Duomenų bazės glaudinimas ir atkūrimas

Duomenų bazės glaudinimas ir atkūrimas

Naudojami duomenų bazės failai gali greitai padidėti, kartais net sumažina našumą. Jie kartais gali tapti pažeistais arba sugadintais. Galite naudoti programos „Microsoft Office Access“ komandą Glaudinti ir atkurti duomenų bazę, kad išvengtumėte šių problemų arba jas išspręstumėte.

Šiame straipsnyje neaiškinama, kaip kurti atsarginę duomenų bazės kopiją arba atkurti duomenų bazę. Saitus į straipsnius, kuriuose pateikiama daugiau informacijos, rasite dalyje Taip pat skaitykite.

Pastaba: Jei glaudinate ir atkuriate publikuotą žiniatinklio duomenų bazę, suglaudinę ir atkūrę, duomenų bazę turėtumėte susinchronizuoti. Glaudinimas ir atkūrimas gali nepataisyti visų problemų, galinčių kilti su publikuota žiniatinklio duomenų baze.

Šiame straipsnyje:

Duomenų bazės glaudinimo ir atkūrimo priežastys

Prieš pradėdami

Duomenų bazės glaudinimas ir atkūrimas

Duomenų bazės glaudinimo ir atkūrimo priežastys

Šioje apžvalgoje paaiškinama, kaip komandos Glaudinti ir atkurti duomenų bazę naudojimas gali padėti išvengti ir išspręsti šias problemas, kurios kartais paveikia duomenų bazę: naudojamų failų didėjimas ir failų sugadinimas.

Duomenų bazės failai greitai didėja

Įtraukus ir atnaujinus duomenis bei pakeitus dizainą, padidėja duomenų bazės failas. Kartais padidėja dėl naujų duomenų, tačiau kartais dėl kitų šaltinių:

 • Kad atliktų įvairias užduotis, „Access“ kuria laikinus paslėptus objektus. Kartais tie laikinieji objektai lieka duomenų bazėje, kai „Access“ jų nebereikia.

 • Kai naikinate duomenų bazės objektą, disko vieta, kurioje tas objektas buvo, automatiškai neatlaisvinama: duomenų bazės failas vis tiek naudoja tą disko vietą, net jeigu objektas yra panaikintas.

Kai duomenų bazė prisipildo laikinųjų ir panaikintų objektų likučiais, gali pablogėti jos našumą. Objektai gali lėčiau atsidaryti, užklausos gali būti vykdomos ilgiau nei įprastai ir apskritai, atrodo, kad įprastos operacijos atliekamos ilgiau.

Pastaba: Glaudinant duomenys nėra sutankinami: duomenų bazės failas sumažėja pašalinant nenaudojamą vietą.

Duomenų bazės failai gali būti sugadinti

Tam tikromis aplinkybėmis duomenų bazės failas gali būti sugadintas. Jei duomenų bazės failas bendrinamas tinkle ir keli vartotojai vienu metu tiesiogiai dirba su failu, yra nedidelės rizikos, kad failas bus sugadintas. Sugadinimo rizika padidėja, jei vartotojai dažnai redaguoja duomenis atmintinės laukuose, be to, rizika su laiku auga. Šią riziką galite sumažinti naudodami komandą Glaudinti ir atkurti duomenų bazę.

Dažnai šio tipo sugadinimas atsiranda dėl „Visual Basic for Applications“ (VBA) modulis problemos ir nekelia duomenų praradimo rizikos. Tačiau dėl šio tipo sugadinimo kyla pavojus, kad bus pažeistas duomenų bazės dizainas, pvz., pradings VBA kodas arba bus gautos nenaudojamos formos.

Labai retais atvejais dėl duomenų bazės failo sugadinimo prarandami duomenys. Paprastai šis praradimas apsiriboja paskutiniu vieno vartotojo veiksmu; t. y. vienu duomenų pakeitimu. Kai vartotojas pradeda keisti duomenis ir keitimas nutraukiamas, pvz., dėl nutrūkusių tinklo paslaugų, „Access“ pažymi duomenų bazės failą kaip sugadintą. Failą galima atkurti, bet atkūrus gali trūkti dalies duomenų.

Patarimas: Duomenų bazės skaidymas gali padėti užkirsti kelią duomenų bazės failų sugadinimui ir apriboti duomenų praradimą, nes duomenys laikomi atskirame faile, tiesiogiai nepasiekiamame vartotojų.

„Access“ paragina atkurti sugadintą duomenų bazės failą

Kai bandysite atidaryti sugadintą duomenų bazės failą, būsite paraginti leisti „Access“ automatiškai atkurti failą. Norėdami atkurti ir atidaryti sugadintą duomenų bazės failą, taip pat galite rankiniu būdu naudoti komandą Glaudinti ir atkurti duomenų bazę.

