Duomenų ryšių įžanga

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Duomenų ryšio yra dinaminių saitų išorinį duomenų šaltinį, saugo arba suteikia duomenų formas – "Microsoft Office InfoPath" formą. Duomenų šaltinis yra laukus ir grupes, apibrėžti ir formos duomenims saugoti rinkinys. Valdikliai privalo laukų ir grupių duomenų šaltinyje ir rodomi duomenys vartotojams.

Formoje gali būti vienas pirminis duomenų ryšys, vadinamas pagrindiniu duomenų ryšiu, ir jis pasirinktinai gali turėti vieną ar daugiau antrinių duomenų ryšių. Atsižvelgiant į jūsų formai keliamus tikslus, naudojant duomenų ryšį galima užklausti arba pateikti formos duomenis į išorinį duomenų šaltinį, pavyzdžiui, Microsoft SQL Server duomenų bazę arba tinklo tarnybą.

Šiame straipsnyje

Duomenų ryšių apžvalga

Darbas su pagrindinį duomenų ryšį

Darbas su antriniais duomenų ryšiais

Duomenis naudoti neprisijungus

Prisijungimas prie išorinių duomenų šaltinių rekomendacijos

Duomenų ryšių apžvalga

Duomenų ryšys yra dinaminis saitas tarp formos ir duomenų šaltinio, kuriame saugomi arba pateikiami tos formos duomenys. Formoje gali būti vienas pirminis duomenų ryšys, vadinamas pagrindiniu duomenų ryšiu, ir jis gali pasirinktinai turėti vieną arba daugiau antrinių duomenų ryšių. Naudojant pagrindinį duomenų ryšį apibrėžiamas pagrindinis formos duomenų šaltinis. XML schema apibrėžia kaip duomenys saugomi pagrindiniame formos duomenų šaltinyje. Formoje gali būti tik vienas pagrindinis duomenų ryšys. Jis sukuriamas automatiškai, kai sukuriate formos šabloną, pagrįstą išoriniu duomenų šaltiniu. Kurdami formos šabloną galite sukurti antrinių duomenų ryšių tiek, kiek jūs norite.

Atsižvelgdami į savo formos tikslus, galite sukurti pagrindinį arba antrinį duomenų ryšį į išorinį duomenų šaltinį, pavyzdžiui, Microsoft SQL Server duomenų bazę arba tinklo tarnybą. Išorinis duomenų šaltinis yra duomenų saugykla, kuri siunčia duomenis į formą, pagrįstą jūsų formos šablonu, arba gali juos iš jos gauti. InfoPath veikia su šiais išoriniais duomenų šaltiniais:

 • Microsoft Office Access duomenų baze

 • Microsoft SQL serverio duomenų bazę

 • Tinklo tarnyba

 • Dokumentų biblioteką arba sąrašą, esantį serveryje, kuriame veikia Microsoft Windows SharePoint Services

 • XML failu

Galite sukurti trijų tipų duomenų ryšius į išorinį duomenų šaltinį: tik užklausti duomenų, tik pateikti duomenis arba ir užklausti, ir pateikti duomenis. Duomenų užklausos ryšys gauna duomenis iš duomenų šaltinio ir išsaugo tuos duomenis formoje. Duomenų pateikimo ryšys siunčia formos duomenis į duomenų šaltinį, programą arba tinklo serverį, dokumentų biblioteką, esančią serveryje, kuriame veikia Microsoft Windows SharePoint Services, arba el. laiške. Duomenų užklausos ir pateikimo ryšiai gauna ir siunčia duomenis į duomenų šaltinį. Kai sukuriate duomenų ryšį, nurodote pageidaujamo duomenų ryšio tipą. Pavyzdžiui, galite sukurti duomenų ryšį, atliekantį vieną iš šių veiksmų:

 • Užklausia duomenų iš duomenų bazės

 • Pateikia formos duomenis el. laiške

 • Pateikia formos duomenis tinklo serverio programai

 • Pateikia formos duomenis pasirinktinei programai, naudojančiai XmlFormView valdiklį

 • Užklausia arba pateikia duomenis naudojant pasirinktinį programavimo kodą, pavyzdžiui, C#, Microsoft Visual Basic .NET arba Microsoft JScript.

