Ekrano skaitytuvo naudojimas „Excel“ darbaknygei spausdinti

Ekrano skaitytuvo naudojimas „Excel“ darbaknygei spausdinti

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Garsiai skaityti simbolį, kuris žymi ekrano skaitytuvo turinį. Ši tema yra apie ekrano skaitytuvo naudojimą su „Office“

Šis straipsnis skirtas žmonėms, naudojantiems „Office“ produktų ekrano skaitytuvo programą; straipsnis yra turinio rinkinio „Office“ pritaikymas neįgaliesiems dalis. Daugiau bendrosios informacijos ieškokite „Office“ palaikymas pagrindiniame puslapyje.

Naudokite „Excel 2016“ su klaviatūra ir ekrano skaitytuvu, pvz., JAWS arba Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, kad išspausdintumėte darbalapius, darbaknyges ir pasirinktus langelius. Spartieji klavišai padeda greitai spausdinti tai, ką norite, taip, kaip norite.

Pastabos : 

 1. Darbalapyje arba darbaknygėje pasirinkite, ką norite spausdinti, tada paspauskite Ctrl + P (arba Ctrl + F2).

 2. Bus atidaryta „Excel“ su įvesties vieta ant mygtuko Spausdinti ir girdėsite „Backstage view, Print group box, Print button“ („Backstage“ rodinys, spausdinimo grupės langelis, mygtukas Spausdinti“). Jei naudojate diktorių, girdėsite „Off, Print button“ (išjungta, mygtukas Spausdinti).

  • Norėdami spausdinti vieną kopiją, paspauskite Enter (arba Alt + P + P).

  • Norėdami spausdinti daugiau nei vieną kopiją, paspauskite Alt + P + N. Atidaromas dialogo langas Kopijos ir girdite „Copies colon, Edit spin box“ (kopijos dvitaškis, redaguoti suktuko lauką). Jei naudojate diktorių, girdite „Copies, 1 selected“ (kopijos, pasirinkta 1).

   Norėdami pasirinkti norimą kopijų skaičių, naudokite rodyklės aukštyn klavišą arba įveskite skaičių ir paspauskite Enter.

  • Norėdami pasirinkti kitą spausdintuvą, paspauskite Alt + P + I ir bus atidarytas pasirinktinio įvedimo laukas Spausdintuvas. Rodyklių klavišais pasirinkite arba įtraukite naują spausdintuvą arba faksą, į kurį norite nusiųsti skaičiuoklės ataskaitą. („Excel“ automatiškai perkelia įvesties vietą ant „Windows“ numatytojo spausdintuvo pavadinimo).

  • Norėdami pasirinkti spausdintuvo parametrus, paspauskite norimo parametro parinkties spartųjį klavišą (arba spauskite Tab klavišą, kol išgirsite pasirinktinio įvedimo lauko pavadinimą su norimomis parinktimis, tada paspauskite Enter). Spausdintuvo parinktys ir parametrai bei jų spartieji klavišai yra:

   Spausdintuvo parametrų parinktis

   Spartusis klavišas

   Pasirinktinio įvedimo laukas Ką spausdinti: naudokite, jei norite pasirinkti spausdinti tik aktyvius (pasirinktus) darbaknygės darbalapius (numatytoji parinktis), visą darbaknygę, dabartinę pažymėtą langelių sritį dabartiniame darbalapyje arba šiuo metu pasirinktą lentelę dabartiniame darbalapyje.

   ALT + P + A

   Suktuko laukai Puslapiai: naudokite norėdami spausdinti tik puslapius, kuriuos įvedate šiuose laukuose arba pasirenkate naudodami suktuko mygtuką.

   Norėdami pasirinkti pirmąjį diapazono puslapį, paspauskite Alt + P + H;

   Norėdami pasirinkti paskutinį diapazono puslapį, paspauskite Alt + P + J.

   Pasirinktinio įvedimo laukas Dvipusis spausdinimas: naudokite norėdami pasirinkti, ar spausdinti vienoje, ar abiejose lapo pusėse.

   ALT + P + D

   Pasirinktinio įvedimo laukas Gretinimas: naudokite norėdami pasirinkti, ar gretinti kopijas.  

   ALT + P + C

   Pasirinktinio įvedimo laukas Padėtis: naudokite norėdami pasirinkti stačią arba gulsčią puslapio padėtį.

   ALT + P + O

   Pasirinktinio įvedimo laukas Puslapio dydis: naudokite norėdami keisti popieriaus dydžio pasirinkimą.

   ALT + P + L

   Paraščių pasirinktinio įvedimo lauko: Naudokite rodyklių klavišus pasirinkite iš anksto nustatytas paraštes arba, Norėdami suaktyvinti Pasirinktinės paraštės galimybę tinkinti paraštes, paspauskite A.

   ALT + P + M

   Pasirinktinio įvedimo laukas Talpinimas: naudokite norėdami pasirinkti, ar puslapį spausdinti tikruoju dydžiu, ar sutraukti taip, kad tilptų į vieną puslapį.

