Duomenų importavimas iš „SharePoint“ sąrašo arba jų susiejimas su šiuo sąrašu

Duomenų importavimas iš „SharePoint“ sąrašo arba jų susiejimas su šiuo sąrašu

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Pastaba : Šis straipsnis netaikomas „Access“ taikomosioms žiniatinklio programoms – duomenų bazei, kurią sukuriate naudodami „Access“ ir paskelbiate internete. Jei reikia daugiau informacijos, žr. „Access“ taikomosios programos kūrimas.

Galite perkelti duomenis iš „SharePoint“ į Access dviem būdais – importuodami arba susiedami.

Importavimo proceso metu sukuriama „SharePoint“ sąrašo kopija Access duomenų bazėje. Atlikdami importavimo operaciją galite nurodyti norimus nukopijuoti sąrašus bei kiekvienam pasirinktam sąrašui nurodyti, ar norite importuoti visą sąrašą, ar tik tam tikrą rodinį.

Susiejimo proceso metu duomenys sujungiami su kita programa taip, kad galite peržiūrėti ir redaguoti abiejose programose – ir „SharePoint“, ir Access nesukurdami ir neišsaugodami duomenų kopijos Access. Jei norite ne kopijuoti „SharePoint“ sąrašą į Access duomenų bazę, bet vykdyti užklausą ir kurti ataskaitas, pagrįstas šio sąrašo turiniu, turėtumėte naudoti duomenų susiejimą.

Šiame straipsnyje aprašomi ir duomenų importavimo iš „SharePoint“ sąrašo ir jų susiejimo su šiuo sąrašu veiksmai

Ką norėtumėte daryti?

„SharePoint“ sąrašo importavimas

Susiejimas su „SharePoint“ sąrašu

„SharePoint“ sąrašo importavimas

Importuojant duomenis Access sukuria lentelę ir nukopijuoja stulpelius ir elementus iš šaltinio sąrašo (arba rodinio) į tą lentelę kaip laukus ir įrašus. Importavimo operacijos pabaigoje galite pasirinkti įrašyti importavimo operacijos išsamią informaciją kaip specifikaciją. Importavimo specifikacija leis jums pakartoti importavimo operaciją ateityje, kiekvieną kartą nesinaudojant vedikliu.

Štai kelios bendros „SharePoint“ sąrašo importavimo į Access duomenų bazę priežastys:

 • Jei norite visam laikui perkelti duomenis, pvz., kontaktų sąrašą, į Access duomenų bazę, nes jums nebereikia šios informacijos „SharePoint“ svetainėje. Galite importuoti sąrašą į Access, tada panaikinti šį sąrašą iš „SharePoint“ svetainės.

 • Jūsų padalinys arba darbo grupė naudoja Access, bet kartais būnate nukreipiami į „SharePoint“ sąrašą, kuriame yra papildomų duomenų, kuriuos derėtų įtraukti į vieną iš jūsų duomenų bazių.

Prieš importuodami sąrašą atlikite šiuos veiksmus

 1. Nustatykite „SharePoint“ svetainės, kurioje yra jūsų norimi kopijuoti sąrašai, vietą ir užsirašykite svetainės adresą.

  Leistinas svetainės adresas pradedamas http:// arba https:// eina serverio vardas ir konkrečios svetainės serveryje kelias.

 2. Nustatykite į duomenų bazę norimus kopijuoti sąrašus, tada nuspręskite, ar norite viso sąrašo, ar tik tam tikro rodinio. Vienos importavimo operacijos metu galite importuoti kelis sąrašus, bet importuoti galite tik po vieną rodinį iš kiekvieno sąrašo. Jei reikia, sukurkite rodinį, kuriame būtų tik jus dominantys stulpeliai ir elementai.

 3. Peržiūrėkite šaltinio sąrašo ar rodinio stulpelius.

  Šioje lentelėje aiškinami keli svarstymai, į kuriuos reikia atsižvelgti importuojant skirtingus elementus:

  Elementas

  Svarstymai

  Stulpeliai

  Access importuoja tik pirmuosius 256 stulpelius, nes palaiko tik 256 laukus lentelėje. Norėdami išvengti šios problemos, sukurkite rodinį ir jame pridėkite tik norimus stulpelius užtikrindami, kad stulpelių skaičius neviršytų 256.

