Duomenų mainai (kopijavimas, importavimas, eksportavimas) tarp programų Excel ir Access

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Yra keli duomenų mainų tarp Microsoft Office Access ir Microsoft Office Excel būdai.

 • Norėdami perkelti duomenis iš programos Access į programą Excel, galite kopijuoti duomenis iš programos Access darbalapio ir įklijuoti juos į programos Excel darbalapį, prisijungti prie programos Access duomenų bazės iš programos Excel darbalapio arba eksportuoti programos Access duomenis į programos Excel darbalapį.

 • Norėdami perkelti duomenis iš programos Excel į programą Access, galite kopijuoti duomenis iš programos Excel darbalapio ir įklijuoti juos į programos Access duomenų lapą, importuoti programos Excel darbalapį į programos Access lentelę arba programos Access lentelėje kurti saitą su programos Excel darbalapiu.

  Pastabos : 

  • Programose „Excel“ ir „Access“ žodis „importuoti“ turi dvi skirtingas reikšmes. Programoje „Excel“ importuodami sukuriate nuolatinį ryšį su duomenimis, kuriuos galima naujinti. Programoje „Access“ importuodami perkeliate duomenis į programą „Access“ vieną kartą, bet nesukuriamas nuolatinis duomenų ryšys.

  • Programos Excel darbaknygės negalima įrašyti kaip programos Access duomenų bazės. Nei programoje Excel, nei programoje Access nėra funkcijos kurti programos Access duomenų bazę naudojant programos Excel duomenis.

Ką norėtumėte daryti?

Darbas su "Excel" duomenų prieigos

Darbas su "Excel" duomenų naudojant "Access"

Darbas su programos Access duomenimis programoje „Excel“

Galite norėti dirbti su programos Access duomenimis programos „Excel“ darbaknygėje, kad galėtumėte naudotis duomenų analizės ir diagramų braižymo priemonėmis, duomenų tvarkymo ir maketo lankstumu arba daugeliu funkcijų, kurių nėra programoje Access.

Programos Access duomenų kopijavimas į programą Excel

Iš programos Access duomenų lapo rodinio galite kopijuoti duomenis ir įklijuoti juos į programos Excel darbalapį.

 1. Paleiskite programą Access ir atidarykite lentelę, užklausą ar formą, kurioje yra norimi kopijuoti įrašai.

 2. Skirtuke Pagrindinis spustelėkite Rodinys, tada spustelėkite Duomenų lapo rodinys.

 3. Pažymėkite norimus kopijuoti įrašus.

  Jei norite žymėti konkrečius stulpelius, vilkite žymiklį per gretimų stulpelių antraštes.

 4. Skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite Kopijuoti Mygtuko paveikslėlis .

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Spartusis klavišas  Taip pat galite paspausti Ctrl + C.

 5. Paleiskite programą Excel ir atidarykite darbalapį, į kurį norite įklijuoti duomenis.

 6. Spustelėkite darbalapio srities, kurioje turi būti rodomas pirmojo lauko pavadinimas, viršutiniame kairiajame kampe.

  Norint užtikrinti, kad nukopijuoti įrašai nepakeis esamų įrašų, darbalapyje neturi būti duomenų nei žemiau, nei dešinėje to langelio, kuriame spustelite.

 7. Skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite Įklijuoti Mygtuko paveikslėlis .

  Spartusis klavišas taip pat galite paspausti CTRL + V.

Puslapio viršus

Programos Access duomenų eksportavimas į programą Excel

Naudodami programos Access eksportavimo vedlį galite eksportuoti programos Access duomenų bazės objektą, pvz., lentelę, užklausą ar formą, arba rodinyje pažymėtus įrašus į programos Excel darbalapį. Atlikdami eksportavimo operaciją, galite įrašyti informaciją, kad galėtumėte ją naudoti ateityje, ir net planuoti nurodytais intervalais automatiškai vykdomas eksportavimo operacijas.

Čia pateikiami įprasti duomenų eksportavimo iš programos Access į programą Excel scenarijai:

 • Jūsų skyrius arba darbo grupė dirbdami su duomenimis naudoja ir programą Access, ir programą Excel. Jūs saugote duomenis programos Access duomenų bazėse, bet naudojate programą Excel duomenims analizuoti ir analizės rezultatams platinti. Jūsų komanda eksportuoja duomenis į programą Excel, kai to reikia, bet jūs norėtumėte, kad šis procesas būtų efektyvesnis.

 • Jau ilgai naudojatės programa Access, bet jūsų vadovas mieliau norėtų peržiūrėti ataskaitas, sukurtas naudojant programą Excel. Reguliariais intervalais kopijuojate duomenis į programą Excel, bet norėtumėte automatizuoti šį procesą ir taupyti savo laiką.

Daugiau informacijos apie duomenų eksportavimą iš programos Access į programą Excel ieškokite programos Access žinyno sistemoje.

