El. laiškų suliejimo kūrimas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

El. laiškų suliejimo funkciją naudokite, kai norite siųsti daug beveik vienodų pranešimų, į kuriuos yra įtraukta unikalios informacijos. Pavyzdžiui, galite naudoti el. laiškų suliejimo funkciją, norėdami kurti atskirai pritinkintus el. laiškus, kuriuose yra asmeninių pastabų arba skiriasi atskiriems klientų segmentams skirtas turinys. Galite naudoti el. laiškų suliejimo funkciją, jei norite kurti 100 geriausių savo klientų siųstiną produkto skelbimą, kurį sudarančio leidinio visas tekstas arba jo dalis kartosis visuose sekančiuose skelbimuose, tačiau skirsis kliento el. pašto adresas.

Pastaba : Norint sulieti el. laiškus, reikia naudoti Microsoft Office Outlook 2007 arba Microsoft Outlook Express (5.0 arba naujesnę versiją).

Norėdami kurti el. laiškų suliejimą, naudokite užduočių sritį El. laiškų suliejimas. Norėdami atidaryti užduočių sritį El. laiškų suliejimas naujame arba esamame leidinyje, meniu Įrankiai nukreipkite žymiklį į Pašto pranešimai ir katalogai, tada spustelėkite El. laiškų suliejimas.

Šiame straipsnyje

Sukurkite arba prisijunkite prie gavėjų sąrašo

Parenkite leidinį

Sulieto leidinio kūrimas

Atšaukti suliejimą

Gavėjų sąrašo kūrimas arba prijungimas prie jo

Norėdami atlikti el. laiškų suliejimą, turite atidaryti naują arba esamą leidinį, tada prijungti duomenų šaltinį – failą, kuriame yra norima įtraukti unikali informacija. Duomenų faile gali būti vardų ir el. pašto adresų sąrašas, produkto duomenų arba paveikslėlių. Duomenų failas gali būti įvairių formatų, įskaitant:

 • Microsoft Office Outlook kontaktų sąrašas

 • Microsoft Office Excel darbalapiai

 • Microsoft Office Word lentelės

 • Microsoft Office Access duomenų bazės lentelės

 • Tekstiniai failai, kuriuose stulpeliai atskirti tabuliacijos ženklais, kableliais, kabliataškiais arba kitais skyrikliais, o eilutės – grįžimo į pastraipos pradžią simboliais.

Galite prijungti esamą sąrašą ar duomenų šaltinį arba kurti naują gavėjų sąrašą. Jei suliedami norite naudoti tik kai kuriuos sąrašo įrašus, sąrašą galite filtruoti pagal tam tikrą kriterijų. Taip pat galite rūšiuoti įrašus abėcėlės tvarka.

Pastaba : Jei leidinio puslapiuose norite sulieti paveikslėlius, duomenų šaltinyje turi būti norimų sulieti failų vardai arba paveikslėlių failų kelias. Į duomenų šaltinį neįtraukite pačių paveikslėlių arba atvaizdų.

Esamo sąrašo naudojimas

 1. Dalyje Kurti gavėjų sąrašą spustelėkite Naudoti esamą sąrašą, tada spustelėkite Pirmyn: sukurkite arba prisijunkite prie gavėjų sąrašo.

  Pagal numatytuosius parametrus Microsoft Office Publisher saugo duomenų šaltinius aplanke Mano duomenų šaltiniai. Norint rasti savo duomenų šaltinį, gali tekti naršyti.

 2. Dialogo lange Pasirinkite duomenų šaltinį spustelėkite norimą duomenų šaltinį.

 3. Spustelėkite Atidaryti.

  Atsižvelgiant į pažymėtą duomenų šaltinio tipą, gali atsidaryti kiti dialogo langai, reikalaujantys konkrečios informacijos.

  Pavyzdžiui, jei jūsų duomenų šaltinis yra Microsoft Office Excel darbaknygė, kurios keliuose darbalapiuose pateikta informacija, turite pasirinkti darbalapį, kuriame yra norima informacija, tada spustelėti Gerai.

  Visi sąraše esantys kontaktai bus rodomi dialogo lange Sulietų laiškų gavėjai, kuriame suliejant įtrauktinų gavėjų sąrašą galite filtruoti ir rūšiuoti.

