Duomenų pateikimas linijinėje diagramoje

Taškinės ir linijinės diagramos atrodo labai panašiai, ypač jei taškinė diagrama turi jungiančias linijas. Tačiau labai skiriasi tai, kaip šių diagramų horizontaliojoje ašyje (x ašyje) ir vertikaliojoje ašyje (y ašyje) braižomi duomenys.

Formatuota taškinė diagrama
Šioje formatuotoje taškinėje diagramoje rodomos skaitinės reikšmės horizontaliojoje ir vertikaliojoje ašyje, sujungiant šias reikšmes į duomenų taškus, kurie rodomi nelygiais intervalais.
Formatuota linijinė diagrama
Šioje formatuotoje diagramoje kategorijos duomenys (šiuo atveju – laiko intervalas) lygiai paskirstomi horizontaliojoje ašyje, o visi skaitiniai reikšmių duomenys lygiai paskirstomi vertikaliojoje ašyje.

Prieš pasirenkant, kurį diagramos tipą naudoti, naudinga sužinoti apie jų skirtumus ir išsiaiškinti, kada geriau naudoti taškinę, o kada – linijinę diagramą.

Šiame straipsnyje

Taškinės ir linijinės diagramų skirtumai

Kada naudoti taškinę, o kada linijinę diagramą

Išsamiau apie taškinės ir linijinės diagramų tipus

Taškinės diagramos kūrimas

Linijinės diagramos kūrimas

Diagramos įrašymas kaip šablono

Taškinės ir linijinės diagramų skirtumai

Taškinė ir linijinė diagramos skiriasi tuo, kaip jų horizontaliosiose ašyse braižomi duomenys. Pvz., jei naudodami toliau pateiktus darbalapio duomenis sukursite taškinę ir linijinę diagramas, pamatysite, kad duomenys paskirstomi skirtingai.

Darbalapio su dienos kritulių duomenimis vaizdas

Taškinėje diagramoje dienos kritulių reikšmės iš A stulpelio rodomos horizontaliojoje (x) ašyje kaip x reikšmės, o kietųjų dalelių reikšmės iš B stulpelio rodomos vertikaliojoje (y) ašyje. Taškinėje diagramoje, kuri dažnai vadinama xy diagrama, kategorijos niekada nerodomos horizontaliojoje ašyje.

Taškinės diagramos vaizdas

Taškinėje diagramoje visada yra dvi reikšmių ašys, vieną skaitinių duomenų rinkinį vaizduojančios horizontaliojoje (reikšmių) ašyje, kitą rinkinį – vertikaliojoje (reikšmių) ašyje. Diagramoje rodomi x ir y skaitinių reikšmių susikirtimo taškai – šios reikšmės sujungiamos į duomenų taškus. Šie duomenų taškai, atsižvelgiant į duomenis, horizontaliojoje ašyje paskirstomi lygiai arba nelygiai.

Pirmasis taškinėje diagramoje rodomas duomenų taškas yra y reikšmė 137 (kietosios dalelės) ir x reikšme 1,9 (dienos kritulių). Šie skaičiai yra darbalaukio langelių A9 ir B9 reikšmės.

O linijinėje diagramoje tos pačios dienos kritulių ir kietųjų dalelių reikšmės rodomos kaip du duomenų taškai, kurie lygiai paskirstomi horizontaliojoje ašyje. Taip yra dėl to, kad linijinėje diagramoje yra tik viena reikšmių ašis (vertikalioji ašis). Linijinės diagramos horizontaliojoje ašyje rodomos tik lygiai išdėstytos duomenų grupės (kategorijos). Kadangi duomenyse nebuvo pateiktos kategorijos, jos buvo sukurtos automatiškai, pvz., 1, 2, 3 ir t. t.

Tai puikus pavyzdys, kada linijinės diagramos naudoti nereikia.

Linijinės diagramos vaizdas

Šioje diagramoje kategorijos duomenys lygiai paskirstomi horizontaliojoje (kategorijų) ašyje, o visi skaitiniai reikšmių duomenys paskirstomi vertikaliojoje (reikšmių) ašyje.

