Duomenų ryšiai žiniatinklio dalyse

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Daugelyje produktų ir technologijų sukurti ryšį tarp duomenų rinkinių, paimtų iš skirtingų duomenų šaltinių, yra gana sunku ir tam reikia mokėti programuoti. Jei norite kurti duomenų ryšius nerašydami jokio kodo, galite naudoti puslapio dalis meniu ir mygtukus. Pavyzdžiui, sujungę žiniatinklio dalis, duomenis iš dviejų žiniatinklio dalių galite pateikti skirtinguose rodiniuose, atlikti susijusius dviejų žiniatinklio skaičiavimus ir filtruoti žiniatinklio dalį naudodami kitos žiniatinklio dalies reikšmes – ir visa tai viename iš dalių sudarytas puslapis.

Šiame straipsnyje

Žiniatinklio dalies ryšių apžvalga

Žiniatinklio dalies ryšių kūrimas

Kurti arba keisti ryšį tarp dviejų žiniatinklio dalių

Atlikite dialogo lange konfigūruoti ryšį puslapio dalies ryšį

Pašalinti ryšį tarp dviejų žiniatinklio dalių

Bendrosios puslapio dalies ryšių tipai

Žiniatinklio dalių ryšių apžvalga

Naudodami žiniatinklio dalių ryšius, galite kurti ir tobulinti savo žiniatinklio dalių puslapius. Žiniatinklio dalys sujungiamos taip, kad atlikus veiksmą vienoje žiniatinklio dalyje, pakeičiamas ir kitos žiniatinklio dalies turinys.

Pavyzdžiui, darbuotojų sąrašo rodinio žiniatinklio dalį sujungiate su nuotraukų žiniatinklio dalimi, kad duomenys būtų perduodami iš vienos žiniatinklio dalies į kitą. Kaskart pasirinkus darbuotojų sąrašo rodinio žiniatinklio dalies eilutę, kurioje yra stulpelis su darbuotojo nuotrauka, ji parodoma nuotraukų žiniatinklio dalyje.

Paprastas puslapio dalių ryšys

1. Žiniatinklio dalių ryšys – tai būdas perduoti duomenis iš vienos žiniatinklio dalies į kitą ir sinchronizuoti jų veiklą.

2.  Viena žiniatinklio dalis teikia duomenis.

3. Duomenys gali būti sąrašai, eilutės, langeliai arba parametrų reikšmės.

4. Kita žiniatinklio dalis gauna duomenis.

Žiniatinklio dalių ryšį galite sukurti bet kurioje žiniatinklio dalyje naudodami ryšio tipų submeniu, esantį žiniatinklio dalies meniu komandoje Ryšiai. Pavyzdžiui, jei žiniatinklio dalies ryšių tipų submeniu komandoje nurodoma Pateikti eilutę, kitos žiniatinklio dalies ryšių tipų submeniu komandoje nurodoma Gauti eilutę.

Naudodami žiniatinklio dizaino programą, kuri yra suderinama su Microsoft Windows SharePoint tarnybomis, pvz., Microsoft Office SharePoint Designer 2007, žiniatinklio dalių ryšius galite kurti ne tik tame pačiame žiniatinklio dalies puslapyje, bet dviejuose skirtinguose žiniatinklio dalių puslapiuose, kurie yra toje pačioje aukščiausio lygio svetainėje.

Puslapio viršus

Žiniatinklio dalių ryšių kūrimas

Norint sukurti žiniatinklio dalies puslapį su žiniatinklio dalių ryšiu, reikia atlikti tris veiksmus.

1 veiksmas: nuspręsti, kokie duomenys turi būti žiniatinklio dalių puslapyje

Dažnai būna taip, kad reikiami duomenys yra vienoje arba keliose sąrašo rodinio žiniatinklio dalyse. Sąrašų duomenys pateikiami lentelėse, todėl atnaujinti, modifikuoti duomenis, keisti jų rūšiavimo tvarką, filtruoti sąrašą ir rinkti duomenis yra lengviau. Naudodami įrankių srities rodinių parinkiklį, galite keisti sąrašo rodinio žiniatinklio dalies rodinį, kad galėtumėte dirbti tik su reikiamais stulpeliais.

