Formatavimo valdymas įklijuojant tekstą

Ar iškirpę arba nukopijavę tekstą ir jį įklijavus į savo dokumentą, norite, kad tekstas atrodytų kaip originale, ar kaip aplinkinis naujojo dokumento tekstas. Skirtingais atvejais galite norėti skirtingų parinkčių.

Pavyzdžiui, jei įterpdami citatą iš tinklalapio į dokumentą, galite panorėti, kad citata būtų rodoma tiksliai taip, kaip ji atrodo tinklalapyje. Kita vertus, nukopijavę tekstą iš vieno savo dokumentų į kitą, gali norėti, kad nukopijuotas tekstas atrodytų kaip paskirties dokumento tekstas.

Programoje „Word“ galite pasirinkti vieną iš šių parinkčių kiekvieną kartą, kai įklijuojate tekstą. Jei paprastai pageidaujate vienos iš šių parinkčių, galite ją nustatyti kaip numatytąją įklijuojamam tekstui. Šiame straipsnyje aiškinama, kaip tai padaryti.

Mygtukas Įklijavimo parinktys įjungiamas pagal numatytuosius parametrus. Jei nematote mygtuko, jis gali būti išjungtas. Atlikite šiuos veiksmus, kad jį įjungtumėte.

 1. Jei naudojate „Word 2010“, „Word 2013“ ar „Word 2016“, spustelėkite Failas > Parinktys > Išsamiau.

  „Word 2007“ atveju spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Word“ parinktys > Išsamiau.

 2. Dalyje Iškirpimas, kopijavimas ir įklijavimas pažymėkite žymės langelį Rodyti mygtuką Įklijavimo parinktys, kai įklijuojamas turinys.

 3. Spustelėkite Gerai.

Perkeliamam arba kopijuojamam tekstui gali būti pritaikytas šrifto arba kitas formatavimas, pvz., paryškintasis arba pasvirasis, kuris gali skirtis nuo teksto, į kurį įklijuojate. Pavyzdžiui, galite perkelti arba kopijuoti tekstą, kuris įvestas paryškintuoju 10 taškų „Times New Roman“ šriftu, ir įklijuoti jį į tekstą, kuris įvestas įprastuoju 11 taškų „Calibri“ šriftu. Jei norite, kad įklijuoto teksto šriftas būtų „Times New Roman“ vietoje „Calibri“, galite išsaugoti jo išvaizdą.

 1. Pažymėkite tekstą, kurį norite perkelti arba kopijuoti, ir paspauskite CTRL + X, kad perkeltumėte tekstą, arba paspauskite CTRL + C, kad nukopijuotumėte tekstą.

 2. Spustelėkite ten, kur norite įklijuoti, tada paspauskite Ctrl + V.

 3. Spustelėkite mygtuką Įklijavimo parinktys Mygtuko paveikslėlis , kuris rodomas, kai įklijuojate tekstą.

  Jei nematote mygtuko Įklijavimo parinktys, paspauskite CTRL + Z ir anuliuokite įklijavimą ir įjunkite norimą rodymo parinktį. Jei reikia papildomų instrukcijų, eikite į Įjungti mygtuką Įklijavimo parinktys.

 4. Spustelėkite Išlaikyti šaltinio formatavimą.

  Pastaba: Jei įklijuojate elementus iš sąrašo su ženkleliais arba numeriais į dokumentą, kuriame yra sąrašas su ženkleliais arba numeriais, galite nematyti Išlaikyti šaltinio formatavimą spustelėję mygtuką Įklijavimo parinktys. Daugiau informacijos apie sąrašų įklijavimą rasite šio straipsnio dalyje Įklijuoti sąrašo su ženkleliais arba numeriais elementus.

Jei įklijuojate pastraipos dalį iš kito „Word“, bet skirtinguose dokumentuose taikomi skirtingi stiliai, pvz., įprastasis, antraštė 1 ir t. t., paspaudus mygtuką Įklijavimo parinktys parinktis Išlaikyti šaltinio formatavimą gali būti rodoma kaip pasirinkta, nors įklijuotas tekstas neatrodys kaip pradinio dokumento tekstas. Taip nutinka todėl, kad pradinio teksto formatą valdo pastraipos stilius. Jei norite išsaugoti pradinį formatavimą, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Kai norite iškirpti arba kopijuoti pradinio dokumento tekstą, būtinai įtraukite pastraipos žymę (¶).

