Excel žiniatinklio prieigos žiniatinklio dalies pasirinktinės ypatybės

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Naudojama tinkinti rodinį, maketas, įrankių juostą ir interaktyvumo Microsoft Office Excel žiniatinklio prieigos žiniatinklio dalies pasirinktinės ypatybės. Toliau skyriuose pateikiama informacija apie kiekvieną ypatybę.

Šiame straipsnyje

Darbaknygės rodymas sekcijos

Įrankių juosta ir pavadinimas

Naršymo ir interaktyvumo sekcijos

Darbaknygės rodymo sekcija

Darbaknygės (WorkbookUri)

Į teksto laukelį įveskite norimos rodyti Excel žiniatinklio prieigoje darbaknygės URL arba UNC.

Lengvai rasti darbaknygę, spustelėkite saitą pasirinkite Daryklės mygtukas ir naudokite pasirinkite saitą--tinklalapio dialogo langas rasti darbaknygę.

Daugiau informacijos ieškokite rodymas "Excel" darbaknygės Office Excel Web Access.

Įvardyto elemento (VisibleItem)

Įveskite pavadintą diapazoną arba darbalapio, lentelės, diagramos, PivotTable arba PivotChart ataskaitos, kurią norite rodyti Excel žiniatinklio prieigoje, pavadinimą.

Kad būtų lengviau redaguoti ilgas eilutes, spustelėkite Daryklės mygtukas pasirinkite saitąir naudoti Teksto daryklės--tinklalapio dialogo langas Redaguoti eilutę.

Pastaba : Galite naudoti šią ypatybę, kai pasirinkote tam tikrus darbalapius ar pavadintus elementus ir įrašėte darbaknygę Excel tarnybose.

Daugiau informacijos ieškokite Rodyti įvardytą elementą "Excel" tarnybose.

Eilučių (RowsToDisplay)

Įveskite rodytinų eilučių skaičių, kai verčiate lapo puslapius aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn. Galimos reikšmės yra nuo 1 iki 500. Numatytoji reikšmė yra 75. Jei reikšmė bus didesnė, tai šriftas gali būti mažesnis.

Daugiau informacijos ieškokite orientuotis darbaknygę "Excel" tarnybose.

Šią reikšmę galima individualizuoti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie žiniatinklio dalies individualizavimą, skaitykite Microsoft Windows SharePoint Services žinyną.

Stulpelių (ColumnsToDisplay)

Įveskite rodytinų eilučių skaičių, kai verčiate lapo puslapius aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn. Galimos reikšmės yra nuo 1 iki 500. Numatytoji reikšmė yra 75. Jei reikšmė bus didesnė, tai šriftas gali būti mažesnis.

Šią reikšmę galima individualizuoti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie žiniatinklio dalies individualizavimą, skaitykite Windows SharePoint Services žinyną.

Daugiau informacijos ieškokite orientuotis darbaknygę "Excel" tarnybose.

Puslapio viršus

Įrankių juostos ir pavadinimo sekcija

Pavadinimo juosta:   

Automatiškai generuoti puslapio dalies pavadinimą (AutoGenerateTitle)

Pažymėkite šį žymės langelį, kad būtų automatiškai kuriamas pavadinimas pagal darbaknygės, nurodytos ypatybės Pavadinimas sekcijoje Išvaizda, failo vardą, ir pridėkite šį pavadinimą į žiniatinklio dalies pavadinimo juostą. Pagal numatytąją reikšmę šis žymės langelis būna pažymėtas.

Išvalykite šį žymės langelį, jei norite naudoti esamą ypatybės Pavadinimas reikšmę arba paslėpti pavadinimą, jei ypatybė neturi reikšmės.

Automatiškai generuoti puslapio dalies pavadinimo URL (AutoGenerateDetailLink)

Pažymėkite šį žymės langelį, kad žiniatinklio dalies pavadinimo juostoje būtų automatiškai sukurtas hipersaitas, kurį spustelėjus naršyklės lange būtų rodoma darbaknygė. Pagal numatytąją reikšmę šis žymės langelis būna pažymėtas.

