Excel tarnybų patikimų failų vietų tvarkymas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Patikimos failų vietos yra Microsoft Office SharePoint Server 2007 svetainės, universaliųjų vardų suteikimo konvencijos (UNC) maršrutai arba HTTP svetainės, kuriose serveriui, vykdančiam Excel skaičiavimo tarnybas, leidžiama pasiekti darbaknyges.

Įvairiems tikslams ar projektams galite kurti skirtingas patikimas failų vietas ir atitinkamai susieti failų vietų parametrus ir teises.

Iš pradžių Excel tarnybų patikimų failų vietų nėra. Norėdami naudoti Excel tarnybas, turite sukurti bent vieną patikimą failų vietą.

Norėdami tvarkyti Excel tarnybų patikimas failų vietas, atidarykite Excel tarnybų patikimų failų vietų puslapį:

 1. Atidarykite bendrai naudojamų tarnybų teikėjo (SSP) administravimo puslapį.

  Norėdami atidaryti SSP administravimo puslapį, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Viršutinėje naršymo juostoje spustelėkite Programų valdymas.

  2. Programų valdymo puslapio sekcijoje Office SharePoint serverio bendrai naudojamos tarnybos spustelėkite Kurti ar konfigūruoti šio ūkio bendrai naudojamas tarnybas.

  3. Šio ūkio bendrai naudojamų tarnybų tvarkymo puslapyje spustelėkite SSP, kurio administravimo puslapį norite atidaryti.

 2. Bendrai naudojamų tarnybų administravimo pagrindinio puslapio sekcijoje Excel tarnybų parametrai spustelėkite Patikimos failų vietos.

Ką norėtumėte daryti?

Patikimos failų vietos įtraukimas

Redaguoti failą patikimoje vietoje

Panaikinkite failą patikimoje vietoje

Patikimos failų vietos pridėjimas

 1. Excel tarnybų patikimų failų vietų puslapyje spustelėkite Pridėti patikimą failų vietą.

 2. Excel tarnybų patikimos failų vietos pridėjimo puslapio sekcijoje Vieta įrašykite patikimos failų vietos adresą.

  Adreso formatas turi atitikti nurodomos vietos tipą. Vietos tipas nurodomas atliekant paskesnį veiksmą.

  • Dalyje Vietos tipas pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

   • Windows SharePoint tarnybos. Pažymėkite šią parinktį, kaip patikimą failų vietą norėdami nurodyti SharePoint svetainės URL.

   • UNC. Pažymėkite šią parinktį, jei norite kaip patikimą failų vietą nurodyti bendrai naudojamą failų vietą naudodami UNC adresą.

   • HTTP. Pažymėkite šią parinktį, kaip patikimą failų vietą norėdami nurodyti HTTP URL.

  • Jei norite, kad antrinės patikimos failų vietos taip pat būtų patikimos failų vietos, pažymėkite žymės langelį Pasitikima antriniais.

   Pastaba : Pasitikėdami antrinėmis vietomis galite ne tik pagerinti galimybes tvarkyti, bet ir sukurti potencialią saugą įgalindami automatinį pasitikėjimą patikimų vietų antrinėmis svetainėmis ir pakatalogiais, iš karto, kai jie sukuriami.

  • Jei norite, lauke Aprašas galite pateikti patikimos failų vietos aprašą, kad nurodytumėte jos paskirtį.

 3. Sekcijos Seansų valdymas lauke Seanso skirtasis laikas įrašykite reikšmę sekundėmis, kiek Excel skaičiavimo tarnybos gali būti atidarytos ir neaktyvios, kol bus išjungtos, kaip apskaičiuota kiekvienos atidarymo užklausos pabaigoje.

  Jei nenorite, kad seansas turėtų skirtąjį laiką, įrašykite -1. Norėdami, kad seansas nebegaliotų vienos atidarymo užklausos pabaigoje, įrašykite 0.

  • Lauke Trumpas seanso skirtasis laikas įrašykite reikšmę sekundėmis, kiek Excel skaičiavimo tarnybos gali būti atidarytos ir neaktyvios prieš bet kokią vartotojo sąveiką, kol seansas bus išjungtas, kaip apskaičiuota pirmosios atidarymo užklausos pabaigoje.

   Jei nenorite, kad seansas turėtų skirtąjį laiką, įrašykite -1. Norėdami, kad seansas nebegaliotų vienos atidarymo užklausos pabaigoje, įrašykite 0.

  • Lauke Maksimali užklausos trukmė įrašykite maksimalios vienos seanso užklausos trukmės reikšmę sekundėmis.

   Jei nenorite, kad užklausa turėtų trukmės apribojimą, įrašykite -1.

   Ribodami vienos užklausos trukmės laiką, galite sumažinti paslaugų atsisakymo atakos pavojų.

 4. Sekcijos Darbaknygės ypatybės lauke Maksimalus darbaknygės dydis įrašykite maksimalaus darbaknygės, kurią gali atidaryti Excel skaičiavimo tarnybos, dydžio reikšmę megabaitais (MB).

  Našumo ir išteklių galimybės gali būti suderinamos, kai vartotojai atidaro ypač dideles darbaknyges. Nekontroliuodami atidarytose Excel skaičiavimo tarnybų sesijose paleistų darbaknygių leidžiamo dydžio, rizikuojate, kad vartotojai gali viršyti jūsų išteklių talpą ir perkrauti serverį.

  Lauke Maksimalus diagramos dydis įrašykite maksimalaus diagramos, kurią galėtų atidaryti Excel skaičiavimo tarnybos, dydžio reikšmę megabaitais.

