Figūrų, paveikslėlių ar kitų objektų programoje "Outlook 2007" grupavimas arba išgrupavimas

Svarbu:  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šiame straipsnyje

Figūrų, paveikslėlių ir objektų grupavimo apžvalga

Figūrų arba objektų grupavimas

Grupės nuotraukos

Figūrų, paveikslėlių ir objektų išgrupavimas

Konvertuoti į SmartArt grafinį elementą į atskiras figūras

Figūrų ir objektų pergrupavimas

Paveikslėlių pergrupavimas

Figūrų, paveikslėlių ir objektų grupavimo apžvalga

Dirbti greičiau, galite grupuoti figūras, paveikslėlius ar kitus objektus. Grupės leidžia jums apversti, pasukti, perkeltiarba keisti visas figūras ar objektus tuo pačiu metu tarsi jie būtų viena figūra ar objektas. Taip pat galite pakeisti atributus, bet ir visos figūros, grupė vienu metu keisti užpildo spalvą arba pridėti šešėlį, pvz. Negalite pritaikyti efektų grupei, jei jie yra vienas objektas, todėl efektą, pvz., šešėlį, taikoma visiems figūrų ar objektų grupės, o ne grupės struktūrą. Galite pasirinkti grupės elementą ir pritaikyti atributą be išgrupuoti figūras, arba galite kurti grupes grupėse, kurie padės jums sukurti sudėtingus piešinius.

Galite išgrupuoti grupę figūrų bet kuriuo metu ir tada pergrupuoti juos vėliau.

Pagalvokite apie "SmartArt" grafinių elementų kaip automatiškai sugrupuotų figūrų konkrečios, automatinio maketo funkcijomis. Jei "SmartArt" grafinį elementą konvertuosite į atskiras figūras, prarasite dizaino ir formatavimo įrankių skirtukuose "SmartArt" įrankiai , įskaitant maketai, keisti spalvas, ir "SmartArt" stilių galerija. Tačiau galite formatuoti atskiras figūras geriau naudoti Piešimo įrankiai skirtuko Parinktys. Konvertavus "SmartArt" grafinį elementą į atskiras figūras, neįmanoma konvertuoti į figūras atgal į "SmartArt" grafinį elementą.

Puslapio viršus

Figūrų ar objektų grupavimas

 1. Įterpkite piešimo drobes. Skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite Figūros, tada spustelėkite Nauja piešinio drobė.

  Programos „Word“ skirtukas Įterpti

 2. Iškirpkite ir įklijuokite figūras ar objektus, kuriuos norite grupuoti piešimo drobėje.

 3. Pasirinkite figūras ar kitus objektus, kuriuos norite grupuoti.

  Daugiau informacijos apie žymėjimą figūras, ieškokite figūros ar kito objekto žymėjimas.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Figūras be teksto, dalies Piešimo įrankiaiskirtuko Formatavimas grupėje tvarkymas spustelėkite grupės Mygtuko paveikslėlis , ir tada spustelėkite grupuoti.

   Piešimo įrankiai skirtuko Formatavimas

  • Figūros su tekstu, dalyje Teksto lauko įrankiaiskirtuko Formatavimas grupėje tvarkymas spustelėkite grupės Mygtuko paveikslėlis , ir tada spustelėkite grupuoti.

   Teksto lango įrankiuose esantis skirtukas Formatuoti

   Jei nematote skirtukų Piešimo įrankiai, Teksto lauko įrankiai arba Formatuoti, įsitikinkite, kad pasirinkote figūrą arba kitą objektą.

 5. Nuvilkite sugrupuotas figūras ar objektus iš piešimo drobės.

 6. Pasirinkite piešimo drobę ir paspauskite klavišą DELETE.

  Pastabos: 

  • Sugrupavę figūras ar kitus objektus, galite pasirinkti bet kurią atskirą grupės figūrą ar objektą. Pasirinkite grupę ir spustelėkite atskirą figūrą ar objektą, kurį norite pasirinkti.

  • Negalima grupuoti figūrų ir kitų objektų, kurie yra skirtingose programose.

Puslapio viršus

Paveikslėlių grupavimas

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kiekvieną norimą sugrupuoti paveikslėlį, tada kontekstiniame meniu nukreipkite žymiklį į Teksto eilučių kėlimas.

