Ekrano skaitytuvo naudojimas norint suplanuoti susitikimą „Outlook 2016“

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint suplanuoti susitikimą „Outlook 2016“

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudodami klaviatūrą ir Diktorių, įtaisytąjį „Windows“ ekrano skaitytuvą, planuokite susitikimus su kitais žmonėmis, patikrinkite, kada pasiekiami žmonės, kuriuos pakvietėte, padarykite, kad susitikimai kartotųsi, nustatykite susitikimų priminimus ir prašykite atsakymų iš žmonių, kuriuos pakvietėte per „Outlook 2016“.

Pastabos : 

Šioje temoje

Susitikimo planavimas ir žmonių kvietimas

 1. Norėdami „Outlook 2016“ sukurti kvietimą į susitikimą iš bet kurios vietos (pvz., iš el. pašto, kalendoriaus ar užduočių), paspauskite Ctrl + Shift + Q. Atidaromas langas Susitikimas, įvesties vieta perkeliama į kvietimo lauką Kam, tada išgirsite: „To, editing“ („Kam, redagavimas“). „JAWS“ išgirsite: „To, edit“ („Kam, redaguoti“).

 2. Norėdami pakviesti žmones į susitikimą, įveskite asmens vardą ir, jei žinote, el. pašto adresą.

  „Outlook“ automatiškai ieškos atitikmenų jūsų adresų knygelėje. Naudokite rodyklės žemyn klavišą norėdami naršyti pasiūlymus. Pereidami išgirsite vardus ir adresus.

  Patarimas : Norėdami patvirtinti el. pašto adresus, galite ieškoti naudodami dialogo langą Tikrinti vardus. Norėdami atidaryti dialogo langą Tikrinti vardus, paspauskite Alt + H, kad pereitumėte į skirtuką Susitikimas, tada spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Check Names button“ („Mygtukas Tikrinti vardus“), tada paspauskite Enter. Įvesties vieta perkeliama į pirmą ieškos rezultatų sąraše pateikiamą vardą ir išgirsite vardą. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais naršykite sąrašą, tada paspauskite Enter, kad pasirinktumėte vardą ir adresą.

 3. Norėdami naršyti siūlomus vardus, naudokite rodyklės žemyn klavišą. Paspauskite Enter, norėdami pasirinkti vardą.

 4. Paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte į teksto lauką Tema. Išgirsite: „Subject, editing“ („Tema, redagavimas“). „JAWS“ išgirsite: „Subject, edit“ („Tema, redaguoti“). Įveskite susitikimo temą.

 5. Dar kartą paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte į teksto lauką Vieta. Išgirsite: „Location editable, edit“ („Vieta redaguojama, redaguoti“). „JAWS“ išgirsite: „Location, edit combo“ („Vieta, pasirinktinio įvedimo laukas“). Tada įveskite vietą.

  Patarimai : Jei naudojate „Microsoft Exchange“ paskyrą, galite naudoti dialogo langą Pasirinkti kambarius: Visi kambariai ir tikrinti pasiekiamumą bei rezervuoti susitikimų kambarį.

  • Norėdami pereiti prie mygtuko Kambariai... , kai įvesties vietą bus lauke Vieta, paspauskite klavišą Tab. Išgirsite: „Rooms... button“ („Mygtukas Kambariai...“).

  • Norėdami atidaryti dialogo langą Pasirinkti kambarius, paspauskite Enter. Įvesties vieta perkeliama į lauką Ieška, o jūs išgirsite „Select Rooms, All Rooms, Search, Editing“ („Pasirinkti kambarius, Visi kambariai, Ieška, Redagavimas“). „JAWS“ išgirsite: „Search column, edit“ („Ieškos stulpelis, redaguoti“).

  • Norėdami rasti kambarį sąraše, paspauskite rodyklės žemyn klavišą ir pereikite prie sąrašo. Išgirsite pasirinkto kambario pavadinimą kartu su informacija, pvz., apie kambarių pasiekiamumą ir telefono numerį.

  • Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite per kambarių sąrašą. Norėdami rezervuoti šiuo metu pasirinktą susitikimų kambarį, paspauskite Enter.

  • Dar kartą paspauskite Enter, kad įvesties vietą grąžintumėte į kvietimą. Išgirsite susitikimo temą, po kurios išgirsite „Rooms… button“ („Mygtukas Kambariai...“).

