Ekrano skaitytuvo naudojimas lentelei įterpti į „Excel 2016“ darbalapį

Ekrano skaitytuvo naudojimas lentelei įterpti į „Excel 2016“ darbalapį

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite „Excel 2016“ su klaviatūra ir Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, kad galėtumėte tvarkyti duomenis lentelėje ir greičiau analizuoti.

Galite greitai įterpti numatytojo stiliaus lentelę arba formatuoti duomenis kaip pasirinkto stiliaus lentelę. Galite rikiuoti ir filtruoti duomenis bei supaprastinti skaičiavimus naudodami apskaičiuojamuosius stulpelius ir sumos eilutes.

Pastabos : 

Šioje temoje

Lentelės kūrimas

 1. Darbalapyje pasirinkite langelius, kuriuos norite įtraukti į lentelę. Langeliai gali būti tušti arba su duomenimis.

 2. Paspauskite Ctrl + T arba (Ctrl + L). Bus atidarytas Lentelės kūrimo dialogo langas ir išgirsite „Create table dialog“ („Lentelės kūrimo dialogo langas“) (Diktorius pasakys „Create table window“ („Lentelės kūrimo langas“).

 3. Klavišu Tab pažymėkite žymės langelį Lentelė su antraštėmis.

  Svarbu : Lentelės antraštės labai svarbios pritaikant neįgaliesiems. Ekrano skaitytuvai naudoja antraštėse pateiktą informaciją, kad būtų galima naršyti, o skaitytojai pagal prasmingas antraštes gali suprasti duomenis.

  • Jei pasirinktame langelių diapazone yra duomenų, kuriuos norite rodyti kaip lentelės antraštes, pažymėkite žymės langelį.

  • Jei norite naudoti numatytuosius „Excel“ pavadinimus (pvz., 1 stulpelis, 2 stulpelis ir t. t.), nežymėkite žymės langelio.

  • Norėdami pakeisti numatytuosius pavadinimus, pažymėkite tekstą stulpelio antraštėje ir įveskite norimą pavadinimą.

 4. Norėdami uždaryti Lentelės kūrimo dialogo langą ir grįžti į darbalapį, klavišu „Tab“ pareikite ant mygtuko Gerai ir paspauskite „Enter“.

Lentelių spartieji klavišai

Toliau pateikta naudinga „Excel 2016“ lentelių sparčiųjų klavišų informacija.

Norėdami atlikti

Paspauskite

Numatytojo stiliaus lentelės kūrimas

„Ctrl“ + T arba „Ctrl“ + L

Duomenų formatavimas kaip lentelės Eilutės įterpimas viršuje

„Alt“ + H ir T

Eilutės įterpimas viršuje

„Alt“ + H + I ir A

Stulpelio įterpimas kairėje

„Alt“ + H + I ir L

Eilutės (-ių) naikinimas

„Alt“ + H + D ir L

Stulpelio (-ių) naikinimas

„Alt“ + H + D ir M

Skirtuko Dizainas atidarymas

F10 ir J + T

Lentelės antraščių išvalymas arba pažymėjimas

F10, J + T, tada O

Kontekstinio meniu atidarymas

„Shift“ + F10 arba „Windows“ konteksto klavišas

Eilutės arba stulpelio įtraukimas į lentelę

 1. Pasirinkite eilutę, virš kurios norite įterpti vieną ar daugiau tuščių eilučių, arba stulpelį, kurio kairėje norite įterpti vieną ar daugiau tuščių stulpelių.

 2. Paspauskite „Alt“ + H + I. Bus atidarytas meniu Įterpimas ir išgirsite „Menu, Insert cells“ („Meniu „Įterpti langelius“) (Diktorius pasakys „Excel window, Insert cells“ („Excel“ langas „Įterpti langelius“).

  • Norėdami įterpti eilutę virš pažymėtos srities, paspauskite A.

  • Norėdami įterpti eilutę pažymėtos srities kairėje, paspauskite L.

Eilutės arba stulpelio panaikinimas iš lentelės

 1. Pažymėkite vieną ar daugiau eilučių arba stulpelių, kuriuos norite panaikinti.

 2. Paspauskite „Alt“ + H + D. Bus atidarytas meniu Naikinimas ir išgirsite „Menu, Delete cells“ („Meniu „Naikinti langelius“) (Diktorius pasakys „Delete items, Menu item, Menu“ („Naikinti elementus, meniu elementas, meniu“).

