Duomenų sukimas „PivotTable“ arba „PivotChart“ ataskaitoje

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Į Microsoft Excel 2010, galite pivot duomenis "PivotTable" arba "PivotChart" ataskaitoje, galite keisti duomenų lauko maketo. Naudodami "PivotTable" laukų sąrašą, galite įtraukti, pertvarkyti arba pašalinti laukus Rodyti duomenis "PivotTable" arba PivotChart lygiai taip, kaip norite.

Pagal numatytuosius nustatymus „PivotTable“ laukų sąraše atlikti pakeitimai automatiškai naujinami ataskaitos makete. Norėdami pagerinti programos efektyvumą, kai bandote pasiekti didelį išorinių duomenų kiekį, galite laikinai įjungti naujinimą rankiniu būdu.

Šiame straipsnyje

Darbas su "PivotTable" laukų sąrašas

Laukų įtraukimas į "PivotTable" arba PivotChart

Pertvarkyti laukus "PivotTable" arba "PivotChart

Pašalinti laukus iš PivotTable arba PivotChart

Perjungti automatinį ir rankiniu būdu atnaujinti ataskaitos maketas

Darbas su „PivotTable“ laukų sąrašu

Jums sukūrus „PivotTable“, programa „Excel“ rodo „PivotTable“ laukų sąrašą, kad galėtumėte įtraukti laukus į „PivotTable“, pagal poreikius juos pertvarkyti ir perkelti arba šalinti juos iš „PivotTable“. Pagal numatytuosius nustatymus „PivotTable“ laukų sąraše rodomi du skyriai:

 • Laukų skyriaus viršuje, kuriame galima įtraukti laukus į „PivotTable“ arba šalinti iš jo

 • Maketo skyriaus apačioje, kuriame galima pertvarkyti ir perkelti laukus

  "PivotTable" laukų sąrašas

Galite prijungti „PivotTable“ laukų sąrašą prie bet kurios „Excel“ lango pusės ir keisti horizontalų jo dydį. Taip pat galite atjungti „PivotTable“ laukų sąrašą ir tuomet keisti jo dydį ir vertikaliai, ir horizontaliai.

Jei nematote „PivotTable“ sąrašo, spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ vietoje.

Uždarę „PivotTable“ laukų sąrašą, galite vėl jį atidaryti. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite „PivotTable“, tada spustelėkite Rodyti laukų sąrašą. Taip pat galite spustelėti Laukų sąrašas juostelėje („PivotTable“ įrankiai, skirtuko Parinktys grupė Rodymas, jei norite atidaryti „PivotTable“; „PivotChart“ įrankiai, skirtuko Analizuoti grupė Rodyti/slėpti, jei norite atidaryti „PivotChart“).

Jei nematote laukus, kuriuos norite naudoti PivotTable laukų sąrašas, naujinti PivotTable arba PivotChart ataskaitoje naujų laukų, Apskaičiuotieji laukai, priemonių, apskaičiuojamieji matavimai arba matmenis, kuriuos įtraukėte nuo paskutinės operacijos ("PivotTable" įrankiai, skirtukas parinktys , grupė duomenys ).

Kaip veikia „PivotTable“ laukų sąrašas

Svarbu suprasti, kaip veikia „PivotTable“ laukų sąrašas ir kaip galite tvarkyti įvairių tipų laukus, kad galėtumėte pasiekti norimų rezultatų kurdami „PivotTable“ arba „PivotChart“ laukų maketą.

Kaip veikia „PivotTable“ laukų sąrašas

1. Išoriniame duomenų šaltinyje saugomi susisteminti duomenys, sugrupuoti į vieną arba kelis laukus (dar vadinamus stulpeliais), kurie rodomi laukų sąraše.

2. Perkėlus lauką į laukų sąrašo ataskaitų filtro sritį, laukas perkeliamas į „PivotTable“ ataskaitos ataskaitų filtro sritį.

3. Perkėlus lauką į laukų sąrašo sritį Stulpelio etiketė, laukas perkeliamas į „PivotTable“ ataskaitoje esančią sritį Stulpelio etiketė.

4. Perkėlus lauką į laukų sąrašo sritį Eilutės etiketė, laukas perkeliamas į „PivotTable“ ataskaitoje esančią sritį Eilutės etiketė.

5. Perkėlus lauką į laukų sąrašo sritį Reikšmės, laukas perkeliamas į „PivotTable“ ataskaitoje esančią sritį Reikšmės.

Laukų perkėlimo „PivotTable“ laukų sąraše gairės

Jei norite sukurti laukų maketą, naudodamiesi toliau pateiktomis gairėmis perkelkite vertės, pavadinimo ir dimensijos laukus iš laukų skyriaus į keturias ataskaitų sritis maketo sekcijoje.

