Duomenų pateikimas stulpelinėje diagramoje

Naudodami „Microsoft Office Excel 2007“ galite kurti stulpelinę diagramą ir suteikti jai visiškai naują ir patrauklią išvaizdą. Kaip vienas iš dažniausiai naudojamų diagramos tipų, stulpelinė diagrama yra naudinga lyginant duomenų elementai vienoje arba keliose duomenų seka.

Formatuota sudėtinė stulpelinė diagrama

Kai sukuriate stulpelinę diagramą, galite keisti tarpus tarp stulpelių. Taip pat galite kurti slankiąją stulpelinę diagramą paslėpdami duomenų sekas diagramoje.

Šiame straipsnyje

Sužinokite daugiau apie duomenų įkėlimą į stulpelinę diagramą

Sudėtingos stulpelinės diagramos kūrimas

Tarpų tarp stulpelių keitimas

Slankiosios stulpelinės diagramos imitavimas

Diagramos kaip ruošinio įrašymas

Sužinokite daugiau apie duomenų įkėlimą į stulpelinę diagramą

Galima braižyti duomenų, darbalapyje išdėstytų stulpeliuose arba eilutėse, stulpelinę diagramą. Stulpelinės diagramos naudingos norint rodyti duomenų pokyčius per tam tikrą laikotarpį arba vaizduoti lyginamus elementus.

Stulpelinėse diagramose kategorijos paprastai išdėstomos horizontaliojoje ašyje, o reikšmės išdėstomos vertikaliojoje ašyje.

Trimatė klasterinė histograma

Naudokite stulpelinę diagramą, kai:

 • Yra viena arba daugiau duomenų sekų, kurias norite braižyti.

 • Jūsų duomenys sudaryti iš teigiamų, neigiamų ir nulinių (0) reikšmių.

 • Norite greta palyginti įvairių kategorijų duomenis.

Kai kuriate stulpelinę diagramą, galite pasirinkti vieną iš šių stulpelinių diagramų potipių:

 • Klasterinė stulpelinė diagrama ir klasterinė trimatė stulpelinė diagrama    Klasterinės stulpelinės diagramos lygina kategorijų reikšmes. Klasterinėje stulpelinėje diagramoje reikšmės rodomos dvimačiais vertikaliais stačiakampiais. Trimatėje klasterinėje stulpelinėje diagramoje duomenys rodomi naudojant tik trimatę perspektyvą. Trečioji reikšmės ašis (gylio ašis) nenaudojama.

  Klasterinė stulpelinė diagrama ir trimatė klasterinė stulpelinė diagrama

  Galite naudoti klasterinės stulpelinės diagramos tipą, kai jūsų naudojamos kategorijos vaizduoja:

  • Reikšmių diapazonus (pavyzdžiui, elementų skaičiavimą).

  • Tam tikros skalės tvarkymą (pavyzdžiui, Likerto skalę su tokiais įrašais kaip visiškas sutikimas, sutikimas, neutrali pozicija, nesutikimas arba visiškas nesutikimas).

  • Pavadinimus, kurie neišdėstyti jokia konkrečia tvarka (pavyzdžiui, elementų pavadinimus, geografinius pavadinimus arba asmenų vardus).

   Pastaba : Kad pateiktumėte duomenis trimačiu formatu, kuris naudoja tris ašis (horizontaliąją ašį, vertikaliąją ašį ir gylio ašį) ir kurį galite modifikuoti, naudokite trimatės stulpelinės diagramos potipį.

 • Sudėtinė stulpelinė diagrama ir sudėtinė trimatė stulpelinė diagrama    Sudėtinės stulpelinės diagramos vaizduoja atskirų elementų ryšį su visuma palyginti su kiekvienos reikšmės svarba kategorijų sumai. Sudėtinėje stulpelinėje diagramoje reikšmės rodomos dvimačiais vertikaliais sudėtiniais stačiakampiais. Trimatėje sudėtinėje stulpelinėje diagramoje duomenys rodomi naudojant tik trimatę perspektyvą. Trečioji reikšmės ašis (gylio ašis) nenaudojama.

  Sudėtinė stulpelinė diagrama ir trimatė sudėtinė stulpelinė diagrama

  Galite naudoti sudėtinę stulpelinę diagramą, kai turite kelias duomenų sekas ir norite pabrėžti jų bendrą sumą.

