Eksportuoti duomenis į teksto failą

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Šioje temoje aiškinama, kaip eksportuoti teksto failus naudodami eksportavimo vedlį Microsoft Office Access 2007. Taip pat šioje temoje aiškinama, kaip įrašyti eksportuoti informaciją kaip specifikacijos ateičiai.

Ką norėtumėte daryti?

Tekstinių failų eksportavimo supratimas

Eksportuoti duomenis į teksto failą

Tekstinio failo trūkstamų ar neteisingų reikšmių trikčių šalinimas

Tekstinių failų eksportavimo supratimas

Galite eksportuoti duomenis iš įvairių formatų, įskaitant Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007ir Windows SharePoint Services 3.0 sąrašų Office Access 2007 . Tačiau jums gali prireikti eksportuoti duomenis į programą, kuri naudoja failo formatą, programa Access nepalaiko. Tokiu atveju, jei programa, galite naudoti teksto (.txt) failai, galite eksportuokite duomenis į šį formatą ir atidarykite failą naudodami programą, antrą.

Kaip teksto failus, galite eksportuoti lenteles, užklausas, formas ir ataskaitas. Taip pat galite eksportuoti pažymėtą dalį duomenų lapo rodinį. Kai eksportuojate lenteles ir užklausas, turite eksportuoti visą objektą, ar tik duomenys, be jokių papildomų formatavimo parinktį.

Pasibaigus operacija, "Access" kuria teksto failo (*.txt). Jei pasirinksite nepaisyti formatavimo, turite galimybę sukurti į atskirtojo teksto failas arba pastovaus pločio tekstinis failas. Jei norite eksportuoti formatuotus duomenis, Access bando suderinti šaltinio objektas maketą.

Eksportavimo vedlį sukuria šių tekstinių failų tipų:

 • Atskirtas failus     Atskirtieji faile, kiekvieno įrašo rodoma atskiroje eilutėje, o laukai atskiriami vienu simboliu, vadinamu skyrikliu. Skyrikliu gali būti bet kurį simbolį, kurio nėra laukų reikšmes, pvz., kablelis ar kabliataškis.

  1,Company A,Anna,Bedecs,Owner
  2,Company C,Thomas,Axen,Purchasing Rep
  3,Company D,Christina,Lee,Purchasing Mgr.
  4,Company E,Martin,O’Donnell,Owner
  5,Company F,Francisco,Pérez-Olaeta,Purchasing Mgr.
  6,Company G,Ming-Yang,Xie,Owner
  7,Company H,Elizabeth,Andersen,Purchasing Rep
  8,Company I,Sven,Mortensen,Purchasing Mgr.
  9,Company J,Roland,Wacker,Purchasing Mgr.
  10,Company K,Peter,Krschne,Purchasing Mgr.
  11,Company L,John,Edwards,Purchasing Mgr.
  12,Company M,Andre,Ludo,Purchasing Rep
  13,Company N,Carlos,Grilo,Purchasing Rep

  Tik turite galimybę sukurti atskirta failo, kai eksportuojate lentelės ar užklausos turinį be formatavimo. Atskirtieji failą, kuriame yra visi esamo objekto laukai ir įrašai. Paslėpti stulpeliai ir filtruotos eilutės eksportuojamos kartu su visais kitais duomenimis.

 • Fiksuoto pločio failai     Fiksuoto pločio faile, kiekvienas įrašas rodomas atskiroje eilutėje ir kiekvieno lauko plotis išlieka nuosekli per visus įrašus. Kitais žodžiais tariant, visada kiekvieno įrašo pirmo lauko ilgis gali būti 7 simboliai, antrą kiekvieno įrašo laukai visada gali būti 12 simbolių, ir taip toliau. Jei faktinis reikšmės lauko gali skirtis nuo įrašų, tų verčių, kurios neatitinka reikiamo pločio pusė bus su tarpus.