  Norėdami matyti pastraipos žymę, skirtuko Pagrindinis grupėje Pastraipa spustelėkite Rodyti/slėpti.

  Word juostelės paveikslėlis

 2. Įklijuokite tekstą.

 3. Spustelėkite mygtuką Įklijavimo parinktys Mygtuko paveikslėlis , kuris rodomas, kai įklijuojate tekstą.

  Jei nematote mygtuko Įklijavimo parinktys, paspauskite CTRL + Z ir anuliuokite įklijavimą ir įjunkite norimą rodymo parinktį. Jei reikia papildomų instrukcijų, eikite į Įjungti mygtuką Įklijavimo parinktys.

 4. Panaikinkite nereikalingą tekstą, prieš pastraipos pabaigą.

Perkeliamam arba kopijuojamam tekstui gali būti pritaikytas šrifto arba kitas formatavimas (pvz., paryškintasis arba pasvirasis), kuris gali skirtis nuo teksto, į kurį įklijuojate. Pavyzdžiui, galite perkelti arba kopijuoti tekstą, kuris įvestas paryškintuoju 10 taškų „Times New Roman“ šriftu, ir įklijuoti jį į tekstą, kuris įvestas įprastuoju 11 taškų „Calibri“ šriftu. Jei norite, kad įklijuoto teksto šriftas būtų „Calibri“, kad jis atitiktų aplinkinį tekstą, atlikite šiuos veiksmus.

 1. Pažymėkite tekstą, kurį norite perkelti arba kopijuoti, ir paspauskite CTRL + X, kad perkeltumėte tekstą, arba paspauskite CTRL + C, kad nukopijuotumėte tekstą.

 2. Spustelėkite ten, kur norite įklijuoti, tada paspauskite Ctrl + V.

 3. Spustelėkite mygtuką Įklijavimo parinktys Mygtuko paveikslėlis , kuris rodomas, kai įklijuojate tekstą.

  Jei nematote mygtuko Įklijavimo parinktys, paspauskite CTRL + Z ir anuliuokite įklijavimą ir įjunkite norimą rodymo parinktį. Jei reikia papildomų instrukcijų, eikite į Įjungti mygtuką Įklijavimo parinktys.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei įklijuojamame tekste yra norimo išsaugoti formatavimo, pvz., paryškintų arba pasvirų žodžių, spustelėkite Atsižvelgti į paskirties vietos formatavimą.

  • Jei norite pašalinti visą pradinį formatavimą iš įklijuojamo teksto, spustelėkite Išsaugoti tik tekstą.

Turėkite omenyje, kad jei pažymėtame tekste yra netekstinių elementų, parinktis Išsaugoti tik tekstą pašalins šį turinį arba pavers jį tekstu. Pavyzdžiui, jei naudojate parinktį Išsaugoti tik tekstą, kai įklijuojate turinį, kuriame yra paveikslėlių ir lentelių, paveikslėliai pašalinami, o lentelė paverčiama pastraipomis.

Jei pažymėtame tekste yra sąrašas su ženkleliais arba numeriais

Parinktis Išsaugoti tik tekstą gali pašalinti ženklelius arba numerius, atsižvelgiant į numatytąjį „Word“ įklijuojamo teksto parametrą. Norėdami išsaugoti ženklelius ir numerius, galite konvertuoti sąrašą su ženkleliais arba numeriais į pastraipas, kurios prasideda ženkleliu arba numeriu.

 1. Jei naudojate „Word 2010“, „Word 2013“ ar „Word 2016“, spustelėkite Failas > Parinktys > Išsamiau.

  Programoje „Word 2007“ spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Word“ parinktys.

 2. Slinkite iki dalies Iškirpimas, kopijavimas, ir įklijavimas.

 3. Pažymėkite žymės langelį Išsaugoti ženklelius ir numerius, kai tekstas įklijuojamas naudojant parinktį Išsaugoti tik tekstą.

