Figūrų, paveikslėlių ar kitų objektų grupavimas arba išgrupavimas

Figūrų, paveikslėlių ar kitų objektų grupavimas arba išgrupavimas

Galite sugrupuoti figūras, paveikslėlius arba kitus objektus. Grupavimo funkcija leidžia pasukti, paversti, perkelti arba pakeisti dydį visų figūrų arba objektų tuo pačiu metu, tarsi jie būtų viena figūra ar objektas. Taip pat galite pakeisti visų figūrų atributus vienu metu ir bet kuriuo metu išgrupuoti figūrų grupę ir vėliau jas pergrupuoti.

 1. Paspauskite ir laikykite „Ctrl“, tada spustelėkite figūras, paveikslėlius ir kitus objektus, kuriuos norite grupuoti.

  Patarimas : Jei reikia pagalbos renkantis figūrą arba paveikslėlį, žr. Figūros ar kito objekto pasirinkimas.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sugrupuoti figūras ir kitus objektus, skirtuke Piešimo įrankiai Formatas spustelėkite Grupė > Grupuoti.

   Mygtukas Grupuoti skirtuke Piešimo įrankiai Formatas

  • Norėdami sugrupuoti paveikslėlius, skirtuke Paveikslėlio įrankiai Formatas spustelėkite Grupuoti > Grupuoti.

   Skirtuko Paveikslėlio įrankių formatas mygtukas Grupuoti

   Norėdami grupuoti paveikslėlius programoje „Word“, parinktį Kelti teksto eilutę kiekvienam atskiram norimam grupuoti paveikslėliui turite nustatyti bet kurią, išskyrus Vienoje eilutėje su tekstu. Norėdami pakeisti šią parinktį, spustelėkite paveikslėlį dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Kelti teksto eilutę ir pasirinkite bet kurią parinktį, išskyrus Vienoje eilutėje su tekstu.

   Pastabos : 

   • Galite pakeisti visą grupę, pvz., įtraukti figūros užpildą ar efektą arba paveikslėlio efektą.

   • Sukūrę grupę joje vis dar galite dirbti su vienu elementu. Pasirinkite grupę, tada spustelėkite norimą pasirinkti elementą.

   • Grupėse galite sukurti kitas grupes. Pavyzdžiui, esamo elemento viršuje įtraukite kitą elementą ir sukurkite sudėtingus piešinius.

Galbūt norėsite perkelti grupę, bet palikti vieną figūrą ar paveikslėlį, arba stipriai pakeisti vieną figūrą nekeisdami kitų grupės figūrų.

 1. Pasirinkite norimą išgrupuoti grupę.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami išgrupuoti figūras ir objektus, skirtuke Piešimo įrankiai Formatas spustelėkite Grupė > Išgrupuoti.

   Parinktis Išgrupuoti skirtuke Piešimo įrankiai Formatas

  • Norėdami išgrupuoti paveikslėlius, skirtuke Paveikslėlio įrankiai Formatas spustelėkite Grupė > Išgrupuoti.

   Mygtukas Išgrupuoti skirtuke Piešimo įrankiai Formatas

Pastabos : 

 • Mygtuko Pergrupuoti nėra Word 2013 ir Word 2016. Norėdami pergrupuoti, pasirinkite visas norimas pergrupuoti figūras ar paveikslėlius, tada spustelėkite Grupė > Grupuoti.

 • Jei „SmartArt“ grafinį elementą konvertuosite į atskiras figūras, negalėsite jų konvertuoti atgal į „SmartArt“ grafinį elementą ar jas pergrupuoti.

Visose programose, išskyrus „Word“

 1. Pasirinkite vieną figūrą, paveikslėlį ar objektą, kuris anksčiau priklausė grupei.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pergrupuoti figūras ir objektus, skirtuke Piešimo įrankiai Formatas spustelėkite Grupė > Pergrupuoti.

   Mygtukas Pergrupuoti skirtuke Piešimo įrankiai Formatas

  • Norėdami pergrupuoti paveikslėlius, skirtuke Paveikslėlio įrankiai Formatas spustelėkite Grupė > Pergrupuoti.

   Mygtukas Pergrupuoti skirtuke Paveikslėlio įrankiai Formatas

Čia pateiktos kelios priežastys, kodėl mygtukas Grupuoti yra pilkas, yra būdai, kaip mygtuką vėl suaktyvinti.

