Failo priedo valdiklio įterpimas

Jei norite, kad vartotojai galėtų įterpti failus į Microsoft Office programos InfoPath formą, savo formos šablone galite naudoti failo priedo valdiklį. Vartotojai gali naudoti šį valdiklį, kad prie jūsų formos pridėtų failų, kurie šifruojami ir įrašomi su formos duomenimis.

Šiame straipsnyje

Kada naudoti failo priedo valdiklį

Vartotojo patirtis

Failo priedo valdiklio įterpimas

Saugos informacija

Kada naudoti failo priedo valdiklį

Naudokite failo priedo valdiklį, kai norite:

 • Įgalinti vartotojus prie jūsų formos pridėti dokumentų, darbalapių ir kitų tipų failų.

 • Prie savo formos šablono pridėti failą, pvz., failą, kuriame yra papildomos informacijos apie jūsų formos šabloną.

 • Dirbti su dvejetainis failais, esančiais duomenų bazėje arba kitame išoriniame duomenų šaltinyje.

Šiame pavyzdyje prie programos InfoPath formos pridėtas programos Microsoft Office Word 2007 dokumentas. Dokumente yra išsamios informacijos apie siūlomą tarptautinio pardavimų susitikimo dienotvarkę.

file attached to form via file attachment control

Numatyta, kad vartotojai gali naršyti, naikinti ar pakeisti failo priedo valdiklyje esančius failus. Vartotojai gali pridėti prie formos bet kokio tipo failą, išskyrus potencialiai nesaugius failus, kuriuose gali būti virusų, pvz., .bat arba .exe failus. Jei norite, galite toliau riboti failų tipus, kuriuos vartotojai gali įterpti į jūsų formoje esantį failo priedo valdiklį.

Susiję valdikliai

Programoje InfoPath yra valdiklių, kurie panašūs į failo priedo valdiklius, bet yra skirti kitam tikslui. Norėdami nuspręsti, kurie iš šių valdiklių geriausiai veikia jūsų formos šablone, žiūrėkite šį sąrašą:

Paveikslėlio valdiklis    Panašiai kaip failo priedo valdiklis, paveikslėlio valdiklis leidžia vartotojams naršyti, naikinti arba pakeisti jų formose esančius failus. Skirtumas yra toks, kad į paveikslėlio valdiklius galima įtraukti tik paveikslėlių failus, o į failo priedo valdiklį galima įtraukti visų tipų failus, įskaitant paveikslėlių failus. Abu valdikliai naudoja base64 duomenų tipą, kuris naudojamas dvejetainiams failams šifruoti ir iššifruoti norint saugoti ir rodyti.

Hipersaitas    Užuot leidę vartotojams įdėti failus į formas, dėl ko gali sumažėti į formą įterpto failo dydis, savo formos šablone galite naudoti hipersaito valdiklį, kuris įgalina vartotojus įterpti saitus su atitinkamu failu.

Puslapio viršus

Vartotojo patirtis

Atsižvelgiant į jūsų nurodytas failo priedo valdiklio parinktis, vartotojai gali įterpti failą į tuščią failo priedo valdiklį arba pakeisti jau esamą failo priedą. Bet kuriuo atveju norint rasti failą reikia spustelėti failo priedo valdiklyje. Kai rodomas dialogo langas Pridėti failą, galima ieškoti norimo failo.

Galite tiksliai nurodyti, kokių tipų failus vartotojai gali įtraukti į failo priedo valdiklius. Kai nurodote norimus leisti naudoti failų tipus, programa InfoPath dialogo lange Pridėti failą automatiškai slepia visus nepalaikomus failus. Pavyzdžiui, jei failų priedus apribosite iki .txt failų, dialogo lange bus slepiami .docx, .pptx ir kiti failų tipai, net ir esantys aplanke.

Jei vartotojai bando įterpti potencialiai pavojingo tipo failą, pavyzdžiui, vykdomąjį (.exe) failą, saugos pranešimas nurodo, kad failo tipas yra nesaugus, ir uždraudžia pridėti jį prie formos. Numatyta, kad programa InfoPath blokuoja šių tipų nesaugius failus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie nesaugius failus, skaitykite šio straipsnio skyrių Saugos informacija.

Puslapio viršus

Failo priedo valdiklio įterpimas

Failo priedo valdiklio įterpimo procedūra šiek tiek skiriasi atsižvelgiant į tai, ar kuriamas naujas tuščias formos šablonas, ar formos šablonas kuriamas pagal duomenų bazę arba kitą išorinį duomenų šaltinį.

