Duomenų gavimas naudojant „Power Pivot“ papildinį

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Reliacinių duomenų importavimas naudojant „Power Pivot“ papildinį dažnai yra spartesnė ir efektyvesnė alternatyva nei importavimas programoje „Excel“.

 1. Norėdami gauti prisijungimo prie duomenų bazės informaciją ir patikrinti, ar turite teisę pasiekti šiuos duomenis, kreipkitės į duomenų bazės administratorių.

 2. „Power Pivot“ spustelėkite Pagrindinis puslapis > Gauti išorinių duomenų > Iš duomenų bazės, jei duomenys yra sąryšiniai arba kelių dimensijų.

Taip pat galite importuoti iš kitų duomenų šaltinių:

 • Spustelėkite Pagrindinis > Iš duomenų tarnybos , jei duomenys yra iš Microsoft Azure parduotuvės arba "OData" duomenų informacijos santraukos.

 • Spustelėkite Pagrindinis puslapis > Gauti išorinių duomenų > Iš kitų šaltinių norėdami pasirinkti iš viso palaikomų duomenų šaltinių sąrašo.

Puslapyje Pasirinkti, kaip importuoti duomenis pasirenkate, ar naudoti visus duomenų šaltinio duomenis, ar filtruoti duomenis pasirenkant lenteles ir rodinius iš sąrašo arba parašant užklausą, kurioje nurodoma, kuriuos duomenis importuoti.

Importavimo naudojant „Power Pivot“ pranašumai – jūs galite:

 • Atfiltruoti nereikalingus duomenis, kad būtų importuotas tik poaibis.

 • Importuodami duomenis pervardyti lenteles ir stulpelius.

 • Norėdami pasirinkti pateikiamus duomenis, įklijuokite į iš anksto nustatytą užklausą.

Duomenų šaltinių pasirinkimo patarimai

 • OLE DB teikimo įrankiai kartais pasiūlo didesnį efektyvumą didelės apimties duomenims. Kai renkatės iš skirtingų to paties duomenų šaltinio teikimo įrankių, pirmiau turėtumėte išbandyti OLE DB teikimo įrankį.

 • Importuojant lenteles iš sąryšinių duomenų bazių reikia mažiau veiksmų, nes importuojant naudojami išorinio rakto ryšiai sukurti darbalapių Power Pivot lange Ryšiai.

 • Importuojant keletą lentelių ir panaikinant nereikalingas, gali sumažėti atliekamų veiksmų skaičius. Jei lenteles importuojate po vieną, vis tiek gali reikėti lentelių ryšius sukurti rankiniu būdu.

 • Stulpeliai, kuriuose yra panašių duomenų skirtinguose duomenų šaltiniuose, yra ryšių kūrimo „Power Pivot“ lange pagrindas. Kai naudojate nevienalyčius duomenų šaltinius, pasirinkite lenteles, kuriose yra stulpelių, susietinų su kitų duomenų šaltinių, kuriuose yra tokių pačių arba panašių duomenų, lentelėmis.

 • Norėdami palaikyti darbaknygės, kurią publikuojate „SharePoint“, duomenų naujinimą, pasirinkite duomenų šaltinius, kurie vienodai pasiekiami darbo vietoms ir serveriams. Publikavę darbaknygę galite sukonfigūruoti duomenų atnaujinimo tvarkaraštį norėdami darbaknygės informaciją atnaujinti automatiškai. Duomenis galima atnaujinti naudojant tinklo serveriuose pasiekiamus duomenų šaltinius.

Duomenų gavimas iš kitų šaltinių

Duomenų gavimas iš analizės tarnybų

Duomenų gavimas iš duomenų informacijos santraukos

Duomenų gavimas iš „Microsoft Azure“ parduotuvės

Prisijungimas prie bazinio failo iš "Power Pivot"

Darbalapio duomenų įtraukimas į duomenų modelį naudojant susietą lentelę

Nukopijuokite ir įklijuokite eilutes į "Power Pivot" duomenų modelyje

Reliacinių duomenų atnaujinimas

Norėdami pakartotinai prisijungti prie duomenų bazės ir atnaujinti darbaknygės duomenis, „Excel“ spustelėkite Duomenys > Ryšiai > Atnaujinti viską.

