Duomenų filtravimas Excel tarnybose

Pastaba:  Norėtume jums kuo greičiau pateikti naujausią žinyno turinį jūsų kalba. Šis puslapis išverstas automatiškai, todėl gali būti gramatikos klaidų ar netikslumų. Mūsų tikslas – padaryti, kad šis turinys būtų jums naudingas. Gal galite šio puslapio apačioje mums pranešti, ar informacija buvo naudinga? Čia yra straipsnis anglų kalba , kuriuo galite pasinaudoti kaip patogia nuoroda.

Filtruojant duomenis galima greitai ir paprastai rasti ir dirbti su langelių arba lentelės stulpelio diapazono duomenų pogrupiu. Filtruoti duomenys apima tik tas eilutes, kurios atitinka nurodytuskriterijai, ir slepia eilutes, kurių nenorite rodyti. Taip pat galima filtruoti pagal kelis stulpelius. Filtrai yra priedai, t. y. kiekvienas papildomas filtras yra pagrįstas esamu filtru ir dar sumažina duomenų pogrupį. Galima kurti dviejų tipų filtrus: pagal reikšmių sąrašą arba pagal kriterijus.

Ką norėtumėte daryti?

Teksto filtravimas

Filtro skaičius

Filtro datos ar laiko

Filtro viršuje arba apačioje skaičių

Stulpelio filtro valymas

Sužinokite daugiau apie duomenų filtravimą problemas

Teksto filtravimas

Norėdamas filtruoti duomenis, darbaknygės autorius pirma turi įrašyti sistemos Microsoft Office programos Excel darbaknygę su taikomu filtru. Daugiau informacijos ieškokite Microsoft Office programos Excel 2007 žinyne.

 1. Raskite stulpelį, kuriame yra skaitinių raidinių duomenų.

 2. Spustelėkite rodyklę Filtravimo išplečiamoji rodyklė stulpelio antraštėje.

 3. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

  Pasirinkite iš tekstinių reikšmių sąrašo    

  1. Spustelėkite Filtras.

  2. Tekstinių reikšmių sąraše pažymėkite arba išvalykite vieną ar daugiau tekstinių reikšmių, pagal kurias norite filtruoti.

   Sąraše gali būti iki 10 000 tekstinių reikšmių. Jei šis sąrašas didelis, viršuje išvalykite (Žymėti viską), tada pasirinkite konkrečias reikšmes, pagal kurias filtruosite.

   Jei norite, kad meniu Automatinis filtravimas būtų platesnis arba ilgesnis, spustelėkite ir vilkite apatinį kampą.

   Sukurkite kriterijus    

  3. Nukreipkite žymiklį į Teksto filtrai, tada spustelėkite vieną iš palyginimo operatorius komandų arba Pasirinktinis filtras.

   Pavyzdžiui, norėdami filtruoti pagal tekstą, kuris prasideda konkrečiu simboliu, pasirinkite Prasideda arba, norėdami filtruoti pagal tekstą, kuriame yra konkrečių simbolių, pasirinkite Yra.

  4. Dialogo lango Pasirinktinis filtras dešiniajame lauke įveskite tekstą.

   Pavyzdžiui, norėdami filtruoti pagal tekstą, kuris prasideda raide J, įveskite J arba, norėdami filtruoti pagal tekstą, kuriame yra žodis „varpas“, įveskite varpas.

   Jei reikia rasti tekstą, kuriame yra tam tikrų simbolių (o kai kurių simbolių nėra), naudokite pakaitos simbolius.

   Kaip naudoti pakaitos simbolius

   Šiuos pakaitos simbolius galima naudoti kaip teksto filtrų lyginimo kriterijus.

   Naudokite

   Jei norite rasti

   ? (klaustukas)

   Bet kurį vieną simbolį
   Pvz., įvedus „ka?“, bus rasti žodžiai „kas“ ir „kad“

   * (žvaigždutė)

   Bet koks simbolių skaičius
   Pvz., įvedus „p*ma“, bus rasti žodžiai „programa“ ir „pirma“

   ~ (tildė) su po jos einančiu ?, * ar ~

   Klaustukas, žvaigždutė arba tildė
   Pvz., įvedus „fy06~?“, bus rastas žodis „fy06?“

Puslapio viršus

Skaičių filtravimas

Norėdamas filtruoti duomenis, darbaknygės autorius pirma turi įrašyti programos Excel darbaknygę su taikomu automatinio filtravimo filtru. Daugiau informacijos ieškokite Microsoft Office programos Excel 2007 žinyno sistemoje.

 1. Raskite stulpelį, kuriame yra skaitinių duomenų.

 2. Spustelėkite rodyklę Filtravimo išplečiamoji rodyklė stulpelio antraštėje.

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  Pasirinkite iš skaičių sąrašo    

  1. Spustelėkite Filtras.

  2. Skaičių sąraše pažymėkite arba išvalykite vieną ar daugiau skaičių, pagal kuriuos norite (ar nenorite) filtruoti.

   Sąraše gali būti iki 1000 elementų. Jei šis sąrašas didelis, viršuje išvalykite (Žymėti viską), tada pasirinkite konkrečius skaičius, pagal kuriuos filtruosite.

