Duomenų ryšio pridėjimas prie Microsoft SQL Server duomenų bazės

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Prie formos šablono, kuriame teikiamos užklausas į Microsoft SQL Server duomenų bazę, galite pridėti antrinį duomenų ryšį. Prie formos šablono, kuris formos duomenis pateikia į duomenų bazę, antrinio duomenų ryšio pridėti negalima. Jei antrinį duomenų ryšį norite naudoti formos duomenims pateikti į duomenų bazę, naudokite antrinį duomenų ryšį su tinklo tarnyba, kuri veikia su ta duomenų baze. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie antrinio duomenų ryšio pridėjimą prie tinklo tarnybos, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Norėdami prie duomenų bazės pridėti antrinį duomenų ryšį, turite atlikti šiuos veiksmus:

1 veiksmas: antrinio duomenų ryšio pridėjimas prie formos šablono    Atlikus šį veiksmą, sukuriamas antrinis duomenų ryšys su atitinkamais laukais ir grupėmis, atsižvelgiant į tai, kaip duomenys saugomi duomenų bazėje. Be to, formos šabloną galite sukonfigūruoti taip, kad formą atidarius pirmą kartą, joje būtų naudojamas šis duomenų ryšys.

2 veiksmas: formos šablono konfigūravimas, kad būtų galima naudoti duomenų ryšį    Jei norite, kad atidarę formą vartotojai naudotų šį duomenų ryšį, prie formos šablono galite pridėti taisyklę arba mygtuką, suteikiantį vartotojams galimybę gauti duomenis iš šio duomenų ryšio.

Šiame straipsnyje

Apžvalga

Prieš pradedant

1 veiksmas: Įtraukite antrinį duomenų ryšį

2 veiksmas: Konfigūruokite formos šablono duomenų ryšio naudojimas

Apžvalga

Sukūrus formos šabloną, veikiantį pagal išorinį duomenų šaltinį, programa Microsoft Office InfoPath sukuria pagrindinį duomenų ryšys su tuo išoriniu duomenų šaltiniu. Tada InfoPath sukuria pagrindinį formos šablono duomenų šaltinį, atsižvelgdama į tai, kaip duomenys saugomi išoriniame duomenų šaltinyje. Tačiau išoriniame duomenų šaltinyje, kuris naudojamas pagrindiniam duomenų ryšiui, gali nebūti reikšmių, kurias norite įtraukti į formos šablono valdiklius. Šios reikšmės gali būti kitame išoriniame duomenų šaltinyje, pvz., kitoje SQL Server duomenų bazėje. Norėdami gauti reikšmes iš kito išorinio duomenų šaltinio, prie formos šablono galite pridėti antrinį duomenų ryšį.

Antrinis duomenų ryšys – tai duomenų ryšys, kurį pridedate prie formos šablono. Šis duomenų ryšys gali būti užklausos duomenų ryšys arba duomenų pateikimo ryšys. Užklausos duomenų ryšį prie formos šablono galima pridėti tik kaip antrinį duomenų ryšį prie SQL Server duomenų bazės. Šį duomenų ryšį galite pridėti tik tada, jei jums reikia duomenų iš išorinio duomenų šaltinio, kurio nėra, kai naudojate pagrindinį duomenų ryšį. Duomenų pateikimo ryšio negalima pridėti prie SQL Server duomenų bazės kaip antrinio duomenų ryšio.

Kai įtraukiate duomenų užklausos ryšį į duomenų bazę, InfoPath sukuria antrinį duomenų šaltinis duomenų laukus ir grupes, kurios atitinka taip, kaip saugomi duomenys duomenų bazėje. Kadangi antrinio duomenų šaltinio duomenų struktūra turi atitikti taip, kaip naudojant duomenų bazės lentelių duomenys saugomi, negalite modifikuoti laukų arba grupių antrinį duomenų šaltinį. Galite konfigūruoti kiekvienos užklausos duomenų ryšį, kad įrašyti rezultatus, kad vartotojai turi prieigą prie duomenų, kai jų formos, kuris nėra prijungtas prie tinklo. Atsižvelgiant į duomenis, galite norėti užklausos rezultatams Rodyti tik tada, kai vartotojai yra prijungtas prie tinklo.

Saugos pranešimas : Jei naudojate antrinį duomenų ryšį slaptos duomenims nuskaityti iš išorinio duomenų šaltinio, galite išjungti šią funkciją norėdami apsaugoti duomenis iš neteisėtai kompiuterio praradote ar vagystės atveju. Jei išjungsite šią funkciją, duomenys bus galima tik tada, jei vartotojas yra prijungtas prie tinklo.

Kai įtraukiate duomenų užklausos ryšį į formos šabloną, pagal numatytuosius parametrus pagal šį formos šabloną formas naudoti duomenų ryšio vartotojo atidarius. Taip pat galite konfigūruoti savo formos šabloną ir naudoti antrinį duomenų ryšį vienu iš šių būdų:

 • Įtraukti taisyklę    Galite konfigūruoti naudoti antrinį duomenų ryšį, kai taisyklės sąlygą taisyklę.