2 veiksmas: įtraukti žiniatinklio dalis į žiniatinklio dalių puslapį

Jūsų svetainės žiniatinklio dalių galerijoje daugelis sąrašų yra sąrašo rodinio žiniatinklio dalys. Kitos žiniatinklio dalys paprastai būna kitose žiniatinklio dalių galerijose, prie kurių jūs turite prieigą. Kartais gali tekti žiniatinklio dalį importuoti iš kitos svetainės, kurioje yra naudinga arba įdomi žiniatinklio dalis. Be to, žiniatinklio dalių galite ieškoti išorinėse svetainėse ir prašyti savo svetainės administratoriaus, kad įdiegtų jas jūsų svetainėje. Pavyzdžiui, žiniatinklio dalių galite rasti Microsoft Office SharePoint Server 2007 žiniatinklio komponentų kataloge arba kito programinės įrangos gamintojo svetainėje. Laikui bėgant jūsų žiniatinklio dalių galerijos didės ir bus pritaikytos prie jūsų ir jūsų organizacijos poreikių.

3 veiksmas: sujungti žiniatinklio dalis, kad gautumėte norimus rezultatus

Ryšius galite kurti tik tarp žiniatinklio dalių, kurios palaiko žiniatinklio dalių ryšius. Žiniatinklio dalys, kurios palaiko žiniatinklio dalių ryšius, yra šios: sąrašo rodinio, formos ir nuotraukų. Submeniu Ryšiai, kuri yra meniu Žiniatinklio dalis, rodomi tik tokio tipo ryšiai, kurios galite kurti, o žiniatinklio dalies submeniu rodomos tik suderinamos žiniatinklio dalys. Atlikus 1 ir 2 veiksmus, lieka nesudėtingi sprendimai. Žiniatinklio dalių ryšiui sukurti nereikia jokių programavimo ar kodavimo įgūdžių.

Pastaba : Sujungti galima tik tokias žiniatinklio dalis, kurios yra tame pačiame žiniatinklio dalių puslapyje. Norėdami sukurti ryšį su žiniatinklio dalies duomenimis iš kitos svetainės arba duomenų šaltinio, pridėkite duomenų rodinį naudodami žiniatinklio dizaino programą, kuri yra suderinama su Microsoft Windows SharePoint tarnybomis, pvz., Office SharePoint Designer 2007.

Puslapio viršus

Dviejų žiniatinklio dalių ryšio kūrimas arba keitimas

Naudodami meniu ir dialogo langus, galite sukurti ryšį tarp žiniatinklio dalių, perduoti duomenis iš vienos žiniatinklio dalies į kitą ir sinchronizuoti jų veiklą.

 1. Atidarykite puslapio dalis.

 2. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

 3. Nuspręskite, kurias dvi žiniatinklio dalis norite sujungti. Tą patį ryšį galima kurti ir keisti bet kurioje žiniatinklio dalyje.

 4. Iš bet kurios iš puslapio dalių, spustelėkite puslapio dalies meniu Meniu Žiniatinklio dalis , nukreipkite žymiklį į ryšiai, nukreipkite žymiklį į norimą ryšį, kurį norite sukurti arba pakeisti, pvz., pateikti eilutę arba Gauti rūšiuoti/filtruoti iš, ir spustelėkite puslapio dalį, kurioje norite kurti arba keisti ryšio pavadinimą.

  Pagrindinės komandos antriniame meniu Ryšiai

  Komanda, submeniu ryšiai

  Aprašas

  Pateikti eilutę

  Galite sujungti sąrašo rodinio puslapio dalį su kita puslapio dalimi perduodami pasirinktą eilutę į kitą puslapio dalį. pagal būdą, kaip kita puslapio dalis sukurta ir gauna duomenis, kitose puslapio dalyse gali būti rodomi neapdoroti duomenys, naudojami neapdoroti duomenys kaip filtras arba parametrų reikšmės.