 • Pasirinkta tik viena figūra ar paveikslėlis. Įsitikinkite, kad pasirinkote kelias figūras ar paveikslėlius.

 • Pasirinkimas apima lentelę, darbalapį ar GIF vaizdą. Mygtukas Grupuoti bus nepasiekiamas, jei bus pasirinkti bet kurie iš šių objektų.

 • Jei naudojate „Word“ arba bandote sugrupuoti paveikslėlius, parinktį Kelti teksto eilutę galima nustatyti kaip Vienoje eilutėje su tekstu. Pakeiskite kiekvieno atskiro norimo grupuoti paveikslėlio maketo parinktį į bet kurią, išskyrus Vienoje eilutėje su tekstu.

 • Jei naudojate „PowerPoint“, galbūt bandėte kažką sugrupuoti naudodami pavadinimo vietos rezervavimo ženklą su tekstu „Spustelėkite, kad įtrauktumėte pavadinimą“ arba turinio vietos rezervavimo ženklą „Spustelėkite, kad įtrauktumėte tekstą“.

  Skaidrė su dviem vietos rezervavimo ženklais ir dviem skirtingais objektais

  Anksčiau pateiktame pavyzdyje galima sugrupuoti mėlyną kvadratą ir žalią apskritimą, tačiau negalima grupuoti figūrų ir vietos rezervavimo ženklų teksto.

  Norėdami vėl suaktyvinti mygtuką Grupuoti, perkelkite figūrą, paveikslėlį ar objektą į kitą skaidrės vietą už vietos rezervavimo ženklo ribų arba pašalinkite vietos rezervavimo ženklą iš norimų grupuoti dalykų sąrašo.

Pastaba :  Jei nė vienas iš šių veiksmų neleidžia jums naudotis mygtuku Grupuoti, atsakymo ieškokite arba savo klausimus pateikite atsakymų forume.

 1. Paspauskite ir laikykite „Ctrl“, tada pasirinkite figūras, paveikslėlius arba objektus, kuriuos norite grupuoti.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami sugrupuoti figūras arba kitus objektus dalies Piešimo įrankiai skirtuko Formatuoti grupėje Tvarkymas spustelėkite Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Grupuoti.

  • Norėdami sugrupuoti paveikslėlius dalies Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatas grupėje Tvarkymas spustelėkite Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Grupuoti.

   Jeigu nematote skirtukų Piešimo įrankiai arba Paveikslėlio įrankiai, įsitikinkite, kad pažymėjote figūrą, paveikslėlį arba kitą objektą. Norint atidaryti skirtuką Formatas, gali reikėti dukart spustelėti objektą.

  Pastabos : 

  • Sugrupavę elementus, galite pasirinkti bet kurį vieną grupės elementą. Pasirinkite grupę ir spustelėkite atskirą elementą, kurį norite pasirinkti.

  • Visi grupės paveikslėliai arba objektai turi būti toje pačioje programoje. Negalima grupuoti figūrų, paveikslėlių ir kitų objektų, kurie yra skirtingose programose.

Norėdami išgrupuoti figūrų, paveikslėlių arba kitų objektų (pavyzdžiui, jei norite perkelti grupę, bet palikti vieną figūrą, arba norite keisti vieną figūrą nekeisdami kitų figūrų) grupę, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Pasirinkite norimą išgrupuoti grupę.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami išgrupuoti figūras arba kitus objektus dalies Piešimo įrankiai skirtuko Formatuoti grupėje Tvarkymas spustelėkite Grupuoti Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Išgrupuoti.

   Grupių sąrašas, kuriame pasirinkta Išgrupuoti

  • Norėdami išgrupuoti paveikslėlius dalies Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatas grupėje Tvarkymas spustelėkite Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Išgrupuoti.

   Grupių sąrašas, kuriame pasirinkta Išgrupuoti

   Jeigu nematote skirtukų Piešimo įrankiai, Paveikslėlio įrankiai arba Formatas, įsitikinkite, kad pasirinkote figūrų, paveikslėlių arba kitų objektų grupę. Norint atidaryti skirtuką Formatas, gali reikėti dukart spustelėti objektą.

 1. Pasirinkite figūras ar objektus, kurie anksčiau priklausė grupei.

  Pastaba : Jei „SmartArt“ grafinį elementą konvertuosite į atskiras figūras, negalėsite jų konvertuoti atgal į „SmartArt“ grafinį elementą ar jų pergrupuoti.