 • Mygtukas įtraukti    Galite įtraukti mygtuką į formos šabloną, kurį vartotojai gali spustelėti Norėdami gauti duomenis naudodami užklausos duomenų ryšį.

 • Naudoti pasirinktinį kodą    Jei jūs negalite pridėti taisyklę arba mygtuką, galite naudoti pasirinktinį kodą gauti duomenis naudodami užklausos duomenų ryšį. Naudojant pasirinktinį kodą, reikia kurti pasirinktinį kodą.

Puslapio viršus

Prieš pradedant

Prieš pridėdami antrinį duomenų ryšį prie formos šablono SQL duomenų bazės, iš svetainės administratoriaus turite gauti šią informaciją:

 • Serverio, turinčio duomenų bazę, kurią naudosite su šiuo formos šablonu, pavadinimą.

 • Duomenų bazės, kurią naudosite su šiuo formos šablonu, pavadinimą.

 • Duomenų bazei reikalingą autentifikavimą. Kad nustatytų vartotojų prieigos prie duomenų bazės būdą, duomenų bazė gali naudoti Microsoft Windows autentifikavimą arba SQL serverio autentifikavimą.

 • Lentelės, turinčios duomenų, kuriuos norite siųsti į formą, pavadinimą. Tai yra pirminė lentelė. Jei duomenų bazėje ketinate naudoti daugiau nei vieną lentelę, jums reikės kitų, antrinių, lentelių pavadinimų. Jums taip pat reikės laukų, esančių antrinėse lentelėse, kurios turi ryšių su pirminės lentelės laukais, pavadinimų.

 • Ar galite saugiai įrašyti užklausos rezultatus formoje, kad juos būtų galima vėliau panaudoti neprisijungus prie tinklo.

Puslapio viršus

1 veiksmas: antrinio duomenų ryšio pridėjimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Duomenų ryšiai.

 2. Dialogo lange Duomenų ryšiai spustelėkite įtraukti.

 3. Duomenų ryšio vedlyje spustelėkite Kurti naują ryšį su, spustelėkite Gauti duomenis, tada – Pirmyn.

 4. Paskesniame vedlio puslapyje spustelėkite Duomenų bazė (tik Microsoft SQL serveris arba Microsoft Office Access), tada spustelėkite Pirmyn.

 5. Paskesniame vedlio puslapyje spustelėkite Duomenų bazės pasirinkimas.

 6. Dialogo lange Duomenų šaltinio pasirinkimas spustelėkite Naujas šaltinis.

 7. Sąraše Prie kokio duomenų šaltinio norite jungtis spustelėkite Microsoft SQL Server, tada – Pirmyn.

 8. Lauke Serverio vardas įrašykite serverio, kuriame yra duomenų bazė, vardą.

 9. Dalyje Įėjimo įgaliojimai atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei duomenų bazė nustato, kas turi prieigą, pagal Microsoft Windows tinkle naudojamus įgaliojimus, spustelėkite Naudoti sistemos Windows autentifikavimą.

  • Jei duomenų bazė nustato, kas turi prieigą, pagal nurodytą vartotojo vardą ir slaptažodį, kurį gaunate iš duomenų bazės administratoriaus, spustelėkite Naudoti šį vartotojo vardą ir slaptažodį, tada įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį laukuose Vartotojo vardas ir Slaptažodis.

 10. Spustelėkite Pirmyn.

 11. Kitame puslapyje vedlio sąraše pažymėkite duomenų bazę, kurioje yra norimi duomenys spustelėkite duomenų bazę, kurią norite naudoti, pažymėkite žymės langelį prisijungti prie konkrečios lentelės , spustelėkite pirminės lentelės pavadinimą ir spustelėkite Pirmyn.

 12. Paskesniame vedlio puslapyje esančiame lauke Failo vardas įveskite failo, kuriame saugoma duomenų ryšio informacija, vardą.

 13. Norėdami įrašyti šiuos parametrus, spustelėkite Baigti.

 14. Pridėkite kitas lenteles, kurias norite naudoti, esant užklausos duomenų ryšiui.

  Kaip?

  1. Spustelėkite Pridėti lentelę.

  2. Dialogo lange įtraukti lentelę arba užklausą spustelėkite vaiko lentelės pavadinimą ir spustelėkite Pirmyn. InfoPath bando nustatyti ryšius atitikimo abiejų lentelių laukų pavadinimams. Jei nenorite naudoti pasiūlyto ryšio, pasirinkite ryšį ir spustelėkite Pašalinti ryšį. Jei norite įtraukti ryšį, spustelėkite Įtraukti ryšį. Dialogo lange Įtraukti ryšį , spustelėkite kiekvieną susietą lauką atitinkama stulpelio pavadinimą ir spustelėkite gerai.

