Formos duomenų pateikimas el. laiške

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Prie savo formos šablono, leidžiančio vartotojams siųsti formos duomenis el. laišku, galite pridėti antrinį duomenų pateikimo ryšį. Norėdami nurodyti el. pašto adresus, kuriais forma siunčiama, el. laiško temos eilutę ir formos pavadinimą, galite naudoti statines reikšmes, formos duomenimis pagrįstas reikšmes arba formulę. Taip pat galite nurodyti, ar forma turėtų būti rodoma pagrindinėje el. laiško dalyje, ar kaip laiško priedas.

Jei formos šabloną sukonfigūruosite taip, kad forma būtų įtraukiama kaip el. pašto priedas, prie el. laiško taip pat galėsite pridėti formos šabloną. Formą ir formos šabloną el. laiške įtraukdami kaip priedą, galite padėti užtikrinti, kad el. pašto gavėjai galės atidaryti formą naudodami programą Microsoft Office InfoPath, net jei jų kompiuteriuose nebus formos šablono. Gavėjai, norėdami atidaryti priedus, savo kompiuteriuose turi būti įdiegę programą InfoPath.

Kai vartotojai pateikia formos duomenis el. laiške, programa InfoPath sukuria el. laišką su formos duomenimis ir siunčia jį el. pašto gavėjams, kuriuos nurodėte kurdami duomenų ryšį. Jei užpildytas formas gaunantys asmenys naudoja programą Microsoft Office Outlook 2007, prie savo aplanko Gauta jie gali pridėti aplanką, kuriame gali laikyti visas gaunamas InfoPath formas, ir konfigūruoti jį, kad formos duomenys būtų rodomi programos Outlook stulpeliuose.

Pridėję duomenų pateikimo ryšį, galite konfigūruoti formos šabloną, jei norite leisti vartotojams pateikti savo formos duomenis. Tai padarius, vartotojams atidarant formą, programa Microsoft Office InfoPath prie įrankių juostos Standartinė automatiškai pridės mygtuką Pateikti, o prie meniu Failas – komandą Pateikti. Savo formos šablono pateikimo parinktis galite tinkinti šiais būdais:

 • Pakeiskite tekstą, rodomą įrankių juostos Standartinė mygtuke Pateikti, ir meniu Failas komandoje Pateikti.

 • Pakeiskite įrankių juostos Standartinė mygtuko Pateikti ir meniu Failas komandos Pateikti spartųjį klaviatūros klavišą.

 • Sukurkite pasirinktinius pranešimus, kurie būtų rodomi vartotojams, kai jie pateikia savo formas.

 • Nurodykite, ar palikti formą atidarytą, ar uždaryti, ar, vartotojui pateikus formą, atidaryti kitą tuščią formą.

Puslapio viršus

Duomenų pateikimo ryšio pridėjimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Pateikimo parinktys.

 2. Pateikti dialogo langą Parinktys , pažymėkite žymės langelį leisti vartotojams pateikti šią formą .

 3. Spustelėkite Siųsti formos duomenis į vieną paskirties vietą, tada sąraše spustelėkite El. paštas.

 4. Spustelėkite Pridėti.

 5. Atitinkamuose duomenų ryšio vedlio laukuose įrašykite gavėjų el. pašto adresus, norimą rodyti el. laiško temą ir bet kokį norimą įžanginį tekstą, tada spustelėkite Pirmyn.

  Patarimas: Taip pat galite nurodyti lauką arba naudoti formulę, kad sukurtumėte kiekvieno lauko, išskyrus lauką Įžanga, reikšmę.

  Kaip?

  1. Spustelėkite Įterpti formulę Mygtuko vaizdas .

  2. Dialogo lange Formulės įterpimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Jei formulėje norite naudoti lauką, spustelėkite Įterpti lauką ar grupę, dialogo lange Lauko ar grupės pasirinkimas spustelėkite norimą naudoti lauką, tada spustelėkite Gerai.

   • Jei formulėje norite naudoti funkciją, spustelėkite Įterpti funkciją, dialogo lange Įterpti funkciją pažymėkite norimą naudoti funkciją, tada spustelėkite Gerai.

    Patarimas: Jei funkcijai reikia nustatyti parametrus, dialogo lange Įterpti funkciją pasirinkite funkciją, spustelėkite Gerai, tada dialogo lango Įterpti formulę lauke Formulė dukart spustelėkite pridėtąją funkciją ir spustelėkite lauką arba grupę. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie funkcijas, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

   • Jei į formulę norite įtraukti reikšmę arba matematinį operatorių, reikšmę arba matematinio veiksmo simbolį įrašykite į lauką Formulė.

  Veiksmas

  Simbolis

  Sudėti

  +

  Atimti

  -

  Dauginti

  *

  Dalinti

  /

  • Pastaba: Jei formulėje naudojamas dalijimo operatorius (/), būtinai prieš jį ir po jo palikite tarpą. Jei prieš dalijimo operatorių ir po jo nebus tarpo, programa InfoPath simbolį „/“ gali suprasti kaip XPath vietos veiksmų skyriklį, o ne kaip dalijimo operatorių.

  • Norėdami patikrinti, ar formulės sintaksė yra teisinga, dialogo lange Formulės įterpimas spustelėkite Tikrinti formulę.

   Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie formules, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

 6. Paskesniame vedlio puslapyje atlikite vieną iš šių veiksmų:

  1. Norėdami rodyti formą pagrindinėje el. laiško dalyje, spustelėkite Siųsti tik aktyvųjį formos rodinį be priedų.

  2. Norėdami siųsti formos duomenis kaip el. laiško priedą, spustelėkite Siųsti formos duomenis kaip priedą, pažymėkite žymės langelį Pridėti formos šabloną, kad vartotojai galėtų formą atidaryti, tada lauke Priedo pavadinimas įrašykite formos pavadinimą. Taip pat galite nurodyti lauką arba naudoti formulę, kad įsitikintumėte, jog kiekvienos formos pavadinimas yra unikalus.

   Kaip?

   1. Spustelėkite Įterpti formulę Mygtuko vaizdas .

   2. Dialogo lange Formulės įterpimas atlikite vieną iš šių veiksmų:

    • Jei formulėje norite naudoti lauką, spustelėkite Įterpti lauką ar grupę, dialogo lange Lauko ar grupės pasirinkimas spustelėkite norimą naudoti lauką, tada spustelėkite Gerai.

    • Jei formulėje norite naudoti funkciją, spustelėkite Įterpti funkciją, dialogo lange Įterpti funkciją pažymėkite norimą naudoti funkciją, tada spustelėkite Gerai.

     Patarimas: Jei funkcijai reikia nustatyti parametrus, dialogo lange Įterpti funkciją pasirinkite funkciją, spustelėkite Gerai, tada dialogo lango Įterpti formulę lauke Formulė dukart spustelėkite pridėtąją funkciją ir spustelėkite lauką arba grupę. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie funkcijas, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

    • Jei į formulę norite įtraukti reikšmę arba matematinį operatorių, reikšmę arba matematinio veiksmo simbolį įrašykite į lauką Formulė.

   Veiksmas

   Simbolis

   Sudėti

   +

   Atimti

   -

   Dauginti

   *

   Dalinti

   /

   • Pastaba: Jei formulėje naudojamas dalijimo operatorius (/), būtinai prieš jį ir po jo palikite tarpą. Jei prieš dalijimo operatorių ir po jo nebus tarpo, programa InfoPath simbolį „/“ gali suprasti kaip XPath vietos veiksmų skyriklį, o ne kaip dalijimo operatorių.

   • Norėdami patikrinti, ar formulės sintaksė yra teisinga, dialogo lange Formulės įterpimas spustelėkite Tikrinti formulę.

    Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie formules, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

   Pastaba: Kad galėtų atidaryti priedą, asmenys, gaunantys formos duomenis kaip el. laiško priedą, savo kompiuteriuose turės būti įdiegę programą InfoPath.

 7. Spustelėkite Pirmyn.

 8. Kitame puslapyje vedlio lauke įvesti šį duomenų ryšio pavadinimą , įveskite aprašomąjį pavadinimą pateikti duomenų ryšį.

 9. Sekcijoje Suvestinė įsitikinkite, kad informacija teisinga, tada spustelėkite Baigti.

  1. Norėdami pakeisti pavadinimą, rodomą Standartinė įrankių juosta ir pasirodžiusiame meniu Failas Pildydami formą komandą pateikti mygtuką pateikti , lauke antraštėPateikimo parinktys dialogo lange įveskite naują pavadinimą.

   Patarimas: Jei norite priskirti šį mygtuką ir komandos spartųjį klavišą, įveskite ampersendo (&) prieš simbolį, kurį norite naudoti kaip spartųjį klavišą. Pavyzdžiui, priskirti ALT + B mygtukui ir komandai spartieji klavišai, įveskite Su & sti.

 10. Jei nenorite, kad žmonės naudoti komandą pateikti arba mygtuką pateiktiStandartinė įrankių juosta, kai jie užpildyti formą, išvalykite žymės langelį Rodyti pateikti meniu ir įrankių juostos mygtuką pateikti .

  1. Pagal numatytuosius parametrus, kai vartotojai pateikia formą, InfoPath išlaiko formą atidaryti ir rodo pranešimą, kad nurodytumėte, jei forma buvo sėkmingai pateikta. Norėdami pakeisti šį numatytąjį veikimo būdą, spustelėkite Išsamiauir tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Uždarykite formą arba sukurkite naują tuščią formą, po to, kai vartotojas pateikia užbaigtą formą, spustelėkite po pateikti sąraše norimą parinktį.

   • Norėdami sukurti pasirinktinį pranešimą, kuris rodo, jei forma buvo sėkmingai pateikta, pažymėkite žymės langelį naudoti tinkintus pranešimus ir įveskite savo pranešimų laukuose sėkmės ir nesėkmės .

    Patarimas: Naudoti pranešimo lauke nesėkmės pranešimas vartotojams ką daryti, jei jie negali pateikti savo formą. Pavyzdžiui, galite rodo, vartotojams išsaugoti savo formą ir susisiektumėte su norimu asmeniu toliau instrukcijas.

   • Jei nenorite Rodyti pranešimą, kai vartotojas pateikia formą, išvalykite žymės langelį Rodyti pranešimus, sėkmės ir nesėkmės .

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×