 • 100% sudėtinė stulpelinė diagrama ir 100% sudėtinė trimatė stulpelinė diagrama    100% sudėtinė stulpelinė diagrama ir 100% sudėtinė trimatė stulpelinė diagrama lygina kiekvienos reikšmės procentinę svarbą bendrai kategorijų sumai. 100% sudėtinėje stulpelinėje diagramoje reikšmės rodomos dvimačiais vertikaliais 100% sudėtiniais stačiakampiais. Trimatėje 100% sudėtinėje stulpelinėje diagramoje duomenys rodomi naudojant tik trimatę perspektyvą. Trečioji reikšmės ašis (gylio ašis) nenaudojama.

  100 % sudėtinė stulpelinė diagrama ir trimatė 100 % stulpelinė diagrama

  Galite naudoti 100% sudėtinę stulpelinę diagramą, kai turite tris arba daugiau duomenų sekų ir norite pabrėžti jų svarbą visumai, ypač jei kiekvienos kategorijos suma tokia pati.

 • Trimatė stulpelinė diagrama    Trimatės stulpelinės diagramos naudoja tris ašis, kurias galima modifikuoti (horizontaliąją, vertikaliąją ir gylio ašį) ir kurios lygina duomenų elementai horizontaliojoje ir gylio ašyse.

  3-D stulpelinė diagrama

  Galite naudoti trimatę stulpelinę diagramą, kai norite palyginti duomenis kategorijose ir sekose, nes šis duomenų tipas rodo kategorijas horizontaliojoje ir gylio ašyse, o vertikaliojoje ašyje rodomos reikšmės.

 • Cilindrinės, kūginės ir piramidinės    Cilindrines, kūgines ir piramidines diagramas galima naudoti su tais pačiais klasterinių, sudėtinių, 100% sudėtinių ir trimačių diagramų tipais, kurie pateikti stačiakampio formos stulpelinėms diagramoms, o duomenis jos rodo ir lygina tokiu pat būdu. Vienintelis skirtumas yra tas, kad vietoj stačiakampių šie diagramų tipai vaizduoja cilindrus, kūgius ir piramides.

  Cilindrinė, kūginė ir piramidinė diagrama

Puslapio viršus

Sudėtingos stulpelinės diagramos kūrimas

Formatuota sudėtinė stulpelinė diagrama

Taigi, kaip buvo sukurta ši stulpelinė diagrama? Atlikdami toliau pateiktą procedūrą galėsite sukurti stulpelinę diagramą ir gauti panašius rezultatus. Kurdami šią diagramą naudojome darbalapio duomenų pavyzdį. Galite nusikopijuoti šiuos duomenis į savo darbalapį arba galite naudoti savo duomenis.

 1. Nukopijuokite darbalapio duomenų pavyzdį į tuščią darbalapį arba atidarykite darbalapį, kuriame yra duomenys, kuriuos norite įkelti į stulpelinę diagramą.

  Kaip kopijuoti pavyzdinio darbalapio duomenis

  1. Sukurkite tuščią darbaknygę arba darbalapį.

  2. Pažymėkite žinyno temos pavyzdį.

   Pastaba : Nežymėkite eilučių arba stulpelių antraščių.

   Pavyzdžio iš žinyno žymėjimas

   Pavyzdžio žymėjimas žinyne

  3. Paspauskite CTRL+C.

  4. Spustelėkite darbalapio langelį A1 ir paspauskite sparčiuosius klavišus CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

Pardavimų teritorija

1 ketv.

2 ketv.

3 ketv.

4 ketv.

Šiaurės vakarai

3 767 341

3 298 694

2 448 772

1 814 281

Šiaurės rytai

2 857 163

3 607 148

1 857 156

1 983 931

Centras

3 677 108

3 205 014

2 390 120

1 762 757

Pietvakariai

4 351 296

3 366 575

2 828 342

1 851 616

Pietryčiai

2 851 419

3 925 071

1 853 422

2 158 789

 1. Pasirinkite duomenis, kuriuos norite įkelti į stulpelinę diagramą.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Diagramos spustelėkite Stulpelis.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Srityje Trimatis stulpelis pasirinkite Sudėtinis trimatis stulpelis.

 4. Diagramoje spustelėkite diagramos sritis.

  Tai parodo sritį Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatas.

 5. Skirtuko Dizainas grupėje Diagramos maketai spustelėkite norimą naudoti maketą.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Patarimas : Savo stulpelinėje diagramoje naudojome maketą 3.

 6. Skirtuko Dizainas grupėje Diagramos stiliai spustelėkite norimą naudoti diagramos stilių.

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Patarimas : Savo stulpelinėje diagramoje naudojome stilių 34.

