Duomenų modelio kūrimas programoje „Excel“

Duomenų modelis yra naujas būdas integruoti duomenis iš kelių lentelių, efektyviai kuriant sąryšinį duomenų šaltinį „Excel“ darbaknygėje. Programoje „Excel“ duomenų modeliai naudojami skaidriai, pateikiant lentelių duomenis, naudojamus „PivotTables“, „PivotCharts“ ir „Power View“ ataskaitose. Prieš nagrinėjant detaliau, galite peržiūrėti vaizdo įrašą arba pasinaudoti mokymo vadovu apie gavimą ir transformavimą ir „Power Pivot“.

Pastaba : Šiame straipsnyje aprašomi „Excel 2013“ duomenų modeliai. Tačiau tas pats duomenų modeliavimas ir „Power Pivot“ funkcijos, pristatytos „Excel 2013“, taip pat yra taikomos „Excel 2016“. Tarp šių „Excel“ versijų nėra didelių skirtumų.

Dažniausiai niekada net nesužinosite, kad čia yra modelis. Programoje „Excel“ duomenų modelis vizualizuojamas kaip lentelių rinkinys laukų sąraše. Norėdami tiesiogiai dirbti su modeliu, turite naudoti „Microsoft Office „Microsoft Excel 2013“ papildinys „Power Pivot““ papildinį.

Kai importuojate reliacinius duomenis, pasirinkus kelias lenteles modelis sukuriamas automatiškai.

 1. Norėdami importuoti duomenis iš „Access“ ar kitos reliacinės duomenų bazės, kurioje yra kelios susietos lentelės, „Excel“ naudokite Duomenys > Gauti išorinius duomenis.

 2. Bus rodomas „Excel“ raginimas pasirinkti lentelę. Pažymėkite Įgalinti keleto lentelių pasirinkimą.

  Lentelės pasirinkimo dialogo langas

 3. Pasirinkite dvi arba daugiau lentelių, spustelėkite Pirmyn ir Baigti.

 4. Dalyje Importuoti duomenis pasirinkite pageidaujamą duomenų vizualizavimo parinktį, pvz., „PivotTable“ naujame lape, ir sukurkite savo ataskaitą.

Dabar turite duomenų modelį, kuriame yra visos importuotos lentelės. Pasirinkote „PivotTable“ ataskaitos parinktį, todėl modelis pateikiamas laukų sąraše, kurį naudosite „PivotTable“ ataskaitai sukurti.

„PivotTable“ laukų sąrašas

Ką galima nuveikti su šiuo modeliu? Jį galima naudoti norint toje pačioje darbaknygėje sukurti „PivotTable“, „PivotChart“ ir „Power View“ ataskaitas. Jį galima modifikuoti įtraukiant lentelių arba jas pašalinant, o jei naudojate „Power Pivot“ papildinį, modelį galima išplėsti įtraukiant apskaičiuojamųjų stulpelių, apskaičiuotųjų laukų, hierarchijų ir KPI.

Kuriant duomenų modelį svarbi vizualizavimo parinktis. Duomenims vizualizuoti galima pasirinkti „PivotTable“ ataskaitą, „PivotChart“ arba „Power View“ ataskaitą. Šios parinktys leidžia bendrai naudoti visas lenteles. Jeigu pasirinkote Lentelė, kiekviena importuota lentelė bus perkelta į atskirą lapą. Taip sutvarkius lenteles galima naudoti atskirai, tačiau norint bendrai naudoti visas lenteles, būtina „PivotTable“, „PivotChart“ arba „Power View“ ataskaita.

Pastabos : 

 • Modeliai paprastai kuriami netiesiogiai, kai į „Excel“ vienu metu importuojate dvi ar daugiau lentelių.

 • Modeliai kuriami tiesiogiai, kai duomenų importavimui naudojamas „Power Pivot“ papildinys. Papildinyje modelis pateikiamas skirtukais atskirtame makete, o kiekviename skirtuke yra lentelės duomenų. Pagrindinės informacijos apie duomenų importavimą naudojant „SQL Server“ duomenų bazę žr. Duomenų gavimas naudojant „Power Pivot“ papildinį.