Puslapio viršus

Prisijungimas prie Access duomenų iš programos „Excel“

Norėdami perkelti atnaujinamus programos „Access“ duomenis į programą „Excel“, galite kurti ryšį (dažniausiai saugomą „Office“ duomenų ryšio faile (.odc) su programos „Access“ duomenų baze ir nuskaityti visus duomenis iš lentelės arba užklausos. Pagrindinis jungimosi (o ne importavimo) prie programos „Access“ pranašumas yra tai, kad galite periodiškai analizuoti šiuos duomenis programoje „Excel“, nekopijuodami ar neeksportuodami duomenų iš programos „Access“. Prisijungę prie duomenų, taip pat galėsite automatiškai naujinti savo programos „Excel“ darbaknyges pradinėje programos „Access“ duomenų bazėje kas kartą, kai duomenų bazėje atnaujinama informacija. Pavyzdžiui, galite naujinti kiekvieną mėnesį platinamą programos „Excel“ biudžeto ataskaitos suvestinę, kad joje būtų šio mėnesio duomenys.

 1. Spustelėkite langelį, į kurį norite terpti duomenis iš programos Access duomenų bazės.

 2. Skirtuko Duomenys grupėje Gauti išorinius duomenis spustelėkite Iš Access.

  „Excel“ juostelės atvaizdas

 3. Sąraše Kur ieškoti raskite ir du kartus spustelėkite norimą importuoti programos Access duomenų bazę.

  Dialogo lange Pasirinkti lentelę spustelėkite norimą importuoti lentelę ar užklausą ir spustelėkite Gerai.

 4. Dialogo lange Importuoti duomenis atlikite šiuos veiksmus:

  • Srityje Pasirinkite, kaip norite peržiūrėti šiuos duomenis atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Norėdami peržiūrėti duomenis kaip lentelė, pasirinkite Lentelė.

   • Norėdami peržiūrėti duomenis kaip "PivotTable" ataskaitą, pasirinkite PivotTable ataskaitą.

   • Norėdami peržiūrėti duomenis kaip PivotChart ir PivotTable ataskaitą, pasirinkite PivotChart ir PivotTable ataskaitą.

  • Pasirinktinai spustelėkite Ypatybės, kad nustatytumėte importuotų duomenų naujinimo, formatavimo ir maketo parinktis, tada spustelėkite Gerai.

  • Srityje Kur norite dėti duomenis? atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Norėdami grąžinti duomenis į vietą, kurią pažymėjote, spustelėkite Į egzistuojantį darbalapį.

   • Norėdami grąžinti duomenis į viršutinį kairįjį naujo darbalapio kampą, spustelėkite Į naują darbalapį.

 5. Spustelėkite Gerai.

  Programa Excel perkelia išorinių duomenų diapazoną į jūsų nurodytą vietą.

Daugiau informacijos apie prisijungimą prie duomenų naudojimą rasite straipsnyje prisijungti prie išorinių duomenų (importavimas).

Puslapio viršus

Darbas su programos Excel duomenimis programoje Access

Galite dirbti su programos Excel duomenimis programos Access duomenų bazėje ir naudotis programos Access duomenų valdymo, saugos ar keliems vartotojams skirtų priemonių pranašumais. Nors programoje Access yra daug naudingų priemonių, dvi iš jų yra ypač naudingos dirbant su programos Excel duomenimis:

 • Ataskaitos    Jei esate susipažinę su programos Access ataskaitų kūrimu ir norite apibendrinti ir tvarkyti savo programos „Excel“ duomenis tokio tipo ataskaitoje, galite kurti programos Access ataskaitą. Pavyzdžiui, galite kurti lankstesnes ataskaitas, pvz., grupės ir suvestines ataskaitas, spausdintas etiketes ir grafines ataskaitas.

 • Formos    Jei norite naudoti formą programos „Excel“ duomenims rasti ar rodyti, galite kurti programos Access formą. Pavyzdžiui, galite kurti programos Access formą, jei norite rodyti laukus kita tvarka nei darbalapio stulpelių tvarka arba ekrane lengviau peržiūrėti ilgą duomenų eilutę.

Daugiau informacijos apie darbą su programos Access formomis ir ataskaitomis ieškokite programos Access žinyno sistemoje.

Puslapio viršus

Programos Excel duomenų kopijavimas į programą Access

Iš programos Excel darbalapio rodinio galite kopijuoti duomenis ir įklijuoti juos į programos Access duomenų lapą.

Pastaba : Jei įklijuosite duomenis iš kelių darbalapio laukų į duomenų lapą, įsitikinkite, kad stulpeliai atitinka norimų kopijuoti duomenų tvarką. Kai į formą įklijuojate duomenis iš kelių laukų, programa Access įklijuoja duomenis į laukus naudodama tokius pačius kaip šaltinio laukų pavadinimus ir neatsižvelgdama į jų tvarką formoje. Jei norimuose kopijuoti duomenyse yra laukų, kurių nėra paskirties formoje, programa Access paklaus, ar norite įklijuoti tik laukus, kurių pavadinimai sutampa. Jei nėra sutampančių laukų pavadinimų, programa Access įklijuos laukus pagal paskirties formos skirtukų tvarką, o tai gali būti ne jūsų norima tvarka. Jei šaltinio laukų pavadinimai skiriasi nuo paskirties laukų pavadinimų, galite įklijuoti duomenis į duomenų lapą, o ne į formą.