  Aplankai

  Kiekvienas aplankas „SharePoint“ sąraše tampa įrašu Access lentelėje. Aplanke esantys elementai taip pat rodomi kaip įrašai iš karto po tą aplanką atitinkančiu įrašu.

  Peržvalgos stulpeliai

  Jei šaltinio stulpelis peržvelgia kito sąrašo reikšmes, turite dvi išeitis:

  • Importuoti rodomas reikšmes kaip paties lauko dalį. Šiuo atveju jums nereikia importuoti susijusio sąrašo.

  • Įgalinti paskirties lauką peržvelgti kitą lentelę. Šiuo atveju, jei duomenų bazė neturi lentelės, galinčios pateikti peržvalgos reikšmes, turite importuoti ir susijusį sąrašą.

  Pastaba : Šaltinio stulpelio tipas Asmuo ar Grupė, yra specialus peržvalgos stulpelio tipas. Jis peržvelgia sąrašo Vartotojo informacija reikšmes, todėl turite nuspręsti, ar kartu su kitais sąrašais norite importuoti sąrašą Vartotojo informacija.

  Apskaičiuojamieji stulpeliai

  Apskaičiuoto stulpelio rezultatai kopijuojami į lauką, kurio duomenų tipas priklauso nuo apskaičiuoto rezultato duomenų tipo. Skaičiavimą atliekanti išraiška nekopijuojama.

  Priedai

  Sąrašo priedų stulpelis kopijuojamas į lauką, pavadintą Priedai.

  Kelių reikšmių stulpeliai

  Peržvalgos arba pasirinkimo tipo stulpelis gali turėti kelias reikšmes. Kai importuojate stulpelį, palaikantį keletą reikšmių, programa „Access“ sukuria stulpelį, kuris palaiko kelias reikšmes.

  Raiškiojo teksto formatavimas

  Stulpeliai su tekstu, kuriam taikytas raiškiojo teksto formatavimas, importuojami į Access kaip atmintinės laukai. Atmintinės lauko ypatybė Teksto formatas nustatoma kaip Raiškusis tekstas ir formatavimas yra išsaugomas.

  Ryšiai

  Access automatiškai sukurti ryšius tarp susijusių lentelių importavimo operaciją pabaigoje. Turite rankiniu būdu sukurti ryšius tarp įvairių naujų ir esamų lentelių naudodami parinktis, spustelėkite skirtuką ryšiai . Rodyti skirtuką ryšiai , kad skirtuke Duomenų bazės įrankiai grupėje ryšiai spustelėkite ryšių Mygtuko vaizdas .

 4. Nustatykite duomenų bazę, į kurią norite importuoti sąrašus.

  Įsitikinkite, kad turite reikiamas teises, norėdami įtraukti duomenis į duomenų bazę. Jei nenorite, kad duomenims saugoti bet kurioje iš esamų duomenų bazių, tuščią duomenų bazės kūrimas, spustelėdami į failo skirtuką, naujas, tada tuščia duomenų bazė.

 5. Peržiūrėkite duomenų bazės lenteles.

  Importavimo operacijos metu sukuriama lentelė, tokiu pat pavadinimu kaip „SharePoint“ sąrašas. Jei šis pavadinimas jau naudojamas, programa Access prideda „1“ prie naujos lentelės pavadinimo, pavyzdžiui, jei reikia sukurti pavadinimą Kontaktai1, o Kontaktai1 jau naudojamas, Access sukurs pavadinimą Kontaktai2, ir t. t.

Pastaba : Access neperrašo lentelės duomenų bazėje kaip importavimo operacijos dalies, ir jūs negalite pridėti sąrašo turinio arba peržiūrėti esamos lentelės.

Sąrašo importavimas

 1. Atidarykite paskirties duomenų bazę ir skirtuke Išoriniai duomenys grupėje Importuoti ir susieti spustelėkite Daugiau, tada spustelėkite „SharePoint“ sąrašas.