 6. Norėdami nurodyti susitikimo trukmę, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Start date, editing“ („Pradžios data, redagavimas“). „JAWS“ išgirsite: „Start date, edit“ („Pradžios data, redaguoti“). Pagal numatytuosius parametrus šiame lauke nurodyta diena ir data, kai buvo sukurtas kvietimas susitikti.

  Patarimas : Prieš įrašydami arba siųsdami kvietimą susitikti, galite patikrinti, kada kviečiami žmonės yra pasiekiami. Daugiau informacijos žr. Kviečiamų žmonių pasiekiamumo tikrinimas

  Atsižvelgdami į susitikimo trukmę, naudokite vieną iš šių dviejų būdų:

  • Jeigu susitikimas trunka visą dieną, įveskite susitikimo datą ir spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Unchecked, All day event check box“ („Nepažymėtas, žymės langelis Visos dienos įvykis“). „JAWS“ išgirsite: „All day event check box, not checked“ („Žymės langelis Visos dienos įvykis, nepažymėtas“). Norėdami pasirinkti žymės langelį, paspauskite tarpo klavišą. Išgirsite: „Checked“ („Pažymėtas“).

  • Jeigu susitikimas trunka trumpiau nei visą dieną, įveskite susitikimo datą ir paspauskite Enter. Išgirsite: „Start time“ („Pradžios laikas“) Įveskite susitikimo pradžios laiką, tada paspauskite Enter.

   Įvesties vieta perkeliama į teksto lauką Pabaigos laikas, o jūs išgirsite „End time“ („Pabaigos laikas“).

 7. Norėdami nustatyti susitikimo pabaigos laiką, įveskite pabaigos laiką, tada paspauskite klavišą Enter.

 8. Norėdami išsiųsti kvietimą susitikti, paspauskite klavišus Alt + S. Įvesties vieta perkeliama į šiuo metu aktyvų langą.

Kviečiamų žmonių pasiekiamumo tikrinimas

Įvedę vardus į kvietimą susitikti, galite patikrinti, kada tie asmenys bus pasiekiami.

 1. Lange Susitikimas paspauskite Alt + H, tada paspauskite U, norėdami atidaryti Planavimo pagalbinę priemonę. Išgirsite: „All attendees, list box“ („Visi dalyviai, sąrašo laukas“). „JAWS“ išgirsite: „List box, all attendees“ („Sąrašo laukas, Visi dalyviai“).

 2. Spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Options button“ („Mygtukas Parinktys“), ir paspauskite klavišą Enter, kad atidarytumėte išplečiamąjį meniu Parinktys . Išgirsite: „Meniu“. Paspauskite rodyklės žemyn klavišą norėdami pereiti per elementus, kol išgirsite: „AutoPick, collapsed, menu item“ („Automatiškai išrinkti, sutrauktas, meniu elementas“). „JAWS“ išgirsite: „AutoPick submenu“ („Submeniu Automatiškai išrinkti“). Tada paspaudę klavišą Enter atidarykite submeniu.

 3. Naudokite rodyklės žemyn klavišą norėdami pereiti į submeniu. Pereidami išgirsite parinktis, pvz., „All People and Resources“ („Visi žmonės ir ištekliai“) arba „All People and One Resource“ („Visi žmonės ir vienas išteklius“). Pasirinkite parinktį, kai išgirsite norimą, tada paspauskite Enter.

 4. Funkcija Automatiškai išrinkti pasirenka kitą pasiekiamą laiką, atitinkantį jūsų pasirinktą parinktį. Naudodami Diktorių išgirsite pasiūlytą datą ir laiką ir kiekvieno dalyvio vardą bei pasiekiamumo būseną, pvz. „Edita Gabrytė, laisva“. Jei naudojate JAWS, norėdami išgirsti kiekvieno dalyvio pasiekiamumo informaciją, naršykite dalyvius sąrašo lauke.

 5. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

  • Norėdami priimti laiką ir išsiųsti kvietimą susitikti, paspauskite klavišus Alt + S.

  • Norėdami priimti laiką ir grįžti į kvietimo formą, paspauskite Alt + H, P, P. Jei norite redaguoti kvietimą, per kvietimo laukus eikite naudodami klavišą Tab.

  • Norėdami grįžti į funkciją Automatiškai išrinkti ir rasti kitą parinktį, pakartokite anksčiau nurodytus veiksmus. Atminkite, kad dažniausiai įvesties vieta išlieka ties mygtuku Parinktys, tada galite paspausti Enter. Kitu atveju spauskite klavišą Tab, kol išgirsite: „Options button“ („mygtukas Parinktys“).

