Ekrano skaitytuvo naudojimas lentelei rikiuoti arba filtruoti naudojant „Excel“

Ekrano skaitytuvo naudojimas lentelei rikiuoti arba filtruoti naudojant „Excel“

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite Excel 2016 su klaviatūra ir ekrano skaitytuvu, pvz., JAWS arba Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, kad rikiuotumėte ir filtruotumėte lenteles. Duomenų rikiavimas padeda greitai tvarkyti ir rasti norimus duomenis greitesnei analizei. Duomenų filtravimas padeda sutelkti dėmesį į konkrečius duomenis – tai ypač naudinga dirbant su didelės apimties darbalapiais.

Pastabos : 

Šioje temoje

Spartieji rūšiavimo ir filtravimo klavišai

Šioje lentelėje pateikiami spartieji rūšiavimo ir filtravimo klavišai.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Filtruoti pažymėtą langelių diapazoną arba išvalyti langelių diapazono filtrą

e

Išjungti išplečiamąjį meniu Automatinis filtravimas, esantį stulpelio antraštėje

r

Rasti aukščiausias arba žemiausias reikšmes langelių diapazone arba lentelėje

r

Atidaryti išplečiamąjį meniu Automatinis filtravimas iš stulpelio antraštės

ALT + rodyklė žemyn

Rūšiuoti nuo mažiausio iki didžiausio arba nuo A iki Z

Alt + A, S + A arba Alt + rodyklė žemyn, S

Rūšiuoti nuo didžiausio iki mažiausio arba nuo Z iki A

Alt + A, S + D arba Alt + rodyklė žemyn, O

Atidaryti dialogo langą Rūšiavimas

Alt + A, S + S arba Alt + H, S, U

Iš naujo taikyti rūšiavimą, pakeitus duomenis

Ctrl + Alt + L (arba Alt + A, Y +3)

Filtruoti pagal spalvą Filtruoti pagal skaičių arba tekstą

Alt + rodyklė žemyn, I

Atidaryti dialogo langą Langelių formatavimas

Alt + rodyklė žemyn, F

Naudoti funkciją TRIM

Alt + M, T, tada pereikite prie TRIM r

Sužinokite apie rūšiavimą „Excel“ programoje

Galima rūšiuoti duomenis pagal tekstą (nuo A iki Z arba nuo Z iki A), skaičius (nuo mažiausio iki didžiausio ar nuo didžiausio iki mažiausio), datas ir laikus (nuo seniausio iki naujausio arba nuo naujausio iki seniausio) viename ar daugiau stulpelių. Taip pat galima rūšiuoti pagal pasirinktinį sąrašą (pvz., didelis, vidutinis ir mažas) arba pagal formatą, įskaitant langelio spalvą, šrifto spalvą ar piktogramų rinkinį. Daugelis rūšiavimo operacijų yra rūšiavimas stulpelyje, tačiau taip pat galima rūšiuoti pagal eilutes.

Kai rūšiuojate lentelę, „Excel“ įrašo kriterijus, kuriuos naudojote darbaknygėje, todėl galite juos iš naujo pritaikyti kaskart atidarę darbaknygę. Tai ypač svarbu atliekant rūšiavimą keliuose stulpeliuose arba ilgai kuriamiems rūšiavimams. Tačiau tai veikia tiktai su lentelės duomenimis – tik langelių diapazonui funkcija netaikoma. Jei norite įrašyti rūšiavimo kriterijus, kad galėtumėte periodiškai iš naujo rūšiuoti duomenis atidarę darbaknygę, patogu naudoti lentelę.

Teksto rūšiavimas lentelėje arba diapazone

Teksto rūšiavimas lentelėje

 1. Eikite į lentelės antraštės eilutę.

 2. Paspauskite rodyklę dešinėn arba kairėn, kad pereitumėte prie duomenų, kuriuos norite rūšiuoti, stulpelio antraštės.

 3. Paspauskite Alt + rodyklė žemyn, kad atidarytumėte meniu Filtras, tada paspauskite klavišą „Tab“, kad įeitumėte į meniu.

 4. Rodomos parinktys priklauso nuo stulpelio duomenų tipo. Pavyzdžiui, galite rūšiuoti skaitinius duomenis nuo mažiausio iki didžiausio arba nuo didžiausio iki mažiausio. Galite rūšiuoti skaitinius ir raidinius duomenis nuo A iki Z, nuo Z iki A arba pagal spalvą.