  Standartiniame rodinyje stulpelis pasirinkti elementą, kuriame yra parinktys, automatiškai įtraukiamas, kai prijungiate sąrašo rodinio puslapio dalį, todėl galite nurodyti, kurioje eilutėje pereiti į kitą puslapio dalį. Standartiniame rodinyje vienu metu galite pasirinkti tik vieną eilutę. Kai kurių stulpelių, pvz., stulpelio Redagavimas, puslapio dalių ryšiui naudoti negalima.

  Duomenų lapo rodinyje galite pasirinkti kelias eilutes, bet tik viena eilutė perduodama kitai puslapio daliai. Jei pasirinktos kelios eilutės, eilutė su aktyviu langeliu perduodama kitai puslapio daliai, kitų eilučių nepaisoma. Negalite teikti kitai puslapio daliai duomenų iš Sumos eilutė arba Nauja eilutė.

  Naudojant šio tipo ryšį, su sąrašo rodinio puslapio dalimi galite sujungti kelias puslapio dalis.

  Pateikti duomenis

  Galite sujungti sąrašo rodinio puslapio dalį su kita puslapio dalimi, apdorojančia sąrašo duomenis. Tokiu atveju sąrašo rodinio puslapio dalis bus kitos puslapio dalies duomenų šaltinis.

  Standartiniame ir duomenų lapo rodiniuose kitai puslapio daliai bus teikiami tik rodinio duomenys.

  Naudojant šio tipo ryšį, su sąrašo rodinio puslapio dalimi galite sujungti kelias puslapio dalis.

  Gauti rūšiuoti / filtruoti iš

  Standartiniame ir duomenų lapo rodinyje galite sujungti sąrašo rodinio puslapio dalį su kita puslapio dalimi, kuri gali pateikti šią informaciją:

  1. vienas arba daugiau stulpelių pavadinimai ir reikšmių poros duomenų, kurie filtruoja sąrašo rodinio puslapio dalies duomenis.

  2. duomenų duomenims rikiuoti didėjimo arba mažėjimo tvarka sąrašo rodinio žiniatinklio dalies stulpelį.

  Naudojant šio tipo ryšį, su sąrašo rodinio puslapio dalimi galite sujungti tik vieną puslapio dalį.

  Meniu Žiniatinklio dalis gali būti neleidžiamas arba nematomas dėl kelių priežasčių, pvz., žiniatinklio dalis arba zona nepalaiko ryšio, jūs naudojate naršyklę, kuri yra nesuderinama su Windows SharePoint tarnybomis arba svetainėje neįgalinti ryšiai.

 5. Kai kuriems žiniatinklio dalių ryšiams sukurti gali tekti dialogo lange Konfigūruoti ryšį pasirinkti papildomos informacijos. Pavyzdžiui, gali tekti pasirinkti naudotiną ryšio tipą arba filtruotiną stulpelį. Be to, atsižvelgiant į vienos arba abiejų žiniatinklio dalių sukūrimo būdą, gali būti rodomi papildomi dialogo langai, kurie kuriant žiniatinklio dalių ryšį nėra būdingi. Daugiau informacijos ieškokite pasirinktinės žiniatinklio dalies žinyne (jei toks yra).

  Patarimas : Jeigu norite puslapio dalį naudoti pateikdami duomenis kitai puslapio daliai per puslapio dalies ryšį, bet nenorite rodyti puslapio dalies, galite ją paslėpti.

  Pastabos : 

  • Atsižvelgiant į žiniatinklio dalių puslapį ir žiniatinklio dalį, ryšio tipo submeniu gali skirtis dėl kelių priežasčių, pvz., dėl žiniatinklio dalių puslapių, žiniatinklio dalių arba jų zonų ypatybių parametrų skirtumų, dėl puslapyje esančių žiniatinklio dalių suderinamumo ar tipo ir dėl suderinamų žiniatinklio dalių ryšio tipų.