Naujinant bus atnaujinti atskiri langeliai ir įtrauktos eilutės, kurios buvo įterptos į išorinę duomenų bazę po paskutinio importavimo. Atnaujinamos tik eilutės ir esami stulpeliai; jie į modelį norite įtraukti naują stulpelį, turite jį importuoti atlikdami anksčiau šiame straipsnyje nurodytus veiksmus.

Atnaujinant pakartotinai vykdoma užklausa, kuri buvo naudojama duomenims importuoti. Jei duomenų šaltinio toje pačioje vietoje nebėra arba pašalintos lentelės ar stulpeliai, arba jie pervardyti, atnaujinti nepavyks, bet anksčiau importuoti duomenys išliks. Norėdami peržiūrėti užklausą, naudojamą duomenims atnaujinti, spustelėkite Power Pivot > Tvarkyti, kad atidarytumėte „Power Pivot“ langą. Norėdami peržiūrėti užklausą, spustelėkite Dizainas > Lentelės ypatybės.

Paprastai norint atnaujinti duomenis reikalingos teisės. Jei darbaknygę bendrai naudojate su kitais, kurie taip pat nori atnaujinti duomenis, jie taip pat privalo turėti duomenų bazės skaitymo teises.

Nepamirškite, kad darbaknygės bendrinimo būdas nustatys, ar galimas duomenų atnaujinimas. Naudodami „Office 365“, negalite atnaujinti „Office 365“ įrašytos darbaknygės duomenų. „SharePoint Server 2013“ galite suplanuoti nedialoginį serverio duomenų atnaujinimą, bet tam „SharePoint“ aplinkoje reikia įdiegti ir konfigūruoti „Power Pivot for SharePoint 2013“. Paklauskite „SharePoint“ administratoriaus, ar galimas suplanuotas duomenų atnaujinimas.

Puslapio viršus

Palaikomi duomenų šaltiniai

Importuokite duomenis iš šios lentelės duomenų šaltinių. „„Microsoft Excel 2013“ papildinys „Power Pivot““ programoje „Excel“ neįdiegia teikimo įrankių, išvardytų su kiekvienu duomenų šaltiniu. Kai kurie teikimo įrankiai jau gali būti įdiegti kompiuteryje su kitomis programomis; kitais atvejais gali reikėti atsisiųsti ir įdiegti teikimo įrankį.

Taip pat galite susieti su lentelėmis, "Excel" ir nukopijuokite ir įklijuokite duomenis iš programos, pvz., "Excel" ir "Word", naudoti HTML formatą į mainų sritį. Daugiau informacijos rasite Įtraukimas naudojant "Excel" Susietosios lentelės duomenis ir Kopijuoti ir įklijuoti duomenis į "PowerPivot".

Šaltinis

Versijos

Failo tipas

Teikimo įrankiai 1

„Access“ duomenų bazės

Microsoft Access 2003 arba naujesnė versija.

.accdb arba .mdb

ACE 14 OLE DB teikimo įrankis

„SQL Server“ sąryšinės duomenų bazės

Microsoft SQL Server 2005 arba naujesnė versija; Microsoft Azure SQL duomenų bazės

(netaikoma)

OLE DB teikimo įrankis, skirtas „SQL Server“

„SQL Server“ pirminės kliento programos OLE DB teikimo įrankis

„SQL Server“ pirminės kliento programos 10.0 versijos OLE DB teikimo įrankis

„.NET Framework“ duomenų teikimo įrankis, skirtas SQL kliento programai

„SQL Server“ lygiagrečiųjų duomenų saugykla (PDW)

SQL Server 2008 arba naujesnė versija

(netaikoma)

OLE DB teikimo įrankis, skirtas „SQL Server“ PDW

„Oracle“ sąryšinės duomenų bazės

„Oracle 9i“, „Oracle 10g“, „Oracle 11g“.

