Formų, kurias vartotojai pildo ir spausdina programoje „Word“, kūrimas

Formų, kurias vartotojai pildo ir spausdina programoje „Word“, kūrimas

„Word“, skirta „Office 365“, Word 2019, Word 2016, Word 2013, Word 2010

Pastaba: Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba, kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Galite sukurti formos programoje "Microsoft Word", pradedant nuo tuščio dokumentą arba šabloną ir įtraukdami turinio valdiklius, įskaitant žymės langelius, teksto laukus, datos parinkiklius ir išplečiamuosius sąrašus. Kiti žmonės gali naudoti Word užpildyti formą savo kompiuteryje. Išplėstinės atveju turinio valdiklius, kad įtraukiate į formą taip pat galima susieti su duomenimis.

Pastaba: Formą, sukurtą naudojant turinio valdiklius, galima spausdinti, bet langai, esantys aplink turinio valdiklius, nebus spausdinami.

Norėdami sukurti formą programoje „Word“, atlikite šiuos veiksmus.

 1. Spustelėkite skirtuką failas , eikite į parinktys> Tinkinti juostelę.

 2. Dalyje Juostelės tinkinimas, spustelėkite Pagrindiniai skirtukai.

 3. Sąraše pažymėkite žymės langelį Programų kūrėjas ir spustelėkite Gerai.

  Dialogo langas Juostelės tinkinimas

Norėdami sutaupyti laiko, pradėkite nuo formos šablono. Arba galite pradėti nuo tuščio dokumento ir jį įrašyti kaip dokumentą arba kaip šabloną, kad galėtumėte dar kartą panaudoti ateityje.

Kūrimas pradedant nuo formos šablono

 1. Spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite Naujas.

 3. Šablonų Ieškos lauke ieškokite Formos.

 4. Spustelėkite formą, kuri atitinka norimą sukurti tipą.

 5. Spustelėkite Atsisiųsti, jei naudojate „Word 2010“, arba Kurti, jei naudojate „Word 2013“ arba „Word 2016“.

 6. Dar kartą spustelėkite skirtuką Failas, spustelėkite Įrašyti kaip ir pasirinkite vietą, kurioje norite įrašyti formą.

 7. Dialogo lange Įrašyti kaip įrašykite naujo šablono ar dokumento pavadinimą ir spustelėkite Įrašyti.

Kūrimas pradedant nuo tuščio dokumento

Jei norite kurti savo šabloną, pradėkite naują dokumentą ir įrašyti naują dokumentą kaip šabloną.

 1. Sukurtame formos dokumente spustelėkite skirtuką Failas.

 2. Spustelėkite Įrašyti kaip.

 3. Dalyje Įrašomo failo tipas meniu pasirinkite „Word“ šablonas.

 4. Dialogo lange Įrašyti kaip įveskite naujo šablono failo vardą ir spustelėkite Įrašyti.

Skirtuko Kūrėjas grupėje Valdikliai spustelėkite Dizaino režimas, tada įterpkite norimus valdiklius.

Dizaino režimo mygtukas

Atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

Teksto valdiklio įterpimas ten, kur vartotojai gali įvesti tekstą

Paveikslėlio valdiklio įterpimas

Kūrimo bloko valdiklio įterpimas

Pasirinktinio įvedimo lauko arba išplečiamojo sąrašo įterpimas

Datos parinkiklio įterpimas

Žymės langelio įterpimas

Senstelėjusių formos valdiklių naudojimas

Teksto valdiklio įterpimas ten, kur vartotojai gali įvesti tekstą

Naudodami raiškiojo teksto turinio valdiklį, vartotojai gali formatuoti tekstą kaip paryškintąjį arba pasvirąjį ir įvesti kelias pastraipas. Jei norite apriboti vartotojų įtraukimo galimybes, įterpkite paprastojo teksto turinio valdiklį.

 1. Spustelėkite vietą, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Skirtuko programų kūrėjas grupėje valdikliai spustelėkite Raiškiojo teksto turinio valdiklis  raiškiojo teksto valdiklis arba Paprastojo teksto turinio valdiklis paprastojo teksto valdiklis .

Norėdami nustatyti konkrečias valdiklio ypatybes, žr. 4 veiksmas: nustatykite arba keiskite turinio valdiklių ypatybes.