 2. Vediklyje nurodykite šaltinio svetainės adresą.

 3. Pasirinkite parinktį Šaltinio duomenis importuoti į naują lentelę, esančią dabartinėje duomenų bazėje, tada spustelėkite Pirmyn.

 4. Iš vediklio rodomo sąrašo pasirinkite norimus importuoti sąrašus.

 5. Stulpelyje Importuotini elementai pasirinkite norimą kiekvieno pažymėto sąrašo rodinį.

 6. Žymės langelis Importuoti rodomas reikšmes, o ne ID, skirtus laukams, kurie ieško reikšmių, išsaugotų kitame sąraše kontroliuoja, kurie pasirinktų sąrašų peržvalgos stulpelių duomenys bus importuoti. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite importuoti rodomas reikšmes kaip paties lauko dalį, pažymėkite žymės langelį. Šiuo atveju, laukas neperžvelgs kitos lentelės reikšmių.

  • Jei norite, kad paskirties laukas peržvelgtų, ar nėra reikšmių kitoje lentelėje, išvalykite žymės langelį. Taip į paskirties lauką bus nukopijuoti rodomų reikšmių eilučių ID. ID būtini norint apibrėžti peržvalgos lauką Access.

  Kai importuojate ID, turite importuoti tuos sąrašus, kurie šiuo metu peržvalgos stulpeliams pateikia reikšmes (nebent paskirties duomenų bazė jau turi lenteles, galinčias būti peržvalgos lentelėmis).

  Importavimo operacijos metu ID įdedami į atitinkamą lauką, bet nenustato visų ypatybių, kurių reikia, kad laukas veiktų kaip peržvalgos laukas. Tokio lauko peržvalgos ypatybių nustatymo veiksmai aprašyti šio straipsnio dalyje Nustatyti peržvalgos laukus.

 7. Spustelėkite Gerai.

Access importuoja sąrašus, tada rodo operacijos būseną paskutiniame vediklio puslapyje. Jei planuojate pakartoti planavimo operaciją vėliau, galite įrašyti išsamią informaciją kaip importavimo specifikaciją. Pereikite prie kitų veiksmų, kad pabaigtumėte šią užduotį.

Importavimo parametrų įrašymo parinktis

Jei ketinate importavimo operaciją atlikti ateityje, galite įrašyti importavimo parametrus. Taip pat turite parinktį, skirtą nustatyti importavimo operaciją kaip užduotį programoje Outlook, jei reikia kartoti importavimą reguliariai. Štai kaip galite įrašyti parametrus.

 1. Paskutiniame vediklio lange pažymėkite žymės langelį Įrašykite importavimo veiksmus.

  Atsiranda papildomų valdiklių rinkinys.

 2. Lauke Įrašyti kaip įrašykite importavimo specifikacijos pavadinimą. Lauke Aprašas įrašykite aprašą (pasirinktinai).

 3. Jei šią operaciją norite atlikti nustatytais intervalais (pvz., kartą per savaitę ar mėnesį), pažymėkite žymės langelį Kurti „Outlook“ užduotį. Šis veiksmas sukurs užduotį Microsoft Outlook 2013, leidžiančią jums vykdyti specifikaciją.

 4. Spustelėkite Įrašyti importavimą.

„Outlook“ užduoties konfigūravimas

Jei pažymėjote žymės langelį Kurti Outlook užduotį ankstesnę procedūrą, Access paleidžia Outlook ir rodo naują užduotį. Atlikite šiuos veiksmus, kad užduoties konfigūravimas.

Svarbu : Jei neįdiegtas Outlook , Access rodomas klaidos pranešimas. Jei Outlook nėra tinkamai sukonfigūruotas, Outlook konfigūravimo vediklis. Vykdykite vedlio nurodymus, kad sukonfigūruotumėte Outlook.

 1. Į į Outlook, lange Importavimas-pavadinimas-užduotis peržiūrėkite ir modifikuokite užduoties parametrus, pvz., terminas ir Priminimas.

  Jei norite atlikti pasikartojančią užduotį, skirtuke Užduotis grupėje Pasikartojimas spustelėkite Pasikartojimas.