 • Reikšmės laukas    Jei pažymėsite tik skaitinio lauko žymės langelį, numatytoji sritis, į kurią jis bus perkeltas, yra verčių sritis.

 • Eilutės ir stulpelio laukai    Galite tik vieną kartą įtraukti lauką į sritis Ataskaitos filtras, Eilučių žymos arba Stulpelių žymos, nesvarbu, ar tie duomenys skaitiniai, ar neskaitiniai. Jei bandote tą patį lauką įtraukti daugiau nei kartą – pavyzdžiui, į sritis Eilučių žymos ir Stulpelių žymos maketo skyriuje , laukas automatiškai pašalinamas iš pradinės srities ir įkeliamas į naują sritį.

 • Priemonės    Analitinio apdorojimo tinkle (OLAP) duomenų šaltinyje, yra dažnai daug laukų (arba matai), išdėstyti įvairių dimensijų hierarchiją, hierarchijų ir lygių. Spustelėkite išplėtimo Pliuso lauką ir sutraukti Minuso lauką mygtukus, kol rasite laukus, kuriuos norite.

  Hierarchijas, atributus ir pavadintus rinkinius galite perkelti tik į sritis Eilučių žymos, Stulpelių žymos ir Ataskaitų filtrai.

  Matavimus, apskaičiuotus matavimus ir pagrindinius efektyvumo indikatorius (KPI) galite perkelti tik į sritį Reikšmės.

„PivotTable“ laukų sąrašo rodinio keitimas

Galimi penki skirtingi „PivotTable“ laukų sąrašo rodiniai, kurie yra sukurti ir pritaikyti skirtingiems „PivotTable“ užduočių tipams.

 1. Jei norite pakeisti rodinį, spustelėkite laukų sąrašo rodinių mygtuką „PivotTable“ laukų sąrašo viršuje.

  Suvestinės lentelės PivotTable laukų sąrašo rodinio mygtukas

 2. Sąraše pasirinkite vieną iš šių rodinių:

Sudėti į vieną vietą laukų ir sričių skyriai

Tai – numatytasis rodinys ir jis yra sukurtas nedideliam laukų skaičiui.

Laukų skyriai ir sričių skyriai vienas šalia kito

Šis rodinys yra skirtas laukams pridėti arba pašalinti, kai kiekvienoje srityje yra daugiau nei keturi laukai.

Tik laukų skyrius

Šis laukas yra skirtas daugeliui laukų pridėti arba pašalinti.

Tik sričių skyrius (2 po 2)

Šis rodinys skirtas daugeliui laukų pertvarkyti.

Tik sričių skyrius (1 po 4)

Šis rodinys skirtas daugeliui laukų pertvarkyti.

Patarimas    Laukų sekcija ir sričių sekcija sudėtinė ir laukų sekcija ir sričių sekcija-šalia rodiniai, galite koreguoti plotį ir aukštį kiekvienos sekcijos nuvedus žymiklį sekcijos skirtuką, kad žymiklis pavirstų į vertikali Dviguba rodyklė Vertikali dviguba rodyklė arba horizontali Dviguba rodyklė Horizontali dviguba rodyklė , iš vilkdami Dviguba rodyklė aukštyn arba žemyn arba kairėn arba dešinėn į norimą vietą , ir tada spustelėję Dviguba rodyklė arba paspauskite klavišą ENTER.

Puslapio viršus

Laukų įtraukimas į „PivotTable“ arba „PivotChart“

Sukūrę „PivotTable“ arba „PivotChart“ ataskaitą, esate pasirengę įtraukti laukus su duomenimis, kuriuos norite rodyti ataskaitoje. Paprastai pasirenkamas vienas kiekvienos maketo skyriaus srities laukas. Tačiau jei norite matyti skirtingas konkretaus lauko vertes, galite įtraukti kelias lauko kopijas į sritį Vertės.

Jei „PivotTable“ ataskaita yra prijungta prie išorinio duomenų šaltinio, kuriame yra daug duomenų, prieš įtraukdami laukus į ataskaitą galite vieną arba kelis iš jų filtruoti. Taip sutrumpinsite ataskaitos naujinimo laiką.

Norimų rodyti laukų įtraukimas

„PivotTable“ laukų sąraše galite įtraukti laukus į „PivotTable“ arba „PivotChart“ atlikdami vieną ar kelis iš šių veiksmų:

 • Jei norite dėti lauką nurodytoje maketo skyriaus srityje, lauke Pasirinkite, kuriuos laukus pridėti ataskaitoje pažymėkite norimo lauko žymės langelį. Vėliau, jei norėsite, laukus galėsite pertvarkyti.