  1  Company A  Anna    Bedecs     Owner      
  2 Company C Thomas Axen Purchasing Rep
  3 Company D Christina Lee Purchasing Mgr.
  4 Company E Martin O’Donnell Owner
  5 Company F Francisco Pérez-Olaeta Purchasing Mgr.
  6 Company G Ming-Yang Xie Owner
  7 Company H Elizabeth Andersen Purchasing Rep
  8 Company I Sven Mortensen Purchasing Mgr.
  9 Company J Roland Wacker Purchasing Mgr.
  10 Company K Peter Krschne Purchasing Mgr.
  11 Company L John Edwards Purchasing Mgr.
  12 Company M Andre Ludo Purchasing Rep
  13 Company N Carlos Grilo Purchasing Rep

  Tik turite galimybę sukurti fiksuoto pločio failą, kai eksportuojate lentelės ar užklausos turinį be formatavimo. Fiksuoto pločio faile yra visi esamo objekto laukai ir įrašai. Paslėpti stulpeliai ir filtruotos eilutės eksportuojamos kartu su visais kitais duomenimis.

 • Formatuotas failus     Formatuota faile, kėlimas (--) ir vertikaliu simbolių (|) naudojami tvarkyti turinį į tinklelį. Įrašai rodomi kaip eilučių ir laukai bus rodomi kaip stulpeliai. Laukų pavadinimai rodomi pirmoje eilutėje.

  --------------------------------------------
  | ID | E-mail Address |
  --------------------------------------------
  | 1 | nancy@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 2 | andrew@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 3 | jan@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 4 | mariya@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 5 | steven@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 6 | michael@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 7 | robert@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 8 | laura@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 9 | anne@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------

  Tik turite galimybę sukurti formatuotą failą, jei norite eksportuoti duomenis į lentelę, užklausą, formą arba ataskaitą ir formatavimą. Suformatuotas failas yra tik tie įrašai ir laukai, kurie įtraukiami į šaltinio objektą ar rodomi dabartiniame rodinyje. Paslėpti stulpeliai ir filtruotos eilutės eksportuojamos.

Puslapio viršus

Eksportuoti duomenis į teksto failą

Duomenų eksportavimas kaip teksto failą, vykdomas atliekant šiuos bendruosius veiksmus:

 • Atidarykite ir peržiūrėkite šaltinio duomenų bazės

 • Vykdyti Eksportavimo vediklis

 • Įrašyti eksportavimo parametrus ir peržiūrėti teksto failą

Šių veiksmai rinkiniai paaiškinama, kaip atlikti kiekvieną užduotį.

Atidarykite ir peržiūrėkite šaltinio duomenų bazės

 1. Atidarykite šaltinio duomenų bazės programoje "Access".

 2. Naršymo srityje, pažymėkite objektą, kuriame yra duomenys, kuriuos norite eksportuoti. Galite eksportuoti lentelę, užklausą, formą arba ataskaitą.

  Pastaba : Galite eksportuoti tik vieną duomenų bazės objekto vieną eksportavimo operaciją. Kai eksportuojate formą arba duomenų lapas, kuriame yra antrinių formų ar antrinių duomenų lapų, eksportuojamos tik pagrindinės formos ar duomenų lapo. Turite pakartoti eksportavimo operaciją su kiekviena antrinės formos ir duomenų lapo, kurį norite peržiūrėti tekstiniame faile. Kita vertus, kai eksportuojate ataskaitą, antrinės formos ir antrinės ataskaitos kartu su eksportuojamos pagrindinė ataskaita.

 3. Peržiūrėkite šaltinio duomenis ir įsitikinkite, kad jame nėra klaidos indikatorių arba reikšmių.

  Jei duomenyse yra klaidų, įsitikinkite, kad pašalintos prieš duomenų eksportavimą. Kitu atveju neapibrėžtų reikšmių bus rodomi teksto failą.

 4. Jei šaltinio objektas yra lentelė ar užklausa, nuspręskite, ar norite eksportuoti duomenis su formatavimu ar be objekto.

  Šiam sprendimui turi įtakos tris aspektus, gautą failą, teksto failą, sukuria procesą, duomenų, kuris yra eksportuojamas ir rodymo formato duomenų tipą. Toliau pateiktoje lentelėje aprašoma rezultatus formatuotų ir Neformatuoti duomenys.

