El. laiškų siuntimas darbo eigoje

El. laiškų siuntimas darbo eigoje

Kai kuriose „SharePoint“ versijose norint siųsti el. laišką su pridėtu sąrašo elementu reikėdavo atlikti daug veiksmų, kurie išsamiai aprašyti toliau. Tačiau, jei naudojate naujausią „SharePoint“ versiją, galite įtraukti srautą tiesiogiai iš savo sąrašo. „Microsoft Flow“ šablone, skirtame siųsti el. laiškui, kai įtrauktas sąrašo elementas, yra pagrindiniai veiksmai, kurie padės jums greitai pradėti.

El. laiškų siuntimas iš darbo eigos

Paprasto el. laiško siuntimas iš darbo eigos

Dinaminis laišką gausiančių vartotojų ir grupių pasirinkimas

Informacijos apie dabartinį elementą įtraukimas

Statinio hipersaito įtraukimas

Hipersaito į dabartinį elementą įtraukimas

Vaizdo įtraukimas

Nepalaikomų parinkčių identifikavimas

Paprasto el. laiško siuntimas iš darbo eigos

Naujas elementas, suaktyvinantis el. laiško siuntimo darbo eigą

Naudodami veiksmą Siųsti el. laišką darbo eigos dizaino įrankyje, galite nustatyti pasirinktinę darbo eigą ir siųsti el. laiškus sau arba bet kuriam kitam nurodytam vartotojui ar grupei. Galimi el. laiško laukai yra Kam, Kopija, Tema ir Pagrindinis tekstas. Šiuose laukuose gali būti ir statinio teksto ir teksto, kuris dinamiškai sugeneruojamas iš darbo eigos peržvalgų.

Galite naudoti veiksmą Siųsti el. laišką norėdami sugeneruoti įvairių tipų laiškus, įskaitant pranešimus, siunčiamus tada, kai darbo eiga pasiekia nurodytus etapus arba kai atliekami nurodyti veiksmai (įskaitant bendrą darbo eigos pradėjimą ir sustabdymą), taip pat priminimus apie užduotis, kurios nėra užbaigtos suėjus jų terminui.

Pastaba: Kad jūsų darbo eiga galėtų siųsti el. laiškus, serveryje turi būti sukonfigūruoti siunčiamo el. pašto parametrai. Jei nesate tikri, kokie yra dabartiniai serverio el. pašto parametrai, kreipkitės į serverio administratorių. Daugiau informacijos apie siunčiamo el. pašto parametrus rasite saituose, pateiktuose skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Šiame pavyzdyje nustatysite darbo eigą, kad ji išsiųstų jums pranešimą el. paštu kiekvieną kartą, kai pradedamas vykdyti naujas elementas. Naudokite „SharePoint Designer“ versiją, atitinkančią jūsų „SharePoint Server“ versiją. Pavyzdžiui, jei turite „SharePoint Server 2010“, naudokite „SharePoint Designer 2010“. O su visomis versijomis po „SharePoint Server 2010“, įskaitant „SharePoint Server 2016“ ir „SharePoint Online“, naudokite „SharePoint Designer 2013“. „SharePoint Designer 2013“ galite atsisiųsti iš „Microsoft“ atsisiuntimo centro, o daugiau informacijos rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

„SharePoint Designer 2013“ atidarymas ir prisijungimas prie „SharePoint“ svetainės

„SharePoint Designer 2013“ įdiegiama kaip „Office 2013“ programa. Norėdami atidaryti „SharePoint Designer 2013“ ir prisijungti prie „SharePoint“ svetainės, atlikite šiuos veiksmus:

 1. Atidarykite „SharePoint Designer 2013“ pasirinkdami ją pradžios meniu. Spustelėkite pradžios piktogramą, Visos programosMicrosoft Office 2013, tada – SharePoint Designer 2013.

 2. „SharePoint Designer 2013“ pradiniame puslapyje spustelėkite Atidaryti svetainę.

 3. Įveskite „SharePoint“ svetainę, prie kurios norite prisijungti. Pavyzdžiui, http://www.contoso.com/sites/a-sharepoint-site.

 4. Spustelėkite Atidaryti, kad atidarytumėte svetainę.

 5. Jei būsite paraginti, įveskite savo kredencialus. (Jei kompiuteryje, iš kurio prisijungėte, nėra integruotų saugos priemonių, tuomet būsite paraginti įvesti savo kredencialus.) Įsitikinkite, kad naudojate kredencialus, kurie leidžia pasiekti „SharePoint“ svetainę.

Sąrašo darbo eigos kūrimas „SharePoint“ darbo eigos platformoje

 1. Naršymo srityje spustelėkite mazgą Darbo eigos.

 2. Spustelėkite išplečiamąjį sąrašą Sąrašo darbo eiga, esantį skirtuko DARBO EIGOS dalyje Nauja.

 3. Pasirinkite sąrašą, kurį norite susieti su naująja darbo eiga.

 4. Dialogo lange Kurti sąrašo darbo eigą įveskite darbo eigos pavadinimą ir aprašą, tada įsitikinkite, kad Platformos tipas nustatyta kaip „SharePoint 2013“ darbo eiga.