Paveikslėlio valdiklio įterpimas

Pastaba: 2016 m. liepos 11 d. Jei bandote naudoti paveikslėlio turinio valdiklį kaip šabloną „Office 2016“, bet nepavyksta, atnaujinkite į „Office 2016“ komponavimo versiją 16.0.6965.2063. Norite iš karto gauti naujinimą, atidarykite „Office 2016“ taikomąją programą ir spustelėkite Failas > Paskyra > Naujinimo parinktys > Naujinti dabar. Norėdami sužinoti daugiau, eikite į mūsų leidimo pastabų puslapį, ir dalyje Kanalas spustelėkite Dabartinis.

Paveikslėlio valdiklis dažnai naudojamas šablonuose, tačiau taip pat galite įtraukti jį į formą.

 1. Spustelėkite vietą, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Skirtuko programų kūrėjas grupėje valdikliai spustelėkite Paveikslėlio turinio valdiklis paveikslėlio valdiklis .

Norėdami nustatyti konkrečias valdiklio ypatybes, žr. 4 veiksmas: nustatykite arba keiskite turinio valdiklių ypatybes.

Kūrimo bloko valdiklio įterpimas

Kai norite, kad žmonės pasirinktų konkretų teksto bloką, galite naudoti kūrimo blokų valdiklius. Pavyzdžiui, kūrimo blokų valdikliai yra naudingi, jei kuriate sutarties šabloną ir norite įtraukti skirtingą standartinį tekstą, atsižvelgiant į konkrečius sutarties reikalavimus. Galite sukurti kiekvienos bazinio teksto versijos raiškiojo teksto turinio valdiklius, o kūrimo bloko valdiklį naudoti kaip raiškiojo teksto turinio valdiklių konteinerį.

Kūrimo bloko valdiklį taip pat galite naudoti formoje.

 1. Spustelėkite vietą, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Skirtuko programų kūrėjas grupėje valdikliai spustelėkite Kūrimo bloko turinio valdiklis (programoje "Word 2016", tai yra pažymėtas Kūrimo bloko galerijos turinio valdymas) kūrimo blokų galerijos valdiklis .

Norėdami nustatyti konkrečias valdiklio ypatybes, žr. 4 veiksmas: nustatykite arba keiskite turinio valdiklių ypatybes.

Pasirinktinio įvedimo lauko arba išplečiamojo sąrašo įterpimas

Pasirinktinio įvedimo lauke vartotojai gali pasirinkti iš jūsų pateikto sąrašo arba įvesti savo informaciją. Išplečiamajame sąraše vartotojai gali pasirinkti tik iš sąrašo.

kūrėjo režimo valdiklių ypatybės

 1. Skirtuko programų kūrėjas grupėje valdikliai spustelėkite Pasirinktinio įvedimo lauko turinio valdiklis  pasirinktinio įvedimo lauko valdiklis arba Išplečiamojo sąrašo turinio valdiklis išplečiamojo meniu valdiklis .

 2. Pasirinkite turinio valdiklį, tada skirtuko Programų kūrėjas grupėje Valdikliai spustelėkite Ypatybės.

 3. Norėdami kurti pasirinkimų sąrašą, Išplečiamojo sąrašo ypatybės spustelėkite Pridėti.

 4. Į langą Rodomas vardas įveskite pasirinkimą, pvz., Taip, Ne arba Galbūt.

  Kartokite šį veiksmą, kol visi pasirinkimai bus išplečiamajame sąraše.

 5. Įveskite kitas norimas ypatybes.

  Pastaba:  Jei pažymėsite žymės langelį Turinio redaguoti negalima, vartotojai negalės spustelėti pasirinkimo.

Datos parinkiklio įterpimas

 1. Spustelėkite ten, kur norite įterpti datos parinkiklio valdiklį.

 2. Skirtuko programų kūrėjas grupėje valdikliai spustelėkite Datos parinkiklio turinio valdiklis datos parinkiklio valdiklis .

Norėdami nustatyti konkrečias valdiklio ypatybes, žr. 4 veiksmas: nustatykite arba keiskite turinio valdiklių ypatybes.

Žymės langelio įterpimas

 1. Spustelėkite vietą, kur norite įterpti žymės langelio valdiklį.

 2. Skirtuko programų kūrėjas grupėje valdikliai spustelėkite Žymės langelio turinio valdiklis žymės langelio valdiklis .

Norėdami nustatyti konkrečias valdiklio ypatybes, žr. 4 veiksmas: nustatykite arba keiskite turinio valdiklių ypatybes.

