Duomenų ryšio įtraukimas į "Microsoft Access" duomenų bazę

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Jei jūsų vartotojams reikės duomenis iš duomenų bazės Microsoft Office Access 2007 (.accdb formatą) arba iš programos Access duomenų bazės įrašyti ankstesne versija (.mdb formato) užpildyti formą pagal jūsų Microsoft Office InfoPath formos šabloną, galite įtraukti antrinį duomenų ryšį formos šablone, kad "Access" duomenų bazės užklausų.

Norėdami įtraukti antrinį duomenų ryšį, tačiau to duomenų ryšio galima tik užklausos "Access" duomenų bazės. Jūs negalite pridėti antrinį duomenų ryšį, kuris pateikia formos duomenis į "Access" duomenų bazės.

Jei norite, kad vartotojai galėtų pateikti savo formos duomenis į "Access" duomenų bazės, galite sukurti formos šabloną, pagrįstą "Access" duomenų bazės, ir tada Įgalinti duomenų pateikimo ryšį pagrindiniame duomenų šaltinyje. Taip pat galite įtraukti antrinį duomenų ryšį į žiniatinklio tarnybą, veikiančią su jūsų "Access" duomenų bazės.

Rasti daugiau informacijos apie formų šablonus, atsižvelgiant į "Access" duomenų bazės kūrimas ir antrinį duomenų ryšį įtraukimas į žiniatinklio tarnybos skyriuje Taip pat žiūrėkite saitus.

Šiame straipsnyje

Apžvalga

Suderinamumo pastabos

Prieš pradedant

1 veiksmas: Įtraukite antrinį duomenų ryšį

2 veiksmas: Konfigūruokite formos šablono duomenų ryšio naudojimas

Peržvalga

Antrinis duomenų ryšys yra duomenų ryšį, galite įtraukti į formos šabloną. Antrinis duomenų ryšys skiriasi nuo pagrindinį duomenų ryšį, kurias kuriate, kai kuriate naują formos šabloną, pagrįstą duomenų bazės arba žiniatinklio tarnyba. Formos šablono pagrindiniame duomenų ryšį galite gauti duomenis iš išorinio duomenų šaltinio ir taip pat galite pateikti formos duomenis į išorinį duomenų šaltinį. Tačiau formos šablone gali būti tik vienas pagrindinį duomenų ryšį.

Galite įtraukti tiek antrinius duomenų ryšius į formos šabloną, kiek norite. Pavyzdžiui, Tarkime, kad programos Access duomenų bazės, kurioje yra lentelės, kurioje saugomos darbuotojo duomenų ir kitos lentelės, kurioje laikomi Kliento duomenys. Galite įtraukti antrinį duomenų ryšį, kuris nuskaito duomenis iš darbuotojo lentelės, ir taip pat galite įtraukti kitą antrinį duomenų ryšį, kuris nuskaito duomenis iš kliento lentelės į tą pačią "Access" duomenų bazę.

Nors antrinį duomenų ryšį galite įtraukti į formos šabloną, galite pateikti formos duomenis į išorinį duomenų šaltinį, pvz., žiniatinklio tarnybos arba Windows SharePoint Services biblioteka, galite naudoti tik antrinius duomenų ryšius gauti duomenis iš "Access" duomenų bazės. Jūs negalite pridėti antrinį duomenų ryšį, kuris pateikia formos duomenis į "Access" duomenų bazės.

Kai įtraukiate duomenų užklausos ryšį į duomenų bazę, InfoPath sukuria antrinį duomenų šaltinis , kuriame yra duomenų laukus ir grupes, kurios atitinka taip, kaip saugomi duomenys duomenų bazėje. Kadangi antrinio duomenų šaltinio duomenų struktūra turi atitikti taip, kaip naudojant duomenų bazės lentelių duomenys saugomi, negalite modifikuoti laukų arba grupių antrinį duomenų šaltinį.

