Duomenų filtrų naudojimas filtruojant „PivotTable“ duomenis

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Ankstesnės Excel versijos, "Microsoft", galite naudoti norėdami filtruoti duomenis „PivotTable“ ataskaitaataskaitos filtrai, bet tai nėra lengvai pastebimą filtravimo dabartinę būseną, kai galite filtruoti pagal kelis elementus. Microsoft Excel 2010, turite galimybę filtruoti duomenis naudodami duomenų filtrus. Duomenų filtrai pateikti mygtukai, kuriuos galite spustelėti Norėdami filtruoti "PivotTable" duomenis. Greitai filtruoti, duomenų filtrus taip pat nurodykite filtravimo dabartinę, kuris suteikia galimybę išsiaiškinti, kas tiksliai yra rodomas "filtruoti" PivotTable "ataskaitoje.

„Excel“ juostelės vaizdas

Pasirinktas elementas įtraukiamas į filtrą, o to elemento duomenys rodomi ataskaitoje. Pavyzdžiui, lauke Pardavėjas pasirinkus Saulis, tame lauke bus rodomi tik duomenys, kuriuose minimas Saulis.

Šiame straipsnyje

Kas yra duomenų filtrus?

Naudojantis duomenų filtrais

Sukurti duomenų filtrą, naudojant esamą "PivotTable"

Sukurti autonominę duomenų filtrą

Duomenų formatavimas

Bendrinti duomenų filtro prijungimas prie kito PivotTable

Atjungti arba naikinti duomenų filtrą

Kas yra duomenų filtrai?

Duomenų filtrai yra lengvai naudojami filtravimo komponentai, kuriuos sudaro mygtukų rinkinys, kuris leidžia greitai filtruoti „PivotTable“ ataskaitos duomenis ir nereikia atidaryti išplečiamųjų sąrašų, kad rastumėte pageidaujamus filtruoti elementus.

Naudojant įprastą „PivotTable“ ataskaitą filtruoti kelis elementus filtras pateikia tik tuos kelis elementus, kurie yra filtruojami, ir reikia atidaryti išplečiamuosius sąrašus, kad rastumėte filtravimo informaciją. Tačiau duomenų filtras aiškiai pažymi taikomą filtrą ir pateikia informaciją, kad galėtumėte lengvai suprasti rodomus filtruotos „PivotTable“ ataskaitos duomenis.

Duomenų filtrai paprastai susiję su "PivotTable", kurioje jie sukurti. Tačiau galite sukurti atskirą duomenų filtrai, kurie nurodyti analitinio apdorojimo tinkle (OLAP) kubo funkcijose, arba, gali būti susijęs su bet PivotTable vėliau.

Elementai, kuriuos paprastai rodo duomenų filtras:„PivotTable“ duomenų filtro elementai

1. Duomenų filtro antraštė nurodo duomenų filtro elementų kategoriją.

2. Nepažymėtas filtravimo mygtukas nurodo, kad elementas neįtrauktas į filtrą.

3. Pažymėtas filtravimo mygtukas nurodo, kad elementas įtrauktas į filtrą.

4. Mygtukas Valyti filtrą šalina filtrą žymėdamas visus duomenų filtro elementus.

5. Slinkties juosta leidžia slinkti, jei duomenų filtrą sudaro daugiau elementų, negu galima matyti.

6. Kraštinių perkėlimo ir dydžio keitimo valdikliai leidžia pakeisti duomenų filtro dydį ir vietą.

Puslapio viršus

Duomenų filtrų naudojimas

Yra keli duomenų filtrų, kuriais filtruojami „PivotTable“ duomenys, kūrimo būdai. Esamoje „PivotTable“ galite:

 • Kurti duomenų filtrą, susijusį su PivotTable.

 • Kurti duomenų filtro, susijusio su PivotTable, kopiją.

 • Naudoti esamą duomenų filtrą, kuris susietas su kita PivotTable.