Išvalykite šį žymės langelį, jei norite naudoti kitą reikšmę, įvestą ypatybės Pavadinimo URL sekcijoje Išsamiau, kuri gali būti bet koks galiojantis URL arba jokios reikšmės, jei šis žymės langelis jau išvalytas. Jei išvalysite šį žymės langelį, bus pašalinta esama ypatybės Pavadinimo URL reikšmė.

(ToolBarStyle) įrankių juostos tipas

Norėdami rodyti arba slėpti komandas ir mygtukus įrankių juostoje, pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

Visa     Rodoma visa įrankių juosta. Pagal numatytąją reikšmę šis žymės langelis būna pažymėtas.

Visa įrankių juosta yra šie: atidaryti meniu (komandaatidaryti programoje "Excel" ir Momentinį vaizdą atidaryti programoje "Excel" komanda), rodinys išplečiamajame sąraše naudojant pavadintas elemento rodinį ir padedarasti Mygtuko paveikslėlis mygtukas Naujinti meniu (komandaAtnaujinti pasirinktą ryšį , Atnaujinti visus ryšius komanda, komanda Darbaknygės skaičiavimas ir Atnaujinti darbaknygės komanda),.

Galite naudoti visos įrankių juostos rodinį, kai rodote pačią Excel žiniatinklio prieigą žiniatinklio dalies puslapyje ir kai norite, kad vartotojas turėtų visų galimų komandų ir mygtukų prieigą.

Suvestinė     Rodoma tik: meniu Atidaryti (Atidaryti naudojant Excel ir Momentinį vaizdą atidaryti naudojant Excel), meniu Naujinimas (Atnaujinti pasirinktą ryšį ir Iš naujo įkelti darbaknygę), išplečiamasis sąrašas Rodinys, kai naudojamas pavadinto elemento rodinys, naršymo mygtukai, jei reikia, ir Žinynas.

Galite naudoti įrankių juostą Suvestinė, kai jungiate Excel žiniatinklio prieigą su kitomis žiniatinklio dalimis skelbimų lentoje ar kitame žiniatinklio dalies puslapyje. Tam reikia tik šio riboto komandų ir mygtukų pogrupio.

Tik naršymas     Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, rodomos šios komandos ir mygtukai:

  • Jei nustatytas Excel žiniatinklio prieigos darbalapio rodinys, rodomi naršymo mygtukai, jei reikia, ir Žinynas.

  • Jei nustatytas Excel žiniatinklio prieigos pavadinto elemento rodinys, rodomas išplečiamasis sąrašas Rodinys, naršymo mygtukai, jei reikia, ir Žinynas.

Nėra     Įrankių juosta paslepiama.

Galite pasirinkti Nėra, jei pasirinkote tam tikrą tik rodyti norimą pavadintą elementą, tokį kaip pavadintą diapazoną ar diagramą, ir vartotojui nereikia jokios sąveikos ar pagalbos, pvz., kai kuriate skelbimų lentą ar žiniatinklio dalies puslapį.

Įrankių juostos meniu komandos:   

Atidarykite "Excel", atidarykite momentinę kopiją programoje "Excel" (AllowInExcelOperations)

Pažymėkite šį žymės langelį, kad būtų rodomos įrankių juostos meniu Atidaryti komandos Atidaryti naudojant Excel ir Momentinį vaizdą atidaryti naudojant Excel, o vartotojas galėtų atidaryti darbaknygę naudodamas Microsoft Office Excel, jei to vartotojo kompiuteryje įdiegta programa Excel. Pagal numatytąją reikšmę šis žymės langelis būna pažymėtas.

Išvalykite šį žymės langelį, kad būtų paslėptos komandos Atidaryti naudojant Excel ir Momentinį vaizdą atidaryti naudojant Excel, o vartotojai negalėtų atidaryti darbaknygių naudodami programą Excel.