   Jei norite, kad meniu Automatinis filtravimas būtų platesnis arba ilgesnis, spustelėkite ir vilkite apatinį kampą.

   Sukurkite kriterijus    

  3. Nukreipkite žymiklį į Skaičių filtrai, tada spustelėkite vieną iš palyginimo operatorius komandų arba Pasirinktinis filtras.

   Pavyzdžiui, norėdami filtruoti intervalą nuo mažiausio iki didžiausio skaičiaus, pasirinkite Tarp.

  4. Dialogo lango Pasirinktinis automatinis filtras dešiniajame lauke arba laukuose įveskite skaičių arba skaičius.

   Pavyzdžiui, norėdami filtruoti intervalą nuo 25 iki 50, įveskite 25 ir 50.

Puslapio viršus

Datų ar laiko filtravimas

Norėdamas filtruoti duomenis, darbaknygės autorius pirma turi įrašyti programos Excel darbaknygę su taikomu automatinio filtravimo filtru. Daugiau informacijos ieškokite Microsoft Office programos Excel 2007 žinyno sistemoje.

 1. Raskite stulpelį, kuriame yra datų arba laiko.

 2. Spustelėkite rodyklę Filtravimo išplečiamoji rodyklė stulpelio antraštėje.

 3. Atlikite šiuos veiksmus:

  Pasirinkite iš datų ir laikų sąrašo   

  1. Spustelėkite Filtras.

  2. Datų arba laiko sąraše pažymėkite arba išvalykite vieną ar daugiau datų arba laiko įrašų, pagal kuriuos norite (ar nenorite) filtruoti.

   Numatyta, kad visos datos, esančios langelių diapazone arba lentelės stulpelyje, sugrupuojamos pagal metų, mėnesių ir dienų hierarchiją. Pažymėjus arba išvalius aukštesnį hierarchijos lygį, pažymimos arba išvalomos visos įdėtosios žemesnių lygių datos. Pavyzdžiui, jei pažymite 2006, išvardijami 2006 m. mėnesiai ir kiekvieno mėnesio dienos.

   Sąraše gali būti iki 1000 elementų. Jei šis reikšmių sąrašas didelis, viršuje išvalykite (Žymėti viską), tada pasirinkite reikšmes, pagal kurias filtruosite.

   Jei norite, kad meniu Automatinis filtravimas būtų platesnis arba ilgesnis, spustelėkite ir vilkite apatinį kampą.

   Sukurkite kriterijus    

  3. Nukreipkite žymiklį į Datos filtrai ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

   Bendrasis filtras   

   Bendrasis filtras veikia palyginimo operatorius pagrindu.

   1. Spustelėkite vieną iš lyginimo operatorių komandų (Lygu, Prieš, Po arba Tarp) arba Pasirinktinis filtras.

   2. Dialogo lango Pasirinktinis filtras dešiniajame lauke įveskite datą arba laiką.

    Pavyzdžiui, norėdami filtruoti pagal datų ar laiko intervalą, pasirinkite Tarp.

   3. Dialogo lango Pasirinktinis filtras dešiniajame lauke arba laukuose įveskite datą arba laiką.

    Pavyzdžiui, norėdami filtruoti pagal datų intervalą 2006 03 01–2006 06 01, įveskite 3/1/2006 ir 6/1/2006. Arba norėdami filtruoti pagal laiko intervalą 8.00–24.00, įveskite 8:00 AM ir 12:00 PM.

    Dinaminis filtras   

    Dinaminis filtras yra toks filtras, kurio kriterijai gali keistis, kai taikote filtrą iš naujo.

   4. Spustelėkite vieną iš anksto apibrėžtų datų komandų.

    Pavyzdžiui, jei norite filtruoti visas datas pagal esamą datą, meniu Visos laikotarpio datos pasirinkite Šiandien arba, jei norite filtruoti pagal ateinantį mėnesį, pasirinkite Kitą mėnesį.

    • Meniu Visos laikotarpio datos esančios komandos, pvz., Sausis arba 2 ketvirtis, filtruoja pagal laikotarpį neatsižvelgiant į tai, kokie yra metai. Tai gali būti naudinga, pavyzdžiui, norint lyginti pardavimą per kelerių metų laikotarpius.

    • Šie metai ir Metai iki datos skiriasi tuo, kaip tvarkomos būsimos datos. Šie metai gali grąžinti esamų metų būsimas datas, o Metai iki datos grąžina tik datas, esančias iki dabartinės datos (imtinai).

    • Visi datos filtrai pagrįsti Grigaliaus kalendoriumi.