Be arba vietoj kūrimas naudojant esamą "PivotTable" duomenų filtrai, taip pat galite sukurti atskirą duomenų filtro, galite nurodyti, skirtuką analitinio apdorojimo tinkle (OLAP) kubo funkcijose , arba galite susieti su bet PivotTable vėliau.

Kiekvienas kuriamas duomenų filtras skirtas filtruoti atitinkamą „PivotTable“ lauką, todėl tikėtina, kad sukursite daugiau negu vieną duomenų filtrą, skirtą filtruoti „PivotTable“ ataskaitą.

Sukūrus duomenų filtrą jis rodomas darbaknygėje kartu su PivotTable. Jei yra daugiau negu vienas duomenų filtras, jie rodomi sluoksniais. Galite perkelti duomenų filtrą į kitą darbalapio vietą, ir pakeisti jo dydį.

Keliais sluoksniais rodomi duomenų filtrai

Jei norite filtruoti „PivotTable“ duomenis, paprasčiausiai spustelėkite vieną ar daugiau duomenų filtro mygtukų.

Duomenų filtras su pasirinktu filtru

Duomenų filtrų formatavimas siekiant sukurti vientisumo įspūdį

Jei norite kurti profesionaliai atrodančias ataskaitas arba pageidaujate, kad duomenų filtro formatas atitiktų susietos „PivotTable“ ataskaitos formatą, galite taikyti duomenų filtro stilius ir sukurti vientisumo įspūdį. Taikydami vieną iš anksto nustatytų duomenų filtrų stilių galite tiksliai atitaikyti spalvų temą, kuri taikoma PivotTable. Jei norite, kad jūsų duomenų filtrai būtų išskirtiniai, galite kurti savo duomenų filtrų stilius taip pat, kaip kuriate pasirinktinius „PivotTable“ stilius.

Bendras duomenų filtrų naudojimas keliose PivotTable

Jei vieną ataskaitą sudaro kelios skirtingos PivotTable, pvz., naudojamą verslo tyrimų (VT) ataskaitą, gali būti, kad norėsite taikyti tą patį filtrą kelioms ar visoms PivotTable. Galite bendrai naudoti duomenų filtrą, kurį sukūrėte vienoje PivotTable, su kitomis PivotTable. Nereikia kurti filtro dublikato kiekvienai PivotTable!

Kai bendrai naudojate duomenų filtrą, kuriate jungtį su kita „PivotTable“, kurioje yra pageidaujamas naudoti duomenų filtras. Visi atliekami bendrai naudojamo duomenų filtro pakeitimai iš karto atsispindi visose su šiuo duomenų filtru susietose „PivotTable“. Pavyzdžiui, jei naudojate duomenų filtrą Šalis „PivotTable1“ ir filtruojate duomenis pagal konkrečią šalį, „PivotTable2“, kuri taip pat naudoja tą duomenų filtrą, rodys tos pačios šalies duomenis.

Duomenų filtrai, kurie susieti su viena ar daugiau „PivotTable“ ir jose naudojami vadinami bendrai naudojamieji duomenų filtrai. Duomenų filtrai, kurie naudojami tik vienoje „PivotTable“ vadinami vietiniais duomenų filtrais. „PivotTable“ gali būti vietinių ir bendrai naudojamų duomenų filtrų.

Puslapio viršus

Duomenų filtro kūrimas esamoje PivotTable

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ ataskaitos, kuriai norite sukurti duomenų filtrą, vietoje.

  Bus rodomi PivotTable įrankiai ir skirtukai Parinktys bei Kūrimas.

 2. Skirtuko Parinktys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite Įterpti duomenų filtrą.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Dialogo lange Įterpti duomenų filtrus pažymėkite „PivotTable“ laukų, kuriems norite sukurti duomenų filtrą, žymėjimo langelį.

 4. Spustelėkite Gerai.

  Kiekvienam pasirinktam laukui rodomas duomenų filtras.