Pasirinkite Gerai, kad sukurtumėte darbo eigą.

Sukūrę darbo eigą, galite įtraukti į ją veiksmų, sąlygų, etapų, žingsnių ir ciklų. Šie darbo eigos komponentai pasiekiami „SharePoint Designer 2013“ juostelėje.

Pastaba: Jei nematote „SharePoint 2013“ darbo eigos kaip galimo platformos tipo, vadinasi, darbo eigos tvarkytuvas nesukonfigūruotas veikti su „SharePoint“ ūkiu. Žr. Darbo eigos tvarkytuvo konfigūravimas veikti su „SharePoint Server 2013“ ūkiu.

Daugiau informacijos apie pasiekiamą darbo eigos veiksmų sąrašą žr. skyriuje Taip pat žiūrėkite.

El. laiško siuntimo veiksmo kūrimas

 1. Spustelėkite Veiksmai, tada spustelėkite Siųsti el. laišką

 2. Veiksme spustelėkite šiems vartotojams

 3. Dialogo lange Apibrėžti el. laišką pasirinkite vartotojus iš esamų vartotojų ir grupių arba įveskite savo el. pašto adresą lauke Kam

  Pastabos: 

  • Norėdami siųsti el. laišką išoriniu el. pašto adresu, turite galėti gauti informaciją iš atitinkamo el. pašto serverio.

  • Laiško adresas Kam gali būti konkretus, statinis adresas (pavyzdžiui, NORTHWINDTRADERS\junmin arba junmin@northwindtraders.com) arba darbo eigos peržvalga kintamųjų informacijoje. Norėdami sužinoti daugiau, kaip naudoti darbo eigos peržvalgas norint dinamiškai adresuoti el. laiškus, siunčiamus iš darbo eigos, užuot naudojus statinius adresus, žr. kitą skyrių Dinaminis laišką turinčių gauti vartotojų arba grupių pasirinkimas.

  • Sugeneruoto laiško siuntėjo adresas visada bus serverio administratoriaus el. pašto adresas, nebent serverio administratorius pakeistų siuntėjo adresą dabartinei žiniatinklio taikomajai programai arba visoms žiniatinklio taikomosioms programoms. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite Siunčiamų el. laiškų konfigūravimas konkrečiai žiniatinklio taikomajai programai.

 4. Lauke Tema įveskite laiško temą arba spustelėkite Rodyti duomenų susiejimą Mygtuko vaizdas , kad apibrėžtumėte darbo eigos peržvalgą tekste, kurį norite čia naudoti

  Pastaba: Kad darbo eiga būtų tinkamai sudaryta, į lauką Tema turite įvesti teksto.

 5. Dideliame lauke, esančiame po lauku Tema, įveskite arba įklijuokite laiško pagrindinį tekstą

 6. Pasirinkite Gerai

 7. Pasirinkite Veiksmas > Eiti į kitą etapą

 8. Pasirinkite Darbo eigos pabaiga

 9. Spustelėkite Publikuoti

Tolesniuose skyriuose aprašytos išplėstinės el. laiškų turinio modifikavimo parinktys.

Puslapio viršus

Dinaminis laišką gausiančių vartotojų ir grupių pasirinkimas

Jei laiško laukuose Kam ir Kopija nurodysite statinius adresus, tuomet kaskart prireikus pakeisti gavėjus turėsite atidaryti darbo eigą darbo eigos tvarkytuve ir atlikti pakeitimus rankiniu būdu. Jei adresai dažnai keičiasi, laukuose Kam ir Kopija geriau naudoti darbo eigos peržvalgas. Peržvalgos gali nurodyti adresus iš lauko dabartiniame elemente, iš lauko kitame sąraše ar bibliotekoje esančiame elemente arba iš darbo eigos kintamųjų.

Pasirinktinio sąrašo naudojimas gavėjų adresams saugoti

Jei gavėjai reguliariai keičiasi, bet ne taip dažnai, kad juos reikėtų nurodyti inicijavimo formoje kaskart, kai pradedama darbo eiga, galite sukurti pasirinktinį gavėjų sąrašą, kuriame būtų vienas sąrašo elementas kiekvienai jį nurodančiai darbo eigai, tada sukurti stulpelius, kuriuose galėtumėte saugoti adresus, kuriais bus siunčiamas el. laiškas iš kiekvienos darbo eigos. Pasikeitus bet kurio darbo eigos laiško gavėjams, jums tereikės pakeisti adresus atitinkamame tos darbo eigos gavėjų sąrašo elemento lauke.