  Pastaba    Pagal numatytuosius parametrus neskaitiniai laukai pridedami prie srities Eilučių etiketės , skaitiniai laukai pridedami prie srities reikšmės , ir analitinio apdorojimo tinkle (OLAP) datos ir laiko hierarchijos įtraukiamos į sritį Stulpelių Žymos .

 • Jei norite įtraukti lauką į konkrečią maketo skyriaus sritį, lauke Pasirinkite, kuriuos laukus pridėti ataskaitoje, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lauko pavadinimą, o tada spustelėkite Pridėti prie ataskaitos filtro, Pridėti prie stulpelio žymos, Pridėti prie eilutės žymos arba Pridėti prie reikšmių.

 • Jei norite vilkti lauką į maketo skyriaus sritį, lauke Pasirinkite, kuriuos laukus pridėti ataskaitoje spustelėkite ir laikykite lauką, o tada vilkite jį iš laukų skyriaus į norimą maketo skyrių.

Kelių lauko kopijų įtraukimas į verčių sritį

"PivotTable" ataskaitoje, pagrįstą duomenis programoje "Excel" darbalapį arba išorinių duomenų iš ne - analitinio apdorojimo tinkle OLAP duomenų šaltinio, galite norėti daugiau nei vieną kartą įtraukti tą patį lauką į sritį reikšmės . Duomenų tipas yra skaitinė arba ne skaitinio galite tai padaryti. Pavyzdžiui, galite palyginti skaičiavimai-šalia, pvz., Bendrasis ir grynasis pelnas, minimalios ir maksimalios pardavimo, arba klientų skaičius ir dalis viso klientų.

 1. „PivotTable“ laukų sąrašo lauke Pasirinkite, kuriuos laukus pridėti ataskaitoje spustelėkite ir laikykite lauką, tada vilkite jį į sritį Vertės maketo sekcijoje.

 2. Kartodami 1 veiksmą sukurkite tiek lauko kopijų, kiek norite rodyti srityje Vertės.

 3. Dirbdami „PivotTable“ galite keisti suvestinės funkciją ar pasirinktinį skaičiavimą, kaip tik norite, kiekvienoje lauko kopijoje.

  Patarimas    Dirbdami „PivotTable“ taip pat galite pagal poreikius keisti nukopijuotų laukų pavadinimą.

Pastabos    

 • Kai įtraukiate du ar daugiau laukų į verčių sritį, ar tai būtų to paties, ar skirtingų laukų kopijos, laukų sąrašas automatiškai įtraukia žymą Verčių stulpelis į sritį Vertės. Naudodamiesi šiuo lauku galite perkelti lauką aukštyn ir žemyn verčių srityje. Netgi galite perkelti Verčių stulpelio žymą į sritį Stulpelių žymos arba sritį Eilučių žymos. Tačiau negalite perkelti Verčių stulpelio žymos į sritį Ataskaitos filtrai.

 • Įtraukti lauką į sritis Ataskaitos filtras, Eilučių žymos arba Stulpelių žymos galite tik vieną kartą, nesvarbu, ar duomenys skaitiniai, ar ne skaitiniai. Jei bandote tą patį lauką įtraukti daugiau nei kartą, pavyzdžiui, į maketo schemos sritis Eilučių žymos ir Stulpelių žymos,  laukas automatiškai pašalinamas iš pirmosios srities ir įkeliamas į naująją.

 • Kitas būdas tam pačiam laukui įtraukti į sritį Vertės yra naudotis formule (kuri dar vadinama apskaičiuotu stulpeliu), kuri formulėje naudoja tą patį lauką.

Duomenų filtravimas prieš įtraukiant laukus

 • „PivotTable“ laukų sąrašo lauke Pasirinkite, kuriuos laukus pridėti ataskaitoje laikykite žymiklį virš lauko pavadinimo, tada spustelėkite filtro išplečiamąją rodyklę šalia lauko pavadinimo.

  Meniu Filtras pasirinkite norimas filtro parinktis.

Puslapio viršus

Laukų pertvarkymas „PivotTable“ arba „PivotChart“

„PivotTable“ laukų sąraše galite pertvarkyti arba perkelti esamus laukus naudodami vieną iš keturių sričių maketo skyriaus apačioje:

Lentelė „PivotTable“

Aprašas

Vertės

Naudokite, jei norite, kad būtų parodyti apibendrinti skaitiniai duomenys.

Eilučių Žymos

Naudokite, jei norite, kad būtų parodyti apibendrinti skaitiniai duomenys.

