Duomenų gavimas iš analizės tarnybų

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Analizės tarnybos teikia dimensinius duomenis, kurie tinka duomenims analizuoti „PivotTable“ ir „Power View“ ataskaitose. Galite gauti analizės tarnybų duomenis iš:

 • OLAP kubų analizės tarnybų kelių dimensijų serveryje.

 • Lentelių modelių analizės tarnybų lentelių serveryje.

 • "Excel" darbaknyges "SharePoint 2010" arba vėlesnę versiją, jei darbaknygėje yra duomenų modelis.

Galite analizuoti duomenis iš išorės analizės tarnybų duomenų šaltinio naudodami interneto ryšį. Kai greitai rikiuojate, filtruojate ataskaitos duomenis ir elementus, „Excel“ teikia reikalingų duomenų užklausą analizės tarnyboms. Analizuojant duomenis tokiu būdu reikia interneto ryšio su duomenų šaltiniu.

Kitas būdas yra dirbti neprisijungus. Galite dirbti neprisijungę, jei importuosite duomenis į darbaknygę, kad duomenys ir ataskaitos vizualizacijos būtų nepriklausomi ir sudėti į vieną failą. Jei importuojate duomenis, turėtumėte žinoti, kad tam taikomi nauji reikalavimai, įskaitant „Power Pivot“ papildinį, MDX išmanymą, ir diske reikia pakankamai vietos didelėms darbaknygėms. Šiame straipsnyje aiškinama, kaip importuoti duomenis iš skirtingų analizės tarnybų duomenų šaltinių.

"Excel" darbaknyges, kurias įrašote į "Office 365" SharePoint "arba" gali maksimalus failo dydis. Naudojant lentelės importavimo vedlys Power Pivot "" papildinį, pasirinktinai galite importuoti lenteles, stulpelius ir eilutes, kad sumažėtų failo dydis. Jei jūsų darbaknygė yra per didelis, kad peržiūra Excel Online, galite atidaryti jį programoje "Excel" vietoje.

„Office 365“ draudžia duomenų atnaujinimą naudojant išorinius duomenų šaltinius, įskaitant analizės tarnybų sprendimus, kurie veikia tinklo serveriuose. Jei jūsų reikalavimai apima atnaujinamus duomenis, pasirinkite „SharePoint“ arba naudokite tinklo failų bendrinimą.

Šiame straipsnyje

Būtinosios sąlygos

Prisijungimas prie kubo, lentelės modelio arba Power Pivot duomenų modelio

Duomenų importavimas iš kubo

Duomenų importavimas iš lentelės modelio

Duomenų importavimas iš darbaknygės duomenų modelio „SharePoint“

Duomenų atnaujinimas iš išorinės analizės tarnybų duomenų bazės

Būtinosios sąlygos

Analizės tarnybų kubų, turite būti SQL Server 2005 arba naujesnė versija.

Analizės tarnybų lentelės formos modelio duomenų bazės yra tik naudojant SQL Server 2012 arba naujesnę versiją.

Turite žinoti, kaip prisijungti prie analizės tarnybų duomenų bazės. Sužinokite iš savo analizės tarnybų duomenų bazės administratoriaus serverio vardą, duomenų bazės pavadinimą ir naudotinus kredencialus.

Importuojant duomenis į duomenų modelį būtinas „Power Pivot“ papildinys, pateikiamas su „Office Professional Plus“. Taip pat reikia žinoti, kaip rašyti MDX užklausą, kuri nuskaito reikalingus duomenis. Užuot rašius MDX užklausą, galima naudojant užklausų daryklę pasirinkti, kuriuos matus, dimensijų atributus ir hierarchijas norite analizuoti.

Norint interaktyviai prisijungti prie „PivotTable“ arba „PivotChart“ per „Excel“, nereikia išmanyti MDX. „Excel“ prisijungia prie viso OLAP kubo arba lentelės modelio.

Failai bus didesni negu įprastai. Pvz., naudojant duomenų ryšį darbaknygėje ji lengvai gali sumažėti iki 100 kilobaitų, o ta pati darbaknygė su importuotais duomenimis gali būti dešimt kartų didesnė. Jei diske trūksta vietos, reikia jos atlaisvinti didesniems failams.