Galite konfigūruoti kiekvienos užklausos duomenų ryšio įrašyti savo rezultatus, kad vartotojai turi prieigą prie duomenų, kai jų formos, kuris nėra prijungtas prie tinklo. Atsižvelgiant į duomenis, galite Rodyti užklausos rezultatus tik tada, kai vartotojai yra prijungtas prie tinklo.

Saugos pranešimas : Jei naudojate antrinį duomenų ryšį slaptos duomenims nuskaityti iš išorinio duomenų šaltinio, galite išjungti šią funkciją norėdami apsaugoti duomenis iš neteisėtai kompiuterio praradote ar vagystės atveju. Jei išjungsite šią funkciją, duomenys bus galima tik tada, jei vartotojas yra prijungtas prie tinklo.

Kai įtraukiate duomenų užklausos ryšį į formos šabloną, pagal numatytuosius parametrus pagal šį formos šabloną formas naudoti duomenų ryšio vartotojo atidarius. Taip pat galite konfigūruoti savo formos šabloną ir naudoti antrinį duomenų ryšį vienu iš šių būdų:

 • Įtraukti taisyklę    Galite konfigūruoti naudoti antrinį duomenų ryšį, kai taisyklės sąlygą taisyklę.

 • Mygtukas įtraukti    Galite įtraukti mygtuką į formos šabloną, kurį vartotojai gali spustelėti Norėdami gauti duomenis naudodami užklausos duomenų ryšį.

 • Naudoti pasirinktinį kodą    Jei jūs negalite pridėti taisyklę arba mygtuką, galite naudoti pasirinktinį kodą gauti duomenis naudodami užklausos duomenų ryšį. Naudojant pasirinktinį kodą, reikia kurti pasirinktinį kodą.

Puslapio viršus

Suderinamumas

Duomenų ryšio negalite įtraukti į "Access" duomenų bazės į su naršykle suderinamas formos šablonas.

Puslapio viršus

Prieš pradedant

Prieš įtraukdami antrinį duomenų ryšį į "Access" duomenų bazės į formos šabloną, jums reikalinga ši informacija:

 • Pavadinimas ir duomenų bazės vietą.

  Pastaba : Jei jūsų "Access" duomenų bazės saugomas tinklo vietoje, įsitikinkite, kad jūsų duomenų bazė yra prieinama vartotojams.

 • Pavadinimas lentelę arba užklausą, kuri pateikia duomenis, kad pagal šį formos šabloną formas. Jūs naudojate šios lentelės arba užklausos kaip pirminio lentelę arba užklausą, kai konfigūruojate antrinį duomenų ryšį.

 • Kitų lentelių arba užklausų, kurios papildomų duomenų pirminės lentelės ar užklausos, pavadinimai. Daugeliu atvejų lentelių ryšių jau sukurtus duomenų bazėje. Jei turite neautomatiniu būdu sukurti ryšius tarp pirminės lentelės arba užklausos ir kitą lentelę arba užklausą, turite susijusių laukų pavadinimai lentelių arba užklausų.

Puslapio viršus

1 veiksmas: antrinio duomenų ryšio pridėjimas

 1. Meniu Įrankiai spustelėkite Duomenų ryšiai.

 2. Dialogo lange Duomenų ryšiai spustelėkite įtraukti.

 3. Duomenų ryšio vedlyje spustelėkite Kurti naują ryšį su, spustelėkite Gauti duomenis, tada – Pirmyn.

 4. Paskesniame vedlio puslapyje spustelėkite Duomenų bazė (tik Microsoft SQL serveris arba Microsoft Office Access), tada spustelėkite Pirmyn.