   ALT + P + S

 3. Atlikę pasirinkimus paspauskite Alt + P + P (arba paspaudę Tab pereikite į mygtuką Spausdinti ir paspauskite Enter).

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas darbaknygei sukurti naudojant „Excel 2016“

Ekrano skaitytuvo naudojimas lentelei rūšiuoti arba filtruoti naudojant „Excel 2016“

„Excel“ spartieji klavišai ir funkciniai klavišai, skirti „Windows“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su „Excel“

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „Excel“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite „„Excel“, skirta „Android““ su „TalkBack“, įtaisytuoju „Android“ ekrano skaitytuvu, kad spausdintumėte „Excel“ darbaknygę.

Pastabos : 

Šioje temoje

Darbaknygės spausdinimas

 1. Bakstelėkite Failo mygtuką viršutiniame kairiajame ekrano kampe. Išgirsite: „Double tap to activate, double tap and hold to long press“ („Dukart bakstelėkite norėdami suaktyvinti, dukart bakstelėkite ir palaikykite, kad ilgai nuspaustumėte“). Dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte Failo meniu. Išgirsite: „File menu open“ („Atidarytas failo meniu“).

 2. Bakstelėkite mygtuką Spausdinti. Išgirsite: „Print button, double tap to activate, double tap and hold to long press“ („Spausdinimo mygtukas, dukart bakstelėkite norėdami suaktyvinti, dukart bakstelėkite ir palaikykite, kad ilgai nuspaustumėte“). Dukart bakstelėkite mygtuką Spausdinti.

 3. Kai pirmą kartą spausdinsite naudodami „Android“ skirtą „Excel“, bus atidarytas dialogo langas ir „TalkBack“ perskaitys šį tekstą: „Allow Excel to use an online service from Microsoft to prepare files for printing?“ („Leisti „Excel“ paruošti failus spausdinti naudojant „Microsoft“ internete teikiamą paslaugą?“). Bakstelėkite mygtuką Leisti. Išgirsite: „Allow button, double tap to activate, double tap and hold to long press“ („Mygtukas Leisti, dukart bakstelėkite norėdami suaktyvinti, dukart bakstelėkite ir palaikykite, kad ilgai nuspaustumėte“). Dukart bakstelėkite norėdami tęsti ir atidaryti Spausdinimo dialogo langą.

  Pastaba : Kad būtų galima spausdinti, „Android“ skirtai „Excel“ reikalinga „Microsoft“ internete teikiama paslauga. Jei bakstelėsite internete teikiamos paslaugos dialogo lange ir tada dukart bakstelėsite mygtuką Neleisti, būsite sugrąžinti į „Excel“ darbaknygę ir spausdinimas nebus vykdomas. Bakstelėkite, tada dialogo lange dukart bakstelėkite hipersaitą Sužinokite daugiau, jei norite sužinoti apie internetinę spausdinimo paslaugą.

 4. Jei anksčiau leidote „Excel“ naudoti internete teikiamą paslaugą, Spausdinimo dialogo langas bus atidarytas, kai dukart bakstelėsite mygtuką Spausdinti meniu Failas.

 5. Kai bus atidaromas Spausdinimo dialogo langas, išgirsite: „Print, getting file ready to print, press cancel to stop“ („Spausdinimas, failas ruošiamas spausdinti, norėdami sustabdyti paspauskite Atšaukti“). Norėdami atšaukti spausdinimą, bakstelėkite, tada dukart bakstelėkite saitą Atšaukti.

 6. Spausdinimo dialogo lange pasirinkite spausdintuvo parametrus. Daugiau informacijos apie šiuos parametrus žr. toliau pateiktoje skiltyje „Spausdinimo parametrai“.

 7. Pasirinkus spausdintuvą, ekrano viršuje dešinėje rodomas mygtukas Spausdinti. Bakstelėkite mygtuką Spausdinti. „TalkBack“ ištars: „Print button, double tap to activate“ („Spausdinimo mygtukas, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Dukart bakstelėkite norėdami spausdinti.

Spausdinimo parinktys

Norėdami keisti toliau nurodytus parametrus (išskyrus pasirinktą spausdintuvą), vadovaukitės ankstesnėje skiltyje pateiktais nurodymais, kol pasieksite Spausdinimo dialogo langą.

Bakstelėkite Kopijos, Popieriaus dydis arba rodykles žemiau šių parametrų. Jei bakstelėjote rodyklę, išgirsite: „Expand handle, double tap to activate“ („Išplėtimo rankenėlė, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Bakstelėję Kopijos arba Popieriaus dydis, išgirsite: „Summary, copies 1, paper size letter, double tap to activate“ („Suvestinė, 1 kopija, laiško popieriaus dydis, dukart bakstelėkite, kad suaktyvintumėte“). Atsižvelgiant į spausdintuvą, 1 kopija ir laiško popieriaus dydis gali nebūti numatytieji parametrai. Dukart bakstelėkite rankenėlę Išplėsti, Kopijos arba Popieriaus dydis, kad atidarytumėte spausdinimo parinktis. Išgirsite: „Print options expanded“ („Išplėstos spausdinimo parinktys“).