 • Naudoja ryšių parametrus, išsaugotus duomenų ryšių bibliotekoje, esančioje serveryje, kuriame veikia Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • Užklausia arba pateikia duomenis į Human Workflow Services, esančius Microsoft BizTalk Server 2004 arba BizTalk Server 2006

Jūsų naudojamo ryšio tipas priklauso nuo jūsų formai keliamų tikslų ir išorinio duomenų šaltinio, su kuriuo norite sujungti formą, tipo.

Duomenų užklausos ryšiai

Užklausos duomenų ryšys gauna duomenis iš išorinio duomenų šaltinio ir saugo pagrindinį arba antrinį duomenų šaltinio formos laukai. Tada galite susieti valdiklių į tais laukais, kad rodytumėte tuos duomenis formoje. Užklausos duomenų ryšį galite sukurti vienu iš šių būdų:

 • Sukurti formos šabloną, pagrįstą duomenų baze, tinklo tarnyba arba parametrais, saugomais ryšių bibliotekoje. Tada pagal išorinio duomenų šaltinio struktūrą apibrėžiamas pagrindinis formos duomenų šaltinis.

 • Modifikuokite esantį formos šabloną pridėdami antrinį duomenų ryšį, kurį naudojant užklausiama duomenų bazės, tinklo tarnybos, SharePoint sąrašo, bibliotekos arba XML failo.

Kurdami naują formos šabloną, pagrįstą duomenų baze, tinklo tarnyba, arba ryšių bibliotekos parametrais, sukuriate duomenų užklausos ryšį, tampantį pagrindiniu formų, pagrįstų tuo formos šablonu, duomenų ryšiu. Galite apibrėžti tik vieną užklausos duomenų ryšį kaip pagrindinį formos šablono duomenų ryšį. Jeigu reikia užklausti duomenų iš papildomų duomenų šaltinių, galite sukurti antrinius duomenų ryšius, kuriuos naudojant bus užklausiama šių duomenų iš duomenų šaltinių. Šiame straipsnyje apie antrinius duomenų ryšius sužinosite vėliau.

Kai pridedate antrinį duomenų ryšį, kurį naudojant užklausiami duomenys jūsų formos šablone, galite nurodyti, ar InfoPath turėtų naudoti duomenų šaltinį kiekvieną kartą, kai vartotojas atidaro formą arba įvykus tam tikriems įvykiams, kai vartotojas pildo formą, pavyzdžiui, spusteli mygtuką, kad parodytų parinkčių sąrašą. Norėdami naudoti duomenų ryšį, kai įvyksta tam tikras įvykis, naudokite vieną iš šių metodų:

 • Įterpkite mygtuko valdiklį, atnaujinantį formos duomenis.

 • Pridėkite taisyklę, naudojančią duomenų ryšį, kai formoje yra sąlyga.

 • Rašykite tam tikrų įvykių pasirinktinį kodą.

Pateikite duomenų ryšius

Kai vartotojas pateikia formą, tos formos duomenys siunčiami į išorinį duomenų šaltinį naudojant pateikiamų duomenų ryšį. Galite konfigūruoti tą formos šabloną, kad vartotojams būtų leidžiama siųsti duomenis į šių tipų išorinius duomenų šaltinius:

 • Microsoft Office Access duomenų bazę

 • Microsoft SQL serverio duomenų bazę

 • Tinklo tarnybą

Taip pat galite pridėti antrinius duomenų ryšius, pateikiančius duomenis šiais būdais:

 • Pateikite formos duomenis duomenų bibliotekai, esančiai serveryje, kuriame veikia Microsoft Windows SharePoint Services.

 • Pateikite formos duomenis el. laišku.

 • Pateikite formos duomenis programai, esančiai tinklo serveryje.

Duomenų pateikimo ryšį galite sukurti šiais būdais:

 • Kurti naują formos šabloną, pagrįstą duomenų baze, tinklo tarnyba arba parametrais, saugomais ryšių bibliotekoje, esančioje serveryje, kuriame veikia Office SharePoint Server 2007. Tada pagal išorinio duomenų šaltinio struktūrą apibrėžiamas pagrindinis formos duomenų šaltinis.

 • Modifikuoti esantį formos šabloną pridedant antrinį duomenų ryšį, tada konfigūruoti formos šabloną, kad vartotojams būtų leidžiama pateikti savo formas naudojant šį antrinį duomenų ryšį.