  • Žiniatinklio dalių meniu rodomos tik tos žiniatinklio dalys, su kuriomis galima sukurti ryšį. Kai kurios žiniatinklio dalių puslapyje esančios žiniatinklio dalys gali būti sukurtos taip, kad su jomis sukurti ryšio negalima. Kai kurios žiniatinklio dalys gali nepalaikyti ryšio su esama žiniatinklio dalimi arba tuo metu gali būti viršytos tam tikros ryšio ribos.

Puslapio viršus

Atlikite dialogo lange konfigūruoti ryšį puslapio dalies ryšį

Norėdami suderinti duomenis teikiančios žiniatinklio dalies ir duomenis gaunančios žiniatinklio dalies stulpelius, naudokite dialogo langą Konfigūruoti ryšį.

Pastaba : Galite sukurti tinkamą, bet beprasmį ryšį. Pavyzdžiui, žiniatinklio dalyje, kuri teikia duomenis, gali būti stulpelis Produkto ID, o žiniatinklio dalyje, kuri gauna duomenis, – stulpelis Darbuotojo ID. Šiuos stulpelius galima suderinti, tačiau rezultatas bus beprasmis.

Sąrašo lauke Stulpelis pasirinkite duomenis gaunančios žiniatinklio dalies stulpelį, duomenis teikiančios žiniatinklio dalies stulpelį arba abu.

Toliau pateikiami dažniausiai pasitaikantys pavyzdžiai:

 • Atitikimo eilutės duomenų viena puslapio dalis į langelį arba lauką duomenų kita žiniatinklio dalimi   

  Žiniatinklio dalis, iš kurios kuriate ryšį, yra kontaktų sąrašo rodinio žiniatinklio dalis. Vienas iš sąrašo rodinio stulpelių, kuriame yra hipersaitas, pavadintas Nuotrauka. Jame yra kontakto nuotraukos URL. Jūs sukuriate ryšį su nuotraukų žiniatinklio dalimi, kurioje gali būti rodomi tik tie URL, kuriuose yra nuotrauka. Kad būtų sukurtas tinkamas ryšys su nuotraukų žiniatinklio dalimi, kontaktų žiniatinklio dalyje turite pasirinkti stulpelį Nuotrauka.

 • Atitikimo vieno puslapio dalį su kita žiniatinklio dalimi duomenų stulpelio duomenų eilutę, kad galėtumėte jį filtruoti   

  Žiniatinklio dalis, iš kurios kuriate ryšį, yra sąrašo rodinio žiniatinklio dalis, kurioje yra užsakymo duomenys. Vienas iš sąrašo rodinio stulpelių yra stulpelis, kuriame yra eilutės elementas, pavadintas OrdersDetailsID. Jūs sukuriate ryšį su kita sąrašo rodinio žiniatinklio dalimi, kurioje yra keli stulpeliai su užsakymo duomenimis. Vienas iš jų yra derantis stulpelis, pavadintas OrdersDetailsID. Jei žiniatinklio dalis norite sujungti taip, kad užsakymą pasirinkus vienoje žiniatinklio dalyje, kitoje žiniatinklio dalyje būtų rodomi visi to užsakymo eilutės elementai, žiniatinklio dalyse turite suderinti stulpelius OrdersDetailsID.

  Pastaba : Stulpelių pavadinimai neturi būti vienodi, tačiau juose esantys duomenys turi sutapti arba juose turi būti tokia pati reikšmė.

Puslapio viršus

Dviejų žiniatinklio dalių ryšio šalinimas

 1. Atidarykite puslapio dalis.

 2. Meniu Mygtuko paveikslėlis Svetainės veiksmai spustelėkite Redaguoti puslapį.

 3. Iš bet kurios iš puslapio dalių, iš kurios norite pašalinti ryšį, spustelėkite puslapio dalies meniu Meniu Žiniatinklio dalis , nukreipkite žymiklį į ryšiai, nukreipkite žymiklį į norimą ryšį, kurį norite pašalinti, pvz., pateikti eilutę arba Gauti rūšiuoti/filtruoti iš , ir spustelėkite žiniatinklio dalies, iš kurios norite pašalinti ryšį, pavadinimą.

