Figūros perkėlimas

 1. Spustelėkite norimą perkelti figūrą.

  Jei norite perkelti kelias figūras, spustelėkite pirmą figūrą, tada, laikydami nuspaudę CTRL, spustelėkite kitas figūras.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Nuvilkite figūrą į naują vietą.

  • Kad perkeltumėte figūrą norima kryptimi, paspauskite klavišus RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN, RODYKLĖ DEŠINĖN arba RODYKLĖ KAIRĖN.

  • Jei norite pamažu perkelti arba patraukti figūrą, laikydami nuspaudę CTRL, paspauskite klavišus RODYKLĖ AUKŠTYN, RODYKLĖ ŽEMYN, RODYKLĖ DEŠINĖN arba RODYKLĖ KAIRĖN.

   Kai traukiate figūrą, ji perkeliama per vieną tinklelis tarpą. Jūsų pristatyme tinklelio nesimato, o linijos nespausdinamos. Jei parinktis Kabinti objektus prie tinklelio išjungta, truktelėjus figūra perkeliama per vieną pikselis. Parinktis Kabinti objektus prie tinklelio sulygiuoja objektus su artimiausia tinklelio sankirta, yra įjungta pagal numatytuosius parametrus ir veikia, net jei tinklelis nerodomas. Jei norite išjungti parinktį Kabinti objektus prie tinklelio arba keisti tarpus tarp tinklelio linijų, dalies SmartArt įrankiai skirtuke Formatavimas spustelėkite Tvarkyti, tada spustelėkite Lygiuoti. Spustelėkite Tinklelio parametrai, tada išvalykite žymės langelį Kabinti objektus prie tinklelio arba pakeiskite skaičių dalies Tinklelio parametrai lauke Tarpai.

   Paprastasis blokų sąrašas su tinkleliu

   Pav. 1: SmartArt grafinio elemento maketas Paprastasis blokų sąrašas su rodomu tinkleliu

   Pastabos : 

   • Atsižvelgiant į naudojamą SmartArt grafinio elemento maketą, perkėlus figūrą, prie kurios yra atitinkama figūra, pavyzdžiui, rodyklė arba linija, ši figūra taip pat perkeliama.

   • Jei taikydami trimatį spartųjį stilių su perspektyvos vaizdu nustatote trimatį SmartArt grafinį elementą, norėdami perkelti figūras, pirmiausia turite įjungti dvimatį vaizdą. Dalies SmartArt įrankiai skirtuko Formatavimas grupėje Figūros spustelėkite Redaguoti dvimatį. Perkelkite figūrą, tada dar kartą spustelėkite Redaguoti dvimatį. Norėdami perjungti dvimatį vaizdą į trimatį ir atvirkščiai, skirtuko Formatavimas grupėje Figūros spustelėkite Redaguoti dvimatį. Elkitės su mygtuku Redaguoti dvimatį kaip su raktu, kuris laikinai atblokuoja SmartArt grafinį elementą, kad redaguodami galėtumėte perkelti figūras ir keisti jų dydį, tačiau trimatis stilius jūsų SmartArt grafiniam elementui vis tiek taikomas ir bus rodomas, kai dar kartą spustelėsite Redaguoti dvimatį.

   • Nors ir galite pažymėti arba išvalyti žymės langelį Kabinti objektus prie tinklelio, jis neveikia SmartArt grafinio elemento figūrose. Parinktis Kabinti objektus prie kitų objektų leidžia automatiškai lygiuoti perkeliamas figūras su artimiausių figūrų kraštinėmis.

   • Taip pat galima pasukti figūrą arba perkelti visą SmartArt grafinį elementą.

Bendrinti Facebook Facebook Twitter Twitter El. paštas El. paštas

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×