Eksportuojamas formatuotas

Šaltinio objektas

Gaunamas failo tipas

Laukai ir įrašai

Formatavimas

Ne

Turi būti lentelėje arba užklausoje.

Atskirtieji arba fiksuoto pločio failą

Visi esamo objekto laukai ir įrašai yra eksportuojami.

Eksportavimo operacijos metu ignoruojami ypatybės formatas parametrai.

Eksportuojamos tik peržvalgos laukų peržvalgos ID reikšmės.

Taip

Gali būti lentelę, užklausą, formą arba ataskaitą.

Formatuotas failas

Eksportuojamos tik tie laukai ir įrašai, kurie rodomi dabartiniame rodinyje ar šaltinio objekte.

Vediklis atsižvelgia kiekvieno stulpelio formatas ypatybės parametras.

Raiškiojo teksto formatavimo nepaisoma.

Peržvalgos laukų peržvalgos reikšmės eksportuojamos.

Hipersaitai gali būti sutrumpinti tekstiniame faile.

 1. Jei norite eksportuoti tik dalį lentelės, užklausos ar formos, atidarykite objektą duomenų lapo rodinyje ir pasirinkite tik tuos įrašus, kuriuos norite.

Puslapio viršus

Vykdyti Eksportavimo vediklis

 1. Naršymo srityje dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite šaltinio objektas, kontekstiniame meniu nukreipkite žymiklį į eksportuoti ir spustelėkite tekstinis failas Mygtuko paveikslėlis .

  arba

  Dukart spustelėkite šaltinio objektas, kad jį atidarytumėte (duomenų lapo rodinyje ir formos rodinyje, pvz.,), ir skirtuko Išoriniai duomenys grupėje eksportavimas spustelėkite Tekstinis failas.

  Pasirodo dialogo langas Eksportavimas – tekstinis failas .

 2. Dialogo lange Eksportavimas – tekstinis failas priimti arba pakeiskite programos Access siūlomą tekstinio failo vardą.

 3. Jei eksportuojate lentelę ar užklausą ir norite eksportuoti duomenis su formatavimu ir maketu, pažymėkite žymės langelį eksportuoti duomenis su formatavimu ir maketu . Jei eksportuojate formą ar ataskaitą, parinktį visada pažymėtas, tačiau yra neryškus.

  Pastaba : Jei nepasirinksite pirmą langelį, negalite pasirinkti antruoju arba trečiuoju žymės langelius.

 4. Norėdami peržiūrėti paskirties teksto failą, pasibaigus eksportavimo operacijai, pažymėkite žymės langelį atidaryti paskirties failą pasibaigus eksportavimo operacijai .

 5. Jei šaltinio yra duomenų lapas, o jūs pasirinkote kai kuriuos įrašus atidaryti duomenų lapo prieš pradėdami eksportavimo operaciją, galite pažymėti žymės langelį eksportuoti tik pasirinktus įrašus . Tačiau, jei norite eksportuoti visus įrašus, kurie yra duomenų lapo rodinyje, palikite šį žymės langelį nepažymėtą.

  Pastaba : Šis žymės langelis neprieinamas (neryškus) jei nė vienas iš šaltinio duomenų lapo įrašai nepažymėti, arba jei šaltinis nėra duomenų lapas.

 6. Spustelėkite Gerai.

 7. Jei teksto failas, kurį nurodote atlikdami 2 veiksmą jau yra, Access paragina perrašyti failą. Spustelėkite taip , kad perrašytumėte, arba spustelėkite ne , kad grįžtumėte į dialogo langą Eksportavimas – tekstinis failas , Norėdami nurodyti kitą vardą.

  Svarbu : Jūs negalite pridėti duomenų į esamą teksto failą.

 8. Jei eksportuojate duomenis su formatavimu ir maketu, jūsų bus paprašyta pasirinkti kodavimą, kuris būtų naudojamas failui įrašyti. Arba priimti numatytuosius nustatymus arba pasirinkite norimą parinktį ir spustelėkite gerai.

  Programa Access eksportuoja duomenis ir paskutiniame vedlio puslapyje rodoma būsena. Pereiti prie kito skyriaus, specifikacijos įrašymas ir peržiūrėkite teksto failą, tęsti.