Power Pivot darbaknygės, kurias galite naudoti kaip duomenų šaltinių galima publikuoti į "SharePoint 2010" ar naujesnę versiją. "SharePoint" svetainę, turi būti įdiegta kitame kompiuteryje nei naudojate, norėdami sukurti ataskaitą. "SharePoint" svetainėje, į ataskaitą prieš darbaknyges "SharePoint", reikia turėti Rodyti teises.

Prisijungimas prie kubo, lentelės modelio arba Power Pivot duomenų modelio

Lengviausias būdas analizuoti duomenis analizės tarnybų kube arba modelyje yra nustatyti ryšį su išorine duomenų baze. „PivotTable“ arba ataskaita turės tiesioginį ryšį su duomenų šaltiniu. Kiekvieną kartą, kai nuvilksite lauką į laukų sąrašo reikšmių, eilučių, stulpelių arba filtro sritį, „Excel“ sukurs užklausą ir nusiųs ją analizės tarnyboms.

Tiesioginis ryšys su analizuojamais duomenimis turi savų pranašumų. Galite atlikti laisvos formos analizę. Įtraukite bet kurį lauką į „PivotTable“ arba ataskaitą, ir analizės tarnybos pateiks norimus duomenis. Laukų sąrašas, kuris yra prijungtas prie analizės tarnybų, apima visus objektus kube arba modelyje, todėl nereikės rašyti MDX, kad gautumėte norimus duomenis.

Trūkumai yra priklausomybė nuo serverio ryšio. Jei serveris suges arba norėsite dirbti atsijungę, duomenų sąveika visiškai sustos.

Puslapio viršus

Duomenų importavimas iš kubo

Bet kokius SQL serverio analizės tarnybų duomenų bazėje esančius duomenis galima nukopijuoti į duomenų modelį programoje „Excel“. Galite gauti visą dimensiją arba jos dalį, diagramų dalis ir agreguotas reikšmes iš kubo, pvz., pardavimo sumą, duomenis pagal mėnesius, dabartinių metų duomenis.

Toliau pateikta procedūra parodo, kaip naudojant papildinį ir MDX gauti duomenų pogrupį iš įprasto kubo, esančio analizės tarnybų egzemplioriuje. MDX visada naudojama, kai užklausa kuriama naudojant „Power Pivot“ papildinį.

Siekiant paaiškinti, kaip importuoti kubo pogrupį, šioje procedūroje naudojamas „Adventure Works DW Multidimensional 2012“ duomenų bazės pavyzdys. Jei turite prieigą prie analizės tarnybų serverio, kuriame yra „Adventure Works DW Multidimensional 2012“ duomenų bazės pavyzdys, vykdydami šiuos veiksmus, sužinosite, kaip importuoti duomenis iš analizės tarnybų.

 1. „Power Pivot“ lange spustelėkite Gauti išorinių duomenų > Iš duomenų bazės > Iš analizės tarnybų arba Power Pivot.

 2. Dalies Prisijunkite prie „Microsoft SQL Server“ analizės tarnybų parinktyje Serverio arba failo vardas įveskite kompiuterio, kuriame veikia analizės tarnybos vardą.

 3. Spustelėkite sąrašo Duomenų bazės pavadinimas dešinėje esančią rodyklę žemyn ir sąraše pažymėkite analizės tarnybų duomenų bazę. Pvz., jei turite prieigą prie „Adventure Works DW Multidimensional 2012“ duomenų bazės pavyzdžio, pažymėkite Adventure Works DW Multidimensional 2012.

 4. Norėdami įsitikinti, kad analizės tarnybų serveris pasiekiamas, spustelėkite Tikrinti ryšį.

 5. Spustelėkite Pirmyn.

 6. Puslapyje Nurodykite MDX užklausą spustelėkite Dizainas, kad atidarytumėte MDX užklausų daryklę.

  Tada į didelę užklausos kūrimo sritį nuvilkite visus norimus importuoti matus, dimensijų atributus, hierarchijas ir skaičiuojamuosius narius.

  Pasirinkite mažiausiai vieną matmenį ir viena ar kelias dimensijas.

  Jei turite MDX sakinį, kurį norite naudoti, įklijuokite sakinį teksto lauke ir įsitikinkite, kad sakinys veikia, spustelėdami Tikrinti. Daugiau informacijos, kaip naudoti dizaino įrankį, žr. Analizės tarnybų MDX užklausos dizaino įrankis (Power Pivot).