 7. Diagramoje spustelėkite pavadinimą ir įveskite norimą pavadinimo tekstą.

  Patarimas : Savo stulpelinėje diagramoje naudojome pavadinimą Regioniniai pardavimai šiaurės Amerikoje.

 8. Diagramoje spustelėkite vertikaliąją (reikšmės) ašį arba pasirinkite ją iš diagramos elementų sąrašo (skirtuko Formatas grupės Dabartinė parinktis lauke Diagramos elementai).

 9. Skirtuko Formatas grupėje Dabartinė parinktis spustelėkite Formatuoti parinktį.

 10. Srityje Ašies parinktys, lauke Rodyti vienetus spustelėkite Milijonai ir spustelėkite Uždaryti.

 11. Diagramoje spustelėkite duomenų seką arba pasirinkite ją iš diagramos elementų sąrašo (skirtuko Formatas grupės Dabartinė parinktis lauke Diagramos elementai).

 12. Skirtuko Formatas grupėje Figūrų stiliai spustelėkite Figūrų efektai ir spustelėkite Kampuotas rėmelis.

  Figūrų stiliai programos „Excel“ juostelėje

 13. Spustelėkite Trimačio vaizdo parinktys ir srityje Kampuotas rėmelis spustelėkite kampuoto rėmelio parinktis Viršus ir Apačia, kurias norite naudoti.

  Patarimas : Savo stulpelinėje diagramoje naudojome švelniai apvalų.

 14. Laukuose Plotis ir Aukštis kampuoto rėmelio parinktimis Viršus ir Apačia įveskite norimą taškų dydį.

  Patarimas : Savo stulpelinėje diagramoje naudojome 12 pt viršaus pločiui, 4 pt viršaus aukščiui, 6 pt apačios pločiui ir 6 pt apačios aukščiui.

 15. Srityje Paviršius spustelėkite Medžiaga ir spustelėkite norimą naudoti medžiagos parinktį.

  Patarimas : Savo stulpelinėje diagramoje naudojome plastiką.

 16. Diagramoje spustelėkite kitą duomenų seką ir pakartokite veiksmus nuo 13 iki 16.

 17. Kai suformatuojate visas duomenų sekas, palikite paskutines duomenų sekas pasirinktas, o dialogo langą atidarytą ir spustelėkite Sekų parinktys dialogo lange Formatuoti duomenų sekas.

 18. Srityje Tarpo plotis vilkite slankiklį iki norimo tarpo pločio.

  Patarimas : Savo stulpelinėje diagramoje vilkome slankiklį iki Jokio tarpo (0%).

 19. Palikite dialogo langą atidarytą ir diagramoje spustelėkite diagramos sritį.

 20. Dialogo lange spustelėkite Kraštinių stiliai ir pasirinkite žymės langelį Suapvalinti kampai.

 21. Jei norite naudoti kitas temos spalvas, ne jūsų darbaknygėje taikomos numatytosios temos, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Temos spustelėkite Temos.

   „Excel“ juostelės vaizdas

  2. Srityje Įtaisytoji spustelėkite temą, kurią norite naudoti.

   Patarimas : Savo stulpelinėje diagramoje naudojome temą Mediana.

Puslapio viršus

Tarpų tarp stulpelių keitimas

Galite didinti arba mažinti tarpus tarp duomenų žymeklis arba stulpelių stulpelinėje diagramoje. Dvimatėje stulpelinėje diagramoje stulpeliai gali net uždengti vienas kitą.

 1. Diagramoje spustelėkite duomenų seka, kurias norite keisti, arba atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad pasirinktumėte duomenų sekas iš diagramos elementų sąrašo:

  1. Spustelėkite diagramą.

   Parodoma sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatas.

  2. Skirtuko Formatas grupėje Dabartinė parinktis spustelėkite rodyklę šalia lauko Diagramos elementai ir spustelėkite duomenų sekas.

   Grupė Dabartinis žymėjimas programos „Excel“ juostelėje

 2. Patarimas : Jums reikia pasirinkti tik vieną duomenų seką, kad pakeistumėte visų to paties diagramos tipo duomenų sekų tarpus.

 3. Skirtuko Formatas grupėje Dabartinė parinktis spustelėkite Formatuoti parinktį.

 4. Srityje Sekų parinktys atlikite vieną iš šių veiksmų:

  1. Kad keistumėte stulpelių persidengimą dvimatėje stulpelinėje diagramoje, vilkite slankiklį iki norimo sekų persidengimo procento arba įveskite procentus nuo -100 iki 100 lauke Sekų persidengimas.