Svarbu: Stulpeliai, kuriuose saugote darbo eigos el. laiškų gavėjų adresus, gali būti vienos teksto eilutės, kelių teksto eilučių arba asmens ar grupės tipo stulpeliai. Jei naudosite asmens arba grupės stulpelį, galėsite sukurti tik po vieną įrašą kiekviename lauke, kurį darbo eiga nurodys el. pašto adresams. Kurdami stulpelį, kaip parinkties Leisti kelis pasirinkimus reikšmę būtinai pasirinkite Ne. Jei norite naudoti šio tipo stulpelį, kad nurodytumėte kelis gavėjus, galite sukurti „SharePoint“ grupę, kurioje būtų žmonių, kuriems darbo eiga turėtų siųsti el. laišką, tada lauke nurodyti grupę. Kurdami stulpelį, dalyje Leisti pasirinkimą iš būtinai pasirinkite Žmonės ir grupės. Saitų į daugiau informacijos apie sąrašų kūrimą ir stulpelių įtraukimą rasite skyriuje Taip pat skaitykite.

Pastaba: Kai kuriate „SharePoint“ grupes, įsitikinkite, kad kiekviena grupė turi bent svetainės skaitymo teises ir kad naujos grupės puslapio srityje Grupės parametrai, dalyje Kas gali peržiūrėti narystę grupėje?, yra pažymėta Visi.

Jei norite naudoti darbo eigos peržvalgą pasirinktiniame gavėjų sąraše:

 1. Naršyklėje sukurkite pasirinktinį sąrašą, pavadintą Gavėjai, su šiais trim stulpeliais:

  • Pakeisti numatytąjį stulpelio pavadinimą Pavadinimas į Darbo eigos pavadinimas. Visas kitas parinktis palikite tokias, kokios yra. Saitą į daugiau informacijos apie stulpelio keitimą sąraše arba bibliotekoje rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

  • Įtraukite asmens arba grupės stulpelį pavadinimu Kam. Šiame stulpelyje leiskite pasirinkti žmones ir grupes, tačiau neleiskite atlikti kelių pasirinkimų. Visas kitas parinktis palikite tokias, kokios yra. Saitą į daugiau informacijos apie stulpelio kūrimą sąraše arba bibliotekoje rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

  • Įtraukite vienos teksto eilutės stulpelį pavadinimu Kopija. Visas kitas parinktis palikite tokias, kokios yra.

 2. Gavėjų sąraše sukurkite naują elementą ir atlikite šiuos veiksmus:

  • Lauke Darbo eigos pavadinimas įveskite Dokumento peržiūra; tai yra čia naudojamo darbo eigos pavyzdžio pavadinimas.

  • Lauke Kam spustelėkite Adresų knygelė Mygtuko vaizdas , tada dialogo lange Pasirinkti žmones ir grupes pasirinkite vienas asmuo arba grupė, kuriems norite adresuoti laiškus.

  • Lauke Kopija įveskite gavėjų, kuriems turi būti siunčiamos kopijos, el. pašto adresus, atskirdami kelis adresus kabliataškiais.

 3. Naujos darbo eigos kūrimas

 4. Spustelėkite Veiksmai, tada spustelėkite Siųsti el. laišką.

 5. Veiksme spustelėkite šiems vartotojams.

 6. Dialogo lange Apibrėžti el. laišką, lauko Kam pabaigoje, spustelėkite Adresų knygelė Mygtuko vaizdas .

 7. Dialogo lange Pasirinkti vartotojus, sąraše Arba pasirinkti iš esamų vartotojų ir grupių, spustelėkite Darbo eigos peržvalga vartotojui..., tada spustelėkite Pridėti.

 8. Dialogo lange Asmens arba grupės peržvalga pasirinkite šias parinktis:

  • Duomenų šaltinis: Gavėjai arba jūsų pasirinktinio sąrašo pavadinimas.

  • Laukas iš šaltinio: Kam arba laukas, kuriame yra adresas, kurį norite naudoti eilutėje Kam.

  • Grąžinti lauką kaip: Prisijungimo vardas. Ši parinktis nuspręs lauko Kam formatą el. laiške

  • Laukas: Gavėjai: Darbo eigos pavadinimas

  • Reikšmė: Įveskite Dokumento peržiūra arba dabartinės darbo eigos pavadinimą.

   Ši peržvalga nurodo: „iš sąrašo Gavėjai pasirinkti lauko Kam reikšmę, kur Darbo eigos pavadinimas yra Dokumento peržiūra“.

   Viršutinėje dialogo lango dalyje nurodomas sąrašas ir stulpelis; apatinėje dialogo lango dalyje nurodoma eilutė.

 9. Dialogo lange Asmens arba grupės peržvalga spustelėkite Gerai.

 10. Pranešime apie unikalių peržvalgų užtikrinimą spustelėkite Gerai.

 11. Dar kartą spustelėkite Gerai, kad uždarytumėte dialogo langą Pasirinkti vartotojus.

 12. Dialogo lange Apibrėžti el. laišką, lauko Kopija pabaigoje, spustelėkite Adresų knygelė Mygtuko vaizdas .

 13. Dialogo lange Pasirinkti vartotojus, sąraše Arba pasirinkti iš esamų vartotojų ir grupių, spustelėkite Darbo eigos peržvalga vartotojui..., tada spustelėkite Pridėti.

