pirmyn.

 5. Paskesniame vedlio puslapyje įrašykite tinklo tarnybos vietą, kurioje vartotojai pateiks savo formas, tada spustelėkite Pirmyn.

  Jei norite ieškoti tinklo tarnybos universaliojo aprašymo, aptikimo ir integravimo (UDDI) serverio, spustelėkite Ieškoti UDDI, įveskite norimą ieškoti UDDI serverį, nurodykite, ar norite ieškoti pagal teikėją, ar pagal teikiamas paslaugas, įveskite ieškos raktažodį, tada spustelėkite Ieškoti. Jūsų ieškos raktažodį atitikusios tinklo tarnybos bus rodomos sąraše Ieškos rezultatai.

 6. Paskesniame vedlio puslapyje esančiame sąraše Pasirinkite operaciją spustelėkite tinklo tarnybą, kuri gaus formos duomenis, tada spustelėkite Pirmyn.

 7. Paskesniame vedlio puslapyje atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Pateikti duomenis į lauką ar grupę

  1. Sąraše Parametrai spustelėkite formos duomenis gausiantį tinklo tarnybos parametrą.

  2. Dalyje Parametro parinktys, spustelėkite Laukas ar grupė.

  3. Spustelėkite modifikuoti Mygtuko paveikslėlis .

  4. Dialogo lange Lauko ar grupės pasirinkimas spustelėkite lauką arba grupę, kurios duomenis norite pateikti, tada spustelėkite Gerai.

  5. Lauke Įtraukti spustelėkite Tik tekstas ir antriniai elementai, jei norite pateikti tik lauko ar grupės turinį ir bet kokius antrinius elementus, arba spustelėkite XML šaka kartu su pažymėtu elementu, jei norite pateikti ir turinį, ir pažymėtą grupę ar lauką.

  Visų formos duomenų pateikimas

  1. Spustelėkite Visa forma (XML dokumentas, įskaitant apdorojimo instrukcijas).

  Pateikti duomenis kaip eilutę

  1. Pažymėkite žymės langelį Pateikti duomenis kaip eilutę.

   Paprastai šį žymės langelį pažymite tada, kai reikia pateikti skaitmeniniu būdu pasirašytus duomenis. Daugeliu atvejų šį žymės langelį turite išvalyti.

 8. Spustelėkite Pirmyn.

 9. Kitame puslapyje vedlio lauke įvesti šį duomenų ryšio pavadinimą , įveskite aprašomąjį pavadinimą pateikti duomenų ryšį.

 10. Sekcijoje Suvestinė įsitikinkite, kad informacija teisinga, tada spustelėkite Baigti.

Duomenų ryšio, pateikiančio duomenis dokumentų bibliotekai, pridėjimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Duomenų ryšiai.

 2. Dialogo lange Duomenų ryšiai spustelėkite įtraukti.

 3. Duomenų ryšio vedlyje spustelėkite Kurti naują ryšį su, spustelėkite Pateikti duomenis, tada – Pirmyn.

 4. Paskesniame vedlio puslapyje spustelėkite SharePoint svetainės dokumentų bibliotekoje, tada spustelėkite Pirmyn.

 5. Paskesniame vedlio puslapyje, lauke Dokumentų biblioteka įrašykite SharePoint dokumentų bibliotekos vietą.

 6. Lauke Failo vardas įrašykite vardą, kuris bus naudojamas formai dokumentų bibliotekoje identifikuoti. Taip pat galite naudoti formulę, jei norite įsitikinti, kad kiekvienas formos pavadinimas yra unikalus.

  Kaip?

  1. Spustelėkite Įterpti formulę Mygtuko vaizdas .

  2. Dialogo lange Formulės įterpimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Jei formulėje norite naudoti lauką, spustelėkite Įterpti lauką ar grupę, dialogo lange Lauko ar grupės pasirinkimas spustelėkite norimą naudoti lauką, tada spustelėkite Gerai.