 5. Paskesniame vedlio puslapyje spustelėkite Duomenų bazės pasirinkimas.

 6. Dialogo lange Duomenų šaltinio pasirinkimas raskite duomenų bazės vietą.

  Pastaba : Jei jūsų duomenų bazė yra laikoma tinklo vietoje, eikite į universaliųjų vardų suteikimo konvencija (UNC) kelias vietos. Ne eikite į tinklo vietą per priskirtą tinklo diską. Jei naudojate priskirtą tinklo diską, kurti formas pagal šį formos šabloną vartotojai ieškos duomenų bazę iš susieti tinklo diską. Jei vartotojas neturi priskirtą tinklo diską, formos nerasite duomenų bazę.

 7. Spustelėkite duomenų bazės pavadinimą ir spustelėkite atidaryti.

 8. Dialogo lange Pasirinkti lentelę , spustelėkite pirminės lentelės arba užklausos, kurią norite naudoti, ir spustelėkite gerai.

 9. Kitame vedlio puslapyje, pažymėkite žymės langelį Rodyti lentelės stulpelius .

  Pagal numatytuosius nustatymus visi laukai lentelėje arba užklausoje yra įtraukiami į formos šablono pagrindinis duomenų šaltinis.

 10. Išvalykite žymės langelius laukus, kurių nenorite įtraukti į antrinį duomenų šaltinį.

  Papildomų lentelių arba užklausų pritaikyti duomenų ryšį.

  Kaip?

  1. Spustelėkite Pridėti lentelę.

  2. Dialogo lange įtraukti lentelę arba užklausą spustelėkite vaiko lentelės pavadinimą ir spustelėkite Pirmyn. InfoPath bando nustatyti ryšius atitikimo abiejų lentelių laukų pavadinimams. Jei nenorite naudoti pasiūlyto ryšio, pasirinkite ryšį ir spustelėkite Šalinti ryšį. Jei norite įtraukti ryšį, spustelėkite Įtraukti ryšį. Dialogo lange Įtraukti ryšį , spustelėkite kiekvieną susietą lauką atitinkama stulpelio pavadinimą ir spustelėkite gerai.

  3. Spustelėkite Baigti.

  4. Norėdami pridėti papildomas antrines lenteles, kartokite šiuos veiksmus.

 11. Spustelėkite Pirmyn.

 12. Jei norite turėti galimybę peržiūrėti užklausos duomenų ryšio rezultatus, kai forma nėra prijungta prie tinklo, pažymėkite žymės langelį Saugoti duomenų kopiją formos šablone.

  Saugos pranešimas : Pažymėjus šį žymės langelį laikomi duomenys vartotojo kompiuteryje, kai forma naudoja šį duomenų ryšį. Jei formos nuskaito slapti duomenys iš šį duomenų ryšį, galite išjungti šią funkciją norėdami apsaugoti duomenis kompiuterio praradote ar vagystės atveju.

 13. Spustelėkite Pirmyn

 14. Kitame vedlio puslapyje įveskite aprašomąjį pavadinimą šį antrinį duomenų ryšį ir patikrinkite, kad būtų pateikta teisinga informacija skyriuje suvestinė .

 15. Norėdami konfigūruoti formos duomenims gauti automatiškai, kai forma yra atidaryta, pažymėkite žymės langelį automatiškai gauti duomenis, kai forma yra atidaryta .

Puslapio viršus

2 veiksmas: formos šablono konfigūravimas, kad būtų galima naudoti duomenų ryšį

Jei norite, kad pagal šį formos šabloną ir naudoti šį duomenų ryšį, kai vartotojas atidaro formą formas, galite įtraukti taisyklė į formos šabloną, kuris naudoja šį duomenų ryšį, pagal tam tikros sąlygos, arba galite įtraukti mygtuką į formos šabloną, kad jūsų vartotojai gali spustelėti Norėdami naudoti šį duomenų ryšį.

Taisyklės pridėjimas

Galite įtraukti taisyklę į formos šabloną, kuris yra naudojamas duomenims nuskaityti iš užklausos duomenų ryšį, kai taisyklės sąlyga. Pavyzdžiui, galite įtraukti teksto lauką į formos šabloną, kurią vartotojas gali užpildyti gauti konkrečius duomenis iš išorinio duomenų šaltinio. Tada galite įtraukti taisyklę, kuri naudoja duomenų ryšį, kai vartotojas įveda duomenis į teksto lauką.

