Duomenų bazių numatytųjų parametrų pritaikymas

Svarbu :  Šis straipsnis išverstas naudojant mašininį vertimą, žr. atsakomybės atsisakymą. Su šio straipsnio versija anglų kalba galite susipažinti čia .

Galite tinkinti įvairius parametrus Microsoft Access 2010 duomenų bazių iš kategorijos Kliento parametrai ir parinktys. Parametrai, kuriuos atliekate iš šios kategorijos bus taikomi visų jūsų kompiuteryje esantį prieiti prie duomenų bazės failų. Šie parametrai bus taikomi žiniatinklio duomenų bazės.

Kliento parametrų parinktys

Ką norite daryti?

Žymiklio ir klavišų veikimo tinkinimas

Priemonių rodymo parinkčių nustatymas

Spausdinimo parinkčių keitimas

Bendrųjų duomenų bazės parinkčių nustatymas

Taikomosios programos išplėstinių parinkčių tinkinimas

Konkrečios kalbos rodymo parinkčių nustatymas

Žymeklio ir klavišų elgesio pritaikymas

Naudokite šias parinktis, jei norite nustatyti žymiklio veikimo būdą, kai tam tikrų klavišais. Informacijos, kaip nustatyti kalbą žymiklio veikimo būdą, skyriuje žymiklio judėjimas po konkrečios kalbos rodymo parinkčių nustatymas.

Jei norite nustatyti, kaip žymeklis elgiasi paspaudus ENTER:

Parinktis

Aprašas

Neperkelti

Palieka žymeklį dabartiniame lauke.

Paskesnis laukas

Žymeklis perkeliamas į paskesnį lauką. Pagal numatytuosius parametrus paskesnis laukas yra dabartinio lauko dešinėje arba kairėje, atsižvelgiant į jūsų nustatytą teksto kryptį. Šis parametras yra numatytasis pasirinkimas.

Kitas įrašas

Žymeklis perkeliamas į dabartinį paskesnio įrašo lauką. Peržiūrint kelis įrašus, paskesnis įrašas yra tiesiogiai po dabartiniu esantis įrašas.

Nustatykite, kaip žymeklis elgiasi, kai naudojate rodyklės klavišus, naudodami parinktis Rodyklės mygtuko veikimas:

Rodyklių klavišų judėjimo parinkčių patikslintas rodinys

Parinktis

Aprašas

Paskesnis laukas

Priklausomai nuo jūsų kalbos parametrų, paspaudus rodyklės DEŠINĖN arba KAIRĖN klavišus, žymiklis perkeliamas į kitą arba ankstesnį lauką.

Paskesnis simbolis

Paspaudus rodyklės DEŠINĖN arba KAIRĖN klavišus, žymeklis perkeliamas ant paskesnio ar ankstesnio lauke esančio simbolio.

Žymeklis sustoja pirmame/paskutiniame lauke

Pasirinkus neleidžia paspaudus rodyklės KAIRĖN ir DEŠINĖN klavišus perkelti žymeklį iš pirmo ar paskutinio lauko į ankstesnį ar paskesnį įrašą.

Norėdami nustatyti, kaip žymiklis veikia formose ir duomenų lapuose, kai naudojate klavišą ENTER, TAB ir rodyklių klavišus, pažymėkite parinktį iš skyriaus Veikimas įeinant į lauką:

Parinktis

Aprašas

Pažymėti visą lauką

Perkėlus žymeklį ant lauko, pažymimas visas laukas.

Eiti į lauko pradžią

Nukreipus žymeklį į lauką, jis perkeliamas į jo pradžią.

Eiti į lauko pabaigą

Nukreipus žymeklį į lauką, jis perkeliamas į jo pabaigą.

Puslapio viršus

Funkcijos rodymo parinkčių nustatymas

Galite tinkinti šiuos parametrus, kai naudingas funkcijas, pavyzdžiui, Animacija ir būsenos juostos iš Rodyti parinktis Rodyti.

Rodymo parametrų parinkčių patikslintas rodinys

Parinktis

Aprašas

Rodyti šį naujausių dokumentų skaičių

Nustatykite arba pakeiskite neseniai naudotų failų skaičių, pasirodantį srityje Naujausia duomenų bazė.