  Šioje procedūroje naudodami „Adventure Works“ kubo pavyzdį atlikite šiuos veiksmus:

  1. Srityje Metaduomenys išplėskite Matai, tada išplėskite Sales Summary.

  2. Nuvilkite Average Sales Amount į didelę kūrimo sritį.

  3. Srityje Metaduomenys išplėskite dimensiją Product.

  4. Nuvilkite Product Categories į Average Sales Amount į didelę kūrimo sritį kairėje.

  5. Srityje metaduomenys išplėskite dimensiją datos ir išplėskite kalendorių.

  6. Nuvilkite Date.Calendar Year į Category didelėje kūrimo srityje kairėje.

  7. Jei norite, įtraukite filtrą importuoti duomenų pogrupį. Srities viršuje dešinėje pusėje dizaineris, dimensijos, vilkite datos į dimensijų lauką. Hierarchijos, pažymėkite Date.Calendar Year; operatorius, pasirinkite Nelygia; Filtro išraiškos, spustelėkite rodyklę žemyn ir pasirinkite Kipras 2009 ir Kipras 2010.

   Taip kube sukuriamas filtras, kad galėtumėte pašalinti 2009 m. reikšmes.

 7. Spustelėkite Gerai ir peržiūrėkite MDX užklausą, sukurtą naudojant užklausų dizaino įrankį.

 8. Įveskite patogų duomenų rinkinio pavadinimą. Šis pavadinimas bus naudojamas kaip lentelės pavadinimas duomenų modelyje. Jei nepriskyrėte naujo pavadinimo, pagal numatytuosius nustatymus užklausos rezultatai įrašomi naujoje lentelėje pavadinimu Užklausa.

 9. Spustelėkite Baigti.

 10. Baigus įkelti duomenis spustelėkite Uždaryti.

Visi iš kubo duomenų bazės importuoti duomenys pateikiami plokščiuoju formatu. Modelyje duomenys rodomi kaip viena lentelė su visais stulpeliais, kuriuos nurodėte užklausoje. Jei apibrėžėte užklausą, kuri gauna matus iš kelių dimensijų, importavus duomenis kiekviena dimensija bus pateikta atskirame stulpelyje.

Importavę duomenis į duomenų modelį galite patikrinti duomenų tipus stulpeliuose su skaitiniais arba finansų duomenimis. Jei „Power Pivot“ ras tuščių reikšmių stulpelyje, duomenų tipas bus pakeistas į Tekstas. Galite patikrinti ir pakeisti duomenų tipą pažymėdami kiekvieną stulpelį ir juostelės grupėje Formatavimas patikrindami Duomenų tipas. Naudodami parinktį Duomenų tipas, galite ištaisyti duomenų tipą, jei skaičiams arba finansiniams duomenims priskirtas klaidingas tipas.

Jei norite naudoti duomenis „PivotTable“, įjunkite „Excel“:

 1. Spustelėkite Įterpimas > Lentelė > „PivotTable“.

 2. Spustelėkite Naudoti išorinius duomenų šaltinius ir Pasirinkti ryšius.

 3. Spustelėkite Lentelės.

 4. Dalyje Šios darbaknygės duomenų modelis pasirinkite ką tik importuotą lentelę.

Puslapio viršus

Duomenų importavimas iš lentelės modelio

Toliau pateiktoje procedūroje aprašomas duomenų importavimas naudojant lentelių duomenų bazės pavyzdį. Galite atlikti šiuos veiksmus naudodami pavyzdį ir „Adventure Works Tabular Model SQL 2012“, įdiegtą analizės tarnybų lentelių serveryje.

 1. Įsitikinkite, kad lentelės duomenų bazę sudaro bent vienas matas. Importuoti nepavyks, jei duomenų bazėje nėra matų. Jei naudojate sprendimo pavyzdį, jame yra matų.

 2. „Power Pivot“ lange spustelėkite Gauti išorinių duomenų > Iš duomenų bazės > Iš analizės tarnybų arba Power Pivot.

 3. Dalies Prisijunkite prie „Microsoft SQL Server“ analizės tarnybų parinktyje Serverio arba failo vardas įveskite kompiuterio, kuriame veikia analizės tarnybos vardą.