  Naudokite rodyklę žemyn parinktims naršyti, paspauskite „Enter“, kad pasirinktumėte parinktį.

Teksto rūšiavimas diapazone

 1. Pasirinkite raidinių ir skaitinių duomenų langelių diapazono stulpelį arba įsitikinkite, kad aktyvus langelis yra lentelės stulpelyje, kuriame yra skaitiniai ir raidiniai duomenys.

 2. Paspauskite Alt + A. Atidaromas skirtukas Duomenys ir išgirsite „Upper ribbon, Data tab“ (viršutinė juostelė, skirtukas Duomenys). Jei naudojate diktorių, išgirsite „Selected, Data tab“ (pasirinkta, skirtukas Duomenys).

  • Norėdami rūšiuoti didėjimo tvarka raides ir skaičius (Rūšiuoti nuo A iki Z), paspauskite S + A. •

  • Norėdami rūšiuoti mažėjimo tvarka raides ir skaičius (Rūšiuoti nuo Z iki A), paspauskite S + D. •

Atlikite rūšiavimą, kai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės

 1. Pasirinkite raidinių ir skaitinių duomenų langelių diapazono stulpelį arba įsitikinkite, kad aktyvus langelis yra lentelės stulpelyje, kuriame yra skaitiniai ir raidiniai duomenys.

 2. Paspauskite Alt + H, S, tada U. Atidaromas dialogo langas Rūšiavimas ir išgirsite „Sort dialog“ (dialogo langas Rūšiavimas). Jei naudojate diktorių, išgirsite „Sort, Custom, OK button“ (rūšiuoti, pasirinktinis, mygtukas Gerai).

 3. Paspaudę „Tab“ pereikite prie mygtuko Parinktys ir paspauskite tarpo klavišą, kad atidarytumėte dialogo langą Rūšiavimo parinktys. Išgirsite „Sort options dialog, Case sensitive checkbox“ (dialogo langas Rūšiavimo parinktys, žymės langelis Skirti didžiąsias ir mažąsias raides). Jei naudojate diktorių, išgirsite „Sort options windows“. Case sensitive check box“ (Langai Rūšiavimo parinktys. Žymės langelis Skirti didžiąsias ir mažąsias raides).

 4. Pažymėkite žymės langelį Skirti didžiąsias ir mažąsias raides.

 5. Paspausdami „Tab“ pereikite prie mygtuko Gerai ir paspauskite „Enter“. Atidaromas dialogo langas Rūšiavimas ir išgirsite „Sort dialog“ (dialogo langas Rūšiavimas). Jei naudojate diktorių, išgirsite „Sort, Custom, OK button“ (rūšiuoti, pasirinktinis, mygtukas Parinktys).

 6. Paspausdami „Tab“ pereikite prie mygtuko Gerai ir paspauskite „Enter“.

Patarimai : 

 • Jei stulpelyje, kurį rūšiuojate, yra ir skaičių, ir teksto, gali tekti viską formatuoti kaip tekstą. Kitu atveju „Excel“ pirmiausia rūšiuoja skaičius kaip skaičius, o tada rūšiuoja tekstą. Norėdami formatuoti duomenis, pasirinkite visus stulpelyje esančius duomenis ir paspauskite Alt + H, F, N. Naudodami rodyklės kairėn klavišą, pereikite į skirtuką Skaičius, tada naudodami klavišą „Tab“ pereikite į sąrašą Kategorija ir spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite „Text“ (tekstas). Vieną kartą paspaudę klavišą „Tab“ pereikite prie mygtuko Gerai ir paspauskite „Enter“.

Patarimai : 

 • Importavus ar nukopijavus duomenis iš kitos vietos, prieš duomenis gali būti įterpiami tarpai. Pavyzdžiui, vardas „Jurga Rainytė“ gali būti įvestas kaip „(tarpas)(tarpas)Jurga Rainytė“.

 • Jei naudojate ekrano skaitytuvą, apie tarpus galite nežinoti, nes JAWS tuščios vietos langeliuose neskaito.

 • Kad būtų patogiau juos rasti, „Excel“ langelius, kurių pradžioje yra įterptų tarpų, pateikia surūšiuoto stulpelio viršuje.