Būsenos juosta

Programos Access lango apačioje rodo būsenos juostą.

Rodyti animacijas

Įjungia animuotas priemones, pvz., animuotą naujų stulpelių įterpimą į duomenų lapus.

Puslapio viršus

Spausdinimo parinkčių keitimas

Numatytąsias paraštes galite nustatyti naudodami dalyje Spausdinimas esančias parinktis. Be to, galite tinkinti puslapio sąranką ir spausdinimo parinktis prieš pat spausdindami ataskaitą arba duomenų lapą.

Parinktis

Aprašas

Kairioji paraštė

Pakeičia numatytąjį kairiojoje paraštėje duomenų lapus, modulių, ir naujas formas ir ataskaitas. Galite naudoti reikšmes, pradedant nuo nulio iki plotį arba aukštį spausdintame puslapyje. Norėdami keisti paraštes esamas formas ir ataskaitas, spustelėkite skirtuką failas , spustelėkite Spausdinti, dar kartą spustelėkite Spausdinti ir tada nustatyti spausdinimo parinkčių dialogo langas.

Dešinioji paraštė

Keičia numatytąjį dešinioji duomenų lapus, modulių, ir naujas formas ir ataskaitas. Galite naudoti reikšmes, pradedant nuo nulio iki plotį arba aukštį spausdintame puslapyje. Norėdami pakeisti esamą formose ir ataskaitose paraštes, spustelėkite skirtuką failas , spustelėkite Spausdinti, dar kartą spustelėkite Spausdinti ir spustelėkite Puslapio sąranka dialogo lange spausdinimas .

Viršutinė paraštė

Keičia numatytąjį viršutinės paraštės duomenų lapus, modulių, ir naujas formas ir ataskaitas. Galite naudoti reikšmes, pradedant nuo nulio iki plotį arba aukštį spausdintame puslapyje. Norėdami pakeisti esamą formose ir ataskaitose paraštes, spustelėkite skirtuką failas spustelėkite Spausdinti, dar kartą spustelėkite Spausdinti ir spustelėkite Puslapio sąranka dialogo lange spausdinimas .

Apatinė paraštė

Keičia numatytąjį apatinė paraštė duomenų lapus, modulių, ir naujas formas ir ataskaitas. Galite naudoti reikšmes, pradedant nuo nulio iki plotį arba aukštį spausdintame puslapyje. Norėdami pakeisti esamą formose ir ataskaitose paraštes, spustelėkite skirtuką failas spustelėkite Spausdinti, dar kartą spustelėkite Spausdinti ir spustelėkite Puslapio sąranka dialogo lange spausdinimas .

Puslapio viršus

Bendrų parinkčių nustatymas jūsų duomenų bazei

Naudodami bet kurias iš šių parinkčių pritaikykite tai, kaip Access elgiasi, kai atliekate kai kurias bendras užduotis:

Parinktis

Aprašas

Rodyti priedo vartotojo sąsajos klaidas

Ši parinktis yra skyriuje Bendra ir gali būti naudinga, jei esate kūrėjas. Pasirinkite parinktį, kad programa Access rodytų klaidas vartotojo sąsajos pritaikymo kode.

Pateikti atsiliepimus su garsu

Atkuria galimus garsus, kurios susietos su Microsoft Office Professional 2010 programos įvykiai, pvz., atidaryti, įrašyti, ir spausdinti failus ir rodomi klaidų pranešimai. Garsų, priskirti skirtingus įvykius galima keisti garsus ypatybių dialogo lange "Windows" valdymo skyde. Jei pažymite arba išvalote grįžtamojo ryšio garsą žymės langelis vienoje iš Office programų, jis taip pat yra įjungti arba išjungti visų Office programų. Norėdami keisti garsą, kuris yra susijęs su įvykio, "Windows" valdymo skyde atidarykite aplanką garsai. Jūsų kompiuteryje turi būti garso plokštė leisti dauguma garsus.

Paskutiniosios naudotos duomenų bazės atidarymas paleidus „Access“

Kai pažymėtas, "Access" atidaro paskutinį naudojamos duomenų bazės vietoje " Microsoft Access " puslapis. Yra du būdai atidaryti paskutinį naudojamos duomenų bazės: bendrinamos atidaromas paskutinės naudotos duomenų bazės, bendrai naudoti. Tai yra numatytasis parametras. Išskirtinis atidaromas paskutinį naudoto naudoti iš vieno vartotojo duomenų bazę.