Kietųjų dalelių y reikšmė 137 (B9 langelis) ir dienos kritulių x reikšmė 1,9 (A9 langelis) linijinėje diagramoje rodomos kaip atskiri duomenų taškai. Nė vienas šių duomenų taškų nėra pirmasis diagramoje rodomas duomenų taškas– kiekvienos duomenų sekos pirmasis duomenų taškas nurodo pirmoje darbalapio duomenų eilutėje įvestas reikšmes (A2 ir B2 langeliai).

Ašies ir skalės skirtumai

Kadangi taškinės diagramos horizontalioji ašis visada yra reikšmių ašis, joje gali būti rodomos skaitinės reikšmės arba datos reikšmės (pvz., dienos arba valandos), išreikštos kaip skaitinės reikšmės. Jei horizontaliojoje ašyje norite rodyti daugiau skaitinių reikšmių, skalės parinktis šioje ašyje galite keisti taip pat kaip ir vertikalios ašies skalės parinktis.

Kadangi linijinės diagramos horizontalioji ašis yra kategorijų ašis, ji gali būti tik teksto ašis arba datos ašis. Teksto ašyje lygiai išdėstytais intervalais rodomas tik tekstas (neskaitiniai duomenys arba skaitinės kategorijos, kurios nėra reikšmės). Datos ašyje rodomos datos – chronologine tvarka tam tikrais intervalais arba baziniais vienetais (pvz., pagal dienų, mėnesių arba metų skaičių), net jei darbalapyje esančios datos išdėstytos netvarkingai arba ne pagal tuos pačius bazinius vienetus.

Skalės parinktys kategorijų ašyje yra ribotos palyginti su reikšmių ašies skalės parinktimis. Galimos skalės parinktys taip pat priklauso nuo naudojamos ašies tipo.

Puslapio viršus

Kada naudoti taškinę, o kada linijinę diagramą

Taškinės diagramos paprastai naudojamos norint parodyti ir palyginti skaitines reikšmes, pvz., mokslinius, statistinius arba inžinerinius duomenis. Šios diagramos naudingos, jei norite parodyti kelių duomenų sekų skaitinių reikšmių ryšį, jose dvi skaičių grupes galima braižyti kaip vieną xy koordinačių seką.

Linijinės diagramos gali vaizduoti tęstinius duomenis laike, nustatytame įprastoje skalėje, todėl puikiai tinka norint vaizduoti duomenų tendencijas lygiais intervalais arba laike. Linijinėje diagramoje kategorijų duomenys lygiai paskirstomi horizontaliojoje ašyje, o visi reikšmių duomenys lygiai paskirstomi vertikaliojoje ašyje. Taigi jei jūsų duomenų x reikšmės yra neskaitinės, naudokite linijinę diagramą;jei x reikšmės skaitinės, geriau naudoti taškinę diagramą.

Naudokite taškinę, o ne linijinę diagramą, jei:

 • Norite keisti horizontaliosios ašies mastelį    Kadangi taškinės diagramos horizontalioji ašis yra reikšmių ašis, yra daugiau skalės parinkčių..

 • Horizontaliojoje ašyje norite naudoti logaritminę skalę    Horizontaliąją ašį galite paversti logaritmine skale.

 • Norite parodyti darbalapio duomenis, tarp kurių yra reikšmių poros arba sugrupuoti reikšmių rinkiniai    Taškinėje diagramoje galite koreguoti atskiras ašių skales ir daugiau sužinoti apie sugrupuotas reikšmes.

 • Norite parodyti didesnių duomenų rinkinių tendencijas    Taškinėse diagramose galima iliustruoti duomenyse esančias tendencijas, pvz., linijines ir nelinijines tendencijas bei išskirtis.

 • Norite lyginti daug duomenų taškus neatsižvelgdami į laiką    Kuo daugiau duomenų įtrauksite į taškinę diagramą, tuo geriau galėsite lyginti.

Naudokite linijinę, o ne taškinę diagramą, jei:

 • Horizontaliojoje ašyje norite naudoti teksto etiketes    Šios teksto etiketės gali vaizduoti vienodais intervalais išdėstytas reikšmes, pvz., mėnesiais, ketvirčiais ar finansiniais metais.

 • Horizontaliojoje ašyje norite naudoti nedidelį skaičių skaitinių etikečių    Jei norite naudoti kelias vienodais intervalais išdėstytas skaitines etiketes, kurios reiškia laiko intervalą, pvz., metus, naudokite linijinę diagramą.

