Fono paveikslėlio (arba vandenženklio) įtraukimas į skaidres

Fono paveikslėlio (arba vandenženklio) įtraukimas į skaidres

Neryškaus grafinio elemento kaip vandenženklio naudojimas skaidrių fone yra puikus būdas pateikti įmonės logotipą ar kitus reikšminius paveikslėlius. Nustatykite, ryškumą arba skaidrumą (atsižvelgdami į savo „PowerPoint“ versiją), foninis paveikslėlis būtų matomas, bet neužgožtų pagrindinio turinio.

Spustelėkite, norėdami peržiūrėti instrukcijas, skirtas...

Galite įtraukti foninį paveikslėlį į kelias skaidres iš karto (naudodami Skaidrių ruošinio rodinį) arba į atskiras skaidres. Procesas yra tas pats, tik pradedama nuo kito veiksmo, kaip nurodyta 1 veiksme.

Taip pat žr.: Spalva

Fono spalvos formatavimas

Spustelėkite, norėdami peržiūrėti instrukcijas, skirtas...

Taip pat žr. Tekstas

Teksto vandenženklio įtraukimas

Teksto vandenženklio, naudojamo kaip „PowerPoint“ skaidrės fonas, pavyzdys (JUODRAŠTIS)
 1. Ar norite žymėti vandenženkliais atskiras skaidres, ar norite sistemingai vandenženkliais žymėti kelias skaidres? Atlikite atitinkamą antrinį veiksmą:

  • Norėdami įtraukti fono paveikslėlį į atskirą skaidrę ar skaidres,    Rodinio Įprastas kairiojoje miniatiūrų srityje pasirinkite skaidrę. (Norėdami pažymėti daugiau nei vieną skaidrę, spustelėkite skaidrę, tada laikydami nuspaudę Ctrl, spustelėkite kitas skaidres.)

  • Norėdami sistemingai įtraukti fono paveikslėlį į kelias skaidres arba visas skaidres    Juostelėje spustelėkite Rodymas > Skaidrių ruošinys. Kairėje esančioje miniatiūrų srityje spustelėkite skaidrių maketus, į kuriuos norite įtraukti paveikslėlio vandenženklį. (Norėdami pažymėti kelis maketus, spustelėkite maketą, tada laikydami nuspaudę Ctrl, spustelėkite kitas skaidres.)

 2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pasirinkimą miniatiūrų srityje ir pasirinkite Fono formatavimas.

  „PowerPoint“ fono formatavimo sritis
 3. Srities Fono formatavimas dešinėje spustelėkite Paveikslėlio ar tekstūros užpildas, tada dalyje Įterpti paveikslėlį iš atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Pasirinkite Failas, tada – norimą paveikslėlį ir Įterpti, kad įterptumėte paveikslėlį iš jūsų įrenginio.

  • Pasirinkite Mainų sritis, jei norite įterpti paveikslėlį, kurį nukopijavote į mainų sritį.

  • Pasirinkite Prisijungus ir ieškos lauke aprašykite tipą vaizdo, kurį norite pasirinkti kaip paveikslėlį iš tinklo išteklių.

  Pasirinkto vaizdo dydis pritaikomas, kad užpildytų visą skaidrės foną. Jo dydžio negalima keisti taip, kaip priekinio plano paveikslėlio, bet galite naudoti polinkio parametrus, kad pakoreguotumėte jo vietą. Arba galite naudoti parinktį Dėlioti paveikslėlį kaip tekstūrą, kad paveikslėlį išdėliotumėte visame fone tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

 4. Įterpę paveikslėlį eikite į sritį Fono formatavimas ir slinkite juostą Skaidrumas, kad nustatytumėte skaidrumo procentinę reikšmę.

 5. (Pasirinktinai) Jei nusprendėte vandenženklį įtraukti į visas skaidres, o ne tik pasirinktose skaidrėse arba maketuose, srityje Fono formatavimas spustelėkite Taikyti visoms.

 6. Įrašykite pateiktį (Failas > Įrašyti).

 7. Jei naudojate rodinį Skaidrių ruošinys, atlikę keitimus pasirinkite Uždaryti ruošinio rodinį.

Reikia daugiau pagalbos?   