Daugiau informacijos ieškokite atidaryti darbaknygę arba momentinę kopiją programoje "Excel" iš "Excel" tarnybų.

Atnaujinti pasirinktą ryšį, atnaujinti visus ryšius (AllowManualDataRefresh)

Pažymėkite šį žymės langelį, kad būtų rodomos įrankių juostos meniu Naujinimas komandos Atnaujinti pasirinktą ryšį ir Atnaujinti visus ryšius, o vartotojas galėtų neautomatiniu būdu atnaujinti visus arba pasirinktus išorinių duomenų šaltinių ryšius. Pagal numatytąją reikšmę šis žymės langelis būna pažymėtas.

Išvalykite šį žymės langelį, kad būtų paslėptos įrankių juostos meniu Naujinimas komandos Atnaujinti pasirinktą ryšį ir Atnaujinti visus ryšius.

Pastaba : Neautomatinio atnaujinimo operacija gali vykti, kai atliekama sąveika, vykdanti operatyviojo analizinio apdorojimo (OLAP) užklausą PivotTable ataskaitoje.

Daugiau informacijos rasite "Excel Services" išorinių duomenų atnaujinimas.

Skaičiuoti darbaknygę (AllowRecalculation)

Pažymėkite šį žymės langelį, kad būtų rodoma įrankių juostos meniu Naujinimas komanda Skaičiuoti darbaknygę. Pagal numatytąją reikšmę šis žymės langelis būna pažymėtas.

Išvalykite šį žymės langelį, kad būtų paslėpta įrankių juostos meniu Naujinimas komanda Skaičiuoti darbaknygę.

Pastaba : Šią ypatybę tik veikia komandą rodymo ir neturi jokios įtakos dabartinį skaičiavimo parametro darbaknygėje.

Daugiau informacijos ieškokite Office Excel Web Access skaičiuoti ir perskaičiuoti duomenų.

Įvardyto elemento išplečiamajame sąraše (ShowVisibleItemButton)

Pažymėkite šį žymės langelį, kad įrankių juostoje būtų rodomas išplečiamasis sąrašas Rodinys. Pagal numatytąją reikšmę šis žymės langelis būna pažymėtas. Taip pat turi būti nustatytas Excel žiniatinklio prieigos pavadinto elemento rodinys.

Išvalykite šį žymės langelį, kad įrankių juostoje būtų paslėptas išplečiamasis sąrašas Rodinys. Galite išjungti šį išplečiamąjį sąrašą, jei naudojate pavadinto elemento rodinį, tačiau galite neleisti vartotojui keisti elementų ir nustatyti, kad tam tikras elementas būtų rodomas skelbimų lentoje arba žiniatinklio dalies puslapyje.

Daugiau informacijos ieškokite įvardytą elementą programoje "Excel Web Access" rodinio.

Puslapio viršus

Naršymo ir interaktyvumo sekcija

Naršymo:   

Darbaknygės naršymas (AllowNavigation)

Pažymėkite šį žymės langelį, kad vartotojai galėtų perkelti į kitą darbaknygę, naudojant puslapio mygtukai ir lapo skirtukus arba perkelti į kitą lapus ir naudojant rasti Mygtuko paveikslėlis . Pagal numatytuosius nustatymus šis žymės langelis yra pažymėtas.

Išvalykite šį žymės langelį, kad vartotojai negalėtų judėti po darbaknygę naudodami puslapio mygtukus, lapo skirtukus ir mygtuką Rasti. Galite išvalyti šį žymės langelį, jei naudojate Excel žiniatinklio prieigą tik tam tikram pavadintam elementui rodyti, pvz., pavadintam diapazonui ar diagramai, arba jei Excel žiniatinklio prieiga prijungta prie kitos žiniatinklio dalies, esančios skelbimų lentoje arba žiniatinklio dalies puslapyje.