    • Finansiniai metai ir finansiniai ketvirčiai visuomet prasideda kalendorinių metų sausio mėnesį.

Puslapio viršus

Populiariausių ir nepopuliariausių skaičių filtravimas

Norėdamas filtruoti duomenis, darbaknygės autorius pirma turi įrašyti programos Excel darbaknygę su taikomu automatinio filtravimo filtru. Daugiau informacijos ieškokite Microsoft Office programos Excel 2007 žinyno sistemoje.

 1. Raskite stulpelį, kuriame yra skaitinių duomenų.

 2. Spustelėkite rodyklę Filtravimo išplečiamoji rodyklė stulpelio antraštėje.

 3. Nukreipkite žymiklį į Skaičių filtrai, tada pasirinkite 10 viršutinių.

 4. Dialogo lange 10 populiariausių filtrų atlikite šiuos veiksmus.

  1. Kairiajame lauke spustelėkite Populiariausi arba Nepopuliariausi.

  2. Viduriniojo lauko dalyje Elementai įveskite skaičių nuo 1 iki 255, o dalyje Procentai – nuo 0,00 iki 100,00.

  3. Dešiniajame lauke atlikite vieną iš šių veiksmų:

   • Norėdami filtruoti pagal skaičių, spustelėkite Elementai.

   • Norėdami filtruoti pagal procentus, spustelėkite Procentai.

Didžiausios ir mažiausios reikšmės pagrįstos pradiniu langelių diapazonu arba lentelės stulpeliu, o ne filtruotu, duomenų pogrupiu.

Puslapio viršus

Stulpelio filtro išvalymas

 • Norėdami išvalyti filtrą stulpelio, spustelėkite filtro mygtuką Taikomo filtro piktograma stulpelio antraštę ir spustelėkite Valyti filtrą iš < pavadinimas >.

Puslapio viršus

Sužinokite daugiau apie problemas, iškylančias filtruojant duomenis

Toliau aprašomos filtravimą ribojančios arba draudžiančios problemos, į kurias reikėtų atsižvelgti.

Venkite skirtingų saugojimo formatų    Geriausia tame pačiame stulpelyje nekaitalioti saugojimo formatų, pavyzdžiui, teksto ir skaičiaus arba skaičiaus ir datos, nes kiekviename stulpelyje galima naudoti tik vieno tipo filtro komandą. Jei saugojimo formatai yra skirtingi, komanda parenkama pagal dažniausiai pasitaikantį saugojimo formatą. Pavyzdžiui, jei stulpelyje trys reikšmės saugomos kaip skaičiai, o keturios – kaip tekstas, rodoma filtro komandaTeksto filtrai. Daugiau informacijos ieškokite Microsoft Office programos Excel 2007 žinyne.

Gali būti daugiau filtruotų eilučių, nei maksimalus rodomų eilučių skaičiaus riba    Jei filtrą atitinkančių eilučių skaičius viršija maksimalų Microsoft Office Excel Web Accessrodomų eilučių skaičių, tada Microsoft Office Excel Web Access rodo filtruotų eilučių esamo didžiausio skaičiaus iki pirmojo rinkinio. Norėdami pamatyti visas filtruotas eilutes, reikia pereiti prie kito slinkties regiono. Galėsite matyti visas eilutes, kurios tas filtras slinkties regione pateikė daugiau eilučių, rodomų programoje "Excel Web Access". Daugiau informacijos ieškokite Excel žiniatinklio prieigos žiniatinklio dalies pasirinktinės ypatybės.

Nespausdinami simboliai gali uždrausti filtravimą    Excel Web Access negali filtruoti stulpelyje esančių duomenų, kuriuose yra simbolių su ANSI reikšme nuo 0 iki 32; šie simboliai yra nespausdinami. Programos Excel darbaknygėje šie simboliai rodo keturkampį laukelį kaip vietos rezervavimo ženklo simbolį. Norėdamas filtruoti duomenis, darbaknygės autorius pirmiausia turi pašalinti šiuos nespausdinamus simbolius arba pakeisti juos spausdinamais simboliais. Daugiau informacijos ieškokite Microsoft Office programos Excel 2007 žinyne.

Apskaičiuojamieji nariai "PivotTable" ataskaitose    Negalima taikyti filtro, kuriame apskaičiuojamasis narys (nurodytas mėlyna spalva) dera su kitu elementu, įskaitant kitus apskaičiuojamuosius narius. Keisti filtrą, kad tik vienas apskaičiuojamasis narys yra pažymėtas, arba jei pažymėjote du ar daugiau elementų, pašalinkite apskaičiuojamuosius narius.

Gali būti matomi PivotTable metaduomenys    Jei esate darbaknygės autorius ir publikuojate darbaknygę, kurioje yra OLAP PivotTable ataskaita su taikomu filtravimu, vartotojas gali matyti paslėpto lauko metaduomenis. Jei norite, kad ši informacija būtų konfidenciali, neįgalinkite filtravimo.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×