  Patarimas : Kai kuriate formos šabloną, pagrįstą Office Access arba SQL serverio duomenų baze, InfoPath automatiškai sukonfigūruoja duomenų pateikimo ryšį, jeigu duomenų bazė atitinka tam tikrus reikalavimus. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie šiuos reikalavimus, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite. Galite pasirinkti norėdami išjungti pateikimo priemonę, jeigu norite, kad vartotojai pateiktų savo užpildytas formas naudodami kito tipo duomenų pateikimo ryšį.

Daugeliu atvejų bus konfigūruoti vieną duomenų pateikimo ryšį kaip pagrindinį pateikti veiksmų formos šablono. Tačiau galite kurti formos šabloną, kad jūsų vartotojai gali pateikti užbaigtų formų į keliose vietose, naudojant taisykles arba Pasirinktinis kodas. Pavyzdžiui, galite konfigūruoti formos šablone norite leisti vartotojams pateikti užbaigtų formų į žiniatinklio paslaugos, taip pat per laišką. Paprastai, galite konfigūruoti formos šabloną, kad visų duomenų formoje. Tačiau, jei naudojate pasirinktinį kodą, kad pateiktumėte formos duomenis, arba konfigūruojate formos šabloną, kad leisti pateikti duomenis į žiniatinklio tarnybos formos, galite pateikti formos duomenų dalis.

Duomenų užklausos ir pateikimo ryšiai

Kurdami formos šabloną, pagrįstą duomenų baze arba tinklo tarnyba, galite sukurti duomenų ryšį, kurį naudojant galima gauti duomenų duomenų bazės arba tinklo tarnybos ir pateikti joje duomenų. Jeigu kuriate formos šabloną, pagrįstą duomenų baze, naudojant duomenų ryšį galima gauti duomenų arba pateikti duomenis. Tačiau, norėdami, kad formos, pagrįstos šiuo formos šablonu, pateiktų duomenis į duomenų bazę, turi būti patenkinti šie reikalavimai:

 • Nekuriate su naršykle suderinamo formos šablono.

 • Visose pagrindinio duomenų ryšio lentelėse turi būti pirminis raktas, unikalus apribojimas arba unikali rodyklė.

 • Visose užklausos lentelėse turi būti paprastas, hierarchinis ryšys.

 • Nei viename pagrindinio formos duomenų šaltinio duomenų lauke negalima saugoti didelio dvejetainio duomenų tipo.

Galite sužinoti daugiau apie šiuos reikalavimus, rekomendacijos prisijungimas prie išorinių duomenų šaltinių šiame straipsnyje.

Duomenų ryšys, kurį naudojant galima gauti duomenų iš tinklo tarnybos arba pateikti joje duomenų, yra kaip duomenų užklausos ir duomenų pateikimo ryšiai sujungti vienu ryšiu.

Puslapio viršus

Darbas su pagrindiniu duomenų ryšiu

Naudojant pagrindinį duomenų ryšį sukuriamas ryšys su pagrindiniu formos duomenų šaltiniu. XML schemoje aprašoma duomenų saugojimo pagrindiniame formos duomenų šaltinyje struktūra. Galite kurti duomenų šaltinį naudodami užduočių sritį Duomenų šaltinis arba galite leisti programai InfoPath sukurti duomenų šaltinį automatiškai, kai pridedate valdiklių savo formos šablone. Taip pat galite kurti formos šabloną, pagrįstą išoriniu duomenų šaltiniu, kurį naudojant paeiliui apibrėžiama pagrindinio duomenų šaltinio struktūra. Formos šablone gali būti tik vienas duomenų ryšys.

Jeigu naudojant pagrindinį duomenų ryšį prisijungiama prie išorinio duomenų šaltinio, tai jūsų darbas naudojant pagrindinį duomenų šaltinį priklauso nuo duomenų šaltinio, prie kurio jis prisijungia.

Duomenų bazės    Kai kuriate formos šabloną, pagrįstą duomenų baze, InfoPath sukuria pagrindinį duomenų ryšį, kad užklausą ir pasirinktinai pateikia duomenis į duomenų bazę. Jei formos bus pildomos naudojant tik InfoPath ir duomenų bazė atitinka reikalavimus, nurodytus skyriuje rekomendacijos prisijungimas prie išorinių duomenų šaltinių , InfoPath automatiškai sukuria duomenų pateikimo ryšį ir konfigūruoja formos šabloną, kad leistumėte vartotojams pateikti savo formas. Jei formos bus pildomos naudojant naršyklę, InfoPath nesukuria pateikti duomenų ryšys su duomenų baze. Duomenų ryšiai, pateikiantys duomenis į duomenų bazę nepalaikomi naršyklės palaikomus formų šablonus.

