Duomenų importavimas iš ataskaitų paslaugų ataskaitos

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite naudoti ataskaitų tarnybų ataskaitos, kurioje publikuota "SharePoint" svetainės arba ataskaitų serverį kaip duomenų šaltinį Power Pivot darbaknygėje. Toliau aprašoma, kaip sukurti ryšį, jei į ataskaitą ir importuoti duomenis į darbaknygę.

Šiame straipsnyje

Būtinosios sąlygos

Importavimo būdo pasirinkimas

Ataskaitos duomenų importavimas naudojant publikuotos ataskaitos adresą

Ataskaitos duomenų importavimas naudojant duomenų paslaugų dokumento URL

Ataskaitos kaip duomenų informacijos santraukos eksportavimas

„Atom“ tarnybos dokumento (.atomsvc) failo įrašymas būsimoms importavimo operacijoms

Būtinosios sąlygos

Kaip duomenų šaltinį reikia naudoti ataskaitos aprašo (.rdl) failą. Importavimas iš ataskaitos modelio nepalaikomas.

Reikalinga teisė atidaryti ataskaitą naudojant „Windows“ vartotojo abonementą ir turite žinoti ataskaitos arba ataskaitų serverio, kuris jai nuomoja išteklius, adresą. Galite patikrinti turimas teises bandydami atidaryti ataskaitą žiniatinklio naršyklėje. Jei ataskaita atidaroma, vadinasi, turite pakankamas teises ir teisingą URL.

Ataskaitų paslaugų turi būti versijos SQL Server 2008 R2 arba naujesnę versiją. Šios versijos įtraukti duomenų informacijos santraukos eksportuoti funkcija, skirta ataskaitos duomenis į XML duomenų informacijos santraukos formatą. Galite nustatyti ataskaitų serverį iš eksportuoti kaip duomenų informacijos santraukos parinktis, kuri pasirodo ataskaitos įrankių juostoje, kai atidarote ataskaitą naršyklėje: Duomenų informacijos santraukos piktograma

Puslapio viršus

Importavimo būdo pasirinkimas

Ataskaitos duomenų įtraukiamas importavimo metu. Duomenų kopiją patalpinamas į Power Pivot darbaknygę. Pasiimti pagrindinės ataskaitos duomenų pakeitimus, galite atnaujinti duomenis iš Power Pivot programoje "Excel", arba konfigūruoti darbaknygės duomenų atnaujinimo tvarkaraštį Publikavus į "SharePoint".

Galite naudoti bet kurį iš toliau nurodytų būdų įtraukti ataskaitų paslaugų ataskaitos duomenis į Power Pivot darbaknygę.

Taikomoji programa

Požiūris

Saitas

Power Pivot

Spustelėkite Iš ataskaitos ir nurodykite ataskaitos adresą. Taip pat galite spustelėti Iš kitų šaltinių ir Ataskaitos, tada nurodyti ataskaitos adresą.

Kaip…

Power Pivot

Spustelėkite Iš duomenų informacijos santraukų ir nurodykite tarnybos dokumentą (.atomsvc), kuriame yra ryšio informacija.

Kaip…

Ataskaitų paslaugos

Spustelėkite mygtuką eksportuoti duomenų informacijos santrauką , ataskaitos įrankių juostoje, kad iš karto eksportuoti duomenis į Power Pivot programoje "Excel", jei ji yra įdiegta jūsų kompiuteryje, arba įrašyti eksportuotą failą kaip "Atom" tarnybos dokumento (.atomsvc) failo ateičiai.

Kaip…

Puslapio viršus

Ataskaitos duomenų importavimas naudojant publikuotos ataskaitos adresą

 1. Lange Power PivotPagrindinis skirtuke spustelėkite Iš ataskaitos. Atidaromas lentelių importavimo vediklis.

 2. Spustelėkite Naršyti ir pasirinkite ataskaitų serverį.

  Jei nuolat naudojate ataskaitas ataskaitų serveryje, serveris turi būti nurodytas Vėliausios svetainės ir serveriai. Arba lauke Vardas įveskite ataskaitų serverio adresą ir spustelėkite Atidaryti, kad pereitumėte į ataskaitų serverio svetainės aplankus. Ataskaitų serverio adreso pavyzdys: http://<kompiuterio_vardas>/reportserver.

 3. Pažymėkite ataskaitą ir spustelėkite Atidaryti. Arba galite įklijuoti ataskaitos saitą, įskaitant visą kelią ir ataskaitos pavadinimą, teksto lauke Pavadinimas. Lentelės importavimo vediklis prisijungs prie ataskaitos ir sugeneruos jos vaizdą peržiūros srityje.

