Ekrano skaitytuvo naudojimas norint įtraukti parašą „Outlook“

Ekrano skaitytuvo naudojimas norint įtraukti parašą „Outlook“

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Programoje „Outlook 2016“ galite įtraukti parašą naudodamiesi klaviatūra ir ekrano skaitytuvu, pvz., JAWS arba Diktoriumi – integruotu „Windows“ ekrano skaitytuvu. Parašas automatiškai rodomas naujų el. laiškų apačioje, įskaitant jūsų atsakymus ir persiunčiamus el. laiškus.

Pastabos : 

Šioje temoje

Naujo parašo kūrimas

Neprivalote naudoti to paties parašo viskam. Kiekvieno tipo el. laiške galite naudoti skirtingą parašą. Pavyzdžiui, verslo paraše gali būti nurodytas jūsų vardas, pareigos ir kontaktinė informacija, o namuose naudojamame paraše – tik slapyvardis ir atvaizdas.

 1. Programoje „Outlook“ paspauskite Alt + F, T. Bus atidarytas langas „Outlook“ parinktys ir girdėsite „General 1 of 13 is selected“ („Bendra, pasirinkta 1 iš 13“).

 2. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite „Mail“ („Paštas“).

 3. Paspauskite ALT + N, Enter. Bus atidarytas dialogo langas Parašai ir blankai ir girdėsite „Signatures and Stationery dialog. Email Signature page“ („Dialogo langas Parašai ir blankai. Puslapis El. pašto parašas“). Diktoriuje girdėsite „Signatures and Stationery window OK button“ („Lango Parašai ir blankai mygtukas Gerai“).

 4. Norėdami sukurti naują parašą, paspauskite Alt + N, Enter. Bus atidarytas dialogo langas Naujas parašas ir girdėsite „New Signature dialog. Type a name for this signature“ („Dialogo langas Naujas parašas. Įveskite šiame paraše naudojamą vardą“).

 5. Įveskite šiame paraše naudojamą vardą. Tada paspauskite klavišą Tab, kad pereitumėte prie mygtuko Gerai, ir paspauskite Enter.

  Patarimas : Sukurkite parašams aprašomuosius pavadinimus, pvz., „Verslo, baigiamasis“. Geras pavadinimas gali padėti ateityje rasti norimą parašą.

 6. Vėl suaktyvinamas dialogo lango Parašai ir blankai, laukas Pasirinkite redaguotiną parašą.

 7. Jei naudojate „Outlook“ su keliomis el. pašto paskyromis, pasirinkite paskyrą, kurioje bus naudojamas šis parašas.

  • Norėdami pereiti į el. pašto paskyros lauką, paspauskite Alt + A. Girdėsite „Email account combo box colon“ („Pasirinktinio įvedimo laukas El. pašto paskyra dvitaškis“) ir pasirinkto parašo pavadinimą. Diktoriuje girdėsite tik pasirinkto parašo pavadinimą.

  • Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais naršykite sąrašą, kol išgirsite norimos paskyros pavadinimą, tada paspauskite Enter.

 8. Paspauskite Alt + M, kad pereitumėte į norimą išplečiamąjį sąrašą Nauji pranešimai. Išgirsite: „Signatures and Stationery dialog. To change the selection, use the arrow keys“ („Dialogo langas Parašai ir blankai. Norėdami keisti pasirinkimą, naudokitės rodyklių klavišais“). Naudodami rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus pereikite prie norimo parašo ir paspauskite Enter.

 9. Paspauskite Alt + F, kad pereitumėte į išplečiamąjį sąrašą Atsakymai/persiuntimai. Išgirsite: „Signatures and Stationery dialog. To change the selection, use the arrow keys“ („Dialogo langas Parašai ir blankai. Norėdami keisti pasirinkimą, naudokitės rodyklių klavišais“). Diktoriuje girdėsite tik pasirinkto parašo pavadinimą. Naudodami rodyklių klavišus pereikite prie norimo parašo ir paspauskite Enter.