Skaičių rūšiavimas

Skaičių rūšiavimas

 1. Pasirinkite skaitinių duomenų langelių diapazono stulpelį arba įsitikinkite, kad aktyvus langelis yra lentelės stulpelyje, kuriame yra skaitiniai duomenys.

 2. Paspauskite Alt + A. Atidaromas skirtukas Duomenys ir išgirsite „Upper ribbon, Data tab“ (viršutinė juostelė, skirtukas Duomenys). Jei naudojate diktorių, išgirsite „Selected, Data tab“ (pasirinkta, skirtukas Duomenys).

  • Norėdami rūšiuoti nuo mažiausio iki didžiausio, paspauskite S + A.

  • Norėdami rūšiuoti nuo didžiausio iki mažiausio, paspauskite S + D.

Patikrinimas, ar skaičiai saugomi kaip skaičiai

 1. Paspauskite ALT + H, F + N. Atidaromas dialogo langas Langelių formatavimas ir išgirsite „Format cells dialog“ (dialogo langas Langelių formatavimas). Jei naudojate diktorių, išgirsite „Format cells windows“ (langas Langelių formatavimas).

 2. Norėdami pereiti į skirtuką Skaičius, naudokite rodyklės kairėn klavišą (arba paspauskite Ctrl + Tab). Išgirsite „Number tab“ (skirtukas Skaičius).

 3. Paspauskite klavišą „Tab“. Atidaromas sąrašas Kategorija ir išgirstate „Category colon list box, General” (kategorija dvitaškis sąrašo laukas, bendra). Jei naudojate diktorių, išgirstate “General, one of twelve” (bendra, vienas iš dvylikos).

 4. Spauskite rodyklės žemyn klavišą, kol išgirsite „Number“ (skaičius).

 5. Norėdami uždaryti dialogo langą, pereikite prie mygtuko Gerai ir paspauskite „Enter“.

Datos ir laiko rūšiavimas

 1. Pasirinkite datų ar laikų langelių diapazono stulpelį arba įsitikinkite, kad aktyvus langelis yra lentelės stulpelyje, kuriame yra datos ar laikai.

 2. Paspauskite Alt + A. Atidaromas skirtukas Duomenys ir išgirsite „Upper ribbon, Data tab“ (viršutinė juostelė, skirtukas Duomenys). Jei naudojate diktorių, išgirsite „Selected, Data tab“ (pasirinkta, skirtukas Duomenys).

  • Norėdami rūšiuoti nuo seniausio iki naujausio, paspauskite S + A.

  • Norėdami rūšiuoti nuo naujausio iki seniausio, paspauskite S + D. •

  • Norėdami iš naujo taikyti rūšiavimą, kai pakeitėte duomenis, pasirinkite diapazono arba lentelės langelį ir paspauskite Ctrl + Alt + L.

Rūšiavimas pagal daugiau nei vieną stulpelį

Galite rūšiuoti pagal daugiau nei vieną stulpelį arba eilutę, kai turite duomenis, kuriuos norite sugrupuoti pagal tą pačią reikšmę viename stulpelyje ar eilutėje, o tada rūšiuoti kitą stulpelį ar eilutę toje lygių reikšmių grupėje. Pavyzdžiui, jei turite stulpelį Skyrius ir Darbuotojas, galite iš pradžių rūšiuoti pagal skyrius (tam, kad kartu sugrupuotumėte visus to paties skyriaus darbuotojus), tada rūšiuoti pagal vardą (tam, kad kiekviename skyriuje surikiuotumėte vardus abėcėlės tvarka). Galite rūšiuoti iki 64 stulpelių.

Pastaba : Geriausi rezultatai gaunami, kai langelių diapazonuose yra stulpelių antraštės. Norėdami rūšiuoti pagal eilutes, įsitikinkite, kad žymės langelis Mano lentelėje yra antraščių, esantis dialogo lange Rūšiavimas, išvalytas.

 1. Pasirinkite langelių diapazoną su dviem ar daugiau duomenų stulpelių arba įsitikinkite, kad aktyvus langelis yra lentelėje su dviem ar daugiau stulpelių.