  Jei ataskaita naudoja parametrus, turite nurodyti parametrą arba galite sukurti ataskaitos ryšį. Kai tai atliksite, į duomenų informacijos santrauką bus importuotos tik eilutės, susijusios su parametro reikšme.

  1. Pasirinkite parametrą naudodami ataskaitoje pateiktą sąrašo arba pasirinktinio įvedimo lauką.

  2. Norėdami naujinti duomenis, spustelėkite Peržiūrėti ataskaitą.

   Pastaba : Peržiūrėjus ataskaitą bus įrašyti parametrai, kuriuos pasirinkote su duomenų informacijos santraukos apibrėžimu.

   Pasirinktinai spustelėkite Išplėstinis, kad nustatytumėte teikėjui būdingas ataskaitos ypatybes.

 4. Norėdami įsitikinti, kad ataskaita pasiekiama kaip duomenų informacijos santrauka, spustelėkite Tikrinti ryšį. Arba galite spustelėti Išplėstinis ir įsitikinti, kad ypatybėje Įdėtasis tarnybos dokumentas yra įdėtasis XML, kuris nurodo duomenų informacijos santraukos ryšį.

 5. Norėdami tęsti importavimą, spustelėkite Pirmyn.

 6. Vediklio puslapyje Lentelių ir rodinių pasirinkimas pažymėkite žymės langelį šalia ataskaitos duomenų, kuriuos norite importuoti kaip duomenis.

  Kai kurios ataskaitos gali būti kelių dalių, pvz., sudarytos iš lentelių, sąrašų ir grafikų.

 7. Lauke draugiškas vardas įveskite ten, kur norite, kad duomenų informacijos santraukos gali būti įrašyti darbaknygėje "PowerPivot" lentelės pavadinimą.

  Ataskaitų paslaugų valdiklio pavadinimas naudojamas pagal numatytuosius nustatymus, jei nepriskirtas joks pavadinimas: pvz., Tablix1, Tablix2. Rekomenduojame importuojant pakeisti šį pavadinimą, kad lengviau identifikuotumėte importuotos duomenų informacijos santraukos kilmę.

 8. Spustelėkite Peržiūra ir filtras, kad peržiūrėtumėte duomenis ir pakeistumėte stulpelių pasirinkimą. Negalite apriboti į ataskaitos duomenų informacijos santrauką importuojamų eilučių, bet galite pašalinti stulpelius, išvalydami jų žymės langelius. Spustelėkite Gerai.

 9. Puslapyje Lentelių ir rodinių pasirinkimas spustelėkite Baigti.

 10. Importavę visas eilutes spustelėkite Uždaryti.

Puslapio viršus

Ataskaitos duomenų importavimas naudojant duomenų paslaugų dokumento URL

Alternatyvą nurodantis ataskaitos adresas – naudoti duomenų tarnybos dokumento (.atomsvc) failo, kuris jau yra ataskaitos informacijos santraukos informaciją norite naudoti. Nurodo, duomenų paslaugų dokumento URL į ataskaitą. Kai importuojate duomenų tarnybos dokumento, ataskaitos informacijos santrauka iš ataskaitos ir įtraukti į darbaknygę Power Pivot .

 1. Lange Power PivotPagrindinis skirtuke spustelėkite Iš duomenų informacijos santraukų. Atidaromas lentelių importavimo vediklis.

 2. Puslapyje Prisijungti prie duomenų informacijos santraukos įveskite draugišką vardą, kuriuo vadinsite duomenų šaltinį.

  Šis pavadinimas bus naudojamas tik darbaknygėje Power Pivot nurodyti duomenų šaltinio. Vėliau vedlyje, galite nustatyti lentelės pavadinimas kur saugomi duomenys.

 3. Įveskite duomenų tarnybos dokumento (.atomsvc) failo kelią, nurodantį ataskaitos informacijos santrauką. Galite nurodyti dokumento adresą, jei jis saugomas serveryje, arba galite atidaryti naudodami kompiuterio aplanką. Arba galite spustelėti Naršyti ir pereiti į serverį, kuriame yra norimas naudoti duomenų tarnybos dokumentas.

 4. Spustelėkite Tikrinti ryšį ir patikrinkite, ar informacijos santrauka gali būti sukurta naudojant duomenų tarnybos dokumento informaciją.

 5. Spustelėkite Pirmyn.

 6. Vediklio puslapyje Lentelių ir rodinių pasirinkimas pažymėkite žymės langelį šalia ataskaitos duomenų, kuriuos norite importuoti kaip duomenis.