Patarimas : Jeigu forma bus užpildyta naudojant naršyklę, o jūs norėsite pateikti duomenis į duomenų bazę, galėsite tai atlikti prijungdami formą prie tinklo tarnybos, pateikiančios duomenis į duomenų bazę.

Tinklo tarnyba    Kurdami formos šabloną, pagrįstą tinklo tarnyba, galite sukurti pagrindinį duomenų ryšį, kurį naudojant užklausiama ir pateikiama duomenų, tik užklausiama duomenų arba jų tik pateikiama. Jeigu pasirenkate pateikti duomenis, InfoPath automatiškai sukonfigūruoja formos šabloną, kad vartotojams būtų leidžiama pateikti savo formas. Galite nurodyti, ar pateikti kai kuriuos formos duomenis, ar visus formos duomenis. Jeigu pateikiami tik kai kurie duomenys, galite nurodyti, kuriuose konkrečios grupė laukuose yra pateikiami duomenys, atsižvelgiant į tinklo tarnybos reikalavimus.

Kai kuriate formos šabloną, pagrįstą duomenų baze arba tinklo serveriu, InfoPath sukuria pagrindinį duomenų šaltinį su užklausos laukais, duomenų laukais ir grupėmis, atitinkančiais duomenų saugojimo duomenų bazėje arba tinklo serveryje būdą. Užklausos lauke yra reikšmė, naudojama užklausoje norint gauti duomenų iš duomenų bazės naudojant duomenų užklausos ryšį. Užklausos rezultatai įterpiami duomenų laukuose, kurie gali būti redaguojami, kai vartotojas atidaro formą. Kai vartotojas pateikia formą, duomenys, esantys duomenų laukuose, yra siunčiami naudojant duomenų pateikimo ryšį. Kadangi pagrindiniame duomenų šaltinyje esantys laukai ir grupės turi atitikti duomenų saugojimo išoriniame duomenų šaltinyje būdą, šių laukų ir grupių pakeisti negalite. Tačiau galite pridėti laukų arba grupių šakniniame pagrindinio duomenų šaltinio lauke.

Norėdami įgalinti vartotojus peržiūrėti duomenis, juos pasirinkti, redaguoti arba pateikti duomenų laukuose, galite susieti valdiklius, pavyzdžiui, teksto laukeliai ir žymės langeliai, su formoje esančiai laukais. Jeigu norite užklausti ir rodyti papildomas reikšmes, kurias vartotojai gali pasirinkti kaip pasirinkimą, galite susieti valdiklį, pavyzdžiui, sąrašo laukas, su užklausos laukais. Jeigu norite, kad vartotojai pasirinktų iš sąrašo reikšmę, galite susieti valdiklį, pavyzdžiui, sąrašo laukas, su duomenų lauku ir tada nustatyti valdiklio ypatybes, skirtas reikšmėms rodyti iš antrinio duomenų šaltinio arba pasikartojančio pagrindinio duomenų šaltinio lauko.

Puslapio viršus

Darbas su antriniu duomenų ryšiu

Naudojant antrinį duomenų ryšį prijungiama forma prie išorinio duomenų šaltinio. Antriniai duomenų šaltiniai naudingi, kai jums reikia užklausti arba pateikti formos duomenų išoriniame duomenų šaltinyje kitame nei pagrindinio duomenų ryšio išorinis duomenų šaltinis arba, kai norite, kad vartotojai pateiktų duomenų į kelis išorinius šaltinius. Galite sukurti tiek antrinių duomenų ryšių, kiek norite.

Naudojant antrinį duomenų ryšį galima užklausti arba pateikti duomenų šių tipų išorinių duomenų šaltiniuose:

 • Office Access duomenų bazėje

 • SQL serverio duomenų bazėje

 • Tinklo tarnyboje

 • Dokumentų bibliotekoje arba sąraše, esančiame serveryje, kuriame veikia Windows SharePoint Services

 • XML faile

Naudodami antrinį duomenų ryšį, taip pat galite įgalinti vartotojus pateikti formos duomenis tinklo serveryje esančiai programai, dokumentų bibliotekai, esančiai serveryje, kuriame veikia Windows SharePoint Services, arba el. laišku.