 2. Paspauskite Alt + A, S + S. Atidaromas dialogo langas Rūšiavimas ir išgirsite „Sort dialog“ (dialogo langas Rūšiavimas). Jei naudojate diktorių, išgirsite „Sort, Custom, OK button“ (rūšiuoti, pasirinktinis, mygtukas Gerai).

 3. Paspaudę „Tab“ pereikite prie pasirinktinio įvedimo lauko Stulpelis: Rūšiuoti pagal ir naudokite rodyklių klavišus, kad pasirinktumėte pirmąjį stulpelį, kurį norite rūšiuoti.

 4. Kad pasirinktumėte rūšiavimo tipą, paspaudę „Tab“ pereikite į pasirinktinio įvedimo lauką Rūšiuoti ir naudokite rodyklių klavišus.

  • Norėdami rūšiuoti pagal tekstą, skaičius ar datą ir laiką, pasirinkite Reikšmės.

  • Norėdami rūšiuoti pagal formatą, pasirinkite Langelio spalva, Šrifto spalva arba Langelio piktograma.

 5. Pasirinkite, kaip norite rūšiuoti.

  • Norėdami rūšiuoti pagal reikšmes, paspaudę „Tab“ pereikite į pasirinktinio įvedimo lauką Tvarka ir rodyklių klavišais pasirinkite, kaip norite rūšiuoti.

  • Norėdami rūšiuoti skaitines reikšmes, pasirinkite Nuo mažiausio iki didžiausio arba Nuo didžiausio iki mažiausio.

  • Norėdami rūšiuoti pagal pasirinktinį sąrašą, pasirinkite Pasirinktinis sąrašas.

  • Norėdami rūšiuoti pagal langelio spalvą, šrifto spalvą arba langelio piktogramą, rodyklių klavišais pasirinkite norimą parinktį, tada paspaudę „Tab“ pereikite prie paskesnio pasirinktinio įvedimo lauko Tvarka ir rodyklių klavišais pasirinkite Viršuje arba Apačioje.

 6. Norėdami įtraukti dar vieną stulpelį, pagal kurį bus rūšiuojama, paspaudę „Tab“ pereikite prie mygtuko Įtraukti lygį, paspauskite „Enter“ ir pakartokite veiksmus nuo trečio iki penkto.

 7. Norėdami iš naujo taikyti stulpelio rūšiavimą, kai pakeitėte duomenis, pasirinkite diapazono arba lentelės langelį ir paspauskite Ctrl + Alt + L. (Paspaudus Ctrl + Alt + L, eilutės rūšiavimas iš naujo nėra taikomas).

Patarimai, kaip spręsti rūšiavimo problemas

Jei gaunate netikėtų rezultatų rūšiuodami duomenis:

 • Patikrinkite, ar pakeistos formulės pateiktos reikšmės. Jei rūšiuotuose duomenyse yra viena ar daugiau formulių, tų formulių pateikiamos reikšmės gali būti pakeistos perskaičiuojant darbalapį. Tokiu atveju iš naujo taikykite rūšiavimą, kad gautumėte naujausius rezultatus.

 • Neslėpkite eilučių ir stulpelių prieš rūšiavimą. Paslėpti stulpeliai rūšiuojant neperkeliami, paslėptos eilutės rūšiuojant taip pat neperkeliamos. Prieš rūšiuojant duomenis naudinga neslėpti paslėptų stulpelių ir eilučių.

 • Patikrinkite lokalės parametrą. Rūšiavimo tvarkos skiriasi atsižvelgiant į lokalės parametrą. Įsitikinkite, kad srityje Regiono parametrai arba Regiono ir kalbos parinktys kompiuterio dalyje Valdymo skydas nustatytas tinkamas lokalės parametras.

 • Įjunkite arba išjunkite antraštės eilutę. Rūšiuodami stulpelius patogu naudoti antraštės eilutę, kad būtų lengviau suprasti duomenų prasmę. Pagal numatytuosius nustatymus antraštės reikšmė nėra įtraukta į rūšiavimo operaciją. Kartais gali tekti įjungti arba išjungti antraštę, kad antraštės reikšmė būtų arba nebūtų įtraukta į rūšiavimo operaciją.

 • Jeigu norite, kad pirma duomenų eilutė nebūtų įtraukta į rūšiavimą, nes ji yra stulpelio antraštė, paspauskite Alt + H, S, tada U. Dialogo lange Pasirinktinis rūšiavimas pažymėkite žymės langelį Mano duomenyse yra antraščių.