  Kai kurios ataskaitos gali būti kelių dalių, pvz., sudarytos iš lentelių, sąrašų ir grafikų.

 7. Lauke draugiškas vardas įveskite ten, kur norite, kad duomenų informacijos santraukos gali būti įrašyti darbaknygėje Power Pivot lentelės pavadinimą.

  Ataskaitų paslaugų valdiklio pavadinimas naudojamas pagal numatytuosius nustatymus, jei nepriskirtas joks pavadinimas: pvz., Tablix1, Tablix2. Rekomenduojame importuojant pakeisti šį pavadinimą, kad lengviau identifikuotumėte importuotos duomenų informacijos santraukos kilmę.

 8. Spustelėkite Peržiūra ir filtras, kad peržiūrėtumėte duomenis ir pakeistumėte stulpelių pasirinkimą. Negalite apriboti į ataskaitos duomenų informacijos santrauką importuojamų eilučių, bet galite pašalinti stulpelius, išvalydami jų žymės langelius. Spustelėkite Gerai.

 9. Puslapyje Lentelių ir rodinių pasirinkimas spustelėkite Baigti.

 10. Importavę visas eilutes spustelėkite Uždaryti.

Puslapio viršus

Ataskaitos kaip duomenų informacijos santraukos eksportavimas

 1. Atidarykite ataskaitą naudodami ataskaitų instruktorių, „SharePoint“ arba ataskaitų serverį.

 2. Ataskaitos įrankių juostoje spustelėkite mygtuką eksportuoti kaip duomenų informacijos santrauką: Duomenų informacijos santraukos piktograma

  Jei jūsų kompiuteryje įdiegta programa "Excel", jums bus rodomas raginimas atidaryti arba įrašyti failą.

 3. Spustelėkite Atidaryti iš karto peržiūrėtumėte importuotus duomenis programoje "Excel" lango Power Pivot .

Jei mygtukas nerodomas, ataskaita vykdoma nepalaikomoje ataskaitų paslaugų versijoje. Pabandykite perkelti arba nukopijuoti ataskaitą į ataskaitų serverį, kuriame yra palaikomas leidimas.

Pastaba : Ataskaitų paslaugos apima Atom generavimą plėtinio generuojamas informacijos santraukos iš ataskaitos aprašų failus. Kad plėtinį, o ne Power Pivot serverio programinės įrangos, sukuria ataskaitos informacijos santraukos ir duomenų tarnybos dokumentus, kuriuose ataskaitos eksportavimas į Power Pivot darbaknyges. Informacijos santraukų naudojimą Power Pivotdaugiau informacijos rasite Power Pivot duomenų informacijos santraukų MSDN.

Puslapio viršus

„Atom“ tarnybos dokumento (.atomsvc) failo įrašymas būsimoms importavimo operacijoms

Jei neturite "" taikomąją programą savo kompiuteryje, galite atidaryti ataskaitą informacijos santraukos, įrašykite dokumentą ateičiai kompiuteryje, kuriame yra Power Pivot programoje "Excel". Dokumentą, galite įrašyti nurodo adresą į ataskaitą. Duomenų ataskaitoje nėra.

 1. Atidarykite ataskaitą naudodami ataskaitų instruktorių, „SharePoint“ arba ataskaitų serverį.

 2. Ataskaitos įrankių juostoje spustelėkite mygtuką Eksportuoti kaip duomenų informacijos santrauką: Duomenų informacijos santraukos piktograma

 3. Spustelėkite Įrašyti, kad kompiuteryje išsaugotumėte .atomsvc failą. faile nurodytas ataskaitų serveris ir ataskaitos failo vieta.

Naudoti šį failą .atomsvc vėliau, galite atidaryti jį į Power Pivot programoje "Excel" importuoti ataskaitos informacijos santraukos. Daugiau informacijos apie tai, kaip nurodyti duomenų paslaugų dokumento informacijos santraukų ataskaitą, rasite ataskaitos duomenų importavimas naudojant duomenų paslaugų dokumento URL šioje temoje.

Taip pat galite publikuoti šio failo duomenų informacijos santraukos bibliotekoje "SharePoint", kad jį būtų galima visiems, kurie nori ataskaitos informacijos santraukų į kitas darbaknyges bei ataskaitų naudojimas. Daugiau informacijos apie duomenų informacijos santraukos bibliotekas, rasite " Power Pivot duomenų informacijos santraukos " MSDN.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×