Spausdintuvo nustatymas

Spausdinimo dialogo lange bakstelėkite spausdintuvo išplečiamąjį sąrašą. Išgirsite: „Drop-down list, (the name of the selected printer), double tap to change“ („Išplečiamasis sąrašas, (pasirinkto spausdintuvo pavadinimas), dukart bakstelėkite norėdami keisti“). Dukart bakstelėkite, kad atidarytumėte galimų spausdintuvų sąrašą. Bakstelėkite, tada dukart bakstelėkite spausdintuvo, kurį norite naudoti, pavadinimą, kad jį pasirinktumėte.

 • Norėdami įtraukti naują spausdintuvą, bakstelėkite, tada dukart bakstelėkite Visi spausdintuvai išplečiamajame sąraše. Bus atidarytas dialogo langas Visi spausdintuvai. Bakstelėkite, tada dukart bakstelėkite Pridėti spausdintuvą.

 • Pagal numatytuosius parametrus „Android“ skirtoje „Excel“ yra spausdintuvo parinktys Įrašyti į PDF ir Įrašyti „Google Drive“, kurias naudojant galima spausdinti į PDF, kuris bus įrašytas telefone arba „Google Drive“ paskyroje. Pasirinkus bet kurį iš šių spausdintuvų, tam tikros parinktys negalimos. Pavyzdžiui, Kopijų negalima naudoti pasirinktus Įrašyti į PDF, o parinktis Dvipusis negalima, kai pasirinkta bet kuri spausdintuvo parinktis.

Kopijų skaičiaus pasirinkimas

Išplėstame Spausdinimo parinkčių meniu bakstelėkite Kopijų redagavimo langelį. Išgirsite: „1, edit box for copies, double tap to enter text, double tap and hold to long press“ („1, kopijų redagavimo langelis, dukart bakstelėkite norėdami įvesti tekstą, dukart bakstelėkite ir palaikykite norėdami ilgai nuspausti“). Dukart bakstelėkite ir skaičių klaviatūra įveskite, kiek kopijų norite spausdinti.

Spalvotas arba nespalvotas spausdinimas

Išplėstame Spausdinimo parinkčių meniu bakstelėkite išplečiamąjį sąrašą Spalvotas. Išgirsite: „Drop down list color, for color, double tap to change“ („Spalvoto spausdinimo išplečiamasis sąrašas, spalvotas, dukart bakstelėkite norėdami keisti“). Dukart bakstelėkite ir bakstelėkite spalvoto, nespalvoto ar kito galimo spausdinimo parinktį. Elementų sąrašas priklausys nuo spausdintuvo. Bakstelėję elementą sąraše, išgirsite: „Selected, (the item selected), double tap to toggle“ („Pasirinkta, (pasirinktas elementas), dukart bakstelėkite norėdami perjungti“).

Spausdinimas vienoje arba abiejose puslapių pusėse

Išplėstame Spausdinimo parinkčių meniu bakstelėkite išplečiamąjį sąrašą Dvipusis. Išgirsite: „Drop down list, (the current selection), for two-sided, double tap to change“ („Išplečiamasis sąrašas, (šiuo metu pasirinktas elementas), dvipusis, dukart bakstelėkite norėdami keisti“). Dukart bakstelėkite sąrašą, tada bakstelėkite ir dukart bakstelėkite pasirinktą elementą.

Popieriaus dydžio pasirinkimas

Išplėstame Spausdinimo parinkčių meniu bakstelėkite išplečiamąjį sąrašą Popieriaus dydis. „TalkBack“ ištars: „Drop down list, (the current selection), for paper-size, double tap to change“ („Išplečiamasis sąrašas, (šiuo metu pasirinktas elementas), popieriaus dydis, dukart bakstelėkite norėdami keisti“). Dukart bakstelėkite, kad atidarytumėte sąrašą. Slinkite sąrašu dviem pirštais ir bakstelėkite norimą popieriaus dydį. Dukart bakstelėkite pažymėtą sritį, kad nustatytumėte popieriaus dydį.

Padėties nustatymas

Išplėstame Spausdinimo parinkčių meniu bakstelėkite išplečiamąjį sąrašą Padėtis. Išgirsite: „Drop down list, (the current selection) for orientation, double tap to change“ („Išplečiamasis sąrašas, (šiuo metu pasirinktas elementas), padėtis, dukart bakstelėkite norėdami keisti“). Dukart bakstelėkite norėdami atidaryti sąrašą, tada bakstelėkite ir dukart bakstelėkite Stačias arba Gulsčias .

Spausdinamų puslapių diapazono nustatymas

Išplėstame Spausdinimo parinkčių meniu bakstelėkite išplečiamąjį sąrašą Puslapiai. Išgirsite: „Drop down list, (the current selection), for pages, double tap to change“ („Išplečiamasis sąrašas, (šiuo metu pasirinktas elementas), puslapiai, dukart bakstelėkite norėdami keisti“). Dukart bakstelėkite, tada bakstelėkite ir dukart bakstelėkite Visi, jei norite spausdinti visus puslapius. Bakstelėkite ir dukart bakstelėkite Diapazonas, kad galėtumėte įvesti puslapių diapazoną redagavimo langelyje. Įveskite norimų spausdinti puslapių skaičių.