 2. Spustelėkite Kvadratas arba bet kurią kitą parinktį, išskyrus Tekste.

 3. Įterpkite piešimo drobes. Skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite Figūros, tada spustelėkite Nauja piešinio drobė.

  Programos „Word“ skirtukas Įterpti

 4. Iškirpkite ir įklijuokite paveikslėlius, kuriuos norite grupuoti piešimo drobėje.

 5. Pasirinkite norimus grupuoti paveikslėlius.

  Daugiau informacijos apie paveikslėlių rasite figūros ar kito objekto žymėjimas.

 6. Dalies Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatas grupėje Tvarkymas spustelėkite Grupuoti Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Grupuoti.

  Skirtuko Formatuoti, esančio paveikslėlių įrankiuose, vaizdas

  Jei nematote skirtukų Paveikslėlio įrankiai ir Formatas, įsitikinkite, kad pasirinkote paveikslėlį.

 7. Vilkite sugrupuotus paveikslėlius iš piešimo drobę.

 8. Pasirinkite piešimo drobę ir paspauskite klavišą DELETE.

  Pastabos: 

  • Sugrupavę paveikslėlius ar kitus objektus, galite pasirinkti bet kurį atskirą grupės paveikslėlį ar objektą. Pasirinkite grupę ir spustelėkite atskirą paveikslėlį ar objektą, kurį norite pasirinkti.

  • Negalima grupuoti paveikslėlių ir kitų objektų, kurie yra skirtingose programose.

Puslapio viršus

Figūrų, paveikslėlių arba objektų išgrupavimas

Norėdami išgrupuoti grupę figūras ar kitus objektus (pavyzdžiui, jei norite perkelti grupę, bet palikti vieną figūrą arba norite keisti vieną figūrą nekeisdami kitų figūrų), atlikite šiuos veiksmus:

 1. Įterpkite piešimo drobes. Skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite Figūros, tada spustelėkite Nauja piešinio drobė.

  Programos „Word“ skirtukas Įterpti

 2. Nuvilkite norimą išgrupuoti grupę į piešimo drobę.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami išgrupuoti figūras be teksto ar kitų objektų, dalies Piešimo įrankiaiskirtuko Formatavimas grupėje tvarkymas spustelėkite grupės Mygtuko paveikslėlis , ir tada spustelėkite išgrupuoti Mygtuko paveikslėlis .

   Piešimo įrankiai skirtuko Formatavimas

  • Figūros su tekstu, dalyje Teksto lauko įrankiaiskirtuko Formatavimas grupėje tvarkymas spustelėkite grupės Mygtuko paveikslėlis , ir tada spustelėkite grupuoti.

   Teksto lango įrankiuose esantis skirtukas Formatuoti

  • Norėdami išgrupuoti paveikslėlius, dalyje Paveikslėlio įrankiaiskirtuko Formatavimas grupėje tvarkymas spustelėkite grupės Mygtuko paveikslėlis , ir tada spustelėkite išgrupuoti Mygtuko paveikslėlis .

   Skirtuko Formatuoti, esančio paveikslėlių įrankiuose, vaizdas

 4. Jei nematote skirtukų Piešimo įrankiai, Teksto lauko įrankiai arba Paveikslėlio įrankiai arba Formatas, įsitikinkite, kad pasirinkote figūrą, paveikslėlį arba kitą objektą.

 5. Nuvilkite sugrupuotas figūras, paveikslėlius ar objektus iš piešimo drobės.

 6. Pasirinkite piešimo drobę ir paspauskite klavišą DELETE.

Puslapio viršus

„SmartArt“ grafinio elemento konvertavimas į atskiras figūras

Jei norite suteikti savo „SmartArt“ grafinio elemento figūroms sudėtingesnę išvaizdą arba tiksliau kontroliuoti jų dydį ir padėtį „SmartArt“ grafiniame elemente, konvertuokite savo „SmartArt“ grafinį elementą į atskiras figūras.