Jeigu sukuriate antrinį duomenų ryšį, kurį naudojant užklausiama duomenų, pagal numatytuosius parametrus atidarius formą ji naudoja šį duomenų ryšį. Taip pat galite naudoti šį duomenų ryšį sukonfigūruodami formos šabloną šiais būdais:

 • Pridėti formos šablone atnaujinimo mygtuką, kurį vartotojas gali spustelėti, kad nusiųstų užklausą.

 • Pridėti formos šablone taisyklę, kad užklaustumėte duomenų šaltinio naudodami šį duomenų ryšį.

 • Formos šablone pridėti pasirinktinį kodą, siunčiantį užklausą.

Kai formoje pridedate antrinį duomenų šaltinį, InfoPath automatiškai sukuria antrinį duomenų šaltinį su duomenų laukais ir grupes, atitinkančias duomenų saugojimo išoriniame duomenų šaltinyje būdą. Tai padeda užtikrinti duomenų vientisumą. Laukų ir grupių, esančių antriniame duomenų šaltinyje, keisti negalima.

Puslapio viršus

Duomenų saugojimas naudojimui atsijungus

Kai pridedate antrinį duomenų ryšį, užklausiantį duomenų išoriniame duomenų šaltinyje, galite sukonfigūruoti ryšį saugoti užklausos rezultatus vartotojo kompiuteryje. Tai užtikrina, kad vartotojai gali pildyti formą savo kompiuteriuose, kurie yra neprijungti prie tinklo. Tai vadinama darbu neprisijungus.

Jeigu konfigūruojate antrinį duomenų ryšį šiuo būdu, užklausa siunčiama išoriniam duomenų šaltiniui, kol vartotojo kompiuteris yra prijungtas prie tinklo. Užklausos rezultatai tada yra saugomi antriniame formos duomenų šaltinyje ir jie rodomi formoje, kai vartotojas ją pildo. Kiekvieną kartą vartotojui atliekant naują užklausą, duomenys įrašomi į talpyklą, kad duomenys būtų kiek įmanoma naujesni.

InfoPath atsižvelgia į užklausos parametrus, sprendžiant, ar išsaugoti duomenys yra tinkami nurodytai užklausai. Sukūrę duomenų ryšį galite pasirinkti, ar formoje rodyti numatytąjį saugomų duomenų rinkinį, tuo atveju, jeigu duomenų šaltinis neprieinamas. Turėtumėte apsvarstyti, ar užklausos duomenys yra tinkami visiems jūsų vartotojams, ar forma turėtų rodyti konkrečius kiekvieno vartotojo duomenis. Pavyzdžiui, jeigu užklausos grąžinti duomenys yra pagrįsti vartotojo tapatybe arba vaidmeniu, naudojant numatytąjį duomenų rinkinį, sukonfigūruotą projektavimo metu, o ne naudojant užklausos rezultatus, gali baigtis neteisingais duomenimis vartotojui.

Puslapio viršus

Apsvarstymai jungiantis prie išorinių duomenų šaltinių

InfoPath palaiko duomenų ryšius į šių tipų išorinius duomenų šaltinius:

 • Office Access duomenų bazėje

 • SQL serverio duomenų bazėje

 • Tinklo tarnybą

 • Dokumentų biblioteką arba sąrašą, esantį serveryje, kuriame veikia Microsoft Windows SharePoint Services

 • XML failą

Šiuose skyriuose pateikiama informacija ir apsvarstymai apie ryšį su kiekvienu iš šių išorinių duomenų šaltinių.

Microsoft Office Access arba SQL serverio duomenų bazė

InfoPath palaiko duomenų ryšius su Access duomenų bazėmis ir SQL serverio duomenų bazėmis. Norėdami prisijungti prie kitos rūšies duomenų bazės, galite naudoti tinklo tarnybą, veikiančią su ta duomenų baze.

Formoje galima užklausti duomenų iš duomenų bazės naudojant pagrindinį arba antrinį duomenų ryšį ir pasirinkti, kiek norite ryšiui reikalingų duomenų bazių lentelių. Pirmoji pasirinkta lentelė yra pirminė lentelė. Visose kitose pasirinktose lentelėse turi būti laukas, susijęs su pirmine lentele. Programoje InfoPath bandoma nustatyti šį ryšį palyginant laukų pavadinimus abiejose lentelėse. Galite pasirinkti naudoti šį ryšį arba pridėti savo lentelės ryšį, kai kuriate duomenų ryšį.