Pastaba : Taip pat galite keisti norimus spausdinti puslapius Spausdinimo dialogo lange. Dialogo lange bakstelėkite puslapio vaizdą. Išgirsite: „Checked (or not checked) page X of Y, check box, double tap to toggle“ („Pažymėtas (arba nepažymėtas) X puslapis iš Y, žymės langelis, dukart bakstelėkite norėdami perjungti“). Dukart bakstelėkite atskirus puslapius, kad juos pažymėtumėte arba atžymėtumėte. Pažymėti puslapiai spausdinami, o nepažymėti – nespausdinami.

Taip pat žr.

Ekrano skaitytuvo naudojimas lentelei įterpti į „Excel“ darbalapį

„TalkBack“ naudojimas lentelei rūšiuoti arba filtruoti programoje „Excel“, skirtoje „Android“

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su "Excel"

Įrenginio nustatymas veikti su „Office 365“ pritaikymo neįgaliesiems funkcijomis

Sužinokite, kaip naršyti „Excel“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudodami „Excel 2016“ su klaviatūra, galite spausdinti „Excel“ darbaknygę naudodami integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, arba „Windows“ skirtą „Job Access With Speech“ (JAWS).

Pastabos : 

Šioje temoje

Darbaknygės spausdinimas

 1. Pasirinkite duomenis, kuriuos norite spausdinti, ir paspauskite „Ctrl“ + P.

 2. Bus atidarytas Spausdinimo rėmelis. „Excel“ perkels įvesties vietą ant Spausdinimo mygtuko ir girdėsite: „Backstage View, Print group box, Print button“ („Backstage“ rodinys, spausdinimo grupės langelis, mygtukas Spausdinti“). (Diktorius tik ištars: „Print Button“ („Spausdinimo mygtukas“.)

 3. Norėdami nurodyti spausdinamų kopijų skaičių, galite spausti klavišą „Tab“, kad pereitumėte į besisukantį langelį Kopijos, arba paspausti Alt + P, N. Girdėsite „Copies colon edit spin box“ („Kopijos dvitaškis redagavimo besisukantis langelis“). (Diktoriuje girdėsite: „Copies, editing 1“ („Kopijos, redagavimas 1“).) Besisukančiame valdiklyje Kopijos įveskite norimą spausdinti kopijų skaičių arba pakeiskite kopijų skaičių rodykle aukštyn. Paspauskite „Enter“, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

 4. Norėdami pasirinkti spausdintuvą, galite spausti klavišą „Tab“, kad pereitumėte prie valdiklio Spausdintuvas, arba paspausti Alt + P, I. Girdėsite pasirinkto spausdintuvo pavadinimą. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais naršykite spausdintuvų sąrašą. (Diktoriuje girdėsite: „Select name of printer“ („Pasirinkite spausdintuvo pavadinimą“), pasirinkto spausdintuvo eilės numerį ir bendrą galimų spausdintuvų skaičių.)

 5. Jei norimo naudoti spausdintuvo pavadinimo negirdite, spauskite rodyklės žemyn klavišą, kad naršytumėte visas nurodytas spausdintuvo parinktis. Po spausdintuvo parinkčių sąrašu pasieksite saitą Įtraukti spausdintuvą ir parinktį Spausdinti į failą.

 6. Išgirdę „Add Printer“ („Įtraukti spausdintuvą“), paspauskite „Enter“, kad atidarytumėte dialogo langą Rasti spausdintuvą, ir naršykite spausdami klavišą „Tab“. Išgirdę „Print to File“ („Spausdinti į failą“) paspauskite tarpo klavišą, kad pasirinktumėte šią parinktį. Kai pasirenkate mygtuką Spausdinti, atidaromas failų naršyklės dialogo langas, kuriame esate raginami nurodyti failo pavadinimą.

 7. Paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte į grupę Parametrai. Pasirinkite norimus parametrus. Kitame šios temos skyriuje išsamiau aprašoma kiekviena parinktis.

 8. Paspauskite „Tab“, kad pereitumėte prie mygtuko Spausdinti, arba paspauskite „Alt“ + P, P. Pasirinkite mygtuką Spausdinti, kad išspausdintumėte darbaknygę.

Spausdinimo parametrai

Grupėje Parametrai galite nurodyti kelių spausdinant naudojamų parinkčių parametrus.

Spausdinamų elementų nustatymas

Norėdami spausdinti tik aktyvius darbaknygės lapus, visą darbaknygę arba šiuo metu pasirinktus elementus, paspauskite „Tab“, kad pereitumėte prie pasirinktinio įvedimo lauko Ką spausdinti, arba paspauskite „Alt“ + P, A. Išgirsite: „Print What, (the selected option), editable combo box“ („Ką spausdinti, (pasirinkta parinktis), pasirinktinio įvedimo laukas, kurį galima redaguoti“). Paspauskite „Enter“, tada rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pasirinkite, ką norite spausdinti.