 5. Sekcijos Skaičiavimo veikimas lauke Kintamų funkcijų talpyklos veikimo trukmė įrašykite maksimalaus laiko, kurį suskaičiuota kintamos funkcijos reikšmė yra laikoma talpykloje, kad būtų automatiškai perskaičiuojama, reikšmę sekundėmis.

  Norėdami, kad kintama funkcija būtų skaičiuojama vieną kartą, kai yra atidaroma, įrašykite -1. Jei norite ir toliau tęsti funkcijos skaičiavimą, įrašykite 0.

  Dalyje Darbaknygės skaičiavimo režimas pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Failas. Pažymėkite šią parinktį, jei norite atlikti skaičiavimus taip, kaip nurodyta faile.

  • Neautom.. Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad perskaičiuojama būtų tik tuomet, kai yra gaunama skaičiavimo užklausa.

  • Automatiškai. Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad įvykus bet kokiems reikšmės keitimams, būtų perskaičiuojamos visos kitos nuo šios reikšmės priklausomos reikšmės. Kintamos funkcijos taip pat iškviečiamos, jei baigėsi jų skirtasis laikas.

  • Automatiškai, išskyrus duomenų lenteles. Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad įvykus bet kokiems reikšmės keitimams, būtų perskaičiuojamos visos kitos nuo šios reikšmės priklausomos reikšmės, kol jos dar nėra duomenų lentelėje. Kintamos funkcijos taip pat iškviečiamos, jei baigėsi jų skirtasis laikas.

 6. Sekcijos Išoriniai duomenys dalyje Leisti išorinius duomenis pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

  • Nėra. Pažymėkite šią parinktį, jei norite išjungti visus patikimos failų vietos išorinių duomenų ryšius.

  • Tik patikimos duomenų ryšių bibliotekos. Pažymėkite šią parinktį, jei norite įgalinti tik ryšius su duomenų šaltiniais, kurie yra patikimos duomenų ryšių bibliotekos dalis. Serveris nepaisys darbalapyje įdėtų parametrų.

  • Patikimos duomenų ryšių bibliotekos ir įdėtosios. Pažymėkite šią parinktį, jei norite nurodyti, kad serveris bandytų įdėtuosius ryšius su duomenų šaltiniais tik tuomet, jei serveriui nepavyksta bandyti ryšių su duomenų šaltiniais, esančiais patikimos duomenų ryšių bibliotekos dalimi.

   Patarimas : Jei tvarkote mažesnio darbaknygių autorių skaičiaus duomenų ryšius, pagalvokite, ar nereikėtų pažymėti šios parinkties. Tai įgalintų darbaknygių autorius savo darbaknygėse įdėti tiesioginių ryšių su išoriniais duomenų šaltiniais ir neprarasti prieigos prie patikimų duomenų ryšių bibliotekų, jei nepavyktų panaudoti įdėtųjų saitų.

   Dalyje Įspėti apie atnaujinimą pažymėkite žymės langelį Atnaujinimo įspėjimas įgalintas, jei prieš atnaujinant šioje vietoje esančių failų išorinius duomenis norite rodyti įspėjimą. Pažymėję šią parinktį užtikrinsite, kad išoriniai duomenys nebus automatiškai atnaujinami nedalyvaujant vartotojui.

   Dalyje Stabdyti, kai nepavyksta atnaujinti atidarant pažymėkite žymės langelį Stabdymas atidarant įgalintas, jei norite stabdyti atidarytą, šioje patikimoje failų vietoje esančio failo veiksmą, esant šioms aplinkybėms:

  • Faile yra duomenų ryšys Atnaujinti atidarant.

  • Failo negalima atnaujinti, kol jis atidaromas.

  • Vartotojas neturi vartotojo teisės Atidaryti failą

   Dalies Išorinių duomenų talpyklos veikimo trukmė lauke Automatinis atnaujinimas (periodinis / atidarant) įrašykite maksimalaus laiko, kurį sistema galės naudoti išorinių duomenų užklausos rezultatus automatiškai atnaujintiems išorinės užklausos rezultatams, reikšmę sekundėmis. Jei nenorite, kad po pirmos užklausos duomenys būtų atnaujinami, įrašykite -1.

   Dalies Išorinių duomenų talpyklos veikimo trukmė lauke Neautomatinis atnaujinimas įrašykite maksimalaus laiko, kurį sistema galės naudoti išorinių duomenų užklausos rezultatus automatiškai atnaujintiems išorinės užklausos rezultatams, reikšmę sekundėmis. Jei nenorite, kad po pirmos užklausos duomenys būtų atnaujinami, įrašykite -1.

   Lauke Didžiausias vieno seanso vienu metu vykdomų užklausų skaičius įrašykite maksimalaus vieno seanso vienu metu vykdomų užklausų skaičiaus reikšmę.

 7. Sekcijoje Vartotojo apibrėžiamos funkcijos pažymėkite žymės langelį Vartotojo apibrėžiamos funkcijos leidžiamos, jei norite, kad būtų leidžiama iš šioje patikimoje failų vietoje esančių darbaknygių iškviesti vartotojo apibrėžiamas funkcijas.

 8. Spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Patikimos failų vietos redagavimas

 • Excel tarnybų patikimų failų vietų puslapyje nukreipkite žymiklį į norimą redaguoti patikimą failų vietą, spustelėkite pasirodžiusią rodyklę, tada spustelėkite Redaguoti.

Puslapio viršus

Patikimos failų vietos naikinimas

 1. Excel tarnybų patikimų failų vietų puslapyje nukreipkite žymiklį į norimą naikinti patikimą failų vietą, spustelėkite pasirodžiusią rodyklę, tada spustelėkite Naikinti.

 2. Pranešimo lauke, kuriame klausiama, ar norite tęsti naikinimą, spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×