 • Norite naudoti laiko skalę horizontalioje ašyje    Jei norite rodyti chronologine tvarka tam tikrais intervalais arba baziniais vienetais (dienomis, mėnesiais, metais) išdėstytas datas, net jei darbalapyje esančios datos išdėstytos netvarkingai arba ne pagal tuos pačius bazinius vienetus, naudokite linijinę diagramą.

Puslapio viršus

Išsamiau apie taškinės ir linijinės diagramų tipus

Taškinės diagramos būna tokių potipių.

 • Norite naudoti taškinę diagramą tik su žymekliais    Šio tipo diagramoje lyginamos reikšmių poros. Naudokite šią taškinę diagramą, turinčią duomenų žymeklius ir neturinčią linijų, kai naudojate daug duomenų taškų – rodant juos jungiančias linijas būtų sunkiau skaityti duomenis. Šio tipo taškinę diagramą galite naudoti ir tada, kai nebūtina rodyti duomenų taškų sujungimo.

  Taškinė diagrama tik su žymekliais

 • Sklaidos diagrama su glotniomis linijomis ir sklaidos diagrama su glotniomis linijomis ir žymekliais    Šio tipo diagrama pateikia glotnią kreivę, sujungiančią duomenų elementus. Glotnios linijos gali būti su žymekliais arba be jų. Glotnią liniją be žymeklių naudokite, jeigu turite daug duomenų elementų.

  Taškinė diagrama su glotniomis linijomis ir taškinė diagrama su glotniomis linijomis bei žymeklių diagrama

 • Sklaidos diagrama su tiesiomis linijomis ir sklaidos diagrama su tiesiomis linijomis ir žymekliais    Šis diagramos tipas pateikia tiesiomis linijomis sujungtus duomenų elementus. Tiesios linijos gali būti su žymekliais arba be jų.

  Taškinė diagrama su tiesiomis linijomis ir taškinė diagrama su tiesiomis linijomis bei žymeklių diagrama

Linijinės diagramos būna tokių potipių.

 • Linijinė diagrama ir linijinė diagrama su žymekliais    Linijinės diagramos tiek su žymekliais, nurodančiais atskirų duomenų reikšmes, tiek be jų, yra tinkamos rodyti per laikotarpį pasireiškusioms tendencijoms arba sutvarkytoms kategorijoms, ypač jeigu yra daugybė duomenų elementų, o jų pateikimo tvarka yra svarbi. Jeigu kategorijų yra daug arba reikšmės yra apytikslės, naudokite linijinę diagramą be žymeklių.

  Linijinė diagrama ir linijinė diagrama su žymeklių diagrama

 • Sudėtinė linijinė ir sudėtinė linijinė diagrama su žymekliais    Naudokite sudėtines linijines diagramas, rodomas su žymekliais, nurodančiais atskiras duomenų reikšmes, ar be jų, jei norite rodyti kiekvienos reikšmės svarbos tam tikru laiku ar tam tikra tvarka surikiuotose kategorijose tendencijas. Kadangi sudėtines linijas nelengva įžiūrėti, geriau naudokite kitą linijinės diagramos tipą arba sudėtinę plokštuminę diagramą.

  Sudėtinė linijinė diagrama ir sudėtinė linijinė diagrama su žymeklių diagrama

 • 100 % sudėtinė linijinė diagrama arba 100 % sudėtinė linijinė diagrama su žymekliais    100 % sudėtinės linijinės diagramos, tiek su žymekliais, žyminčiais atskirų duomenų reikšmes, tiek be jų, naudojamos norint pateikti, koks kiekvienos reikšmės procentinis įnašas laiko ar tam tikra tvarka išdėstytų kategorijų atžvilgiu. Jeigu kategorijų yra daug arba reikšmės yra apytikslės, naudokite 100 % sudėtinę linijinę diagramą be žymeklių.

  Patarimas : Norint geriau vaizduoti šio tipo duomenis, galima naudoti 100 % sudėtinę plokštuminę diagramą.

  100 % sudėtinė linijinė diagrama ir 100 % sudėtinė linijinė diagrama su žymeklių diagrama

 • 3D linijinė diagrama    3D linijinės diagramos kiekvieną duomenų eilutę arba stulpelį pateikia kaip trimatę juostelę. 3D linijinė diagrama turi modifikuojamą horizontalią, vertikalią ir gylio ašį.