Norėdami nepaisyti iš anksto nustatytos darbaknygės spausdinimo srities, rodykle žemyn keiskite Ką spausdinti parinktis, kol išgirsite: „Ignore print area, uncheck menu item“ („Nepaisyti spausdinamos srities, atžymėti meniu elementą“). Paspauskite tarpo klavišą, kad pažymėtumėte meniu elementą Nepaisyti spausdinimo srities.

Puslapių diapazono nustatymas

Norėdami nustatyti spausdinamų puslapių diapazoną, paspauskite „Tab“, kad pereitumėte prie Puslapių besisukančių langelių. Taip pat galite paspausti „Alt“ + P, H, kad pasirinktumėte pirmojo puslapio besisukantį langelį, arba „Alt“ + P, J, kad pasirinktumėte paskutinio puslapio besisukantį langelį. Išgirsite: „Pages, editing“ („Puslapiai, redagavimas“).

 • Pirmojo puslapio langelyje įveskite pirmojo puslapio, kurį norite spausdinti, numerį, arba pasirinkite jį rodykle aukštyn.

 • Paskutinio puslapio langelyje įveskite paskutinio puslapio, kurį norite spausdinti, numerį, arba pasirinkite jį rodykle aukštyn.

Vienpusio arba dvipusio spausdinimo nustatymas

Norėdami nustatyti vienpusį arba dvipusį spausdinimą, paspauskite Alt + P, D. Girdėsite: „Print one sided, 1 of 3“ („Spausdinti vienoje pusėje, 1 iš 3“). Sąraše Spausdinti vienoje pusėje pasirinkite norimą parinktį. (Ši parinktis galima tik jei jūsų spausdintuvas palaiko dvipusį spausdinimą. Pasirinkę dvipusį spausdinimą, girdėsite: „Print on both sides“ („Spausdinti abiejose pusėse“).

Sugretinimo ir susegimo nustatymas

Sugretinimo parinktį matysite tik jei jūsų spausdintuvas ją palaiko. Norėdami nustatyti sugretinimą, paspauskite „Tab“, kad pereitumėte prie Sugretinimo pasirinktinio įvedimo lauko, arba paspauskite „Alt“ + P, C. Spauskite rodyklių žemyn ir aukštyn klavišus, kad pasirinktumėte Sugretinta (girdėsite „Collated, 1 of 2“ („Sugretinta, 1 iš 2“) arba Nesugretinta (girdėsite „Uncollated“ („Nesugretinta“), tada paspauskite „Enter“.

Susegimo parinktis bus pasiekiama tik jei jūsų spausdintuvas ją palaiko. Norėdami nustatyti susegimą, paspauskite „Tab“, kad pereitumėte į pasirinktinio įvedimo lauką Susegimas, ir spauskite rodyklių aukštyn bei žemyn klavišus, kad pasirinktumėte Be sankabėlių, Viena sankabėlė arba Dvi sankabėlės.

Puslapio padėties nustatymas

Norėdami nustatyti puslapio padėtį, paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte į Padėties pasirinktinio įvedimo lauką, arba paspauskite „Alt“ + P, O. Išgirsite: „Orientation“ („Padėtis“). Paspauskite rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus, kad pasirinktumėte stačią padėtį (išgirsite: „Portrait Orientation“ („Stačia padėtis“)) arba gulsčią padėtį (išgirsite: „Landscape Orientation“ („Gulsčia padėtis“)).

Puslapio dydžio nustatymas

Norėdami nustatyti puslapio dydį, paspauskite „Tab“, kad pereitumėte prie Puslapio dydžio pasirinktinio įvedimo lauko, arba paspauskite „Alt“ + P, L. Išgirsite: „Page size“ („Puslapio dydis“). Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pasirinkite norimą puslapio dydį. Išgirsite kiekvieno sąraše esančio puslapio dydžio matmenis arba popieriaus dydį.

Sąrašo apačioje pasirinkite saitą Daugiau puslapio dydžių, kad atidarytumėte Puslapio sąrankos dialogo langą, kuriame rasite daugiau puslapio dydžių arba galėsite nustatyti pasirinktinį puslapio dydį.

Puslapių paraščių nustatymas

Norėdami nustatyti puslapio paraštes, paspauskite „Tab“, kad pereitumėte į Paraščių pasirinktinio įvedimo lauką, arba paspauskite „Alt“ + P. Norėdami nustatyti pasirinktinį paraščių dydį, paspauskite rodyklę žemyn ir pereikite per paraščių parinktis. Perėję per paraščių sąrašą, pasieksite saitą Pasirinktinės paraštės. Norėdami pažymėti saitą, paspauskite „Enter“.