 10. Norėdami atidaryti lauką Redaguoti parašą ir įtraukti parašo tekstą, paspauskite Alt + T, tada klavišą Tab, kol išgirsite „Not available outside an open message“ („Nepasiekiama už atidaryto pranešimo ribų“). Diktoriuje girdėsite „Edit signature. Editing text“ („Redaguoti parašą. Teksto redagavimas“). Suaktyvinamas laukas Parašas.

 11. Įveskite parašo tekstą.

 12. Naudodami klavišą Tab pereikite prie mygtuko Gerai ir paspauskite Enter, kad uždarytumėte lauką Parašai.

 13. Norėdami uždaryti langą „Outlook“ parinktys, klavišu Tab pereikite prie mygtuko Gerai ir paspauskite Enter.

  Suaktyvinta sritis grąžinama į tą vietą, nuo kurios pradėjote.

Parašų formatavimo spartieji klavišai

Toliau pateikti keli spartieji klavišai, kuriais naudodamiesi galite formatuoti el. pašto parašą.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Taikyti paryškintąjį formatavimą

Ctrl + B

Taikyti pabrauktąjį formatavimą

Ctrl + U

Šalinti teksto formatavimą

Ctrl + tarpo klavišas

Keisti šriftą

Alt + T

Lygiuoti kairėje

Ctrl + L

Centruoti tekstą

Ctrl + C

Lygiavimas dešinėje

Ctrl + R

Parašo įterpimas

 1. Kurdami savo pranešimą programoje „Outlook“, paspauskite Alt + N, kad pereitumėte į skirtuką Įterpimas, tada AS, kad atidarytumėte parinktį Parašas.

 2. Jei yra tik vienas parašas ir norite jį įtraukti, paspauskite Enter. Jei turite daugiau parašų, rodyklės žemyn klavišu pasirinkite parašą iš esamų. Ekrano skaitytuvas praneš kiekvieną parašą, prie kurio pereisite. Perėję prie norimo naudoti, paspauskite Enter.

  Parašas bus įtrauktas į jūsų pranešimą ir bus vėl suaktyvinta pranešimo teksto sritis.

Numatytojo parašo nustatymas

 1. Programoje „Outlook“ paspauskite Alt + F, T. Bus atidarytas langas „Outlook“ parinktys.

 2. Jei reikia, spauskite rodyklių žemyn ir aukštyn klavišus, kol išgirsite „Mail“ („Paštas“). Paspauskite ALT + N. Ekrano skaitytuvas praneš: „Signatures, button“ („Parašai, mygtukas“). Paspauskite Enter. Bus atidarytas dialogo langas Parašai ir blankai.

 3. Jei turite kelias el. pašto paskyras, kurias naudojate, paspauskite Alt + A, kad pereitumėte į sąrašą El. pašto paskyra. Rodyklių klavišais naršykite sąrašą ir paspauskite Enter, kai pereisite prie paskyros, kurioje norite nustatyti parašus.

 4. Norėdami įtraukti numatytąjį parašą į naujus pranešimus, kuriuos kuriate naudodami šią paskyrą, paspauskite Alt + M, kad pereitumėte į sąrašą Nauji pranešimai. Išgirsite dabartinį pasirinkimą. Naudodami rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus pereikite prie norimo parašo ir paspauskite Enter.

 5. Norėdami įtraukti numatytąjį parašą į pranešimus, į kuriuos atsakote arba kuriuos persiunčiate, paspauskite Alt + F, kad pereitumėte į sąrašą Atsakymai / persiuntimai. Išgirsite dabartinį pasirinkimą. Naudodami rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus pereikite prie norimo parašo ir paspauskite Enter.

 6. Norėdami įrašyti keitimus, spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „OK button“ („Mygtukas Gerai“), tada paspauskite Enter. Dialogo langas Parašai ir blankai uždaromas ir jūs grąžinami į langą „Outlook“ parinktys. Norėdami uždaryti langą ir grįžti į savo aplanką Gauta, paspauskite Esc.

