Duomenų ryšio pridėjimas prie tinklo tarnybos

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Prie formos šablono galite pridėti vieną arba kelis antrinius duomenų ryšius, kuriuos naudojant galima siųsti užklausą arba pateikti duomenis į tinklo tarnybą.

Šiame straipsnyje

Peržvalga

Suderinamumas

Prieš pradedant

Užklausos duomenų ryšio pridėjimas

Duomenų pateikimo ryšio pridėjimas

Peržvalga

Antrinis duomenų ryšys yra bet koks ryšys su išoriniu duomenų šaltiniu, kurias įtrauksite į formos šabloną. Šis duomenų ryšys skiriasi nuo pagrindinio duomenų ryšį, kuris buvo sukurtas, kai kuriate formos šabloną pagal duomenų bazės, žiniatinklio tarnybos arba ryšių bibliotekos parametrai. Galite pridėti antrinį duomenų ryšį tik tada, jei negalite užklausos arba išsiųsti duomenų naudodami pagrindinį duomenų ryšį.

Jei norite pridėti antrinį duomenų ryšį formos šablone, kuris užklausų duomenis, Microsoft Office InfoPath sukuria antrinį duomenų šaltinis duomenų laukus ir grupes, atitinkantį XML schema žiniatinklio tarnybos. Kadangi antrinio duomenų šaltinio duomenų struktūra turi atitikti XML schemą, negalite modifikuoti esamą laukų arba grupių antrinį duomenų šaltinį. Kai įtraukiate duomenų pateikimo ryšį formos šablone, galite konfigūruoti formos šabloną, kad leistumėte vartotojams pateikti savo formos duomenis, ir galite konfigūruoti formų, sukurtą pagal jūsų formos šablono pateikimo parinktis.

Puslapio viršus

Suderinamumas

su naršykle suderinamas formos šablonas duomenų pateikimo ryšio negalima sukonfigūruoti taip, kad vartotojai galėtų tinklo tarnybai, kuri priima Microsoft ADO.NET DataSet, kartu su savo formų duomenimis pateikti keitimų informaciją. Keitimų informacija – tai vartotojo atliktos duomenų bazės duomenų modifikacijos. Duomenų bazė naudoja tinklo tarnybą, kad vartotojai galėtų prisijungti prie duomenų bazės. ADO.NET gali naudoti keitimų informaciją, kad nustatytų, kaip atnaujinti duomenų bazės duomenis. Pasiteiraukite tinklo tarnybos administratoriaus, ar norint atnaujinti duomenų bazę tinklo tarnybai reikia keitimų informacijos. Jei reikia, turite sukurti formos šabloną, kurio formas galima pildyti tik naudojant programą InfoPath.

Puslapio viršus

Prieš pradedant

Prieš pridėdami antrinį duomenų ryšį prie formos šablono, iš svetainės administratoriaus turite gauti šią informaciją:

 • Tinklo tarnybos vietą.

 • Patvirtinimą, kad tinklo tarnyba naudoja raidinio dokumentų kodavimo stilių. Programa InfoPath gali naudoti tik tinklo tarnybas, palaikančias raidinio dokumentų kodavimo stilių.

 • Pavadinimą tinklo tarnybos operacijos, kurios metu duomenys bus siunčiami į pagal šį formos šabloną sukurtas formas arba gaunami iš jų.

Puslapio viršus

Užklausos duomenų ryšio pridėjimas

Jei norite, kad naudodami jūsų formos šabloną vartotojai galėtų pateikti užklausas dėl tinklo tarnybos duomenų, formos šablone turite atlikti šiuos veiksmus:

 1. Pridėti antrinį duomenų ryšį.

 2. Sukonfigūruoti formos šabloną, kad jame būtų galima naudoti antrinį duomenų ryšį.

1 veiksmas: antrinio duomenų ryšio pridėjimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Duomenų ryšiai.