 9. Jei pasirinksite eksportuoti duomenis be formatavimo ir išdėstymo, teksto eksportavimo vedlį prasideda ir būsite paraginti pasirinkti teksto failą, kurį norite sukurti, tipą. Spustelėkite atskirtas arba Fiksuoto pločioir spustelėkite Pirmyn.

  Pasirinkimo paprastai priklauso nuo sistemos, veikiančią su eksportuoti failai. Kai kurios programos veikia su atskirtųjų verčių failuose ir kai kurie veiks su Atskirtieji arba fiksuoto pločio. Jei vartotojams reikia peržiūrėti duomenis, gali būti paprasčiau skaityti nei atskirta failo fiksuoto pločio failą.

 10. Atlikite vieną iš toliau skyriuose, remiantis jūsų pasirinkimo atlikdami ankstesnį veiksmą.

  • Kableliais   

   • Dalyje pasirinkti, skiria jūsų laukų skyriklį, pažymėkite arba nurodykite simbolį, kuris skirs laukus.

   • Norėdami įtraukti laukų pavadinimai tekstinio failo, pažymėkite žymės langelį Pirmoje eilutėje įtraukti laukų pavadinimus .

   • Sąraše Teksto kvalifikatorius pasirinkite teksto kvalifikatorius (simbolį, naudojamą teksto reikšmėms išskirti). Jei šaltinio duomenys apima kelių reikšmių laukus ir jei pasirenkate kabliataškį kaip skyriklio simbolį, pasirinkdami teksto kvalifikatorius yra labai svarbus, nes išskirdami reikšmių sąrašą viengubų arba dvigubų kabučių ženklų pora padeda išlaikyti reikšmes, reikšmių sąrašo kartu.

  • Fiksuoto pločio   

   • Peržiūrėkite ir išdėstykite vertikalias linijas atskirus laukus. Jei reikia, slinkite į dešinę, kad pamatytumėte visus laukus.

 11. Paskutiniame vedlio puslapyje, galite redaguoti teksto failo kelią ir failo vardas arba tiesiog palikite jį kaip ir spustelėkite Pirmyn.

 12. Spustelėkite baigti. Access eksportuoja duomenis, ir rodo paskutiniame vedlio puslapyje eksportavimo operacijos būsenos tikrinimas.

Puslapio viršus

Specifikacijos įrašymas ir peržiūrėkite teksto failą

 1. Paskutiniame puslapyje eksportavimo vedlį, pažymėkite žymės langelį įrašyti eksportavimo veiksmus .

  Atsiranda papildomų valdiklių rinkinys.

 2. Lauke Įrašyti kaip įveskite eksportavimo specifikacijos pavadinimą.

 3. Jei norite, įveskite aprašą lauke Aprašas .

 4. Spustelėkite Įrašyti eksportavimą.

  arba

  Eksportavimo operacijos vykdymas nustatytais intervalais (pvz., savaitės arba mėnesio), pažymėkite žymės langelį Kurti Outlook užduotį ir tada spustelėkite Įrašyti eksportavimą. Taip sukuriamas Microsoft Office Outlook 2007 užduotis, kurios leidžia vykdyti specifikacijos ateityje.

Jei ne kurti "Outlook" užduoties, programa Access įrašys specifikacijos. Jei norite kurti "Outlook" užduotį, "Access" rodo į eksporto-pavadinimas - užduotis dialogo langas. Pereiti prie tolesnių veiksmų informacijos naudodami dialogo lange.

Pastaba : Jei nėra įdiegta "Outlook", programa Access rodo klaidos pranešimą spustelėjus Įrašyti eksportavimą. Jei "Outlook" nėra tinkamai sukonfigūruotas, "Outlook" konfigūravimo vedlys. Vykdykite vedlio nurodymus, kad "Outlook" konfigūravimas.

Kurti "Outlook" užduotį

 1. Į į eksporto-pavadinimas - užduotis dialogo langas programoje "Outlook", peržiūrėkite ir modifikuokite užduoties parametrus, pvz., terminas ir Priminimas.