Taip pat žr.

Spartieji klavišai programoje „Outlook“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti programoje „Outlook“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Programoje Outlook 2016 for Mac galite įtraukti parašą naudodami klaviatūrą ir „VoiceOver“, įtaisytąjį „Mac OS“ ekrano skaitytuvą. Galite nustatyti, kad parašas būtų rodomas automatiškai naujų el. laiškų, atsakymų ir persiunčiamų el. laiškų apačioje.

Pastabos : 

Šioje temoje

Naujo parašo kūrimas

Neprivalote naudoti to paties parašo viskam. Kiekvieno tipo el. laiške galite naudoti skirtingą parašą. Pavyzdžiui, verslo paraše gali būti nurodytas jūsų vardas, pareigos ir kontaktinė informacija, o namuose naudojamame paraše – tik slapyvardis ir atvaizdas.

 1. Programoje „Outlook“ paspauskite Control + Option + M, kad pereitumėte į meniu juostą.

 2. Vieną kartą paspauskite rodyklės dešinėn klavišą. Išgirsite: „Outlook“. Atidarykite meniu, paspaudę Control + Option ir tarpo klavišą.

 3. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite „Preferences, ellipsis“ („Nuostatos, elipsė“). Norėdami pasirinkti, spauskite Control + Option + tarpo klavišą.

 4. Bus atidarytas dialogo langas „Outlook“ nuostatos. Kartotinai spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Signatures, button“ („Parašai, mygtukas“). Paspauskite Control + Option + tarpo klavišą.

 5. Bus atidarytas dialogo langas Parašai. Kartotinai spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Add signature, button“ („Pridėti parašą, mygtukas“). Paspauskite Control + Option + tarpo klavišą.

 6. Spauskite klavišą Tab, kol pereisite į lauką Parašas, ir įveskite parašo tekstą.

 7. Norėdami suteikti parašui aprašomąjį pavadinimą, kartotinai spauskite Shift + tab, kol išgirsite „Untitled, contents selected, edit text“ („Be pavadinimo, pažymėtas turinys, redaguoti tekstą“). Esate lauke Parašo pavadinimas, kuriame galite įrašyti naują pavadinimą.

 8. Kartotinai spauskite Shift + Tab, kol išgirsite „VoiceOver“ pranešant jūsų el. pašto paskyrą.

  Jei naudojate „Outlook“ su keliomis el. pašto paskyromis, pasirinkite paskyrą, kurioje šis parašas turėtų būti naudojamas kaip numatytasis. Norėdami atidaryti paskyrų sąrašą, paspauskite Control + Option + tarpo klavišą. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais naršykite sąrašą, kol išgirsite norimos paskyros pavadinimą, tada paspauskite Control + Option + tarpo klavišą, kad pasirinktumėte.

 9. Norėdami automatiškai įtraukti šį parašą į visus naujus laiškus, kuriuos kuriate ir išsiunčiate iš šios el. pašto paskyros, vienąkart paspauskite klavišą Tab. Suaktyvinamas sąrašas Nauji pranešimai. Pagal numatytuosius nustatymus pasirinkta parinktis Nėra. „VoiceOver“ praneš: „None, pop up button“ („Nėra, iškylantysis mygtukas“).

 10. Norėdami atidaryti parinkčių sąrašą, paspauskite Control + Option + tarpo klavišą. Spausdami rodyklės žemyn klavišą, pereikite prie parašo. Išgirdę parašo pavadinimą, paspauskite Control + Option + tarpo klavišą, kad pasirinktumėte.

 11. Jei norite įtraukti parašą į pranešimus, į kuriuos atsakote ir kuriuos persiunčiate, paspauskite klavišą Tab vieną kartą. Suaktyvinamas sąrašas Atsakymai/persiuntimai. Pagal numatytuosius nustatymus pasirinkta parinktis Nėra. „VoiceOver“ praneš: „None, pop up button“ („Nėra, iškylantysis mygtukas“).