Gavėjų pasirinkimas iš Outlook kontaktų

 1. Dalyje Kurti gavėjų sąrašą spustelėkite Pasirinkti iš Outlook kontaktų, tada spustelėkite Pirmyn: sukurkite arba prisijunkite prie gavėjų sąrašo.

 2. Jei esate paraginamas pasirinkti pašto profilį, spustelėkite norimą profilį, tada spustelėkite Gerai.

 3. Dialogo lange Kontaktų pasirinkimas spustelėkite norimą kontaktų sąrašą, tada spustelėkite Gerai.

  Visi aplanke esantys kontaktai bus rodomi dialogo lange Sulietų laiškų gavėjai, kuriame suliejant įtrauktinų gavėjų sąrašą galite filtruoti ir rūšiuoti.

Naujo sąrašo įvedimas

Jei neturite sąrašo, kurį galima prijungti, galite kurti naują sąrašą.

 1. Dalyje Kurti gavėjų sąrašą spustelėkite Įvesti naują sąrašą, tada spustelėkite Pirmyn: sukurkite arba prisijunkite prie gavėjų sąrašo.

 2. Dialogo lange Naujas adresų sąrašas įtraukite reikiamus naujus laukus arba stulpelio antraštes.

  Kaip?

  Dialogo lange Naujas adresų sąrašas spustelėkite Tinkinti stulpelius, tada atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

  • Norėdami įtraukti lauką, spustelėkite norimo įtraukti lauko pavadinimą, tada spustelėkite Pridėti.

  • Norėdami šalinti lauką, spustelėkite norimo šalinti lauko pavadinimą, tada spustelėkite Naikinti.

  • Norėdami pervardyti lauką, spustelėkite norimo pervardyti lauko pavadinimą, tada dialogo lango Lauko pervardijimas teksto laukelyje Į įveskite naują pavadinimą.

  • Norėdami perkelti lauką sąraše aukštyn arba žemyn, spustelėkite norimo perkelti lauko pavadinimą, tada spustelėkite Pakelti arba Nuleisti tiek kartų, kol jis atsidurs norimoje vietoje.

 3. Į atitinkamus laukus įveskite pirmojo įrašo informaciją, įskaitant gavėjo el. pašto adresą. Nebūtina užpildyti visų laukų.

 4. Baigę įvesti pirmojo įrašo informaciją, spustelėkite Naujas įrašas.

 5. Kartokite 3 ir 4 veiksmus, kol baigsite įvesti įrašus, tada spustelėkite Gerai.

 6. Dialogo lango Įrašyti adresų sąrašą lauke Failo vardas įveskite adresų sąrašo pavadinimą, tada pažymėkite aplanką, kuriame sąrašą norite įrašyti.

  Pagal numatytuosius parametrus Microsoft Office Publisher įrašo adresų sąrašą aplanke Mano duomenų šaltiniai. Geriausia adresų sąrašą laikyti čia, nes tai numatytasis aplankas, kuriame programa Publisher ieško duomenų šaltinių.

  Visi jūsų naujo sąrašo kontaktai bus rodomi dialogo lange Sulietų laiškų gavėjai, kuriame suliejant įtrauktinų gavėjų sąrašą galima filtruoti ir rūšiuoti.

Gavėjų pasirinkimas

Dialogo lange Sulietų laiškų gavėjai galite pasirinkti gavėjus, kuriuos norite įtraukti į sąlają. Pažymėkite visų gavėjų, kuriuos norite įtraukti, ir išvalykite visų gavėjų, kurių nenorite įtraukti, žymės langelius.

Pažymėkite arba išvalykite visus sąrašo įrašus

 • Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį antraštės eilutėje.

Jei suliedami norite naudoti tik kai kuriuos įrašus, sąrašą galite filtruoti pagal tam tikrą lauką ar kriterijų. Jei norite įtraukti filtruoto sąrašo įrašus arba jų neįtraukti, galite naudoti žymės langelius.

Filtruoti sąrašo įrašus

 1. Spustelėkite šalia elemento, pagal kurį norite filtruoti, stulpelio antraštės esančią rodyklę.

 2. Spustelėkite vieną iš šių parinkčių:

  • (Tušti) – rodomi visi įrašai, kurių atitinkamas laukas yra tuščias.