   Patarimas : Kuo didesnė reikšmė, tuo didesnis persidengimas kategorijoje.

  2. Kad keistumėte tarpus tarp duomenų žymeklių kategorijų dvimatėje arba trimatėje stulpelinėje diagramoje, vilkite slankiklį iki norimo tarpo pločio procentų arba įveskite reikšmę nuo 0 (nulio) iki 500 lauke Tarpo plotis.

   Patarimas : Kuo didesnė reikšmė, tuo didesni tarpai tarp stulpelių.

  3. Kad pakeistumėte tarpus tarp duomenų sekų trimatėje stulpelinėje diagramoje, įveskite reikšmę nuo 0 (nulio) iki 500 lauke Tarpo gylis.

   Patarimas : Kuo didesnė reikšmė, tuo didesni atstumai tarp stulpelių.

Puslapio viršus

Slankiosios stulpelinės diagramos imitavimas

Slankiosios diagramos yra naudingos, kai norite, kad stulpelinės diagramos stulpeliai vaizduotų mažiausias ir didžiausias reikšmes. Programa „Excel“ nepateikia slankiosios stulpelinės diagramos tipo. Tačiau, kai kuriate sudėtinę stulpelinę diagramą, kurioje yra dvi (arba daugiau) duomenų sekos, galite padaryti pirmąją duomenų seką nematomą, kad antrajai duomenų sekai suteiktumėte slankiosios stulpelinės diagramos efektą.

Slankioji stulpelinė diagrama

 1. Darbalapyje pasirinkite duomenis, kuriuos norite įkelti į slankiąją stulpelinę diagramą.

 2. Skirtuko Įterpimas grupėje Diagramos spustelėkite Stulpelis.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Srityje Dvimatis stulpelis spustelėkite Sudėtinis stulpelis.

  Patarimas :  Norėdami trimačio efekto, srityje Trimatis stulpelis spustelėkite Sudėtinis trimatis stulpelis.

 4. Diagramoje spustelėkite pirmą duomenų seką arba pasirinkite ją iš diagramos elementų sąrašo (skirtuko Formatas grupės Dabartinė parinktis lauke Diagramos elementai).

 5. Skirtuko Formatas grupėje Dabartinė parinktis spustelėkite Formatuoti parinktį.

  Grupė Dabartinis žymėjimas programos „Excel“ juostelėje

 6. Spustelėkite Užpildas ir spustelėkite Jokio užpildo.

Puslapio viršus

Diagramos kaip ruošinio įrašymas

Jei norite sukurti kitą diagramą, panašią į tą, kurią ką tik sukūrėte, galite diagramą išsaugoti kaip ruošinį ir naudoti ją kaip pagrindą panašioms diagramoms kurti.

 1. Spustelėkite diagramą, kurią norite įrašyti kaip ruošinį.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Tipas spustelėkite komandą Įrašyti kaip ruošinį.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Lauke Failo vardas įveskite ruošinio pavadinimą.

  Patarimas : Jei nenurodysite kito aplanko, ruošinio failas (.crtx) bus įrašomas aplanke Diagramos, o ruošinys atsiras skyriuje Ruošiniai dialogo lange Įterpti diagramą (skirtuko Įterpti grupė Diagramos, dialogo lango paleidimo programa Mygtuko paveikslėlis ) ir dialogo lange Keisti diagramos tipą (skirtuko Dizainas grupė Tipas, Keisti diagramos tipą).

  Plačiau apie diagramos ruošinio taikymą skaitykite straipsnyje Pakartotinis pamėgtos diagramos naudojimas naudojant jos ruošinį.

Pastaba : Diagramos ruošinyje yra diagramos formatas ir jame saugomos spalvos, kurios naudojamos įrašius dizainą ruošinio formatu. Kai kitoje darbaknygėje sukuriate diagramą pagal diagramos ruošinį, naujojoje diagramoje naudojamos diagramos ruošinio spalvos, o ne dokumento temos, pritaikytos darbaknygei, spalvos. Jei vietoj diagramos ruošinio spalvų norite naudoti dokumento temos spalvas, spustelėkite diagramos sritis dešiniuoju pelės mygtuku ir spustelėkite nuorodų meniu komandą Iš naujo nustatyti pagal stilių.

Puslapio viršus

Ar ši informacija buvo naudinga?

Puiku! Turite daugiau atsiliepimų?

Kaip galėtume tai pagerinti?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×