 2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pergrupuoti figūras arba objektus dalies Piešimo įrankiai skirtuko Formatuoti grupėje Tvarkymas spustelėkite Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Pergrupuoti.

  • Norėdami pergrupuoti paveikslėlius dalies Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatas grupėje Tvarkymas spustelėkite Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Pergrupuoti.

   Grupių sąrašas, kuriame pasirinkta Pergrupuoti

   Jeigu nematote skirtukų Piešimo įrankiai, Paveikslėlio įrankiai arba Formatas, įsitikinkite, kad pasirinkote figūrų, paveikslėlių arba kitų objektų grupę. Norint atidaryti skirtuką Formatas, gali reikėti dukart spustelėti objektą.

Pastaba : „Word 2010“ mygtuko Pergrupuoti nėra. Norėdami pergrupuoti objektus, pasirinkite visus norimus pergrupuoti paveikslėlius, tada spustelėkite Grupuoti.

Jei jūsų pasirinkimas apima lentelę, darbalapį ar GIF vaizdą. mygtukas Grupuoti bus nepasiekiamas. Programoje „PowerPoint“ mygtukas Grupuoti gali būti nepasiekiamas, jei figūra, paveikslėlis arba objektas buvo įtraukti kaip vietos rezervavimo ženklas arba bandote sugrupuoti vietos rezervavimo ženklą, nes vietos rezervavimo ženklų negalima grupuoti su kitomis figūromis, paveikslėliais ar objektais.

Skaidrė su dviem vietos rezervavimo ženklais ir dviem skirtingais objektais
1 pav. anksčiau pateiktame pavyzdyje mėlynas kvadratas ir žalias apskritimas gali būti sugrupuoti. Tačiau negalima galima sugrupuoti mėlyno kvadrato su turinio vietos rezervavimo ženklu (Spustelėkite norėdami įtraukti tekstą) arba pavadinimo vietos rezervavimo ženklu (Spustelėkite norėdami įtraukti pavadinimą).
 • Perkelkite figūrą, paveikslėlį ar objektą į kitą skaidrės vietą už vietos rezervavimo ženklo ribų arba pašalinkite vietos rezervavimo ženklą iš norimų grupuoti objektų sąrašo.

Pastaba :  Jei perkėlus figūrą, paveikslėlį arba objektą mygtukas Grupuoti netampa aktyvus, galite ieškoti PSS žinių bazėje.

 1. Įterpkite piešimo drobę. Skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite Figūros, tada spustelėkite Nauja piešimo drobė.

 2. Iškirpkite ir įklijuokite figūras ar objektus, kuriuos norite grupuoti piešimo drobėje.

 3. Pasirinkite figūras ar kitus objektus, kuriuos norite grupuoti.

  Daugiau informacijos apie figūrų pasirinkimą žr. Figūros ar kito objekto pasirinkimas.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei figūrose nėra teksto, dalies Piešimo įrankiai skirtuko Formatuoti grupėje Tvarkymas spustelėkite Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkiteGrupuoti.

  • Jei figūrose yra teksto, dalies Teksto lauko įrankiai skirtuko Formatuoti grupėje Tvarkymas spustelėkite Grupuoti Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkiteGrupuoti.

   Jei nematote skirtukų Piešimo įrankiai, Teksto lauko įrankiai arba Formatuoti, įsitikinkite, kad pasirinkote figūrą arba kitą objektą.

 5. Nuvilkite sugrupuotas figūras ar objektus iš piešimo drobės.

 6. Pasirinkite piešimo drobę ir paspauskite klavišą DELETE.

  Pastabos : 

  • Sugrupavę figūras ar kitus objektus, galite pasirinkti bet kurią atskirą grupės figūrą ar objektą. Pasirinkite grupę ir spustelėkite atskirą figūrą ar objektą, kurį norite pasirinkti.

  • Negalima grupuoti figūrų ir kitų objektų, kurie yra skirtingose programose.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite kiekvieną norimą sugrupuoti paveikslėlį, tada kontekstiniame meniu nukreipkite žymiklį į Teksto eilučių kėlimas.

 2. Spustelėkite Kvadratas arba bet kurią kitą parinktį, išskyrus Tekste.

 3. Įterpkite piešimo drobę. Skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite Figūros, tada spustelėkite Nauja piešimo drobė.