 14. Dialogo lange Apibrėžti darbo eigos peržvalgą pasirinkite šias parinktis:

  • Duomenų šaltinis: Gavėjai arba jūsų pasirinktinio sąrašo pavadinimas.

  • Laukas iš šaltinio: Kopija arba laukas, kuriame yra adresas, kurį norite naudoti eilutėje Kopija.

  • Grąžinti lauką kaip: Prisijungimo vardas. Ši parinktis nuspręs lauko Kam formatą el. laiške

  • Laukas: Gavėjai: Darbo eigos pavadinimas

  • Reikšmė: Įveskite Dokumento peržiūra arba dabartinės darbo eigos pavadinimą.

   Ši peržvalga nurodo: „iš sąrašo Gavėjai pasirinkti lauko Kopija reikšmę, kur Darbo eigos pavadinimas yra Dokumento peržiūra“.

 15. Spustelėkite Gerai, spustelėkite Gerai dar kartą įspėjimo pranešime, tada spustelėkite Gerai dar kartą, kad uždarytumėte dialogo langą Pasirinkti vartotojus.

Dabar, kai darbo eiga siųs šį el. laišką, ji siųs jį adresais, nurodytais pasirinktinio sąrašo Gavėjai elemento Dokumento peržiūra laukuose Kam ir Kopija. Norėdami pakeisti gavėjus, tiesiog atlikti norimus pakeitimus sąrašo elemente.

Viena darbo eiga gali siųsti kelis el. laiškus ir laiškai negali būti visi siunčiami tiems patiems gavėjams. Norėdami išsaugoti kitus adresus papildomiems šios darbo eigos siunčiamiems laiškams, galite įtraukti į sąrašą stulpelių, kuriuose išsaugosite kitus adresus. Šiuo atveju stulpelius galite pavadinti „Pirmas laiškas, skirtas“, “Antras laiškas, skirtas“ ir t. t.

Arba galite sudaryti sąrašą, kad reikėtų kurti vieną elementą vienam laiškui, kurį siunčia darbo eiga, užuot kūrus vieną elementą kiekvienai darbo eigai. Šiuo atveju įsitikinkite, kad pavadinimas, naudojamas kiekvienam laiškui identifikuoti, yra unikalus, kad peržvalgos, gaunančios adresus, grąžintų unikalią jūsų norimą reikšmę.

Darbo eigos inicijavimo formos naudojimas gavėjams nurodyti

Jei norite, kad gavėjai būtų nurodomi kiekvieną kartą, kai rankiniu būdu pradedama darbo eiga, galite tinkinti darbo eigos inicijavimo formą, kad adresai būtų renkami iš asmens, kuris pradeda darbo eigą. Tada darbo eiga galės tiesiog naudoti įvestus adresus tiesiogiai arba nukopijuoti juos į laukus dabartiniame elemente, kur jie vis tiek bus pasiekiami kaip nuoroda po to, kai darbo eiga užbaigs savo dabartinį egzempliorių. Jei darbo eiga taip pat nustatoma būti pradedama automatiškai, galite nurodyti numatytuosius adresus inicijavimo formoje visiems atvejams, kai naudojamas automatinis pradėjimas.

Puslapio viršus

Informacijos apie dabartinį elementą įtraukimas

Iki šiol laiško pavyzdyje naudojome statinį pagrindinį tekstą: kiekvieną kartą, kai darbo eiga sukuria laiško egzempliorių, tekstas bus lygiai toks pat.

Tačiau gali būti naudinga įtraukti tekstą, kuris keičiasi priklausomai nuo elemento, kuriame šiuo metu yra vykdoma darbo eiga. Pavyzdžiui, gali būti naudinga į laiško pagrindinį tekstą įtraukti dokumento, kurį reikia peržiūrėti, pavadinimą. Norėdami įtraukti tokio tipo dinaminę informaciją, turite naudoti darbo eigos peržvalgą. Peržvalgos gauna duomenis iš įvairių duomenų šaltinių, pvz., sąrašų, bibliotekų ir darbo eigos duomenų.

Norėdami įtraukti dokumento pavadinimą į laiško tekstą:

 1. Įveskite arba įklijuokite statinį tekstą, kuriame turėtų būti rodoma peržvalgos informacija.

 2. Perkelkite įterpimo vietą ten, kur turėtų būti peržvalga.

  Patarimas: Įterpus peržvalgą, į naują vietą jos nuvilkti nebegalima. (Tačiau galima „pakeisti“ peržvalgos vietą velkant kitą, aplink ją esantį tekstą.) Taip pat negalima iškirpti, kopijuoti ar įklijuoti peržvalgos ar bet kokio kito teksto, kuriame yra peržvalga.