 12. Atidarykite sąrašą, paspaudę Control + Option + tarpo klavišą. Spausdami rodyklės žemyn klavišą, pereikite prie parašo. Išgirdę parašo pavadinimą, paspauskite Control + Option + tarpo klavišą, kad pasirinktumėte.

 13. Paspauskite Command + W, kad uždarytumėte dialogo langą Parašai ir grįžtumėte ten, nuo kur pradėjote.

Parašo įterpimas

 1. Kurdami pranešimą programoje „Outlook“, spauskite Shift + Tab, kol „VoiceOver“ praneš „Signature, menu button“ („Parašas, meniu mygtukas“). Norėdami pasirinkti, spauskite Control + Option + tarpo klavišą.

 2. Atidaromas parašų antrinis meniu. Spausdami rodyklių žemyn ir aukštyn klavišus, naršykite sąrašo elementus. Išgirdę norimo naudoti parašo pavadinimą, paspauskite Control + Option + tarpo klavišą.

  Parašas bus įtrauktas į pranešimą. Išliks suaktyvintas juostelės mygtukas Parašas. Norėdami suaktyvinti pranešimo teksto sritį, kartotinai spauskite klavišą Tab.

Numatytojo parašo nustatymas

 1. Programoje „Outlook“ paspauskite Control + Option + M, kad pereitumėte į meniu juostą.

 2. Vieną kartą paspauskite rodyklės dešinėn klavišą. Išgirsite: „Outlook“. Atidarykite meniu, paspaudę Control + Option ir tarpo klavišą.

 3. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite „Preferences, ellipsis“ („Nuostatos, elipsė“). Norėdami pasirinkti, spauskite Control + Option + tarpo klavišą.

 4. Bus atidarytas dialogo langas „Outlook“ nuostatos. Kartotinai spauskite klavišą Tab, kol išgirsite „Signatures, button“ („Parašai, mygtukas“). Paspauskite Control + Option + tarpo klavišą.

 5. Bus atidarytas dialogo langas Parašai. Spauskite Shift + Tab, kol išgirsite „VoiceOver“ pranešant jūsų el. pašto paskyrą.

 6. Jei „Outlook“ turite kelias el. pašto paskyras, pasirinkite paskyrą, kurioje naudosite šį parašą. Norėdami atidaryti paskyrų sąrašą, paspauskite Control + Option + tarpo klavišą. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais naršykite sąrašą, kol išgirsite norimos paskyros pavadinimą, tada paspauskite Control + Option + tarpo klavišą, kad pasirinktumėte.

 7. Norėdami įtraukti numatytąjį parašą į naujus pranešimus, kuriuos kuriate naudodami šią paskyrą, paspauskite klavišą Tab vieną kartą, kad pereitumėte į sąrašą Nauji pranešimai. Išgirsite dabartinį pasirinkimą. Norėdami atidaryti parinkčių sąrašą, paspauskite Control + Option + tarpo klavišą. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite prie norimo parašo ir paspauskite Control + Option + tarpo klavišą, kad pasirinktumėte.

 8. Norėdami įtraukti numatytąjį parašą į pranešimus, į kuriuos atsakote arba kuriuos persiunčiate, paspauskite klavišą Tab vieną kartą, kad pereitumėte į sąrašą Atsakymai / persiuntimai. Išgirsite dabartinį pasirinkimą. Norėdami atidaryti parinkčių sąrašą, paspauskite Control + Option + tarpo klavišą. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite prie norimo parašo ir paspauskite Control + Option + tarpo klavišą, kad pasirinktumėte.

 9. Paspauskite Command + W, kad įrašytumėte pakeitimus ir uždarytumėte dialogo langą Parašai.

Taip pat žr.

„Outlook for Mac“ spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su el. paštu programoje „Outlook“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti programoje „Outlook“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×