  Trimatė linijinė diagrama

Puslapio viršus

Taškinės diagramos kūrimas

Formatuota taškinė diagrama

Kaip buvo sukurta ši taškinė diagrama? Atlikdami toliau aptartą procedūrą galėsite sukurti taškinę diagramą ir gauti panašius rezultatus. Kurdami šią diagramą naudojome darbalapio duomenų pavyzdį. Galite nusikopijuoti šiuos duomenis į savo darbalapį arba galite naudoti savo duomenis.

 1. Nusikopijuokite darbalapio duomenų pavyzdį į tuščią darbalapį arba atidarykite darbalapį, kuriame yra duomenys, kurių taškinę diagramą norite braižyti.

  Kaip kopijuoti pavyzdinio darbalapio duomenis

  1. Sukurkite tuščią darbaknygę arba darbalapį.

  2. Pažymėkite žinyno temoje pateiktą pavyzdį.

   Pastaba : Eilučių ir stulpelių antraščių nežymėkite.

   Pavyzdžio iš žinyno žymėjimas
   Pavyzdžio iš žinyno žymėjimas
  3. Paspauskite CTRL+C.

  4. Darbalapyje pažymėkite langelį A1 ir paspauskite klavišus CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Dienos kritulia i

Kietosios dalelė s

4,1

122

4,3

117

5,7

112

5,4

114

5,9

110

5,0

114

3,6

128

1,9

137

7,3

104

 1. Pažymėkite duomenis, kurių pagrindu norite braižyti taškinę diagramą.

 2. Skirtuko Įterpti grupėje Diagramos spustelėkite Taškinė diagrama.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Spustelėkite Taškinė diagrama tik su žymekliais.

  Patarimas : Jei norite matyti diagramos pavadinimą, ant diagramos užveskite pelės žymiklį.

 4. Spustelėkite kur nors diagramos sritis.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 5. Skirtuko Dizainas grupėje Diagramos stiliai spustelėkite norimą naudoti diagramos stilių.

  Diagramos stiliai programos „Excel“ juostelėje

  Savo taškinėje diagramoje naudojome stilių Stilius 26.

 6. Spustelėkite diagramos pavadinimą ir įveskite norimą tekstą.

  Savo taškinėje diagramoje įvedėme tekstą Kietųjų dalelių lygis krituliuose.

 7. Jei norite sumažinti diagramos pavadinimo dydį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pavadinimą ir kontekstinio meniu lauke Šrifto dydis įveskite norimą dydį.

  Savo taškinėje diagramoje naudojome dydį 14.

 8. Spustelėkite kur nors diagramos srityje.

 9. Skirtuko Maketas grupėje Etiketės spustelėkite Ašių pavadinimai ir atlikite šiuos veiksmus:

  1. Jei norite pridėti horizontaliosios ašies pavadinimą, spustelėkite Pirminės horizontaliosios ašies pavadinimas, tada spustelėkite Pavadinimas po ašimi.

  2. Jei norite pridėti vertikaliosios ašies pavadinimą, spustelėkite Pirminės vertikaliosios ašies pavadinimas, tada spustelėkite norimo vertikaliosios ašies tipo pavadinimą.

   Savo taškinėje diagramoje naudojome tipą Sukamas pavadinimas.

   „Excel“ juostelės vaizdas

  3. Spustelėkite kiekvieną pavadinimą, įveskite norimą tekstą ir paspauskite ENTER.

   Savo taškinės diagramos horizontaliosios ašies pavadinimo lauke įvedėme tekstą Dienos krituliai, o horizontaliosios ašies pavadinimo lauke – Kietųjų dalelių lygis.

 10. Spustelėkite diagramos braižymo plokštumą arba pasirinkite Diagramos sritis diagramos elementų sąraše (skirtuko Maketas grupės Dabartinis žymėjimas laukas Diagramos elementai).

 11. Skirtuko Formatuoti grupėje Figūrų stiliai spustelėkite mygtuką Daugiau Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite efektą, kurį norite naudoti.

  Savo taškinėje diagramoje naudojome figūros stilių Subtilus efektas – Paryškinimas 3.

  Figūrų stiliai programos „Excel“ juostelėje

 12. Spustelėkite kur nors diagramos srityje.

 13. Skirtuko Formatuoti grupėje Figūrų stiliai spustelėkite mygtuką Daugiau Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite efektą, kurį norite naudoti.