  Norėdami, kad užduotis kartotųsi, spustelėkite pasikartojimas. Šiame paveikslėlyje rodoma užduočių planavimo priemonė su kai kurios įprastos parametrai:

  Outlook užduočių planavimo priemonė

  Informacijos apie "Outlook" užduočių planavimo, ieškokite straipsnyje planuoti importavimo ar eksportavimo operaciją.

 2. Nustatę parametrus spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

Įrašytos užduoties vykdymas

 1. Programos Outlook naršymo srityje spustelėkite Užduotys, tada dukart spustelėkite norimą vykdyti užduotį.

 2. Skirtuke užduotis grupėje Microsoft Office Access spustelėkite Vykdyti eksportuoti Mygtuko paveikslėlis .

 3. Atidaryti teksto failą ir patikrinkite, ar failo turinį.

  Ieškokite kitame skyriuje trūkstamų ar neteisingų reikšmių trikčių šalinimas.

Puslapio viršus

Tekstinio failo trūkstamų ar neteisingų reikšmių trikčių šalinimas

Šioje lentelėje aprašomi įvairūs dažnai pasitaikančių trikčių diagnostikos būdai.

Patarimas : Jeigu pastebėjote, kad trūksta tik kelių reikšmių, pataisykite jas Office Excel 2007 failą. Kitu atveju pataisykite šaltinio objektą Access duomenų bazės, ir tada pakartokite eksportavimo operaciją.

Problema

Aprašas

Trūksta laukų pavadinimai

Fiksuoto pločio faile, laukų pavadinimuose nėra. Rankiniu būdu įtraukti juos į tekstinį failą. Atskirtieji faile, laukų pavadinimai bus įtraukti, jei pažymėsite žymės langelį Pirmoje eilutėje įtraukti laukų pavadinimus vediklio.

Kelių reikšmių laukai rodymą

Pagal numatytuosius nustatymus kelias reikšmes palaikantys laukai eksportuojami kaip reikšmių, atskirtų kabliataškiu (;) sąrašą ir dvigubomis kabutėmis (""). Jei nustatote lauko skyriklis būtų kabliataškį ir pakeitus teksto kvalifikatorius kaip nėra, gali būti rodoma kiekvienos reikšmės, reikšmių sąraše, priklausys atskirą lauką. Pakeiskite skyriklio parametrus ir dar kartą eksportavimo operacijos vykdymas arba rankiniu būdu įtraukti kelių reikšmių lauko reikšmes į teksto failą dvigubomis kabutėmis.

Trūkstamų Paveikslėliai, objektai ir priedai

Eksportuojamos grafiniai elementai (pvz., logotipą, OLE objektų laukų ir priedų, kurie yra šaltinio duomenų dalis turinį).

Trūkstami grafiniai elementai

Kai eksportuojate formą ar ataskaitą, kurioje yra "Microsoft Graph" objektas, jis neeksportuojamas.

Trūkstamos išraiškos

Reiškinys, kuris yra naudojamas reikšmėms apskaičiuoti eksportuojamas į teksto failą. Eksportuojami tik išraiškos rezultatai. Rankiniu būdu įtraukti formulę į teksto failą baigusi eksportavimo operaciją.

Trūkstamos papildomos formos ir duomenų lapuose

Kai eksportuojate formą ar duomenų lapą, eksportuojamos tik pagrindinės formos ar duomenų lapo. Pakartokite eksportavimo operaciją ir kiekvieną antrinę formą ir papildomą duomenų lapą, kurį norite.

1 ir 0 reikšmės rodomos taip/ne laukai

Kai eksportuojate duomenis į Atskirtieji arba fiksuoto pločio failą, reikšmių taip/ne laukai rodomi kaip 1 (teisinga) arba taip) ir 0 (klaidinga) arba ne). Tekstinio failo, kad ištaisytumėte reikšmes ieškos ir keitimo operacijos atlikimas.

Neapibrėžtos (Null) reikšmės

Patikrinkite šaltinio failą, norėdami pamatyti, ar tinkamai atitinkamą value rodoma lauke šaltinis. Jei matote klaidos reikšmė ar nepalaikoma reikšmė, pataisykite šaltinį ir bandykite vėl eksportuoti.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×