 2. Nustatę parametrus spustelėkite Įrašyti ir uždaryti.

Įrašytos užduoties vykdymas

 1. Programos Outlook naršymo srityje spustelėkite Užduotys, tada dukart spustelėkite norimą vykdyti užduotį.

 2. Skirtuko Užduotys grupėje „Microsoft Office Access“ spustelėkite Vykdyti importavimą.

 3. Grįžkite į Access, tada atidarykite importuotą lentelę duomenų lapo rodinyje. Įsitikinkite, kad buvo importuoti visi laukai ir įrašai ir kad nebuvo jokių klaidų. Įjunkite dizaino rodinį, kad peržiūrėtumėte duomenų tipą ir kitas lauko ypatybes.

Susijusios užduotys

Atlikę importavimo operaciją, apsvarstykite, ar nederėtų atlikti papildomų užduočių:

Patikrinti duomenų tipus.   Access pažymi kiekvieno lauko, atitinkantį yra šaltinio stulpelyje tinkamas duomenų tipas. Norėdami matyti sąrašą kaip SharePoint duomenų tipai ir Access susieti su kitu metu importuojant arba susiejant, ir kurie lauko parametrai yra importuotų duomenų tipą. 

Tirti papildomus laukus.    Atsižvelgiant į sąrašo lentelės pagrindu, galite pastebėti buvimo lentelėje keli papildomi laukai (pvz., redaguoti, modifikuota ir tipas). Daugiau informacijos apie šiuos laukus ir juose informaciją rasite "SharePoint" Žinynas. Jei jums nereikia šių laukų Access duomenų bazėje, galite juos panaikinti saugiai.

Nustatyti peržvalgos laukus    Jei importavote peržvalgos stulpelių ID, turite neautomatiškai nustatyti atitinkamų laukų peržvalgos ypatybes.

 1. Lentelės dizaino rodinio lauko sąraše Duomenų tipas spustelėkite Peržvalgos vediklis.

 2. Vediklyje priimkite numatytąjį pasirinkimą (Noriu, kad peržvalgos stulpelis reikšmių ieškotų lentelėje ar užklausoje) ir spustelėkite Pirmyn.

 3. Pasirinkite lentelę ar užklausą, kuri laukui pateiks peržvalgos reikšmes, ir spustelėkite Pirmyn.

Pastaba : Ši lentelė gali būti naujai importuota arba esama.

 1. Srityje Laukų sąrašas pasirinkite ID lauką ir lauką, kuriame rodomos reikšmės, tada spustelėkite Pirmyn.

 2. Nurodykite rūšiavimo tvarką ir spustelėkite Pirmyn.

 3. Spustelėkite Baigti.

Puslapio viršus

Susiejimas su „SharePoint“ sąrašu

Kai siejate su „SharePoint“ sąrašu Access sukuria naują lentelę (dažnai nurodoma kaip susietoji lentelė), kuri atspindi šaltinio sąrašo struktūrą ir turinį. Kitaip nei importavimas, susiejimas sukuria sąsają tik su sąrašu, o ne su bet kokiu sąrašo rodiniu.

Susiejimas efektyvesnis už importavimą dėl dviejų dalykų:

 • Pridėjimas ir duomenų naujinimas    Galite keisti duomenis arba naršant į "SharePoint" svetainės arba darbo duomenų lapo arba formos rodinyje per Access. Vienoje vietoje padaryti pakeitimai bus atvaizduoti į kitą. Tačiau, jei norite pakeisti struktūrinių, pvz., pašalinti arba pakeisti stulpelį, turite tai padaryti atidarydami sąrašą "SharePoint" svetainėje. Negalite įtraukti, naikinti arba modifikuoti Susietosios lentelės laukai dirbant Access.

 • Peržvalgos lentelėmis    Susiejant su "SharePoint" sąrašą, Access automatiškai sukuria visus peržvalgos sąrašų susietąsias lenteles (nebent peržvalgos sąrašai jau susieti su duomenų bazę). Jei peržvalgos sąrašai turi stulpelių, ieškojimas kitus sąrašus, tie sąrašai taip pat įtraukiami į susiejimo operaciją, kad kiekvienos susietos lentelės peržvalgos sąrašas turi atitinkančią susietą lentelę duomenų bazėje. Access taip pat sukuria šių susietų lentelių ryšius.