Jei įklijuojate elementus iš sąrašo su ženkleliais arba numeriais į dokumentą, kuriame yra sąrašas su ženkleliais arba numeriais, galite jį įklijuoti kaip dalį esamo sąrašo ir tęsti numeravimo seką arba galite įklijuoti elementus kaip naują sąrašą.

Jei reikia daugiau informacijos, spustelėkite šias antraštes.

 1. Pažymėkite sąrašo elementus, kuriuos norite perkelti arba kopijuoti, ir paspauskite CTRL + X, kad perkeltumėte elementus, arba paspauskite CTRL + C, kad nukopijuotumėte elementus.

 2. Spustelėkite ten, kur norite įklijuoti, tada paspauskite Ctrl + V.

 3. Spustelėkite mygtuką Įklijavimo parinktysMygtuko paveikslėlis, kuris rodomas, kai įklijuojate tekstą.

  Jei nematote mygtuko Įklijavimo parinktys, paspauskite CTRL + Z ir anuliuokite įklijavimą ir įjunkite norimą rodymo parinktį. Jei reikia papildomų instrukcijų, eikite į Įjungti mygtuką Įklijavimo parinktys.

 4. Spustelėkite Sulieti su esamu sąrašu.

 1. Pažymėkite sąrašo elementus, kuriuos norite perkelti arba kopijuoti, ir paspauskite CTRL + X, kad perkeltumėte elementus, arba paspauskite CTRL + C, kad nukopijuotumėte elementus.

 2. Spustelėkite ten, kur norite įklijuoti, tada paspauskite Ctrl + V.

 3. Spustelėkite mygtuką Įklijavimo parinktysMygtuko paveikslėlis, kuris rodomas, kai įklijuojate tekstą.

  Jei nematote mygtuko Įklijavimo parinktys, paspauskite CTRL + Z ir anuliuokite įklijavimą ir įjunkite norimą rodymo parinktį. Jei reikia papildomų instrukcijų, eikite į Įjungti mygtuką Įklijavimo parinktys.

 4. Spustelėkite Įklijuoti kaip naują sąrašą arba Įklijuoti sąrašą, be suliejimo.

Noriu įklijuoti sunumeruotus sąrašo elementus, kad įklijuojami elementai būtų sunumeruoti atskirai nuo aplinkinio sąrašo.

Pavyzdžiui, jei norite, kad elementai, kuriuos įklijuojate, būtų sunumeruoti nuo 1 iki 3, kaip antriniai esamo sąrašo numerio 2 elementai, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Spustelėkite prieš elementą arba pastraipą, kuri eina 2 elemento, ir paspauskite CTRL + V.

 2. Spustelėkite Įklijavimo parinktysMygtuko paveikslėlis, tada spustelėkite Įklijuoti sąrašą be suliejimo.

  Pastaba: Jei įklijuojate iš vieno sąrašo į kitą tame pačiame dokumente ir naudojate komandą Įklijuoti sąrašą be suliejimo, gali sunumeruoti vieną iš esamų sąrašų iš naujo. Norėdami numeruoti iš naujo, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite elementą, kurį numatyti pirmuoju, ir kontekstiniame meniu spustelėkite Pradėti iš naujo nuo 1.

 3. Pažymėkite sunumeruotus įklijuotus elementus, ir skirtuko Pagrindinis grupėje Pastraipa spustelėkite Didinti įtrauką.

  Word juostelės paveikslėlis

 1. Pažymėkite sąrašo elementus, kuriuos norite perkelti arba kopijuoti, ir paspauskite CTRL + X, kad perkeltumėte elementus, arba paspauskite CTRL + C, kad nukopijuotumėte elementus.

 2. Spustelėkite ten, kur norite įklijuoti, tada paspauskite Ctrl + V.

 3. Spustelėkite mygtuką Įklijavimo parinktysMygtuko paveikslėlis, kuris rodomas, kai įklijuojate tekstą.

  Jei nematote mygtuko Įklijavimo parinktys, paspauskite CTRL + Z ir anuliuokite įklijavimą ir įjunkite norimą rodymo parinktį. Jei reikia papildomų instrukcijų, eikite į Įjungti mygtuką Įklijavimo parinktys.