 2. Dialogo lange Duomenų ryšiai spustelėkite įtraukti.

 3. Duomenų ryšio vedlyje spustelėkite Kurti naują ryšį su, spustelėkite Gauti duomenis, tada – Pirmyn.

 4. Dalyje Iš kur norite gauti savo duomenis spustelėkite Tinklo tarnyba, tada – Pirmyn.

 5. Paskesniame vedlio puslapyje įrašykite tinklo tarnybos vietą ir spustelėkite Pirmyn.

  Pastaba : Jei norite ieškoti žiniatinklio tarnybos naudojant universalios aprašas aptikimo ir integravimo (UDDI) serverio, spustelėkite Ieškoti UDDI, įveskite UDDI serverio, kuriame norite ieškoti, nurodykite, ar norite ieškoti teikėją arba tarnyba, kuri pateikiama, įveskite ieškos raktažodį, ir tada spustelėkite Ieškoti, URL. Žiniatinklio tarnybos, atitinkančius jūsų ieškos raktažodį bus rodomi ieškos rezultatų sąrašą. Pasirinkite žiniatinklio tarnybos, kurią norite naudoti, ir spustelėkite gerai.

 6. Paskesniame vedlio puslapyje esančiame sąraše Pasirinkite operaciją spustelėkite tinklo tarnybos operaciją, kurios metu į formą grąžinami duomenys, tada spustelėkite Pirmyn.

 7. Jei duomenų ryšio vedlys susidurs su nežinomu tinklo tarnybos schemos elementu, paskesniame vedlio puslapyje jūsų gali būti prašoma nurodyti kiekvieno parametro reikšmių pavyzdžius, kad nustatytumėte, kuriuos laukus ar grupes galite pridėti prie pagrindinio duomenų šaltinio.

  Kaip?

  1. Pasirinkite parametrą parametrų lentelėje, ir spustelėkite Nustatyti pavyzdžio reikšmę.

  2. Lauke pavyzdys reikšmė įveskite reikšmę savo vartotojas gali naudoti šį lauką ir spustelėkite gerai.

  3. Pakartokite šiuos veiksmus kiekvienam parametrui parametrų lentelėje, ir spustelėkite Pirmyn.

  Techninė informacija

  Kai konfigūruojate duomenų ryšio su tinklo tarnybos duomenų ryšio vedlys, Microsoft Office InfoPath prisijungia prie žiniatinklio tarnybos ir užklausas žiniatinklio paslaugų aprašo kalbos (WSDL) failo. WSDL faile yra schema, naudojama žiniatinklio tarnyba. Žiniatinklio tarnybos atsako į užklausą siunčiant šį failą į InfoPath. InfoPath naudoja informaciją į šį failą į antrinis duomenų šaltinis į formos šabloną įtraukti reikiamus laukus ir grupes. InfoPath radus yra nežinomas elemento tipas WSDL faile, InfoPath naudoja duomenų pavyzdžius nustatyti nežinomo elemento tipo apibrėžimas ir prideda reikiamus laukus ir grupių antrinį duomenų šaltinį.

 8. Jei norite turėti galimybę peržiūrėti užklausos rezultatus, kai forma nėra prijungta prie tinklo, pažymėkite žymės langelį Saugoti duomenų kopiją formos šablone.

  Saugos pranešimas : Pažymėjus šį žymės langelį saugo užklausos rezultatus formos šabloną. Kadangi duomenys saugomi formos šablone, tai galima formas, kurias vartotojai užpildyti, net jei jų kompiuteriuose yra nėra prijungtas prie tinklo. Jei gaunate slapti duomenys naudojant šį duomenų ryšį, galite išjungti šią funkciją norėdami apsaugoti duomenis kompiuterio praradote ar vagystės atveju.

 9. Spustelėkite Pirmyn.

 10. Paskesniame vedlio puslapyje įrašykite šio užklausos duomenų ryšio aprašomąjį pavadinimą.

 11. Jei norite, kad pagal šį formos šabloną sukurtose atidarytose formose būtų galima automatiškai gauti duomenis, pažymėkite žymės langelį Atidarius formą, duomenis gauti automatiškai.

 12. Patikrinkite, kad būtų pateikta teisinga informacija skyriuje suvestinė ir spustelėkite baigti.

 13. Spustelėkite Uždaryti.

2 veiksmas: formos šablono konfigūravimas, kad būtų galima naudoti antrinį duomenų ryšį

Kai įtraukiate duomenų užklausos ryšį į formos šabloną, pagal numatytuosius parametrus pagal šį formos šabloną formas naudoti duomenų ryšio vartotojo atidarius. Taip pat galite konfigūruoti savo formos šabloną ir naudoti antrinį duomenų ryšį vienu iš šių būdų:

 • Įtraukti taisyklę    Galite konfigūruoti naudoti antrinį duomenų ryšį, kai taisyklės sąlygą taisyklę.