  Savo taškinėje diagramoje naudojome figūros stilių Subtilus efektas – Paryškinimas 1.

 14. Jei norite naudoti ne jūsų darbaknygėje taikomos numatytosios temos spalvas, o kitas spalvas, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Temos spustelėkite Temos.

   „Excel“ juostelės vaizdas

  2. Srityje Įdėtasis spustelėkite temą, kurią norite naudoti.

   Savo taškinėje diagramoje naudojome temą Biuras.

Puslapio viršus

Linijinės diagramos kūrimas

Formatuota linijinė diagrama

Kaip buvo sukurta ši linijinė diagrama? Naudodami toliau pateiktą procedūrą galėsite sukurti linijinę diagramą ir gauti panašius rezultatus. Kurdami šią diagramą naudojome darbalapio duomenų pavyzdį. Galite nusikopijuoti šiuos duomenis į savo darbalapį arba galite naudoti savo duomenis.

 1. Nusikopijuokite darbalapio duomenų pavyzdį į tuščią darbalapį arba atidarykite darbalapį, kuriame yra duomenys, kurių linijinę diagramą norite braižyti.

  Kaip kopijuoti pavyzdinio darbalapio duomenis

  1. Sukurkite tuščią darbaknygę arba darbalapį.

  2. Pažymėkite žinyno temoje pateiktą pavyzdį.

   Pastaba : Eilučių ir stulpelių antraščių nežymėkite.

   Pavyzdžio iš žinyno žymėjimas
   Pavyzdžio iš žinyno žymėjimas
  3. Paspauskite CTRL+C.

  4. Darbalapyje pažymėkite langelį A1 ir paspauskite klavišus CTRL+V.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Data

Dienos kritulia i

Kietosios dalelė s

2007-01-01

4,1

122

2007-01-02

4,3

117

2007-01-03

5,7

112

2007-01-04

5,4

114

2007-01-05

5,9

110

2007-01-06

5,0

114

2007-01-07

3,6

128

2007-01-08

1,9

137

2007-01-09

7,3

104

 1. Pažymėkite duomenis, kurių pagrindu norite braižyti linijinę diagramą.

 2. Skirtuko Įterpti grupėje Diagramos spustelėkite Linija.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Spustelėkite Linijinė diagrama su žymekliais.

 4. Spustelėkite kur nors diagramos sritis.

  Atsiras sritis Diagramos įrankiai su skirtukais Dizainas, Maketas ir Formatuoti.

 5. Skirtuko Dizainas grupėje Diagramos stiliai spustelėkite norimą naudoti diagramos stilių.

  Diagramos stiliai programos „Excel“ juostelėje

  Savo linijinėje diagramoje naudojome stilių Stilius 2.

 6. Skirtuko Maketas grupėje Etiketės spustelėkite Diagramos pavadinimas ir spustelėkite Virš diagramos.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 7. Spustelėkite diagramos pavadinimą ir įveskite norimą tekstą.

  Savo linijinėje diagramoje įvedėme tekstą Kietųjų dalelių lygis krituliuose.

 8. Kad sumažintumėte diagramos pavadinimo dydį, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite pavadinimą ir įveskite norimą dydį lauke Dydis, kontekstiniame meniu.

  Savo linijinėje diagramoje naudojome dydį 14.

 9. Spustelėkite diagramos legendą arba pasirinkite ją iš diagramos elementų sąrašo (skirtuko Maketas grupės Dabartinis žymėjimas laukas Diagramos elementai).

 10. Skirtuko Maketas grupėje Etiketės spustelėkite Legenda, tada spustelėkite norimą padėtį.

  Savo linijinėje diagramoje naudojome padėtį Rodyti legendą viršuje.

 11. Jei norite braižyti vieną duomenų sekų ties antrine vertikaliąja ašimi, spustelėkite „Kritulių“ duomenų seką arba pasirinkite ją iš diagramos elementų sąrašo (skirtuko Maketas grupės Dabartinis žymėjimas laukas Diagramos elementai).