  • Norėdami naikinti pažymėtas eilutes, paspauskite L.

  • Norėdami naikinti pažymėtus stulpelius, paspauskite M.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas darbaknygei sukurti naudojant „Excel 2016“

Ekrano skaitytuvo naudojimas lentelei rūšiuoti arba filtruoti naudojant „Excel 2016“

„Excel“ spartieji klavišai ir funkciniai klavišai, skirti „Windows“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Excel“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „Excel“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Galite įterpti ir keisti lentelę darbaknygėje naudodami „„Excel“, skirta „Android““ su „TalkBack“ – įtaisytuoju „Android“ ekrano skaitytuvu. Lenteles paprasčiau naudoti, nes pridedamos antraštės arba lentelės dalys paryškinamos skirtingomis spalvomis. Galite išplėsti lenteles pridėdami naujų eilučių ir stulpelių arba peržiūrėti duomenis kaip diagramą.

Pastabos : 

Šioje temoje

Perėjimas į skirtukų meniu

Norėdami pasiekti darbalapio redagavimo parinktis, turite pereiti į skirtukų meniu.

 1. Pirmiausia braukite aukštyn, tada – žemyn, kad pereitumėte nuo pasirinktos darbalapio srities prie pirmojo elemento ekrane. Išgirsite darbaknygės pavadinimą.

  Patarimas : Jei darbalapio viršuje atidarytas sparčiųjų klavišų meniu, nuo jo pereisite bakstelėdami dviem pirštais bet kur ekrane.

 2. Braukite dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „More options button“ („Mygtukas „Daugiau parinkčių“). Tada dukart bakstelėkite ekraną vienu pirštu. Išgirsite: „Tab menu, Home selected“ („Tab“ meniu, pasirinktas Pagrindinis). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Home tab selected“ („Pasirinktas skirtukas Pagrindinis“).

 3. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite skirtuko, kurį norite pažymėti, pavadinimą, pvz.: „Insert tab“ („Įterpimo skirtukas“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidaryta Įterpimo juostelė.

  Pastaba : Lentelės, Paveikslėlio, Figūros ir Diagramos skirtukus galima pasirinkti tik jei darbalapyje pasirinktas objektas.

 4. Braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite pageidaujamą parinktį, tada dukart bakstelėkite ekraną.

Perėjimas į lentelę darbalapyje

 1. Braukite kairėn arba dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite: „Entering table <table details and location of focus>“ („Pereinama prie lentelės <lentelės išsami informacija ir įvesties vieta>“).

 2. Braukite kairėn arba dešinėn vienu pirštu, kol išgirsite norimą lentelės vietą. Tada dukart bakstelėkite ekraną. Bus atidarytas Lentelės skirtukas.

  Patarimas : Taip pat galite pereiti prie Lentelės skirtuko, kaip aprašyta skyriuje Perėjimas į skirtukų meniu.

Lentelės įterpimas

Įtraukite lentelę, kad duomenys būtų pateikti efektyviai ir tvarkingai. Galite įterpti lentelę į tuščią darbalapį ir užpildyti ją duomenimis. Taip pat galite greitai sukurti lentelę naudodami esamą langelių grupę.

 1. „„Excel“, skirta „Android““ darbalapyje braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Sheet <sheet name>“ („Lapas <lapo pavadinimas>“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite, kuriame lapo stulpelyje ir eilutėje dabar yra įvesties vieta.

 2. Norėdami pereiti į langelį, kuriame norite įterpti lentelę, vilkite vieną pirštą per ekraną. Išgirsite dabartinę vietą. Tada dukart bakstelėkite ekraną.

  Patarimas : Norėdami išplėsti pasirinktą sritį ir pasirinkti ne vieną, o kelis langelius, ir įterpti didesnę lentelę, uždėkite du pirštus ant ekrano ir išskėskite juos kryptimis, kuriomis norite išplėsti pasirinktą sritį. Išgirsite, kokia sritis pasirinkta, nuo pirmojo langelio viršutiniame kairiajame kampe iki paskutinio langelio apatiniame dešiniajame kampe.