Senstelėjusių formos valdiklių naudojimas

 1. Spustelėkite vietą, kur norite įterpti senstelėjusį valdiklį.

 2. Skirtuko Kūrėjas grupėje Valdikliai spustelėkite išplečiamąjį sąrašą Senstelėjusios formos.

 3. Pasirinkite valdiklį Senstelėjusi forma arba „Active X“ valdiklį, kurį norite įtraukti.

Kiekvieno turinio valdiklio ypatybes galima nustatyti arba keisti. Pavyzdžiui, valdiklio Datos parinkiklis parinktys leidžia pasirinkti formatą, kuriuo bus rodoma data.

 1. Spustelėkite norimą keisti turinio valdiklį.

 2. Skirtuko Kūrėjas grupėje Valdikliai spustelėkite Ypatybės ir keiskite norimas ypatybes.

kūrėjo režimo valdiklių ypatybės

Instrukcijos gali padėti lengviau naudoti kuriamą ir paskirstomą formą. Galite keisti numatytąjį turinio valdiklių instrukcijų tekstą.

Norėdami pritaikyti numatytąjį instrukcijų tekstą savo formos vartotojams, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Skirtuko Programų kūrėjas grupėje Valdikliai spustelėkite Dizaino režimas.

  Dizaino režimo mygtukas

 2. Spustelėkite turinio valdiklio vietą, kur norite peržiūrėti vietos rezervavimo ženklo instrukcijų tekstą.

 3. Redaguokite vietos rezervavimo ženklo tekstą ir formatą kaip norite.

 4. Skirtuko Programų kūrėjas grupėje Valdikliai spustelėkite Dizaino režimas, kad išjungtumėte dizaino priemonę ir įrašytumėte instrukcijų tekstą.

Pastaba: Nežymėkite žymės langelio Turinio redaguoti negalima, jei norite, kad formų vartotojai instrukcijų tekstą pakeistų savo tekstu.

Apsaugoti formos reiškia negalima keisti; žmonės gali užpildyti saugomų forma, tačiau jie negali pakeisti kontrolės arba valdiklių ypatybes.

Patarimas: Išbandykite formą prieš ją platindami. Atidarykite formą, užpildykite ją, kaip tai darytų vartotojas, tada įrašykite kopiją.

 1. Pasirinkite turinio valdiklius, kurių keitimą norite apriboti.

  Patarimas: Pažymėti kelis valdiklius, laikydami nuspaudę klavišą Ctrl, kol spustelėsite valdiklius.

 2. Skirtuko programų kūrėjas grupėje valdikliai spustelėkite grupuotiir, jei būsite paraginti, spustelėkite grupės dar kartą.
  kūrėjo režimo grupės valdikliai

 3. Skirtuko programų kūrėjas grupėje valdikliai spustelėkite Ypatybės.
  kūrėjo režimo valdiklių ypatybės

 4. Dialogo lango Turinio valdiklio ypatybės dalyje Užrakintiatlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Pažymėkite žymės langelį Turinio valdiklio panaikinti negalima, kad būtų galima redaguoti valdiklio turinį, bet nebūtų galima naikinti paties valdiklio šablone arba pagal jį sukurtame dokumente.

 • Pažymėkite žymės langelį Turinio redaguoti negalima, kuris leidžia panaikinti valdiklį, tačiau neleidžia redaguoti valdiklio turinio.

Naudokite šį parametrą, jei norite apsaugoti įtraukiamą tekstą. Pavyzdžiui, jei dažnai įtraukiate atsakomybės atsisakymo tekstą, galite užtikrinti, kad tekstas nesikeistų ir panaikinti atsakomybės atsisakymo tekstą dokumentuose, kuriuose jis nereikalingas.

Norėdami sukurti formą programoje „Word“, atlikite šiuos veiksmus.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite „Word“ parinktys.

 2. Spustelėkite Populiaru.

 3. Pažymėkite žymės langelį Rodyti skirtuką Programų kūrėjas juostelėje ir spustelėkite Gerai.

  Pastaba: Juostelė yra „Microsoft Office Fluent“ vartotojo sąsaja komponentas.

 1. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Naujas.

 2. Grupėje Šablonai spustelėkite Mano šablonai.

 3. Du kartus spustelėkite Įprastas, tada grupėje Kurti naują spustelėkite Šablonas arba Dokumentas.

 4. Spustelėkite „Microsoft Office“ mygtuką Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Įrašyti kaip.

 5. Dialogo lange Įrašyti kaip įrašykite naujo šablono ar dokumento failo vardą ir spustelėkite Įrašyti.

Sukurkite formą nupiešdami maketą arba naudokite esamą formą kaip vadovą. Į formą galite įtraukti turinio valdiklių, lentelių ir kitų grafinių elementų.