Formą galite pateikti duomenis į duomenų bazę per formos pagrindinį duomenų ryšį, jei formos šabloną, pagrįstą formos ir duomenų bazė atitinka šiuos reikalavimus:

 • Formos šablone yra ne su naršykle suderinamas formos šablonas    InfoPath ne bus sukurta duomenų pateikimo ryšį pagrindiniame duomenų šaltinyje, jei kuriate su naršykle suderinamas formos šablonas. Norėdami leisti vartotojams pateikti duomenų formoje, kuri remiasi su naršykle suderinamas formos šablonas, naudokite žiniatinklio tarnyba, kuri veikia su duomenų bazės.

 • Kairėje lentelės kiekvienos poros susijusių lentelių pagrindiniame duomenų šaltinyje yra pirminis raktas    Bent vieną iš ryšių kiekvienos susijusių lentelių poros turi būti pirminis raktas iš kairės lentelės.

 • Nė viena iš pagrindinio duomenų šaltinio formos saugyklos didelių dvejetainių duomenų tipo duomenų laukai    InfoPath bus išjungti duomenų pateikimo ryšį, jei užklausoje yra laukai, kurie gali saugoti didelius dvejetainius duomenų tipą, pvz., paveikslėlius, vaizdų, OLE objektų, failų priedų, bendrai naudotis atmintinės duomenų tipas ar SQL teksto duomenų tipo.

Jeigu formos šablonas ir duomenų bazė atitinka visus šiuos reikalavimus, InfoPath sukuria duomenų pateikimo ryšį ir sukonfigūruoja formos šabloną, kad vartotojams būtų leidžiama pateikti savo formas. Galite išjungti pagrindinio duomenų ryšio duomenų pateikimo ryšį, jeigu norite, kad vartotojai pateiktų savo formos duomenis naudodami kitą duomenų ryšį.

Kai kuriate formos šabloną, pagrįstą duomenų baze, InfoPath sukuria pagrindinį duomenų šaltinį, kuriame yra užklausos laukai ir duomenų laukai, atitinkantys duomenų saugojimo duomenų bazėje būdą. Programa InfoPath numatytame formos šablono rodinyje taip pat prideda mygtukus Vykdyti užklausą ir Naujas įrašas. Kai vartotojas spusteli mygtuką Vykdyti užklausą, InfoPath siunčia užklausą su duomenimis užklausos lauke į duomenų bazę. Mygtukas Naujas įrašas išvalo bet kokius formoje esančius duomenis ir nustato valdiklius, susietus su duomenų laukais, į numatytąją duomenų lauko reikšmę. Kai vartotojas pateikia duomenis į duomenų bazę, bet kokie duomenų laukuose esančių laukų pakeitimai pakeičia atitinkamus įrašus esančius duomenų bazėje. Jeigu vartotojas naikina duomenis, esančius duomenų lauke, naikinamas atitinkamas duomenų bazėje esantis įrašas. Galiausiai bet kokie duomenys, pridėti duomenų laukuose, atnaujina atitinkamus laukus arba prideda atitinkamus įrašus duomenų bazėje.

Jeigu norite prijungti formą prie duomenų bazės ir formoje jau yra sukurtas pagrindinis duomenų ryšys, galite pridėti antrinį duomenų ryšį, kurį naudojant užklausiama duomenų bazės. Kai pridedate antrinį duomenų ryšį, InfoPath sukuria antrinį duomenų šaltinį su užklausos laukais, duomenų laukais ir grupėmis, atitinkančiomis laukus, esančius duomenų bazės lentelėse. Galite pasirinkti kelias duomenų bazės lenteles ir sukurti lentelių ryšius taip, kaip tai padarytumėte naudodami pagrindinį duomenų ryšį.

Kai kuriate antrinį duomenų ryšį, užklausiama duomenų, galite sukonfigūruoti ryšį, kad būtu siunčiama užklausa kiekvieną kartą, kai vartotojas atidaro formą, arba galite atlikti vieną iš šių veiksmų, kad išsiųstumėte užklausą:

 • Pridėti mygtuką, kurį vartotojai gali spustelėti, kad atnaujintų duomenis iš duomenų ryšio.

 • Sukurti taisyklę, kuri siunčia užklausą naudodama duomenų ryšį.