 3. Taip pat galite pereiti prie skirtuko Įterpimas, kaip aprašyta skyriuje Perėjimas į skirtukų meniu.

 4. Įterpimo skirtuke braukite dešinėn, kol išgirsite: „Table button“ („Lentelės mygtukas“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Not checked, Table has headers, checkbox“ („Nepažymėta, lentelė su antraštėmis, žymės langelis“). Jei jūsų lentelė su antraštėmis, braukite kairėn, kol išgirsite: „Not checked, Table has headers, checkbox“ („Nepažymėta, lentelė su antraštėmis, žymės langelis“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Checked“ („Pažymėta“).

 5. Norėdami pereiti nuo žymės langelio, bakstelėkite bet kurią ekrano vietą dviem pirštais.

Antraštės su alternatyviuoju tekstu įtraukimas į lentelę

Norėdami, kad „„Excel“, skirta „Android““ lentelės būtų prieinamos visiems skaitytojams, galite įtraukti trumpą aprašomąjį lentelės pavadinimą ir net įvesti ilgesnį tekstą, kad išsamiai aprašytumėte lentelę.

 1. Eikite į lentelę darbalapyje, kaip nurodyta skyriuje Perėjimas į lentelę darbalapyje. Įvesties vieta gali būti bet kurioje lentelės vietoje.

 2. Lentelės skirtuke braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Alt text menu“ („Alternatyviojo teksto meniu“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Alt text“ („Alternatyvusis tekstas“).

 3. Alternatyviojo teksto meniu braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Edit-box for title“ („Pavadinimo redagavimo langelis“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Showing <keyboard language> keyboard“ („Rodoma <klaviatūros kalba> klaviatūra“). Įveskite trumpą lentelės pavadinimą.

 4. Norėdami įvesti lentelės aprašą, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Edit-box for description“ („Aprašo redagavimo langelis“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Showing <keyboard language> keyboard“ („Rodoma <klaviatūros kalba> klaviatūra“).

 5. Norėdami grįžti į aktyvų lapą, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Sheet <sheet number, sheet details>, selected“ („Pasirinktas <lapo numeris ir išsami informacija> lapas“). Norėdami suaktyvinti lapą, dukart bakstelėkite ekraną.

Eilutės arba stulpelio įtraukimas į lentelę

Galite lengvai išplėsti lentelę pridėdami viršuje ar apačioje esančias eilutes arba kairėje ar dešinėje esančius stulpelius prie lentelėje pasirinktos srities.

 1. Eikite į lentelę darbalapyje, kaip nurodyta skyriuje Perėjimas į lentelę darbalapyje.

 2. Pridėkite eilutes arba stulpelius Lentelės skirtuke.

  • Norėdami pridėti eilutę, esančią virš šiuo metu pasirinktos srities, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Insert above button“ („Mygtukas „Įterpti aukščiau“). Tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami pridėti eilutę, esančią žemiau šiuo metu pasirinktos srities, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Insert below button“ („Mygtukas „Įterpti žemiau“). Tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami pridėti stulpelį, esantį šiuo metu pasirinktos srities kairėje, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Insert left button“ („Mygtukas „Įterpti kairėje“). Tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami pridėti stulpelį, esantį šiuo metu pasirinktos srities dešinėje, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Insert right button“ („Mygtukas „Įterpti dešinėje“). Tada dukart bakstelėkite ekraną.

Eilutės arba stulpelio panaikinimas iš lentelės

Galite greitai panaikinti visas nereikalingas eilutes arba stulpelius iš lentelės.

 1. Eikite į lentelę darbalapyje, kaip nurodyta skyriuje Perėjimas į lentelę darbalapyje.

 2. Skirtuke Lentelė atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

  • Norėdami panaikinti eilutes, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Delete rows“ („Naikinti eilutes“). Tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami panaikinti stulpelius, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Delete columns“ („Naikinti stulpelius“). Tada dukart bakstelėkite ekraną.

Duomenų paryškinimas lentelėje

Norėdami paryškinti duomenis lentelėje, galite pakaitomis nuspalvoti eilutes ar stulpelius arba paryškinti tik pirmąjį arba paskutinį stulpelį. Taip pat galite greitai paįvairinti lenteles pasirinkdami iš anksto nustatytus stilius.