(Pagrindiniai veiksmai, kaip paversti paveikslėlį fono vaizdu yra trys paskutinieji veiksmai, 6, 7, 8.)

 1. Spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti vandenženklis.

  Norėdami įtraukti vandenženklį į visas tuščio pristatymo skaidres, eikite į Rodymas > Skaidrių ruošinys.

  Skaidrės ruošinio rodinys

  Patarimas:   Jei sukurtoje pateiktyje yra viena ar daugiau „šablonas“ skaidrių, nerekomenduojame taikyti fono skaidrių ruošiniams, nes pateiktis gali nepageidaujamai pasikeisti. Saugiausia yra vienu metu įtraukti foną tik į vieną skaidrę.

 2. Pasirinkite juostelės skirtuką Įterpimas ir atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami naudoti paveikslėlį kaip vandenženklį, pasirinkite Paveikslėlis, pasirinkite norimą paveikslėlį ir spustelėkiteĮterpti.

  • Norėdami įklijuoti nukopijuotą paveikslėlį, pasirinkite Mainų sritis.

 3. Norėdami keisti paveikslėlio dydį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skaidrės paveikslėlį, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Dydis ir vieta.

 4. Srities Dydis dalyje Mastelis padidinkite arba sumažinkite laukelių Aukštis ir Plotis reikšmes.

  • Norėdami išlaikyti proporcingą koreguojamo paveikslėlio arba iliustracijos aukštį ir plotį, pažymėkite žymės langelį Fiksuoti proporcijas.

  • Norėdami centruoti vaizdą skaidrėje, pažymėkite langelį Mastelis pagal pradinį paveikslėlio dydį.

 5. Norėdami perkelti paveikslėlį arba iliustraciją skaidrėje, spustelėkite skirtuką Vieta ir įveskite norimos vietos parametrus laukeliuose Horizontali ir Vertikali.

 6. Skirtuko Formatas dalies Paveikslėlio įrankiai grupėje Koreguoti spustelėkite Spalva ir dalyje Spalvinti iš naujo spustelėkite norimą spalvos efektą.

  Grupė Koreguoti

  Patarimas:   Jei skirtukas Paveikslėlio įrankiai arba Formatas nerodomas, įsitikinkite, ar pažymėjote paveikslėlį.

 7. Dalyje Paveikslėlio įrankiai eikite į Formatas > Taisymai >Paveikslėlio taisymų parinktys ir dalyje Ryškumas ir kontrastas pasirinkite norimus ryškumo procentus.

  vandenženklis Perkelti atgal
 8. Norėdami perkelti vandenženklį į skaidrės foną, eikite į Formatas > Paveikslėlio įrankiai, spustelėkite rodyklę šalia Nukelti atgal, tada Nukelti į galą.

(Pagrindiniai veiksmai, kaip paversti paveikslėlį fono vaizdu yra trys paskutinieji veiksmai, 6, 7, 8.)

Paveikslėlio arba iliustracijos įtraukimas kaip skaidrės fono

 1. Spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti vandenženklis.

  Norėdami įtraukti vandenženklį į visas tuščios pateikties skaidres, skirtuko Rodymas grupėje Pateikties rodiniai spustelėkite Skaidrių ruošinys.

  „PowerPoint“ juostelės vaizdas

  Jei sukurtoje pateiktyje yra viena ar daugiau „šablonas“ skaidrių, nerekomenduojame taikyti fono skaidrių ruošiniams, nes pateiktis gali nepageidaujamai pasikeisti. Saugiausia yra vienu metu įtraukti foną tik į vieną skaidrę.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos atlikite vieną iš šių veiksmų.

  Iliustracijų grupės juostelė
  • Norėdami naudoti paveikslėlį kaip vandenženklį, spustelėkite Paveikslėlis, raskite norimą paveikslėlį ir spustelėkiteĮterpti.

  • Jei norite iliustracijos naudoti kaip vandenženklį, spustelėkite Iliustracija. Srities Iliustracija lauke Ieškoti įveskite žodį arba frazę, apibūdinančią norimą klipas, arba įveskite iliustracijos failo vardą ar jo dalį ir spustelėkite Pirmyn.