Skirtuko Programų kūrėjas grupėje Valdikliai spustelėkite Dizaino režimas, tada spustelėkite vietą, į kurią norite įterpti valdiklį.

Mygtuko paveikslėlis

Atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

Teksto valdiklio įterpimas ten, kur vartotojai gali įvesti tekstą

Tekstu užpildomo lauko įterpimas

Išplečiamojo sąrašo, ribojančio galimus pasirinkimus iki nurodytų, įterpimas

Žymės langelio įterpimas

Teksto valdiklio įterpimas ten, kur vartotojai gali įvesti tekstą

 1. Skirtuko programų kūrėjas grupėje valdikliai spustelėkite Raiškiojo teksto valdiklis Juostelės paveikslėlis arba teksto valdymo Juostelės paveikslėlis .

Tekstu užpildomo lauko įterpimas

Svarbu: Rašybos tikrintuvas nežymės klaidų, įvestų teksto formos lauke. Jei norite paleisti rašybos tikrintuvą, naudokite raiškiojo teksto valdiklį arba teksto valdiklį.

 1. Skirtuko Programų kūrėjas grupėje Valdikliai spustelėkite Senstelėję įrankiai.

 2. Spustelėkite Formos teksto laukas.

 3. Grupėje Valdikliai spustelėkite Dizaino režimas, tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti eilutę po lauku, pasirinkite lauką ir spustelėkite Pabrauktasis grupėje Šriftas, skirtuke Pagrindinis.

  • Norėdami apriboti, kiek informacijos lauke galite įvesti asmuo, nustatykite maksimalų plotį: pasirinkite lauką, spustelėkite Ypatybės grupėje Valdikliai ir įvesti reikšmę, esančią Maksimalus ilgis.

  • Kad laukas atrodytų tokio ilgio, koks yra maksimalus jo ilgis, įtraukite instrukcijų tekstą: grupėje Valdikliai spustelėkite Ypatybės ir įveskite tekstą, pvz., Čia įveskite savo vardą dalyje Numatytasis tekstas.

Išplečiamojo sąrašo, ribojančio galimus pasirinkimus iki nurodytų, įterpimas

 1. Skirtuko Programų kūrėjas grupėje Valdikliai spustelėkite valdiklį Išplečiamasis sąrašas Juostelės paveikslėlis .

 2. Pasirinkite turinio valdiklį, tada skirtuko Programų kūrėjas grupėje Valdikliai spustelėkite Ypatybės.

  Mygtuko paveikslėlis

 3. Norėdami kurti pasirinkimų sąrašą, Išplečiamojo sąrašo ypatybės spustelėkite Pridėti.

 4. Į langą Rodomas vardas įveskite pasirinkimą, pvz., Taip, Ne arba Galbūt.

  Kartokite šį veiksmą, kol visi pasirinkimai bus išplečiamajame sąraše.

Žymės langelio įterpimas

 1. Skirtuko Programų kūrėjas grupėje Valdikliai spustelėkite Senstelėję įrankiai.

 2. Spustelėkite Formos lauko žymės langelis.

 3. Įveskite tarpą ir įveskite žymės langelio žymę.

 4. Jei norite iš žymės langelio pašalinti spalvinimą, spustelėkite Senstelėję įrankiai, tada spustelėkite Spalvinimas.

Pastaba: Negalėsite pažymėti arba išvalyti žymės langelio, kol neapsaugosite formos.

Kiekvieno turinio valdiklio ypatybes galima nustatyti arba keisti. Pavyzdžiui, valdiklio Datos parinkiklis parinktys leidžia pasirinkti formatą, kuriuo bus rodoma data.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą keisti turinio valdiklį.

 2. Spustelėkite Ypatybės ir keiskite norimas ypatybes.

Instrukcijos gali padėti lengviau naudoti kuriamą ir paskirstomą formą. Galite keisti numatytąjį turinio valdiklių instrukcijų tekstą.

Norėdami pritaikyti numatytąjį instrukcijų tekstą savo formos vartotojams, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Skirtuko Programų kūrėjas grupėje Valdikliai spustelėkite Dizaino režimas.