Pasikartojančio susitikimo kūrimas

 1. Kvietimo lange Susitikimas paspauskite Alt + H, tada paspauskite E, kad pereitumėte į atidarytą dialogo langą Paskyros pasikartojimas. Diktorius sako: „Appointment recurrence. Start, editing“) („Paskyros pasikartojimas. Pradžia, redagavimas“). „JAWS“ išgirsite: „Appointment recurrence. Start column.“ („Paskyros pasikartojimas. Pradžia, redagavimas“). Taip pat išgirsite susitikimo pradžios laiką.

 2. Norėdami perkelti įvesties vietą į grupės lauką Kartojimas, dialogo lange Paskyros pasikartojimas spauskite klavišą Tab, kol išgirsite pasirinkto šablono pavadinimą, pvz.: („Daily“ („Kas dieną“), „Weekly“ („Kas savaitę“), „Monthly“ („Kas mėnesį“) arba „Yearly1“ („Kasmet“).

 3. Norėdami pereiti nuo vieno prie kito ir juos pasirinkti, spauskite rodyklių klavišus. Galite pasirinkti vieną iš šių parinkčių:

  • Dienos parinktys

   Norėdami pasirinkti parinktį Kas dieną, paspauskite Alt + D. Diktorius sako: „Daily“ („Kas dieną“). „JAWS“ išgirsite: „Recurrence pattern, daily“ („Kartojimas, kas dieną“).

   • Kiekvieną savaitės dieną

    Paspauskite klavišą Tab, tada, norėdami perkelti įvesties vietą ir pasirinkti parinktį Kiekvieną savaitės dieną, paspauskite Alt + K. Išgirsite: „Every weekday“ („Kiekvieną savaitės dieną“).

   • Kas kelias dienas

    Paspauskite klavišą Alt + V, kad perkeltumėte įvesties vietą ties mygtuku Kas Išgirsite: „Every“ („Kas“). Norėdami perkelti įvesties vietą į dienų teksto lauką, paspauskite klavišą Tab. Išgirsite: „Every, editable text“ (Kas, redaguojamas tekstas). Įveskite dienų skaičių (pvz., norėdami nurodyti, kad susitikimas kartojasi kas dvi dienas, įveskite 2), tada paspauskite Enter.

  • Savaitės parinktys

   • Kas savaitę

    Norėdami pasirinkti parinktį Kas savaitę, paspauskite Alt + W. Diktorius sako: „Weekly“ („Kas savaitę“). „JAWS“ išgirsite: „Recurrence pattern, weekly“ („Kartojimas, kas savaitę“).

   • Kas kelias savaites

    Pasirinkite parinktį Kas savaitę. Norėdami perkelti įvesties vietą į teksto lauką Kartoti kas, paspauskite klavišą Tab. Išgirsite: „Recur every, editable text, week“ („Kartoti kas, redaguojamas tekstas, savaitė“). Įveskite savaičių skaičių (pvz., norėdami nurodyti, kad susitikimas kartojasi kas tris savaites, įveskite 3).

  • Mėnesio parinktys

   • Kas mėnesį

    Norėdami pasirinkti parinktį Kas mėnesį, paspauskite Alt + M. Diktorius sako: „Monthly“ („Kas mėnesį“). „JAWS“ išgirsite: „Recurrence pattern, monthly“ („Kartojimas, kas mėnesį“).

   • Kas kelis mėnesius

    Pasirinkite parinktį Kas mėnesį. Norėdami nustatyti susitikimų pasikartojimą, paspauskite klavišą Tab tris kartus. Išgirsite: „Day, editable text, of every, editable text, month“ („Diena, redaguojamas tekstas, kas,redaguojamas tekstas, mėnesį“). Įveskite mėnesių skaičių (pvz., norėdami nurodyti, kad susitikimas kartojasi kas tris mėnesius, įveskite 3).

  • Kas metus

   Norėdami pasirinkti parinktį Kas metus, paspauskite Alt + Y. Diktorius sako: „Yearly“ („Kas metus“). „JAWS“ išgirsite: „Recurrence pattern, yearly“ („Kartojimas, kas metus“).

  Pasirinkę pasikartojimo parinktis ir norėdami uždaryti dialogo langą Paskyros pasikartojimas, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Ok button“ („Mygtukas Gerai“), tada paspauskite klavišą Enter.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas skaityti ir atsakyti į susitikimo užklausą programoje „Outlook 2016“

Spartieji klavišai programoje „Outlook“

Spartieji klavišai paštui naršyti programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su kalendoriumi programoje „Outlook“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti programoje „Outlook“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×