Numatytasis įrašo užrakinimas

Be užraktų: Palieka įrašus prieinamus redaguoti.

Visi įrašai: Užrakina visus atidarytos formos ar duomenų lapo įrašus, taip pat visose lentelėse esančius įrašus. Įrašai bus užrakinti tol, kol objektai bus atidaryti.

Redaguotas įrašas: Užrakina tik jūsų redaguojamą įrašą.

Naudoti keturių skaitmenų metų formatavimą

Ši duomenų bazė: Nustato keturių skaitmenų (mmmm) formatą kaip numatytąjį šiuo metu atidarytos duomenų bazės metų formatą.

Pastaba : Šis parametras pakeičia šiuo metu atidarytos duomenų bazės parametrą Visos duomenų bazės.

Visos duomenų bazės: Nustato keturių skaitmenų (mmmm) formatą kaip numatytąjį visų duomenų bazių metų formatą.

Puslapio viršus

Parinkčių nustatymas paieškos ir keitimo veiksmams

Galite nustatyti paieškos ir paieškos/keitimo elgesį, naudodami šias parinktis:

Parinktis

Aprašas

Sparčioji ieška

Ieško dabartiniame lauke ir su ieškos eilute lygina visą lauką.

Bendroji ieška

Ieško visuose laukuose ir lygina su bet kuria lauko dalimi.

Ieška lauko pradžioje

Ieško dabartiniame lauke ir lygina su pirmaisiais lauko simboliais.

Puslapio viršus

Parinkčių nustatymas patvirtinimo pranešimams rodyti

Jis gali būti naudingas vartotojams, norintiems peržiūrėti pranešimus, patvirtinančius, kada atliekami tam tikri veiksmai, o jūs šias parinktis galite naudoti nustatydami, kuris pranešimas rodomas:

Parinktis

Aprašas

Įrašų keitimai

Kaskart atlikus įrašo keitimą, rodo patvirtinimo pranešimą.

Dokumentų naikinimai

Kaskart panaikinus duomenų bazės objektą, rodo patvirtinimo pranešimą.

Veiksmų užklausos

Kaskart pridedant, naujinant, naikinant ar kuriant programos Access duomenų bazės lentelės veiksmų užklausą, rodo patvirtinimo pranešimą.

Puslapio viršus

Papildomų taikomosios programos parinkčių pritaikymas

Parinktis

Aprašas

Duomenų bazių atidarymas naudojant įrašų lygio užrakinimą

Nustato, kad įrašų lygio užrakinimas būtų numatytasis šiuo metu atidarytos duomenų bazės parametras. Jei šį žymės langelį išvalysite, numatytuoju atidarytos duomenų bazės parametru taps puslapio lygio užrakinimas. Jūsų pasirinkimas taikomas duomenims, esantiems formose, duomenų lapuose ir kode, naudojančiame įrašo rinkinio objektą įrašams kartoti. Ši parinktis netaikoma veiksmų užklausoms ar kodui, kuris atlieka grupines operacijas naudodamas SQL sakinius.

OLE/DDE skirtasis laikas (sekundėmis): kontroliuoja intervalas, po kurio prieigos kartos nesėkmingas OLE ir DDE bandymas. Reikšmes: 0-300. Numatytoji reikšmė: 30.

Atnaujinimo intervalas (sek.): sekundėmis, po kurio Access automatiškai atnaujina įrašus duomenų lapo arba formos rodiniuose. Reikšmes: 0-32, 766. Numatytoji reikšmė: 60. Reikšmė yra lygi 0 neleidžia naujinimus.

Naujinimo bandymų skaičius:, kiek kartų prieigos bando įrašyti pakeistą įrašą, užrakino kitas vartotojas. Reikšmes: 0-10. Numatytoji reikšmė: 2.

ODBC atnaujinimo intervalas (sek.): intervalas, po kurio Access automatiškai atnaujina duomenis surinkti per ODBC ryšį. Šis parametras įsigalioja tik tada, kai duomenų bazė yra bendrinama tinkle. Reikšmes: 0-32, 766. Numatytoji reikšmė: 1500. Nulinę reikšmę neleidžia naujinimus.