 3. Spustelėkite Pridėti arba keisti peržvalgą.

 4. Dialogo lange Eilutės peržvalga pasirinkite Dabartinis elementas lauke Duomenų šaltinis ir Pavadinimas lauke Laukas iš šaltinio.

 5. Spustelėkite Gerai.

 6. Įterpta peržvalga rodoma laiško pagrindiniame tekste.

 7. Spustelėkite Publikuoti, kad publikuotumėte darbo eigą.

Kai vykdoma darbo eiga ir sugeneruojamas laiškas, peržvalga pakeičiama dokumento pavadinimu.

5 pavadinimo įterpimas

Įtraukti dokumento pavadinimą yra naudinga, tačiau dar naudingiau gali būti įtraukti hipersaitą, kuris nukreiptų tiesiogiai į patį dokumentą. Norėdami tai padaryti, turite įtraukti peržvalgą į hipersaitą.

Puslapio viršus

Statinio hipersaito įtraukimas

Į savo darbo eigos el. laiško pagrindinį tekstą galite įtraukti statinį hipersaitą, kuris visada susietų su tuo pačiu adresu ar vieta, naudodamiesi mygtuku Redaguoti hipersaitą, esančiu dialogo lango Apibrėžti el. laišką formatavimo įrankio skydelio viršutiniame dešiniajame kampe.

 1. Įveskite arba įklijuokite statinį tekstą, kuriame turėtų būti rodomas saitas.

 2. Pažymėkite tekstą ir spustelėkite Redaguoti hipersaitą.

 3. Dialogo lange Redaguoti hipersaitą įveskite svetainės adresą.

 4. Spustelėkite Gerai.

  Įterptas hipersaitas rodomas laiško pagrindiniame tekste.

Pastaba: Tekstu pagrįstos el. pašto programos negalės sugeneruoti hipersaito.

Norėdami sužinoti, kaip naudoti darbo eigos peržvalgą norint sukurti dinaminį hipersaitą, kuris nukreiptų į skirtingus adresus, atsižvelgiant į elementą, kuriame šiuo metu vykdoma darbo eiga, žr. kitą skyrių Hipersaito į dabartinį elementą įtraukimas.

Puslapio viršus

Hipersaito į dabartinį elementą įtraukimas

Ankstesniame skyriuje, Statinio hipersaito įtraukimas, hipersaito pavyzdyje panaudotame adrese nėra kintamųjų informacijos: kiekvieną kartą, kai darbo eiga siunčia el. laišką, hipersaitas nurodo tą patį puslapį.

Tačiau naudodami darbo eigos peržvalgą galite sukurti dinaminį saitą, kuris naudoja informaciją apie dabartinį elementą, kad nuspręstų, į kurį URL nukreipti.

Jei dabartinis elementas yra dokumentas dokumentų bibliotekoje

Darbo eigos paleidimo pranešimo pavyzdyje galite pateikti saitą į patį naują dokumentą:

 1. Įveskite arba įklijuokite statinį tekstą, kuriame turėtų būti rodomas saitas.

 2. Pažymėkite tekstą ir spustelėkite Redaguoti hipersaitą.

 3. Dialogo lange Redaguoti hipersaitą spustelėkite funkciją (fx).

  Patarimas: Įterpus peržvalgą, į naują vietą jos nuvilkti nebegalima. (Tačiau galima „pakeisti“ peržvalgos vietą velkant kitą, aplink ją esantį tekstą.) Taip pat negalima iškirpti, kopijuoti ar įklijuoti peržvalgos ar bet kokio kito teksto, kuriame yra peržvalga.

 4. Dialogo lange Eilutės peržvalga pasirinkite Dabartinis elementas lauke Duomenųšaltinis.

 5. Lauke Laukas iš šaltinio pasirinkite Koduotas absoliutusis URL, tada spustelėkite Gerai.

  1 dabartinio elemento hipersaito įterpimas 2 dabartinio elemento hipersaito įterpimas 3 dabartinio elemento hipersaito įterpimas

Kai laiško gavėjas spustelėja saitą, atidaromas dokumentas, kurį galima peržiūrėti arba redaguoti.

Jei dabartinis elementas yra sąrašo elementas

Kai kuriate saitą į sąrašo elementą, pvz., pranešimą arba kalendoriaus įvykį, galite pasirinkti, kad saitas atidarytų sąrašo elemento rodymo formą (DispForm.aspx) arba redagavimo formą (EditForm.aspx).