  3. Spustelėkite Baigti.

  4. Norėdami pridėti papildomas antrines lenteles, kartokite šiuos veiksmus.

 15. Spustelėkite Pirmyn.

 16. Jei norite turėti galimybę peržiūrėti užklausos duomenų ryšio rezultatus, kai forma nėra prijungta prie tinklo, pažymėkite žymės langelį Saugoti duomenų kopiją formos šablone.

  Saugos pranešimas : Jei pažymėsite šį žymės langelį, formoje naudojant šį duomenų ryšį duomenys bus išsaugomi vartotojo kompiuteryje. Jei naudojant šį duomenų ryšį į formą gaunama slaptų duomenų, galbūt norėsite uždrausti šią priemonę, kad apsaugotumėte duomenis, jei kartais kompiuterį pamestumėte arba jį pavogtų.

 17. Spustelėkite Pirmyn.

 18. Paskesniame vedlio puslapyje įrašykite šio antrinio duomenų ryšio aprašomąjį pavadinimą. Jei norite, kad forma automatiškai gautų duomenis, kai ji atidaroma, pažymėkite žymės langelį Atidarius formą, duomenis gauti automatiškai.

Puslapio viršus

2 veiksmas: formos šablono konfigūravimas, kad būtų galima naudoti duomenų ryšį

Jei norite, kad vartotojui atidarius formą, kuri yra sukurta pagal šį formos šabloną, joje būtų naudojamas šis duomenų ryšys, prie formos šablono galite pridėti taisyklę, pagal kurią naudojamas šis duomenų ryšys, kai sutampa tam tikros sąlygos, arba galite prie formos šablono pridėti mygtuką, kurį vartotojai galės spustelėti, kai norės naudoti šį duomenų ryšį.

Taisyklės pridėjimas

Prie formos šablono galite pridėti taisyklę, kad įvykdžius taisyklės sąlygas, būtų galima gauti duomenis iš užklausos duomenų ryšio. Toliau pateikta procedūra atliekama manant, kad esate sukūrę formos šablono antrinį duomenų ryšį ir formos šablono valdiklį sukonfigūravę taip, kad būtų rodomi duomenys iš to duomenų ryšio.

 1. Jei formos šablonas turi kelis rodinius, meniu eiti į rodinį su valdikliu ten, kur norite Rodyti duomenis iš antrinis duomenų šaltinis spustelėkite rodinio pavadinimą .

 2. Dukart spustelėkite valdiklį, prie kurio norite pridėti taisyklę.

 3. Spustelėkite skirtuką Duomenys.

 4. Dalyje Tikrinimas ir taisyklės spustelėkite Taisyklės.

 5. Dialogo lange Taisyklės spustelėkite Pridėti.

 6. Lauke Pavadinimas įveskite taisyklės pavadinimą.

 7. Norėdami nustatyti tam tikrą sąlygą, turėtų vykdyti taisyklė, spustelėkite Nustatyti sąlygą, ir įveskite sąlygą. Taisyklės, pradės veikti, kilus sąlygos. Jei nustatyti tam tikrą sąlygą, taisyklė bus vykdoma kiekvieną kartą, kai vartotojas pakeičia valdiklio reikšmę ir tada perkelia savo žymiklį nuo Šiame valdiklyje.

 8. Spustelėkite Pridėti veiksmą.

 9. Sąraše Veiksmas spustelėkite Užklausa naudojant duomenų ryšį.

 10. Sąraše Duomenų ryšys spustelėkite užklausos duomenų ryšį, kurį norite naudoti, ir spustelėkite Gerai, kad uždarytumėte visus atidarytus dialogo langus.

 11. Norėdami patikrinti savo pakeitimus, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Peržiūra arba paspauskite CTRL + SHIFT + B.

Mygtuko pridėjimas

Prie formos šablono galite pridėti mygtuko valdiklį, kurį vartotojai galės spustelėti, kad naudotų šį užklausos duomenų ryšį.

 1. Jei formos šablonas turi kelis rodinius, meniu eiti į rodinį su valdikliu ten, kur norite Rodyti duomenis iš antrinis duomenų šaltinis spustelėkite rodinio pavadinimą .

 2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 3. Nuvilkite mygtuko valdiklį į formos šabloną.

 4. Dukart spustelėkite mygtuko valdiklį, kurį ką tik pridėjote prie formos šablono.

 5. Spustelėkite skirtuką Bendra.

 6. Sąraše Veiksmas spustelėkite Naujinti.

 7. Lauke Etiketė įveskite pavadinimą, kuris turėtų būti rodomas ant formos šablono mygtuko.

 8. Spustelėkite Parametrai.

 9. Dialogo lange Naujinti spustelėkite Vienas antrinis duomenų šaltinis.

 10. Sąraše Pasirinkite antrinį duomenų šaltinį spustelėkite antrinį duomenų šaltinį, kuris yra susietas su užklausos duomenų ryšiu.

 11. Norėdami uždaryti visus atidarytus dialogo langus, spustelėkite Gerai.

 12. Norėdami patikrinti savo pakeitimus, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Peržiūra arba paspauskite CTRL + SHIFT + B.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×