  • (Užpildyti) – rodomi visi įrašai, kurių atitinkamame lauke yra informacijos.

  • (Išplėstinis) – atidaromas dialogo langas Filtravimas ir rūšiavimas, kurį galite naudoti norėdami pritaikyti kelių kriterijų filtrą. Dialogo langą Filtravimas ir rūšiavimas galite atidaryti ir dialogo lango Sulietų laiškų gavėjai dalyje Patobulinti gavėjų sąrašą spustelėję Filtras.

   Patarimas : Jei duomenų šaltinyje yra keli įrašai, kurių kai kuriuose laukuose yra tokios pat informacijos, o stulpelyje yra 10 arba mažiau unikalių reikšmių, galite filtruoti pagal specifinę informaciją. Pavyzdžiui, jei yra keli adresai, kurių šalis/regionas yra Australija, galite filtruoti pagal Australija.

   Dialogo lange Sulietų laiškų gavėjai rodomi tik kriterijų atitinkantys įrašai. Jei norite vėl matyti visus įrašus, spustelėkite (Viskas).

Jei norite matyti sąrašo įrašus abėcėlės tvarka, galite juos rūšiuoti.

Sąrašo įrašų rūšiavimas

 • Dialogo lange Sulietų laiškų gavėjai spustelėkite elemento, pagal kurį norite rūšiuoti, stulpelio antraštę.

  Pavyzdžiui, jei norite sąrašą rodyti surūšiuotą abėcėlės tvarka pagal pavardę, spustelėkite stulpelio antraštę Pavardė.

 • Jei norite rūšiuoti naudodami kelis kriterijus, dialogo lango Sulietų laiškų gavėjai dalyje Patobulinti gavėjų sąrašą spustelėkite Rūšiuoti. Dialogo lange Filtravimas ir rūšiavimas pasirinkite kriterijus, pagal kuriuos norite rūšiuoti.

Spustelėkite Gerai, jei norite grįžti į užduočių sritį El. laiškų suliejimas.

Puslapio viršus

Leidinio parengimas

El. laiškų suliejimo funkcija sukuria vieną pranešimą, kuriame pateikiama visose kopijose vienoda informacija ir vienas ar keli vietos rezervavimo ženklai, skirti unikaliai kiekvienos kopijos informacijai. Sukūrę leidinį, įterpkite papildomą tekstą, kurį norite matyti visose savo el. laiškų suliejimo leidinio versijose, pavyzdžiui, sveikinimą, ir vietos rezervavimo ženklus, skirtus unikaliai informacijai, pavyzdžiui, gavėjų vardams.

Jei to dar nepadarėte, įterpkite teksto laukelį, įveskite kiekvienoje el. laiškų suliejimo leidinio versijoje norimą matyti tekstą ir įtraukite vietos rezervavimo ženklus, skirtus unikaliai informacijai.

Teksto laukelio įterpimas

 1. Objektų įrankių juostoje spustelėkite Teksto lauką Mygtuko vaizdas .

 2. Nukreipkite žymiklį į tą leidinio vietą, kurioje norite įterpti vieną teksto laukelio kampą, tada įstrižai vilkdami nustatykite norimo dydžio teksto laukelį.

Visose versijose norimo matyti teksto įterpimas

 • Spustelėkite teksto laukelį, tada įveskite visose el. laiškų suliejimo leidinio versijose norimą matyti tekstą.

Duomenų laukų įterpimas į leidinį

 1. El. laiškų suliejimo leidinyje spustelėkite teksto laukelį, kuriame norite įterpti duomenų laukas.

 2. Įterpkite vieną iš šių:

  Adresų laukai

  Užduočių srities El. laiškų suliejimas (Parenkite leidinį) dalies Parenkite leidinį sąraše pasirinktą lauką nuvilkite į teksto laukelį, kurį sukūrėte tam laukui.

  Pastaba : 

  • Taip pat dalyje Daugiau elementų galite spustelėti Adreso laukai, tada dialogo lange Įvesti adreso lauką spustelėkite visus norimus įtraukti adreso elementus.

