Formos šablono tinkinimas naudojant scenarijų

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Jei žinote, kaip parašyti scenarijų, jį galite pridėti prie Microsoft Office InfoPath formos šablono naudodami Microsoft JScript arba Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) scenarijaus kalbą. Pridėję scenarijų, šalia taisyklių, formulių, duomenų tikrinimo ir sąlyginio formatavimo savo formos šabloną galėsite tinkinti ir kitomis priemonėmis. Pavyzdžiui, galite pridėti scenarijų, pagal kurį sukuriamas ir išsiunčiamas el. laiškas, kai pagal formos šabloną sukurtoje formoje vartotojas pakeičia rodinį. Formos šabloną galite sukonfigūruoti taip, kad el. laišką galėtumėte sukurti ir išsiųsti tik naudodami scenarijų.

Šiame straipsnyje

Apžvalga

Suderinamumo pastabos

Formos šablono scenarijaus kalbos nustatymas

Rodyti pranešimą, kiekvieną kartą, kai įvyksta įvykis

Pridėti scenarijų, kuris paleidžiamas, kai vartotojas įrašo formos duomenys

Pridėti scenarijų, kuris paleidžiamas, kai vartotojas pateikia formos duomenis

Pridėti scenarijų, kuris paleidžiamas, kai vartotojas spusteli mygtuką

Pridėti scenarijų, kuris paleidžiamas, kai sujungiamos formas

Pridėti scenarijų atnaujinti esamas formas

Pridėti ir kitų įvykių scenarijų

Apžvalga

Savo InfoPath formos šabloną galite tinkinti naudodami taisykles, formules, duomenų tikrinimą ir sąlyginį formatavimą. Šios priemonės yra labai lanksčios ir jas naudojant galima atlikti daugybę įvairių užduočių, tačiau kai kurių užduočių naudojant šias priemones atlikti negalima. Pavyzdžiui, naudojant taisykles negalima išsiųsti el. laiško, kai vartotojas į formos teksto laukelį įveda reikšmę. Jei savo formos šabloną norite tinkinti taip, kad šių priemonių neužtenka, o jūs mokate rašyti scenarijus naudodami JScript arba VBScript scenarijaus kalbą, galite pridėti scenarijų, kuris paleidžiamas, kai vartotojas atidaro naują formą arba modifikuoja esamą pagal jūsų formos šabloną sukurtą formą.

Prie formos šablono pridėjus scenarijų, programa InfoPath paleidžia Microsoft Script Editor (MSE), kurį naudodami galite pridėti, redaguoti ir derinti formos šablono scenarijų, ir perkelia žymeklį į jūsų pasirinktą įvykį. Programa InfoPath automatiškai prie scenarijaus prideda įvykio apdorojimo programą. Įvykio apdorojimo programa – tai InfoPath formos šablono funkcijos kodas, kuris reaguoja į vartotojo veiksmą arba keičia formos XML duomenis. Pavyzdžiui, jei norite, kad vartotojai savo formas įrašytų keliose tinklo vietose, prie OnSaveRequest įvykio apdorojimo programos galite pridėti scenarijų. Pridėjus scenarijų, kuris paleidžiamas, kai vartotojas įrašo pagal jūsų formos šabloną sukurtą formą, programa InfoPath paleidžia scenarijų rengyklę ir prie scenarijaus prideda vieną iš toliau pateiktų kodų.

Pastaba : Kokį kodą programa InfoPath pridės, priklauso nuo pasirinktos scenarijaus kalbos.

JScript

//=======
// The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
// Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
//=======
function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
{
// Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
// Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = true;
}

VBScript

'=======
' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
'=======
Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
' Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
' Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = True
End Sub

Tada kodą galite pridėti reikiamose įvykio apdorojimo programos, kuri įrašo formą kitoje tinklo vietoje, vietose. Kai vartotojas įrašo pagal šį formos šabloną sukurtą formą, programa InfoPath paleidžia kodą OnSaveRequest įvykio apdorojimo programoje.