   • Jei formulėje norite naudoti funkciją, spustelėkite Įterpti funkciją, dialogo lange Įterpti funkciją pažymėkite norimą naudoti funkciją, tada spustelėkite Gerai.

    Jei funkcijai reikia nustatyti parametrus, dialogo lange Įterpti funkciją pasirinkite funkciją, spustelėkite Gerai, tada dialogo lango Įterpti formulę lauke Formulė dukart spustelėkite pridėtąją funkciją ir spustelėkite lauką arba grupę. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie funkcijas, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

   • Jei į formulę norite įtraukti reikšmę arba matematinį operatorių, reikšmę arba matematinio veiksmo simbolį įrašykite į lauką Formulė.

  Veiksmas

  Simbolis

  Sudėti

  +

  Atimti

  -

  Dauginti

  *

  Dalinti

  /

  • Pastaba : Jei formulėje naudojamas dalijimo operatorius (/), būtinai prieš jį ir po jo palikite tarpą. Jei prieš dalijimo operatorių ir po jo nebus tarpo, programa InfoPath simbolį „/“ gali suprasti kaip XPath vietos veiksmų skyriklį, o ne kaip dalijimo operatorių.

  • Norėdami patikrinti, ar formulės sintaksė yra teisinga, dialogo lange Formulės įterpimas spustelėkite Tikrinti formulę.

   Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie formules, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

 7. Jei norite kurią nors esamą dokumentų bibliotekos formą perrašyti tuo pačiu pavadinimu, pažymėkite žymės langelį Leisti perrašyti, jei failas yra.

 8. Spustelėkite Pirmyn.

 9. Kitame puslapyje vedlio lauke įvesti šį duomenų ryšio pavadinimą , įveskite aprašomąjį pavadinimą pateikti duomenų ryšį.

 10. Sekcijoje Suvestinė įsitikinkite, kad informacija teisinga, tada spustelėkite Baigti.

Duomenų ryšio, pateikiančio duomenis el. laišku, pridėjimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Duomenų ryšiai.

 2. Dialogo lange Duomenų ryšiai spustelėkite įtraukti.

 3. Duomenų ryšio vedlyje spustelėkite Kurti naują ryšį su, spustelėkite Pateikti duomenis, tada – Pirmyn.

 4. Paskesniame vedlio puslapyje spustelėkite Kaip el. pašto pranešimą, tada spustelėkite Pirmyn.

 5. Paskesniame vedlio puslapyje esančiuose atitinkamuose laukuose įrašykite laiško gavėjų el. pašto adresus, norimą rodyti laiško temą ir bet kokį norimą įžanginį tekstą, tada spustelėkite Pirmyn. Kiekviename lauke, išskyrus lauką Įžanga, taip pat galite naudoti formulę.

  Kaip?

  1. Spustelėkite Įterpti formulę Mygtuko vaizdas .

  2. Dialogo lange Formulės įterpimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Jei formulėje norite naudoti lauką, spustelėkite Įterpti lauką ar grupę, dialogo lange Lauko ar grupės pasirinkimas spustelėkite norimą naudoti lauką, tada spustelėkite Gerai.

   • Jei formulėje norite naudoti funkciją, spustelėkite Įterpti funkciją, dialogo lange Įterpti funkciją pažymėkite norimą naudoti funkciją, tada spustelėkite Gerai.

    Jei funkcijai reikia nustatyti parametrus, dialogo lange Įterpti funkciją pasirinkite funkciją, spustelėkite Gerai, tada dialogo lango Įterpti formulę lauke Formulė dukart spustelėkite pridėtąją funkciją ir spustelėkite lauką arba grupę. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie funkcijas, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

   • Jei į formulę norite įtraukti reikšmę arba matematinį operatorių, reikšmę arba matematinio veiksmo simbolį įrašykite į lauką Formulė.