 4. Jei norite, kad elementai su ženkleliais būtų pakeisti sunumeruotais elementais, spustelėkite Sulieti su esamu sąrašu. Jei norite, kad elementai su ženkleliais išliktų kaip sąrašas su ženkleliais sunumeruotame sąraše, spustelėkite Įklijuoti sąrašą be suliejimo.

Noriu įklijuoti elementus su ženkleliais, kad jie taptų vieno iš sunumeruoto sąrašo elementų sąrašu su ženkleliais.

Pavyzdžiui, jei norite, kad elementai, kuriuos įklijuojate, būtų kaip antriniai esamo sąrašo numerio 2 elementai su ženkleliais, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pažymėkite sąrašo elementus, kuriuos norite įklijuoti kaip antrinius sunumeruoto sąrašo elementus, ir paspauskite CTRL + X, kad perkeltumėte elementus, arba paspauskite CTRL + C, kad nukopijuotumėte elementus.

 2. Spustelėkite prieš elementą arba pastraipą, kuri eina 2 elemento, ir paspauskite CTRL + V.

 3. Spustelėkite Įklijavimo parinktysMygtuko paveikslėlis, tada spustelėkite Įklijuoti sąrašą be suliejimo.

 4. Jei reikia įtraukti įklijuotus elementus su ženkleliais, pažymėkite elementus ir skirtuko Pagrindinis grupėje Pastraipa spustelėkite Didinti įtrauką.

  Word juostelės paveikslėlis

 1. Pažymėkite sąrašo elementus, kuriuos norite perkelti arba kopijuoti, ir paspauskite CTRL + X, kad perkeltumėte elementus, arba paspauskite CTRL + C, kad nukopijuotumėte elementus.

 2. Spustelėkite ten, kur norite įklijuoti, tada paspauskite Ctrl + V.

 3. Spustelėkite mygtuką Įklijavimo parinktysMygtuko paveikslėlis, kuris rodomas, kai įklijuojate tekstą.

  Jei nematote mygtuko Įklijavimo parinktys, paspauskite CTRL + Z ir anuliuokite įklijavimą ir įjunkite norimą rodymo parinktį. Jei reikia papildomų instrukcijų, eikite į Įjungti mygtuką Įklijavimo parinktys.

 4. Jei norite, kad sunumeruoti elementai būtų pakeisti elementais su ženkleliais, spustelėkite Sulieti su esamu sąrašu. Jei norite, kad sunumeruoti elementai išliktų kaip sunumeruotas sąrašas sąraše su ženkleliais, spustelėkite Įklijuoti sąrašą be suliejimo.

Noriu įklijuoti sunumeruotus elementus, kad jie taptų vieno sąrašo su ženkleliais elementų sunumeruotu sąrašu.

Pavyzdžiui, jei norite, kad elementai, kuriuos įklijuojate, būtų sunumeruoti nuo 1 iki 3, kaip antriniai esamo sąrašo elemento su ženkleliu elementai, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Perkelkite žymiklį priešais elementą arba pastraipą, einančią po elemento, po kurio norite sukurti naują sunumeruotą sąrašą, ir paspauskite CTRL + V.

 2. Spustelėkite Įklijavimo parinktysMygtuko paveikslėlis, tada spustelėkite Įklijuoti sąrašą be suliejimo.

 3. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite naujojo sąrašo elementą, kurį numatyti pirmuoju, ir kontekstiniame meniu spustelėkite Pradėti iš naujo nuo 1.

 4. Pažymėkite sunumeruotus įklijuotus elementus, ir skirtuko Pagrindinis grupėje Pastraipa spustelėkite Didinti įtrauką.

  Word juostelės paveikslėlis

Jei dažnai naudojate viena įklijavimo parinktį, galite sukonfigūruoti „Word“, kad ji automatiškai naudotų tą įklijavimo parinktį. Tokiu atveju jums nereikia kiekvieną kartą nurodyti, kurią parinktį naudoti. Numatytojo veikimo galima nepaisyti kiekvieną kartą įklijuojant tekstą, pasirinkus kitą parinktį meniu Įklijavimo parinktys.