Hipersaitų (AllowHyperlinks)

Pažymėkite šį žymės langelį, kad įgalintumėte aktyvius vietų hipersaitus darbaknygėje arba failuose ir dokumentuose, esančiuose ne darbaknygėje. Ypatybė Darbaknygės naršymas taip gali būti įgalinta, kad darbaknygėje būtų įgalinti vietų hipersaitai.

Išvalykite šį žymės langelį, kad išjungtumėte vietų hipersaitus darbaknygėje arba failuose ir dokumentuose, esančiuose ne darbaknygėje. Hipersaitas konvertuojamas į neaktyvią teksto eilutę.

Daugiau informacijos ieškokite Hipersaitai darbalapiuose programoje "Excel", skirta "Windows".

Interaktyvumo:   

Sąveika su darbaknyge (AllowInteractivity)

Pažymėkite arba išvalykite šį žymės langelį norėdami įgalinti arba išjungti sąveiką su darbaknyge. Pagal numatytąją reikšmę šis žymės langelis būna pažymėtas.

Sąveika su darbaknyge apima šias operacijas: neautomatinį, periodinį ir automatinį išorinių duomenų atnaujinimą, parametro reikšmių nustatymą, rūšiavimą, filtravimą, struktūros kūrimą ir PivotTable ataskaitos duomenų lygių išskleidimą ir sutraukimą.

Parametro modifikavimas (AllowParameterModification)

Pažymėkite šį žymės langelį, kad būtų rodoma užduočių sritis Parametrai ir būtų galima keisti parametrų reikšmes, jei jos apibrėžtos darbaknygėje. Pagal numatytąją reikšmę šis žymės langelis būna pažymėtas.

Išvalykite šį žymės langelį, kad būtų paslėpta užduočių sritis Parametrai ir nebūtų galima keisti parametrų reikšmių, jei jos apibrėžtos darbaknygėje.

Pastaba : Jei žymės langelis Darbaknygės interaktyvumas išvalytas, ypatybė Parametrų modifikavimas yra neryški, jos negalima žymėti arba valyti.

Daugiau informacijos ieškokite keisti darbaknygės parametrus, "Excel" tarnybose.

Parametrų užduočių srities (ShowWorkBookParameters)

Pažymėkite šį žymės langelį, kad būtų rodoma užduočių sritis Parametrai, jei parametrai apibrėžti darbaknygėje. Pagal numatytąją reikšmę šis žymės langelis būna pažymėtas.

Išvalykite šį žymės langelį, kad nebūtų rodoma užduočių sritis Parametrai, net jei parametrai apibrėžti darbaknygėje. Taip pat galite išvalyti šį žymės langelį, kad vartotojas negalėtų keisti parametrų, nes jūs norite keisti reikšmes naudodami žiniatinklio dalių filtravimą.

Pastaba : Jei ypatybės Parametrų modifikavimas žymės langelis išvalytas, ypatybė Rodyti parametrų užduočių sritį yra neryški, jos negalima žymėti arba valyti.

Daugiau informacijos ieškokite keisti darbaknygės parametrus, "Excel" tarnybose.

Rūšiavimo (AllowSorting)

Pažymėkite šį žymės langelį, kad būtų galima rūšiuoti langelių diapazoną, Excel lentelę ir PivotTable ataskaitą. Pagal numatytąją reikšmę šis žymės langelis būna pažymėtas.

Išvalykite šį žymės langelį, kad nebūtų galima rūšiuoti langelių diapazono, Excel lentelės ir PivotTable ataskaitos. Tačiau išlaikomas ankstesnis darbaknygės surūšiavimas.

Daugiau informacijos ieškokite duomenų rūšiavimas "Excel" tarnybose.

Filtering(AllowFiltering)

Pažymėkite šį žymės langelį, kad būtų galima filtruoti langelių diapazoną, Excel lentelę, PivotTable ataskaitą ir kurti struktūrą. Pagal numatytąją reikšmę šis žymės langelis būna pažymėtas.