 1. Eikite į lentelę darbalapyje, kaip nurodyta skyriuje Perėjimas į lentelę darbalapyje.

 2. Lentelės skirtuke atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų, kad pakaitomis nuspalvotumėte eilutes arba stulpelius.

  • Norėdami pakaitomis nuspalvoti eilutes, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Banded rows switch, unchecked“ („Pereinama prie juostinių eilučių, nepažymėta“). Tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami pakaitomis nuspalvoti stulpelius, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Banded columns switch, unchecked“ („Pereinama prie juostinių stulpelių, nepažymėta“). Tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami pasirinkti arba pakeisti iš anksto nustatytą juostinės eilutės ar stulpelio stilių, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Table styles menu“ („Lentelės stilių meniu“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Table styles“ („Lentelės stiliai“). Sąraše braukite kairėn arba dešinėn. Išgirsite stiliaus apibūdinimą. Norėdami pasirinkti stilių, dukart bakstelėkite ekraną.

 3. Lentelės skirtuke atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų, kad pakeistumėte pirmąją arba paskutinę eilutę.

  • Norėdami nuspalvoti pirmąjį stulpelį, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „First column, unchecked“ („Pirmasis stulpelis, nepažymėtas“). Tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami nuspalvoti paskutinį stulpelį, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Last column, unchecked“ („Paskutinis stulpelis, nepažymėtas“). Tada dukart bakstelėkite ekraną.

  • Norėdami pasirinkti arba pakeisti iš anksto nustatytą pirmojo arba paskutinio lentelės stulpelio stilių, braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Table styles menu“ („Lentelės stilių meniu“). Tada dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Table styles“ („Lentelės stiliai“). Sąraše braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite „Medium“ („Vidutinis“) arba „Dark“ („Tamsus“). Vidutinio stiliaus sąraše braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Light gray, table style medium, eight list item“ („Šviesiai pilkas, vidutinis lentelės stilius, aštuoni elementai sąraše“). Šį ir kitus 13 stilių galima taikyti pirmajai eilutei ir paskutiniams stulpeliams. Tamsaus stiliaus sąraše braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite: „Dark gray, table style dark, one list item“ („Tamsiai pilkas, tamsus lentelės stilius, vienas elementas sąraše“). Šį ir kitus šešis stilius galima taikyti pirmiesiems arba paskutiniams stulpeliams. Norėdami pasirinkti stilių, dukart bakstelėkite ekraną.

Duomenų pateikimas diagramoje

Lentelės duomenis galite matyti diagramos formatu.

 1. Eikite į lentelę darbalapyje, kaip nurodyta skyriuje Perėjimas į lentelę darbalapyje.

 2. Pažymėkite lentelės langelius, kuriuos norite naudoti diagramoje, uždėkite du pirštus ant ekrano ir išskėskite juos, kol išgirsite norimą pasirinkimą.

 3. Taip pat galite pereiti prie Įterpimo skirtuko, kaip aprašyta skyriuje Perėjimas į skirtukų meniu.

 4. Įterpimo juostelėje braukite į kairę arba dešinę, kol išgirsite „Chart menu“ („Diagramos meniu“). Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite: „Chart“ („Diagrama“).

 5. Diagramos meniu braukite kairėn arba dešinėn, kol išgirsite norimą diagramos tipą, pvz.: „Pie menu“ („Skritulinės diagramos meniu“). Dukart bakstelėkite ekraną. Išgirsite pasirinkto diagramos tipo pavadinimą, pvz.: „Pie“ („Skritulinė diagrama“). Bus atidarytas diagramos tipų sąrašas.

 6. Diagramos tipų sąraše braukite į kairę arba į dešinę, kad naršytumėte sąrašą. Girdėsite sąrašo elementų pavadinimus, pvz.: „3D pie, list item“ („3D skritulinė diagrama, sąrašo elementas“). Norėdami pasirinkti diagramos tipą, dukart bakstelėkite ekraną. Diagrama bus sugeneruota darbalapyje.

Taip pat žr.

Naudokite ekrano skaitytuvą rūšiavimo arba filtravimo "Excel" lentelėje

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su "Excel"

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „Excel“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×