Pastaba : Šiame straipsnyje specialiai aprašoma, kaip formos šablone kurti scenarijus. Jei norite gauti daugiau informacijos apie Microsoft Script Editor ir konkrečius objektus, metodus, įvykius ir ypatybes, naudojamus programoje InfoPath, žr. InfoPath kūrėjų nurodymus.

Programa InfoPath prie visų toliau pateiktų įvykių, išskyrus vieną, automatiškai prideda įvykio apdorojimo programą.

Event handler

Description

Steps for creating

OnAfterChange

This event runs after a user changes the value in the specified control bound to a field. For example, you can display a custom HTML task pane after a user selects an item in a list box control. This event runs after the OnValidate event.

Right-click a control on the form template or a field in the Data Source task pane, point to Programming on the shortcut menu, and then click On After Change Event.

OnAfterImport

This event runs after the user successfully merges several forms into one form.

Manually add the OnAfterImport event handler declaration directly to the script file by using MSE. This event handler cannot be created in design mode.

OnBeforeChange

This event runs after a user changes the value in a control and before the value is added to the specified field bound to that control. For example, you can prevent a user from adding an additional row before filling out the last row in a repeating table.

Right-click a control on the form template or a field in the Data Source task pane, point to Programming on the shortcut menu, and then click On Before Change Event.

OnClick

This event runs when a user clicks a button associated with this event. This event is available after you add a button to the form template. For example, you can perform a complex calculation by using the values in fields in the main data source when a user clicks the button.

Double-click the button control and then on the General tab of the Button Properties dialog box, click Edit Form Code.

OnContextChange

This event runs when the focus changes in the form. For example, this event runs when a user navigates from a text box to a date picker, or when a user switches views. This event occurs after all other events have occurred.

On the Tools menu, point to Programming, and then click On Context Change Event.

OnLoad

This event runs whenever a user creates a new form or opens an existing form based on your form template. For example, you can copy a list of items from a secondary data source to the main data source when a user opens the form.

On the Tools menu, point to Programming, and then click On Load Event.

OnMergeRequest

This event runs when forms based on your form template are merged. For example, you can display the number of forms that were merged to give a user a status during the merge operation.

On the Tools menu, click Form Options. In the Category list, click Advanced. Under Merge forms, select the Merge using custom code check box, and then click Edit.

OnSaveRequest

This event runs when a user saves a form based on your form template. For example, you can save the form based on this form template to more than one location when a user saves the form. InfoPath adds two additional lines of code to this event: a line that saves the form and another line that tells you if InfoPath successfully saved the form.

On the Tools menu, click Form Options. In the Category list, click Open and Save. Under Save behavior, select the Save using custom code check box, and then click Edit.

OnSign

This event runs when a user applies a digital signature to a form. For example, you can add additional data to the digital signature of an expense report form when a user signs it.

On the Tools menu, point to Programming, and then click On Sign Event.

OnSubmitRequest

This event runs when a user submits his or her form data. For example, you can submit the form data to a secure Web service when the user clicks Submit on the File menu. Since InfoPath does not support a data connection to a secure Web service, you need to add a custom data connection that works with your secure Web service.

On the Tools menu, click Submit Options. Select the Allow users to submit this form check box, click Perform custom action using Code, and then click Edit Code.

OnSwitchView

This event runs when a user opens a form based on your form template or switches to another view in the form. For example, when a user switches to a specific view, you can create an e-mail message that contains data from the fields in the form's main data source.

On the Tools menu, click Programming, and then click On Switch View Event.

OnValidate

This event runs when a user changes the value in a control bound to a field. For example, when the user changes the value in a specific control, you can calculate a new value for another control by using the number that the user entered and a number that is in the script. This event occurs after the OnBeforeChange event handler runs.

Right-click a control on the form template or a field in the Data Source task pane, point to Programming on the shortcut menu, and then click On After Validate Event.

OnVersionUpgrade

This event runs when a user opens an existing form and the version number of the form template used by the existing form is older than the version number of the form template in the publish location. When a user opens an existing form, InfoPath checks the version number of the form template associated with the existing form. If the form template has a newer version number, InfoPath runs the OnVersion event handler when the user opens the existing form. For example, imagine that you add a new field to an existing form template and republish it, and you want the new field to be added to the main data source if a user opens an existing form. This event adds the new field to the main data source when a user opens an existing form.