M. Išgirsite: „Margins“ („Paraštės“). Naudodami rodyklių aukštyn ir žemyn klavišus pasirinkite įprastas paraštes (išgirsite: „Normal Margins“ („Įprastos paraštės“), siauras paraštes (išgirsite: „Narrow Margins“ („Siauros paraštės“) arba plačias paraštes (išgirsite: „Wide Margins“ („Plačios paraštės“).

Puslapio mastelio keitimo nustatymas

Norėdami nustatyti puslapio mastelį, paspauskite „Tab“, kad pereitumėte į pasirinktinio įvedimo lauką Keisti mastelį, kad tilptų, arba paspauskite „Alt“ + P, S. Išgirsite: „Scale to Fit“ („Keisti mastelį, kad tilptų“). Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pereikite prie norimo puslapio mastelio.

Norėdami nustatyti pasirinktinį puslapio mastelį, paspauskite rodyklę žemyn ir pereikite per visas Keisti mastelį, kad tilptų parinktis. Po sąrašo pasieksite saitą Pasirinktinės mastelio parinktys. Norėdami pažymėti saitą, paspauskite „Enter“.

Puslapio sąranka

Norėdami keisti papildomus puslapio, paraščių, antraščių ar poraščių ir lapo parametrus, paspauskite „Tab“, kad pereitumėte prie saito Puslapio sąranka rėmelio Spausdinti apačioje. Išgirsite „Page setup hyperlink“ („Puslapio sąrankos hipersaitas“). Paspauskite „Enter“, kad atidarytumėte dialogo langą Puslapio sąranka.

Taip pat žr.

Darbo pradžia naudojant ekrano skaitytuvą su „Excel Mobile“ „Windows 10“ sistemoje

Išorinės klaviatūros sparčiųjų klavišų naudojimas „Excel Mobile“, skirtoje „Windows 10“

Sužinokite, kaip naršyti „Excel“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Naudokite „Excel Online“ su ekrano skaitytuvu, pvz., JAWS arba Diktoriumi, įtaisytuoju „Windows“ ekrano skaitytuvu, kad spausdintumėte „Excel“ darbaknygę.

Pastabos : 

 • Naujos „Office 365“ funkcijos bus pristatomos „Office 365“ prenumeratoriams palaipsniui, todėl jūsų programa gali neturėti šių funkcijų. Norėdami sužinoti, kaip galima greičiau gauti naujas funkcijas, peržiūrėkite Kada gausiu naujausias funkcijas „Office 2016“, skirtame „Office 365“?.

 • Norėdami sužinoti apie sparčiuosius klaviatūros klavišus, žr. „Excel Online“ spartieji klavišai.

 • Šioje temoje manoma, kad naudojate integruotą „Windows“ ekrano skaitytuvą, Diktorių. Norėdami sužinoti daugiau apie Diktoriaus naudojimą, eikite į Diktoriaus naudojimo pradžia.

 • Šioje temoje taip pat pateikiamos pastabos apie JAWS funkcijas. Norėdami sužinoti daugiau apie JAWS, skirtą „Windows“, žr. JAWS, skirtos „Windows“, spartaus paruošimo darbui vadovas.

 • Kai naudojate „Excel Online“, rekomenduojame kaip žiniatinklio naršyklę naudoti „Microsoft Edge“. Kadangi „Excel Online“ veikia jūsų žiniatinklio naršyklėje, spartieji klavišai skiriasi nuo naudojamų darbalaukio programoje. Pvz., norėdami pereiti į komandas ir iš jų spausite klavišus „Ctrl“ + F6, užuot spaudę F6. Be to, įprasti spartieji klavišai, pvz., F1 (Žinynas) ir „Ctrl“ + „O“ (Atidaryti), veikia žiniatinklio naršyklėje, ne „Excel Online“.

Šioje temoje

Darbaknygės spausdinimas

 1. Paspauskite „Alt“ + „Windows“ klavišą, kad būtų rodoma juostelė. Išgirsite: „Selected, home tab item“ („Pasirinktas, Pagrindinio skirtuko elementas“). Paspauskite F, tada – P, tada dar kartą paspauskite P, kad atidarytumėte „Excel Online“ Spausdinimo parametrų dialogo langą. Išgirsite: „Dialog print settings, focus on selected, active sheet, radio button“ („Spausdinimo parametrų dialogo langas, įvesties vieta ant pasirinkto elemento, aktyvus lapas, išrinkimo mygtukas“).

 2. Pasirinkite norimus „Excel Online“ spausdinimo parametrus, kaip nurodyta kitame skyriuje, tada paspauskite „Tab“, kol išgirsite: „Print button“ („Spausdinimo mygtukas“). Paspauskite „Enter“, kad pasirinktumėte mygtuką Spausdinti ir atidarytumėte „Edge“ Spausdinimo dialogo langą. Išgirsite: „Print dialog, printer“ („Spausdinimo dialogo langas, spausdintuvas“) ir šiuo metu pasirinkto spausdintuvo pavadinimą.

 3. Pasirinkite norimus „Edge“ spausdinimo parametrus, kaip nurodyta trečiame šio puslapio skyriuje, tada paspauskite „Tab“, kol išgirsite: „Print button“ („Spausdinimo mygtukas“). Paspauskite „Enter“, kad pasirinktumėte mygtuką Spausdinti ir išspausdintumėte darbaknygę.