Jei „Access“ visiškai atkuria sugadintą failą, parodo pranešimą, kad atkūrimas atliktas sėkmingai; turėtumėte patikrinti duomenų bazės turinį ir įsitikinti, kad viskas yra taip, kaip turėtų būti.

Jei „Access“ pavyko atkurti tik iš dalies, ji stebi duomenų bazės objektus, kurių nepavyko atkurti, kad galėtumėte nustatyti, ką reikia atkurti iš atsarginės kopijos.

Pastaba: Galite nustatyti duomenų bazės parinktį, kuri komandą Glaudinti ir atkurti duomenų bazę paleistų automatiškai kiekvieną kartą uždarius konkrečią duomenų bazę. Jei esate vienintelis duomenų bazės vartotojas, turėtumėte nustatyti šią parinktį. Jei duomenų bazę naudoja keli vartotojai, galite nenorėti nustatyti šios parinkties, nes ji gali trumpam nutraukti duomenų bazės pasiekiamumą.

Puslapio viršus

Prieš pradėdami

Prieš pradėdami glaudinimo ir atkūrimo operaciją apsvarstykite galimybę atlikti šiuos veiksmus:

 • Visada sukurkite atsarginę kopiją    Atkūrimo metu „Access“ gali nupjauti kai kuriuos duomenis iš sugadintų lentelių. Kartais įmanoma atkurti šiuos duomenis iš atsarginės kopijos. Prieš pasinaudodami komanda Glaudinti ir atkurti duomenų bazę, turėtumėte sukurti atsarginę kopiją, ne tik pasikliauti reguliariai taikoma atsarginės kopijos kūrimo strategija. Atsarginę kopiją galite sukurti pasinaudoję komanda Kurti atsarginę duomenų bazės kopiją:

  • Skirtuke Failas spustelėkite Įrašyti ir publikuoti, tada dalyje Išsamiau spustelėkite Kurti atsarginę duomenų bazės kopiją.

 • Automatiškai glaudinkite ir atkurkite    Jei nebendrinate vieno duomenų bazės failo tinkle su kitais vartotojais, nustatykite automatinį duomenų bazės glaudinimą ir atkūrimą.

 • Atsižvelkite į sistemos atkūrimo klaidų lentelę    Kai „Access“ negali atkurti visų sugadinto duomenų bazės failo objektų, objektai, kurių nepavyko atkurti, pažymimi lentelėje, pavadintoje MSysCompactErrors. Jei yra klaidų, „Access“ atidaro lentelę MSysCompactErrors naudodama duomenų lapo rodinys.

  Jei turite atsarginės duomenų bazės kopiją, kuri buvo sukurta prieš sugendant duomenų bazei, galite pasinaudoti lentele MSysCompactErrors ir nustatyti, kuriuos objektus norite importuoti iš duomenų bazės atsarginės kopijos į atkurtą duomenų bazę.

 • Gaukite išskirtinę prieigą į duomenų bazę, kad galėtumėte naudoti komandą Glaudinti ir atkurti duomenų bazę    Jei esate vienintelis asmuo, kuris naudoja duomenų bazę, galite praleisti likusią šio skyriaus dalį ir iškart pereiti į Duomenų bazės glaudinimas ir atkūrimas.

  Glaudinimo ir atkūrimo operacijai įvykdyti reikia išskirtinės prieigos prie duomenų bazės failo, nes operacija gali pertraukti kitų vartotojų darbą. Planuodami vykdyti glaudinimo ir atkūrimo operaciją, turėtumėte pranešti apie tai kitiems vartotojams, kad jie tuo metu nenaudotų duomenų bazės.

  Praneškite vartotojams, kiek laiko jie turėtų nesinaudoti duomenų baze. Jei glaudinimo ir atkūrimo operacijas vykdote reguliariai, pasižymėkite, kiek laiko jos užtrunka. Tada galėsite dar tiksliau apskaičiuoti trukmę ir informuoti kitus vartotojus, kiek laiko jie turėtų nesinaudoti duomenų baze.

 • Pasirūpinkite, kad jūsų teisės būtų pakankamos norint vykdyti glaudinimo ir atkūrimo operaciją    Jei naudojate ankstesnę duomenų bazės failo versiją ir priklausote darbo grupė, jums gali būti neleidžiama patiems glaudinti ir atkurti duomenų bazės. Jei neturite pakankamai teisių, bet turite glaudinti ir atkurti duomenų bazę, kreipkitės pagalbos į darbo grupės administratorių.

Puslapio viršus

Duomenų bazės glaudinimas ir atkūrimas

Automatinis uždaromos duomenų bazės glaudinimas ir atkūrimas

Automatinis uždaromos duomenų bazės glaudinimas ir atkūrimas

Jei norite glaudinti ir atkurti uždaromą duomenų bazę, galite pasirinkti duomenų bazės parinktį Glaudinti uždarant.