 4. Spustelėkite sąrašo Duomenų bazės pavadinimas dešinėje esančią rodyklę žemyn ir sąraše pažymėkite analizės tarnybų duomenų bazę. Pavyzdžiui, jei turite prieigą prie AW internetinio pardavimo lentelės modelio duomenų bazės, pasirinktumėte „Adventure Works Tabular Model SQL 2012“.

 5. Norėdami įsitikinti, kad analizės tarnybų serveris pasiekiamas, spustelėkite Tikrinti ryšį.

 6. Spustelėkite Pirmyn.

 7. Puslapyje Nurodykite MDX užklausą spustelėkite Dizainas, kad atidarytumėte MDX užklausų daryklę.

  Tada į didelę užklausos kūrimo sritį nuvilkite visus norimus importuoti matus, stulpelius ir hierarchijas.

  Jei turite MDX sakinį, kurį norite naudoti, įklijuokite sakinį teksto lauke ir įsitikinkite, kad sakinys veikia, spustelėdami Tikrinti. Daugiau informacijos, kaip naudoti dizaino įrankį, žr. Analizės tarnybų MDX užklausos dizaino įrankis (Power Pivot).

  Šioje procedūroje naudodami modelio pavyzdį atlikite šiuos veiksmus:

  1. Srityje Metaduomenys išplėskite Matai, tada išplėskite Internetinis pardavimas.

  2. Nuvilkite Bendras pardavimas internetu į didelę kūrimo sritį.

  3. Išplėskite lentelę Produktas.

  4. Slinkite į sąrašo apačią ir vilkite kategoriją , į kairę nuo Bendras pardavimas internetu į didelę kūrimo sritį. Tai hierarchiją, todėl jis grąžina visus laukus hierarchijoje.

  5. Išplėskite lentelę Data.

  6. Nuvilkite kalendoriniai metai į kategorija didelėje kūrimo srityje kairėje.

  7. Išplėskite Pardavimo teritorija.

  8. Nuvilkite Pardavimo teritorijos regionas į dizaino įrankio viršuje esančią filtravimo sritį. Filtro išraiškoje pasirinkite Australija.

   MDX užklausą į lentelių duomenų bazės pavyzdį

 8. Spustelėkite Gerai ir peržiūrėkite MDX užklausą, sukurtą naudojant užklausų dizaino įrankį.

 9. Įveskite patogų duomenų rinkinio pavadinimą. Šis pavadinimas bus naudojamas kaip lentelės pavadinimas duomenų modelyje. Jei nepriskyrėte naujo pavadinimo, pagal numatytuosius nustatymus užklausos rezultatai įrašomi naujoje lentelėje pavadinimu Užklausa.

 10. Spustelėkite Baigti.

 11. Baigus įkelti duomenis spustelėkite Uždaryti.

Importavę duomenis į duomenų modelį galite patikrinti duomenų tipus stulpeliuose su skaitiniais arba finansų duomenimis. Jei „Power Pivot“ ras tuščių reikšmių stulpelyje, duomenų tipas bus pakeistas į Tekstas. Galite patikrinti ir pakeisti duomenų tipą pažymėdami kiekvieną stulpelį ir juostelės grupėje Formatavimas patikrindami Duomenų tipas. Naudodami parinktį Duomenų tipas, galite ištaisyti duomenų tipą, jei skaičiams arba finansiniams duomenims priskirtas klaidingas tipas.

Jei norite naudoti duomenis „PivotTable“, įjunkite „Excel“:

 1. Spustelėkite Įterpimas > Lentelė > „PivotTable“.

 2. Spustelėkite Naudoti išorinius duomenų šaltinius ir Pasirinkti ryšius.

 3. Spustelėkite Lentelės.

 4. Dalyje Šios darbaknygės duomenų modelis pasirinkite ką tik importuotą lentelę.

Puslapio viršus

Duomenų importavimas iš darbaknygės duomenų modelio „SharePoint“

SharePoint gali reikėti papildomos programinės įrangos, kad įkeltumėte duomenis. Jei naudojate "SharePoint 2010", turi būti Power Pivot "SharePoint 2010". Tuo tarpu 2013 arba naujesnės versijos "SharePoint" yra įtaisytųjų galimybę įkėlimo ir užklausų kūrimas duomenų modelis. Jei naudojate "SharePoint", paprašykite "SharePoint" administratoriaus ar "Excel" tarnybų yra įgalintos ir sukonfigūruotos BI darbo krūvio.