 • Modelį gali sudaryti viena lentelė. Norėdami sukurti modelį, pagrįstą tik viena lentele, pasirinkite lentelę ir „Power Pivot“ spustelėkite Įtraukti į duomenų modelį. Šiuos veiksmus galite atlikti norėdami naudoti „Power Pivot“ funkcijas, pvz., filtruotus duomenų rinkinius, apskaičiuojamuosius stulpelius, apskaičiuotuosius laukus, KPI ir hierarchijas.

 • Lentelių ryšiai gali būti kuriami automatiškai, jeigu importuojate susijusias lenteles, turinčias pirminių ir išorinio rakto ryšių. Paprastai „Excel“ gali naudoti importuotą ryšių informaciją kaip duomenų modelio lentelių ryšių pagrindą.

 • Patarimų, kaip sumažinti duomenų modelį, rasite Efektyviai atmintį naudojančio duomenų modelio kūrimas naudojant „Excel 2013“ ir „Power Pivot“ papildinį.

 • Daugiau informacijos žr. Vadovėlis: „PivotTable“ duomenų analizė naudojant duomenų modelį programoje „Excel 2013“.

Patarimas :  Jūsų darbaknygėje yra duomenų, bet ar žinote, ar joje yra duomenų modelis? Atidarant „Power Pivot“ langą galima greitai nustatyti modelio būseną. Jei duomenys rodomi skirtukuose, modelis yra. Daugiau informacijos žr. Kaip sužinoti, kurie duomenų šaltiniai naudojami darbaknygės duomenų modelyje.

Duomenų modelio naudojimas kitoje „PivotTable“, „PivotChart“ ar „Power View“ ataskaitoje

„Excel“ darbaknygėje gali būti tik vienas duomenų modelis, tačiau jis gali būti pakartotinai naudojamas visoje darbaknygėje.

 1. Programoje „Excel“ spustelėkite Įterpimas > Power View.

 2. Dalyje „Kurti „PivotTable“ spustelėkite Naudoti išorinį duomenų šaltinį, tada spustelėkite Pasirinkti ryšį.

 3. Dalyje Esamas ryšys spustelėkite Lentelės.

 4. Pagal numatytuosius nustatymus dalyje Šios darbaknygės duomenų modelis pažymėta Darbaknygės duomenų modelio lentelės. Spustelėkite Atidaryti, tada spustelėkite Gerai. Rodomas „PivotTable“ laukų sąrašas, kuriame pateiktos visos modelio lentelės.

Esamų nesusijusių duomenų įtraukimas į duomenų modelį

Tarkime, kad importavote arba nukopijavote daug duomenų, kuriuos norite naudoti modelyje, bet importuodami nepažymėjote langelio Įtraukti šiuos duomenis į duomenų modelį. Įtraukti naujų duomenų į modelį yra lengviau nei manote.

 1. Pradėkite nuo duomenų, kuriuos norite įtraukti į modelį. Tai gali būti bet koks duomenų intervalas, bet geriausiai veikia įvardytasis intervalas.

 2. Pažymėkite įtrauktinus langelius arba, jei duomenys yra lentelėje arba įvardytajame intervale, nustatykite žymiklį langelyje.

 3. Duomenis įtraukite vienu iš toliau nurodytų būdų.

 4. Spustelėkite Power Pivot > Įtraukti į duomenų modelį.

 5. Spustelėkite Įterpimas > PivotTable ir dialogo lange Kurti „PivotTable“ pažymėkite Įtraukti šiuos duomenis į duomenų modelį.

Intervalas arba lentelė dabar įtraukiami į modelį kaip susieta lentelė. Norėdami daugiau sužinoti apie darbą su susietomis modelio lentelėmis, žr. Duomenų įtraukimas į „Power Pivot“ naudojant „Excel“ susietas lenteles.

Duomenų modelio patikslinimas ir išplėtimas „Power Pivot“ papildinyje

Programoje „Excel“ duomenų modeliai naudojami siekiant paskatinti naudoti ataskaitas ir paįvairinti jų naudojimo būdus visų pirma naudojant „PivotTable“ arba kitus ataskaitų formatus, skirtus duomenims tyrinėti ir analizuoti. Kai svarbu, duomenų modeliai sąmoningai laikomi fone, kad galėtumėte sutelkti dėmesį į tai, ką norite su jais daryti.

