Duomenų sukimas „PivotTable“ arba „PivotChart“ ataskaitoje

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Kai sukūrę PivotTable arba PivotChart ataskaitą norėsite pridėti laukų, naudokite PivotTable laukų sąrašą. Jei PivotTable arba PivotChart ataskaitą norėsite pakeisti ir pertvarkyti arba pašalinti laukus, naudokite laukų sąrašą. Pagal numatytuosius parametrus PivotTable laukų sąraše rodomos dvi sekcijos: viršuje esanti laukų sekcija, skirta laukams pridėti ir pašalinti ir apačioje esanti maketų sekcija, skirta laukams pertvarkyti ir perkelti. PivotTable laukų sąrašą galima prijungti bet kurioje lauko pusėje ir horizontaliai keisti jo dydį. PivotTable laukų sąrašo prijungimą taip pat galima atšaukti. Atšaukus prijungimą, laukų sąrašo dydį galima keisti ir vertikaliai, ir horizontaliai.

Pastabos : 

 • Jei PivotTable laukų sąrašo nematote, spustelėkite PivotTable arba PivotChart ataskaitą. Jei PivotTable laukų sąrašo vis dar nematote, norėdami atidaryti PivotTable ataskaitą, skirtuko Parinktys grupėje Rodymas/slėpimas spustelėkite Laukų sąrašas, o norėdami atidaryti PivotChart ataskaitą, skirtuko Analizė grupėje Duomenys spustelėkite Laukų sąrašas.

 • Jei laukų sąraše nematote laukų, kuriuos norite naudoti, atnaujinkite PivotTable arba PivotChart ataskaitą, kad joje būtų rodomi visi nauji laukai, apskaičiuoti laukai, matavimai, apskaičiuoti matavimai arba dimensijos, kurias pridėjote po paskutinės operacijos.

Ką norėtumėte daryti?

Sužinokite apie "PivotTable" laukų sąrašas

Laukų įtraukimas

Laukų kopijavimas

Pertvarkyti laukus

Pašalinti laukus

Suvestinės lentelės PivotTable laukų sąrašo rodinio keitimas

Filtruoti duomenis, prieš įtraukiant jį į ataskaitą.

Perjungti automatiniu arba rankiniu būdu atnaujinti ataskaitos maketas

Sužinokite daugiau apie PivotTable laukų sąrašą

Kad kurdami PivotTable arba PivotChart ataskaitos maketą galėtumėte pasiekti norimų rezultatų, svarbu suprasti, kaip PivotTable laukų sąrašas veikia ir kaip galima tvarkyti įvairių tipų laukus.

Kaip veikia PivotTable laukų sąrašas

Kaip veikia PivotTable laukų sąrašas

1. Išoriniame duomenų šaltinyje saugomi susisteminti duomenys, sugrupuoti į vieną arba kelis laukus (dar vadinamus stulpeliais), kurie rodomi laukų sąraše.

2. Perkėlus lauką į laukų sąrašo ataskaitų filtro sritį, laukas perkeliamas į „PivotTable“ ataskaitos ataskaitų filtro sritį.

3. Perkėlus lauką į laukų sąrašo sritį Stulpelio etiketė, laukas perkeliamas į „PivotTable“ ataskaitoje esančią sritį Stulpelio etiketė.

4. Perkėlus lauką į laukų sąrašo sritį Eilutės etiketė, laukas perkeliamas į „PivotTable“ ataskaitoje esančią sritį Eilutės etiketė.

5. Perkėlus lauką į laukų sąrašo sritį Reikšmės, laukas perkeliamas į PivotTable ataskaitoje esančią sritį Reikšmės.

Nurodymai, kaip perkelti laukus į keturias ataskaitos sritis

Toliau pateikiami nurodymai, kaip perkelti laukus Reikšmė, Pavadinimas ir Dimensija iš laukų sekcijos į keturias maketų sekcijos sritis.

Reikšmių laukai   

 • Jei pažymėsite žymės langelį skaitinio lauko, numatytoje srityje, jis perkeliamas į yra sritį reikšmės.