 12. Skirtuko Maketas grupėje Dabartinis žymėjimas spustelėkite Formatuoti žymėjimą.

  Esamų pasirinkčių grupė programos „Excel“ juostelėje

 13. Lauke Sekos parinktys pasirinktie Antrinė ašis ir spustelėkite Uždaryti.

 14. Skirtuko Maketas grupėje Etiketės spustelėkite Ašies pavadinimai ir atlikite šiuos veiksmus:

  1. Jei norite pridėti pirminės vertikaliosios ašies pavadinimą, spustelėkite Pirminės vertikaliosios ašies pavadinimas, tada spustelėkite norimą vertikaliosios ašies pavadinimo tipą.

   Savo linijinėje diagramoje naudojome tipą Sukamas pavadinimas.

  2. Jei norite pridėti antrinės vertikaliosios ašies pavadinimą, spustelėkite Antrinės vertikaliosios ašies pavadinimas, tada spustelėkite norimą vertikaliosios ašies pavadinimo tipą.

   Savo linijinėje diagramoje naudojome tipą Sukamas pavadinimas.

  3. Spustelėkite kiekvieną pavadinimą, įveskite norimą tekstą ir paspauskite ENTER.

   Savo linijinės diagramos pirminės vertikaliosios ašies pavadinimo lauke įvedėme tekstą Kietųjų dalelių lygis, o antrinės vertikaliosios ašies pavadinimo lauke – Dienos krituliai.

 15. Spustelėkite diagramos braižymo plokštumą arba pasirinkite ją diagramos elementų sąraše (skirtuko Maketas grupės Dabartinis žymėjimas laukas Diagramos elementai).

 16. Skirtuko Formatuoti grupėje Figūrų stiliai spustelėkite mygtuką Daugiau Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite efektą, kurį norite naudoti.

  Savo linijinėje diagramoje naudojome figūros stilių Subtilus efektas – Tamsus 1.

  Figūrų stiliai programos „Excel“ juostelėje

 17. Spustelėkite kur nors diagramos srityje.

 18. Skirtuko Formatuoti grupėje Figūrų stiliai spustelėkite mygtuką Daugiau Mygtuko paveikslėlis ir spustelėkite efektą, kurį norite naudoti.

  Savo linijinėje diagramoje naudojome figūros stilių Subtilus efektas – Paryškinimas 3.

 19. Jei norite naudoti ne jūsų darbaknygėje taikomos numatytosios temos spalvas, o kitas spalvas, atlikite šiuos veiksmus:

  1. Skirtuko Puslapio maketas grupėje Temos spustelėkite Temos.

   „Excel“ juostelės vaizdas

  2. Srityje Įdėtasis spustelėkite temą, kurią norite naudoti.

   Savo taškinėje diagramoje naudojome temą Biuras.

Puslapio viršus

Diagramos įrašymas kaip šablono

Jei norėsite sukurti kitą tokią pačią diagramą, galite įrašyti šią diagramą kaip šabloną, kuriuo naudodamiesi tai galėsite atlikti.

 1. Spustelėkite diagramą, kurią norite įrašyti kaip šabloną.

 2. Skirtuko Dizainas grupėje Tipas spustelėkite Įrašyti kaip šabloną.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Lauke Failo vardas įveskite šablono pavadinimą.

  Patarimas : Jeigu nenurodysite kito aplanko, šablono failas (.crtx) bus įrašytas aplanke Šablonai. Šis šablonas bus pasiekiamas parinktyje Šablonai, dialogo lange Įterpti diagramą (skirtukas Įterpti grupė Diagramos, Dialogo lango vykdyklė Mygtuko paveikslėlis ) ir dialogo lange Keisti diagramos tipą (skirtukas Dizainas, grupė Tipas, Keisti diagramą).

  Daugiau informacijos apie tai, kaip taikyti diagramos šabloną, rasite Parankinės diagramos pakartotinis naudojimas pasitelkus diagramos šabloną.

Pastaba : Diagramos šablone yra diagramos formatavimas ir jame saugomos spalvos, kurios buvo naudojamos, kai įrašėte diagramą kaip šabloną. Kai naudojate diagramos šabloną, kad kurtumėte diagramą kitoje darbaknygėje, nauja diagrama naudoja diagramos šablono spalvas– ne dokumento temos, kuri pritaikyta darbaknygėje, spalvas. Kad naudotumėte dokumento temos spalvas, o ne diagramos šablono spalvas, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite diagramos sritis ir kontekstiniame meniu spustelėkite Atitaikyti stilių.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×