Išvalykite šį žymės langelį, kad nebūtų galima filtruoti langelių diapazono, Excel lentelės, PivotTable ataskaitos ir kurti struktūros. Tačiau išlaikomas ankstesnis darbaknygės filtravimas.

Daugiau informacijos rasite "Excel Services" duomenų filtras.

Visi PivotTable interaktyvumo (AllowPivotSpecificOperations)

Pažymėkite arba išvalykite šį žymės langelį norėdami įgalinti arba išjungti šias interaktyvias PivotTable operacijas: duomenų lygių išplėtimą (detalizavimą) ir sutraukimą (apibendrinimą), rūšiavimą ir filtravimą. Pagal numatytąją reikšmę šis žymės langelis būna pažymėtas.

Periodiškai atnaujinti, jei įgalinta darbaknygėje (AllowPeriodicDataRefresh)

Pažymėkite šį žymės langelį norėdami kontroliuoti periodinių atnaujinimo operacijos pranešimų rodymą Excel žiniatinklio prieigos žiniatinklio dalies apačioje. Pagal numatytąją reikšmę šis žymės langelis būna pažymėtas.

Išvalykite šį žymės langelį, kad nebūtų automatiškai atnaujinami išoriniai darbaknygės duomenys ir kad Excel žiniatinklio prieigos žiniatinklio dalies apačioje nebūtų rodomi periodinės atnaujinimo operacijos pranešimai.

Daugiau informacijos rasite "Excel Services" išorinių duomenų atnaujinimas.

Rodyti periodiškai duomenų atnaujinimo raginimą (AutomaticPeriodicDataRefresh)

Norėdami kontroliuoti automatinį periodinį atnaujinimą, pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

Visada    Rodyti periodiškai atnaujinti raginimą visada galimybės. Pagal numatytuosius nustatymus ši parinktis pažymėta. Naudokite šią parinktį Norėdami įgalinti vartotojo nuspręsti, ar atnaujinti duomenis, kiekvieną numatytą intervalais, bet be galimybę pasirinkti visada.

Pasirinktinai    Rodyti periodinio atnaujinimo raginimą su parinktimi Visada. Naudokite šią parinktį, kad vartotojas galėtų nuspręsti, ar atnaujinti duomenis kiekvieną suplanuotą intervalą ir ar automatiškai atnaujinti duomenis kiekvieną suplanuotą intervalą be vėlesnio raginimo.

Niekada    Paslėpti periodinio atnaujinimo raginimą ir parinktį Visada. Naudokite šią parinktį, kad galėtumėte atnaujinti duomenis kiekvieną suplanuotą intervalą be raginimo.

Pastaba : Kad būtų galima nustatyti šią parinktį, turi būti pažymėtas žymės langelis Periodiškai atnaujinti, jei įgalinta darbaknygėje.

Daugiau informacijos rasite "Excel Services" išorinių duomenų atnaujinimas.

Uždarykite seansą prieš atidarydami naują vieną (CloseWorkbookSessions)

Pažymėkite šį žymės langelį, kad esama darbaknygė būtų uždaryta, kai atidarysite naują. Galite pažymėti šį žymės langelį, kad programa geriau veiktų, kai daug vartotojų peržiūri tą pačią darbaknygę.

Išvalykite šį žymės langelį, kad esama darbaknygė būtų atidaryta, kai atidarysite naują. Pagal numatytąją reikšmę šis žymės langelis būna pažymėtas. Galite išvalyti šį žymės langelį, kad būtų išsaugotos visos sąveikos su šia darbaknyge, pvz., filtrai, rūšiavimas arba parametrų reikšmių nustatymai, kai atidaroma kita darbaknygė.

Daugiau informacijos ieškokite seansai ir seansų skirtojo laiko pabaiga "Excel" tarnybose.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×