 • Jeigu norite, kad pirma duomenų eilutė būtų įtraukta į rūšiavimą, nes ji nėra stulpelio antraštė, paspauskite Alt + H, S, tada U. Dialogo lange Pasirinktinis rūšiavimas išvalykite žymės langelį Mano duomenyse yra antraščių.

Lentelės duomenų filtravimas

Kai į lentelę patalpinate duomenis, „Excel“ automatiškai įtraukia išplečiamąjį meniu Automatinis filtravimas į kiekvieną stulpelio antraštę. Šį meniu galite atidaryti, jei norite filtruoti greitai. Norėdami pašalinti išplečiamąjį meniu Automatinis filtravimas iš stulpelio antraštės, pasirinkite antraštę ir paspauskite Ctrl + Shift + L

 1. Stulpelio, kurį norite filtruoti, lentelės antraštėje paspauskite Alt + rodyklė žemyn. Atidaromas išplečiamasis meniu Automatinis filtravimas ir išgirstate „Type words to search for, Menu“ (įveskite norimus ieškoti žodžius, meniu). Jei naudojate diktorių, išgirstate „Group“ (grupė).

 2. Meniu Automatinis filtravimas, jei stulpelyje yra skaičių, naudokite rodyklės žemyn klavišą, kad pereitumėte į Skaičių filtrai, ir paspauskite „Enter“. Jei stulpelyje yra tekstinių įrašų, pereikite į Teksto filtrai ir paspauskite „Enter“. Atidaromas antrinis meniu ir išgirstate „Equals“ (lygu).

 3. Kad pereitumėte prie norimos filtravimo parinkties, naudokite rodyklių klavišus ir paspauskite „Enter“. Atidaromas dialogo langas Pasirinktinis automatinis filtravimas ir išgirstate „Custom AutoFilter dialog“ (dialogo langas Pasirinktinis automatinis filtravimas). Jei naudojate diktorių, išgirstate „Custom AutoFilter window“ (langas Pasirinktinis automatinis filtravimas).

 4. Įveskite arba pasirinkite savo filtravimo sąlygas.

  Pavyzdžiui, norėdami, kad būtų rodomi skaičiai, didesni nei tam tikras skaičius, pasirinkite Daugiau arba lygu ir pasirinktinio įvedimo laukelyje įveskite norimą skaičių.

  Norėdami filtruoti pagal dvi sąlygas, įveskite filtravimo sąlygas į abu pasirinktinio įvedimo langelių rinkinius, tada pasirinkite Ir, kad abi sąlygos būtų laikomos teisingomis, arba pasirinkite Arba, kad teisinga būtų viena iš sąlygų.

 5. Norėdami uždaryti dialogo langą, pereikite prie mygtuko Gerai ir paspauskite „Enter“.

Diapazono duomenų filtravimas

 1. Pažymėkite langelius, kuriuos norite filtruoti.

 2. Paspauskite Ctrl + Shift + L. „Excel“ įtraukia išplečiamojo sąrašo meniu Automatinis filtravimas į pirmąjį diapazono langelį.

 3. Pasirinkite langelį su išplečiamuoju meniu Automatinis filtravimas.

 4. Paspauskite ALT + rodyklė žemyn. Atidaromas išplečiamasis meniu Automatinis filtravimas ir išgirstate „Type words to search for, Menu“ (įveskite norimus ieškoti žodžius, meniu). Jei naudojate diktorių, išgirstate „Group“ (grupė).

 5. Pereikite prie norimų filtravimo parinkčių naudodami rodyklių klavišus ir klavišą „Tab“.

 6. Atlikę norimus pakeitimus, paspausdami klavišą „Tab“ pereikite prie mygtuko Gerai ir paspauskite „Enter“.

Norėdami išvalyti filtrą, pasirinkite bet kokį diapazono langelį ir paspauskite Ctrl + Shift + L.

Taip pat žr.

Pavadinimo suteikimas lentelei programoje „Excel 2016“, naudojant ekrano skaitytuvą

Stulpelių antraščių lentelėje kūrimas programoje „Excel“ naudojant ekrano skaitytuvą

„Excel“ spartieji klavišai ir funkciniai klavišai, skirti „Windows“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Excel“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „Excel“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×