Eilučių ir stulpelių laukų   

 • Jei laukas jau yra srityje Eilučių etiketės, Stulpelių etiketės arba Ataskaitų filtrai ir jis dar kartą įtraukiamas į vieną iš tų sričių, jis pakeičia vietą, jei yra perkeliamas į tą pačią sritį ir pakeičia padėtį, jei yra perkeliamas į kitą sritį.

Priemonės   

 • Analitinio apdorojimo tinkle (OLAP) duomenų šaltinyje, yra dažnai daug laukų (arba matai), išdėstyti įvairių dimensijų hierarchiją, hierarchijų ir lygių. Spustelėkite išplėtimo Pliuso lauką ir sutraukti Minuso lauką mygtukus, kol rasite laukus, kuriuos norite.

 • Hierarchijas, atributus ir pavadintus rinkinius galima perkelti tik į sritis Eilučių etiketės, Stulpelių etiketės ir Ataskaitų filtrai.

 • Matavimus, apskaičiuotus matavimus ir pagrindinius vykdymo indikatorius (KPI) galima perkelti tik į sritį Reikšmės.

Puslapio viršus

Laukų pridėjimas

 • Jei į ataskaitą norite įtraukti laukų, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Pažymėkite žymės langelį, esantį šalia kiekvieno laukų sekcijos lauko pavadinimo. Laukas perkeliamas į numatytąją maketų sekcijos sritį, tačiau, jei norite, laukus galite pertvarkyti.

   Pagal numatytuosius parametrus neskaitiniai laukai pridedami prie srities Eilučių etiketės, skaitiniai laukai – prie srities Reikšmės, o OLAP datos ir laiko hierarchijos – prie srities Stulpelių etiketės.

  • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite lauko pavadinimą ir pasirinkite reikiamą komandą: Pridėti prie ataskaitos filtro, Pridėti prie stulpelio etiketės, Pridėti prie eilutės etiketės ir Pridėti prie reikšmių. Taip laukas bus įkeltas į konkrečią maketų sekcijos sritį.

   Patarimas : Galite taip pat spustelėkite ir laikykite nuspaudę lauko pavadinimą ir tada nuvilkti lauką tarp laukų sekcijos ir srities išdėstymo skyriuje.

Puslapio viršus

Laukų kopijavimas

"PivotTable" ataskaitoje, pagrįstą duomenis programoje "Excel" darbalapį arba išorinių duomenų iš ne OLAP duomenų šaltiniu, galite norėti daugiau nei vieną kartą įtraukti tą patį lauką į sritį reikšmės. Duomenų tipas yra skaitinė arba ne skaitinio galite tai padaryti. Pavyzdžiui, galite palyginti skaičiavimai-šalia, pvz., Bendrasis ir grynasis pelnas, minimalios ir maksimalios pardavimo, arba klientų skaičius ir dalis viso klientų.

 1. Spustelėkite ir laikykite nuspaudę lauko pavadinimo laukų sekcijoje, ir nuvilkite lauką į sritį reikšmės išdėstymo skyriuje.

 2. Pakartokite 1 veiksmą, tiek kartų, kiek norite nukopijuoti į lauką.

 3. Kiekviename nukopijuotą lauke keisti suvestinės funkcijos ir pasirinktiniai skaičiavimai taip, kaip norite.

  Pastabos : 

  • Kai įtraukiate du ar daugiau laukų reikšmių srityje, ar jie yra kopijos pačiame lauke arba skirtingų laukų, laukų sąrašo automatiškai įtraukia reikšmių stulpelio pavadinimą į sritį reikšmės. Šiame lauke galite judėti reikšmių srities laukų padėčių aukštyn ir žemyn. Netgi galite perkelti stulpelio reikšmes į stulpelio etikečių sritį arba eilutės etiketes sričių. Tačiau negalite perkelti reikšmių stulpelio ataskaitos filtrų sritis.