Jei norite sukurti saitą, kuris atidaro sąrašo elementą:

 1. Naršyklėje pereikite į sąrašą, kuriame norite sukurti šią darbo eigą

 2. Atidarykite bet kurio bibliotekoje esančio dokumento sąrašo elementą, naudodami parinktį Peržiūrėti elementą, jei norite, kad saitas atidarytų rodymo formą, arba Redaguoti elementą, jei norite, kad saitas atidarytų redagavimo formą

 3. Nukopijuokite adresą į adreso juostą nuo pradžios http: arba https: iki pirmojo lygybės ženklo (=)

  1 sąrašo elemento hipersaito įterpimas

 4. Tekstas ?ID= yra užklausos eilutės parametras, kuris nurodo puslapiui rodyti formą to dabartiniame sąraše ar bibliotekoje esančio elemento, kuris turi sąrašo ID, nurodytą po lygybės ženklo (=) – šiame pavyzdyje tai bus dabartinio elemento sąrašo ID, kaip nurodo darbo eigos peržvalga.

  Pastaba: Jei dabartinis elementas yra užduotis, kurią sukūrė vienas iš trijų darbo eigos užduoties veiksmų, ir jei norite, kad saitas atidarytų pasirinktinę užduoties formą (o ne numatytąją užduočių sąrašo rodymo arba redagavimo formą), žr. toliau pateiktą skyrių Jei dabartinis elementas yra pasirinktinė užduoties forma. Su užduotimis, kurias sukūrė ne darbo eigos užduoties veiksmas, ir net su užduočių, kurias sukūrė vienas iš darbo eigos užduočių veiksmų, rodymo formomis dabartinė procedūra yra vienintelė, kurią tereikia atlikti.

 5. Dialogo lange Apibrėžti el. laišką įveskite arba įklijuokite statinį tekstą, kuriame turėtų būti rodomas saitas (pavyzdžiui, „Norėdami peržiūrėti sąrašo elementą, spustelėkite čia).

 6. Pažymėkite tekstą ir spustelėkite Redaguoti hipersaitą.

 7. Dalyje Redaguoti hipersaitą pasirinkite Eilutės daryklė, kaip adreso lauko reikšmę

 8. Dialogo lange Eilutės daryklė įklijuokite adresą.

 9. Perkelkite įterpimo vietą iškart po lygybės ženklo (=) ir spustelėkite Pridėti arba keisti peržvalgą.

 10. Dialogo lange Eilutės peržvalga pasirinkite Dabartinis elementas lauke Šaltinis ir ID lauke Laukas iš šaltinio.

  3 sąrašo elemento hipersaito įterpimas

 11. Spustelėkite Gerai.

  Galutinė eilutė eilutės daryklėje turėtų prasidėti http:// arba https:// ir baigtis [%Current Item:ID%] 4 sąrašo elemento hipersaito įterpimas

  Svarbu: Nors dabartinio elemento ID peržvalga yra naudinga kuriant saitus į dabartinį sąrašo elementą, šios peržvalgos gali pateikti klaidų sugeneruotame kelyje, todėl jų nerekomenduojama įtraukti į el. laiškų saitus: kelias, su serveriu susijęs URL, šaltinio URL ir URL kelias.

 12. Dukart pasirinkite Gerai

Jūsų nuorodos el. laiške bus rodomos mėlynu pabrauktu tekstu.

5 sąrašo elemento hipersaito įterpimas

Jei planuojate naudoti saitą daugiau nei vieną kartą, skaitykite paskesnį skyrių.

Sąrašo elemento adreso, kaip darbo eigos kintamojo, saugojimas

Galite saugoti sąrašo elemento rodymo formos arba redagavimo formos URL darbo eigos kintamajame, kad galėtumėte panaudoti jį keliose vietose toje pačioje darbo eigoje.

 1. Darbo eigos dizaino įrankio lange spustelėkite Veiksmai, tada spustelėkite Išskleisti dalinę eilutę iš eilutės rodyklės

  1 kintamasis

 2. Etape, spustelėkite eilutė ir spustelėkite daugtaškio mygtuką [...]

 3. Dialogo lange Eilutės daryklė įklijuokite statinę URL teksto dalį (bet ne dabartinio elemento ID peržvalgą)

  2 kintamasis

 4. Perkelkite įterpimo vietą po lygybės ženklo (=) ir spustelėkite Pridėti arba keisti peržvalgą

 5. Dialogo lange Eilutės peržvalga pasirinkite Dabartinis elementas lauke Duomenųšaltinis ir ID lauke Laukas iš šaltinio.

  3 kintamasis

 6. Spustelėkite Gerai

  Peržvalga įtraukiama į tekstą dialogo lange

  4 kintamasis

 7. Spustelėkite Gerai, kad uždarytumėte dialogo langą Eilutės daryklė

 8. Lauke Pradedant: 0 spustelėkite 0 ir pakeiskite jį į 1

  Pastaba: Kai lauko Pradedant: reikšmė yra didesnė už 1, galutinėje eilutėje bus pašalinti simboliai.