On the Tools menu, click Form Options. In the Category list, click Versioning. In the On version upgrade list, click Use custom event, and then click Edit.

Puslapio viršus

Suderinamumas

Scenarijaus negalima pridėti prie su naršykle suderinamas formos šablonas. Scenarijų galima pridėti tik prie tokio formos šablono, kurio formos bus pildomos naudojant programą InfoPath. Su naršykle suderinamą formos šabloną galima tinkinti tik naudojant valdymo kodą.

Puslapio viršus

Formos šablono scenarijaus kalbos nustatymas

Norėdami tinkinti formos šablono scenarijų, galite naudoti "Microsoft" JScript "arba" Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Pagal numatytuosius nustatymus InfoPath sukonfigūruotas naudojant JScript pridėti scenarijų. Jei formos šablone nėra scenarijaus ar Valdomasis kodas, ir norite naudoti "VBScript" kalbos scenarijaus kalbą, galite pakeisti scenarijų kūrimo kalbą formos šablono į "VBScript" kalbos. Negalima naudoti abiejų scenarijų kūrimo kalbų tą patį formos šabloną.

Jei formos šablone jau yra scenarijus viena kalba, o jūs norite naudoti kitą kalbą, jums reikia išsaugoti esamą scenarijų, kad scenarijų, galite konvertuoti į kitą kalbą, pašalinti scenarijų iš formos šablono per dialogo lange Formos parinktys ir tada konvertuotą scenarijų įtraukti atgal į formos šabloną. InfoPath negalite konvertuoti scenarijų į naują scenarijų kūrimo kalbą. Dialogo lange Formos parinktys scenarijų kalbos keitimas paveikia tik šį formos šabloną. Kitų formų šablonų turės JScript kaip scenarijų kalbą numatytąjį.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Formos parinktys.

 2. Dialogo lange Formos parinktys sąraše kategorija spustelėkite programavimas.

 3. Sąraše formos šablono kodo kalbaprogramavimo kalba, spustelėkite VBScript.

  Pastabos : 

  • Nustačius scenarijų kūrimo kalbą ir sukurti vieną ar daugiau apdorojimo elementų formos šablono, negalite keisti formos šablono kalbą.

  • Jei įdiegėte "Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications", numatytoji kalba yra Microsoft Visual Basic .NET. Vis dar galite naudoti šią procedūrą, Norėdami pakeisti scenarijų kūrimo kalbą į "VBScript" kalbos.

Puslapio viršus

Pranešimo rodymas kaskart įvykus įvykiui

Jei norite žinoti, kokios įvykio apdorojimo programos bus paleistos įvykus veiksmui arba kitam įvykiui, galite pridėti laikiną kodą, kad kaskart paleidus įvykio apdorojimo programą būtų parodytas pranešimo langas. Šį kodą turėtumėte naudoti tik norėdami nustatyti, kada paleidžiama įvykio apdorojimo programa. Kai pridėsite šį kodą, naudodami peržvalgos langą galite peržiūrėti pagal šį formos šabloną sukurtą formą arba publikuoti formos šabloną, o tada sukurti naują. Kai kurios įvykio apdorojimo programos paleidžiamos tik kai publikavę formos šabloną sukuriate formą. Tada galite atlikti veiksmą, dėl kurio, jūsų manymu, įvykio apdorojimo programa gali būti paleista. Paleidus įvykio apdorojimo programą, parodomas pranešimo langas.

Kai nustatysite dėl kokių veiksmų arba įvykių paleidžiama įvykio apdorojimo programa, pašalinkite kodą ir toliau kurkite formos šabloną. Jei šio kodo nepašalinsite ir publikuosite formos šabloną, paleidus įvykio apdorojimo programą vartotojai matys šį pranešimo langą.