 • Mygtukas įtraukti    Galite įtraukti mygtuką į formos šabloną, kurį vartotojai gali spustelėti Norėdami gauti duomenis naudodami užklausos duomenų ryšį.

 • Naudoti pasirinktinį kodą    Jei jūs negalite pridėti taisyklę arba mygtuką, galite naudoti pasirinktinį kodą gauti duomenis naudodami užklausos duomenų ryšį. Naudojant pasirinktinį kodą, reikia kurti pasirinktinį kodą.

Taisyklės pridėjimas

Prie formos šablono galite pridėti taisyklę, kad įvykdžius taisyklės sąlygas, būtų galima gauti duomenis iš užklausos duomenų ryšio. Toliau pateikta procedūra atliekama manant, kad esate sukūrę formos šablono antrinį duomenų ryšį ir formos šablono valdiklį sukonfigūravę taip, kad būtų rodomi duomenys iš to duomenų ryšio.

 1. Jei formos šablonas turi kelis rodinius, meniu eiti į rodinį su valdikliu ten, kur norite Rodyti duomenis iš antrinis duomenų šaltinis spustelėkite rodinio pavadinimą .

 2. Dukart spustelėkite valdiklį, prie kurio norite pridėti taisyklę.

 3. Spustelėkite skirtuką Duomenys.

 4. Dalyje Tikrinimas ir taisyklės spustelėkite Taisyklės.

 5. Dialogo lange Taisyklės spustelėkite Pridėti.

 6. Lauke Pavadinimas įveskite taisyklės pavadinimą.

 7. Norėdami nustatyti tam tikrą sąlygą, turėtų vykdyti taisyklė, spustelėkite Nustatyti sąlygą, ir įveskite sąlygą. Taisyklės, pradės veikti, kilus sąlygos. Jei nustatyti tam tikrą sąlygą, taisyklė bus vykdoma kiekvieną kartą, kai vartotojas pakeičia valdiklio reikšmę ir tada perkelia savo žymiklį nuo Šiame valdiklyje.

 8. Spustelėkite Pridėti veiksmą.

 9. Sąraše Veiksmas spustelėkite Užklausa naudojant duomenų ryšį.

 10. Sąraše Duomenų ryšys spustelėkite užklausos duomenų ryšį, kurį norite naudoti, ir spustelėkite Gerai, kad uždarytumėte visus atidarytus dialogo langus.

 11. Norėdami patikrinti savo pakeitimus, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Peržiūra arba paspauskite CTRL + SHIFT + B.

Mygtuko pridėjimas

Prie formos šablono galite pridėti mygtuko valdiklį, kurį vartotojai galės spustelėti, kai norės gauti duomenis naudodami šį užklausos duomenų ryšį. Toliau pateikta procedūra atliekama manant, kad esate sukūrę formos šablono užklausos duomenų ryšį.

 1. Jei formos šablonas turi kelis rodinius, spustelėkite rodinio pavadinimąmeniu eiti į rodinį su valdikliu ten, kur norite Rodyti duomenis iš antrinis duomenų šaltinis .

 2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 3. Nuvilkite mygtuko valdiklį į formos šabloną.

 4. Dukart spustelėkite mygtuką, kurį ką tik pridėjote prie formos šablono.

 5. Spustelėkite skirtuką Bendra.

 6. Sąraše Veiksmas spustelėkite Naujinti.

 7. Lauke Etiketė įveskite pavadinimą, kuris turėtų būti rodomas ant formos šablono mygtuko.

 8. Spustelėkite Parametrai.

 9. Dialogo lange Naujinti spustelėkite Vienas antrinis duomenų šaltinis.

 10. Sąraše Pasirinkite antrinį duomenų šaltinį spustelėkite antrinį duomenų šaltinį, kuris yra susietas su užklausos duomenų ryšiu, ir spustelėkite Gerai, kad uždarytumėte visus atidarytus dialogo langus.

