Ekrano skaitytuvo naudojimo su „Skype“ verslui“ pradžia

Ekrano skaitytuvo naudojimo su „Skype“ verslui“ pradžia

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudodami „Skype“ verslui su klaviatūra, Diktoriumi ir įdiegtu „Windows“ ekrano skaitytuvu galite pradėti balso ir vaizdo skambučius, naudoti tiesioginius pranešimus (IM) ir susitikti su kitais žmonėmis.

Pastabos : 

Šioje temoje

Darbo su „Skype“ verslui“ pradžia

Norėdami paleisti „Skype“ verslui, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

 • Paspauskite Windows logotipo klavišą, įveskite „Skype“ verslui ir paspauskite „Enter“.

 • Susitikimo kvietime pasirinkite saitą Prisijungti prie „Skype“ susitikimo.

 • Paleiskite Windows (jei pažymėjote žymės langelį Automatiškai paleisti programą, kai prisijungiu prie Windows dialogo lango Parinktys skirtuke Asmeninis).

Pastaba : Prisijunkite su savo organizacijos kredencialais, o ne įvesdami Skype vardą arba Microsoft abonementą.

Automatinis „Skype“ įjungimas paleidžiant „Windows“

 1. Atidarykite dialogo langą Parinktys paspausdami Alt + T, tada paspauskite O. Išgirsite „Bendra“.

 2. Paspauskite P. Išgirsite „Asmeninis“.

 3. Paspauskite Alt + U. Išgirsite „Automatiškai paleisti programą, kai prisijungiu prie „Windows“.

 4. Laikykite nuspaudę tarpo klavišą, kol išgirsite „Pažymėtas“.

 5. Paspauskite „Enter“. Dialogo langas Parinktys uždaromas, o įvesties vieta perkeliama į ieškos lauką, esantį pagrindiniame lange.

Būsenos keitimas

Paleidus „Skype“ verslui, kai kurie ekranų skaitytuvai nuskaito jūsų vardą, pasiekiamumą, vietą ir asmeninę pastabą. Ši informacija rodoma pagrindinio lango viršuje, ją gali matyti kiti Skype vartotojai.

Norėdami pakeisti informaciją arba pasirodžiusią nuotrauką, laikykite nuspaudę Shift + Tab, kol išgirsite parinkties, kurią norite naudoti, pavadinimą, tada paspauskite tarpo klavišą.

„Skype“ verslui“ vartotojo sąsajos ypatybės

Kai atidarote arba atnaujinate langą „Skype“ verslui, įvesties vieta perkeliama į ieškos lauką, kad galėtumėte greitai rasti kontaktą, esantį sąraše Kontaktai (Ctrl+1) arba jūsų organizacijoje.

Po ieškos lauku pagrindiniame lange rodomas kontaktų skirtukas su jūsų kontaktų sąrašu. Jei norite pradėti pokalbį, pasirinkite kontaktą ir prisijungimo būdą – Siųsti IM, Skambinti arba Pradėti vaizdo skambutį. Kitus rodinius rasite paspaudę skirtuką Pokalbiai (Ctrl + 3) arba skirtuką Susitikimai (Ctrl+5). Priklausomai nuo jūsų paskyros tipo, gali būti rodomi kiti du skirtukai, t. y. Pokalbių svetainės (Ctrl+2) ir Telefonas (Ctrl+4).

Galima rinktis daug konkrečioms užduotims skirtų klaviatūros sparčiųjų klavišų. Žr. „Skype“ verslui“ klaviatūros spartieji klavišai.

Paslėptos meniu juostos rodymas

Pagrindiniame lange yra paslėpta meniu juosta, kuri turi keturis meniu: Failas (Alt + F), Susitikti dabar (Alt + M), Įrankiai (Alt + T) ir Žinynas (Alt + H). Meniu juostą galima nuskaityti ekrano skaitytuvais, paspaudus bet kurio meniu spartųjį klavišą. Pavyzdžiui, norėdami matyti meniu juostą ir atidaryti meniu Failas, paspauskite Alt + F.

Arba atverskite skirtuką iki mygtuko Rodyti meniu, paspauskite tarpo klavišą ir pasirinkite Rodyti meniu juostą (S).

Darbas su ekranų skaitytuvais

Taip pat žr.