Pastaba: Nustačius šią parinktį daroma įtaka tik tuo metu atidarytai duomenų bazei. Šią parinktį turite nustatyti kiekvienai duomenų bazei, kurią norite automatiškai glaudinti ir atkurti, atskirai.

 1. Skirtuke Failas spustelėkite Parinktys.

 2. Dialogo lange „Access“ parinktys spustelėkite Dabartinė duomenų bazė.

 3. Dalyje Programos parinktys pažymėkite žymės langelį Glaudinti uždarant.

Puslapio viršus

Rankinis duomenų bazės glaudinimas ir atkūrimas

Kartu su arba užuot naudoję duomenų bazės parinktį Glaudinti uždarant, galite rankiniu būdu paleisti komandą Glaudinti ir atkurti duomenų bazę. Komandą galite paleisti, kai duomenų bazė atidaryta, taip pat galite paleisti komandą ir ją taikyti neatidarytai duomenų bazei. Taip pat galite sukurti darbalaukio nuorodą, kuri paleidžia komandą Glaudinti ir atkurti duomenų bazę su konkrečiu duomenų bazės failu.

Atidarytos duomenų bazės glaudinimas ir atkūrimas

Pastaba: Jei kiti vartotojai taip pačiu metu naudoja duomenų bazės failą, glaudinimo ir atkūrimo operacijos atlikti negalima.

 • Skirtuke Failas spustelėkite Informacija, tada spustelėkite Glaudinti ir atkurti duomenų bazę.

Neatidarytos duomenų bazės glaudinimas ir atkūrimas

Pastaba: Jei kiti vartotojai tuo metu naudoja duomenų bazės failą, glaudinimo ir atkūrimo operacijos atlikti negalima. Kol vykdoma glaudinimo ir atkūrimo operacija, niekas negali naudoti duomenų bazės failo.

 1. Paleiskite „Access“, bet neatidarykite duomenų bazės.

 2. Nukreipkite žymiklį į Informacija, tada spustelėkite Glaudinti ir atkurti duomenų bazę.

 3. Dialogo lange Glaudintina duomenų bazė iš naršydami pasiekite ir dukart spustelėkite norimą glaudinti ir atkurti duomenų bazę.

Darbalaukio nuorodos, suglaudinančios ir atkuriančios konkrečią duomenų bazę, sukūrimas

Darbalaukyje galite sukurti nuorodą, kurią galite naudoti norėdami suglaudinti ir atkurti konkrečią duomenų bazę.

Prieš pradėdami patikrinkite, kur jūsų kompiuteryje yra failas Msaccess.exe. Paprastai failas Msaccess.exe būna šiame aplanke:

C:\Programų failai\Microsoft Office\Office14

Jei šioje vietoje failo Msaccess.exe nėra, susiraskite ir įsidėmėkite failo maršrutą.

Darbalaukio nuorodos kūrimas    

 1. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite darbalaukį, pelės žymiklį užveskite ant Naujas, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Nuoroda.

 2. Pirmo nuorodų kūrimo vediklio lapo lauke Įveskite elemento buvimo vietą įveskite dvigubas kabutes ("), įveskite visą failo Msaccess.exe maršrutą (kartu su failo vardu) ir vėl įveskite dvigubas kabutes. (Arba spustelėkite Naršyti, susiraskite failą ir jį pažymėkite. Šiuo atveju kabutės bus pridėtos automatiškai.)

  Pavyzdžiui, įveskite: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\msaccess.exe"

 3. Už uždaromųjų kabučių įveskite tarpą, tada įveskite visą kelią į norimą glaudinti ir atkurti duomenų bazę. Jei kelyje yra tarpų, kelią rašykite kabutėse. Įveskite dar vieną tarpą ir įveskite /compact.

  Pavyzdžiui, įveskite: "C:\My Folder\My Database.accdb" /compact

 4. Spustelėkite Kitas.

 5. Lauke Įveskite šios nuorodos pavadinimą įrašykite nuorodos pavadinimą ir spustelėkite Baigti.

  Vediklis sukurs nuorodą ir padės ją darbalaukyje.

 6. Kai norėsite glaudinti ir atkurti duomenų bazę, dukart spustelėkite nuorodą.

  Patarimas: Kad įtrauktumėte darbalaukio nuorodą į meniu Pradėti, spustelėkite nuorodą dešiniuoju pelės klavišu, tada kontekstiniame meniu spustelėkite Prisegti prie meniu Pradėti.

Puslapio viršus

Tobulinkite savo „Office“ įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijunkite prie „Office Insider“ dalyvių

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×