 4. Iškirpkite ir įklijuokite paveikslėlius, kuriuos norite grupuoti piešimo drobėje.

 5. Pasirinkite norimus grupuoti paveikslėlius.

  Daugiau informacijos apie paveikslėlių pasirinkimą žr. Figūros ar kito objekto pasirinkimas.

 6. Dalies Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatas grupėje Tvarkymas spustelėkite Grupuoti Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Grupuoti.

  Jei nematote skirtukų Paveikslėlio įrankiai ir Formatas, įsitikinkite, kad pasirinkote paveikslėlį.

 7. Nuvilkite sugrupuotus paveikslėlius iš piešimo drobės.

 8. Pasirinkite piešimo drobę ir paspauskite klavišą DELETE.

  Pastabos : 

  • Sugrupavę paveikslėlius ar kitus objektus, galite pasirinkti bet kurį atskirą grupės paveikslėlį ar objektą. Pasirinkite grupę ir spustelėkite atskirą paveikslėlį ar objektą, kurį norite pasirinkti.

  • Negalima grupuoti paveikslėlių ir kitų objektų, kurie yra skirtingose programose.

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite norimą sugrupuoti paveikslėlį, tada kontekstiniame meniu nukreipkite žymiklį į Teksto eilučių kėlimas.

 2. Spustelėkite Kvadratas arba bet kurią kitą parinktį, išskyrus Tekste.

 3. Įterpkite piešimo drobę. Skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite Figūros, tada spustelėkite Nauja piešimo drobė.

 4. Iškirpkite ir įklijuokite paveikslėlį, kurį norite grupuoti piešimo drobėje.

 5. Iškirpkite ir įklijuokite teksto lauką, kurį norite grupuoti piešimo drobėje.

 6. Pasirinkite paveikslėlį ir teksto lauką, kuriuos norite grupuoti.

  Daugiau informacijos apie paveikslėlių ir teksto laukų pasirinkimą žr. Figūros ar kito objekto pasirinkimas.

 7. Dalies Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatas grupėje Tvarkymas spustelėkite Grupuoti Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Grupuoti.

  Jei nematote skirtukų Paveikslėlio įrankiai ir Formatas, įsitikinkite, kad pasirinkote paveikslėlį.

 8. Nuvilkite sugrupuotą paveikslėlį ir teksto lauką iš piešimo drobės.

 9. Pasirinkite piešimo drobę ir paspauskite klavišą DELETE.

  Pastabos : 

  • Sugrupavę paveikslėlį ir teksto lauką, galite pasirinkti kiekvieną objektą atskirai ir jį modifikuoti. Pasirinkite grupę, tada spustelėkite paveikslėlį ar teksto lauką, kurį norite pasirinkti.

  • Negalima grupuoti paveikslėlių ir kitų objektų, kurie yra skirtingose programose.

„Office Word 2007“ galite įtraukti paveikslėlio vaizdo aprašą nenaudodami teksto lauko. Atlikite šiuos veiksmus:

 1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite paveikslėlį ir kontekstiniame meniu nukreipkite žymiklį į Įterpti antraštę.

 2. Pasirinkite norimas parinktis, pvz., esamą tekstą, vaizdo aprašo padėtį ir pasirinktinį numeravimą, tada spustelėkite Gerai.

Dabar galite pažymėti vaizdo aprašą ir pakeisti tekstą ir jo formatavimą.

Norėdami išgrupuoti figūrų, paveikslėlių arba kitų objektų (pavyzdžiui, jei norite perkelti grupę, bet palikti vieną figūrą, arba norite keisti vieną figūrą nekeisdami kitų figūrų) grupę, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Įterpkite piešimo drobę. Skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite Figūros, tada spustelėkite Nauja piešimo drobė.

 2. Nuvilkite norimą išgrupuoti grupę į piešimo drobę.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami išgrupuoti figūras be teksto arba kitus objektus dalies Piešimo įrankiai skirtuko Formatuoti grupėje Tvarkymas spustelėkite Mygtuko paveikslėlis Grupuoti, tada spustelėkite Išgrupuoti.

  • Jei figūrose yra teksto, dalies Teksto lauko įrankiai skirtuko Formatuoti grupėje Tvarkymas spustelėkite Grupuoti Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkiteGrupuoti.

  • Norėdami išgrupuoti paveikslėlius dalies Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatas grupėje Tvarkymas spustelėkite Grupuoti Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Išgrupuoti.

 4. Jei nematote skirtukų Piešimo įrankiai, Teksto lauko įrankiai arba Paveikslėlio įrankiai arba Formatas, įsitikinkite, kad pasirinkote figūrą, paveikslėlį arba kitą objektą.