 1. Jei naudojate „Word 2010“, „Word 2013“ ar „Word 2016“, spustelėkite Failas > Parinktys > Išsamiau.

  „Word 2007“ atveju spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Word“ parinktys > Išsamiau.

 2. Slinkite iki dalies Iškirpimas, kopijavimas, ir įklijavimas.

 3. Spustelėkite langelius, kad pasirinktumėte norimus parametrus.

  • Įklijavimas tame pačiame dokumente.

  • Įklijavimas iš vieno dokumento į kitą

  • Įklijavimas iš vieno dokumento į kitą, kai nesuderinami stilių apibrėžimai

  • Įklijavimas iš kitų programų

  Daugiau informacijos apie šias parinktis žr. Įklijavimo tame pačiame ir skirtinguose dokumentuose arba iš skirtingų dokumentų parinktys.

 4. Norėdami naudoti intelektualiojo iškirpimo ir įklijavimo parinkties parametrus, pažymėkite žymės langelį Naudoti intelektualųjį iškirpimą ir įklijavimą, spustelėkite Parametrai, ir pasirinkite norimus parametrus. Daugiau informacijos ieškokite Intelektualiojo iškirpimo ir įklijavimo parinkčių nustatymas.

 5. Spustelėkite Gerai.

Įklijavimo tame pačiame ir skirtinguose dokumentuose arba iš skirtingų dokumentų parinktys

Kadangi formatavimo informacija gali būti saugoma pastraipų stilių aprašuose, galite tiksliai nustatyti kaip „Word“ įklijuoti tekstą iš įvairių šaltinių.

Įklijavimas tame pačiame dokumente

Įklijuodami turinį tame pačiame dokumente, iš kurio jis buvo nukopijuotas, galite nurodyti šį numatytąjį veikimą.

 • Išsaugoti šaltinio formatavimą (numatyta)     Ši parinktis išlaiko simbolių stilius ir tiesioginį formatavimą, kuris buvo taikomas nukopijuotam tekstui. Tiesioginis formatavimas apima šrifto dydžio, pasvirimo ar kito formatavimo, įtraukto į pastraipos stilių, savybes.

 • Atsižvelgti į paskirties vietos formatavimą     Ši parinktis atmeta didžiąją dalį formatavimo, kuris buvo pritaikytas tiesiogiai nukopijuotam tekstui, bet išsaugo formatavimą, kuris laikomas emfaze, pvz., paryškinimą, pasvyrimą, jeigu jis taikomas tik pažymėtos srities daliai. Tekstas įgauna pastraipos, į kurią yra įklijuojamas, stiliaus savybes. Įklijuojant tekstą, jis perima už žymiklio esančio teksto tiesioginį formatavimą arba simbolių stiliaus ypatybes.

 • Išsaugoti tik tekstą     Ši parinktis atmeta visą formatavimą ir netekstinius elementus, pvz., paveikslėlius ar lenteles. Įklijuojant tekstą, jis perima už žymiklio esančio teksto stiliaus ypatybes ir tiesioginį formatavimą arba simbolių stiliaus ypatybes. Grafiniai elementai atmetami, o lentelės konvertuojamos į pastraipų sekas.

Įklijavimas iš vieno dokumento į kitą

Kai įklijuojate turinį, kuris buvo nukopijuotas kitame programos „Word“ dokumente, galite nurodyti šį numatytąjį veikimą.

 • Išsaugoti šaltinio formatavimą (numatyta)     Ši parinktis išlaiko formatavimą, kuris buvo taikomas nukopijuotam tekstui. Stiliaus aprašai, susiję su nukopijuotu tekstu, nukopijuojami į paskirties el. laišką.