Svarbu: „SmartArt“ grafinį elementą konvertavę į atskiras figūras, negalėsite jų konvertuoti atgal į „SmartArt“ grafinį elementą. Kai konvertuosite į „SmartArt“ grafinį elementą, negalėsite automatiškai išdėstyti figūrų ir naudoti dizaino ir formatavimo įrankiais, esančiais skirtuke „SmartArt“ įrankiai, įskaitant maketus, spalvų keitimo ir „SmartArt“ stilių galerijas. Tačiau vis tiek galite formatuoti figūras naudodami parinktis, esančias skirtuke Piešimo įrankiai.

 1. Visų „SmartArt“ grafinio elemento figūrų pasirinkimas

  Norėdami pasirinkti visas figūras, spustelėkite figūrą ir paspauskite CTRL + A.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite Kopijuoti.

 3. Norėdami konvertuoti savo „SmartArt“ grafinį elementą į atskiras figūras, spustelėkite kitą dokumento vietą, tada skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite Įklijuoti.

Pastaba: Kai „SmartArt“ grafinį elementą konvertuosite į figūras, kiekviena atskira figūra taps sugrupuota figūra. Todėl įklijuojant kiekvieną „SmartArt" grafinio elemento figūrą sugrupuojamos dvi figūros – viena figūra yra teksto, kita – geometrinė. Jei „SmartArt“ grafinio elemento figūroje nebuvo teksto, kai į figūrą įvesite teksto, jo šriftas arba teksto dydis gali skirtis nuo kitų figūrų.

Puslapio viršus

Figūrų ar objektų pergrupavimas

 1. Įterpkite piešimo drobes. Skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite Figūros, tada spustelėkite Nauja piešinio drobė.

  Programos „Word“ skirtukas Įterpti

 2. Nuvilkite figūras ar objektus, kuriuos norite pergrupuoti, į piešimo drobę.

 3. Pasirinkite figūras ar objektus, kurie anksčiau priklausė grupei.

  Jei „SmartArt“ grafinį elementą konvertuosite į atskiras figūras, negalėsite jų konvertuoti atgal į „SmartArt“ grafinį elementą ar jų pergrupuoti.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pergrupuoti figūras be teksto ar kitų objektų, dalies Piešimo įrankiaiskirtuko Formatavimas grupėje tvarkymas spustelėkite grupės Mygtuko paveikslėlis , ir spustelėkite pergrupuoti Mygtuko paveikslėlis .

   Piešimo įrankiai skirtuko Formatavimas

  • Norėdami pergrupuoti figūras su tekstu, dalyje Teksto lauko įrankiaiskirtuko Formatavimas grupėje tvarkymas spustelėkite grupės Mygtuko paveikslėlis , ir spustelėkite pergrupuoti Mygtuko paveikslėlis .

   Teksto lango įrankiuose esantis skirtukas Formatuoti

 5. Jei nematote skirtukų Piešimo įrankiai, Teksto lauko įrankiai arba Formatas, įsitikinkite, kad pasirinkote figūrą, paveikslėlį arba kitą objektą.

 6. Nuvilkite pergrupuotas figūras ar objektus iš piešimo drobės.

 7. Pasirinkite piešimo drobę ir paspauskite klavišą DELETE.

Puslapio viršus

Paveikslėlių pergrupavimas

 1. Įterpkite piešimo drobes. Skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite Figūros, tada spustelėkite Nauja piešinio drobė.

  Programos „Word“ skirtukas Įterpti

 2. Nuvilkite paveikslėlius ar objektus, kuriuos norite pergrupuoti, į piešimo drobę.

 3. Pasirinkite paveikslėlius ar objektus, kurie anksčiau priklausė grupei.

 4. Dalies Paveikslėlio įrankiaiskirtuko Formatavimas grupėje tvarkymas spustelėkite grupės Mygtuko paveikslėlis , tada Mygtuko paveikslėlis pergrupuoti.

  Skirtuko Formatuoti, esančio paveikslėlių įrankiuose, vaizdas

  Jei nematote skirtukų Paveikslėlio įrankiai ir Formatas, įsitikinkite, kad pasirinkote paveikslėlį.

 5. Nuvilkite pergrupuotas figūras ar objektus iš piešimo drobės.

 6. Pasirinkite piešimo drobę ir paspauskite klavišą DELETE.

Puslapio viršus

Pastaba: Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×