Dažnai pasitaikantys susiejimo su „SharePoint“ sąrašu atvejai

Paprastai siejate su „SharePoint“ sąrašu iš Access duomenų bazės dėl šių priežasčių:

 • Jūsų skyrius ir darbo grupė naudoja Access raiškiosioms ataskaitoms ir užklausoms, o „Windows SharePoint Services“ naudoja komandos bendradarbiavimui ir bendravimui. Atskiros komandos sukuria sąrašus, kad sektų įvairius dalykus (pvz., kontaktus ir problemas), bet šio sąrašo duomenys turi būti dažnai pateikiami į duomenų bazę agreguoti ir ataskaitoms kurti. Susiejimas yra tinkamas pasirinkimas, nes jis leidžia „SharePoint“ svetainės ir duomenų bazės vartotojams pridėti ir naujinti duomenis bei visada peržiūrėti ir dirbti su naujausiais duomenimis.

 • Esate Access vartotojas, kuris tik neseniai pradėjo naudoti „Windows SharePoint Services“. Keletą savo duomenų bazių perkėlėte į savo komandos „SharePoint“ svetainę, o dauguma tų duomenų bazių lentelių yra susietos lentelės. Nuo šiol, užuot kūrę vietines lenteles, kursite „SharePoint“ sąrašus, o tada su jais susiesite savo duomenų bazes.

 • Norite toliau saugoti sąrašus „SharePoint“ svetainėse, tačiau taip pat norite dirbti su naujausiais duomenimis Access viduje, kad galėtumėte vykdyti užklausas ir spausdintines ataskaitas.

Pasiruošimas susiejimui su „SharePoint“ sąrašu

 1. Suraskite „SharePoint“ svetainę, kurioje pateikiami sąrašai, su kuriais norite susieti, ir užsirašykite jos adresą.

  Leistinas svetainės adresas pradedamas http:// arba https:// eina serverio vardas ir kelias prie konkrečios svetainės serveryje.

 2. Nustatykite norimus susieti sąrašus. Per vieną susiejimo operaciją galite susieti su keliais sąrašais, bet negalite susieti su bet kurio sąrašo tam tikru rodiniu.

  Pastaba : Taip pat negalite susieti su apklausomis arba diskusijomis.

 3. Peržiūrėkite šaltinio sąrašo stulpelius. Šioje lentelėje aiškinama, į ką atkreipti dėmesį, kai importuojate skirtingus elementus.

  Elementas

  Svarstymai

  Stulpeliai

  Access nepalaiko daugiau nei 256 laukų lentelėje, todėl susietoji lentelė apima tik pirmuosius 256 stulpelius.

  Aplankai

  Kiekvienas aplankas „SharePoint“ sąraše rodomas kaip įrašas Access lentelėje. Aplanke esantys elementai taip pat rodomi kaip įrašai, esantys iš karto po tą aplanką atitinkančiu įrašu.

  Peržvalgos stulpeliai

  Jei šaltinio stulpelis peržvelgia reikšmes kitame sąraše ir susijusio sąrašo dar nėra duomenų bazėje, Access automatiškai sukuria susijusių sąrašų susietąsias lenteles.

  Pastaba : Šaltinio stulpelis, kurio tipas Asmuo arba Grupė, yra specialus peržvalgos stulpelio tipas, kuris peržvelgia sąrašo Vartotojo informacija reikšmes. Jei siejate su sąrašu, kuriame yra stulpelis Asmuo arba Grupė, Access automatiškai sukuria sąrašo Vartotojo informacija susietąją lentelę.

  Apskaičiuojamieji stulpeliai

  Apskaičiuotojo stulpelio rezultatai rodomi atitinkamame lauke, bet negalite peržiūrėti arba modifikuoti formulės programoje Access.

  Priedai

  Sąrašo priedų stulpelis rodomas kaip laukas, pavadintas Priedai.