Šioje iliustracijoje vaizduojama, kaip atrodo failo priedo valdiklis, pažymėtas įjungus dizaino režimas.

File attachment control selected in design mode

Valdikliai gali būti susieti ir nesusieti. Kai valdiklis yra susietas, jis yra prijungtas prie lauko ar grupės duomenų šaltinyje, kad į valdiklį įvedami duomenys būtų išsaugojami bazinės formos (.xml) faile. Kai valdiklis yra nesusietas, jis nėra prijungtas prie lauko ar grupės, o įvesti duomenys nėra išsaugomi. Kai žymeklį užvesite ant valdiklio, viršutiniame dešiniame valdiklio kampe atsiras tekstas ir susiejimo piktograma. Tekstas įvardins, prie kurios duomenų šaltinio grupės ar lauko šis valdiklis yra prijungtas. Piktograma parodo, ar prijungimas yra teisingas. Tokiu atveju piktograma yra žalia. Jei su prijungimu kas nors negerai, piktograma bus mėlyna arba raudona.

Formos ruošinio duomenų šaltinį sudaro laukai ir grupės. Laukai ir grupės rodomi užduočių srities Duomenų šaltinis hierarchiniame rodinyje. Failo priedo valdikliai visada susieti su laukas, kurių duomenų tipas yra Paveikslėlis arba Failo priedas (base64). Šiame pavyzdyje pavaizduotas formos šablone esantis failo priedo valdiklis susietas su užduočių srities Duomenų šaltinis lauku diskusijos_elemento_priedas.

Relationship between file attachment control on form template and corresponding field in data source

Failo priedo valdiklio įterpimas į naują tuščią formos šabloną

Kai kuriate naują, tuščią formos ruošinį, žymės langelis Automatiškai sukurti duomenų šaltinį užduočių srityje Valdikliai būna pažymėtas kaip numatytas nustatymas. Tai leidžia „InfoPath“ automatiškai kurti duomenų šaltinyje laukus ir grupes, jums talpinant valdiklius į formos ruošinį. Šie laukai ir grupės užduočių srityje Duomenų šaltinis pavaizduojami aplankų ir failų piktogramomis.

 1. Formos ruošinyje patalpinkite įterpties vietą ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei užduočių sritis Valdikliai nėra matoma, meniu Įterpimas spauskite Daugiau valdiklių arba spauskite ALT+I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Failo priedas.

 4. Jei norite papildyti žymę tekstu, suveskite jį aukščiau žymės arba žymės dešinėje, ir užbaikite jį dvitaškiu (:).

 5. Numatyta, kad vartotojai prie formos gali pridėti bet kokio tipo failą, išskyrus tokius failus kaip .exe, kuriuos programa InfoPath blokuoja dėl saugos priežasčių. Norėdami riboti failų tipus, kuriuos vartotojai gali pridėti prie savo formos, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Du kartus spustelėkite failo priedo valdiklį.

  2. Spustelėkite skirtuką Duomenys.

  3. Dalyje Tikrinimas ir taisyklės pažymėkite žymės langelį Leisti vartotojui pridėti tik šio tipo failus, tada į lauką įveskite norimų leisti naudoti failų tipų plėtinius. Pavyzdžiui, jei įvesite .docx, vartotojai prie savo formose esančių failo priedo valdiklių galės pridėti tik programos Office Word 2007 failus.

   Pastaba: Jei kuriate su naršykle suderinamas formos šablonas, negalėsite nurodyti, kokių tipų failus leidžiama naudoti failo priedo valdiklyje.

 6. Numatyta, kad į formos šabloną įterpiama failo priedo piktograma su vietos rezervavimo tekstu.

 7. Norėdami rodyti valdiklyje numatytąjį failo priedą, o ne teksto vietos rezervavimo ženklą, atlikite šiuos veiksmus

  1. Du kartus spustelėkite failo priedo valdiklį.

  2. Spustelėkite skirtuką Duomenys.

  3. Dalyje Susiejimas spustelėkite Nurodyti numatytąjį failą, tada spustelėkite Naršyti.

  4. Dialogo lange Pridėti failą pažymėkite failą, kurį norite rodyti formos šablono failo priedo lauke, tada spustelėkite Įterpti.