Kaip, naudojant ekrano skaitytuvą, skambinti arba priimti skambutį „Skype“ verslui “ programoje

Prisijungimas prie internetinio susitikimo naudojant „Skype“ verslui“ su ekrano skaitytuvu

„Skype“ verslui“ spartieji klavišai

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

 Sužinokite, kaip naršyti programoje „Skype“ verslui“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudodami „Skype“ verslui, skirta „Mac“ su klaviatūra ir įdiegtuoju „Mac“ OS ekrano skaitytuvu „VoiceOver“ galite pradėti balso ir vaizdo skambučius, naudoti tiesioginius pranešimus (IM) ir susitikti su kitais žmonėmis.

Pastabos : 

Šioje temoje

„Skype“ verslui“ atidarymas ir prisijungimas prie jos

 1. Norėdami eiti į sąrašą Programos, skirtuke Paieška paspauskite „Shift“ + „Command“ +A.

 2. Įrašykite S, kad eitumėte tiesiai į programas, kurios prasideda raide S, ir spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite: „Skype“ verslui“ programa“.

 3. Norėdami atidaryti „Skype“ verslui, skirta „Mac“, paspauskite „Command“ + rodyklės žemyn klavišą.

 4. Įveskite savo el. pašto adresą. Paspauskite „Tab“, įveskite savo slaptažodį ir paspauskite „Enter“. Išgirsite: „Esate „Skype“ verslui“ lange. Pagrindinio naršymo grupė“.

 5. Norėdami prisijungti arba atsijungti, paspauskite „Command“ + G.

  Patarimas : Įvesdami savo kredencialus, kai norite prisijungti, spauskite „Tab“, kol išgirsite: „Prisiminti mano slaptažodį; nepažymėta; žymės langelis“. Norėdami pažymėti žymės langelį Prisiminti mano slaptažodį, paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą. Išgirsite: „Pažymėta: prisiminti mano slaptažodį“. Kitą kartą, kai atidarote „Skype“, galite tiesiog paspausti „Enter“ ir prisijungti prie savo paskyros.

„Skype“ verslui“ vartotojo sąsajos ypatybės

Kai paleidžiate „Skype“ verslui, skirta „Mac“, įvesties vieta yra pagrindinėje naršymo grupėje. Norėdami naršyti pagrindinę naršymo grupę, paspauskite „Control“ + „Tab“. Norėdami pasirinkti vieną iš pagrindinės naršymo grupės parinkčių, paspauskite tarpo klavišą. Pagrindinėje naršymo grupėje yra šie skirtukai:

 • Skirtukas Mano profilis: jame galite nustatyti savo pasiekiamumo būseną

 • Skirtukas Pokalbiai: išvardyti pokalbiai, prie kurių esate prisijungę

 • Skirtukas Susitikimai: išvardyti jūsų suplanuoti susitikimai

 • Skirtukas Skambučiai: išvardyti jūsų skambučiai

 • Skirtukas Kontaktai: apima ieškos lauką Kontaktų ieška, po kuriuo yra įtrauktų kontaktų sąrašas

Galite grįžti į pagrindinę naršymo grupę įjungdami Quick Nav, be to, slinkite rodyklės kairėn ar rodyklės dešinėn klavišu, kol išgirsite: „Pagrindinė naršymo grupė“. Jei norite perjungti pagrindinę naršymo grupę, įsitikinkite, kad nesate lentelės viduje. Norėdami lentelę išjungti, paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + rodyklės aukštyn klavišą. Norėdami palaikyti ryšį su pagrindine naršymo grupe, paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + rodyklės žemyn klavišą.

Pastaba : Aprašant ryšius su pagrindinio naršymo grupe, šioje temoje manoma, kad jūs išjungėte Quick Nav.

Taip pat galite pasiekti programos meniu, kurioje yra kiti meniu ir komandos iš „Skype“ verslui, skirta „Mac“. Programos meniu yra meniu juostoje. Norėdami pasiekti meniu juostą, paspauskite Fn + „Control“ + F2. Naudokite rodyklės dešinėn klavišą, norėdami naršyti po šiuos meniu: „Skype“ verslui, Failas, Redaguoti, Kontaktai, Pokalbiai, Langas ir Žinynas. Paspauskite rodyklės žemyn klavišą, kad atidarytumėte meniu, tada naršykite po meniu rodyklės aukštyn ir rodyklės žemyn klavišais. Norėdami pasirinkti komandą, paspauskite tarpo klavišą.