 1. Pridėkite įvykio apdorojimo programą.

 2. Jei norite pridėti kodo "JScript", įveskite XDocument.UI.Alert ("renginį įvykio pavadinimą tik paleidę"); Pakeiskite savo įvykio pavadinimą. Pavyzdžiui, jei norite pridėti šį kodą įvykio OnValidate apdorojimo programos, įveskite XDocument.UI.Alert ("OnValidate įvykio apdorojimo programa");

 3. Kodo įtraukimas į "VBScript" kalbos, pvz., įveskite XDocument.UI.Alert ("renginį įvykio pavadinimą tik paleidę") , jei galite pridėti šį kodą OnSaveRequest įvykio apdorojimo programos, įveskite XDocument.UI.Alert ("The OnSaveRequest įvykio apdorojimo programa")

 4. Norėdami patikrinti kodą, meniu Failas spustelėkite Peržiūra arba paspauskite klavišus CTRL+SHIFT+B ir atlikite vartotojo veiksmą, kuris gali pradėti įvykį. Kai įvykis, kuriam yra parašyta kodo eilutė, įvyksta, pranešimo lange turi būti parodytas jūsų pranešimas.

  Pastaba : Norint atlikti kai kuriuos veiksmus, prieš atliekant vartotojo veiksmą įvykiui pradėti, gali tekti publikuoti formos šabloną ir sukurti pagal tą formos šabloną veikiančią formą.

 5. Prieš publikuodami formos šabloną ir leisdami vartotojams pildyti pagal tą formos šabloną sukurtas formas, panaikinkite kodą, kurį naudojote pranešimo langui rodyti.

Puslapio viršus

Scenarijaus, kuris paleidžiamas, kai vartotojas įrašo formos duomenis, pridėjimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Formos parinktys.

 2. Sąrašo Kategorija dialogo lange Formos parinktys spustelėkite Uždaryti ir įrašyti.

 3. Dalyje Įrašymas pažymėkite žymės langelį Įrašyti naudojant pasirinktinį kodą, tada spustelėkite Redaguoti. Paleidus Microsoft Script Editor, žymeklis perkeliamas į įvykio OnSaveRequest apdorojimo programą.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
  {
  // Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
  // Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
  ' Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
  ' Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 4. Atlikite vieną arba abu iš šių veiksmų:

  • Jei norite pridėti scenarijų, kuris paleidžiamas prieš programai InfoPath įrašant formą, komentarą Write the code to be run before saving here. pakeiskite savo kodu.

  • Jei norite pridėti scenarijų, kuris paleidžiamas po to, kai programa InfoPath įrašo formą, komentarą Write the code to be run after saving here. pakeiskite savo kodu.

 5. Norėdami patikrinti savo pakeitimus, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Peržiūra arba paspauskite CTRL + SHIFT + B.

  Pastaba : Jei įvykio apdorojimo programa paleidžiama tik po to, kai sukuriate pagal jūsų formos šabloną veikiančią formą, publikuokite formos šabloną – meniu Failas spustelėkite Publikuoti, tada atlikite publikavimo vedlio nurodymus. Publikavę formos šabloną, sukurkite formą ir atlikite veiksmą įvykio apdorojimo programai paleisti.

Puslapio viršus

Scenarijaus, kuris paleidžiamas, kai vartotojas pateikia formos duomenis, pridėjimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Pateikimo parinktys.

 2. Pateikimo parinktys dialogo langą, pažymėkite žymės langelį leisti vartotojams pateikti šią formą .

 3. Spustelėkite Atlikti pasirinktinį veiksmą naudojant kodą, tada – Redaguoti kodą. Paleidus Microsoft Script Editor, žymeklis perkeliamas į įvykio OnSubmitRequest apdorojimo programą.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSubmitRequest(eventObj)
  {
  // If the submit operation is successful, set
  // eventObj.ReturnStatus = true;
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSubmitRequest(eventObj)
  ' If the submit operation is successful, set
  ' eventObj.ReturnStatus = True
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Komentarą If the submit operation is successful, set eventObj.ReturnStatus = true Write your code here pakeiskite savo kodu.

 5. Norėdami patikrinti savo pakeitimus, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Peržiūra arba paspauskite CTRL + SHIFT + B.