  Pastaba : Ryšių submeniu šalia kiekvieno pasirinkimo, kuriame yra įgalintas ryšys, atsiranda varnelė.

 4. Dialogo lange Konfigūruoti ryšį spustelėkite Atsijungti.

 5. Kai jus paragins patvirtinti, kad norite pašalinti ryšį tarp žiniatinklio dalių, spustelėkite Gerai.

Puslapio viršus

Dažniausiai naudojami žiniatinklio dalių ryšių tipai

Žiniatinklio dalių puslapyje esančias žiniatinklio dalis susieti ir sujungti galima daugybe įvairių būdų. Keletą iš šių žiniatinklio dalių ryšių galite sukurti savo žiniatinklio dalių puslapyje. Toliau pateiktuose pavyzdžiuose aprašomi dažniausiai naudojami žiniatinklio dalių duomenų ryšių tipai.

Pagrindinio sąrašo ir išsamios informacijos

Turite pagrindinį duomenų sąrašą ir norite, kad būtų parodyta išsami informacija, susijusi su šiuo pagrindiniu sąrašu.

Pagrindinio sąrašo ir išsamios informacijos pavyzdys

1.  Bendrųjų darbuotojo duomenų žiniatinklio dalyje yra bendrieji, visiems pasiekiami duomenys apie darbuotoją, pvz., ID, pavardė ir pareigos.

2.  Norėdami peržiūrėti darbuotojo duomenis, pasirinkite eilutę.

3.  Eilutė perduodama į kitą žiniatinklio dalį.

4.  Darbuotojo išsamių duomenų žiniatinklio dalyje visi duomenys apie darbuotoją rodomi formos rodinyje.

Sąrašo rodinio žiniatinklio dalyje galite netgi rūšiuoti ir filtruoti ilgus sąrašus, kad prieš pasirinkdami eilutę galėtumėte rasti darbuotoją. Jei išsamių duomenų yra labai daug, darbuotojo išsamių duomenų žiniatinklio dalį galite netgi parodyti kitame žiniatinklio dalių puslapyje.

Suvestinės ir išsamios informacijos

Turite duomenų suvestinį sąrašą ir norite, kad būtų parodyta išsami informacija, iš kurios būtų sukurti santraukos duomenys.

Suvestinės ir išsamios informacijos pavyzdys

1.  Metų iki tam tikros datos atlyginimo išklotinių žiniatinklio dalyje pateikiama kompensacijų informacija.

2.  Pasirenkate suvestinę informaciją apie išnaudotą atostogų laiką ir dėl ligos praleistas darbo dienas.

3.  Suvestinė informacija perduodama į kitą žiniatinklio dalį.

4.  Išsamios informacijos apie atlyginimo išklotines žiniatinklio dalyje, kurioje rodomi savaitės duomenys, patikrinate savaites, kada tokias dienas pažymėjote, kad atsimintumėte, kada tai buvo, arba įsitikintumėte, kad dienas nurodėte tiksliai.

Pirminių ir antrinių

Parodote duomenų sąrašą (pirminius duomenis), o su kiekviena eilute yra susijusi viena arba kelios eilutės (antriniai duomenys), kurias norite rodyti kitame sąraše.

Pirminių ir antrinių duomenų pavyzdys

1.  Užsakymų žiniatinklio dalyje pateikiamas naujausių klientų užsakymų sąrašas.

2.  Spustelite eilutę, kurioje yra peržiūrėtinas užsakymas.

3.  Eilutės perduodama į kitą žiniatinklio dalį.

4.  Išsamios užsakymų informacijos žiniatinklio dalyje parodomi visi to užsakymo eilutės elementai.

Paieška ir filtravimas

Norite, kad vienoje žiniatinklio dalyje įvedus duomenis, pvz., ieškos arba filtravimo kriterijus, rezultatai būtų rodomi kitoje žiniatinklio dalyje.