 5. Kiekviename duomenų filtre spustelėkite elementus, kuriuos norite filtruoti.

  Jei norite pasirinkti daugiau negu vieną elementą, laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir spustelėkite elementus, kuriuos norite filtruoti.

Puslapio viršus

Atskiro duomenų filtro kūrimas

 1. Skirtuko Įterpti grupėje Filtras spustelėkite Duomenų filtras.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 2. Dialogo lange Esami ryšiai lauke Rodyti atlikite vieną iš šių veiksmų:

  • Jei norite rodyti visus ryšius, spustelėkite Visi ryšiai. Tai numatytasis nustatymas.

  • Jei norite rodyti tik vėliausiai naudotų ryšių sąrašą, spustelėkite Ryšiai šioje darbaknygėje.

   Šį sąrašą sudaro jūsų nustatyti ryšiai, kuriuos jau nustatėte, kuriuos sukūrėte naudodamas duomenų ryšio vedlio dialogo langą Pasirinkti duomenų šaltinį arba tie ryšiai, kuriuos šiame dialogo lange pasirinkote kaip ankstesnį ryšį.

  • Jei norite rodyti tik tuos ryšius, kurie galimi jūsų kompiuteryje, spustelėkite Ryšio failai šiame kompiuteryje.

   Šis sąrašas sukuriamas iš aplanko Mano duomenų šaltiniai, kuris paprastai saugomas aplanke Mano dokumentai.

  • Jei norite rodyti tik tuos ryšius, kurie galimi iš tinklo pasiekiamame ryšio faile, spustelėkite Ryšio failai tinkle.

   Šis sąrašas sukuriamas iš į duomenų ryšio biblioteka (CFL) Microsoft Office SharePoint Server 2007 arba Microsoft SharePoint Server 2010 svetainėje. DCL yra dokumentų biblioteka, SharePoint Foundation svetainėje, kurioje yra Office duomenų ryšio (ODC) failams (.odc) rinkinys. Paprastai į CFL nustatyti svetainės administratorius, kuris taip pat galite konfigūruoti "SharePoint" svetainę, kuris bus rodomas ODC failus, esančius šiame CFL dialogo lange Išoriniai ryšiai .

   Patarimas    Jei nematote norimo ryšio, galite jį sukurti. Spustelėkite Surasti daugiau, tada dialogo lange Pasirinkti duomenų šaltinį spustelėkite Naujas šaltinis, norėdami paleisti Duomenų ryšio vedlį, kad galėtumėte pažymėti duomenų šaltinį, prie kurio norite prisijungti.

   Pastaba    Jei pasirinksite kategorijų Ryšio failai tinkle arba Ryšio failai šiame kompiuteryje ryšį, ryšio failas bus nukopijuotas į darbaknygę kaip naujas darbaknygės ryšys ir naudojamas kaip nauja ryšio informacija.

 3. Dalyje pasirinkite ryšį, spustelėkite norimą ryšį ir spustelėkite atidaryti.

 4. Dialogo lange Įterpti duomenų filtrą , spustelėkite žymės langelį, kuriame norite sukurti duomenų filtrą laukų.

 5. Spustelėkite Gerai.

  Kiekvienam pasirinktam laukui sukuriamas duomenų filtras.

Puslapio viršus

Duomenų filtro formatavimas

 1. Spustelėkite norimą formatuoti duomenų filtrą.

  Bus rodomas laukas Duomenų filtro įrankiai kartu su skirtuku Parinktys.

 2. Skirtuko Parinktys grupėje Duomenų filtro stilius spustelėkite norimą stilių.

  Norėdami pamatyti visus esamus stilius, spustelėkite daugiau mygtukas Mygtuko paveikslėlis .

  „Excel“ juostelės vaizdas

Puslapio viršus

Bendras duomenų filtro naudojimas sujungiant su kita PivotTable

Galite bendrai naudoti duomenų filtrą su kita „PivotTable“ sujungdami jį su ta PivotTable. Taip pat galite įterpti duomenų filtrą iš kitos „PivotTable“ sujungdami jį su ta PivotTable.