  • Galite įtraukti lauką tik vieną kartą arba ataskaitos filtro, eilučių Žymos arba stulpelių Žymos sričių, ar duomenų tipas yra skaitinė arba ne skaitinio. Jei bandote įtraukti tą patį lauką daugiau nei vieną kartą, pvz., eilučių Žymos ir stulpelio etiketės sričių išdėstymo skyriuje – lauką automatiškai pašalinta iš pradinės vietos ir perkelti į naują sritį.

  • Kitas būdas įtraukti tą patį lauką į sritį reikšmės yra naudojant (dar vadinamas apskaičiuojamąjį stulpelį) formulę, kuri naudoja tą patį lauką formulės.

  • To paties lauko negalite įtraukti daugiau nei vieną kartą, "PivotTable" ataskaitoje pagal OLAP duomenų šaltinio.

Puslapio viršus

Laukų pertvarkymas

Esamus laukus galima pertvarkyti arba perkelti naudojant vieną iš keturių sričių, esančių maketų sekcijos apačioje:

PivotTable ataskaita

Aprašas

PivotChart

Aprašas

Reikšmės   

Naudokite, jei norite, kad būtų parodyti apibendrinti skaitiniai duomenys.

Reikšmės   

Naudokite, jei norite, kad būtų parodyti apibendrinti skaitiniai duomenys.

Eilučių Žymos   

Naudokite, jei norite, kad laukai būtų rodomi kaip eilutės ataskaitos šone. Žemiau esanti eilutė įdedama į kitą eilutę, esančią iškart virš jos.

Ašies laukų (kategorijos)   

Naudokite, jei norite, kad laukai būtų rodomi kaip diagramos ašys.

Stulpelių Žymos   

Naudokite, jei norite, kad laukai būtų rodomi kaip stulpeliai ataskaitos viršuje. Žemiau esantis stulpelis įdedamas į kitą stulpelį, esantį iškart virš jo.

Legendos laukų (sekos) etiketės   

Naudokite, jei norite, kad laukai būtų rodomi kaip diagramos legendos.

Ataskaitos filtro   

Naudokite norėdami filtruoti visą ataskaitą remdamiesi pasirinktu ataskaitos filtro elementu.

Ataskaitos filtro   

Naudokite norėdami filtruoti visą ataskaitą remdamiesi pasirinktu ataskaitos filtro elementu.

 • Norėdami pertvarkyti laukus, kurioje nors vienoje srityje spustelėkite lauko pavadinimą ir pasirinkite vieną iš šių komandų:

Perkelti aukštyn   

Perkelia lauką srityje viena vieta aukščiau.

Perkelti žemyn   

Perkelia lauką srityje viena vieta žemiau.

Perkelti į pradžią   

Perkelia lauką į srities pradžią.

Perkelti į pabaigą   

Perkelia lauką į srities pabaigą.

Pereiti prie ataskaitos filtro   

Perkelia lauką į sritį Ataskaitos filtras.

Perkelti į eilučių Žymos   

Perkelia lauką į sritį Eilutės etiketės.

Pereiti prie stulpelių Žymos   

Perkelia lauką į sritį Stulpelio etiketės.

Pereiti į reikšmes   

Perkelia lauką į sritį Reikšmės.

Reikšmės lauko parametrai lauko parametrai   

Rodomas dialogo langas Lauko parametrai arba Reikšmės lauko parametrai . Daugiau informacijos apie kiekvieną parametrą, spustelėkite pagalbos mygtuką mygtuko paveikslėlis dialogo lango viršuje.

Patarimas : Lauką taip pat galima spustelėti ir laikant nuspaudus vilkti iš laukų sekcijos į maketų sekciją arba iš vienos srities į kitą.

Puslapio viršus

Laukų šalinimas

 • Norėdami pašalinti lauką, vienoje iš maketų sričių spustelėkite lauko pavadinimą, tada – Šalinti lauką arba išvalykite žymės langelį, esantį šalia kiekvieno laukų sekcijos lauko pavadinimo.