   Ieškodami iliustracijų ir paveikslėlių internete, būsite nukreipti į „Bing“. Privalote paisyti autorių teisių, o „Bing“ licencijų filtras padės pasirinkti vaizdus.

   Teksto lauke Ieškoti teksto įveskite žodį ar frazę, kuri apibūdina norimą naudoti iliustraciją, arba įveskite visą arba dalį iliustracijos failo vardo.

 3. Norėdami keisti paveikslėlio arba iliustracijos dydį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite skaidrės paveikslėlį arba iliustraciją, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Dydis ir vieta.

 4. Skirtuko Dydis dalyje Mastelis padidinkite arba sumažinkite laukelių Aukštis ir Plotis reikšmes.

  Norėdami išlaikyti proporcingą koreguojamo paveikslėlio arba iliustracijos aukštį ir plotį, pažymėkite žymės langelį Fiksuoti proporcijas.

  Norėdami centruoti vaizdą arba iliustraciją skaidrėje, pažymėkite langelį Mastelis pagal pradinį paveikslėlio dydį.

 5. Norėdami perkelti paveikslėlį arba iliustraciją skaidrėje, spustelėkite skirtuką Vieta ir įveskite norimos vietos parametrus laukeliuose Horizontali ir Vertikali.

 6. Skirtuko Formatas dalies Paveikslėlio įrankiai grupėje Koreguoti spustelėkite Spalvinti iš naujo ir dalyje Šviesos variantai spustelėkite norimą spalvos efektą.

  Skirtukas Paveikslėlio įrankiai
 7. Skirtuko Formatas dalies Paveikslėlio įrankiai grupėje Koreguoti spustelėkite Ryškumas ir spustelėkite norimus ryškumo procentus.

  vandenženklis

  Šiuo metu galite nuvilkti vandenženklį į bet kurią skaidrės fono vietą, kuriame jau yra tekstas, arba galite įtraukti tekstą vienoje ar keliose skaidrėse ir tada nuvilkti vandenženklį į skaidrių foną.

  Perkelti atgal
 8. Kai baigiate redaguoti ir nustatyti vandenženklio padėtį ir tenkina jo išvaizda, norėdami perkelti vandenženklį į skaidrės foną, skirtuko Formatas dalies Paveikslėlio įrankiai grupėje Tvarkymas spustelėkite Siųsti į galą.

„SmartArt“ grafinių elementų įtraukimas kaip skaidrės fono

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „SmartArt“ grafinį objektą, tada spustelėkite Kopijuoti. (Prieš pradėdami šią procedūrą turite sukurti „SmartArt“ grafinį elementą, kurį norite naudoti kaip skaidrės foną.)

 2. Spustelėkite skaidrę, į kurią norite įtraukti foninį „SmartArt“ grafinį elementą.

  Norėdami pažymėti kelias skaidres, spustelėkite skaidrę, tada laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite kitas skaidres.

 3. Skirtuko Dizainas grupėje Fonas spustelėkite Fono stiliai, tada spustelėkite Formatuoti foną.

  Dizaino skirtuko paveikslėlis
 4. Spustelėkite Paveikslėlio ar tekstūros užpildas, tada spustelėkite Mainų sritis.

 5. Norėdami centruoti, ištempti, arba sutraukti savo „SmartArt“ grafinį elementą fone, koreguokite parinktis Ištempimas.

 6. Norėdami nurodyti „SmartArt“ grafinio elemento skaidrumą, judinkite slankiklį Skaidrumas slankiklį arba įveskite skaičių langelyje šalie slankiklio.

 7. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami naudoti „SmartArt“ grafinį elementą pasirinktoms skaidrėms, spustelėkite Uždaryti.

  • Norėdami naudoti „SmartArt“ grafinį elementą kaip visų pateikties skaidrių foną, spustelėkite Taikyti visoms.

Taip pat žr.

Vaizdo įrašo įtraukimas į skaidrių foną

Bendraautoriai: Roger Haight

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×