Stulpelių žymos

Naudokite, jei norite, kad laukai būtų rodomi kaip stulpeliai ataskaitos viršuje. Žemiau esantis stulpelis įdedamas į kitą stulpelį, esantį iškart virš jo.

Ataskaitos filtras

Naudokite norėdami filtruoti visą ataskaitą remdamiesi pasirinktu ataskaitos filtro elementu.

„PivotChart“

Aprašas

Reikšmės

Naudokite, jei norite, kad būtų parodyti apibendrinti skaitiniai duomenys.

Ašies laukas (kategorijos)

Naudokite, jei norite, kad laukai būtų rodomi kaip diagramos ašys.

Legendos laukai (sekos)

Naudokite, jei norite, kad laukai būtų rodomi kaip diagramos legendos.

Ataskaitos filtras

Naudokite norėdami filtruoti visą ataskaitą remdamiesi pasirinktu ataskaitos filtro elementu.

Norėdami pertvarkyti laukus „PivotTable“ ataskaitoje, vienoje srityje spustelėkite lauko pavadinimą ir pasirinkite vieną iš šių komandų:

Pakelti

Perkelia lauką srityje viena vieta aukščiau.

Nuleisti

Perkelia lauką srityje viena vieta žemiau.

Perkelti į pradžią

Perkelia lauką į srities pradžią.

Perkelti į pabaigą

Perkelia lauką į srities pabaigą.

Perkelti į ataskaitos filtrą

Perkelia lauką į sritį Ataskaitos filtras.

Perkelti į eilučių žymas

Perkelia lauką į sritį Eilutės etiketės.

Perkelti į stulpelių žymas

Perkelia lauką į sritį Stulpelio etiketės.

Perkelti į vertes

Perkelia lauką į sritį Reikšmės.

Verčių lauko parametrai, Lauko parametrai

Rodomas dialogo langas Lauko parametrai arba Reikšmės lauko parametrai . Daugiau informacijos apie kiekvieną parametrą, spustelėkite pagalbos mygtuką Mygtuko paveikslėlis dialogo lango viršuje.

Patarimas    Lauką taip pat galima spustelėti ir laikant nuspaudus vilkti iš laukų sekcijos į maketų sekciją arba iš vienos srities į kitą.

Puslapio viršus

Laukų šalinimas iš „PivotTable“ arba „PivotChart“

Jei norite pašalinti lauką, „PivotTable“ laukų sąraše atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Lauke Pasirinkite, kuriuos laukus pridėti ataskaitoje išvalykite šalintino lauko žymės langelį.

  Pastaba    Išvalius žymės langelį, iš ataskaitos pašalinami visi lauko egzemplioriai.

 • Maketo sekcijoje spustelėkite šalintiną lauką ir spustelėkite Šalinti lauką.

 • Maketo sekcijoje spustelėkite ir laikykite šalintiną lauką, o tada išvilkite jį iš „PivotTable“ laukų sąrašo.

Puslapio viršus

Automatinio ir neautomatinio ataskaitos maketo naujinimo perjungimas

Pagal numatytuosius nustatymus „PivotTable“ laukų sąraše atlikti pakeitimai automatiškai naujinami ataskaitos makete. Kad padidėtų našumas, kai dirbate su dideliu kiekiu išorinių duomenų, galite laikinai įjungti neautomatinį naujinimo režimą. Neautomatinis naujinimo režimas leidžia greitai pridėti, perkelti ir pašalinti laukus „PivotTable“ laukų sąraše. Tačiau negalėsite naudoti ataskaitos, kol vėl neįjungsite automatinio naujinimo režimo.

 1. Jei norite įjungti neautomatinį „PivotTable“ ataskaitos naujinimą, „PivotTable“ laukų sąrašo apačioje pažymėkite žymės langelį Atidėti maketo naujinimą.

  Dėmesio    Kai nustatysite neautomatinį ataskaitos maketo naujinimą, uždarius „PivotTable“ laukų sąrašą, įjungus rodinį Tik laukai arba uždarius programą „Excel“, bus atmesti visi pakeitimai, kuriuos „PivotTable“ ataskaitoje atlikote be patvirtinimo.

 2. „PivotTable“ laukų sąraše atlikite laukų maketo pakeitimus, o tada spustelėję Naujinti rankiniu būdu atnaujinkite maketą „PivotTable“ ataskaitoje.

 3. Jei norite vėl įjungti automatinį naujinimą, kai baigiate keisti ataskaitos maketą laukų sąraše, išvalykite žymės langelį Atidėti maketo naujinimą.

Pastaba    Kaskart atidarius darbaknygę, „PivotTable“ ataskaita prasideda automatiniu naujinimu.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×