 11. Norėdami patikrinti savo pakeitimus, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Peržiūra arba paspauskite CTRL + SHIFT + B.

Puslapio viršus

Duomenų pateikimo ryšio pridėjimas

Jei norite, kad vartotojai galėtų tinklo tarnybai pateikti pagal jūsų formos šabloną sukurtas formas, pirmiausia prie duomenis pateikiančio formos šablono pridėkite antrinį duomenų ryšį, o tada formos šabloną sukonfigūruokite taip, kad vartotojai galėtų pateikti savo formų duomenis.

1 veiksmas: antrinio duomenų ryšio pridėjimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Duomenų ryšiai.

 2. Dialogo lange Duomenų ryšiai spustelėkite įtraukti.

 3. Duomenų ryšio vedlyje spustelėkite Kurti naują ryšį su, spustelėkite Pateikti duomenis, tada – Pirmyn.

 4. Dalyje Kaip pateikti jūsų duomenis spustelėkite Tinklo tarnybai, tada – Pirmyn.

 5. Paskesniame vedlio puslapyje įrašykite tinklo tarnybos vietą, kurioje vartotojai pateiks savo duomenis, tada spustelėkite Pirmyn.

  Pastaba : Jei norite ieškoti žiniatinklio tarnybos naudojant universalios aprašas aptikimo ir integravimo (UDDI) serverio, spustelėkite Ieškoti UDDI, įveskite UDDI serverio, kuriame norite ieškoti, nurodykite, ar norite ieškoti teikėją arba tarnyba, kuri pateikiama, įveskite ieškos raktažodį, ir tada spustelėkite Ieškoti, URL. Žiniatinklio tarnybos, atitinkančius jūsų ieškos raktažodį bus rodomi ieškos rezultatų sąrašą. Pasirinkite žiniatinklio tarnybos, kurią norite naudoti, ir spustelėkite gerai.

 6. Sąraše Pasirinkti operaciją spustelėkite tinklo tarnybos operaciją, kurios metu bus gauti formos duomenys, tada spustelėkite Pirmyn.

 7. Norėdami paskesniame vedlio puslapyje pasirinkti, kuriuos formos duomenis pateikti kiekvienam tinklo tarnybos parametrui, atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Lauko arba grupės duomenų pateikimas

  1. Sąraše Parametrai spustelėkite formos duomenis gausiantį tinklo tarnybos parametrą.

  2. Dalyje Parametro parinktys spustelėkite Laukas ar grupė.

  3. Spustelėkite modifikuoti Mygtuko paveikslėlis .

  4. Dialogo lange Lauko ar grupės pasirinkimas spustelėkite lauką arba grupę, kurios duomenis norite pateikti, tada spustelėkite Gerai.

  5. Lauke Įtraukti spustelėkite Tik tekstas ir antriniai elementai, jei norite pateikti tik šio lauko duomenis ir antrinius lauko ar grupės elementus, arba spustelėkite XML šaka kartu su pažymėtu elementu, jei norite pateikti lauko pavadinimą, lauko duomenis ir pažymėtos grupės ar lauko antrinius elementus.

  Visų formos duomenų pateikimas

  1. Sąraše Parametrai spustelėkite formos duomenis gausiantį tinklo tarnybos parametrą.

  2. Dalyje parametro parinktysspustelėkite visa forma (XML dokumentas, įskaitant apdorojimo instrukcijos).

  Duomenų kaip eilutės pateikimas

  1. Sąraše Parametrai spustelėkite formos duomenis gausiantį tinklo tarnybos parametrą.

  2. Dalyje parametro parinktysspustelėkite visa forma (XML dokumentas, įskaitant apdorojimo instrukcijos).

  3. Pažymėkite žymės langelį Pateikti duomenis kaip eilutę.

   Pastaba : Paprastai šį žymės langelį pažymite tada, kai reikia pateikti skaitmeniniu būdu pasirašytus duomenis. Daugeliu atvejų šį žymės langelį turite išvalyti.

  Techninė pastaba apie ADO.NET DataSet objektus

  Jei tinklo tarnybai reikalingas ADO.NET DataSet objektas, konfigūruodami šį duomenų ryšį, pasirinkite DataSet mazgą. Jei duomenų ryšiui su tinklo tarnyba, kuriai reikalingas ADO DataSet, naudojate kito tipo mazgą, pateikimo veiksmas nepavyks.