Spausdinimo parametrai

Spausdinamų elementų pasirinkimas

Atidarę „Excel Online“ Spausdinimo parametrų dialogo langą išgirsite: „Dialog print settings, focus on selected, active sheet, radio button“ („Spausdinimo parametrų dialogo langas, įvesties vieta ant pasirinkto elemento, aktyvus lapas, išrinkimo mygtukas“). Norėdami spausdinti aktyvų lapą, palikite Aktyvaus lapo parinktį pasirinktą. Rodyklių klavišais pakeiskite išrinkimo mygtuką į Visa darbaknygė arba Dabartinis žymėjimas. Prie kiekvieno išrinkimo mygtuko girdėsite „Pasirinktas aktyvus lapas, visa darbaknygė arba dabartinis žymėjimas, išrinkimo mygtukas“. Paspauskite „Tab“, kad pereitumėte prie kitų parametrų arba mygtuko Spausdinti.

Puslapio padėties nustatymas

„Excel Online“ Spausdinimo parametrų dialogo lange paspauskite „Tab“, kol išgirsite: „Selected, portrait, radio button“ („Pasirinktas stačias, išrinkimo mygtukas“). Rodyklių klavišais perjunkite Puslapio padėties parametro išrinkimo mygtukus Stačias ir Gulsčias.

Popieriaus dydžio pasirinkimas

„Excel Online“ Spausdinimo parametrų dialogo lange paspauskite „Tab“, kol išgirsite: „Select“ („Pasirinkti“) ir numatytojo arba anksčiau pasirinkto popieriaus dydžio pavadinimą bei aprašą. Pavyzdžiui, galite girdėti: „Pasirinkti, laiškas, 8,5 x 11, pasirinktinio įvedimo laukas, kurį galima redaguoti“. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais slinkite per galimus popieriaus dydžius, kol išgirsite norimą dydį. Paspauskite „Tab“ norėdami pereiti prie kitų parametrų arba mygtuko Spausdinti.

Puslapio mastelio keitimo nustatymas

„Excel Online“ Spausdinimo parametrų dialogo lange paspauskite „Tab“, kol išgirsite: „No scaling, no scaling, editable combo box“ („Mastelis nepasirinktas, mastelis nepasirinktas, pasirinktinio įvedimo laukas, kurį galima redaguoti“). Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pasirinkite Mastelis nepasirinktas, Pritaikyti lapą viename puslapyje, Pritaikyti visus stulpelius viename puslapyje ir Pritaikyti visas eilutes viename puslapyje. Ekrano skaitytuvas perskaitys visus pažymėtus sąrašo elementus. Pasirinkę norimą mastelį, paspauskite „Tab“, kad pereitumėte prie kitų laukų Spausdinimo parametrų dialogo lange.

„Microsoft Edge“ spausdinimo parametrų nustatymas

Pereikite į „Edge“ Spausdinimo dialogo langą pasirinkdami mygtuką Spausdinti „Excel Online“ Spausdinimo parametrų dialogo lange arba paspauskite „Ctrl“ + P „Excel Online“ darbaknygėje, kad tiesiogiai pasiektumėte „Edge“ Spausdinimo dialogo langą.

Pastaba : „Edge“ Spausdinimo dialogo lange ir per hipersaitą Daugiau parametrų pasiekiami parametrai priklauso nuo šiuo metu pasirinkto spausdintuvo. Atsižvelgiant į spausdintuvo modelį, kai kurie toliau nurodyti parametrai gali būti nepasiekiami.

Spausdintuvo pasirinkimas

Kai pirmą kartą pasieksite „Edge“ Spausdinimo dialogo langą, išgirsite: „Print dialog, printer“ („Spausdinimo dialogo langas, spausdintuvas“). Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pakeiskite pasirinktą spausdintuvą. Slinkdami sąrašu išgirsite kiekvieno spausdintuvo pavadinimą, o kiti „Edge“ Spausdinimo dialogo lange prieinami parametrai keisis renkantis spausdintuvus.

Puslapio padėties nustatymas

Paspauskite „Tab“, kad pereitumėte prie išplečiamojo sąrašo Padėtis. Išgirsite: „Orientation, portrait, combo box“ („Padėtis, stačias, pasirinktinio įvedimo laukas“). Paspauskite rodyklę žemyn, kad pakeistumėte parinktį į Gulsčias. Išgirsite: „Landscape“ („Gulsčias“). Paspauskite klavišą „Tab“, kad pereitumėte prie kitų dialogo lango laukų.

Pastaba : Padėtį taip pat galima nustatyti „Excel Online“ Spausdinimo parametrų dialogo lange, kaip nurodyta anksčiau esančiame skyriuje „Excel Online“ spausdinimo parametrų nustatymas“. Padėties parametras taip pat gali būti prieinamas pasirinkus hipersaitą Daugiau parametrų „Edge“ Spausdinimo dialogo lange.