 • Atsižvelgti į paskirties vietos formatavimą     Ši parinktis atmeta didžiąją dalį formatavimo, kuris buvo pritaikytas tiesiogiai nukopijuotam tekstui, bet išsaugo formatavimą, kuris laikomas emfaze, pvz., paryškinimą, pasvyrimą, jeigu jis taikomas tik pažymėtos srities daliai. Tekstas įgauna pastraipos, į kurią yra įklijuojamas, stiliaus savybes. Įklijuojant tekstą, jis perima už žymiklio esančio teksto tiesioginį formatavimą arba simbolių stiliaus ypatybes.

 • Išsaugoti tik tekstą     Ši parinktis atmeta visą formatavimą ir netekstinius elementus, pvz., paveikslėlius ar lenteles. Įklijuojant tekstą, jis perima už žymiklio esančio teksto stiliaus ypatybes ir tiesioginį formatavimą arba simbolių stiliaus ypatybes. Grafiniai elementai atmetami, o lentelės konvertuojamos į pastraipų sekas.

Įklijavimas iš vieno dokumento į kitą, kai nesuderinami stilių apibrėžimai

Kai įklijuojate turinį, kuris buvo nukopijuotas kitame programos „Word“ dokumente, bet nukopijuotam tekstui priskirtas stilių aprašas skiriasi nuo dokumento, kuriame tekstas buvo įklijuotas, galite nurodyti šį numatytąjį veikimą.

 • Išsaugoti šaltinio formatavimą     Ši parinktis išsaugo nukopijuoto teksto išvaizdą priskiriant įprastąjį stilių įklijuotam tekstui ir taikant tiesioginį formatavimą. Tiesioginis formatavimas apima šrifto dydžio, pasvirimo ar kito formatavimo, skirto atkartoti nukopijuoto teksto stiliaus aprašą, savybes.

 • Naudoti paskirties vietos stilius (numatyta)     Ši parinktis išsaugo stiliaus pavadinimą, kuris yra susietas su nukopijuotu tekstu, bet naudojamas el. laiško, į kurį buvo įklijuotas tekstas, stiliaus aprašas. Pavyzdžiui, galima kopijuoti 1 antraštės tekstą iš vieno el. laiško į kitą. Viename el. laiškų 1 antraštė apibrėžta kaip Arial paryškintas, 14 taškų, o el. laiško, į kurį įklijuojate tekstą, 1 antraštė apibrėžta kaip Cambria paryškintas, 16 taškų. Naudojant parinktį Naudoti paskirties vietos stilius, įklijuotas tekstas naudoja 1 antraštės stilių, Cambria paryškintą, 16 taškų.

 • Atsižvelgti į paskirties vietos formatavimą     Ši parinktis atmeta stiliaus apibrėžimą ir didžiąją dalį formatavimo, kuris buvo pritaikytas tiesiogiai nukopijuotam tekstui, bet išsaugo formatavimą, kuris laikomas emfaze, pvz., paryškinimą, pasvyrimą, jeigu jis taikomas tik pažymėtos srities daliai. Tekstui pritaikomas dokumento, į kurį jis įklijuojamas, stilius.

 • Išsaugoti tik tekstą     Ši parinktis atmeta visą formatavimą ir netekstinius elementus, pvz., paveikslėlius ar lenteles. Įklijuojant tekstą, jis perima už žymiklio esančio teksto stiliaus ypatybes ir tiesioginį formatavimą arba simbolių stiliaus ypatybes. Grafiniai elementai atmetami, o lentelės konvertuojamos į pastraipų sekas.

Įklijavimas iš kitų programų

Kai įklijuojate turinį, kuris buvo nukopijuotas kitoje programoje, galite nurodyti šį numatytąjį veikimą.

 • Išsaugoti šaltinio formatavimą (numatyta)     Ši parinktis išlaiko nukopijuoto teksto formatavimą.

 • Atsižvelgti į paskirties vietos formatavimą     Ši parinktis atmeta didžiąją dalį formatavimo, kuris buvo pritaikytas tiesiogiai nukopijuotam tekstui, bet išsaugo formatavimą, kuris laikomas emfaze, pvz., paryškinimą, pasvyrimą, jeigu jis taikomas tik pažymėtos srities daliai. Tekstas įgauna pastraipos, į kurią yra įklijuojamas, stiliaus savybes. Įklijuojant tekstą jis perima už žymiklio esančio teksto tiesiogines formatavimo ypatybes.