 1. Paleiskite programą Excel ir atidarykite darbalapį, kuriame yra norimi kopijuoti duomenys.

 2. Pažymėkite norimas kopijuoti eilutes.

 3. Skirtuko Pagrindinis grupėje Mainų sritis spustelėkite Kopijuoti Mygtuko paveikslėlis .

  „Excel“ juostelės vaizdas

  Spartusis klavišas  Taip pat galite paspausti Ctrl + C.

 4. Paleiskite programą Access ir atidarykite lentelę, užklausą ar formą, į kurią norite įklijuoti eilutes.

 5. Skirtuko Duomenų lapas grupėje Rodiniai spustelėkite Rodinys ir Duomenų lapo rodinys.

  „Access“ juostelės paveikslėlis

 6. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Norėdami pakeisti įrašus, pažymėkite tuos įrašus, ir skirtuke Pagrindinis , grupėje mainų sritis spustelėkite Įklijuoti Mygtuko paveikslėlis .

   „Access“ juostelės paveikslėlis

   Spartusis klavišas taip pat galite paspausti CTRL + V.

  • Norėdami pridėti duomenis kaip naujus įrašus, skirtuko Pagrindinis grupės Mainų sritis meniu Redagavimas spustelėkite Įklijuoti priedą.

Puslapio viršus

Programos Excel duomenų importavimas į programą Access

Norėdami saugoti programos Excel duomenis programos Access duomenų bazėje ir ten juos naudoti ir prižiūrėti, galite importuoti duomenis. Kai importuojate duomenis, programa Access saugo duomenis naujoje arba esamoje lentelėje, nekeisdama programoje Excel esančių duomenų. Importavimo operacijos metu galite importuoti tik po vieną darbalapį. Norėdami importuoti kelių darbalapių duomenis, kartokite importavimo operaciją.

Čia pateikiami įprasti duomenų importavimo iš programos Excel į programą Access scenarijai:

 • Jau ilgai naudojate programą Excel, bet dirbdami su šiais duomenimis norite naudoti programą Access. Norite perkelti duomenis, esančius programos Excel darbalapiuose, į vieną ar daugiau naujų programos Access duomenų bazių.

 • Jūsų skyrius ar darbo grupė naudoja programą Access, bet jūs dažnai gaunate programos Excel formato duomenis, kuriuos reikia sulieti su jūsų Access duomenų bazėmis. Norite importuoti šiuos gautus programos Excel darbalapius į savo duomenų bazę.

 • Naudojate programą Access savo duomenims tvarkyti, bet savaitinės ataskaitos, kurias gaunate iš savo komandos, yra programos Excel darbaknygės. Jūs norėtumėte supaprastinti importavimo procesą ir užtikrinti, kad kiekvieną savaitę konkrečiu laiku duomenys bus importuojami į jūsų duomenų bazę.

Daugiau informacijos apie duomenų importavimą iš programos Excel į programą Access ieškokite Access žinyno sistemoje.

Puslapio viršus

Saitas į programos Excel duomenis iš programos Access

Galite sukurti saitą (kaip lentelę) iš programos Excel diapazono į Access duomenų bazę. Naudokite šį būdą, kai planuojate toliau tvarkyti programos Excel diapazoną, bet taip pat norite, kad jis būtų pasiekiamas iš programos Access. Šio tipo saitas kuriamas iš programos Access duomenų bazės, o ne iš programos Excel.

Kai kuriate saitą iš Excel darbaknygės ar įvardyto diapazono, programa Access sukuria naują lentelę, kuri susieta su šaltinio langeliais. Visi programos Excel šaltinio langelių keitimai atsispindi susietoje lentelėje. Tačiau negalite redaguoti atitinkamos lentelės turinio programoje Access. Jei norite pridėti, redaguoti ar naikinti duomenis, turite atlikti keitimus šaltinio faile.

Čia pateikiami įprasti saito su Excel darbalapiu kūrimo programoje Access scenarijai:

 • Norite saugoti savo duomenis programos Excel darbalapiuose, bet taip pat norite naudoti efektyvias programos Access užklausų ir ataskaitų kūrimo priemones.

 • Jūsų skyrius ar darbo grupė naudoja programą Access, o išorinių šaltinių duomenų, su kuriais dirbate, yra programos Excel darbalapiuose. Jūs nenorite prižiūrėti išorinių duomenų kopijų, bet norite galėti dirbti su šiais duomenimis programoje Access.

Daugiau informacijos apie programos Access duomenų siejimą su programa Excel ieškokite Access žinyno sistemoje.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×