Naujinimo kartojimo intervalas (MS): milisekundžių, po kurio bando įrašyti pakeistą įrašą, kuris yra užrakintas kito vartotojo prieigą. Reikšmes: 0-1, 000. Numatytoji reikšmė: 250.

DDE operacijos

Nepaisyti DDE užklausų programai Access leidžia nepaisyti DDE užklausų iš kitų taikomųjų programų.

Įgalinti DDE atnaujinimą programai Access leidžia atnaujinti DDE nuorodas intervalu, nurodytu laukelyje Atnaujinti intervalą (sek.).

Komandų eilutės argumentai

Įveskite argumentus, kurie bus vykdomi paleidžiant programą Access arba atidarant programos Access duomenų bazę.

Puslapio viršus

Parinkčių nustatymas konkrečios kalbos rodymui

Parinktis

Aprašas

Numatytoji kryptis

Iš kairės į dešinę: Nustato, kad nauji objektai būtų rodomi iš kairės į dešinę, kaip įprasta anglų ir europinių kalbų vartotojams. Pavyzdžiui, šis parametras rodo pirmąjį lentelės lauką pradedant kairiausiu stulpeliu ir įtraukia naujus stulpelius į dešinę nuo jo, taip pat kairiajame apatiniame rodinio Duomenų lapas kampe sukuria įrašo numerio lauką ir naršymo mygtukus.

Iš dešinės į kairę: Nustato, kad nauji objektai būtų rodomi iš dešinės į kairę, kaip įprasta Vidurio Rytų kalbų vartotojams. Pavyzdžiui, šis parametras rodo pirmąjį lentelės lauką pradedant dešiniausiu stulpeliu ir įtraukia naujus stulpelius į kairę nuo jo. Taip pat dešiniajame apatiniame lentelės rodinio Duomenų lapas kampe sukuria įrašo numerio lauką ir naršymo mygtukus.

Hijri kalendoriaus naudojimas

Kai įmanoma, galite pasirinkti parinktį pagal pagrindinę datos nuorodą mėnulio kalendoriuje. Jei nepažymėta, tada duomenų bazėje bus naudojamas Grigaliaus kalendorius.

Pastaba : Programa Access rekomenduoja pasirinkti kalendoriaus tipą pirmojo duomenų bazės kūrimo metu, po to šis parametras nebekeičiamas.

Žymeklio judėjimas

Matomas: Nustato, kad žymeklis galėtų judėti dviejų krypčių tekste pereidamas prie paskesnio matomo gretimo simbolio. Pavyzdžiui, naudojant rodyklių klavišus, kai tame pačiame sakinyje norite persikelti iš dešinės į kairę nuo arabiško prie angliško teksto, įterpimo vieta arabiškame tekste perkeliama iš dešinės į kairę, tada tęsiama nuo dešiniausio anglų kalbos žodžio simbolio ir toliau perkėlinėjama iš dešinės į kairę.

Loginis: Nustato, kad žymeklis galėtų judėti dviejų krypčių tekste atsižvelgiant į kalbos, su kuria susidurta, kryptį. Pavyzdžiui, naudojant rodyklių klavišus, kai tame pačiame sakinyje norite pereiti nuo arabiško prie angliško teksto, įterpimo vieta arabiškame tekste perkeliama iš dešinės į kairę, tada pradedama nuo kairiausio anglų kalbos žodžio simbolio ir jos judėjimas tęsiamas iš kairės į dešinę.

Numatytoji tema

Spustelėkite Naršyti, jei norite pasirinkti numatytąją temą, šriftų ar spalvų temą savo duomenų bazei.

Puslapio viršus

Pastaba : Mašininio vertimo atsakomybės atsisakymas: Šis straipsnis išverstas naudojant kompiuterinę sistemą be žmogaus įsikišimo. „Microsoft“ pateikia šiuos mašininius vertimus norėdama padėti anglų kalbos nesuprantantiems vartotojams perskaityti turinį apie „Microsoft“ produktus, paslaugas ir technologijas. Šis straipsnis išverstas mašininio vertimo būdu, todėl jame gali būti žodyno, sintaksės ar gramatikos klaidų.

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×