  Tik skaitomi stulpeliai

  Tik skaitomi stulpeliai „SharePoint“ sąraše toliau bus tik skaitomi programoje Access. Be to, galite negalėti įtraukti, panaikinti arba modifikuoti stulpelius programoje Access.

  Kelių reikšmių stulpeliai

  Peržvalgos arba pasirinkimo tipo stulpelis gali turėti kelias reikšmes. Tokiems stulpeliams susiejimo operacija sukuria laukus, palaikančius keletą reikšmių. Kelių reikšmių peržvalgos stulpeliai yra sukuriami susietoje lentelėje, jei šaltinio stulpelis yra peržvalgos tipo.

 4. Nustatykite duomenų bazę, kurioje norite sukurti susietas lenteles. Įsitikinkite, kad turite reikiamas teises pridėti duomenis į duomenų bazę. Jei nenorite įrašyti duomenų savo esamose duomenų bazėse, sukurkite naują tuščią duomenų bazę.

 5. Peržiūrėkite duomenų bazės lenteles. Kai importuojate „SharePoint“ sąrašą, bus sukuriama lentelė tokiu pat pavadinimu kaip ir šaltinio sąrašas. Jei pavadinimas jau naudojamas, Access pridės „1“ prie naujo lentelės pavadinimo – pavyzdžiui, Kontaktai1. (Jei pavadinimas Kontaktai1 jau naudojamas, Access sukurs Kontaktai2 ir t. t.) Tokios pat taisyklės taikomos susijusiems sąrašams.

  Pastaba : Tęsdami atminkite, kad Access niekada neperrašote lentelės duomenų bazėje kaip importavimo operacijos dalies. Be to, negalite pridėti „SharePoint“ sąrašo turinio į esamą lentelę.

Susiejimas su duomenimis

 1. Atidarykite paskirties duomenų bazę.

 2. Skirtuke Išoriniai duomenys grupėje Importuoti ir susieti spustelėkite Daugiau.

 3. Spustelėkite „SharePoint“ sąrašas.

 4. Vediklyje nurodykite šaltinio svetainės adresą.

 5. Pasirinkite Duomenų šaltinį susieti kuriant susietą lentelę, o tada spustelėkite Pirmyn

  Vediklis rodo galimus susiejimo sąrašus.

 6. Pasirinkite sąrašus, su kuriais norite susieti, ir spustelėkite Gerai.

  Pastaba :  Jei kai kurie sąrašai jau bus susieti su dabartine duomenų baze, bus pasirinkti šiuos sąrašus atitinkantys žymės langeliai. Jei norite pašalinti bet kokius saitus, išvalykite saitų, kuriuos norite pašalinti, žymės langelius.

  Access bando kurti susietąsias lenteles, ir sąrašams, kuriuos pažymėjote atlikdami šią operaciją, ir kiekvienam susietajam sąrašui. Be to, Access bando atnaujinti susietąsias lenteles, atitinkančias sąrašus, pažymėtus vediklyje. Access taip pat kuria ryšius tarp lentelių. Skirtingai nuo importavimo operacijos, susiejimo operacija išlaiko peržiūros ypatybės parametrus tarp peržvalgos lauko ir susietosios lentelės. Jums nereikia lentelės dizaino rodinyje neautomatiniu būdu nustatyti peržvalgos lauko ypatybių.

 7. Peržiūrėkite naujai susietas lenteles duomenų lapo rodinyje. Įsitikinkite, kad visi laukai ir įrašai yra teisingai rodomi.

  Access pažymi tinkamą kiekvieno lauko, atitinkančio šaltinio stulpelį, duomenų tipą. Svarbu atminti, kad kiekvieną kartą atidarydami susietąją lentelę arba šaltinio sąrašą, matysite naujausius joje rodomus duomenis. Tačiau sąraše atlikti struktūriniai pakeitimai automatiškai nevaizduojami susietojoje lentelėje. Jei norite atnaujinti susietąją lentelę taikydami naujausią sąrašo struktūrą, spustelėję dešinįjį pelės mygtuką lentelės naršymo srityje, nurodykite „SharePoint“ sąrašo parinktys, tada spustelėkite Atnaujinti sąrašą Mygtuko atvaizdas .

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×