 • Išsaugoti tik tekstą     Ši parinktis atmeta visą formatavimą ir netekstinius elementus, pvz., paveikslėlius ar lenteles. Įklijuojant tekstą, jis perima už žymiklio esančio teksto stiliaus ypatybes ir tiesioginį formatavimą arba simbolių stiliaus ypatybes. Grafiniai elementai atmetami, o lentelės konvertuojamos į pastraipų sekas.

Atgal į Nustatyti numatytuosius „Word“ įklijuojamo teksto nustatymus

Intelektualiojo iškirpimo ir įklijavimo parinktys padeda įklijuojant tekstą būtų automatiškai koreguoti formatavimą.

Dialogo lange Parametrai nurodykite numatytąjį teksto suliejimo, iškirpimo ir įklijavimo veikimą. Naudojant mygtuką Įklijavimo parinktys, kuris rodomas įklijuojant turinį į dokumentą iš mainų srities, galima perrašyti numatytąjį veikimą. Šis mygtukas pasiekiamas tik tuo atveju, jeigu įjungta parinktis Naudoti intelektualųjį iškirpimą ir įklijavimą.

 • Naudoti numatytąsias parinktis, skirtas     Spustelėkite elementą sąraše, kad pasirinktumėte ir parinkčių konfigūraciją dialogo lange. Norėdami pasirinkti savo parinkčių konfigūraciją, sąraše spustelėkite Pasirinktinis.

 • Automatiškai derinti tarpus tarp sakinių ir žodžių     Pasirinkite šią parinktį, kad šalinant tekstą būtų pašalinti papildomi tarpai arba įklijuojant tekstą iš mainų srities būtų pridedami reikiami tarpai.

 • Įklijuojant derinti pastraipos tarpus     Pasirinkite šią parinktį, kad nebūtų kuriamos tuščios pastraipos ir nebūtų naudojami nenuoseklūs tarpai tarp pastraipų.

 • Derinti lentelės formatavimą ir lygiavimą įklijuojant     Pasirinkite šią parinktį, kad būtų valdomas lentelių formatavimas ir lygiavimas. Įjungus šią parinktį pavieniai langeliai įklijuojami kaip tekstas, lentelės dalys įklijuojamos į esamą lentelę kaip eilutės (o ne kaip įdėtoji lentelė), o įtraukiant lenteles į esamą lentelę, įklijuojamos lentelės koreguojamos pagal esamą lentelę.

 • Intelektualaus elgesio stilius     Šio parinkties pasirinkimas neturi įtakos. Norėdami patobulinti stilių veikimą įklijuojant turinį, naudokite srities Iškirpimas, kopijavimas ir įklijavimas dalies Išsamiau skirtuką Įklijavimas.

 • Įklijuojant iš „Microsoft Office PowerPoint“, sulieti formatavimą     Pasirinkite šią parinktį, kad valdytumėte rezultatus, kai įklijuojate turinį iš „PowerPoint“ pateikties. Kai ši parinktis įjungta, aplinkinio teksto arba lentelės formatavimas taikomas įklijuotam tekstui, įklijuotam sąrašui taikomas naujausias ženklelių, numeravimo ar sąrašo stilius, o elementų, pvz., lentelių, hipersaitų, vaizdų, OLE objektų ir formų išvaizda išlaikoma pagal „PowerPoint“ šaltinį.

 • Įklijuojant iš „Microsoft Office Excel“, derinti formatavimą     Pasirinkite šią parinktį, kad valdytumėte rezultatus įklijuodami duomenis iš „Excel“. Įjungus šią parinktį, įklijuojami duomenis perkeliami į lentelę, o diagramos įklijuojamos kaip paveikslėliai, o ne OLE objektai.

 • Įklijuotus sąrašus sulieti su gretimais sąrašais     Pasirinkite šią parinktį, kad įklijuojant elementus į sąrašą, jo elementai būtų formatuojami atsižvelgiant į aplinkinį sąrašą.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×