Ieškos ir filtravimo pavyzdys

1.  Norėdami rasti knygą arba knygų rinkinį, knygų ieškos žiniatinklio dalyje įvedate knygos informaciją, pvz., pavadinimą, autorių ir temą.

2.  Spustelite PATEIKTI.

3.  Ieškos kriterijai perduodami į kitą žiniatinklio dalį.

4.  Knygų sąrašo žiniatinklio dalyje parodoma viena arba kelios knygos, kurios atitinka ieškos kriterijus.

Skaičiavimai

Nors duomenis galite skaičiuoti ir pačioje žiniatinklio dalyje, galbūt kada nors norėsite susieti dvi žiniatinklio dalis, kad skaičiavimai būtų lankstesni.

Skaičiavimų pavyzdys

1.  Paskolos skaičius įvedate į paskolos skaičių žiniatinklio dalį.

2.  Spustelite VYKDYTI.

3.  Paskolos skaičiai perduodami į kitą žiniatinklio dalį.

4.  Paskolos skaičiuotuvo žiniatinklio dalyje apskaičiuojama paskola ir parodomas mėnesinių įmokų planas.

Alternatyvių duomenų rodiniai

Duomenų peržiūrėjimas keliuose skirtinguose rodiniuose gali padėti geriau suprasti implikacijas, kryptis ir ryšius. Sąrašus, eilutes ir langelius (arba laukus ir parametrus) galite perduoti iš vienos žiniatinklio dalies ir parodyti duomenis kitame rodinyje.

Alternatyvus sąrašo rodinys

Norite, kad būtų parodyti visi įmonės darbuotojai hierarchijos diagramoje.

Sąrašo duomenų alternatyvus rodinys

1.  Darbuotojų žiniatinklio dalyje parodomi visų, kurie dirba jūsų įmonėje, darbuotojo ID, pavardės, pareigos ir vadovo ID.

2.  Kadangi naudojate visus duomenis, pasirinkti nereikia.

3.  Visi duomenys perduodami į kitą žiniatinklio dalį.

4.  Organizacijos diagramos žiniatinklio dalyje parodomi darbo ryšiai tarp darbuotojų. Gali būti parodyti ir alternatyvūs šios hierarchijos rodiniai.

Alternatyvus eilutės rodinys

Demografinių duomenų eilutę norite peržiūrėti diagramoje, pvz., skritulinėje diagramoje arba histogramoje.

Alternatyvus eilutės duomenų rodinys

1.  Populiariosios statistikos žiniatinklio dalyje parodomi demografiniai duomenys, pvz., amžius, pajamos ir kilmė.

2.  Pasirenkate demografinių duomenų eilutę.

3.  Perduodate duomenis į kitą žiniatinklio dalį.

4.  Diagramos žiniatinklio dalyje duomenų eilutė parodoma skritulinėje diagramoje ir histogramoje (alternatyviajame rodinyje).

Alternatyvus langelio rodinys

Norite sekti visą lėšų rinkimo procesą.

Alternatyvus langelio duomenų rodinys

1.  Lėšų rinkimo žiniatinklio dalyje kiekvienas grupės narys įveda savo paaukotą pinigų sumą.

2.  Bendrosios sumos lauke parodoma tuo metu turima bendroji suma.

3.  Bendrosios sumos laukas perduodamas į kitą žiniatinklio dalį.

4.  Visą grupės progresą patikriname labdaros tikslo žiniatinklio dalyje.

Duomenų tobulinimo

Norite papildyti bendruosius duomenis apie žmones ir vietas, kad jie būtų įdomesni, patrauklesni ir naudingesni.

Duomenų tobulinimo pavyzdys

1.  Kontaktų žiniatinklio dalyje parodoma informacija, kurią turite žinoti apie verslo partnerius, pvz., pavardė, adresas ir galbūt nuotrauka.

2.  Pasirenkate kontaktą.

3.  Duomenų eilutė perduodama į kitą žiniatinklio dalį.

4.  Kontakto nuotrauką galite pamatyti nuotraukų žiniatinklio dalyje, o kontakto verslo adresą galite rasti žemėlapio žiniatinklio dalyje.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×