 5. Nuvilkite sugrupuotas figūras, paveikslėlius ar objektus iš piešimo drobės.

 6. Pasirinkite piešimo drobę ir paspauskite klavišą DELETE.

Jei norite suteikti savo „SmartArt“ grafinio elemento figūroms sudėtingesnę išvaizdą arba tiksliau kontroliuoti jų dydį ir padėtį „SmartArt“ grafiniame elemente, konvertuokite savo „SmartArt“ grafinį elementą į atskiras figūras.

Svarbu : „SmartArt“ grafinį elementą konvertavę į atskiras figūras, negalėsite jų konvertuoti atgal į „SmartArt“ grafinį elementą. Kai konvertuosite į „SmartArt“ grafinį elementą, negalėsite automatiškai išdėstyti figūrų ir naudoti dizaino ir formatavimo įrankiais, esančiais skirtuke „SmartArt“ įrankiai, įskaitant maketus, spalvų keitimo ir „SmartArt“ stilių galerijas. Tačiau vis tiek galite formatuoti figūras naudodami parinktis, esančias skirtuke Piešimo įrankiai.

 1. Visų „SmartArt“ grafinio elemento figūrų pasirinkimas

  Norėdami pasirinkti visas figūras, spustelėkite figūrą ir paspauskite CTRL + A.

 2. Skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite Kopijuoti.

 3. Norėdami konvertuoti savo „SmartArt“ grafinį elementą į atskiras figūras, spustelėkite kitą dokumento vietą, tada skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite Įklijuoti.

Pastaba : Kai „SmartArt“ grafinį elementą konvertuosite į figūras, kiekviena atskira figūra taps sugrupuota figūra. Todėl įklijuojant kiekvieną „SmartArt" grafinio elemento figūrą sugrupuojamos dvi figūros – viena figūra yra teksto, kita – geometrinė. Jei „SmartArt“ grafinio elemento figūroje nebuvo teksto, kai į figūrą įvesite teksto, jo šriftas arba teksto dydis gali skirtis nuo kitų figūrų.

 1. Įterpkite piešimo drobę. Skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite Figūros, tada spustelėkite Nauja piešimo drobė.

 2. Nuvilkite figūras ar objektus, kuriuos norite pergrupuoti, į piešimo drobę.

 3. Pasirinkite figūras ar objektus, kurie anksčiau priklausė grupei.

  Jei „SmartArt“ grafinį elementą konvertuosite į atskiras figūras, negalėsite jų konvertuoti atgal į „SmartArt“ grafinį elementą ar jų pergrupuoti.

 4. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pergrupuoti figūras be teksto arba kitus objektus dalies Piešimo įrankiai skirtuko Formatuoti grupėje Tvarkymas spustelėkite Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Pergrupuoti.

  • Jei norite pergrupuoti figūras, kuriose yra teksto, dalies Teksto lauko įrankiai skirtuko Formatuoti grupėje Tvarkymas spustelėkite Grupuoti Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkitePergrupuoti.

 5. Jei nematote skirtukų Piešimo įrankiai, Teksto lauko įrankiai arba Formatas, įsitikinkite, kad pasirinkote figūrą, paveikslėlį arba kitą objektą.

 6. Nuvilkite pergrupuotas figūras ar objektus iš piešimo drobės.

 7. Pasirinkite piešimo drobę ir paspauskite klavišą DELETE.

 1. Įterpkite piešimo drobę. Skirtuko Įterpimas grupėje Iliustracijos spustelėkite Figūros, tada spustelėkite Nauja piešimo drobė.

 2. Nuvilkite paveikslėlius ar objektus, kuriuos norite pergrupuoti, į piešimo drobę.

 3. Pasirinkite paveikslėlius ar objektus, kurie anksčiau priklausė grupei.

 4. Dalies Paveikslėlio įrankiai skirtuko Formatas grupėje Tvarkymas spustelėkite Grupuoti Mygtuko paveikslėlis , tada spustelėkite Pergrupuoti.

  Jei nematote skirtukų Paveikslėlio įrankiai ir Formatas, įsitikinkite, kad pasirinkote paveikslėlį.

 5. Nuvilkite pergrupuotas figūras ar objektus iš piešimo drobės.

 6. Pasirinkite piešimo drobę ir paspauskite klavišą DELETE.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×