(netaikoma)

„Oracle“ OLE DB teikimo įrankis

„.NET Framework“ duomenų teikimo įrankis, skirtas „Oracle“ kliento programai

„.NET Framework“ duomenų teikimo įrankis, skirtas „SQL Server“

MSDAORA OLE DB teikimo įrankis 2

OraOLEDB

MSDASQL

„Teradata“ sąryšinės duomenų bazės

„Teradata V2R6“, „Teradata V12“

(netaikoma)

TDOLEDB OLE DB teikimo įrankis

„.Net“ duomenų teikimo įrankis, skirtas „Teradata“

„Informix“ sąryšinės duomenų bazės

(netaikoma)

„Informix“ OLE DB teikimo įrankis

IBM DB2 sąryšinės duomenų bazės

8.1

(netaikoma)

DB2OLEDB

„Sybase“ sąryšinės duomenų bazės

(netaikoma)

„Sybase“ OLE DB teikimo įrankis

Kitos sąryšinės duomenų bazės

(netaikoma)

(netaikoma)

OLE DB teikimo įrankis arba ODBC tvarkyklė

Tekstinių failų
prisijungti prie bazinio failo

(netaikoma)

.txt, .tab, .csv

ACE 14 OLE DB teikimo įrankis, skirtas „Microsoft Access“

„Microsoft Excel“ failai

Excel 97 – 2003 arba naujesnė versija

.xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ACE 14 OLE DB teikimo įrankis

Power Pivot darbaknygės
Duomenų importavimas iš analizės tarnybų arba "PowerPivot"

Microsoft SQL Server 2008 R2 arba naujesnė versija

xlsx, .xlsm, .xlsb, .xltx, .xltm

ASOLEDB 10.5

(naudojama tik su „Power Pivot“ darbaknygėmis, publikuotomis „SharePoint“ ūkiuose, kuriuose įdiegta „Power Pivot for SharePoint“)

Analizės tarnybų kubu
Duomenų importavimas iš analizės tarnybų arba "PowerPivot"

Microsoft SQL Server 2005 arba naujesnė versija

(netaikoma)

ASOLEDB 10

Duomenų informacijos santraukų
Duomenų importavimas iš duomenų informacijos santraukos

(naudojama duomenims importuoti iš ataskaitų tarnybų ataskaitų, „Atom“ tarnybų dokumentų, „Microsoft Azure Marketplace DataMarket“ ir atskiros duomenų informacijos santraukos)

„Atom 1.0“ formatas

Bet kuri duomenų bazė arba dokumentas, rodomas kaip „Windows“ ryšio platformos (WCF) duomenų tarnyba (anksčiau – „ADO.NET Data Services“).

.atomsvc, skirtas tarnybos dokumentui, kuris apibrėžia vieną arba daugiau informacijos santraukų

.atom, skirtas „Atom“ žiniatinklio informacijos santraukos dokumentui

„Microsoft“ duomenų informacijos santraukos teikimo įrankis, skirtas „Power Pivot“

„.NET Framework“ duomenų informacijos santraukos teikimo įrankis, skirtas „Power Pivot“

Ataskaitų tarnybų ataskaitos
Duomenų importavimas iš ataskaitų paslaugų ataskaitos

Microsoft SQL Server 2005 arba naujesnė versija

.rdl

„Office“ duomenų bazės ryšio failai

.odc

1Be to, ODBC galima naudoti OLE DB teikimo įrankį.

2 Kai kuriais atvejais naudojant MSDAORA OLE DB teikimo įrankį galimos ryšio klaidos, ypač naudojant naujesnes „Oracle“ versijas. Jei atsiranda kokių nors klaidų, rekomenduojama naudoti vieną iš kitų „Oracle“ nurodytų teikimo įrankių.

Puslapio viršus

Nepalaikomi šaltiniai

Dabar nepalaikomas šis duomenų šaltinis:

 • Negalima importuoti paskelbtų serverio dokumentų, pvz., „Access“ duomenų bazių, kurios jau paskelbtos „SharePoint“.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×