 9. Pasirinkite Kintamasis: dalinė eilutė arba Kintamasis: dalinė eilutė1 lauke Kintamasis: dalinė eilutė išvestis

 10. Sąraše spustelėkite Kurti naują kintamąjį, tada dialogo lange Redaguoti kintamąjį įveskite naujojo kintamojo pavadinimą

 11. Įsitikinkite, kad Tipas nustatyta kaip Eilutė, tada spustelėkite Gerai 5 kintamasis

 12. Spustelėkite po veiksmu, kurį ką tik sukūrėte, ir į veiksmus įtraukite veiksmą Siųsti el. laišką, tada veiksme spustelėkite šiems vartotojams. 6 kintamasis

 13. Norėdami naudoti naująjį kintamąjį dialogo lange Apibrėžti el. laišką, laiško pagrindiniame tekste įveskite arba įklijuokite tekstą, kuriame turėtų būti rodomas saitas. Pažymėkite tekstą ir formatavimo meniu spustelėkite Redaguoti hipersaitą. Spustelėkite [fx] mygtuką arba daugtaškio mygtuką [...], tada spustelėkite Pridėti arba keisti peržvalgą

 14. Dialogo lango Eilutės peržvalga lauke Duomenų šaltinis pasirinkite Darbo eigos kintamieji ir parametrai

 15. Sąraše Laukas iš šaltinio pasirinkite Kintamasis: kintamojo pavadinimas, tada spustelėkite Gerai ir dar kartą Gerai paskesniame lauke

  7 kintamasis El. laiško ekrano apibrėžimas įterpus kintamąjį

Dabar galite įterpti šį kintamąjį bet kurioje norimoje dabartinės darbo eigos vietoje.

Puslapio viršus

Vaizdo įtraukimas

Į laišką galite įtraukti grafinį elementą, sukurdami kintamąjį ir naudodami HTML vaizdo žymę <img/>, kad susietumėte su vaizdu, kuris saugomas kaip JPEG (.jpg) failas ir yra nusiųstas į paveikslėlių biblioteką jūsų svetainėje.

 1. Darbo eigos dizaino įrankio lange spustelėkite Veiksmai, tada spustelėkite Nustatyti darbo eigos kintamąjį.

 2. Spustelėkite darbo eigos kintamasis ir pasirinkite Kurti naują kintamąjį...

 3. Dialogo lange Redaguoti kintamąjį įveskite naujojo kintamojo pavadinimą ir įsitikinkite, kad Tipas nustatyta kaip Eilutė, tada spustelėkite Gerai.

 4. Spustelėkite reikšmę ir spustelėkite daugtaškio mygtuką [...], tada eilutės daryklės lange įveskite arba įklijuokite JPEG vaizdo failo URL HTML žymės formatu – <img src ="URL"/> Eilutės daryklė, skirta vaizdui

 5. Spustelėkite Gerai.

 6. Įterptas veiksmas atrodo taip. Kintamojo nustatymas vaizdui įterpti

 7. Spustelėkite po veiksmu, kurį ką tik sukūrėte, ir į veiksmus įtraukite veiksmą Siųsti el. laišką, tada veiksme spustelėkite Šiems vartotojams. El. laiško siuntimo veiksmo įterpimas

 8. Dialogo lange Apibrėžti el. laišką spustelėkite Pridėti arba keisti peržvalgą.

 9. Dialogo lango Eilutės peržvalga sąraše Duomenų šaltinis pasirinkite Darbo eigos kintamieji ir parametrai.

 10. Sąraše Laukas iš šaltinio pasirinkite Kintamasis: kintamojo pavadinimas ir pasirinkite Gerai. El. pašto eilutė vaizdo darbo eigoje Darbo eigos el. laiško tekstas su vaizdu

 11. Pasirinkite Gerai dar kartą, kad uždarytumėte langą Apibrėžti el. laišką ir publikuotumėte darbo eigą.

 Kai laiškas išsiunčiamas, vietoj saito žymės rodomas vaizdas iš JPEG failo.

Puslapio viršus

Nepalaikomų parinkčių identifikavimas

Toliau nurodytos parinktys, kurių nepalaiko veiksmo Siųsti el. laišką dabartinė versija.

 • Adreso nurodymas eilutėje Nuo. (El. laiškuose, kuriuos siunčia darbo eiga, visada rodomas el. pašto adresas, kurį eilutėje Nuo nurodo serverio administratorius. Tai gali pakeisti tik serverio administratorius ir tai padaryti galima tik visiems pranešimams dabartinėje žiniatinklio taikomojoje programoje, bet ne kiekvienoje darbo eigoje atskirai.)

 • Įdėtojo pakopinio stiliaus aprašo (CSS) naudojimas laiško turiniui formatuoti. Tekstas gali būti suformatuotas naudojant stiliaus atributą, tačiau <style> žymė ir CSS klasės nėra palaikomos.

 • Darbo eigos peržvalgos, nurodančios asmens arba grupės tipo stulpelį, kuriame yra kelios reikšmės, naudojimas lauke Kam arba Kopija.

 • Laiško nematomos kopijos gavėjo nurodymas.

 • Kito failo, kaip laiško priedo, įtraukimas.

 • Vaizdo arba grafinių failų įdėjimas į laišką. Vietoj to galima Įtraukti vaizdą.