  Veiksmas

  Simbolis

  Sudėti

  +

  Atimti

  -

  Dauginti

  *

  Dalinti

  /

  • Pastaba : Jei formulėje naudojamas dalijimo operatorius (/), būtinai prieš jį ir po jo palikite tarpą. Jei prieš dalijimo operatorių ir po jo nebus tarpo, programa InfoPath simbolį „/“ gali suprasti kaip XPath vietos veiksmų skyriklį, o ne kaip dalijimo operatorių.

  • Norėdami patikrinti, ar formulės sintaksė yra teisinga, dialogo lange Formulės įterpimas spustelėkite Tikrinti formulę.

   Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie formules, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

 6. Paskesniame vedlio puslapyje atlikite vieną iš šių veiksmų:

  1. Norėdami rodyti formą pagrindinėje el. laiško dalyje, spustelėkite Siųsti tik aktyvųjį formos rodinį be priedų.

  2. Siųsti kaip priedą prie laiško formos duomenys, spustelėkite siųsti formos duomenis kaip priedą, pažymėkite žymės langelį pridėti formos šabloną, kad užtikrinti, kad vartotojai gali atidaryti formą ir Priedo pavadinimo lauke įveskite formos pavadinimą. Taip pat galite nurodyti lauką arba formulės naudojimas, norint užtikrinti, kad kiekvienos formos pavadinimas yra unikalus. Ši parinktis yra tik galimų, jei formos šablone yra sukonfigūruota automatiškai nustatyti saugos lygį arba apribota arba visiško patikimumo saugos lygis yra sukonfigūruotas.

   Kaip?

   1. Spustelėkite Įterpti formulę Mygtuko vaizdas .

   2. Dialogo lange Formulės įterpimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

    • Jei formulėje norite naudoti lauką, spustelėkite Įterpti lauką ar grupę, dialogo lange Lauko ar grupės pasirinkimas spustelėkite norimą naudoti lauką, tada spustelėkite Gerai.

    • Jei formulėje norite naudoti funkciją, spustelėkite Įterpti funkciją, dialogo lange Įterpti funkciją pažymėkite norimą naudoti funkciją, tada spustelėkite Gerai.

     Jei funkcijai reikia nustatyti parametrus, dialogo lange Įterpti funkciją pasirinkite funkciją, spustelėkite Gerai, tada dialogo lango Įterpti formulę lauke Formulė dukart spustelėkite pridėtąją funkciją ir spustelėkite lauką arba grupę. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie funkcijas, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

    • Jei į formulę norite įtraukti reikšmę arba matematinį operatorių, reikšmę arba matematinio veiksmo simbolį įrašykite į lauką Formulė.

   Veiksmas

   Simbolis

   Sudėti

   +

   Atimti

   -

   Dauginti

   *

   Dalinti

   /

   • Pastaba : Jei formulėje naudojamas dalijimo operatorius (/), būtinai prieš jį ir po jo palikite tarpą. Jei prieš dalijimo operatorių ir po jo nebus tarpo, programa InfoPath simbolį „/“ gali suprasti kaip XPath vietos veiksmų skyriklį, o ne kaip dalijimo operatorių.

   • Norėdami patikrinti, ar formulės sintaksė yra teisinga, dialogo lange Formulės įterpimas spustelėkite Tikrinti formulę.

    Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie formules, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

   Kad galėtų atidaryti priedą, formos duomenų, siunčiamų kaip priedas, el. pašto gavėjai savo kompiuteriuose turės būti įdiegę programą InfoPath.

 7. Spustelėkite Pirmyn.

 8. Kitame puslapyje vedlio lauke įvesti šį duomenų ryšio pavadinimą , įveskite aprašomąjį pavadinimą pateikti duomenų ryšį.