  Patarimas : Taip pat galite spustelėti ir laikydami nuspaudę vilkti laukų srityje esančio lauko pavadinimą iš PivotTable laukų sąrašo.

  Pastaba : Išvalius laukų sekcijoje esantį žymės langelį, iš ataskaitos pašalinami visi lauko variantai.

Puslapio viršus

PivotTable laukų sąrašo rodinio keitimas

Galimi penki skirtingi PivotTable laukų sąrašo rodiniai, kurie yra sukurti ir pritaikyti skirtingiems PivotTable užduočių tipams.

 • Norėdami pakeisti rodinį, spustelėkite PivotTable laukų sąrašo viršuje esantį mygtuką Rodymas ir pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

Sudėtinė laukų ir sričių dalys   

Tai – numatytasis rodinys ir jis yra sukurtas nedideliam laukų skaičiui.

Laukų sekcija ir sričių sekcija-šalia   

Šis rodinys yra skirtas laukams pridėti arba pašalinti, kai kiekvienoje srityje yra daugiau nei keturi laukai.

Tik laukai   

Šis laukas yra skirtas daugeliui laukų pridėti arba pašalinti.

Tik sekciją sritis (2 iš 2)   

Šis rodinys skirtas daugeliui laukų pertvarkyti.

Sričių sekcijos tik (1 iš 4)   

Šis rodinys skirtas daugeliui laukų pertvarkyti.

Patarimas : Laukų sekcija ir sričių sekcija sudėtinėir laukų sekcija ir sričių sekcija-šalia rodiniai, galite koreguoti plotį ir aukštį kiekvienos sekcijos, užvedus ant sekcijos skirtuką, kad žymiklis pavirstų į vertikali Dviguba rodyklė Vertikali dviguba rodyklė arba horizontali Dviguba rodyklė Horizontali dviguba rodyklė , iš vilkdami Dviguba rodyklė aukštyn arba žemyn arba kairėn arba dešinėn į norimą vietą , ir tada spustelėję Dviguba rodyklė arba paspausdami klavišą ENTER.

Puslapio viršus

Duomenų filtravimas prieš įtraukiant į ataskaitą

Jei PivotTable ataskaita yra prijungta prie išorinio duomenų šaltinio, kuriame yra daug duomenų, prieš įtraukdami laukus į ataskaitą galite vieną arba kelis iš jų filtruoti. Taip sutrumpinsite ataskaitos naujinimo laiką.

Puslapio viršus

Automatinio arba neautomatinio ataskaitos maketo naujinimo perjungimas

Pagal numatytuosius parametrus kaskart atlikus pakeitimą PivotTable laukų sąraše, ataskaitos maketas automatiškai atnaujinamas. Norėdami pagerinti programos efektyvumą, kai bandote pasiekti didelį kiekį išorinių duomenų, galite įjungti naujinimą neautomatiniu būdu. Kai įjungsite neautomatinį naujinimą, ataskaitos negalėsite naudoti tol, kol vėl įjungsite automatinį naujinimą. Tačiau galėsite greitai pridėti, perkelti ir pašalinti laukus iš laukų sekcijos į maketų sekciją ir vėl įjungti automatinį naujinimą, kad galėtumėte peržiūrėti rezultatus.

Jei nustatysite ataskaitos maketas neautomatinis naujinimas, uždarymo "PivotTable" laukų sąrašą, keisti laukų tik rodinį arba Išėjimas iš "Excel" pašalina visus maketo keitimus, atliktus "PivotTable" ataskaitą be patvirtinimo.

 • Norėdami įgalinti arba uždrausti neautomatinį PivotTable ataskaitos naujinimą, pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Atidėti maketo naujinimą, esantį PivotTable laukų sąrašo apačioje.

 • Kai laukų sąraše atliksite visus norimus ataskaitos maketo pakeitimus, spustelėkite Naujinti, kad galėtumėte pamatyti PivotTable ataskaitos maketą.

Pastaba : Kaskart atidarius darbaknygę, PivotTable ataskaita prasideda automatiniu naujinimu.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×