Bet laikykime, kad norite dirbti su modeliu tiesiogiai. Žinodami, kad laukų sąrašas pagrįstas modeliu, galbūt norėsite pašalinti lenteles arba laukus, nes sąraše jie nėra naudingi. Galbūt norite peržiūrėti visus modelio teikiamus pagrindinius duomenis arba įtraukti KPI, hierarchijų ir verslo logikos duomenų. Dėl visų šių priežasčių ir kt. duomenų modelį reikės modifikuoti tiesiogiai.

Norėdami keisti ar tvarkyti duomenų modelį, naudokite „Power Pivot“ papildinį. Papildinys yra „Excel 2013“ leidimo „Office Professional Plus“ dalis, tačiau nėra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus. Daugiau apie „Power Pivot“ papildinio paleidimą „Microsoft Excel“.

Skirtumai tarp lentelės, esančios Power Pivot, ir lentelės, esančios lape

Naudojant „Power Pivot“ negalima įtraukti eilutės į lentelę tiesiogiai įrašant tekstą naujoje eilutėje, kaip tai galite padaryti „Excel“ darbalapyje. Tačiau eilutes galima įtraukti naudojant komandas Įklijuoti ir atnaujinant duomenis.

„Excel“ darbalapio duomenys dažnai yra kintami ir nedarnūs: vienoje eilutėje gali būti skaitinių duomenų, o kitoje – grafinių duomenų arba teksto eilutė. „Power Pivot“ lentelė, priešingai, yra panaši į sąryšinę duomenų bazę, kurioje kiekviena eilutė turi vienodą stulpelių skaičių, o daugumoje stulpelių yra duomenų.

Duomenų modelio naudojimas „Power View“

Duomenų modelis naudojamas kaip „Power View“ ataskaitos pagrindas. Naudojant „Power Pivot“ papildinį, galima taikyti modelio optimizavimus, kurie patobulins „Power View“ ataskaitas. Optimizuojant galima nurodyti numatytąjį laukų sąrašą, pasirinkti tipinius laukus ar vaizdus norint identifikuoti konkrečias eilutes arba nustatyti, kaip ataskaitų programoje apdorojamos eilutės su pasikartojančiomis reikšmėmis (pvz., darbuotojai arba klientai su tokiu pačiu vardu).

 1. Sukurkite duomenų modelį importuodami keletą susijusių lentelių.

 2. Spustelėkite Power Pivot > Tvarkyti, kad atidarytumėte „Power Pivot“ langą.

 3. Pasirinkite lentelę ir pritaikykite optimizavimą:

  1. Spustelėkite Išsamiau > Numatytasis laukų rinkinys. Pasirinkite laukus, kurie turėtų automatiškai pasirodyti „Power View“ ataskaitoje, kai spustelėjate pirminę lentelę. Informacijos žr. Numatytojo „Power View“ ataskaitų laukų rinkinio konfigūravimas.

  2. Spustelėkite Išsamiau > Lentelės veikimo būdas. Optimizuokite ataskaitos maketus, kurie grupuoja duomenis. Grupavimas lemia numatytąjį veikimą, dėl kurio kartais gaunami netikėti rezultatai, pvz., eilučių, kurios turėtų būti pateiktos atskirai, sujungimas. Informacijos žr. „Power View“ ataskaitų lentelių veikimo būdo ypatybių konfigūravimas.

  3. Spustelėkite Išsamiau > Duomenų kategorija. Kai kurios ataskaitos vizualizacijos būdingos duomenų tipams. Pavyzdžiui, jei turite laiku arba data pagrįstą lentelę, galite priskirti datos kategoriją, kuri padeda „Power View“ atlikti laiku pagrįstas vizualizacijas.

 4. Pakartokite su kitomis lentelėmis.

 5. Norėdami paleisti naują ataskaitą, programoje „Excel“ spustelėkite Įterpti > Power View. Daugiau informacijos žr. „Power View“: duomenų tyrinėjimas, vizualizavimas ir pateikimas.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×