 • Rašyti pasirinktinį kodą, siunčiantį užklausą, kai jis vykdomas.

Tinklo tarnyba

Naudojant formą galima užklausti arba pateikti duomenis tinklo tarnyboje naudojant pagrindinį arba antrinį duomenų ryšį. InfoPath laikosi šių standartų, kad kurtų ryšį su tinklo tarnybomis:

 • Paprastasis objektų prieigos protokolas (SOAP)    SOAP yra komunikacijos protokolas, apibrėžiantis XML pranešimus, naudojamus ryšiams su tinklo tarnyba kurti.

 • Žiniatinklio paslaugų aprašo kalba (WSDL)    WSDL yra XML schemos standartas, naudojamas norint apibrėžti tinklo tarnybos vietą, komunikacijos protokolus ir sąsajas. InfoPath gali veikti tik su tinklo tarnybomis, naudojančiomis raidinio dokumentų kodavimo stilių.

 • Universalusis aprašymas, aptikimas ir integravimas (UDDI)    UDDI yra katalogų tarnyba, aprašanti verslininkų naudojamas tinklo tarnybas.

Kai kuriate naują formos šabloną, pagrįstą tinklo tarnyba, InfoPath sukuria pagrindinį duomenų ryšį su tinklo tarnyba ir tada sukuria pagrindinį duomenų šaltinį, kuriame yra užklausų laukai, duomenų laukai ir grupės, atitinkančios tinklo tarnybos XML schemą.

Jeigu konfigūruojate formos šabloną, kad būtų naudojama kita operacija toje pačioje tinklo tarnyboje arba norite kartu naudoti kitą tinklo tarnybą, galite formos šablone pridėti antrinius duomenų ryšius. Kai pridedate antrinį duomenų ryšį, kurį naudojant užklausiama duomenų, InfoPath sukuria antrinį duomenų šaltinį su laukais ir grupėmis, kurios atitinka tinklo tarnybos schemą. Jeigu pridedate antrinį duomenų ryšį, pateikiami duomenys, galite sukonfigūruoti ryšį kad būtų siunčiami visi arba tik kai kurie formos duomenys, atsižvelgiant į tinklo tarnybos parametrus.

Kai sukuriate pagrindinį arba antrinį duomenų ryšį su tinklo tarnyba, galite nurodyti, ar naudojant ryšį tik užklausiama duomenų, tik pateikiama duomenų, ar jų ir užklausiama, ir pateikiama. Jeigu naudojant ryšį užklausiama duomenų, InfoPath prideda formos šablone mygtuką Vykdyti užklausą. Kai vartotojas spusteli mygtuką Vykdyti užklausą, InfoPath siunčia užklausą su duomenimis užklausos lauke į tinklo tarnybą. Jeigu naudojant ryšį pateikiami duomenys, InfoPath įgalina formos pateikimo savybę. Kai sukonfigūruojate duomenų pateikimo ryšį, InfoPath nustato, kokių duomenų reikalauja tinklo tarnyba. Remiantis ta informacija, galima nurodyti, kokių formos šablono laukų duomenys turėtų būti pateikiami tinklo tarnybai.

Dokumentų biblioteka arba SharePoint svetainėje esantis sąrašas

Formoje galima užklausti duomenų naudojant antrinį duomenų ryšį dokumentų bibliotekoje arba sąraše, esančiame serveryje, kuriame veiki Windows SharePoint Services. Naudojant formą galima taip pat pateikti duomenis į serverio dokumentų biblioteką. Negalima prisijungti prie bibliotekos arba sąrašo naudojant pagrindinį duomenų ryšį.

Jeigu kuriate antrinį duomenų ryšį, kurį naudojant užklausiama duomenų dokumentų bibliotekoje arba sąraše, InfoPath sukuria antrinį formos duomenų šaltinį, atitinkantį stulpelius, esančius dokumentų bibliotekoje arba sąraše.

Jeigu kuriate antrinį duomenų ryšį, kurį naudojant pateikiami duomenys dokumentų bibliotekoje, ir norite, kad šis duomenų pateikimo ryšys būtų pagrindinis formos šablono pateikimo veiksmas, turite įgalinti formos šablono pateikimo priemonę ir susieti ją su duomenų ryšiu naudojant dialogo langą Pateikimo parinktys (meniu Įrankiai, komanda Pateikimo parinktys). Pagal numatytuosius parametrus, visi formos duomenys pateikiami naudojant duomenų pateikimo ryšį. Jeigu norite pateikti tik kai kuriuos duomenis, galite tai atlikti parašydami pasirinktinį formos šablono kodą.