Puslapio viršus

Scenarijaus, kuris paleidžiamas, kai vartotojas spusteli mygtuką, pridėjimas

 1. Prie formos šablono rodinio pridėkite naują mygtuką ir dukart jį spustelėkite.

  Pastaba : Jei scenarijų pridedate prie esamo mygtuko, dukart spustelėkite esamą mygtuką.

 2. Spustelėkite skirtuką Bendra.

 3. Spustelėkite Redaguoti formos kodą. Paleidus Microsoft Script Editor, žymeklis perkeliamas į to mygtuko įvykio OnClick apdorojimo programą.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function Button Name::OnClick(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub Button Name_OnClick(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Komentarą Write your code here pakeiskite savo kodu.

 5. Norėdami patikrinti savo pakeitimus, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Peržiūra arba paspauskite CTRL + SHIFT + B.

Puslapio viršus

Scenarijaus, kuris paleidžiamas, kai suliejamos esamos formos, pridėjimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Formos parinktys.

 2. Sąrašo Kategorija dialogo lange Formos parinktys spustelėkite Išsamiau.

 3. Dalyje Formų suliejimas pažymėkite žymės langelį Įgalinti formų suliejimą.

 4. Pažymėkite žymės langelį Sulieti naudojant pasirinktinį kodą, tada spustelėkite Redaguoti. Paleidus Microsoft Script Editor, žymeklis perkeliamas į įvykio OnMergeRequest apdorojimo programą.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnMergeRequest(eventObj)
  {
  // Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM);
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnMergeRequest(eventObj)
  ' Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM)
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 5. Komentarą Write the code that handles each form being merged here. pakeiskite savo kodu.

 6. Jei norite patikrinti šio įvykio kodą, publikuokite formos šabloną, sukurkite kelias pagal šį formos šabloną veikiančias formas ir suliekite formų šablonus.

  Pastaba : Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie formos šablono publikavimą, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Puslapio viršus

Scenarijaus pridėjimas esamoms formoms naujinti

Jei atnaujinote anksčiau publikuotą formos šabloną ir norite atnaujinti esamas pagal tą formos šabloną sukurtas formas, prie atnaujinto formos šablono galite pridėti scenarijų, kuris bus paleistas, kai vartotojas atidarys vieną iš esamų formų. Vartotojui atidarius esamą formą, programa InfoPath publikavimo vietoje patikrina susijusio formos šablono versijos numerį. Jei publikavimo vietoje esančio formos šablono versija yra naujesnė nei esamos formos versija (o tai reiškia, kad šablonas buvo atnaujintas), programa InfoPath apdorodama šį įvykį paleidžia kodą esamai formai atnaujinti.

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Formos parinktys.

 2. Sąrašo Kategorija dialogo lange Formos parinktys spustelėkite Versijos.

 3. Sąraše Plėtojant versiją spustelėkite Naudoti pasirinktinį įvykį, tada – Redaguoti. Paleidus Microsoft Script Editor, žymeklis perkeliamas į įvykio OnVersionUpgrade apdorojimo programą.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnVersionUpgrade(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnVersionUpgrade(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Komentarą Write your code here pakeiskite savo kodu.

 5. Norėdami patikrinti šio įvykio kodą, publikuokite formos šabloną, sukurkite kelias pagal šį formos šabloną veikiančias formas, modifikuokite ir publikuokite išplėtotą formos šablono versiją ir atidarykite esamą pagal ankstesnę šio formos šablono versiją sukurtą formą.

  Pastaba : Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie formos šablono publikavimą, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Puslapio viršus

Kitų įvykių scenarijų pridėjimas

Šią procedūrą galima atlikti norint prie formos šablono pridėti šias įvykio apdorojimo programas:

 • OnAfterChange

 • OnBeforeChange

 • OnContextChange

 • OnLoad

 • OnSwitchView

 • OnSign

 • OnValidate

 • Meniu Įrankiai pereikite prie Programavimas ir spustelėkite įvykį, kurį norite pridėti prie įvykio apdorojimo programos. Paleidus Microsoft Script Editor, žymeklis perkeliamas į pasirinktą įvykio apdorojimo programą.

 • Komentarą Write your code here pakeiskite savo kodu.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×