Puslapio viršus

Taip pat žr.

„SharePoint 2013“ nuoseklios instrukcijos: siunčiamų el. laiškų parametro sąranka

„SharePoint Designer“ pristatymas

Siunčiamų el. laiškų konfigūravimas konkrečiai žiniatinklio taikomajai programai

Darbo eigos tvarkytuvo konfigūravimas veikti su „SharePoint Server 2013“ ūkiu

Darbo eigos veiksmų sparčiosios nuorodos

Sąrašo kūrimas programoje „SharePoint“

Stulpelio kūrimas „SharePoint“ sąraše arba bibliotekoje

Sąrašo arba bibliotekos stulpelio keitimas

Įspėjimo kūrimas arba RSS informacijos santraukos prenumeravimas „SharePoint Online“, „SharePoint 2016“ ir „SharePoint 2013“

Įspėjimo kūrimas arba RSS informacijos santraukos prenumeravimas „SharePoint 2010“

Pagrindiniai trikčių diagnostikos patarimai 

Toliau pateiktas klausimų sąrašas gali padėti nustatyti problemos kuriant darbo eigą priežastį.

 1. Ar galite kurti kitų tipų darbo eigą tame pačiame sąraše? Pvz., pabandykite sukurti patvirtinimo darbo eiga

 2. Ar galite sukurti tokią pačią darbo eigą:

  • kitame sąraše toje pačioje svetainėje?

  • kitoje svetainėje tame pačiame svetainių rinkinyje?

  • kitame svetainių rinkinyje toje pačioje žiniatinklio taikomojoje programoje?

  • kitoje žiniatinklio taikomojoje programoje?

  • prisijungę naudodami kitą paskyrą?

  • naudodamiesi kitu kompiuteriu?

 Išplėstiniai trikčių diagnostikos patarimai

Jei nė vienas iš pagrindinių trikčių diagnostikos patarimų nepadėjo nustatyti darbo eigos problemos, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Įsitikinkite, kad turite reikiamas teises svetainės ir darbo eigos lygiu. Eikite į Svetainės parametrai > Svetainės teisės > Tikrinti teises / sąrašo parametrai > Šio sąrašo teisės ir patikrinkite, ar veiksmo Tikrinti teises rezultatai atitinka toliau nurodytas teises.

  1. Minimalios teisės norint kurti darbo eigą (įrašyti ir publikuoti):

   1. „SharePoint“ svetainėje: Kurti

   2. „SharePoint“ sąraše: Redaguoti

  2. Minimalios teisės norint pradėti darbo eigą:

   1. „SharePoint“ svetainėje: Tik peržiūrėti / skaityti

   2. „SharePoint“ sąraše: Bendradarbiauti

 2. Įsitikinkite, kad siunčiamų el. laiškų parametruose nustatytas tinkamas „Exchange“ serveris.

  1. Atidarykite komandinę eilutę administratoriaus teisėmis

  2. Vykdykite nslookup <Exchange serverio adresas>. Pvz.: nslookup exch.contoso.com

  3. Kaip rezultatą turėtumėte matyti „Exchange“ serverio IP adresą. Jei nematote, kreipkitės į savo „Exchange“ administratorių ir sužinokite tinkamą „Exchange“ visiškai apibrėžtą domeno vardą (FDQN).

 3. Išsiųskite el. laišką tam pačiam asmeniui naudodamiesi SPUtility klasės su „SharePoint“ valdymo aplinka funkcija SendEmail , atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

  1. Atidarykite „SharePoint“ valdymo aplinką administratoriaus teisėmis. (Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „SharePoint“ valdymo aplinka > Paleisti administratoriaus teisėmis)

  2. Vykdykite toliau nurodytą scenarijų. Jei scenarijus pateikia atsakymą True ir vartotojas gauna el. laišką iš „“, vadinasi, SMTP „SharePoint“ sukonfigūruotas tinkamai.

  $Site = "Your Site Name"
  $Email = "User to whom you are sending an email through the workflow"
  $Subject = "Subject Line with the email"
  $Body = "Test Email Body"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
  
  # Below is the same script with sample data       
  $Site = "http://sp/"
  $Email = "User1@contoso.com"
  $Subject = "Test Email from SharePoint"
  $Body = "This is a Test Email"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
 4. Išsiųskite el. laišką tam pačiam vartotojui iš „SharePoint“ serverio naudodamiesi SMTP funkcija. Atlikite veiksmus, nurodytus „Telnet“ naudojimas SMTP ryšiui išbandyti.

Pastaba: Pagal numatytuosius nustatymus „SharePoint“ nesukuria žurnalo įrašų siunčiamiems el. laiškams. „SharePoint“ niekada nesiunčia el. laiškų tiesiogiai. El. laiškai perduodami per SMTP (Exchange) serverį, kuris sukonfigūruotas Centrinis administravimas. Norėdami pašalinti šio tipo darbo eigos triktis, atlikite anksčiau nurodytus veiksmus.

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×