 8. Spustelėkite Pirmyn.

 9. Kitame vedlio puslapyje įveskite pateikti duomenų ryšio pavadinimą.

 10. Patikrinkite, kad būtų pateikta teisinga informacija skyriuje suvestinė ir spustelėkite baigti.

 11. Spustelėkite Uždaryti.

Pridėję antrinį duomenų pateikimo ryšį, formos šabloną turite sukonfigūruoti taip, kad vartotojai galėtų pateikti savo formų duomenis naudodami šį duomenų pateikimo ryšį.

2 veiksmas: įgalinimas pateikti duomenis į formos šabloną

Kai formos šabloną sukonfigūruosite taip, kad vartotojai galėtų pateikti savo formų duomenis, programa InfoPath į užduočių juostą Standartinė įtrauks mygtuką Pateikti, o į formos meniu Failas – komandą Pateikti. Formos šablono pateikimo parinktis galima tinkinti šiais būdais:

 • Pakeisti tekstą, kuris rodomas ant mygtuko Pateikti ir komandos Pateikti.

 • Pakeisti mygtuko Pateikti ir komandos Pateikti spartųjį klaviatūros klavišą.

 • Sukurti pasirinktinius pranešimus, kurie būtų rodomi vartotojams pateikiant savo formas.

 • Nurodykite, ar formą palikti atidarytą, ją uždaryti, ar, pateikus formą, atidaryti kitą tuščią formą.

 • Meniu Įrankiai spustelėkite Pateikimo parinktys.

 • Dialogo lange Pateikimo parinktys pažymėkite žymės langelį Leisti vartotojams pateikti šią formą, spustelėkite Siųsti formos duomenis į vieną paskirties vietą, tada sąraše spustelėkite Tinklo tarnyba.

 • Sąraše Pasirinkti pateikimo duomenų ryšį spustelėkite duomenų pateikimo ryšio su tinklo tarnyba (kurią sukūrėte atlikdami ankstesnius veiksmus) pavadinimą.

  1. Norėdami pakeisti pavadinimą, rodomą Standartinė įrankių juosta ir pasirodžiusiame meniu failas pildydami formą komandą pateikti mygtuką pateikti , lauke antraštėPateikimo parinktys dialogo lange įveskite naują pavadinimą.

   Patarimas : Jei norite priskirti mygtuką ir komandos spartųjį klavišą, įveskite ampersendo (&) prieš simbolį, kurį norite naudoti kaip spartųjį klavišą. Pvz., priskirti ALT + B spartieji klavišai mygtukui ir komandai, įveskite & pateikimo.

 • Jei nenorite, kad žmonės naudoti komandą pateikti arba mygtuką pateiktiStandartinė įrankių juosta, kai jie užpildyti formą, išvalykite žymės langelį Rodyti pateikti meniu ir įrankių juostos mygtuką pateikti .

  1. Pagal numatytuosius parametrus, kai vartotojai pateikia formą, InfoPath išlaiko formą atidaryti ir rodo pranešimą, kad nurodytumėte, jei forma buvo sėkmingai pateikta. Norėdami pakeisti šį numatytąjį veikimo būdą, spustelėkite Išsamiauir atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Uždarykite formą arba kurti naują tuščią formą, kai vartotojas pateikia užbaigtą formą, spustelėkite po pateikti sąraše norimą parinktį.

   • Norėdami sukurti pasirinktinį pranešimą, kuris bus nurodyti, jei forma buvo sėkmingai pateikta, pažymėkite žymės langelį naudoti pasirinktinius pranešimus ir įrašykite savo pranešimus apie sėkmės ir nesėkmės laukuose.

    Patarimas : Naudoti pranešimo lauke dėl klaidos pranešimas vartotojams ką daryti, jei jie negali pateikti savo formą. Pavyzdžiui, galite pasiūlyti, vartotojams išsaugoti savo formą ir susisiekti su kuo nors daugiau informacijos.

   • Jei nenorite, kad būtų rodomas pranešimas, kai vartotojas pateikia formą, išvalykite žymės langelį Rodyti pranešimus, sėkmės ir nesėkmės .

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×