  Mygtuko paveikslėlis

 2. Spustelėkite turinio valdiklio vietą, kur norite peržiūrėti vietos rezervavimo ženklo instrukcijų tekstą.

 3. Redaguokite vietos rezervavimo ženklo tekstą ir formatą kaip norite.

 4. Jei norite, kad turinio valdikliai nebebūtų rodomi, kai kas nors įveda turinį, pakeičiantį jūsų instrukcijas valdikliuose Raiškusis tekstas arba Tekstas, grupėje Valdikliai spustelėkite Ypatybės, tada pažymėkite žymės langelį Redaguojant turinį šalinti turinio valdiklį.

 5. Skirtuko Programų kūrėjas grupėje Valdikliai spustelėkite Dizaino režimas, kad išjungtumėte dizaino priemonę ir įrašytumėte instrukcijų tekstą.

Pastaba: Nežymėkite žymės langelio Turinio redaguoti negalima, jei norite, kad formų vartotojai instrukcijų tekstą pakeistų savo tekstu.

Galite apsaugoti atskirus formos šablono turinio valdiklius, kad uždraustumėte kitiems asmenims naikinti ar redaguoti tam tikrą turinio valdiklį ar valdiklių grupę, arba galite parengti formą paskirstymui ją užrakindami. Visą formos šablono turinį galite apsaugoti slaptažodžiu.

Patarimas: Jei norite, prieš paskirstydami formą galite ją tikrinti. Atidarykite formą, užpildykite ją, kaip tai darytų vartotojas, tada įrašykite kopiją norimoje vietoje.

 1. Pasirinkite turinio valdiklį ar valdiklių grupę, kurios keitimus norite apriboti.

 2. Norėdami sugrupuoti kelis valdiklius, pažymėkite valdiklius paspausdami klavišą SHIFT ir spustelėdami kiekvieną valdiklį, kurį norite grupuoti. Skirtuko Kūrėjas grupėje Valdikliai spustelėkite Grupuoti, tada – Grupuoti.

 3. Skirtuko Kūrėjas grupėje Valdikliai spustelėkite Ypatybės.

  Mygtuko paveikslėlis

 4. Dialogo lango Turinio valdiklio ypatybės srityje Blokavimas atlikite kurį nors iš šių veiksmų:

  • Pažymėkite žymės langelį Turinio valdiklio panaikinti negalima, kad būtų galima redaguoti valdiklio turinį, bet nebūtų galima naikinti paties valdiklio šablone arba pagal jį sukurtame dokumente.

  • Pažymėkite žymės langelį Turinio redaguoti negalima, kad būtų galima naikinti valdiklį, bet nebūtų galima redaguoti valdiklio turinio.

   Pastaba: Šią parinktį galima naudoti ne su visais valdikliais.

 1. Atidarykite formą, kurią norite užrakinti, kad ją būtų galima pildyti.

 2. Skirtuko Programų kūrėjas grupėje Apsauga spustelėkite Apsaugoti dokumentą, tada spustelėkite Apriboti formatavimą ir redagavimą.

  Word juostelės paveikslėlis

 3. Užduočių srities Apsaugoti dokumentą srityje Redagavimo apribojimai pažymėkite žymės langelį Dokumente leisti tik šio tipo redagavimą.

 4. Redagavimo apribojimų sąraše pasirinkite Formų pildymas.

 5. Lauke Pradėti stiprinimą spustelėkite Taip, pradėti stiprinti apsaugą.

 6. Jei norite dokumentui priskirti slaptažodį, kad apsaugą galėtų šalinti tik jį žinantys redaktoriai, lauke Įveskite naują slaptažodį (pasirinktinai) įveskite slaptažodį ir jį patvirtinkite.

  Svarbu: Jei nenaudosite slaptažodžio, jūsų redagavimo apribojimus galės keisti bet kuris asmuo.

  Naudokite sudėtingus slaptažodžius, sudarytus iš didžiųjų ir mažųjų raidžių, skaičių ir simbolių. Lengvuose slaptažodžiuose šie elementai nėra derinami. Sudėtingas slaptažodis: Y6dh!et5. Lengvas slaptažodis: Namas27. Slaptažodžiai turi būti sudaryti iš 8 ar daugiau simbolių. Geriau naudoti prieigos slaptažodį, kuriame yra 14 ar daugiau simbolių.

  Labai svarbu nepamiršti savo slaptažodžio. Jeigu pamiršote slaptažodį, „Microsoft“ negalės jo atkurti. Užrašytus slaptažodžius saugokite saugioje vietoje, atskirai nuo informacijos, kurią jie turi apsaugoti.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×