  • Jei jūsų duomenų šaltinyje esančių duomenų laukų pavadinimai nesutampa su programos Publisher adreso laukų pavadinimais, dialogo lange Įvesti adreso lauką reikia spustelėti Sutampantys laukai. Dialogo lango Sutampantys laukai išplečiamuosiuose sąrašuose pažymėkite duomenų šaltinio laukus, kurie atitinka programos Publisher laukus.

  Asmeninį hipersaitą

  1. Užduočių srities El. laiškų suliejimas (Parenkite leidinį) dalyje Daugiau elementų spustelėkite Įterpti asmeninį hipersaitą.

  2. Dialogo lange Asmeninio hipersaito įterpimas įveskite norimą rodyti tekstą ir svetainės adresą, kuriuo norite nukreipti gavėjus, spustelėjusius hipersaitą.

  3. Jei į rodomą tekstą norite įterpti duomenų lauką, spustelėkite rodomo teksto laukelį, į kurį norite įterpti duomenų lauką, tada dešinėje esančiame sąraše spustelėkite norimą įterpti duomenų lauką.

   Pastaba : Jei įterpiate duomenų lauką, galite nurodyti vietoj tuščių įrašų, kurie atitinka įterptą duomenų lauką, rodomą tekstą ir žiniatinklio adresą. Jei reikia, pažymėkite žymės langelius Naudoti numatytąjį tuščių įrašų tekstą ir Naudoti numatytąjį tuščių įrašų hipersaitą, tada įveskite pakaitinį tekstą ir žiniatinklio adresą.

  Paveikslėlio lauką

  1. Užduočių srities El. laiškų suliejimas (Parenkite leidinį) dalyje Daugiau elementų spustelėkite Paveikslėlio laukas.

  2. Dialogo lange Įterpti paveikslėlio lauką spustelėkite lauką, kuris atitinka norimą įterpti paveikslėlių failų vardų sąrašą.

  Pasisveikinimo eilutė

  1. Užduočių srities El. laiškų suliejimas (Parenkite leidinį) dalyje Daugiau elementų spustelėkite Pasisveikinimo eilutė.

  2. Dialogo lange Įterpti pasisveikinimo eilutę pasirinkite pasisveikinimo eilutės formatą. Visus pasisveikinimo eilutės formatus sudaro pasveikinimas, vardo formatas ir po jų dedamas skyrybos ženklas.

  3. Pažymėkite tekstą, kurį norite rodyti, jei programa Publisher negali suprasti gavėjo vardo, pavyzdžiui, jei duomenų šaltinyje nėra gavėjo vardo arba pavardės, o tik įmonės pavadinimas.

   Pastaba : Jei jūsų duomenų šaltinyje esančių duomenų laukų pavadinimai nesutampa su programos Publisher pasveikinimo eilutės laukų pavadinimais, dialogo lange Įterpti pasisveikinimo eilutę reikia spustelėti Sutampantys laukai. Dialogo lango Sutampantys laukai išplečiamuosiuose sąrašuose pažymėkite duomenų šaltinio laukus, kurie atitinka programos Publisher laukus.

Duomenų laukų formatavimas

Jei norite, duomenų laukams ir kitam įtrauktam tekstui (pavyzdžiui, pasisveikinimui Labas arba Brangus...) galite taikyti teksto formatus, kad pakeistumėte sulietų duomenų išvaizdą. Norėdami formatuoti sulietus duomenis, turite formatuoti el. laiškų suliejimo leidinyje esančius duomenų laukus.

 1. El. laiškų suliejimo leidinyje pažymėkite lauką, kuriame yra norima formatuoti informacija.

 2. Meniu Formatavimas spustelėkite Šriftas, tada pažymėkite norimas parinktis.

Gavėjo duomenų, pateiktų leidinio duomenų laukuose, peržiūra

Dabar galite peržiūrėti, kaip leidinyje atrodys sulieti duomenų laukai su faktiniais duomenimis.

 1. Norėdami peržiūrėti leidinį, atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

  • Norėdami peržiūrėti įrašus tokia tvarka, kokia jie bus rodomi sulietame leidinyje, spustelėkite naršymo mygtukus dalyje Peržiūrėti gavėjąLaiškų suliejimo užduočių sritis Mygtukas Pirmyn Mygtukas Atgal .