 9. Sekcijoje Suvestinė įsitikinkite, kad informacija teisinga, tada spustelėkite Baigti.

Puslapio viršus

2 veiksmas: formos šablono konfigūravimas, kad būtų leidžiamas pateikimas

Prie savo formos šablono pridėję reikiamų antrinių duomenų ryšių, galite konfigūruoti formos šabloną, kad leistumėte vartotojams pateikti savo formos duomenis. Tai padarius, vartotojams pildant formą programa InfoPath prie meniu Failas prideda komandą Pateikti, o prie įrankių juostos Standartinė – mygtuką Pateikti. Tuomet galėsite konfigūruoti veiksmą, kuris įvyksta vartotojui spustelint mygtuką Pateikti. Šiuo atveju pridėkite taisyklę, kuri pateikia formos duomenis kiekvienam duomenų pateikimo ryšiui, kai vartotojas spusteli komandą Pateikti (meniu Failas) arba mygtuką Pateikti (įrankių juostaStandartinė).

Tame pačiame dialogo lange galite konfigūruoti pateikimo parinktis.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Pateikimo parinktys.

 2. Pateikia dialogo langą Parinktys , pažymėkite žymės langelį leisti vartotojams pateikti šią formą .

  Pažymėjus šią parinktį, programa InfoPath prie įrankių juostos Standartinė pridės mygtuką Pateikti, o prie meniu Failas – komandą Pateikti.

 3. Spustelėkite Atlikti pasirinktinį veiksmą naudojant taisykles, tada spustelėkite Taisyklės.

 4. Dialogo lange Formų pateikimo taisyklės spustelėkite Pridėti.

 5. Spustelėkite Pridėti veiksmą.

 6. Lauke Veiksmas spustelėkite Pateikti naudojant duomenų ryšį, sąraše Duomenų ryšys spustelėkite norimą naudoti šio pateikimo veiksmo duomenų ryšį, tada spustelėkite Gerai.

 7. Kartokite 5 ir 6 veiksmus su kiekvienu duomenų pateikimo ryšiu, kurį pridėjote prie savo formos šablono.

 8. Pridėję visų savo formos šablono duomenų pateikimo ryšių sąlygas, dukart spustelėkite Gerai.

  1. Norėdami pakeisti pavadinimą, rodomą Standartinė įrankių juosta ir pasirodžiusiame meniu failas pildydami formą komandą pateikti mygtuką pateikti , lauke antraštėPateikimo parinktys dialogo lange įveskite naują pavadinimą.

   Jei norite priskirti mygtuką ir komandos spartųjį klavišą, įveskite ampersendo (&) prieš simbolį, kurį norite naudoti kaip spartųjį klavišą. Pvz., priskirti ALT + B spartieji klavišai mygtukui ir komandai, įveskite & pateikimo.

 9. Jei, vartotojams užpildžius formą, nenorite leisti naudoti komandos Pateikti arba įrankių juostoje Standartinė esančio mygtuko Pateikti, išvalykite žymės langelį Rodyti meniu elementą Pateikti ir įrankių juostos mygtuką Pateikti.

  1. Pagal numatytuosius parametrus, kai vartotojai pateikia formą, InfoPath išlaiko formą atidaryti ir rodo pranešimą, kad nurodytumėte, jei forma buvo sėkmingai pateikta. Norėdami pakeisti šį numatytąjį veikimo būdą, spustelėkite Išsamiauir atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Uždarykite formą arba sukurti naują tuščią formą, po to, kai vartotojas pateikia užbaigtą formą, spustelėkite po pateikti sąraše norimą parinktį.

   • Norėdami sukurti pasirinktinį pranešimą, nurodančius, jei forma buvo sėkmingai pateikta, pažymėkite žymės langelį naudoti pasirinktinius pranešimus ir įrašykite savo pranešimus apie sėkmės ir nesėkmės laukuose.

    Naudoti pranešimą lauke dėl klaidos pranešimas vartotojams ką daryti, jei jie negali pateikti savo formą. Pavyzdžiui, galite pasiūlyti, vartotojams išsaugoti savo formą ir susisiekti su kuo nors daugiau informacijos.

   • Jei nenorite, kad būtų rodomas pranešimas, kai vartotojas pateikia formą, išvalykite žymės langelį Rodyti pranešimus, sėkmės ir nesėkmės .

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×