Galimybė naudoti duomenų filtrą kitoje PivotTable

 1. Spustelėkite duomenų filtrą, kurį norite bendrai naudoti kitoje PivotTable.

  Bus rodomas laukas Duomenų filtro įrankiai kartu su skirtuku Parinktys.

 2. Skirtuko Parinktys grupėje Duomenų filtras spustelėkite „PivotTable“ ryšiai.

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Dialogo lange „PivotTable“ ryšiai pažymėkite PivotTable, kuriose bus galima naudoti duomenų filtrą.

Duomenų filtro iš kitos „PivotTable“ naudojimas

 1. Sukurkite ryšį su PivotTable, kurioje yra duomenų filtras, kurį norite bendrai naudoti, atlikdami šiuos veiksmus:

  1. Skirtuko duomenys grupėje Gauti išorinius duomenis spustelėkite Esami ryšiai

   „Excel“ juostelės vaizdas

  2. Dialogo lange Esami ryšiai lauke Rodyti turi būti pasirinkta Visi ryšiai.

   Patarimas    Jei nematote norimo ryšio, galite jį sukurti. Spustelėkite Surasti daugiau, tada dialogo lange Pasirinkti duomenų šaltinį spustelėkite Naujas šaltinis, norėdami paleisti Duomenų ryšio vedlį, kad galėtumėte pažymėti duomenų šaltinį, prie kurio norite prisijungti.

  3. Pažymėkite norimą ryšį, tada spustelėkite Atidaryti.

  4. Dialogo lango Importuoti duomenis srityje Pasirinkti, kaip savo darbaknygėje norite peržiūrėti šiuos duomenis spustelėkite PivotTable

 2. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ ataskaitos, į kurią norite įterpti duomenų filtrą iš kitos PivotTable, vietoje.

  Bus rodomi PivotTable įrankiai ir skirtukai Parinktys bei Kūrimas.

 3. Skirtuko Parinktys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite rodyklę Įterpti duomenų filtrą, tada spustelėkite Duomenų filtro ryšiai

  „Excel“ juostelės vaizdas

 4. Dialogo lange Duomenų filtro ryšiai pažymėkite duomenų filtrų, kuriuos norite naudoti, žymės langelius.

 5. Spustelėkite Gerai.

 6. Kiekviename duomenų filtre spustelėkite elementus, kuriuos norite filtruoti.

  Jei norite pasirinkti daugiau negu vieną elementą, laikykite nuspaudę klavišą CTRL ir spustelėkite elementus, kuriuos norite filtruoti.

  Pastaba    Visos PivotTable, kurios bendrai naudoja duomenų filtrą, tiesiogiai rodys tą pačią filtravimo būseną.

Puslapio viršus

Duomenų filtro atjungimas arba naikinimas

Jei jums nebereikia duomenų filtro, galite atjungti jį nuo „PivotTable“ ataskaitos arba jį panaikinti.

Duomenų filtro atjungimas

 1. Spustelėkite bet kurioje „PivotTable“ ataskaitos, kuriai norite atjungti duomenų filtrą, vietoje.

  Bus rodomi PivotTable įrankiai ir skirtukai Parinktys bei Kūrimas.

 2. Skirtuko Parinktys grupėje Rūšiavimas ir filtravimas spustelėkite rodyklę Įterpti duomenų filtrą, tada spustelėkite Duomenų filtro ryšiai

  „Excel“ juostelės vaizdas

 3. Dialogo lange Duomenų filtro ryšiai išvalykite visų „PivotTable“ laukų, kuriuose norite atjungti duomenų filtrą, žymėjimo langelį.

Duomenų filtro naikinimas

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

 • Spustelėkite duomenų filtrą ir paspauskite DELETE.

 • Spustelėkite duomenų filtrą dešiniuoju pelės mygtuku, tada spustelėkite Šalinti <Duomenų filtro pavadinimas>.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×