Failo priedo valdiklio įterpimas į formos šabloną, kuris sukurtas pagal esamą duomenų šaltinį

Jei formos ruošinį kuriate iš jau turimo XML ( Extensible Markup Language – išplečiamoji aprašų kalba) failo, duomenų bazės ar žiniatinklio tarnybos, užduočių srities Duomenų šaltinis laukus ir grupes „InfoPath“ sudaro pagal šį esamą duomenų šaltinį. Pagal šį scenarijų failo priedo valdiklį galima įterpti velkant lauką iš Duomenų šaltinio užduočių srities į formos šabloną arba įterpiant failo priedo valdiklį iš Valdiklių užduočių srities, kaip aprašyta pagal šią procedūrą:

 1. Formos ruošinyje patalpinkite įterpties vietą ten, kur norite įterpti valdiklį.

 2. Jei užduočių sritis Valdikliai nėra matoma, meniu Įterpimas spauskite Daugiau valdiklių arba spauskite ALT+I, C.

 3. Dalyje Įterpti valdiklius spustelėkite Failo priedas.

 4. Dialogo lange Failo priedo susiejimas pažymėkite lauką, kuriame norite saugoti failo priedo duomenis, ir spustelėkite Gerai.

 5. „InfoPath“ naudoja lauko ar grupės vardą kaip kontrolės žymę. Jei reikia, pakeiskite žymės tekstą.

 6. Numatyta, kad vartotojai prie savo formos gali pridėti bet kokio tipo failą, išskyrus tokius failus kaip .exe, kuriuos programa InfoPath blokuoja dėl saugos priežasčių. Norėdami riboti failų tipus, kuriuos vartotojai gali pridėti prie savo formos, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Du kartus spustelėkite failo priedo valdiklį.

  2. Spustelėkite skirtuką Duomenys.

  3. Dalyje Tikrinimas ir taisyklės pažymėkite žymės langelį Leisti vartotojui pridėti tik šio tipo failus, tada į lauką įveskite norimų leisti naudoti failų tipų plėtinius. Pavyzdžiui, jei įvesite .docx, vartotojai prie savo formose esančių failo priedo valdiklių galės pridėti tik programos Office Word 2007 failų.

   Pastaba: Jei kuriate su naršykle suderinamas formos šablonas, negalėsite nurodyti, kokių tipų failus leidžiama naudoti failo priedo valdiklyje.

 7. Numatyta, kad į formos šabloną įterpiamas failo priedo valdiklis su vietos rezervavimo tekstu.

 8. Norėdami formos šablone rodyti numatytąjį failą, o ne teksto vietos rezervavimo ženklą, atlikite šiuos veiksmus

  1. Du kartus spustelėkite failo priedo valdiklį.

  2. Spustelėkite skirtuką Duomenys.

  3. Dalyje Susiejimas spustelėkite Nurodyti numatytąjį failą, tada spustelėkite Naršyti.

  4. Dialogo lange Pridėti failą pažymėkite failą, kurį norite rodyti formos šablono failo priedo lauke.

   Patarimas: Taip pat galite naudoti užduočių sritį Duomenų šaltinis, kad įterptumėte valdiklius. Užduočių srityje Duomenų šaltinis dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lauką, su kuriuo norite susieti failo priedo valdiklį, tada laikinajame meniu spustelėkite Failo priedas. Jei laikinajame meniu nematote pasirinkimo Failo priedas, įsitikinkite, kad lauke nustatytas paveikslėlio arba failo priedo duomenų tipas.

Puslapio viršus

Saugos informacija

Programa InfoPath neleidžia prie formos pridėti tam tikrų tipų failų, pvz., .exe, .com arba .bat failų. Šis apribojimas padeda uždrausti kenksmingiems vykdomiesiems failams pakenkti vartotojų kompiuteriams. Nustatydama, kokie failų tipai laikomi nesaugiais, programa InfoPath vadovaujasi panašiu modeliu kaip ir Microsoft Office programa Outlook.

Numatyta, kad programa InfoPath šiuos failų plėtinius laiko nesaugiais: .ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .exe, .fxp, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .msh1xml, .msh2xml, .mshxml, .msi, .msp, .mst, .ops, .pcd, .pif, .plg, .prf, .prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsmacros, .vsw, .ws, .wsc, .wsf, .wsh.

Sistemos administratoriai į šį sąrašą gali įtraukti daugiau failų tipų, įtraukdami tam tikrą registro raktą ir nustatydami jo reikšmę kaip kabliataškiais atskirtą plėtinių sąrašą. Taip pat jie gali šalinti failus iš nesaugių failų sąrašo.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×