XML failas

Formoje galima užklausti duomenų naudojant antrinį duomenų ryšį iš XML failo. Pavyzdžiui, galite įrašyti Microsoft Office Excel darbalapį kaip XML failą ir tada naudoti antrinį duomenų ryšį, kad užklaustumėte ir parodytumėte formoje duomenis, esančius tame faile. Taip pat galite naudoti antrinį duomenų ryšį, kad užklaustumėte duomenų iš XML failo, norėdami gauti duomenis iš programos, esančios tinklo serveryje, grąžinančios XML, pavyzdžiui, Microsoft ASP.NET programos, bendrosios šliuzo sąsajos (CGI) scenarijaus arba programos, naudojančios interneto serverio taikomųjų programų sąsają (ISAPI).

Žiniatinklio serverio programa

Galite sukurti antrinį duomenų ryšį, pateikiantį duomenis žiniatinklio serveryje esančiai programai, pavyzdžiui ASP.NET programai, CGI scenarijui arba programai, naudojančiai ISAPI. Norėdami pateikti duomenis žiniatinklio serveryje esančiai programai, turite sukonfigūruoti formos šabloną, kad vartotojams būtų leidžiama pateikti savo duomenis ir sukonfigūruoti duomenų ryšio pateikimo parinktis, dialogo lange Pateikimo parinktys pažymėdami Žiniatinklio serveris (meniu Įrankiai, komanda Pateikimo parinktys).

Pastaba : Formoje gali būti tik vienas duomenų ryšys, kurį naudojant pateikiami duomenys programai, esančiai žiniatinklio serveryje. Negalite sukonfigūruoti formos šablono, kad leistumėte formoms pateikti duomenis programai, esančiai žiniatinklio serveryje, naudojant taisyklę.

Ryšių parametrai, esantys duomenų ryšių bibliotekoje

Jeigu kelios formos naudoja tą patį arba panašius duomenų ryšius, išsiaiškinkite, ar verta saugoti kiekvieno duomenų ryšio parametrus duomenų ryšių faile, esančiame duomenų ryšių bibliotekoje, esančioje serveryje, kuriame veikia Office SharePoint Server 2007. Duomenų ryšių failas yra XML failas, kuriame yra vieno išorinio duomenų šaltinio ryšio informacija, ir kurio failo vardo plėtinys yra .xml arba .udcx. Kai vartotojas atidaro formą, kuri prisijungia prie duomenų ryšio failo, programa InfoPath naudodama tame faile esančius parametrus prisijungia prie išorinio duomenų šaltinio. Privalumai, gaunami naudojant duomenų ryšių failus:

 • Kelios formos gali naudoti tą patį duomenų ryšių failą, todėl nėra būtinybės kiekvienam formos šablonui sukurti tą patį duomenų ryšį iš pradžių.

 • Jeigu pasikeičia išorinio duomenų šaltinio vieta arba ryšio parametrai, reikia naujinti tik duomenų ryšio failą, o ne kiekvieną formos šabloną.

 • Duomenų ryšio faile gali būti alternatyvi autentifikavimo informacija, kurią gali naudoti serveris, kai vartotojas pildo formą naudodamas naršyklę.

 • Formos, užpildytos naršyklėje, nesant visiško pasitikėjimo lygiui, gali prisijungti prie kompiuterio, esančio kitame domene, jei visi formos duomenų ryšiai naudoja duomenų ryšių failus.

Kad prijungtumėte formą prie duomenų ryšių failo, failas turi būti saugomas duomenų ryšių bibliotekoje, esančioje serveryje, kuriame veikia Office SharePoint Server 2007, ir jis turi būti universalaus duomenų ryšio (UDC) versijos 2.0 failo formato.

Pastaba : UDC 2.0 failo formatas yra versijos 1.0 formato, naudojamo Microsoft Office FrontPage, antaibis. InfoPath negali naudoti duomenų ryšių failo, kuris yra versijos 1.0 formato. Saitų, kur ieškoti daugiau informacijos apie duomenų ryšių bibliotekas ir duomenų ryšių failus, rasite skyriuje Taip pat žiūrėkite.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×