Norimų spausdinti kopijų skaičiaus nustatymas

Paspauskite „Tab“, kad pereitumėte į Kopijų lauką. Išgirsite: „Copies, editing, 1“ („Kopijos, redagavimas, 1“). Įveskite norimą spausdinti kopijų skaičių. Taip pat galite paspausti „Tab“, kol išgirsite: „Increase copies button“ („Kopijų skaičiaus didinimo mygtukas“). Paspauskite „Enter“, kad po vieną padidintumėte kopijų skaičių. Pasirinkę dvi ar daugiau kopijų, mygtuku Mažinti kopijų skaičių galite po vieną sumažinti kopijų skaičių.

Norimų spausdinti puslapių pasirinkimas

Paspauskite „Tab“, kad pereitumėte prie Puslapių pasirinktinio įvedimo lauko. Išgirsite: „Puslapiai, dabartinis pasirinkimas, pasirinktinio įvedimo laukas“. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pasirinkite Visi, Dabartinis puslapis ir Puslapių diapazonas. Pasirinkus Puslapių diapazonas, bus rodomas laukas Diapazonas. Paspauskite klavišą „Tab“. Išgirsite: „Page range, editing“ („Puslapių diapazonas, redagavimas“). Įveskite norimų spausdinti puslapių diapazoną.

Puslapio mastelio keitimo nustatymas

Paspauskite „Tab“, kad pereitumėte prie Mastelio pasirinktinio įvedimo lauko. Išgirsite: „Mastelis, dabartinis pasirinkimas, pasirinktinio įvedimo laukas“. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pasirinkite Sutraukti, kad tilptų arba mastelio procentą.

Paraščių nustatymas

Paspauskite „Tab“, kol išgirsite: „Paraštės, dabartinis pasirinkimas, pasirinktinio įvedimo laukas“. Slinkdami rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pasirinkite Įprastos, Siauros, Vidutinės arba Plačios, kad nustatytumėte paraštes. Pažymėję parametrą, išgirsite jo pavadinimą.

Antraščių ir poraščių spausdinimas

Paspauskite „Tab“, kol išgirsite: „Antraštės ir poraštės, dabartinis pasirinkimas, pasirinktinio įvedimo laukas“. Rodyklių aukštyn ir žemyn klavišais pasirinkite Išjungta, jei nenorite spausdinti antraščių ir poraščių, arba Įjungta, jei norite jas spausdinti. Slinkdami prie kiekvienos parinkties išgirsite „Off“ („Išjungta“) arba „On“ („Įjungta“).

Daugiau parametrų

Paspauskite „Tab“, kol išgirsite: „More settings link“ („Saitas Daugiau parametrų“) ir paspauskite tarpo klavišą, kad įjungtumėte dialogo langą Daugiau parametru. Šiame dialogo lange prieinami parametrai priklauso nuo pasirinkto spausdintuvo. Galimi parametrai: Sugretinti, Susegti, Puslapių skaičius lape, Popieriaus tipas, Spalvų režimas ir Popieriaus dėklas. Taip pat gali būti pateikiami tokie parametrai kaip Padėtis ir Popieriaus dydis, kuriuos galima redaguoti „Excel Online“ Spausdinimo parametrų dialogo lange arba „Edge“ Spausdinimo dialogo lange. Paspauskite „Tab“ norėdami keisti parametrus ir rodyklių aukštyn bei žemyn klavišais pereikite parinktis kiekviename pasirinktinio įvedimo lauke. Baigę redaguoti parametrus, paspauskite „Tab“, kol išgirsite: „Okay button“ („Mygtukas Gerai“). Paspauskite „Enter“, kad grįžtumėte į pagrindinį „Edge“ Spausdinimo dialogo langą.

Taip pat žr.

Lentelės kūrimas „Excel Online“, kai naudojamas ekrano skaitytuvas

Komentarų įtraukimas į „Excel Online“ darbalapį naudojant ekrano skaitytuvą

„Excel Online“ spartieji klavišai

Pagrindinės užduotys naudojant ekrano skaitytuvą su "Excel"

Sužinokite, kaip naršyti „Excel“ naudojant pritaikymo neįgaliesiems funkcijas

Techninė pagalba klientams, turintiems negalią

„Microsoft“ nori, kad visiems klientams būtų kuo patogiau naudotis savo programine įranga. Jei turite negalią arba turite klausimų, susijusių su pritaikymu neįgaliesiems, susisiekite su Microsoft Disability Answer Desk techninės pagalbos. „Microsoft Disability Answer Desk“ palaikymo komanda apmokyta daugelio populiarių pagalbinių technologijų ir gali suteikti pagalbą anglų, ispanų, prancūzų kalba ir JAV ženklų kalba. Apsilankykite svetainėje „Microsoft Disability Answer Desk“ ir sužinokite kontaktinę informaciją jūsų regione.

Jei esate valstybinės įstaigos, komercinis ar įmonės vartotojas, susisiekite su įmonės neįgaliųjų aptarnavimo centru.

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×