   Duomenų laukai užpildomi naudojant pirmojo duomenų šaltinio įrašo informaciją. Leidinio puslapiuose negalima redaguoti duomenų šaltinio įrašų, bet galima formatuoti, perkelti arba naikinti duomenų laukus.

  • Norėdami rasti ir peržiūrėti konkretų duomenų šaltinio įrašą, spustelėkite Rasti gavėją, tada dialogo lange Įrašo ieška įveskite ieškos kriterijų.

 2. Jei reikia, pakeiskite gavėjų sąrašą. Atlikite bet kurį iš šių veiksmų:

  • Norėdami išbraukti konkretų gavėją iš suliejimo sąrašo, spustelėkite Išbraukti šį gavėją.

  • Norėdami keisti gavėjų sąrašą, spustelėkite Redaguoti gavėjų sąrašą, tada dialogo lange Sulietų laiškų gavėjai atlikite keitimus.

 3. Baigę tvarkyti el. laiškų suliejimo leidinį ir įterpę visus sulietus laukus, meniu Failas spustelėkite Įrašyti kaip. Lauke Failo vardas įveskite leidinio pavadinimą, tada spustelėkite Įrašyti.

 4. Spustelėkite Pirmyn: sukurkite sulietus leidinius.

Puslapio viršus

Sulieto leidinio kūrimas

Užduočių srities El. laiškų suliejimas dalyje Pasirinkite el. laiškų suliejimo išvestis galite:

 • Siųsti sulietą leidinį kaip el. laišką.

 • Peržiūrėti sulietą leidinį (jei prieš siųsdami visas versijas norite matyti, kaip jis atrodys, ir išspręsti galimas problemas).

Sulieto leidinio peržiūra

 1. Spustelėkite El. laiško peržiūra.

 2. Spauskite mygtukus Pirmyn ir Atgal norėdami peržiūrėti, kaip atrodys kiekvienas siunčiamas el. laiškas.

  Pastaba : Jei dizaino tikrintuvas randa klaidų, dėl kurių gali nepavykti sėkmingai atlikti el. laiškų suliejimo, užduočių srities El. laiškų suliejimas dalyje El. laiško peržiūra parodomas pranešimas. Norėdami peržiūrėti ir išspręsti galimas problemas, spustelėkite Dizaino tikrintuvas.

Puslapio viršus

Sulieto leidinio siuntimas

 1. Spustelėkite Siųsti el. paštu.

 2. Dialogo lango Suliejimas į el. laišką išplečiamajame sąraše Kam pažymėkite gavėjo lauką. Dažniausiai suliejant el. laiškus tinka rinktis El. pašto adresas.

 3. Dalyje Tema įveskite temos eilutę. Dalyje Įterpiami elementai spustelėkite duomenų laukus, kuriuos norite įterpti į temos eilutę.

 4. Norėdami nurodyti kitas parinktis, pavyzdžiui, kopijos ar nematomos kopijos gavėjus arba pranešimo priedus, spustelėkite Parinktys.

 5. Spustelėkite Siųsti.

  Atidaromas dialogo langas Sulietų el. laiškų siuntimas, kad galėtumėte patvirtinti siuntimą, t. y. peržiūrėti gavėjus atsižvelgdami į tai, kam laiškas buvo arba nebuvo nusiųstas.

Puslapio viršus

Sąlajos atšaukimas

Bet kada prieš išsiųsdami sulietus el. laiškus galite atšaukti sąlają ir el. laiškų suliejimo leidinį atskirti nuo jo duomenų šaltinio.

 1. Meniu Įrankiai nukreipkite žymiklį į Pašto pranešimai ir katalogai ir spustelėkite Atšaukti sąlają.

 2. Kai būsite paklaustas, ar norite atšaukti sąlają, spustelėkite Taip.

Leidinys atskiriamas nuo jo duomenų šaltinio.

Pastaba : Jei atšaukiate el. laiškų sąlają, kai kurie duomenų laukai konvertuojami į tekstą, o adreso blokai, adreso laukai ir pasisveikinimo eilutės lieka aktyviais duomenų laukais.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×