 1. „Power Pivot“ lange spustelėkite Gauti išorinių duomenų > Iš duomenų bazės > Iš analizės tarnybų arba Power Pivot.

 2. Puslapyje Prisijunkite prie „Microsoft SQL Server“ analizės tarnybų dalyje Patogus ryšio pavadinimas įveskite aprašomąjį duomenų ryšio pavadinimą. Aprašomieji ryšio pavadinimai primins, kaip naudojamas ryšys.

 3. Dalyje Serverio arba failo vardas įveskite publikuoto .xlsx failo URL adresą. Pvz., http://Contoso-srv/Shared Documents/ContosoSales.xlsx.

  Pastaba : Vietinės „Excel“ darbaknygės negalima naudoti kaip duomenų šaltinio; darbaknygė turi būti publikuota „SharePoint“ svetainėje.

 4. Norėdami įsitikinti, kad darbaknygė pasiekiama „SharePoint“, spustelėkite Tikrinti ryšį.

 5. Spustelėkite Pirmyn.

 6. Spustelėkite Dizainas.

 7. Kurkite užklausą vilkdami matus, dimensijų atributus arba hierarchijas į didelę kūrimo sritį. Be to, galite naudodami filtrų sritį, esančią viršutiniame dešiniajame kampe, pažymėti norimą importuoti duomenų pogrupį.

 8. Spustelėkite Gerai.

 9. Spustelėkite Tikrinti.

 10. Spustelėkite Baigti.

„Power Pivot“ duomenys nukopijuojami į duomenų modelį ir įrašomi suglaudintu formatu. Importavus duomenis ryšys su darbaknyge nutraukiamas. Norėdami iš naujo pateikti užklausą dėl pradinių duomenų, galite atnaujinti darbaknygę „Excel“.

Puslapio viršus

Duomenų atnaujinimas iš išorinės analizės tarnybų duomenų bazės

Norėdami pakartotinai prisijungti prie analizės tarnybų duomenų bazės ir atnaujinti duomenis darnbaknygėje, „Excel“ spustelėkite Duomenys > Ryšiai > Atnaujinti viską.

Naujinant bus atnaujinti atskiri langeliai ir įtrauktos eilutės, kurios buvo įterptos į išorinę duomenų bazę po paskutinio importavimo. Atnaujinamos tik eilutės ir esami stulpeliai; jie į modelį norite įtraukti naują stulpelį, turite jį importuoti atlikdami anksčiau šiame straipsnyje nurodytus veiksmus.

Atnaujinant pakartotinai vykdoma užklausa, kuri buvo naudojama duomenims importuoti. Jei duomenų šaltinio toje pačioje vietoje nebėra arba pašalintos lentelės ar stulpeliai, arba jie pervardyti, atnaujinti nepavyks, bet anksčiau importuoti duomenys išliks. Norėdami peržiūrėti užklausą, naudojamą duomenims atnaujinti, spustelėkite Power Pivot > Tvarkyti, kad atidarytumėte „Power Pivot“ langą. Norėdami peržiūrėti užklausą, spustelėkite Dizainas > Lentelės ypatybės.

Analizės tarnybos naudoja jūsų „Windows“ vartotojo abonementą, kad nuskaitytų duomenis iš duomenų bazių. Kad galėtumėte importuoti duomenis, duomenų bazės administratorius turi suteikti jūsų „Windows“ vartotojo abonementui teisę skaityti duomenų bazę. Tas pačios teisės taip pat naudojamos duomenims atnaujinti. Jei kiti vartotojai nori atnaujinti duomenis, jie taip pat privalo turėti duomenų bazės skaitymo teises.

Prisiminti, kaip bendrinti darbaknygę bus nustatyti, ar duomenų atnaujinimas gali kilti. "Office 365", galite atnaujinti duomenis darbaknygėje, kuri bus įrašytas į "Office 365". "SharePoint Server 2013" arba naujesnėje versijoje, gali planuoti bendrai naudojamo duomenų atnaujinimo serveryje, bet tai padaryti reikia to Power Pivot SharePoint yra įdiegta ir sukonfigūruota "SharePoint" aplinkos. Kreipkitės į "SharePoint" administratoriaus sužinoti, ar yra suplanuotas duomenų atnaujinimas.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×