Darbas naudojant ekrano skaitytuvą „VoiceOver“

Pasirinkę „Skype“ verslui, skirta „Mac“ galite naudoti „Mac“ integruotą ekrano skaitytuvą „VoiceOver“. Ekrano skaitytuvas konvertuoja tekstą į kalbą ir kartu su turiniu papildomai perskaito komandas, vietas, sąrašus ir mygtukus.

Toliau pateikiama keletas darbo su skaitytuvu „VoiceOver“ pastabų.

Atlikite darbus naudodami „Skype“ ir ekrano skaitytuvą

Štai keletas trumpų užduočių, kurios padės jums pradėti naudoti ekrano skaitytuvą:

Savo pasiekiamumo būsenos keitimas

 1. Norėdami palaikyti ryšį su grupe, pagrindinėje naršymo grupėje paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + rodyklės žemyn klavišą. Išgirsite: „Mygtukas „Mano profilis“. Tada dukart paspauskite tarpo klavišą. Išgirsite: „Meniu. 7 elementai“.

 2. Spauskite rodyklės aukštyn arba rodyklės žemyn klavišą, kad galėtumėte pasirinkti būseną, kuri turėtų būti rodoma jūsų profilyje: Pasiekiamas, Užsiėmęs, Netrukdyti, Tuoj grįšiu, Nedirbu arba Greičiausiai išvykęs.

 3. Norėdami pasirinkti būseną, paspauskite tarpo klavišą. Norėdami grįžti į skirtuką Mano profilis, esantį pagrindinėje naršymo grupėje, paspauskite „Esc“.

Skambinimas

 1. Norėdami palaikyti ryšį su grupe, pagrindinėje naršymo grupėje paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + rodyklės žemyn klavišą. Tada pakartotinai spauskite „Tab“, kol išgirsite: „Mygtukas „Kontaktai“.

 2. Norėdami eiti į savo kontaktų sąrašą, paspauskite tarpo klavišą ir dukart paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite: „Kontaktų lentelė“.

 3. Norėdami naršyti po kontaktus paspauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite asmens, kuriam norite paskambinti, vardą. Jei reikia kontaktų grupę išplėsti, paspauskite rodyklės dešinėn klavišą.

 4. Norėdami pradėti pokalbį su pasirinktu kontaktu, paspauskite „Shift“ + „Command“ + R.

 5. Jei skambinate, galite naudoti kelis sparčiuosius klavišus:

  • Jei norite įjungti arba išjungti vaizdo skambutį, paspauskite „Shift“ + „Command“ + V.

  • Norėdami įjungti arba išjungti mikrofoną, paspauskite „Shift“ + „Command“ + M.

  • Norėdami baigti skambutį, paspauskite „Shift“ + „Command“ + E.

Pokalbis per IM

 1. Norėdami palaikyti ryšį su grupe, pagrindinėje naršymo grupėje paspauskite „Control“ + „Option“ + „Shift“ + rodyklės žemyn klavišą. Tada pakartotinai spauskite „Tab“, kol išgirsite: „Mygtukas „Kontaktai“.

 2. Norėdami eiti į savo Kontaktų sąrašą, paspauskite tarpo klavišą ir dukart paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite: „Kontaktų lentelė“.

 3. Norėdami naršyti po savo kontaktus paspauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite asmens, su kuriuo norite pradėti pokalbį, vardą. Jei reikia kontaktų grupę išplėsti, paspauskite rodyklės dešinėn klavišą.

 4. Paspauskite tarpo klavišą, tada spauskite klavišą „Tab“, kol išgirsite: „Mygtukas „Pokalbis“.

 5. Norėdami pradėti pokalbį paspauskite „Control“ + „Option“ + tarpo klavišą. Išgirsite: „Jūs šiuo metu esate teksto srityje“.

 6. Įveskite pranešimą. Norėdami išsiųsti, paspauskite „Enter“.

Taip pat žr.

Žmonių įtraukimas į kontaktus naudojant „Skype“ verslui“ su ekrano skaitytuvu

„Skype“ verslui“ spartieji klavišai

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti programoje „Skype“ verslui“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×