Ši procedūra daroma prielaida, kad sukūrėte antrinį duomenų ryšį formos šablone, sukonfigūravote valdiklio (išskyrus mygtuko) formos šablone būtų rodomi duomenys iš to duomenų ryšio.

 1. Jei formos šablonas turi kelis rodinius, meniu eiti į rodinį su valdikliu ten, kur norite Rodyti duomenis iš antrinis duomenų šaltinis spustelėkite rodinio pavadinimą .

 2. Dukart spustelėkite valdiklį, prie kurio norite pridėti taisyklę.

 3. Spustelėkite skirtuką Duomenys.

 4. Dalyje Tikrinimas ir taisyklės spustelėkite Taisyklės.

 5. Dialogo lange Taisyklės spustelėkite Pridėti.

 6. Lauke Pavadinimas įveskite taisyklės pavadinimą.

 7. Norėdami nustatyti tam tikrą sąlygą, turėtų vykdyti taisyklė, spustelėkite Nustatyti sąlygą, ir įveskite sąlygą. Taisyklės, pradės veikti, kilus sąlygos. Jei nustatyti tam tikrą sąlygą, taisyklė bus vykdoma kiekvieną kartą, kai vartotojas pakeičia valdiklio reikšmę ir tada perkelia savo žymiklį nuo Šiame valdiklyje.

 8. Spustelėkite Pridėti veiksmą.

 9. Sąraše Veiksmas spustelėkite Užklausa naudojant duomenų ryšį.

 10. Sąraše Duomenų ryšys spustelėkite užklausos duomenų ryšį, kurį norite naudoti, ir spustelėkite Gerai, kad uždarytumėte visus atidarytus dialogo langus.

 11. Norėdami patikrinti savo pakeitimus, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Peržiūra arba paspauskite CTRL + SHIFT + B.

Mygtuko pridėjimas

Prie formos šablono galite pridėti mygtuko valdiklį, kurį vartotojai galės spustelėti, kad naudotų šį užklausos duomenų ryšį.

 1. Jei formos šablonas turi kelis rodinius, meniu eiti į rodinį su valdikliu ten, kur norite Rodyti duomenis iš antrinis duomenų šaltinis spustelėkite rodinio pavadinimą .

 2. Jei valdiklių užduočių sritis nėra matoma, spustelėkite Daugiau valdiklių meniu Įterpimas arba paspauskite ALT + I, C.

 3. Nuvilkite mygtuko valdiklį į formos šabloną.

 4. Dukart spustelėkite mygtuko valdiklį, kurį ką tik pridėjote prie formos šablono.

 5. Spustelėkite skirtuką Bendra.

 6. Sąraše Veiksmas spustelėkite Naujinti.

 7. Lauke Etiketė įveskite pavadinimą, kuris turėtų būti rodomas ant formos šablono mygtuko.

 8. Spustelėkite Parametrai.

 9. Dialogo lange Naujinti atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami gauti naujausius duomenis iš visų išorinių duomenų šaltinių antrinius duomenų ryšius į šį formos šabloną, spustelėkite Visi Antriniai duomenų šaltiniai.

  • Norėdami konfigūruoti mygtuką gauti naujausius duomenis iš vieno išorinio duomenų šaltinio naudojant antrinį duomenų ryšį formos šablone, spustelėkite vieną antrinį duomenų ryšįir spustelėkite antrinį duomenų šaltinį sąraše pasirinkti antrinis duomenų šaltinis .

 10. Norėdami uždaryti visus atidarytus dialogo langus, spustelėkite Gerai.

 11. Norėdami patikrinti savo pakeitimus, įrankių juostoje Standartinė spustelėkite Peržiūra arba paspauskite CTRL + SHIFT + B.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×